Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

PATRIMONI CULTURAL UNIVERSITARI

 

El treball de Patrimoni Cultural Universitari del Departament de Gestió Cultural de la UAFG s’ha centrat en quatre camps: la web, cursos en relació amb el Patrimoni Cultural Universitari, publicacions i l’exposició “Imatges de la Universitat: arquitectura universitària, passat i present”.

 

Pàgina Web

Tot seguint els treballs de gener a juny de 2005:

- S’ha rebut la informació del programa Minerva de Red.es per a integrar-nos en el 3r informe que ha fet.

- El projecte Patrimoni Cultural Universitari s’ha integrat en la campanya de Tots.es que pertany a Red.es

- El Projecte Patrimoni Cultural Universitari s’ha difós a través de la premsa escrita i a través de la televisió (diari El País i TV Española, i el canal de TV de la Universitat Politècnica de València).

- S’ha presentat l’informe sobre l’estat del patrimoni a la comunitat universitària, que està publicat en:
www.patrimoniouniversitario.ua.es

- S’ha iniciat contacte amb el Consell d’Europa a Estrasburg, en relació amb una ampliació d’aquest projecte en l’àmbit europeu amb el suport del Consell d’Europa.

- S’han regularitzat l’ús i la difusió de les imatges de les universitats que s’han sumat a aquest projecte en versió electrònica.

- Fins a la data actual s’ha avançat amb la base de dades de 27 universitats espanyoles.

 

 

Cursos

· Festes Populars i Dones. Patrimoni Cultural Immaterial

El curs se centrava en una reflexió sobre l’abast del patrimoni cultural intangible i la seua relació amb els principis d’igualtat i de no discriminació per raó de sexe. A més, buscava debatre sobre el marc conceptual, legal i polític per a poder determinar quan i com aquestes expressions tradicionals col·lideixen amb el principi d’igualtat i com s’ha de redefinir la idea del patrimoni cultural intangible. Es va fer els dies 14 i 15 d’abril de 2005, amb la col·laboració del Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat, àrea de Dret Constitucional, de la UA, i amb els ponents següents:

- María Marco, tècnica superior d’art de la UAFG, Patrimoni Cultural Universitari.
- Nilda Garay, doctoranda UA, Patrimoni Cultural Universitari.
- Rosa Monzó, directora de la Biblioteca Gabriel Miró de la CAM.
- Mar Esquembre, professora titular de Dret Constitucional de la Universitat d’Alacant.
- Nicolás Maurandi Guillén, magistrat del Tribunal Suprem.
- Jesús Prieto de Pedro, professor titular de la Càtedra Andrés Bello de Drets Culturals de la Universitat Carlos III de Madrid.
- Rosa Verdú, directora del Museu Municipal de la Festa, Ajuntament d’Elx.
- Manuel Alcaraz Ramos, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat d’Alacant.
- Isidoro Moreno, catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat de Sevilla.
- Bernardo del Rosal, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

 

 

 

Publicacions

Publicació d’articles referits al Projecte Patrimoni Cultural Universitari. Patrimoni Cultural Universitari de la UAFG ha publicat, a través de la seua coordinadora, María Marco, dos articles en l’àmbit nacional:

· “Patrimonio cultural universitario”, en Periférica. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, núm. 5, Cadis. Universitat de Cadis, desembre 2004, pàg. 89-99.

· “Alicante lidera un proyecto para la difusión del Patrimonio Cultural Universitario”, en PH53 Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, any XIII, núm. 53. Sevilla, Consejería de Cultura, abril 2005, pàg. 22-23.

 

 

Exposició

·
Imatges de la Universitat: Arquitectura Universitària, Passat i Present

Les 20 universitats públiques espanyoles que vam formar part d’aquest projecte vam tenir una segona reunió (la primera al juny de 2004, a Alacant) al novembre de 2004 a Granada, per a definir concretament la mostra.

La Universitat d’Alacant va proposar la elaboració d’un dossier que mostrara la filosofia de l’exposició i en el qual treballaren les universitats implicades. Amb aquesta idea afermada, es va acordar una reunió posterior.

Els dies 9 i 10 de juny de 2005 ens vam reunir a Salamanca per presentar el dossier del projecte i concretar pressupostos. Tota la informació sobre aquesta mostra pot ser consultada en el web:
www.patrimoniouniversitario.ua.es

Pròximament, a l’octubre/novembre de 2005 es farà una reunió amb els vicerectors de les universitats implicades per a concretar dates i aprovar pressupostos.