Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

UNIVERSITAT PERMANENT

 

Introducció

La Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant és un programa de desenvolupament científic, cultural i social de la Universitat dirigit a promoure la ciència i la cultura, com també les relacions intergeneracionals, per millorar la qualitat de vida de les persones majors i fomentar la participació d’aquestes en el seu context com a dinamitzadors socials, d’acord amb l’article 132.3 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, l’article 35 de l’Estatut de la Generalitat Valenciana, la Llei 1/95, de la Generalitat Valenciana, de formació de persones adultes, i l’article 2 del títol preliminar i el títol VI de la Llei Orgànica d’Universitats i el Conveni entre la Generalitat Valenciana i la Universitat d'Alacant per a la realització d'Accions Formatives dirigides al Col·lectiu de Persones Majors de 55 anys.

El programa de la UPUA s’integra en el marc dels ensenyaments universitaris específics per a persones majors, i respon a necessitats com l’aprofundiment en la democratització del coneixement, la compensació de les desigualtats, la integració i participació social d’aquestes persones en la societat i el foment de les relacions intrageneracionals i intergeneracionals, que contribueixen a mantenir la qualitat de vida i a obrir i diversificar les opcions per a continuar la vida activa en contextos extralaborals.

Continuant amb els objectius marcats en anys anteriors, s’ha establit la col·laboració amb diferents entitats públiques i privades (Generalitat Valenciana, Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant i Bancaixa).

La Universitat Permanent està dirigida a totes les persones de més de 50 anys o que pertanyen a qualsevol dels col·lectius de la Universitat d’Alacant, que tinguen aspiracions de superació socioculturals, sense necessitat de titulació prèvia.

Estan expressament excloses les persones que es troben matriculades en qualsevol dels tres cicles o nivells d’estudis universitaris que s’imparteixen en la Universitat d’Alacant.

Dissenyat per professorat que pertany a les àrees de coneixement de la Universitat d’Alacant i dels centres col·laboradors i especialistes, és un programa obert i optatiu que es pot elegir entre l’oferta de cursos dissenyats i estructurats en les àrees d’Humanitats, Ciències Experimentals, Salut i Acció Social, Ciències Socials, Informàtica, Imatge i So.

Cada alumne es matricula en el curs acadèmic que es desenvolupa d’octubre a juny, fins un màxim de 6 assignatures, amb una durada mínima de 40 hores lectives cadascuna (de caràcter teòric i pràctic), i distribuïdes en la programació general i en els horaris de l’any acadèmic 2004-2005.

Per a completar el programa haurà de cursar 720 hores, en tres cursos acadèmics com a mínim, i podrà fer un màxim de 24 crèdits (240 hores) per curs, en assignatures de 40 hores (4 crèdits).

Les activitats complementàries i la programació cursada des de l’oferta dels secretariats de Cultura i d’Extensió Universitària queden fora del còmput obligatori del programa de la UPUA i a l’efecte d’obtenir el diploma acreditatiu corresponent. No obstant això, per a poder cursar-les és un requisit imprescindible ser alumne del programa acadèmic de la UPUA. Els crèdits obtinguts per aquestes activitats s’inclouran en l’expedient, si ho sol·licita l’alumne, com a crèdits de lliure elecció curricular.

Les classes són preferentment de 5 a 8 de la vesprada, encara que hi ha un nombre d’assignatures i activitats i crèdits de caràcter pràctic que s’imparteixen i es desenvolupen en horari de matí i els dissabtes. Les classes de cada assignatura es distribueixen entre 2 i 3 dies alterns a la setmana i segons la programació general del curs i de les matèries elegides per l’alumne d’entre les que s’ofereixen en el programa.

En acabar cada curs es lliurarà una fitxa informativa de l’expedient acadèmic, en la qual s’acreditarà l’assistència i el rendiment en l’any acadèmic corresponent. Quan haja complit el programa de 72 crèdits, l’alumnat rebrà el diploma acreditatiu, corresponent a la superació del programa de la Universitat Permanent.

El programa s’ha impartit en el campus de San Vicent (aularis II i III) i en els seus universitàries d’Alacant, Benissa, Cocentaina, Biar i Oriola, i en els municipis de Callosa d’Ensarrià, Aigües de Busot i la Vila Joiosa, segons la demanda, els espais disponibles i l’adequació de les infraestructures d’aquests espais a les característiques i requisits pedagògics i docents dels cursos.

A les seus de Benissa, Cocentaina, Biar i Oriola el programa acadèmic oferit ha sigut reduït i més específic, d’acord amb els criteris de demandes, l’adequació a l’entorn social i cultural i la disponibilitat del professorat necessari i qualificat per al desenvolupament del programa.

A més, el Patronat Municipal de Cultura, mitjançant un acord específic de col·laboració amb la Universitat d’Alacant, incorpora una oferta d’assignatures becades i activitats complementàries a la programació de la Universitat Permanent des del curs 2002/2003. Aquest acord s’emmarca en un estret programa de col·laboració d’intercanvi d’alumnes, professorat i optimació de mitjans i infraestructures en l’àrea de la formació contínua i permanent, dins del programa Aula Oberta.

