Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Secretariat d'Extensió
Patrimoni Cultural Universitari
Universitat Permanent
Introducció
Programació acadèmica
Programació del curs i activitats realitzades
Activitats complementàries
Projectes nacionals i internacionals
Extensió Universitària
Estadístiques
Sec. Cultura
Sec. d'Esports
Càtedra Arquebisbe Loazes
Centre d' Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

UNIVERSITAT PERMANENTAcceso a su página web

 

Introducció

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant és un programa de desenvolupament científic, cultural i social de la Universitat dirigit a promoure la ciència i la cultura, com també les relacions intergeneracionals, per millorar la qualitat de vida de les persones majors i fomentar la participació d'aquestes en el seu context com a dinamitzadors socials, d'acord amb l'article 132.3 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, l'article 35 de l'Estatut de la Generalitat Valenciana, la Llei 1/95, de la Generalitat Valenciana, de formació de persones adultes, i l'article 2 del títol preliminar i el títol VI de la Llei Orgànica d'Universitats.

El programa de la UPUA s'integra en el marc dels ensenyaments universitaris específics per a persones majors, i respon a necessitats com l'aprofundiment en la democratització del coneixement, la compensació de les desigualtats, la integració i participació social d'aquestes persones en la societat i el foment de les relacions intrageneracionals i intergeneracionals, que contribueixen a mantenir la qualitat de vida i a obrir i diversificar les opcions per a continuar la vida activa en contextos extralaborals.

Continuant amb els objectius marcats en anys anteriors, s'ha establit la col·laboració amb diferents entitats públiques i privades (Generalitat Valenciana, Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant, Bancaixa i CAM).
La Universitat Permanent està dirigida a totes les persones de més de 50 anys o que pertanyen a qualsevol dels col·lectius de la Universitat d'Alacant, que tinguen aspiracions de superació socioculturals, sense necessitat de titulació prèvia.
Estan expressament excloses les persones que es troben matriculades en qualsevol dels tres cicles o nivells d'estudis universitaris que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant.

Dissenyat per professorat que pertany a les àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant i dels centres col·laboradors i especialistes, és un programa obert i optatiu que es pot elegir entre l'oferta de cursos dissenyats i estructurats en les àrees d'Humanitats, Ciències Experimentals, Salut i Acció Social, Ciències Socials, Informàtica, Imatge i So.

Cada alumne es matricula en el curs acadèmic que es desenvolupa d'octubre a juny, fins un màxim de 6 assignatures, amb una durada mínima de 40 hores lectives cadascuna (de caràcter teòric i pràctic), i distribuïdes en la programació general i en els horaris de l'any acadèmic 2003/2004.

Per a completar el programa haurà de cursar 720 hores, en tres cursos acadèmics com a mínim, i podrà fer un màxim de 24 crèdits (240 hores) per curs, en assignatures de 40 hores (4 crèdits).

Les activitats complementàries i la programació cursada des de l'oferta dels secretariats de Cultura i d'Extensió Universitària queden fora del còmput obligatori del programa de la UPUA i a l'efecte d'obtenir el diploma acreditatiu corresponent. No obstant això, per a poder cursar-les és un requisit imprescindible ser alumne del programa acadèmic de la UPUA. Els crèdits obtinguts per aquestes activitats s'inclouran en l'expedient, si ho sol·licita l'alumne, com a crèdits de lliure elecció curricular.

Les classes són oreferentment de 5 a 8 de la vesprada, encara que hi ha un nombre d'assignatures i activitats i crèdits de caràcter pràctic que s'imparteixen i es desenvolupen en horari de matí i els dissabtes. Les classes de cada assignatura es distribueixen entre 2 i 3 dies alterns a la setmana i segons la programació general del curs i de les matèries elegides per l'alumne d'entre les que s'ofereixen en el programa.

En acabar cada curs es lliurarà una fitxa informativa de l'expedient acadèmic, en la qual s'acreditarà l'assistència i el rendiment en l'any acadèmic corresponent. Quan haja complit el programa de 72 crèdits, l'alumnat rebrà el diploma acreditatiu, corresponent a la superació del programa de la Universitat Permanent.

