Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

CENTRE D'ESTUDIS IBEROAMERICANS MARIO BENEDETTI


Logo del Centre D'estudis Iberoamericans

 

· Festa i teatralitat a Mèxic: tradició, identitat, presència cultural
indígena
(14 d'octubre 2004)

Seminari
Dirigit per Beatriz Aracil Varón (professora del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
Sala de graus de l’edifici C (Facultat de Filosofia i Lletres)
Organitzat pel CEMAB i el Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)


· Dret Administratiu Iberoamericà
(15 / 16 d'octubre 2004)

Seminari
Dirigit per Santiago González-Varas (catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant)
Aula 11 P (Facultat de Dret)
Organitzat pel Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat
Amb la col·laboració del Ministeri de Ciència i Tecnologia (projecte BJU2002-12389) i el CEMAB


· Amèrica Llatina davant l'encreuament de la inserció internacional
(15 / 19 novembre 2004)

Seminari internacional
Codirigit per les professores Gloria Pardo Alés (IEI-UA) i Hilda Puerta Rodríguez (CIEI-ULH)
Sala de graus (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)
Organitzat per l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat d'Alacant i el Centre d'Investigacions d'Economia Internacional de la Universitat de l'Havana
Amb la col·laboració del CEMAB


· Empresa i globalització en l'Amèrica Llatina contemporània
(18 / 19 novembre 2004)

Seminari
Coordinat per Javier Vidal Olivares (professor del Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada)
Sala de graus (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials)
Organitzat pel Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada
Amb la col·laboració del Vicerectorat de Coordinació i Comunicació, la CAM i el CEMAB

· II Jornades Internacionals i IV Nacionals sobre Dona, Biologia i Salut. La situació a Llatinoamèrica
(16 / 18 desembre 2004)

Jornades
Paranimf
Organitzades pel Departament de Biotecnologia
Amb la col·laboració del CEMAB i el CED (UA), l'Institut de la Dona (Ministeri de Treball i Assumptes Socials), l'Àrea de la Dona (Diputació d'Alacant) i l'Ajuntament d'Alacant

· Gabriela Mistral torna a Madrid. Als 60 anys del Nobel
(12 maig 2005)

Homenatge
Casa de América (Passeig de Recoletos, 2, Madrid)
Organitzat per l’Ambaixada de Xile a Espanya
Amb el patrocini del CEMAB

· Títol d'Especialista en Argumentació Jurídica
(maig a octubre 2005)

Curs de postgrau en Dret (segona edició)
Facultat de Dret
Organitzat pel Departament de Filosofia del Dret
Amb la col·laboració del Vicerectorat d'Extensió Universitària i el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, Fundació General de la Universitat d’Alacant,revista Doxa, Universia, Bancaixa i CEMAB

· Present i futur de la democràcia per als pobles llatinoamericans
(23, 24, 26, 30 i 31 maig 2005)

Seminari
Aula 9G (Facultat de Filosofia i Lletres II)
Organitzat pel Departament d’Humanitats Contemporànies
Amb la col·laboració del CEMAB

 

· II Convocatòria d'Ajudes per a l'Organització d'Activitats Acadèmiques Relacionades amb l’Amèrica Llatina (Any 2005)

1. Finalitat
El Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti (CEMAB), en el seu compromís d'enfortir els vincles fraternals i obrir noves vies amb els països llatinoamericans, té l'objectiu de fomentar l'estudi de la realitat acadèmica i cultural d’aquests. Per això, ha resolt fer pública la segona convocatòria d'ajudes per a finançar l'organització de congressos, cursos, seminaris, jornades i esdeveniments de naturalesa semblant relacionats amb aquest àmbit d'estudi.