Programació acadèmica curs 2004-2005

Ciències experimentals

Astronomia i ciències geogràfiques (I)

Enrique Aparicio Arias

Astronomia. Una visió de l´univers

Guillermo Bernabeu Pastor
J. M. Torrejón Vázquez

La química en el nostre entorn diari

Jesús Iniesta Valcárcel
José González García

Flora i fauna dels ecosistemes mediterranis

Celeste Pérez Bañón
Mª Ángeles Alonso Vargas
Ana I. Martínez Sánchez
Ana Juan Gallardo

Espais naturals de la província d´Alacant: interpretació ambiental

Víctor J. Mangas Martín
PilarMartínez Núñez

Matemàtiques i geometria recreatives

Vicente Viana Martínez
Antonio F. Devesa Botella

Museus i espais temàtics: aprendre i disfrutar de la ciència

Albert Gras Martí

 

Socials i jurídiques

Comptabilitat bàsica: cóm portar l´administració d´una comunitat de propietaris.

José Manuel Oliva Nieto

Curs pràctic sobre la Unió Europea

Lucía Gomis Catalá
Raúl José Lafuente Sánchez
Carmen Arias Vall
Lucía Sirera Devesa

Dret per a no juristes

Hugo Ortiz Pilares
Manuel Atienza Rodríguez

El difícil camí cap a Europa: història d´Espanya al segle XX

José Antonio Miranda Encarnación
Miguel Saez García

Els mitjans de comunicació: informació i manipulació

Jorge Sánchez Navas

Passos a seguir per a crear una empresa

Jesús Bermejo Gómez
Mª Jesús Pastor Llorca

Turisme i patrimoni cultural

Rosario Navalón García
Elisa Rico Cánovas

Pensions, cotitzacions i altres emocions. Passat, present i futur del sistema espanyol de Seguretat Social

J. Antonio Martínez Azuar
Joaquín Torres Sempere

 

 

Humanitats

Alacant en el segle XX

Francisco Moreno Sáez

1- Anglés per a principiants I

Nereida Congost
M Amparo Aleson Carbonell
David Benjamín Bell

2- Anglés per a principiants II

David Benjamín Bell
Nereida Congost Maestre

3- Anglés per a principiants III

David Benjamín Bell

4- Anglés Elemental I

M Amparo Alesón Carbonell
Pablo Pérez Contreras
Mª Lourdes López Ropero

5- Anglés Elemental II

M Amparo Aleson Carbonell

6- Anglés Intermedi I

Catalina Iliescu Gheorghieu

7- Anglés Intermedi II

Catalina Iliescu Gheorghiu
Victor Pina Medina

8- Anglés nivell avançat

Catalina Iliescu Gheorghiu
Victor Pina Medina

Comprén i disfruta la música clàssica

Óscar Antonio Santacreu Fernández

A- Iniciació a l´escriptura creativa: taller literari I

Emilia Gómez García

B- Desenvolupament de l´escriptura creativa. Nivell mitjà: taller literari II

Emilia Gómez García

El cinema: Introducció al 7m art: apren a mirar i entendre el cinema (I)

Fernando Embid Fernández

El cinema: Introducció al 7m art: apren a mirar i entendre el cinema (II) (els gèneres i Europa)

Fernando Embid Fernández
Natividad Calleja Romero

Lectura i anàlisi d'obres literàries

Emilia Gómez García

Curs de francés comunicatiu bàsic (I)

Juan Gauchí Sendra

Curs de francés comunicatiu bàsic (II)

Juan Gauchí Sendra

Diàleg entre religions: Hinduisme, Budisme, Islam i Cristianisme

José Manuel Toledo Guijarro

El Camí de Santiago: religiositat, cultura i literatura

Xavier Carro Rosende
Rafael Navarro Mallebrera

L´Humanisme en el segle XXI

Juan Rico Jiménez

Fronteres: introducció a la geopolítica

José Ramón Valero Escandel
J. Antonio Larrosa Rocamora

El patrimoni històric oblidat

José Luis Simón García

Grècia clàssica i món modern. Tres descobriments: l´home, l´amor i la democràcia

José Vicente Beviá Pastor

Geografia d´Europa

Enrique Moltó Mantero

Territori i societat de la Comunitat Valenciana

Concepción Bru Ronda

Història i evolució d´Alacant i els seus barris

Tomás M. Mazón Martínez
Raquel Huete Nieves

Història d´Espanya i de la Comunitat Valenciana

José M. Santacreu Soler

Introducció a l´art

Rafael Navarro Mallebrera

Introducció a l´art contemporani

Rafael Navarro Mallebrera

La Història de Roma en el sèptim art: els encants de Cleopatra i l´enfrontament entre Octavi i Marc Antoni

Jaime Molina Vidal

Religions mediterrànies de l´antiguitat: dels faraons al cristianisme

Jaime Molina Vidal

Tècniques de comunicació I. Expressió oral

Antonio Mula Franco

 

Informàtica, imatge i so

Dissenya amb Power Point

Irene Sentana Gadea
Eloy Sentana Cremades

L´art de la fotografia en blanc i negre: taller de fotografia

Javier Serrano Sánchez

Gestió d´una comptabilitat domèstica per ordinador

Patricio Martínez Barco
Paloma Moreda Pozo

Fes els teus propis programes d´ordinador

Fernando Llopis Pascual

Informàtica recreativa

Juan Antonio Puchol García

Internet I

Jorge Calera Rubio
Juan Ramón Rico Juan
Fernando Llopis

Internet II

Paloma Moreda Pozo
José Luis Verdú Mas
Juan Ramón Rico Juan

Internet III

Andrés Montoyo Guijarro.
Jorge Calera Rubio

Introducció a la Informàtica

Fco. José Mora Lizán
Fidel Aznar Gregori
Mireia Sempere Tortosa
Pablo Suau Pérez
Francisco Pujol López
Mar Pujol López

Introducció a la navegació d'Internet

Juan Carlos Trujillo Mondéjar
J. Andrés Montoyo Guijarro

Office I: Word.

