Universidad de AlicanteMemoria. Página principal

Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Relacions Internacionals
Unitat de Cooperació Internacional
Centre d'Estudis Orientals
Gab¡net de Relacions Institucionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet d'Imatge [14,84 MB]
Centre d'Estudis sobre la Dona
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

GABINET DE CONVENIS Acceso a su página / Accés a la seua pàgina

 

En el curs 2003-2004 la Universitat d'Alacant va subscriure un total de 684 convenis de col·laboració. Dels quasl 639 van se nacionals i 45 internacionals. Entre els primers, 477 van tanir com objectiu la realització de pràctiques per als nostres alumnes.

CONVENIS SUBSCRITS EN EL CURS 2003/2004

NACIONALS

639

INTERNACIONALS

45

TOTAL

684

DISTRIBUCIÓ DE CONVENIS NACIONALS SEGONS ENTITAT SIGNADORA

Administració estatal

4

Administració autonòmica

10

Administració provincial

10

Administració local

30

Universitats espanyoles

20

Altres entitats (empreses, associacions, etc.)

565

TOTAL

639

 

 

Subir / Tornar