El programa s'ha impartit en el campus de San Vicent (aularis II i III) i en els seus universitàries d'Alacant, Benissa, Cocentaina, Biar i Oriola, segons la demanda, els espais disponibles i l'adequació de les infraestructures d'aquests espais a les característiques i requisits pedagògics i docents dels cursos.

A les seus de Benissa, Cocentaina, Biar i Oriola el programa acadèmic oferit ha sigut reduït i més específic, d'acord amb els criteris de demandes, l'adequació a l'entorn social i cultural i la disponibilitat del professorat necessari i qualificat per al desenvolupament del programa.

A més, el Patronat Municipal de Cultura, mitjançant un acord específic de col·laboració amb la Universitat d'Alacant, incorpora una oferta d'assignatures becades i activitats complementàries a la programació de la Universitat Permanent des del curs 2002/2003. Aquest acord s'emmarca en un estret programa de col·laboració d'intercanvi d'alumnes, professorat i optimació de mitjans i infraestructures en l'àrea de la formació contínua i permanent, dins del programa Aula Oberta .

 

Tornar

 

Programa acadèmic curs 2003-2004

Ciències Experimentales
Astronomía y Ciencias Geográficas (I) Enrique Aparicio Arias
Astronomía y Ciencias Geográficas (II) Enrique Aparicio Arias
Astronomía. Una visión del universo Guillermo Bernabeu Pastor
Biodiversidad y conservación de los ecosistemas mediterráneos Celeste Pérez Bañón
M. Ángeles Alonso Vargas
Ana I. Martínez Sánchez
Ana Juan Gallardo
Espacios naturales de la provincia de Alicante: interpretación ambiental Victor J. Mangas Martín
Pilar Martínez Núñez
Matemáticas y Geometría recreativas Vicente Vana Martínez
Antonio F. Devesa Botella
Museos y Espacios Temáticos: aprender y disfrutar de la Ciencia Albert Gras Martí

Socials i Jurídiques

Contabilidad básica: cómo llevar la administración de una Comunidad de Propietarios

José Manuel Oliva Nieto

Curso práctico sobre la Unión Europea

Lucía Gomis Catalá

Derecho para no juristas

Hugo Ortiz Pilares
Victoria Roca

El turismo y el ocio en el ámbito intergeneracional del siglo XXI

Julio Prat Ecudero

Gestión de una contabilidad comética

Paloma Moreda Pozo
Patricio Martínez Barco


Humanitats
Alicante en el siglo XX Francisco Moreno Sáez
1- Inglés para principiantes I Nereida Congost
2. Inglés para principiantes II Pablo Pérez Contreras
3. Inglés para principiantes III Pablo Pérez Contreras
4. Inglés Elemental I M. Amparo Alesón
5. Inglés Elemental II Catalina Iliescu
6. Inglés Intermedio I Nereida Congost
7. Inglés Intermedio II Catalina Iliescu
8. Inglés nivel avanzado Catalina Iliescu
9. Inglés nivel avanzado II Catalina Iliescu
A - Iniciación a la escritura creativa. Taller literario I Emilia Gómez García
B - Desarrollo de la escritura creativa. Nivel medio: taller literario II Emilia Gómez García
C - Nivel de profundación de la escritura creativa: taller literario III Emilia Gómerz García
Comprende y disfruta de la música clásica Óscar A. Santacreu Fernández
Comprende y disfruta del Arte Contemporáneo María Marco Such
Lucas Cargonell Cerezo
Curso de francés comunicativo básico Juan Gauchí Sendra
Francisco Ramón Trives
Curso de francés comunicativo básico (II) Juan Gauchí Sendra
Francisco Ramón Trives
Diálogo entre religiones: Hinduismo, Budismo, Islam y Cristianismo José Manuel Toledo Guijarro
El Camino de Santiago. Religiosidad, cultura y literatura Xavier Carro Rosende
Rafael Navarro Mallebrera
El Humanismo en el siglo XXI Juan Rico Jiménez
El marquesado de Villena en el siglo XV: intrigas y luchas por el poder de Castilla José L. Simón García
El Patrimonio histórico olvidado José L. Simón García
El treatro: curso de iniciaicón a la expresión dramática Mónica Marco Ruzafa
M.A. Largo Gil
Geografía de Europa Enrique Moltó Mantero
Geografía de la Comunidad Valenciana Enrique Moltó Mantero
Historia de América Contemporánea José M. Santacreu Soler
Mariano García Andreu
Historia de España y de la Comindad Valenciana José M. Santacreu Soler
Mariano García Andreu
Iniciació al valencià per a no valencianoparlants M. Ángeles Aracil
Introducción al Arte Rafael Navarro Mallebrera
Introducción al Arte Contemporáneo Rafael Navarro Mallebrera
La ciudad en la plástica contemporánea. Visión humanista y cultural del mundo urbano José Costa Más
La Historia de Roma en el séptimo arte: los encantos de Cleopatra y el enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio Jaime Molina Vidal
Medio, sociedad y paisaje en la Comunidad Valenciana (I) Juan A. Marco Molina
Mujeres en el Arte M. Marco Such
Religiones mediterráneas de la Antigüedad: de las pirámides al cristianismo Jaime Molina Vidal
Carolina Frías Castillejo
Técnicas de Comunicación I. Expresión oral Antonio Mula Franco

