Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Secretariat d'Extensió
Patrimoni Cultural Universitari
Universitat Permanent
Sec. Cultura
Sec. d'Esports
Càtedra Arquebisbe Loazes
Presentació
Activitats docents
Relació d'activitats
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

CÀTEDRA ARQUEBISBE LOAZES

 

Presentació

La Càtedra institucional "Arquebisbe Loazes" és una estructura docent creada a l'empara de l'Art. 3.2. de la Llei Orgànica de Reforma Universitària de 25 d'agost de 1983, que vol ser espai de trobada i diàleg de la Teologia amb la resta de les Ciències. Neix per conveni signat el 14 de gener de 1998 entre el Bisbat d'Oriola-Alacant i la Universitat d'Alacant, amb tres annexos, i el contingut dels quals es desenvolupa en cinc protocols.

Té com missió portar a terme un programa d'activitats docents i d'extensió universitària en la Universitat d'Alacant i en el Col·legi Dioceà de Santo Domingo d'Oriola, així com en altres llocs acordats per ambdues parts. Depèn tant del rectorat com del bisbat indicats, sent el rector de la Universitat d'Alacant i el bisbe de la Diòcesi els copresidents de la Càtedra .

La Càtedra "Arquebisbe Loazes" té la seva seu administrativa en l'Edifici d'Instituts del Campus de Sant Vicent del Raspeig i és la Secretaria de la Càtedra l'encarregada de les qüestions relatives a la inscripció d'alumnes i a l'expedició de certificats, facilitant les informacions que es precisin en:

e-mail: teologia@ua.es
pàgina web: www.ua.es/es/estudios/arzobispo.loazes

La present Memòria d'Activitats correspon al curs acadèmic 2003-2004 i queda centrada en els següents apartats: 1) Activitats docents de la Càtedra; 2) Activitats d'Extensió Universitària en el Col·legi Santo Domingo d'Oriola, estant aquest apartat subdividit en quatre blocs: A) Conferències; B) Formació del Professorat; C) Cursos d'Estiu; i D) Concerts.

Igualment, cal ressenyar que durant el present curs acadèmic, en el Col·legi Diocesà Santo Domingo, se segueix impartint la Diplomatura de Turisme, dependent de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, sent aquest un primer i important pas per a la recuperació de l'activitat docent universitària -dintre de les possibilitats del Centre- en l'emblemàtic edifici de l'Antiga Universitat d'Oriola.

 

Subir / Tornar

 

Activitats docents

La Càtedra "Arquebisbe Loazes" ha ofert, en el Campus de Sant Vicent del Raspeig, quatre assignatures al llarg del curs acadèmic 2003-2004. Cadascuna de les assignatures té un reconeixement de dos crèdits de lliure elecció curricular per aprovació de la Junta de Govern d'aquesta Universitat en la seva reunió del 16 d'octubre de 2003, prèvia proposta de la Comissió de Crèdits de Lliure Elecció Curricular de data 1 d'octubre de 2003.

ASSIGNATURES:

I. "La vida y las creencias de los primeros cristianos plasmadas en el arte"

Professor: Llic. Vicente Payá Gonzálvez
Quadrimestre: 1r
Alumnes: 11
Programa:
1.- Nociones preliminares de arqueología cristiana: Arte y Religión
2.- Los cementirios paleocristianos
3.- Arquitectura paleocristiana
4.- Iconografía paleocristiana
5.- Epigrafía y símbolos paleocristianos


II. "¿Tiene sentido hablar de Dios, hoy?"

Professor: Dr. Aurelio Ferrándiz García
Quadrimestre: 1º
Alumnes: 22
Programa:
1. La pregunta sobre Dios entre los hombres, hoy
1.1. Justificación de la cuestión
1.2. El ámbito del ateísmo
1.3. El ámbito de la religiosidad cósmica y de las grandes religiones
mundiales
1.4. El ámbito de la secularización
1.5. El ámbito de la pobreza
1.6. La nueva religiosidad
2. A la búsqueda de criterios fundamentales para el anuncio del Dios de Jesucristo
2.1. La problemática
2.2. Indicaciones globales
2.3. Primer criterio: fidelidad al mensaje
2.4. Segundo criterio: fidelidad al destinatario del anuncio
3. El destinatario actual del anuncio
3.1. Justificación de un cambio en el orden del curso
3.2. Principales contextos históricos de los destinatarios del anuncio
3.3. Un segundo intento de contextualización
3.4. Algunos relieves conclusivos
4. El Dios de Jesucristo en el mensaje revelado
4.1. Justificación y sentido del recurso al Antiguo Testamento
4.2. Perspectiva histórico-genética
4.3. Importancia decisiva del NT y génesis de la imagen de Dios
4.4. El Dios de Jesús de Nazaret
4.5. El Dios de las comunidades neotestamentarias
5. Un intento de anunciar al Dios de Jesucristo al hombre de hoy
5.1. Contenido del anuncio
5.2. Ulteriores explicitaciones
Conclussio


