Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

UNIVERSITAT D'ESTIU RAFAEL ALTAMIRA

 

Del 4 al 22 de juliol es va celebrar la Universitat d'Estiu Rafael Altamira, una proposta educativa de la Universitat d'Alacant oberta a la societat que va integrar 25 cursos sobre els distints camps del saber: salut, humanitats, medi ambient, economia i societat, noves tecnologies, temàtica social i convivència intercultural. Aquesta experiència va pretendre convertir el campus en un espai de convivència on s'oferisca una formació teòric-pràctica de qualitat. Les personalitats encarregades d'efectuar les conferències inaugurals dels cursos van ser Fernando Sabater, Lola Alonso i Carmen Alborch.

Fullet de la Universitat d'Estiu· Setmana del 04/07/2005 al 08/07/2005


- Amèrica en l'imaginari europeu
Director/a: Carmen Alemany Bay.
Secretari/a: Beatriz Aracil Varón.

La trobada del Nou Món va ser, sens dubte, un fet essencial per a l'home europeu que li va permetre ingressar, a partir d'aleshores, en l'era de la modernitat. La cosmografia, l'economia, la literatura o la filosofia europees van experimentar transformacions bàsiques en la seua concepció quan van haver d'enfrontar-se a la presència del continent americà. L'objectiu bàsic del curs és reunir especialistes de diversos àmbits de les humanitats per a reflexionar sobre aquests cinc segles de trobades i desencontres i valorar la manera en què Europa ha anat desenvolupant la “invenció d'Amèrica”.


- Art, literatura i societat a Egipte i el Pròxim Orient Antic
Director/a: Juan Antonio Roche Cárcel i Alberto Bernabé Pajares.

Aquest curs intentarà analitzar les relacions de l’art i de la literatura amb la societat en l’Egipte i en el Pròxim Orient antics. Això significa que valora l’art i la literatura des de la perspectiva estètica però també com un document social i cultural de primer nivell, és a dir, com una font de comprensió i d’informació de les civilitzacions i de les seues estructures socials. En aquest sentit, la religió té un paper fonamental juntament amb altres qüestions com ara la urbanització o la configuració de l’estat. Per tant, el curs té vocació interdisciplinària en tant que reuneix especialistes provinents de diferents disciplines com la filologia, l’arqueologia, la història antiga, la història de les religions o la sociologia.


- Qualitat, equitat i problemes convivencials en educació
Director/a: Salvador  Peiró i Gregori.
Secretari/a: Jasone  Mondragón Lasagabaster.

· Exposar els problemes crítics del sistema educatiu (d'infantil a batxillerat) explicant-ho des dels factors de qualitat dels ensenyaments.
· Oferir les línies de millora de l'acció educativa i les vies d'eficàcia d’aquestes innovacions, des de la perspectiva de la qualitat i l'equitat.
· Assenyalar els àmbits d'insuficiència de la docència del sistema pel que fa a l’aspecte qualitatiu dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
· Referir unes experiències que lliguen la formació amb la investigació activa.


- Fàrmacs i estils de vida
Director/a: Victoria Maneu Flores.
Secretari/a: Mercedes Palmero Cabezas.

Es proposa estudiar l'enorme influència dels fàrmacs en la qualitat i l'estil de vida de la població, des dels resultats en patologies de gran impacte social i econòmic en el nostre entorn (demències, càncer, drogodependències...), fins als problemes terapèutics en països en via de desenvolupament (malària...), passant per la creixent utilització de fàrmacs amb fins estètics. Es repassaran els últims avanços a l’àmbit farmacològic en els diversos camps mencionats.


- Informació i mitjans de comunicació en l'era de la globalització
Director/a: María José González Río.
Secretari/a: Begoña San Miguel del Hoyo.

Aquest curs proposa analitzar i debatre els canvis que està coneixent la comunicació com a resultat del procés de globalització. Es fixa especialment en la televisió, el mitjà més rellevant no sols per l’audiència que té, sinó perquè és el que defineix de forma creixent els continguts i les formes de la informació, de manera que influeix tant sobre la vida política com sobre la cultura i l’opinió pública.