Informàtica, Imatge i So
Diseña con Power Point Irene Sentana Gadea
El arte de la fotografía en blanco y negro: taller de fotografía Javier Serrano Sánchez
El arte de la fotografía en blanco y negro 2ª parte: taller de fotografía Javier Serrano Sánchez
El cine: Introducción al 7º arte: aprender a mirar y a entender el cine (1ª parte) Fernando Embid Fenández
Haz tus propios programas de ordenador Fernando Llopis Pascual
Imagen y fotografía María Jesús Ortiz Díaz-Guerras
Informática recreativa Patricia Compañ Rosique
Internet I Jorge Calera
Juan Ramón Rico Juan
Internet II Paloma Moreda
José Verdú Mas
Internet III Andrés Monoyo Guijarro
Masimiliano Sáiz Noeda
Introducción a la Informática Fco. José Mora Lizán
Lorenzo Carbonell Soto
Mar Pujol López
Fco. A. Pujoll López
Introducción a la navegación de Internet Jorge Calera Rubio
Juan Ramón Rico Juan
Fernando Llopis Pascual y otros
Office I: Word Carlos José Villagrá Arnedo
Francisco Martínez Pérez
Office II: Excel Rafaón Llorens Largo
Manuel Molina Carmona
Office III: Acces Miguel Ángel Cazorla Quevedo
Cristina Pomares Puig

Salut i acció social
Alimentación saludable y consumo responsable José Verdú Soriano
José L. López Loriente
El desarrollo personal y la creatividad (I) Antonio Mula Franco
Héctor Baeza Gacía
Habilidades sociales Antonio Vallés Arandiga
Intligencia emocional Antonio Vallés Arandiga
Inteligencia emocional y personalidad (nivel II) Antonio Vallés Arandiga
La familia: profundización en la estructura y sistemas de relación familiar

Asunción Lillo
Josefa Lorenzo

Longevidad con salud y calidad de vida I: estrategias personales Alfonso Soler Gomis
Emilia Tonda Mollor
Longevidad con salud y calidad de vida II: profundización en los conocimientos Alfonso Soler Gomis
Emilia Tonda Mollor
Longevidad con salud y calidad de vida III: madurez activa Alfonso Soler Gomis
Emilia Tonda Mollor
Multiculturalidd y convivencia M. José Escartín Caparrós
M. Dolores Vargas Llovera
Salud y calidad de vida: cómo relacionarte en grupo I Yolanda Doménech López
Esther Villegas Castrillo
Salud y calidad de vida: taller para mejorar la memoria en personas mayores Alberto Plaza Salán
Ángeles Relucio Ojeda
Salud y calidad de vida: taller para mejorar la memoria en personas mayores. 2ª parte Alberto Plaza Salán
Ángeles Relucio Ojeda

 

Tornar

 

Programació del curs i activitats dutes a terme

Abril 2003
· Sol·licitud de propostes acadèmiques als departaments de la Universitat per a la confecció del programa de la UPUA per àrees temàtiques.

