Universidad de AlicanteMemoria. Página principal

Presentación
Órganos de Gobierno
Defensor Universitario
Consejo de Alumnos
Sociedades
Fundaciones
Vic. de Alumnado
Vic. de Ampliación del Campus
Vic. de Convergencia Europea y Calidad
Vic. de Coordinación y Comunicación

Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat

Unitat de Relacions Internacionals
Introducció
Programes de Cooperació Educativa Internacional
Docència Internacional
Convocatòries
Representació Institucional
Divulgació Activitats
Unitat de Cooperació Internacional
Centre d'Estudis Orientals
Gabinet de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet d'Imatge [14,84 MB]
Centre d'Estudis sobre la Dona
Vic. de Desarrollo Normativo
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Investigación
Vic. de Ordanación Académica y Profesorado
Vic. de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios
Vic. de Sociedades y Fundaciones

UNITAT DE RELACIONS INTERNACIONALS Accés a la seua pàgina / Acceso a su página
Pàgines 1 , 2 )

 

Introducció

La Unitat de Relacions Internacionals forma parteix de l'estructura administrativa de l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals, i, al seu torn, ofereix suport administratiu al Secretariat de Relacions Internacionals.

Té com objectius consolidar la política internacional que s'ha portat a terme durant els últims anys en la UA al mateix temps que dinamitzar l'estratègia internacional existent, afavorint, millorant i ampliant els programes de cooperació educativa internacional i unidireccionals de la comunitat universitària, no només per a Europa sinó també estenent-se a tots els països i continents.

Les seues activitats se centren principalment en:

a) El desenvolupament de programes i convocatòries d'educació superior dintre del Pla Estratègic de la nostra UA en temes d'internacionalització cap a universitats Europees i Americanes
b) Promoure la signatura de convenis internacionals amb universitats internacionalment reconegudes i amb programes competitius.
c) Afavorir la internacionalització de la UA a través del suport a la formació de la comunitat universitària: Cursos internacionals impartits en anglès, Programes propis (Borsa de viatge PDI, cursos idiomes PDI, programa internacionalització…)
d) Gestió de projectes europeus i internacionals
e) Participació i presentació de la UA en organismes internacionals (EAIE, CEURI…)
f) Recepció de coordinadors i representants internacionals

 

Subir / Tornar

 

Programes de Cooperació Educativa internaciona l

1. Programa de Cooperació Universitària no Europea (EEUU / Canadá...)

Convocatòries 2n quadrimestre 03-04:
La 1a convocatòria perquè alumnes de la Universitat d'Alacant poguessin realitzar un període d'intercanvi en universitat no europees (II quadrimestre del curs 03-04), amb les quals s'havia signat un conveni d'intercanvi d'estudiants, es va publicar al juliol de 2003 i es va resoldre al setembre del mateix any.
La convocatòria, amb l'objectiu de contribuir a la internacionalització dels alumnes de la Universitat d'Alacant, es va publicar en:
Es van convocar 15 places amb dotació econòmica i 8 sense dotació econòmica, per a estudiantes de la Universitat d'Alacant amb un mínim de 60 crèdits aprovats, amb la següent distribució:

Universitat

Web

País

(A)

(B)

University of Miami

http://www.miami.edu

USA

3

1

Salve Regina University

http://www.salve.edu/

USA

2

-

Wilfrid Laurier University

http://www.wlu.ca/

Canadá

3

-

Université du Québec à Chicoutimi

http://www.uqac.uquebec.ca/index.html

Canadá

2

-

Universidad de Colima

http://www.ucol.mx

Méjico

2

4

Universidad Diego Portales

http://www.udp.cl/

Chile

2

2

University of South Australia

http://www.unisa.edu.au/

Australia

1

1

Total

15

8

En la Resolució posterior, publicada el 29 de setembre de 2003 en la web:
Es va tenir en compte l'expedient acadèmic, nivell d'idiomes i si l'alumne havia participat en altres programes d'intercanvi i es van concedir les places als alumnes de les següents titulacions:

Distribución de plazas por titulación

2.- Programa Sócrates logo

2.1.- Intercanvi docent a través del Programa Sócrates/Erasmus (TS)

Nombres absoluts d'intercanvis docents realitzats:

 

99/00

00/01

01/02

02-03

03-04

Total professors participants

20

30

39

59

79

Total setmanes

28

41

50

70

94

Finançament Agència Nacional Erasmus i Universitat d'Alacant:

 

Fons Comunitaris

Fons complementaris UA

TOTAL FONS

Curs 99-00

12.510 €

 

 

Curs 00-01

24.095 € (4.009.070.67 pts)

12.867 € (2.140.930'- pts)

36.962 € (6.149.959,33 pts)

Curs 01-02

27.258 € (*) (4.535.349'59 pts)

18.631'38 € (3.100.000'-pts)

45.889,38 € (7.635.350,38 pts)