Carlos José Villagrá Arnedo
Francisco Martínez Pérez
Rosana Satorre Cuerda
Pilar Arques Corrales

Office I: Word Avançat

Carlos J. Villagrá Arnedo
Pilar Arques Corrales

Office II: Excel

Rafael Molina Carmona

Office III. Access

Javier Montoyo Bojo
Cristina Pomares Puig

Photoshop: tècniques de retoc digital

Maximiliano Saiz Noeda
José Luis Vicedo González

 

Salut i
acció social

Alimentació saludable i consum responsable

Carlos Puerta Sanz

La configuració de la identitat individual del ser humà, imposició social o repte personal

Esther Villegas Castrillo

Habilitats socials

Antonio Vallés Arandiga

Intel·ligència emocional

Antonio Vallés Arandiga

Longevitat amb salut i qualitat de vida I: estratègies personals

Alfonso Soler Gomis
Emilia Tonda Monllor

Longevitat amb salut i qualitat de vida II:profundiment en els coneixements

Alfonso Soler Gomis
Emilia Tonda Monllor

Multiculturalitat i convivència

Mª José Escartín Caparrós
Mª Dolores Vargas Llovera

Salut i qualitat de vida: taller per a millorar la memòria en persones majors

Alberto Plaza Salán

Planificació del curs i gestió acadèmica i administrativa realitzada

- Durant tot el curs acadèmic: elaboració i manteniment del portal de la Universitat Permanent en:

Castellà www.ua.es/upua
Valencià www.ua.es/va/upua
Anglés www.ua.es/en/upua

- Desenvolupament del Pla d’Avaluació i Qualitat del Programa de la Universitat Permanent.

Dins del procés de normalització i reconeixement formal dels Programes Universitaris per a Majors, i en el marc de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors, es desenvolupa des del curs 2003-2004 un sistema d'avaluació contínua del programa acadèmic general, de cada una de les disciplines i del professorat que col·labora en el programa.

Estes avaluacions, realitzades per mitjà d'un sistema d'enquestes personals i aplicacions informàtiques, contribuïxen a detectar els nivells d'adequació, qualitat i de millora dels objectius i continguts del programa formatiu, i permeten desenvolupar amb major eficàcia les anàlisis i resultats dels estudis i informes que s'estan elaborant per a la seua remissió al MEC, en relació de l'educació al llarg de tota la vida en l'Espai Europeu de l'Educació Superior.

Abril 2004
- Sol·licitud de propostes acadèmiques als departaments de la Universitat per a la confecció del programa de la UPUA per àrees temàtiques.


Maig 2004
- Confecció de l’oferta definitiva d’acord amb les disciplines proposades pels departaments universitaris.

- Elaboració dels fullets informatius de la preinscripció.


Juny 2004
- Remissió d’informació a les institucions i col·lectius interessats.

- Clausura del curs 2003-04 pel vicerector d’Extensió Universitària, José Carlos Rovira Soler. Participació de la directora de la Universitat Permanent, Concepción Bru Ronda; lliçó magistral «Temps de verema», a càrrec de Sra. Ángeles Cáceres Lescarboura, escriptora i periodista.

Juliol 2004
- Preinscripció. Els alumnes concreten les matèries del pla d’estudis definitiu. Hi va haver 1154 alumnes preinscrits.

Setembre 2004
- Matriculació. Hi va haver un total de 926 alumnes matriculats a través del programa UNIVERSITAS XXI.

Octubre 2004
- Acte d’obertura presidit pel Excm. Sr. Rector en funcions de la Universitat d’Alacant, D. Miguel Louis, presentació del curs per la directora, Concepción Bru Ronda; intervenció del vicerector d’Extensió Universitària, José Carlos Rovira Soler, Sra. Ana Laguna, Sr. Andrés Pedreño i el Secretari d´Estat d´Universitats, Sr. Salvador Ordóñez Delgado. Lliçó inaugural «Literatura i emocions», a càrrec de Sra. Cristina Peri Rossi, escriptora i periodista, i intervenció de la Coral de la Universitat d’Alacant. Es van imposar les beques als alumnes que van finalitzar el programa.

- Començament de classes el 13 d’octubre. Infraestructures: quatre aules d’informàtica i tres aules de gran capacitat en el campus de Sant Vicent i tres aules de capacitat mitjana (35 persones), una aula per a 50 persones i un saló d’actes (90 persones) en la Seu de la Universitat a la ciutat d’Alacant.

- El programa va oferir als alumnes la possibilitat de preseleccionar un total de 71 assignatures. Es van impartir 71 cursos, oferits pels diferents departaments i centres col·laboradors de la Universitat d’Alacant (punt 2), i es va registrar una matricula de 2.420 alumnes en el conjunt d’assignatures. Els 71 temes proposats es distribuïen entre diferents àrees temàtiques: Ciències Experimentals, Ciències Socials, Humanitats (la major part), Informàtica (els més sol·licitats), Imatge i So, i Acció Social.

