Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Dades estadístiques del personal acadèmic
PDI per Edat i Sexe
PDI per Centre, Règim Jurídic i Categoria
PDI per Centre i Dedicació
PDI per Àrea de Coneixement i categoria
Evolució Global del PDI per Departament
Evolució Global del PDI per Centre
Evolució Global del PDI per Règim Jurídic i Categoria
Accés del PDI
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

DADES ESTADÍSTIQUES DEL PERSONAL ACADÈMIC
( Pàgina 1, 2, 3 )

 

PDI per Edat i Sexe

Edat
Home
Dona
Total
21-25
3
10
13
26-30
98
88
186
31-35
211
148
359
36-40
249
123
372
41-45
218
110
328
46-50
171
48
219
51-55
135
59
194
56-60
104
21
125
61-65
39
9
48
66-70
9
2
11
+70
3
1
4
Total
1.240
619
1.859

Gràfic. Piràmide de població del PDI

Pirámida de población

 

Subir / Tornar

 

PDI por Centre. Règim Jurídic i Categoria

 

  Funcionaris   Contractats

Centre

CU

TU

CEU

TEU

 

VIS

COL

AYU

AYDO

ASO

EME

INV

Total

EPS

21

32

20

140

9

175

2

399

EUC

6

15

1

30

52

EUE

3

1

9

26

2

51

92

EUO

2

2

5

25

1

14

49

EUR

5

1

8

1

48

63

EUT

4

15

1

10

30

FCI

49

98

8

19

1

1

19

1

82

1

10

289

FDE

17

48

2

10

15

64

2

158

FED

5

4

22

39

4

40

1

115

FEE

22

58

6

52

16

13

150

4

321

FFL

56

91

4

27

22

1

90

291

Total

175

345

81

376

18

1

87

2

754

4

16

1.859

Gràfic. Distribució del PDI per Règim Jurídic i Centre

Distribución del PDI por Régimen Jurídico

 

Subir / Tornar

 

PDI per Centre i Dedicació

 
TC
TP
 
 
 
 
Centre
 
TP12
TP10
TP08
TP06
Total
EPS
217
124
17
16
25
399
EUC
23
20
1
6
2
52
EUE
44
26
 
2
20
92
EUO
34
10
 
2
3
49
EUR
22
16
3
8
14
63

EUT

20

3

 

3

4

30

FCI
210
44
4
6
25
289
FDE
100
19
6
7
26
158
FED
76
23
2
4
10
115
FEE
186
94
8
13
20
321
FFL
218
60
 
3
10
291
Total
1.150
439
41
70
159
1.859

Gràfic. Distribució del PDI a temps parcial per centre

PDI a tiempo parcial

 

Tornar / Subir