Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Dades estadístiques del personal acadèmic
Accés del PDI
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

ACCÉS DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

 

Totes les dades presentades a continuació corresponen al periode comprés entre juliol de 2003 a juliol de 2004

· Convocatòries de contractació:

DATA DE LA CONVOCATÒRIA

NOMBRE DE PLACES CONVOCADES

 

PROFESSOR CONTRACT. DOCTOR

PROFESSOR COL·LABOR.

PROFESSOR AJUDANT DOCTOR

AJUDANT

PROFES. ASOCIAT

PROFES. VISITANT

TOTAL

10/07/2003

 

 

2

16

43

10

71

05/08/2003

4

1

 

 

 

 

5

23/09/2003

 

 

1

1

12

1

15

26/09/2003

1

 

 

 

 

 

1

20/10/2003

 

 

2

1

7

 

10

20/10/2003

1

 

 

 

 

 

1

19/11/2003

 

 

1

 

16

 

17

29/12/2003

 

 

3

11

27

2

43

13/01/2004

6

2

 

 

  

 

8

18/02/2004

 

 

1

2

3

 

6

26/03/2004

 

 

 

 

1

 

1

TOTAL

12

3

10

31

109

13

178

 

· Places de funcionaris resoltes:

DATA DE LA CONVOCATÒRIA

NOMBRE DE PLACES RESOLTES

 

CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT

P. TITULAR D'UNIVERSITAT

CATEDRÀTIC D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA

P. TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA

TOTAL

30/10/2001

 

 

 

2

2

TOTAL

 

 

 

 

2

 

· Plazas enviadas al CCU para incluir en las pruebas de habilitación:

FECHA
Nº DE PLAZAS

 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

P. TITULAR DE UNIVERSIDAD

CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA

P. TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA

TOTAL

ENERO 2004

 

2

 

 

2

TOTAL

 

2

 

 

2

 

 

Subir / Tornar