Juny 2005
- Clausura del curs acadèmic 2004/2005. Acte de clausura, a càrrec del vicerector d’Extensió Universitària de la Universitat d’Alacant, Jesús Pradells Nadal. Hi intervenen: la presidenta de l’Associació d’Alumnes de la UPUA, M. Luisa Mataix Scasso, la directora de la Universitat Permanent, Concepción Bru Ronda, i D. Juan Díez Nicolás, Catedràtic de Sociologia. Departament de Sociologia II: Ecologia humana i població, Universitat Complutense de Madrid, que impartix la lliçó magistral "Estudi Sociològic de la Població Major a Espanya". Actuació del coro de la Universitat d´Alacant en obres com a: Veni Creador Spiritus, Gaudeamus Igitur i altres.

Activitats Complementàries pròpies de la Universitat Permanent

Novembre 2004
- Conferència “Els camins actuals de la Teologia”, impartida pel Doctor Sr. Andrés Torres Queiruga, en la Seu de la Universitat d'Alacant. Amb la col·laboració de la Xunta de Galícia – Conselleria d'Educació. Presenta, Sr. Xavier Carro Rosende, àrea de Gallec, Universitat d'Alacant.

- Xarrada: “Agressivitat en la xarxa“. Ponent: Sr. Javier Paricio, Col·laborador Docent UPUA, en el marc del Club EuCoNet.

Gener 2005
- Convocatòria de beques per a alumnes de la Universitat Permanent matriculats en el curs acadèmic 2004/2005. Termini: del 12 de gener al 4 de febrer del 2005. Total de sol·licituds presentades: 33.

- Seminari “La Constitució Europea”. Impartit pel professor José Chofre Sirvent en la Seu Ciutat d'Alacant.

- “Concert monogràfic de Franz Schubert” en el Paranimf de la Universitat d'Alacant.Interpreta la Soprano Dolores Delgado i el Cor de la Universitat d'Alacant. Acompanyen: Eduardo Ventura, clarinetista i José Boscá, pianista, professors del Conservatori Professional de Música de Torrent (València).

Febrer 2005
- Seminari: “Ordenació del territori a la Comunitat Valenciana”, en el Campus de Sant Vicent, per D. Antonio Prieto Cerdán, Director de Cota Ambiental, S. L. Objectiu: conéixer la situació segons la legislació actual, i de la que està a punt d'aparéixer, els fonamentsmetodològics i tècnics dels instruments de planejament i els estudisassociats al mateix (impacte ambiental, inundabilitat, paisatge), per a finalitzar amb els temes territorials europeus, centrant-los en l'Estratègia Territorial Europea i les noves competències en territori que la Constitució, que votem el 20 de febrer, dóna als organismes públics dela Unió Europea.

Març 2005
- Seminari “Què és la filosofia?”, en la Seu Ciutat d'Alacant, per SRA Carmen Mataix Lloma, professora Titular de Filosofia de la Naturalesa de la Universitat Complutense. Objectiu: reflexionar entorn d'un dels temes essencials de la Filosofia, el problema del coneixement, a través de pensadors com Plató, Descartes, els empiristes o Kant, que aporten diferents solucions davant d'un problema complex i etern.

- Seminari “L'herència i les donacions”, en la Seu Ciutat d'Alacant, a càrrec de les professores Sra. Aranzazu Calçada González i Sra. Walenka Arévalo Caballero, del Dpt. Ciències Històrico-Jurídiques de la Universitat d'Alacant. Objectiu: fomentar el coneixement de les mateixes nascudes en el si del Dret Romà i traçant la seua evolució fins al Codi Civil. Conéixer els drets de família com a part del Dret hereditari, incidint especialment en les formes de successió testamentària: testament i llegats, així com, en la successió intestada; hereus forçats i voluntaris; finalment se sintetitzarà el desenvolupament de l'impost de successions des de la vicésima hereditària fins a la seua reglamentació actual.

- Seminari “Els impostos que interessen als majors”, en la Seu Ciutat d'Alacant, a càrrec de D. Juan A. Martínez Azuar i Javier Marieta Pérez, Professors Titulars d'Universitat (Economia Aplicada), Dpt. Anàlisi Econòmica Aplicada. Objectiu: Visió general sobre el sistema fiscal Espanyol (Impost sobre immobles i altres....), per a centrar-nos en concret en l'impost sobre la renda de les persones físiques, impostos sobre les transmissions de les vivendes, lesexempcions fiscals i les futures reformes del IRPF.

- Xarrada: “Manteniment de l'ordinador (lliure de virus, espies i la resta d'agressors)“. Ponent: D. Javier Paricio, Col·laborador Docent UPUA, en el marc del Club EuCoNet.

- Visites guiades dels alumnes de la Universitat Permanent al Museu de la Universitat d'Alacant, per a contemplar diverses exposicions.