Maig 2003
· Confecció de l'oferta definitiva d'acord amb les disciplines proposades pels departaments universitaris.
· Elaboració dels fullets informatius de la preinscripció.

Juny 2003
· Remissió d'informació a les institucions i col·lectius interessats.
· Clausura del curs 2002-2003 pel vicerector d'Extensió Universitària, José Carlos Rovira Soler. Participació de la directora de la Universitat Permanent, Concepción Bru Ronda; lliçó magistral "Utilidad terapéutica de las células madre", a càrrec de Bernat Soria Escoms, catedràtic de Fisiologia de la Universitat Miguel Hernández, i concert del Quartet Resident Almus, de la Universitat d'Alacant.

Juliol 2003
· Preinscripció. Els alumnes concreten les matèries del pla d'estudis definitiu. Hi va haver 830 alumnes preinscrits.

Setembre 2003
· Matriculació. Hi va haver un total de 827 alumnes matriculats a través del programa AGORA.

Octubre 2003
· Acte d'obertura presidit pel rector de la Universitat d'Alacant, Salvador Ordóñez Delgado. Presentació del curs per la directora, Concepción Bru Ronda; intervenció del vicerector d'Extensió Universitària, José Carlos Rovira Soler; lliçó inaugural "Escenarios de guerra: cómo trabajar, como sobrevivir", a càrrec de Jordi Sánchez Navas, periodista, i concert del Quartet Resident Almus, de la Universitat d'Alacant.
· Començament de classes el 13 d'octubre. Infraestructures: quatre aules d'informàtica i tres aules de gran capacitat en el campus de Sant Vicent i tres aules de capacitat mitjana (35 persones), una aula per a 50 persones i un saló d'actes (90 persones) en la Seu de la Universitat a la ciutat d'Alacant.
· El programa va oferir als alumnes la possibilitat de preseleccionar un total de 71 assignatures. Es van impartir 90 cursos, oferits pels diferents departaments i centres col·laboradors de la Universitat d'Alacant (punt 2), i es va registrar una matricula de 2.192 alumnes en el conjunt d'assignatures. Els 71 temes proposats es distribuïen entre diferents àrees temàtiques: Ciències Experimentals, Ciències Socials, Humanitats (la major part), Informàtica (els més sol·licitats), Imatge i So, i Acció Social.

Juny 2004
· Clausura del curs acadèmic 2003/2004. Acte de clausura, a càrrec del vicerector d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant, José Carlos Rovira Soler. Hi intervenen: la presidenta de l'Associació d'Alumnes de la UPUA, M. Luisa Mataix Scasso, la directora de la Universitat Permanent, Concepción Bru Ronda, i Ángeles Cáceres Lescarboura, que imparteix la lliçó magistral "Tiempo de vendimia". Actuació del Cor de la Universitat d'Alacant, amb obres com Veni creator spiritus, Gaudeamus igitur i altres.
.

 

Tornar

 

Activitats complementàries pròpies de la Universitat Permanent

Octubre 2003
· En el marc del curs Alimentació Saludable i Consum Responsable, l'Institut Flora va impartir una xarrada sobre alimentació i malalties cardiovasculars.

Gener 2004
· Convocatòria de beques per a alumnes de la Universitat Permanent matriculats en el curs acadèmic 2003/2004. Termini: de l'1 al 27de gener. Total de sol·licituds presentades: 28.

Febrer 2004
· En el marc del programa Grundtvig, va tenir lloc la celebració del V Seminari Estratègic EuCoNet (del 4 al 7 de febrer a la Seu Ciutat d'Alacant). El projecte EuCoNet inclou estudiants majors de les universitats d'Ulm (Alemanya), Brno i Praga (República Txeca), Glasgow (Regne Unit), Vicenza (Itàlia), Bratislava (Eslovàquia) i Alacant (Espanya), i té com a finalitat incorporar els majors a l'ús de les noves tecnologies i facilitar-los l'accés a Internet.