Curs 02-03

32.886'83 € (5.471.908,09 pts)

44.313'17 € (7.373.091'10 pts)

77.200'- € (12.844.992,2 pts)

Curs 03-04

51.136,05 € (8.508.322'81 pts)

63.813'95 € (10.617.747'88 pts)

114.950 € (19.126.070'7 pts)

(*) Finalment rebem 37.706'44 € per redistribució de sobrants d'altres Universitats i compensació a les universitats que van incrementar la seua participació

Mesures d'incentivació de la mobilitat TS:

· Increment de les ajudes per professor: 1.250 €/1a setmana, 900 €/2a setmana
· Cursos d'idiomes per a PDI dintre del Programa AULES de la Universitat.
· Cursos específics acció TS: Cursos d'idiomes específics i intensius dirigit als professors participants en l'acció TS, impartits setmanes abans que es porti a terme aquesta acció.
· Ajudes al perfeccionament lingüístic de professors, per a assistir a classes en universitats internacionals. En aquest curs s'ha centrat en els idiomes anglès, francès i alemany.

La distribució per facultats de la UA, ha estat la següent:

Distribución por facultades

Es pot constatar la major participació en TS de la Facultat de Filosofia i Lletres, sent els departaments de Filologia Espanyola, Catalana i Anglesa, els més actius en el Programa TS.

Països de destinació:

País

Nonmbre de profesores/
beques 02-03

Dies 02-03

Nombre de profesores / beques 03-04

Dies 03-04

Bèlgica

3

30

2

10

Dinamarca

0

0

0

0

Alemanya

6

37

14

88

Grècia

0

0

1

15

Espanya

0

0

0

0

França

14

77

14

90

Irlanda

0

0

1

5

Itàlia

9

67

16

113

Luxemburg

0

0

0

0

Holanda

1

5

0

0

Àustria

2

10

1

6

Portugal

4

20

6

30

Finlàndia

3

15

3

22

Suècia

1

12

1

6

Regne Unit

5

32

8

50

Islàndia

0

0

1

12

Liechtenstein

0

0

0

0

Noruega

3

15

2

10

Bulgària

1

8

2

12

República Txeca

0

0

0

0

Estònia

0

0

0

0

Xipre

0

0

0

0

Letònia

0

0

0

0

Lituània

0

0

1

8

Hongria

1

5

1

5

Malta

0

0

0

0

Polònia

2

10

0

0

Rumania

3

32

5

35

Eslovènia

1

10

0

0

República Eslovaca

0

0

0

0

TOTAL

59

385

79

531

Pot apreciar-se com ITÀLIA és el país que atreu més quantitat de TS, amb 16 professors en 03-04, seguida de FRANÇA , amb 14 professors i 90 dies en total; i, ALEMANYA, amb 14 professors i 88 dies d'intercanvi docent (TS).
En relació amb l'evolució experimentada amb els TS, es posa de manifest que ITÀLIA és també el país que més ha augmentat el fluix d'intercanvis, respecte al curs 2002-2003, amb 9 professors i 67 dies en aquest curs i 16 professors i 113 dies en 04-05. En 2 º lloc, ALEMANYA, passant de 6 professors i 37 dies, a 14 professors i 88 dies.
Finalment , cap destacar que entre els països de l'Est Europeu, segueix sent ROMANIA el país on més professors van (5 professors i 35 TS). LITUÀNIA, acull per primera vegada una plaça d'intercanvi i BULGÀRIA s'incrementa en 2 professors.

Millores en la gestió del programa:
Incorporació de la informació sobre TS en la INTRANET de l'oficina amb accés públic: http://www.ori.ua.es/datosunis/listunis.asp

Mapa Europa


2.2.- Projectes internacionals en el marc del Programa Sócrates

La Universitat d'Alacant va obtenir el curs passat dues subvencions concedides per la Comissió Europa, a Programes Intensius (IP) desenvolupats per universitats espanyoles. Aquest fet ha suposat un gran suport a la qualitat dels projectes presentats ja que és un indicador de Qualitat per a aquells Campus universitaris que reben un finançament per IP.

IP aprovats curs 2003/2004:

a) Integració de minories i comunicació intercultural Acceso a su página / Accés a la seua pàgina

Per segon any consecutiu, es va concedir finançament a aquest projecte dirigit per la professora Catalina Iliescu

Projecte en el qual participen diverses universitats europees, l'objectiu de les quals és facilitar la integració de la població immigrant en aquells països participants, a través del suport de la comunicació intercultural amb fins socials. Es compta amb representants d'universitats i entitats procedents de Bèlgica, Regne Unit, França, Romania, Noruega i Espanya, profundament sensibilitzats en la problemàtica comunicativa que aquest sector de la població experimenta en les àrees d'acollida.

b) Internacional Health Week Logo

Coordinat per la professora Maribel Sans Quintero des de l'Escola Universitària d'Infermeria.
La 1a Setmana de la Salut Internacional es va realitzar entre el 14 i 18 de juny de 2004.
Aquesta Setmana s'ha entès com una trobada multidisciplinària dintre de les àrees de les ciències de la salut, de l'educació i de l'atenció social. Entre les activitats empreses: conferències sobre l'estat de salut en les àrees preventiva, comunitària, nens, adults i ancians. Divulgació d'informació, demostracions pràctiques, procediments d'auxili, exposicions....