Maig 2005
- Participació dels alumnes d'UPUA en la Jornada “Dissabte Cultural” dedicada a la divulgació de l'obra immortal de Miguel de Cervantes, organitzada el dia 7 de maig amb ocasió de la commemoració del IV Centenari del ‘Quixot'. A les 11.30 hores, es va realitzar l'Obertura de les exposicions ‘Cervantes i el Quixot en el MUA'. A les 12 hores es va celebrar el Concert de la Banda Filharmònica de la UA, sota la direcció de Joan Iborra, en l'Auditori del MUA. A les 13 hores, el Paranimf va acollir la representació ‘El senyor Quixot i Sancho Panxa', pel Júpiter Teatre Clàssic, sota la direcció de Gemma Miralles i posteriorment, a les 14 hores degustació de ‘Gastronomia cervantina'.

- Participació en l'Exposició “Mapa Geològic d'Espanya MAGNA 1971-2003”. Es va impartir la conferència “El Pla MAGNA: continguts, desenvolupaments, evolució econòmica i plans futurs” per D. Luis Roberto Rodríguez Fernández, Director de Geologia i Geofísica de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya.

- Teatre de la Universitat Permanent. Clausura del curs de teatre amb la representació de l’obra: “Llogue bonic apartament”. Va tindre lloc al Paranimf de la Universitat d’Alacant el dia 24 de maig a les 20 hores. Amb este nou muntatge basat en textos de J.L. Alonso Millán i monòlegs de diversos autors, es va mostrar un collage de situacions que transcorren en un edifici d'apartaments moderns. En cada pis viuen, conviuen i a vegades, malviuen, un grup de personatges que compten un tros de la seua vida. Es va poder veure el que van voler ser i van mostrar el que de veritat són. Part d'este treball és un producte creatiu de l'actor que, assumint el passat del seu personatge, ens fa testimonis del seu present i deixa el rastre del futur sobre l'escenari.

Juny 2005
- Xarrada: “Perduts en Google?”. Ponent: D. Javier Paricio, Col·laborador Docent UPUA, en el marc del Club EuCoNet.

- Jornades “El repte social i educatiu del mal d'Alzheimer”. Organitzat per la Universitat Permanent, amb la col·laboració de “L´Associació de familiars amics de malalts d'Alzheimer d'Alacant”. Seu Ciutat d'Alacant.


Projectes nacionals i internacionals en els que participa i amb els que col·labora la UPUA

- Comissió Nacional de Programes Universitaris per a Persones Majors – Desenvolupament de Juntes Directives.

· Juliol 2004
Madrid – Assemblea Extraordinària de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Majors – Comissions de Treball, programació d'accions per al curs 2004-2005.

Comissió Nacional

· Novembre 2004
Zamora – Assemblea Ordinària – Presentació dels informes de les comissions de treball.

· Abril 2005
Múrcia – Assemblea Ordinària – Presentació d'informes i valoració de la proposta de la LOE i programació de les accions que procedisquen.

- Creació i manteniment del portal de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Majors

L'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors, abreviadament AEPUM, es constituïx com a associació d'interés universitari i té com a fi essencial estructurar i fomentar els programes educatius de caràcter universitari contribuint al desenvolupament formatiu i cultural del col·lectiu de persones majors.

Per a aconseguir els fins assenyalats, l'Associació té com a objectiu el foment i desenvolupament del diàleg i comunicació entre les Universitats, les Administracions Públiques i entitats privades, i ha considerat per això imprescindible l'existència d'una pàgina web institucional que contribuïsca a l'acostament entre els diversos col·lectius interessats en l'educació al llarg de tota la vida, i permeta la informació transparent i col·laboració eficaç entre els membres i socis honorífics de l'AEPUM.

La disponibilitat i l'accés a la informació en els diversos estats, sobre els desenvolupaments socials i polítiques educatives, són cada vegada més evidents i el seu reflex a través d'Internet és inqüestionable. Les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) cobren cada vegada més importància en la Unió Europea i per això volem amb esta web fomentar entre les persones majors l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, eliminant barreres i desigualtats i incorporant les persones majors a este desenvolupament tecnològic.


· Activitats nacionals

Novembre 2004
- VIII Trobada Nacional de Programes Universitaris per a Persones Majors, celebrat en Coreses (Zamora), organitzat per la Junta de Castella i Lleó. Presentació de la Web AEPUM davall la coordinació de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant.

Presentació de la Web AEPUM
Trobada Nacional


Desembre 2004
- II Jornades de Promoció del Camí de Santiago en l'Àmbit de les Universitats de Majors. Santiago de Compostel·la, 2 – 4 de desembre del 2004. Organitzades pel IV Cicle de la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'Institut Gerontològic Gallec i la Junta de Galícia (Conselleria de Cultura).

Abril 2005
- I Seminari de Treball: Els programes universitaris per a persones majors en l'Espai Europeu d'Educació Superior, celebrat a Múrcia els dies 18 i 19 d'abril del 2005.

- Preparació de les Jornades Tècniques “ELS REPTES DELS PROGRAMES UNIVERSITARIS PER A MAJORS DAVANT DE LA REFORMA DELA LLEI ORGÀNICA D'UNIVERSITATS”.

Maig 2005
- IV Jornades sobre Associacionisme en els Programes Universitaris per a Majors. Organitzades per l'Associació d'alumnes i ex–alumnes de la Universitat Oberta per a Majors de Palma. Palma de Mallorca, 26 –28 de maig del 2005.

IV Jornades sobre Associacionisme


Juny 2005
- Participació en la Jornada sobre les Accions del Programa Educatiu Sòcrates organitzada per l'Agència Nacional Sòcrates del Ministeri d'Educació i Ciència el 2 de juny del 2005 a Madrid.