2. Ajudes concedides
La comissió va acordar concedir ajudes a les activitats acadèmiques següents:

ACTIVITAT
AJUDES (EN €)
V Reunió científica de l'Observatori de Polítiques Públiques de Salut (OPPS)
1.500
Jornades científiques internacionals. L'Havana: de colònia a metròpoli. Anàlisi de les transformacions urbanes
2.000
Jornades: Present i futur de la democràcia per als pobles llatinoamericans
1.500
Seminari: Impactes socials de l'ampliació del Canal de Panamà. Aspectes metodològics i ètics

1.300

Seminari: Noves pràctiques de desenvolupament local a l'Amèrica Llatina. Desenvolupament social, econòmic i comunitari en la regió centroamericana
1.400
Curs internacional de maneig de plantacions forestals per las comunitats indígenes
1.300
Seminari: Estratègies per al desenvolupament social psicoeducatiu (perspectives hispanoamericanes)
2.000
1ª Jornada universitària: Desenvolupament social des de la prosocialitat. Factors de qualitat en l'educació hispanoamericana
2.000
Curs sobre argumentació jurídica
1.700
Seminari-curs: Realitat actual de l'optometria a Perú i als països de la zona. Diagnòstic i maneig de l'ull sec en l'ús de lents de contacte
2.000
Creació d'un arxiu sobre l'exili llatinoamericà a Espanya
1.300
Programació cultural (curs): Els drets human a l'Amèrica Llatina
2.000
Jornades: La recepció del dret hereditaro romà en els Còdis Iberoamericans
1.500
II Jornades d'intercanvi d'experiències en l'àrea d'Educació Física entre les Universitats d'Alacant i del Salvador (Argentina)
1.500
Total
23.000


· Publicacions

- Rafael Altamira: història, literatura i dret

Edició d’Enrique Rubio Cremades i Eva M. Valero Juan
Pròleg d’Enrique Rubio Cremades
Actes del congrés internacional que va tenir lloc a la Universitat d’Alacant del 10 al 13 de desembre del 2002
Alacant, Universitat, 2004
ISBN 84-7908-785-4
276 p.
Amb la col·laboració del Vicerectorat d’Extensió Universitària i el CEMAB


- El sud i els tròpics. Assajos de cultura llatinoamericana

Autora: Ana Pizarro
Pròleg de José Carlos Rovira
“Cuadernos de América sin nombre”, nre. 10
Alacant, Universitat, 2004
ISBN 84-7908-800-1
216 p.
Aquesta publicació està integrada en les activitats de la Unitat d'Investigació de la Universitat d'Alacant «Recuperacions del món precolombí i colonial en el segle xx hispanoamericà»
Així mateix, els “Cuadernos de América sin nombre” estan associats a l'activitat del CEMAB
Aquest número està finançat pel projecte d'investigació MECD BFF2002-01058
Amb el suport de DICYT-USACH i FONDECYT, Xile


- Recuperacions del món precolombí i colonial

Número coordinat per Carmen Alemany Bay i Eva M. Valero Juan
“América sin nombre”, nre. 5-6
Butlletí de la Unitat d'Investigació de la Universitat d'Alacant «Recuperacions del món precolombí i colonial en el segle xx hispanoamericà»
Alacant, Universitat, 2004
Dirigit per José Carlos Rovira
ISSN 1577-3442
237 p.
Aquest butlletí està associat a l'activitat del CEMAB
Aquest número està finançat pels projectes d'investigació MEC PB 98-0982 i MCYT BFF 2002-01058


- Rafael Altamira i l'Argentina

Autora: Hebe Carmen Pelosi
Pròleg de Miguel Ángel de Marco
“Cuadernos de América sin nombre”, nre. 11
Alacant, Universitat, 2005
ISBN 84-7908-827-3
224 p.
Aquesta publicació està integrada en les activitats de la Unitat d'Investigació de la Universitat d'Alacant «Recuperacions del món precolombí i colonial en el segle xx hispanoamericà»
Així mateix, els “Cuadernos de América sin nombre” estan associats a l'activitat del CEMAB
Aquest número està finançat pel projecte d'investigació MECD BFF2002-01058


- Memòria, escriptura, identitat nacional: Eugenio María de Hostos

Autora: María Caballero Wangüemert
Pròleg de José Carlos Rovira
“Cuadernos de América sin nombre”, nre. 12
Alacant, Universitat, 2005
ISBN 84-7908-828-1
268 p.
Aquesta publicació està integrada en les activitats de la Unitat d'Investigació de la Universitat d'Alacant «Recuperacions del món precolombí i colonial en el segle xx hispanoamericà»
Així mateix, els “ Cuadernos de América sin nombre” estan associats a l'activitat del CEMAB
Aquest número està finançat pel projecte d'investigació MECD BFF2002-01058