Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Activitats d'Extensió Universitària
Patrimoni Cultural Universitari
Universitat Permanent
Sec. Cultura
Sec. d'Esports
Càtedra Arquebisbe Loazes
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

PATRIMONI CULTURAL UNIVERSITARIAcceso a su página web

 

La Universitat d'Alacant, amb la col·laboració de les altres universitats espanyoles, està impulsant un Projecte sobre la Protecció del Patrimoni Cultural Universitari. La Universitat d'Alacant busca així coadjuvar en la recuperació, cura, difusió, foment i investigació del Patrimoni Cultural Universitari.

Segons l'establert per la UNESCO i les altres normes comunitàries, el Patrimoni Cultural és un component important de la identitat cultural de les comunitats, els grups i els individus, i de la cohesió social. Formen part aquest tipus de patrimoni els béns mobles i immobles i inclou també als béns materials i immaterials i no s'esgota en el purament històric o artístic. El Patrimoni Cultural Universitari és el tret d'identitat de la Universitat. Són les obres materials i immaterials que alberguen les universitats en els seus espais. Obres que són el resultat de les manifestacions passades i presents de creació dels quals formen part de la comunitat universitària. Les Universitats com centres modèlics d'ensenyament tenen una missió irrenunciable de sensibilitzar i conscienciar per a protegir el seu Patrimoni Cultural. En conseqüència, aquestes reflexions sobre la necessitat de conservar i rescatar la identitat de les Universitats va motivar l'engegada del Patrimoni Cultural de les Universitats amb una finalitat addicional: promoure la protecció d'aquest tipus de patrimoni de cara a la integració a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Entre els seus objectius, el Projecte de Protecció del Patrimoni Cultural Universitari pretén: Recuperar, protegir i difondre el Patrimoni Cultural Universitari mundial en benefici de la comunitat universitària i la societat en general. Elaborar una base de dades sistematitzada i digitalitzada del Patrimoni Cultural Universitari i difondre-les en la pàgina web creada en la nostra Universitat:

Portada del web

Propiciar posteriors investigacions sobre Patrimoni Cultural Universitari (tangible i intangible). Constituir un fòrum acadèmic per a debatre la problemàtica i alternatives sobre la conservació i promoció del Patrimoni Cultural Universitari. Sensibilitzar a l'alumnat i a la societat en general sobre la necessitat de la cura del Patrimoni Cultural Universitari. Difondre el Patrimoni Cultural Universitari mitjançant la realització de mostres expositives conjuntes entre les universitats així com mitjançant l'intercanvi de mostres individuals. Entre les seves primeres accions, aquest Projecte ha iniciat els treballs d'una pròxima Exposició referida al patrimoni arquitectònic i urbanístic de les universitats. Es tracta de l'Exposició Imatges de la Universitat que en la seva primera versió es denominarà: "Arquitectura universitària: Passat i present".

Així, els dies 28 i 29 de juny de 2004 es van reunir en la Seu Universitària de la Ciutat d'Alacant els coordinadors culturals de vint-i-dues universitats espanyoles. El propòsit d'aquesta reunió va ser definir i concretar el projecte expositiu "Imatges de la Universitat. Arquitectura universitària: passat i present", una iniciativa de la Universitat d'Alacant.

Després de les diverses propostes efectuades pels representants de les institucions acadèmiques participants en la citada reunió de treball s'han saldat amb resultat de l'engegada a la tardor de 2005 d'una gran exposició que analitzarà mitjançant l'ús de les noves tecnologies l'evolució arquitectònica i urbanística de les universitats participants, amb un interessant contrast entre universitats històriques com la de Salamanca, Santiago de Compostel·la o la Complutense de Madrid i altres de recent creació com la universitat de Cadis, la de Jaén o la Jaume I de Castelló. L'exposició també contarà amb un catàleg finançat per les universitats, un audiovisual de vídeo creació elaborat pel taller d'Imatge de la UA i activitats culturals paral·leles.

El projecte serà coordinat per un Comitè Executiu liderat per la Universitat d'Alacant, en el qual estaran integrades la Universitat de Cadis, la Universitat de Granada, la Universitat de La Laguna i la Universitat Jaume I de Castelló. El desenvolupament d'aquestes i altres accions dirigides a la protecció i difusió del patrimoni cultural universitari es difonen en la pàgina web assenyalada.


Subir