· Activitats internacionals

- Participació en el Seminari “The European lifelong learning strategies” desenvolupat en el marc del projecte Tempus PP_SCM-T012B03-2003 per la Universitat d'Alacant en col·laboració amb la Universitat Estatal de Moldova i el Real Institut Tecnològic d'Estocolm (KTH, Suècia), a Alacant del 6 a l'11 de setembre del 2004, amb la conferència “Programes de Formació per a Majors i la Universitat Permanent d'Alacant”.

- I Seminari Estratègic Projecte ODE (‘Open Doors for Europe´). Projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyança superior a Europa Sòcrates acció Grundtvig que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. ODE rep finançament de la Unió Europea. Lublin, 3-7 de novembre del 2004. Organitzat per la Universitat de Lublin – Polònia.

I Seminari Estratègic Projecte ODE

- Reunió estratègica amb els membres del projecte “ST-Learning European Success Team” coordinat per l'Escola Permanent d'Adults Beniassent de Cocentaina. Van participar membres de diferents institucions educatives estrangeres de Suècia, Bèlgica, Alemanya i Espanya. Va tindre lloc en Centre Cultural El Teular de Cocentaina el 12 de novembre del 2004.

- II Seminari Estratègic Projecte ODE (Open Doors for Europe). Projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyança superior a Europa Sòcrates acció Grundtvig que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. ODE rep finançament de la Unió Europea. Bad Urach, 6-10 d'abril del 2005. Organitzat per la Universitat d'Ulm – Alemanya.

II Seminari Estratègic Projecte ODE

Impartició del Seminari

 

- Reunió estratègica amb els membres del projecte “How to reach Maria, John and Manfred” coordinat per l'Escola Permanent d'Adults “Joan Lluis Vives” d'Ibi. Van participar membres de diferents institucions educatives estrangeres de Suècia, Bèlgica, Itàlia i Espanya. Va tindre lloc en la Seu d'Alacant el 12 de maig del 2005.Extensió Universitària

La Universitat Permanent ofereix, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura del Vicerectorat d’Extensió Universitària, una àmplia gamma d’Activitats Complementàries dirigides a tota la comunitat universitària, en la qual estan integrats els alumnes de la UPUA. Aquestes activitats complementàries constitueixen l’ampliació del programa acadèmic i potencien el desenvolupament personal i les relacions intergeneracionals.

Es tracta de conferències, seminaris, exposicions, teatre, cinema, recitals, concerts, tallers i una àmplia gamma d’activitats culturals que dins de la programació anual s’ofereixen als alumnes que es troben matriculats en estudis universitaris en els dos quadrimestres. La programació, les condicions de matrícula i els terminis es poden consultar en: http://www.ua.es/upua.

Hi ha un ampli programa complementari i d’extensió universitària que vam desenvolupar dins del programa de la Universitat Permanent i en col·laboració amb:

· El Secretariat de Cultura de la UA
· Les seus universitàries de Benissa i Cocentaina
· L’Associació d’Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent
· El Teatre Principal d’Alacant
· El Club d’Informació

- Exposició de fotografia dels treballs d’alumnes del curs Imatge i Fotografia, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura de la Universitat d’Alacant.

- Taller permanent de fotografia per a alumnes de la Universitat Permanent, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura.

- Aula de Teatre, representació d’obres interpretades i creades pels alumnes del Taller de Teatre de la Universitat Permanent.

- En col·laboració amb el Teatre Principal d’Alacant, concerts per a alumnes del curs Comprèn i Gaudeix de la Música Clàssica.· Col·laboració a les seus de Benissa i Cocentaina i als municipis d’Agost, Callosa d’en Sarrià i la Vila Joiosa

La realitat social ha fet que en els últims deu anys els ensenyaments dirigits a persones majors estiguen funcionant en quaranta-set universitats espanyoles de manera satisfactòria. El títol preliminar i el títol IV de la LOU recullen l’existència i el desenvolupament d’aquests a les universitats en el marc de les seues competències. Així, les universitats han apostat per incentivar i potenciar aquests ensenyament a l’empara de l’Estat de les autonomies. Això ha provocat l’impuls d’aquests programes a través dels ajuntaments i les conselleries d’Educació, Cultura i Benestar Social, que estan interessades a potenciar aquests programes i que els estan ampliant a aquelles àrees en què no hi ha centres universitaris.

En aquesta línia, els cursos de la Universitat Permanent seran extensius, en la mesura de les possibilitats, a les àrees rurals i àrees de residents estrangers de la província d’Alacant. La Universitat d’Alacant pretén impartir en les seus universitàries de Benissa, Cocentaina, Biar i Oriola, i en col·laboració amb els ajuntaments d’aquests municipis, cursos de la UPUA dirigits a residents nacionals i estrangers en àrees rurals i en àrees turístiques, en les quals hi ha una important població que pertany a altres països de la UE i d’origen no comunitari.

En aquests municipis, a més dels temes genèrics exposats en el programa, s’inclouran cursos específics per a estrangers i residents a la zona, segons els acords aconseguits amb les entitats col·laboradores en aquests programes per a cada àrea o seu. La incorporació massiva d’alumnes estrangers residents a la nostra Comunitat significa un recolzament a aquesta iniciativa de la Universitat d’Alacant que, sens dubte, contribuirà a enfortir els llaços culturals entre tots els ciutadans de la Unió Europea.· Seu de Benissa

Desembre 2004
- Concert de Nadal, dut a terme per la Banda Filharmònica junt amb la Coral Universitària, en l'Església Parroquial de la Purísima Xiqueta i Sant Pere Apòstol.