Març 2004
· Conferència "La vida sobre el papel", a càrrec d'Ángeles Càceres Lescarboura, escriptora i periodista, i debat sobre la creativitat literària (el conte).
· Seminaris a la Seu d'Alacant, fets de febrer a maig de 2004:
- La Unió Europea: Aspectes Pràctics, a càrrec dels professors Lucía Gomis, Carmen Arias, Raúl Lafuente i Lucía Sirera.
- La Ciutat en la Plàstica Contemporània. Visió Humanista i Cultural del Món Urbà, a càrrec del professor José Costa Mas.
- Grècia Clàssica i Món Modern. Tres Descobriments: el Descobriment de l'Home, el Descobriment de l'Amor, el Descobriment de la Democràcia, a càrrec del professor José Vicente Bevià Pastor.
· Visites guiades dels alumnes de la Universitat Permanent al Museu de la Universitat d'Alacant, per a visitar diverses exposicions.
· Convocatòria del II Certamen de Poesia de la Universitat Permanent.
· Convocatòria del II Certamen de Narrativa Breu de la Universitat Permanent.
· Convocatòria del I Concurs de Fotografia en Blanc i Negre de la Universitat Permanent.

Participants en certamens / Participantes en certamenes
Participantes en poesía, narrativa y fotografía

Abril 2004
· Visita guiada d'alumnes a centres de producció cartogràfica i investigació geogràfica i documentació a Madrid (dies 20 i 21). En col·laboració amb el Centre Geogràfic de l'Exèrcit, el Museu de l'Institut Tecnològic Geominer d'Espanya i l'Institut Geogràfic Nacional.
· Activitat complementària: visita al centre mediambiental i d'astronomia Els Molins, a Crevillent, en col·laboració amb l'Obra Social de la CAM.
· Activitat complementària: Obri els Ulls al Mar, classe pràctica i taller mediambiental en la goleta la Bruna per la badia d'Alacant, en col·laboració amb l'Obra Social de la CAM
.

 

Tornar

 

Projectes nacionals i internacionals en els quals participa la UPUA

- Comissió Nacional de Programes Universitaris per a Persones Majors - Desenvolupament de Juntes Directives.

Desembre 2003
Santiago de Compostel·la - Junta Directiva de la'ANPUPM - Reunió - Elaboració de l'Estatut de l'ANPUPM.

Gener 2004
Alacant - Junta Directiva de l'ANPUPM - Reunió preparatòria - Constitució de l'Associació i planificació de treballs a desenvolupar.

Febrer 2004
Assistència a la Junta Directiva de Madrid - Assemblea constituent de l'ANPUPM. Desenvolupament del programa d'objectius i del calendari de les comissions de treball.


- Activitats nacionals

· VII Trobada Nacional de Programes Universitaris per a Majors: Polítiques Socials, Educatives i Finançament de la Formació Universitària de Persones Majors i la seua Projecció Social. San Lorenzo del Escorial (Madrid), 2-4 d'octubre del 2003. Organitzat per la Universitat Complutense de Madrid.
· Jornades de Promoció del Camí de Santiago en l'Àmbit de les Universitats de Majors. Santiago de Compostel·la, 4-7 de desembre del 2003. Organitzades pel IV Cicle de la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'Instituto Gerontológico Gallego i la Xunta de Galícia (Conselleria de Cultura).
· Terceres Jornades sobre Associacionisme en els Programes Universitaris per a Majors. - Federació Espanyola d'Associacions de Programes Universitaris per a Majors - Universitat Politècnica de València. València, 10-12 de juny del 2004. Ponència: "Los programas universitarios para mayores y la educación permanente en el espacio europeo de la educación superior. Estrategias de integración social, cultural y territorial".


- Activitats internacionals

· IV Seminari Estratègic Projecte EuCoNet. Projecte de cooperació dins del programa Sòcrates Acció Grundtvig, d'ensenyament superior a Europa, que convoca la Comissió Europea, i que té com a objecte l'educació d'adults i altres itineraris educatius. EuCoNet rep finançament de la Unió Europea. Glasgow, 10-14 de setembre del 2003. Organitzat per la Universitat de Strathclyde, Glasgow (Escòcia).

