Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Introducció
Ajudes del Vicerectorat
Secretariat d'Extensió
Patrimonio Cultural Universitario
Universitat Permanent
Sec. Cultura
Sec. d'Esports
Càtedra Arquebisbe Loazes
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT

 

Introducció

Aquest vicerectorat s'estructura en 3 secretariats:

1 . Secretariat d'Extensió Universitària, amb aquestes unitats:

- Universitat Permanent
- Universitat d'estiu Rafael Altamira
- Centre Coordinador de les Seus Universitàries
- Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti

2 . Secretariat de Cultura - Punt d'Informació Cultural (PIC)

3 . Secretariat d'Esports:

El Vicerectorat d'Extensió Universitària té entre les seues funcions i
competències:

· Organització d'activitats culturals (programació, desenvolupament en totes els seus
fases, avaluació):

- Música
- Teatre
- Cinema
- Literatura

· Planificació i coordinació de:

- Seminaris
- Congressos
- Jornades
- Altres esdeveniments

· Propostes i coordinació de tallers i cursos:

- Tallers institucionals:

Coral Universitària,
Banda Filarmònica,
Aula de Teatre Universitari Clàssic
Aula de Teatre UPUA
Aula de Teatre Universitari
Aula de Teatre Universitari
Taller de Dansa Contemporània

- Tallers permanents i específics

· Gestió i supervisió d'activitats desenvolupades per:

- Aula de Cinema
- Aula de Teatre
- Aula de Poesia

· Concessió i estudi d'ajudes a departaments, associacions i entitats
universitàries per al desenvolupament d'activitats culturals.
· Proposta i desenvolupament de concursos d'àmbit cultural (narrativa, poesia,
fotografia, còmiccòmic, pintura, guions per a curtmetratges).
· Atorgar esments honorífics al mèrit artístic "Llorer d'Or", "Notario de l'Humor"
· Coordinació del projecte Patrimoni Universitari
· Coordinació del projecte Arxiu de la Democràcia
· Coordinar i organitzar les activitats d'extensió universitària, extensió
cultural en els municipis.
- Programació esdeveniments culturals (teatre, música, cinema, etc.) en les
distintes seus (Oriola, Biar, Benissa, Seu Ciutat d'Alacant,
i Cocentaina) i municipis de la província.
- Cursos d'estiu en les seus.
- Organització de cursos, seminaris i jornades en seus i
municipis.
- Exposicions itinerants.
- Cinema en els pobles.
· Proposar i coordinar el pla d'activitats esportives i ús d'instal·lacions
esportives. Planificació competicions internes i externes. Gestió àrea
esportiva.
· Coordinar el programa Universitat d'Estiu "Rafael Altamira"
· Impulsar les relacions amb centres de primària, secundària, escoles de
adults, etc.
· Gestió museística de distints espais expositius de la Universitat:
Sala Aifos, Sala Trànsit I i II. Muntatge i producció de
exposicions. Tasques de difusió artística.
· Col·laboracions amb distints projectes externs, provincials, nacionals i
. internaciones.
A més el Vicerectorat dissenya i té funcions executives sobre Universitat Permanent, Centre Coordinador de Seus Universitat d'Estiu Rafael *Altamira i Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti.

 

Subir

 

Ajudes del Vicerectorat

CONCEPTE

DEPARTAMENT

La realidad de las empresas del sector Químico-Farmacéutico español

Dep. Química Orgànica

Workshop on geometric tomography

Dep. Anàlisi Matemàtica

Perspectivas del uso de biosólidos en restauraciónecológica en medios mediterráneos

Dep. Ecologia

XIII Simposio sobre enseñanza de la geología

Dep. Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Simposio homenaje a D. Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás

Dep. Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Programa de formación sobre conservación de biodiversidad y cooperación al desarrollo en Iberoamérica

Institut Univ. d'Investigació - CIBIO

Jornadas abiertas sobre la enseñanza y aplicación del derecho

Decanat Facultat de Dret

Administración y cultura

Dep. Estudis Jurídics de l'Estat

Jornadas sobre "El tratamiento de las sociedades en la nueva Ley Concursal: aspectos sustantivos y procesales"

Dep. Dret Mercantil i Procesal

II Jornadas Internacionales sobre Responsabilidad Civil

Dep. Dret Civil

XII Jornadas de a asociación de profesores de Derecho Civil

Dep. Dret Civil

Seminarios de formación práctica de abogados de la Escuela de Práctica Jurídica

Dep. Dret Mercantil i Procesal

5th European Intellectual Property Institutes Network Congress

Dep. Estudis Jurídics de l'Estat

II Jornadas de derecho penal y derecho penitenciario

Dep. Derecho Internacional Público y Penal

Seminario " Mujeres y derecho"

Dep. Estudis Jurídics de l'Estat

Seminario de Argumentación Jurídica

Dep. Filosofia del Dret i DretInternacional Privat

Seminario internacional "El futuro del positivismo jurídico"

Dep. Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat

VII Congreso Internacional y X Iberoamericana de derecho romano

Dep. Ciències Històrico-Jurídiques

Terceras Jornadas de Micenología

Dep. Prehistòria

Meditación: Ecología del corazón y corazón de la ecología

Centre d'Estudis Orientals

I Ciclo de conferencias sobre desarrollo local

Dep. Geografia Humana

Metápolis o el futuro de las ciudades sobre la ciudad difusa y los nuevos modos de vida