- Ortega y Gasset: les imatges d'Europa
Director/a: Fernando Pérez Herranz.
Secretari/a: Elena Nájera Pérez i Cecilio Nieto.

Tenint com a horitzó la situació política actual, aquest curs pretén ser un marc de reflexió sobre les relacions entre Espanya i Europa. I amb aquest fi, volem cedir la paraula a un dels nostres intel•lectuals més europeus, José Ortega i Gasset, en un any, el 2005, en es commemora precisament el cinquanta aniversari de la seua mort. L'obra orteguiana continua demostrant un potencial indiscutible per a repensar i revisar les claus de l'europeisme espanyol i també de l'antieuropeisme, posicions en lliça que projecten en l'actual debat polític diferents imatges d'Europa. Aquest curs pretén repassar la història d'aquestes imatges, analitzant les esperances i temors que amaguen de la mà de qui veia Espanya com “una cosa que cal fer” en el si del vell continent.


- Primers auxilis i emergències: Actuacions bàsiques amb adults i infants
Director/a: Luis Cibanal Juan.
Secretari/a: Isabel Casabona Martínez i Manuel Lillo Crespo.

El curs pretén acostar el camp sanitari tot el món i promoure uns coneixements bàsics d'actuació, clars i útils, davant d'emergències o situacions urgents, trencant mites i formes errònies d'actuar.


- Tendències actuals en la gestió de les corporacions locals: organització, qualitat, tecnologies i recursos humans
Director/a: José Luis Gascó Gascó.
Secretari/a: Francisco  Candela.

El curs pretén aprofundir en les implicacions organitzatives i estratègiques dels canvis actuals en la gestió de les administracions locals. Així mateix, busca desenvolupar els coneixements específics sobre la gestió de recursos humans en ajuntaments i facilitar les eines necessàries per als que vulguen desenvolupar la seua activitat professional en l'àmbit de les administracions locals.

 

· Setmana del 11/07/2005 al 15/07/2005

- Ciutadania i diversitat en la Unió Europea
Director/a: José Miguel Santacreu Soler.
Secretari/a: María Dolores Vargas Llovera.

La magnitud que està prenent l’entrada d’immigrants a Europa i la incorporació de nous països a la Unió Europea ens ofereix una gran pluralitat cultural que ens ha de portar a processos de reflexió entre els diferents estudiosos de les ciències humanes, històriques i socials. Aquest curs pretén posar en comú les principals preocupacions que envolten el fenomen de la diversitat cultural i de les noves ciutadanies en els límits comunitaris.


- L'acolliment residencial de menors a debat
Director/a: Agustín Bueno Bueno.
Secretari/a: José Conrado Moya Mira.

El curs pretén analitzar la problemàtica dels centres residencials de menors des de diferents perspectives: la síndical/laboral, la professional, la política i els menors-usuaris. Intenta, així mateix, conèixer les necessitats de la infància i la joventut en risc social que acudeix a tals centres, així com estudiar diferents models de centres de menors en funció de l’edat i la problemàtica atesa. Analitzarà a més els objectius i mètodes de treball de diferents tipus de centres i proposarà línies d’actuació i millora.


- Elaboració i gestió de projectes europeus d'àmbit social
Director/a: Ángel Adell de Bernardo.
Secretario/a: Javier Mira Grau.

· Aprofundir en el coneixement dels programes i iniciatives socials i d'ocupació de la Unió Europea.
· Configurar un coneixement pràctic i potencialment explotable sobre el disseny de projectes socials, així com la seua ubicació dins de les estructures i línies d'acció de la Unió Europea, a més d’incidir en la pròpia gestió, execució i seguiment de qualsevol projecte europeu.
· Potenciar aquelles capacitats i aptituds necessàries per a un treball professional dins de l'estructura de la UE, amb especial insistència en la preparació de la proposta d'un projecte europeu d'àmbit social i en la seua pròpia gestió, i instrucció els participants en els sistemes de comunicació amb institucions i socis d'altres països del nostre entorn i en les eines de suport a l'execució de projectes europeus.