Grup de participants / Grupo de participantes
Grupo de participantes en EuCoNet

· Simposi internacional: Les Polítiques Socials davant els Reptes de la Nova Societat. València, 29-31 de gener del 2004. Organitzat pel Ministeri de Treball i Afers Socials, IMSERSO i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.
· Seminari de Contacte Sòcrates Grundtvig 1-2: Aprenentatge Intercultural i Educació d'Adults. Múrcia, 19-23 de maig del 2004. Organitzat per l'Agència Nacional Sòcrates del Ministeri d'Educació i Ciència, la Conselleria d'Educació i Cultura de la Regió de Múrcia i l'associació Columbares.
· II Congrés-Convegno Internazionale Ruolo delle Università della Terza Età in Italia, Federuni (Federazione Italiana tra le Università della Terza Età). Taula redona: "Rapporti fra università degli estudi, istituzioni, territorio e università della terza età". Roma, 29-31 de maig del 2004. Ponència: "La universidad para mayores en España: el modelo de la Universidad Permanente y los objetivos de la Asociación Nacional de Programas Universitarios para Mayores".
· VI Seminari Estratègic Projecte EuCoNet. Projecte de cooperació dins dels programes Sócrates Acció Grundtvig, d'ensenyament superior a Europa, que convoca la Comissió Europea, i que té com a objecte l'educació d'adults i altres itineraris educatius. EuCoNet rep finançament de la Unió Europea. Bratislava, 16-20 de juny del 2004. Organitzat per la Universitat Comenius de Bratislava (Eslovàquia).

 

Tornar

 

Extensió Universitària

La Universitat Permanent ofereix, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura del Vicerectorat d'Extensió Universitària, una àmplia gamma d'activitats complementàries dirigides a tota la comunitat universitària, en la qual estan integrats els alumnes de la UPUA. Aquestes activitats complementàries constitueixen l'ampliació del programa acadèmic i potencien el desenvolupament personal i les relacions intergeneracionals dels alumnes.

Es tracta de conferències, seminaris, exposicions, teatre, cinema, recitals, concerts, tallers i una àmplia gamma d'activitats culturals que dins de la programació anual s'ofereixen als alumnes que es troben matriculats en estudis universitaris en els dos quadrimestres. La programació, les condicions de matrícula i els terminis es poden consultar en: www.ua.es/upua.

Hi ha un ampli programa complementari i d'extensió universitària que vam desenvolupar dins del programa de la Universitat Permanent i en col·laboració amb:

- El Secretariat de Cultura de la UA
- Les seus universitàries de Benissa i Cocentaina
- L'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent
- El Teatre Principal d'Alacant
- El Club d'Informació.

· Exposició de fotografia dels treballs d'alumnes del curs Imatge i Fotografia, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura de la Universitat d'Alacant.
· Taller permanent de fotografia per a alumnes de la Universitat Permanent, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura.
· Aula de Teatre, representació d'obres interpretades i creades pels alumnes del Taller de Teatre de la Universitat Permanent.
· En col·laboració amb el Teatre Principal d'Alacant, concerts per a alumnes del curs Comprèn i Gaudeix de la Música Clàssica.".


- Col·laboració a les seus de Benissa i Cocentaina i als municipis d'Agost i Callosa d'en Sarrià

La realitat social ha fet que en els últims deu anys els ensenyaments dirigits a persones majors estiguen funcionant en quaranta-set universitats espanyoles de manera satisfactòria. El títol preliminar i el títol IV de la LOU recullen l'existència i el desenvolupament d'aquests a les universitats en el marc de les seues competències. Així, les universitats han apostat per incentivar i potenciar aquests ensenyament a l'empara de l'Estat de les autonomies. Això ha provocat l'impuls d'aquests programes a través dels ajuntaments i les conselleries d'Educació, Cultura i Benestar Social, que estan interessades a potenciar aquests programes i que els estan ampliant a aquelles àrees en què no hi ha centres universitaris.

En aquesta línia, els cursos de la Universitat Permanent seran extensius, en la mesura de les possibilitats, a les àrees rurals i àrees de residents estrangers de la província d'Alacant. La Universitat d'Alacant pretén impartir en les seus universitàries de Benissa, Cocentaina, Biar i Oriola, i en col·laboració amb els ajuntaments d'aquests municipis, cursos de la UPUA dirigits a residents nacionals i estrangers en àrees rurals i en àrees turístiques, en les quals hi ha una important població que pertany a altres països de la UE i d'origen no comunitari.