Gener 2005
- Seminari “La Constitució Europea”, impartit pel Sr. José Chofre Sirvent. Professor Titular de l'àrea de Dret Constitucional. Dpt. Estudis Jurídics de l'Estat. Universitat d'Alacant.

- Seminari “El retrobament de les dos Europes: la Constitució Europea i els estrangers”, impartit per la Sra. Marta Sanz, Professora Associada (LOU). Àrea de Ciència Política i de l'Administració. Universitat d'Alacant.

- Seminari “Medi i paisatge en la Marina Alta”, impartit per la Sra. Ascensión Padilla Blanco i Sr. Juan Antonio Marco Molina. Professors Titulars de l'Àrea de Geografia Física. Dpt. Anàlisi Geogràfica regional. Universitat d'Alacant.

Febrer 2005
- Seminari “La legislació urbanística en la CV: la llei 4 d'Ordenació del Territori”, pel Sr. Santiago González-Varas-vares. Catedràtic de Dret Adm. Dpt. d'Estudis Jurídics de l'Estat. Àrea de Dret Adm. Universitat d'Alacant.

- Seminari “Interrelació entre la LRAU i les noves lleis autonòmiques, el turisme i el fenomen residencial”, impartit pel Sr. Josep Ivars Baidal. Doctor en Geografia – Professor Associat de l'Escola Oficial de Turisme i Col·laborador Docent de la Universitat Permanent.

- Seminari “Les conseqüències socials i ambientals de la legislació i política urbanística”, per Charles Svoboda. Abusos Urbanístics No.

Abril 2005
- Taller “Los tópicos y tradiciones en distintos países de la U. E.”con la participación de alumnos de la UPUA – Profesores de la U. A. – Invitados extranjeros.· Seu de Cocentaina

Programa acadèmic oferit en 2004-2005

Introducció a la informàtica

Pablo Suau
Mireia Sempere
Fidel Aznar

Introducció a la navegació d'Internet

José Luis Verdú
Jorge Calera Rubio

Gener 2005
- Seminari-conferència: La Constitució Europea. Dimecres 26 de Gener a càrrec de D. José Chofre Sirvent (Dpt. d'Estudis Jurídics de l'Estat de la Universitat d'Alacant).· Municipi de Callosa d’en Sarrià

Juny 2005
- Taller “Les fortificacions en la història”. Casa de Cultura “Jaume Pastor Fluixà” de l'Ajuntament de Callosa d'Ensarrià. Impartit per D. José Luis Simón García (Col·laborador Docent de la Universitat Permanent) i José Antonio López Mira (Tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Callosa d'Ensarrià).· Municipi d'Aigües de Busot

Març 2005
- Exposició “Artistes Plàstics en la Universitat Permanent”. Duta a terme en la Casa de Cultura de Busot.· Municipi de Vila Joiosa

Programa acadèmic oferit en 2004-2005

Comprèn i gaudeix de la música clàssica

Óscar Santacreu Fernández

El Cinema: introducció al sèptim art: aprèn a mirar i entendre el cinema (1a. part)

Fernando Embid Fernández

Gestió d'una comptabilitat domèstica

Patricio Martínez Barco

Introducció a la informàtica

Mireia Sempere
Fidel Aznar

Introducció a la navegació d'Internet

Rafael Muñoz
Fernando Llopis

Anglés per a principiants I

Clive BellisActivitats complementàries desenvolupades per la UPUA en col·laboració amb l'Associació d'Alumnes i exalumnes de la Universitat Permanent:

· Revista La Permanent

- Amb números trimestrals i una tirada de cinc-cents exemplars. En ella es donen a conéixer les activitats i actes de l'Associació, es realitzen entrevistes a persones de la Universitat, de la cultura i de la societat, amb articles on s'arrepleguen temes diversos, tant culturals com de divulgació i es donen a conéixer escrits dels propis alumnes. Compta a més amb la participació especial de la Directora de la Universitat Permanent.

 

· Club Euconet

- Participació activa en este Club, sorgit del projecte europeu del mateix nom, que té com a finalitat l'acostament i aprenentatge dels majors a les noves tecnologies, centrant-se en l'aprenentatge d'Internet. Funciona per mitjà de la interrelació entre alumnes avantatjats que ajuden de forma voluntària a altres que desitgen ampliar els seus coneixements d'informàtica o bé iniciar-se en este camp.

- Per als alumnes del Club es van realitzar dos visites al Simulador de la Seu Ciutat d'Alacant dirigides per D. Tomás Varó i D. Javier Paricio. Les dates d'estes visites van ser el 21 de desembre del 2004 i el 21 de març del 2005.

 

· III Cursos d'Estiu 2004

- Curs "PICASSO: Un home, un pintor, en els temps de guerres i pau". Curs per a intentar comprendre les obres de Picasso, els seus èxits revolucionaris en el terreny de la pintura, o el seu activisme polític a través de la seua obra. Picasso va viure en un temps especialment difícil i la seua vida va ser potser, massa complexa des d'un punt de vista íntim o personal. La seua obra, incommensurable, és el fidel reflex d'este artista genial que continua sent objecte d'interés per a qualsevol que s'haja acostat a les seues pintures, gravats, ceràmiques o escultures. Impartit per la Professora Associada de la Universitat d'Alacant Mª Ángeles Casat els dies 20 i 21 de setembre (classes presencials en la Seu d'Alacant) els dies 22 al 24 de setembre viatge a Màlaga per a visitar el museu Picasso.