- Joves i Consum
Director/a: Jorge Hurtado Jordá.
Secretario/a: Joan Miquel Rovira Collado y Joaquim Cádiz i Ródenas.

Les polítiques dirigides als joves s'han pensat quasi sempre des de la perspectiva pública, la de les administracions i la de la xarxa social. No obstant això hi ha un conjunt de polítiques, que a més són les predominants, que afecten de manera capital als joves. Són les polítiques del mercat, aquelles que consideren el jove per la seua posició en el mercat i la seua força de consum. Estan ací i mereixen estudi i reflexió, només d'aquesta manera podem plantejar-nos propostes d'intervenció per a garantir el benestar, el desenvolupament integral i els drets dels joves.


- L'agricultura ecològica com a instrument de gestió en les àrees protegides mediterrànies
Director/a: Carlos Martín Cantarino.
Secretari/a: Ana Campo Muñoz.

El present curs es planteja com a objectiu general el d'exposar el paper que una promoció adequada de les formes ecològiques d'agricultura pot exercir tant per a una política de desenvolupament rural com per a una conservació més efectiva dels valors ecològics. Per a això, s'exposaran les bases tècniques en què descansa la crida ‘agricultura ecològica', a la vegada que s'oferirà una introducció a les actuals tendències en l'àmbit mediterrani i, en concret, en la zona alacantina. Igualment es plantejarà la problemàtica i potencialitats de la seua inserció en els plans de conservació d'àrees oficialment protegides. Es discutirà l'experiència obtinguda fins al moment en aquesta línia, tant en la nostra zona, com en altres comparables de la resta d'Espanya i d'Euro.


- La comunicació social dels riscos naturals
Director/a: Jorge Olcina Cantos.
Secretari/a: Enrique Moltó Mantero.

Es pretén la difusió de nocions i idees sobre la transmissió dels perills naturals a la societat, sota una doble vessant: científica i de divulgació.
S'aborda un ampli ventall de temes relacionats amb la transmissió social dels riscos naturals que van des de l'anàlisi dels perills naturals com a fet físic, qüestions socioeconòmiques, aspectes jurídics, gestió de les emergències i es persegueix l'elaboració d'un “decàleg” per a la perfecta transmissió pública de les qüestions relacionades amb els riscos naturals, que siga una eina útil per a les administracions públiques, per a la comunitat científica i per als gestors de mitjans de comunicació.


- L'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua a estrangers en l'educació primària i secundarià II
Director/a: José Luis Cifuentes Honrubia.
Secretari/a: Santiago  Roca Marín.

El curs pretén analitzar la situació de l'ensenyament de l'espanyol a estrangers en els centres de primària i secundària a la Comunitat Valenciana i a la província d'Alacant. Estudi dels mètodes d'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera més rendible per a aquests alumnes. Anàlisi dels aspectes gramaticals més complexos i la manera d'ensenyar-los de forma més productiva. L'ensenyament de la fonètica a l'alumnat estranger i l'avaluació de l'aprenentatge.


- Les cares de la Reconquesta. Lectures d'un procés complex
Director/a: Luis F. Bernabé Pons.
Secretari/a: Eva Lapiedra Gutiérrez.

El curs tracta de presentar la complexitat d'un procés històric tan decisiu com la Reconquista més enllà de visions simplistes d'oposició entre religions enfrontades. S’analitzaran les diferents facetes (socials, religioses, culturals, polítiques etc..) que conformen un fenomen tan llarg com vital per a la història i la mentalitat hispana. S'estudiarà tota la dinàmica de la Reconquista des de la perspectiva tant de musulmans com de cristians, fent insistència tant en la visió que ambdós tenien sobre aquest procés com en els elements de contacte entre ells que es van propiciar al llarg d’aquests vuit segles. De la mateixa manera es revisaran les utilitzacions modernes i contemporànies que s'han fet del concepte de la Reconquista.


- Noves dimensions en salut laboral
Director/a: Elena Ronda Pérez.
Secretari/a: José María Roel Valdés.