Han participat representants d'universitats de Portugal, Finlàndia, Noruega i Suècia.

2.3.- Coordinació de convenis bilaterals Sócrates

S'ha ampliat la xarxa d'universitats associades a 307 institucions europees (30.06.04):

PAÍS

Nombre d'Institucions
01-02

Nombre d'Institucions
02-03

Nombre d'Institucions
03-04

Alemania

40

43

44

Austria

7

7

7

Bélgica

11

15

17

Bulgaria

2

2

2

Dinamarca

5

5

5

Eslovaquia

1

1

1

Eslovenia

1

1

1

Finlandia

11

11

13

Francia

43

48

52

Grecia

4

4

6

Hungría

--

1

1

Irlanda

3

3

4

Islandia

3

3

3

Italia

36

38

44

Lituania

1

1

2

Noruega

3

6

9

Países Bajos

7

8

10

Polonia

4

4

6

Portugal

13

14

18

Reino Unido

28

30

39

República Checa

--

--

1

Rumanía

4

6

7

Suecia

5

6

8

Suiza

6

7

7

TOTAL INSTITUCIONS

238

264

307


ALEMANIA

 

D AUGSBUR01 (04-05)

FACHHOCHSCHULE ASCHAFFENDBURG

BÉLGICA

 

B GENT37 (03-04)

MERCATOR HOGESCHOOL PROVINICE OOST VLANDEREN

B KORTRIJ03 (03-04)

HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

FINLANDIA

 

SF HELSINK37 (03-04)

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

SF VANTAA06 (03-04)

LAUREA PAVLA JOSEFA SAFARIKA

FRANCIA

 

F ANJOU02 (03-04)

ISAIP-ESAIP GROUP OF ANGERS

F NANCY02 (03-04)

UNIVERSITY OF NANCY 2

F NANTES01 (03-04)

UNIVERSITÉ DE NANTES

F PARIS009 (03-04)

UNIVERSITÉ DE PARIS-DAUPHINE (PARIS IX)

GRECIA

 

G IOANNIN01 (03-04)

THE UNIVERSITY OF IOANNINA

G KRITIS01 (03-04)

UNIVERSITY OF CRETE

IRLANDA

 

IRLCORK01

UNIVERSITY COLLEGE CORK

ITALIA

 

I FERRARA01 (03-04)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

I L-AQUIL01 (03-04)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA

I NAPOLI04 (03-04)

INSTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA

I ROMA03 (03-04)

LIBERA UNIVESITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

I SIENA01 (03-04)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

I TORINO01 (03-04)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

LITUANIA

 

LT KLAIPED01 (03-04)

KLAIPEDA UNIVERSITY

NORUEGA

 

N BERGEN01 (03-04)

UNIVERSITETET I BERGEN

N BERGEN05 (03-04)

HOGSKOLEN I BERGEN (BERGEN UNIVERSITY COLLEGE)

N BERGEN12 (03-04)

NOSK LAERERAKADEMI

PAISES BAJOS

 

NL GRONING03 (03-04)

HANZEHOGESCHOOL ENSCHEDE

NL ROTTERD03 (03-04)

HOGESCHOOL ROTTERDAM

POLONIA

 

PL LODZ02 (03-04)

TECHNICAL UNIVESITY OF LODZ

PL LUBLIN01 (03-04)

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ

PORTUGAL

 

Código Sócrates

Institución

P LISBOA04 (03-04)

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

P MAI01 (03-04)

INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA

P PORTO02 (03-04)

UNIVERSIDADE DO PORTO

P PORTO05 (03-04)

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

REINO UNIDO

 

UK BATH01 (03-04)

UNIVERSITY OF BATH

UK EDINBUR01 (03-04)

THE UNIVERSITY OF EDIMBURGH

UK EDINBUR06 (03-04)

QUEEN MARGARET UNIVERSITY COLLEGE

UK KINGSTON01 (03-04)

KINGSTON UNIVERSITY

UK LEEDS02 (03-04)

LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY

UK LONDON005 (03-04)

BIRBECK COLLEGE

UK NEWCAST01 (03-04)

UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE

UK POOLE01 (03-04)

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

UK PORTSMO01 (03-04)

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

RUMANÍA

 

RO IASI02 (03-04)

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

SUECIA

 

S FARSTA01 (03-04)

ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA, SKÖNDALSINTITUTET

S KRISTIA01 (03-04)

KRISTIANSTAD UNIVERSITYSubir / Tornar