Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Órganos de Gobierno
Defensor Universitario
Consejo de Alumnos
Sociedades
Fundaciones
Vic. de Alumnado
Vic. de Ampliación del Campus
Vic. de Convergencia Europea y Calidad
Vic. de Coordinación y Comunicación
Vic. de Desarrollo Normativo
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Investigación
Vic. de Ordanación Académica y Profesorado
Vic. de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios
Vic. de Sociedades y Fundaciones
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Fundació General UAFG
Àrea de Formació de la UAFG
Àrea d'Ocupació i Pràctiques de la UAFG
Àrea de Gestió de la Investigació de la UAFG
Centre de Documentació Europea
Àrea de Gestió Cultural - MUA
Àrea de Gestió Cultural - Sala AIFOS
Àrea de Gestió Cultural Esterna

ACTIVITATS REALITZADES I COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT

 

El vicerectorat de Societats i Fundacions va ser creat l'1 d'octubre de 2003, amb l'objectiu prioritari d'impulsar l'efectiva engegada de la Fundació General de la Universitat d'Alacant, com instrument eficaç des del qual gestionar més àgilment aquelles activitats íntimament relacionades amb l'activitat universitària, però que quedaven fora del marc clàssic dissenyat per les fins pròpies i intrínsecs de la Universitat: la docència i investigació.

Amb aquest objectiu, i desenvolupant la decisió adoptada per la Junta de Govern de desembre de 2000 de dotar a la Universitat d'Alacant d'una Fundació General, des d'aquest vicerectorat es van coordinar les tasques necessàries per al sorgiment de la mateixa, es va procedir al nomenament del director general i al traspàs de les unitats i gestions encarregades a la Fundació General des de la Universitat. En el moment de la seua efectiva posada en funcionament, l'1 de gener de 2004, la Fundació General de la Universitat d'Alacant assumeix així als 22 treballadors que, fins al moment, desenvolupaven les seues funcions en el Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO), l'Escola de Negocis, el Centre de Documentació Europea i el Museu de la Universitat d'Alacant.

Per al desenvolupament de totes les funcions que des del començament se li van assignar, es va dotar a la Fundació General d'un organigrama estructurat entorn de quatre grans àrees temàtiques: l'àrea d'ocupació i pràctiques, l'àrea de gestió de la investigació, l'àrea de formació i l'àrea de gestió cultural.

L'objectiu fonamental de l'Àrea d'Ocupació i Pràctiques és facilitar la inserció laboral dels egressats de la Universitat d'Alacant. Pel que fa a l'àrea d'ocupació, es tracta de gestionar una borsa d'ocupació de gran utilitat tant per a les empreses quant per als nostres recén titulats, així com d'atendre també als emprenedors amb un projecte empresarial, oferint-los un servei integral que abasta des de les primeres consultes i assessorament fins a l'elaboració d'un pla de viabilitat i la seua possible instal·lació en el Viver d'Empreses, i finalment de desenvolupar un servei d'orientació laboral personalitzat als egressats. Pel que fa a les pràctiques, l'objectiu fonamental és mantenir relacions amb les empreses del nostre entorn que es concreten en la signatura de convenis per a la realització de pràctiques remunerades per alumnes d'últims cursos de la Universitat.

En l'Àrea de Gestió de la Investigació, les funcions se centren entorn de tres nuclis fonamentals. El primer d'ells és relatiu al màrqueting, la difusió i la prospectiva de la investigació realitzada per la Universitat. El segon és el relatiu a la informació, difusió i gestió de projectes d'investigació europeus i internacionals. Finalment, la Fundació General assumeix també, en l'àrea de gestió de la investigació, el Centre de Documentació Europea, que disposa dels fons documentals de la Unió Europea, així com de les seues bases de dades, amb l'objectiu de difondre la informació comunitària tant a la comunitat universitària com a la resta de sectors socioeconòmics.

L'Àrea de Formació de la Fundació General assumeix les funcions que fins a ara venien sent ocupades per l'Escola de Negocis, amb la intenció de fomentar-les i superar-les, donant-los un caràcter més obert i integral que abaste distintes línies formatives més enllà de les específicament econòmiques, fiscals o jurídiques.

Finalment, l'Àrea de Gestió Cultural de la Fundació General assumeix la gestió del Museu de la Universitat d'Alacant, així com la gestió cultural d'altres espais expositius dintre o fora del Campus, plantejant-se com objectiu primordial en aquest àmbit establir un contacte més fluït amb la societat alacantina.

Per al desenvolupament de totes aquestes funcions, la Fundació General es va dotar a més d'un sòlid suport administratiu, estructurat en un àrea de serveis generals en el qual, a més del personal administratiu, s'integra un servei informàtic i un servei jurídic.

Després de la marxa de la vicerectora, Olga Fuentes Soriano, el Vicerectorat desapareix el 6 de juny de 2004, havent-se assolit l'objectiu prioritari de posar en funcionament la Fundació General.

 

Subir / Tornar