Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT

 

Durant aquest últim curs acadèmic, tenint com horitzó que el Vicerectorat es crea a la fi de març de 2004, les activitats més rellevants que s'han realitzat o que s'han iniciat són les següents:

· S'està elaborant el pla de millora de l'actual campus en la zona oest, en el que hem catalogat com AMPLIACIÓ DEL CAMPUS ZONA OEST. Aquesta zona es troba en un triangle conformat per la via ferroviària, l'Autopista A7 i l'Autovia central d'Alcoi tenint com vèrtex singular el parc de Bombers. En aquesta zona es pretén crear un àrea docent i investigadora tècnic-experimental que pugui interaccionar eficientment amb el futur parc científic-tecnològic d'Alacant. La previsió de lliurament del projecte del pla d'ampliació es preveu que es realitzi durant l'any 2005.

· Com actuacions específiques dintre del projecte d'Ampliació del Campus en la zona oest s'han executat o projectat les següents:

1. Elaboració d'un projecte de comunicació vial entre l'actual campus i la futura zona d'ampliació. El projecte ha estat presentat a la Consellería d'Infraestructures i Transport que ha compromès la dotació econòmica i l'execució presumiblement durant l'any 2005.

2. D'altra banda s'ha presentat per part de la Consellería d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana el projecte de construcció d'un baixador de RENFE dintre de la futura zona d'Ampliació del campus en la seva zona oest que permetrà una connexió directa i fluida entre Alacant i els municipis dels voltants amb la Universitat d'Alacant. Està previst que el baixador sigui una realitat al finalitzar l'any 2005 o inicis del 2006.


3. Construcció del futur hivernacle de la Universitat d'Alacant en terrenys de la zona d'ampliació del campus. És un projecte que s'està executant i que té prevista la finalització dintre del present any.

4. Adjudicació de la construcció del futur edifici del Serveis Tècnics d'Investigació de la Universitat d'Alacant. Es tracta de la primera gran actuació dintre de la zona d'ampliació. El projecte implica la construcció d'un edifici modular de 3 plantes amb una superfície propera als 6000 metres quadrats i que s'ha adjudicat per 6 milions d'euros. Actualment s'està elaborant el projecte d'execució per part de l'empresa adjudicatària i s'ha sol·licitat a l'Ajuntament d'Alacant la pertinent llicència d'obres. S'estima que s'acabarà de construir a la fi de l'any 2005.A més i fora de l'actual campus i en la seva zona nord, hem acordat amb l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig la cessió d'una parcel·la d'uns 17000 metres quadrats per part del municipi, en la qual es construirà la futura Facultat d'Educació. Actualment el projecte ha estat licitant i està previst que pugua iniciar-se la seva execució durant el pròxim any.


En l'àmbit de totes aquestes actuacions, cal posar en relleu totes les reunions i coordinacions realitzades amb les distintes administracions implicades en la realització d'aquests projectes (Conselleri d'Infraestructures i Transport, Ministeri de Foment, Ajuntaments d'Alacant, Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, etc.).

D'altra banda, des del Vicerectorat s'han coordinat, juntament amb l'Ajuntament del municipi de Santa Pola, les actuacions necessàries per a posar en funcionament l'edifici que albergarà al Centre d'Investigacions Marines (CIMAR). El centre es troba situat a Santa Pola, al costat del mar, i ha suposat la rehabilitació i acondicionament d'un antic edifici, el" Caserna de Torre d'en *Mig''. Aquest centre va a constituir un important assoliment en el terreny de la investigació i la docència de camp en la zona del Sud-Aquest de la Península Ibèrica i probablement un referent mundial en el camp de la Investigació i la divulgació en l'àrea de les Ciències del Mar.

 

 

Subir / Tornar