III. "Introducción al cristianismo. Iniciación teológica a su significado originario y permanente"
Professor: Dr. Pedro Luis Vives Pérez
Quadrimestre: 2º
Alumnes: 36
Programa:
Introducció
1. Del hecho religioso al hecho cristiano (Especificidad del cristianismo)
2. El concepto de cristianismo (cristianismo, cristiandad, cristianía)
3. Los rasgos de la fe cristiana
3.1. Situación de la fe cristiana en el mundo de hoy
3.2. Definición de la fe cristiana (acto y contenido de la fe, significado teológico y salvífico)
3.3. La forma eclesial de la fe
4. El contenido de la fe
Primera parte: El hombre y Dios
1. El hombre: realidad abierta al misterio
2. Del problema de Dios a la revelación de Dios
3. La fe cristiana sobre Dios
3.1. Del Dios de los padres al padre de Jesús
3.2. El Dios cristiano: trinidad de personas
Segunda parte: Jesús Cristo
1. Jesucristo: centro de la fe cristiana
2. La confesión de la fe cristológica (Historia de Jesús y fe en Jesucristo)
3. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre
4. De los misterios de Jesús a los artículos cristológicos
4.1. "concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María virgen"
4.2. "padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado"
4.3. "descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre"
4.4. "vendrá a juzgar a vivos y muertos"
Tercera parte: El Espíritu, La Iglesia y el Mundo
1. El Espíritu Santo: Señor de la vida (los rasgos de la existencia cristiana)
2. La Iglesia misterio de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad
3. El destino del mundo: la resurrección de la carne


IV. "Esquemas para una Eclesiología actual"
Professor: Lcdo. José Antonio Gea Ferrández
Quadrimestre: 2º
Alumnes: 36
Programa:
1. El Concilio del papa Juan
2. La Iglesia en estado de Concilio
3. El Concilio en pleno ejercicio
4. Crónica de la cuarta sesión conciliar: la libertad religiosa
5. Postconcilio: del Sínodo Extraordinario al Año Jubilar
6. Los nombres de la Iglesia en tiempo postconciliar
7. Líneas para una teología del ministerio ordenado
8. Jalones para una teología del laicado
9. Plädoyer. Por una Iglesia sinodal: corresponsabilidad, autoridad y participación
10. Primado y Colegialidad
11. El compromiso ecuménico de la Iglesia Católica
12. El diálogo interreligioso

 

Subir / Tornar

 

Relació d'activitats

Activitats propies -docents i culturals- realitzades en Oriola i Comarca

ACTIVITAT

LLOC

DATA

CARACTERÍSTIQUES

Acto de apertura actividades Conferencia inaugural De nuevo con Miguel Hernández

Universitat Històrica d'Oriola

6 d'octubre de 2003

Una conferència

1º. Ciclo Conferencias Historia de la Diócesis d'Oriola-Alicante

Saló Històric de la Biblioteca Pública “Fernando de Loazes” Oriola

Del 13 al 28 d'octubre de 2003

6 conferències

Ciclo Especial (5) El semblante de la Iglesia

Sala Villanueva Universitat Històrica d'Oriola

Del 13 al 17 d'octubre de 2003

5 conferències

2º. Ciclo Conferencias Patrimonio artístico de la Diócesis d'Oriola

Sala Villanueva Universitat Històrica d'Oriola

El 15 d'octubre al 17 de diciembre de 2003

10 conferències

3º. Ciclo Conferencias Oriola, tradición y continuidad

Sala Villanueva Universitat Històrica d'Oriola

Del 16 d'octubre al 18 desembre de 2003

10 conferències

4º Ciclo Conferencias Usos Turísticos del Patrimonio Cultural. Estrategias y nuevos retos para su puesta en valor

Sala de Conferències CAM Oriola

Del 17 de octubre al 19 de desembre de 2003

10 conferències

5º. Ciclo de Conferencias La huerta, un patrimonio cultural en vías de extinción

Sala Villanueva Universitat Històrica d'Oriola

Del 3 de novembre al 2 de desembre de 2003

10 conferències

Jornadas de Teatro Universitario en el Bajo Segura

Saló d'Actes. Casa de Música i Cultura de Los Montesinos

Del 8 al 29 de novembre de 2003

4 representacions

Concierto de Navidad

Església Arciprestal Nuestra Sra. de Los Dolores (Dolores)