En aquests municipis, a més dels temes genèrics exposats en el programa, s'inclouran cursos específics per a estrangers i residents a la zona, segons els acords aconseguits amb les entitats col·laboradores en aquests programes per a cada àrea o seu. La incorporació massiva d'alumnes estrangers residents a la nostra Comunitat significa un recolzament a aquesta iniciativa de la Universitat d'Alacant que, sens dubte, contribuirà a enfortir els llaços culturals entre tots els ciutadans de la Unió Europea

Seu de Benissa

Abril 2004
· Reunió dels participants en el V Seminari Estratègic EuCoNet, amb l'alcalde, el president de la Comissió de Residents Europeus de la Federació Valenciana de Municipis i representants d'associacions d'estrangers, amb visita guiada al nucli antic.
· Realització del curs Introducció a la Informàtica, del 28 d'abril al 28 de maig, impartit pels professors Pablo Suau i Mireia Sempere.

Maig 2004
· Realització del seminari Habilitats Socials, impartit pel professor Antonio Vallés Arandiga.


Seu de Cocentaina:

Gener 2004
· Curs Introducció a la Informàtica (1a edició), del 26 de gener al 10 de març, impartit pels professors José Luis Verdú i Jorge Calera.
Abril 2004
· Curs Introducció a la Informàtica (2a edició), del 26 d'abril al 26 de maig, impartit pels professors Rosana Satorre, Fidel Aznar i Mireia Sempere.


Municipi d'Agost

· Exposició-Enquesta "Las plantas de Agost. Nombres y utilidades" , realitzada de l'11 al 20 de juny pel professor José Antonio Marco Molina.

Exposició de les plantes / Exposición de las plantas


Municipi de Callosa d'en Sarrià

Juny 2004
· Taller El Patrimoni Històric Oblidat, celebrat l'11 i 12 de juny, organitzat en col·laboració amb l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià i impartit pels professors José Luis Simón García i José Antonio López Mira
.

- Activitats complementàries desenvolupades per la UPUA en col·laboració amb l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent.

Setembre 2003
· II Cursos d'Estiu per a Majors:
- Curs Espai per a la Interacció. Trobada entre Dones, impartit per les professores Esther Villegas Castrillo i Yolanda Doménech López.
- Curs El Primer Liberalisme i els Orígens de la Monarquia Constitucional Espanyola. Godoy, impartit pel professor Emilio La Parra López.
- Curs El Marquesat de Villena en el Segle XV: les Lluites per la Corona de Castella, impartit pel professor José Luís Simón.

Març 2004
Salines
· Recital de poesia a càrrec dels alumnes de la tertúlia literària de la Universitat Permanent.

Abril 2004
· I Curs de Primavera per a Majors.
· Realització del curs Ruta del Quixot, impartit pel professor José Luis Simón, amb visita cultural per Mota del Cuervo, El Toboso, Campo de Criptana, Puerto Lápice, Consuegra, Arenas de San Juan, Almagro i les llacunes de Ruidera.

Juny 2004
· Participació dels alumnes de la Permanent en la Fira 25 Aniversari UA al Port d'Alacant.

Durant tot el curs acadèmic:
· Tertúlia literària tots els dijous del curs. Els participants exposen les seues creacions a debat.
· Tertúlia literària una vegada al mes per a analitzar textos literaris, dirigida pel professor Antonio Mula Franco.
· Taller de fotografia en blanc i negre, per a alumnes que han fet el curs en la Universitat Permanent, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura. Comença a funcionar al juny del 2003.
· Treballs en línia en la pàgina LiLL de la Universitat d'Ulm (Alemanya).
· Participació en el Fòrum d'Universia.
· Revista trimestral La Permanente.

 

Tornar

 

Estadístiques de matrícula i característiques de l'alumnat

Alumnes per edat / Alumnos por edad

Alumnat per cursos / Alumnado por cursos

Alumnat per comarques / Alumnado por comarcas

Alumnat per sexe / Alumnado por sexo

Alumnat per àrees / Alumnado por áreas

 

Subir /Tornar