- Curs “Del fracàs a la necessitat diàleg": tensions i conflictes internacionals en un món en transició”. Este curs es formula com un recorregut a través dels orígens, l'evolució i el llegat d'alguns dels conflictes internacionals més importants del segle XX: tensió àrab-israelià i tensió palestí-israelià que contribuïxen més significativament a l'alta inestabilitat de L´Orient Pròxim. Impartit per Pablo Parella. Professor de la Universitat Pompeu Fabra, que es va desenvolupar els dies 27 al 29 de setembre en la seu d'Alacant, de 19 a 21 hores.

 

· Projecte Open Doors For Europe (ODE)

- L'Associació, junt amb la Universitat Permanent, forma part d'este projecte que té com a objectiu participar activament en l'elaboració de mòduls didàctics i materials de treball que faciliten la participació de les persones majors en treballs d'investigació, l'elaboració i els resultants de la qual seran presentats i debatuts en trobades i programes d'intercanvi a nivell europeu. En este projecte participen socis pertanyents a països europeus: Alemanya, Itàlia, Polònia i Espanya.

 

· Taller: Les guerres carlistes en el mestrat castellonenc”.

- Impartit pel professor José Luis Simón. Compost per una classe teòrica en la Seu d'Alacant de 17 a 21 hores, impartida el 6 d'octubre, i un viatge a Sant Mateu, Morella, Sorita, Canta Vella i Iglesuela del Cid, realitzat els dies 22 al 24 d'Octubre del 2004

 

· Tallers de l'Experiència.

Organitzats conjuntament amb la direcció de la Seu a Alacant de la Universitat i el Consell de la Joventut. Amb estos tallers, que es desenvolupen una vegada al mes al llarg de tot el curs, es pretén l'intercanvid'experiències entre generacions, una trobada entre els jóvens de hui i persones de la Universitat Permanent, una invitació a conéixer i comprendre el que va ser i el que és.

Els tallers celebrats han sigut:

- Aquella maleïda guerra. Invitat: D.Francisco Moreno Saez, Professor d'Història. Dijous, 11 de novembre

- Usos sentimentals i amorosos en els anys 50 i 60. Dijous, 9 de desembre

- Estudiar durant el franquisme. Dijous, 13 de gener

- Ser dona durant el franquisme. Dijous, 17 de febrer

- L'oci en els anys 50 i 60. Dijous, 17 de març

- Alacant durant la dictadura. Dijous, 21 d'abril

- Què va ser la transició? Invitat: Josep Bevía, expresident del Congrés dels Diputats. Dijous, 12 de maig

Josep Bevia


· Rutes de l'Aigua

- Parc Natural de Rio Mundo (6 de novembre del 2004)
Es van dirigir a la Serra d'Alcaraz per a visitar el Parc Natural, un bell passeig amb boniques vistes i el so l'aigua lliscant-se al llarg del Parc. Es va recórrer el poble de Riopar i després del menjar, van visitar l'Ermita de la Mare de Déu de Cortes, en el poble d'Alcaraz.

- Pantà del Cenajo (4 de desembre del 2004)
El nord-oest de la regió de Múrcia té paratges plens de naturalesa. Es va visitar el Pantà del Cenajo i el Santuari de la Mare de Déu de l'Esperanza en Calasparra. Després es van desplaçar a Caravaca de la Cruz i a Les Fonts del Marqués.

- Fonts de l'Algar i Guadalest (12 de març del 2005)
La visita va començar en les Fonts del riu Algar, visitant el Museu de Medi Ambient, on es va contemplar el procés de destil·lació d'essències naturals, així com la fecundació “in vitro” de les plantes autòctones. D'ací es va accedir al passeig, on en ambdós costats, creix una col·lecció de plantes aromàtiques i medicinals d'esta zona mediterrània. També van visitar la localitat de Guadalest, situada en la part alta del penyal.

Plantes autòctones
· II Curs de Primavera

- Curs: “Les Alcassabes d'Al-Andalus”, Impartit pel professor D. José Luis Simón. Compost per dos classes teòriques impartides els dies 5 i 6 d'abril en la Seu Ciutat d'Alacant, que es van basar en un anàlisi detallada de les dades existents al voltant d'estos tipus d'edificis. A més es va realitzar un viatge a Andalusia visitant els edificis més representatius d'Almeria, Màlaga, Sevilla, Còrdova, Jaén i Granada (del 18 al 24 d'abril).
Estadístiques de matrícula i característiques de l'alumnat

Oferta d'assignatures per camps temàtics

 

Alumnes matrículats en la UPUA per comarques d'origen

 

Alumnes de la UP distribuits per sexe

 

Nombre d'alumnes distribuits per edat

 

Evolució d'alumnes matriculats

 

Percentatge d'alumnes matriculats en cada camp temàtic

 

Distribució d'alumnes per nivell d'estudis

 

Alumnes per nombre d'assignatures

 

Evolució de la permanència en el programa