13 de desembre de 2003

Un concert

Concierto de Navidad

Església Parroquial Nuestra Sra. de Monserrate (Daya Vieja)

14 de desembre de 2003

Un concert

6º Ciclo de Conferencias Transición y Período Constituyente en la España democrática

Sala Villanueva Universitat Històrica d'Oriola

Del 13 de gener al 2 març de 2004

15 conferències

7º Ciclo de Conferencias (10) Precursores, marginales y heterodoxos. Las razones de la sinrazón poética

Sala Villanueva Universitat Històrica d'Oriola

Del 16 de gener al 26 de març de 2004

10 conferències

8º Ciclo de conferencias (10) Inmigración y convivencia

Sala Villanueva Universitat Històrica d'Oriola

Del 19 de gener al 18 de febrer de 2004

10 conferències

9º ciclo de conferencias (10) La Semana Santa en el Bajo Segura

Saló d'Actes Universitat Històrica d'Oriola

Del 3 de març al 1 d'abril de 2004

10 conferències

Presentación del poemario El vuelo en la jaula De D. José Luis Zerón Huguet

Saló d'Actes Universitat Històrica d'Oriola

26 de març de 2004

Presentació poemari

Concierto de Semana Santa Cuarteto Almus

Santuari de Nuestra Señora de Monserrate Oriola

1 d'abril de 2004

Un concert

Presentación del poemario Retrato de poeta con familia al fondo de D. Ramón Bascuñana

Saló d'Actes Universitat Històrica d'Oriola

21 de maig de 2004

Presentació poemari

Presentación del libro: Plateros en la Oriola del siglo XVIII

Universitat Històrica d'Oriola

28 de maig de 2004

Llibre d'investigació

Cursos de verano: - El deterioro del medio ambiente por conductas de la administración y de los particulares. Previsiones legales y soluciones judiciales. - Mujer e historia en la España del Antiguo Régimen. - Patrimonio urbano y urbanístico en el Bajo Segura.

Universitat Històrica d'Oriola

Del 20 de setembre a l'1 d'octubre de 2004

3 cursos. Amb la participació de 29 professors


Activitats realitzades en col·laboració

ACTIVITAT

LLOC

DATA

CARACTERÍSTIQUES

Curso ICE. Recursos didácticos para la enseñanza de los riesgos geológicos

Universitat Històrica d'Oriola

16, 17, 18, 23, 24, 25 i 29 d'octubre de 2003

30 hores

2ª Muestra de teatro de calle

Plaça Marqués de Rafal i Plaça Teniente Linares

24, 25 i 26 d'octubre de 2003

7 representacions, talleres, títeres y cuentacuentos

4ª Muestra Medieval

Carrers d'Albatera

14, 15 i 16 de novembre de 2003

conferència: La Vega Baja, una sociedad cristiana fronteriza Professor: Juan Antonio Barrio Barrio

III Jornadas sobre la Administración de Justicia en la Vega Baja

Col·legi d'Advocats d'Oriola

Del 1 al 4 de desembre de 2003

19 actes (ponències, conferencies, taules redones)

Acto de entrega de las Becas-Ayuda de la Hermandad de los Pilares de la Soledad

Universitat Històrica d'Oriola (Sala Villanueva)

9 de desembre de 2003

Conferència: A propósit de la tradició secular universitària de la ciutat d'Oriola

Homenaje a la Constitución

Centre Cultural Reina Sofía de Albatera

19 de desembre de 2003

Una conferència (Dra. Rafaela Seguí Terol)

Conferencia: La enseñanza pública: aspectos culturales y perspectivas

Universitat Històrica d'Oriola

25 de febrer de 2004

Una conferència D. José María Lucas Ranz

Exposición: Miradas de Pasión

Sala d'Exposicions CAM

1 de març de 2004

Inauguració exposició

I Curso de Dirección Musical S.U.M La Constancia

Salons de la SUM La Constancia Casa de Cultura de Catral

Del 13 al 18 d'abril de 2004

2 crèdits

Representación de Antígona por el Aula de Teatro Clásico de la Universidad de Alicante

Teatre Circ d'Oriola

29 de maig de 2004

Teatre clàssic

Concierto Cuarteto Almus

Casa de Cultura Miguel Hernández de Albatera

15 de juliol de 2004

Quartet de càmara

 

Subir / Tornar