Dep. Geograia Humana

Shaskespeare and the Millennium III

Dep. Filologia Anglesa

VI Jornadas de Estudis de lingüística de la UA

Dep. Filologia Espanyola

Siete siglos de historia en común. 1304-2004. El tratado de Torrellas

Dep. Història Medieval i Moderna

Interpretar el territorio: oportunidades y expectativas para la gestión turística del patrimonio

Institut Universitari de Geografia

Seminario Hispano-Francés sobre "Riesgos de inundaciones en el Mediterráneo Occidental"

Institut Universitari de Geografia

Seminario "Clima e historia: el conocimiento de los climas del pasado"

Dep. Història Medieval i Moderna

Seminario "Las rutas de las religiones"

Dep. Humanitats Contemporànies

Seminario "Territorios antiguos y nuevas tecnologías"

Prehistòria

Ciudad, ceniza y sueño

Dep. Filologia Espanyola

Teatricuentos

Dep. Filologia Anglesa

Ciclo de conferencias "Conquistar los espacios públicos para el ciudadano"

Dep. Geografia Humana

El imaginario creativo del siglo XXI

Dep. Filologia Espanyola

VIII Congreso Español de Sociologia

Dep. Sociologia i Teoria de la Educació

Segundo premio Reefviews.com de innovación comunicativa

Dep. Sociologia II

IV Jornadas de educación

Dep. Sociologia I i Teoria de l'Educació

Globalización, vivienda y movimientos sociales

Dep. Sociologia II

3ª Semana de Cultura Pop

Dep. Sociologia II

Seminario de estrategias para el desarrollo psicoeducativo

Dep. Sociologia II

Sobrevivir a la globalización: consecuencias de la globalización en la agricultura y la alimentación

Dep. Sociologia II

I Trobada sobre cultura anarquista i lliure pensament

Dep. Sociologia II

Estal 2004: España for Natural Language Processing International Conference

Dep. Llenguatges i Sistemes Informàtics

Jornadas de divulgación de la robótica

Dep. Ciència de la Computació i Inteligència Artificial

Viaje breve de visita obras de arquitectura contemporánea

Dep. Expresió Gràfica i Cartografia

X Jornadas de enseñanza universitaria de la Informática

Dep. Ciència de la Computació i Inteligència Artificial

II Jornadas sobre domótica y automatización industrial

Dep. Tecnologia Informàtica i Computació

Nuevas fronteras en la Astronomía

Dep. Física, Engenyeria de Sistemes i Teoria de la Senyal

Ciclo de conferencias "Construyendo Arquitectura"

Dep. Construccions Arquitectòniques

Formación de la ciudadanía: las Tics y los nuevos problemas

Dep. Innovació i Formació Didàctica

Seminario sobre perspectivas en educación matemática en la actualidad

Dep. Innovació i Formació Didàctica

I Semana de la educación a través del deporte

Dep. Didàctica General i Didàctiques Específiques

Jornada Aula-Edutic

Dep. Didàctica General i Didàctiques Específiques

Semana de la Salud Internacional

Escola Infermeria, Dep. Salud Publica, Interuniversitaria Òptica

Investigación en salud laboral: ¿hacia donde vamos?

Dep. Salut Pública

La industria española y el mercado mundial: encuentro de investigadores

Dep. Anàlisi Econòmica Aplicada

XVI Encuentro de profesores universitarios de marketing

Dep. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting

Alternativas a la globalización: un altre món és posible

Dep. Anàlisi Econòmica Aplicada

Jornadas culturales "Conocemos nuestro patrimonio natural. Las plantas de Agost: nombres y usos"

Universitat Permanent de la UA

Programa de formación para los profesionales de campo

Escola de Treball Social de la UA

III Seminario de jóvenes con personalidad antisocial y psicópata

Dep. Criminologia

Introducción a la entromología forense

Dep. Criminologia

Edición nº6 y 7 revista "El Caracol del Faro"

Associació Cultural El Caracol del Faro

VIII Xarxa Solidaria

PAS - Escola Politècnica

Alicante, no te cierres

PAS - Escola Poltècnica

II Jornadas sobre orientación sexual e identidad de género

Associació Decídete

Exposición divulgativa "Abriendo camino"

PAS - Facultat d'Educació

V Encuentro nacional de estudiantes de matemáticas

Associació Platforma independent d'estudiants de matemàtiques d'Alacant

Exposición de sensibilización social "Cuba, una alternativa de justicia social"

Estudiant- Facultat de Filosofia i Lletres

Proyecto Aiqua

Associació d'Enginyers Químics d'Alacant

III Jornadas de Pensamiento Crítico

Universitaris Progresistes

III Jornadas de conCiènciación. Celebración y conmemoración de días internacionales

Universitaris Progresistes

X Aniversitario de la Asociación

Universitaris Progresistes

Los lunes con La Alcudia

Fundació Universitària La Alcudia

Sensibilización ambiental de los usuarios de la Reserva Marina de Tabarca

Associació Ecos-Alacant

Iniciativa

Consell d'Alumnes

Identitats europees

PAS-Secretariat Promoció del Valencia

Ciclo de conferencias: Fauna Ibérica Amenazada

Associació d'Alumnes de Ciències i Bioètica

Seminari de Bioética

Associació d'Alumnes de Ciències i Bioètica

Foro sobre los mayores y la política

Associació d'Alumnes i ex alumnes de la Universitat Permanente

 

Subir / Tornar