En l'últim any s'ha produït una profunda innovació en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. La reforma de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i un important desplegament reglamentari han suposat canvis importants per a l'activitat professional dels prevencionistes laborals. L'emergència de fenòmens com l'augment dels treballadors immigrants i la importància creixent dels riscos psicosocials, entre altres, configuren una sèrie de situacions noves a què la salut laboral ha de donar resposta. Experts en diferents àrees analitzaran, de forma teòrica i pràctica, aquestes "noves dimensions" en la salut laboral a fi de facilitar la comprensió i les implicacions en l'activitat quotidiana dels treballadors

 

· Semana del 18/07/2005 al 22/07/2005

- Cinema i literatura: noves propostes
Director/a: Joaquim Espinós Felipe.
Secretari/a: Maria Àngels Francés Díez.

El principal objectiu del curs és el de divulgar les manifestacions cinematogràfiques contemporànies d’inspiració literària, especialment les centrades en la literatura catalana, propiciant l’accés a especialistes d’altres universitats i a creadors tant de l’àmbit cinematogràfic com literari.


- Cultura, homosexualitat i homofòbia
Director/a: Félix Rodríguez González.
Secretari/a: Angeles Simonis Sampedro.

El curs pretén normalitzar i visibilizar el col·lectiu homosexual dins de l'àmbit universitari; i recuperar la memòria històrica, conèixer el seu present i debatre sobre el seu futur dins de la universitat i donar a conéixer la diversitat i riquesa de la seua subcultura. Finalment, intenta plantejar i fomentar la cultura i la comunicació del col·lectiu homosexual.


- L'apogeu de la mediació II: La mediació comunitària, social-intercultural
Director/a: Francisco Javier Domínguez Alonso.
Secretari/a: Eugenia  Rodríguez Blanco.

· Donar a conéixer les aportacions actuals en matèria de mediació comunitària i social-intercultural en distints contextos i països.
· Propiciar un debat constructiu sobre el concepte i el paper de la mediació en els distints àmbits d'aplicació.
· Conèixer l'estat actual dels moviments migratoris, la situació dels immigrants i les distintes respostes que s'estan oferint a aquest grup humà des de les administracions i des de la societat civil.
· Difondre i incentivar l'interés per la creació de centres de mediació municipal.
· Valorar distintes experiències i serveis de mediació comunitària i social-intercultural en la solució a diferents conflictes quotidians.


- Guerra i violència: aportacions de la Bioantropología al coneixement històric
Director/a: Joaquín De Juan Herrero.
Secretari/a: Mª Paz de Miguel Ibáñez.

· Crear un fòrum multidisciplinari on es puguen integrar persones procedents de diferents disciplines científiques, i evidenciar la necessitat la transdisciplinarietat per a l'avanç del coneixement científic.
· Es pretén donar una visió diacrònica d'aspectes diversos relacionats amb el tema conflictiu de la guerra i la repressió
· Plantejar debat sobre les realitats mèdiques i infermeres relacionades amb episodis bèl•lics, a l’igual que obrir un lloc de debat sobre les realitats, passades i presents, relacionada amb la guerra i la repressió
· Donar una visió humanitzada de l'estat actual en el nostre país de l'exhumació de fosses de la Guerra Civil espanyola, a partir de testimonis dels diferents professionals implicats en els treballs de camp i de les famílies afectades, com també discutir la situació actual dels drets humans en llocs on recentment s'han patit esdeveniments relacionats amb la repressió.


- L'alternativa del programari lliure en la societat de la informació
Director/a: Jorge Calera Rubio.
Secretari/a: Antonio M. Corbí Bellot.

El curs pretén oferir una àmplia introducció al programari lliure com a alternativa al programari privatiu, i abordar aspectes com les característiques que ha de tenir un producte informàtic perquè siga considerat lliure, les motivacions dels qui els desenvolupen, els models de negoci que han sorgit al voltant d’aquest programari i les possibilitats d’autoocupació que proporciona, el programari lliure en l’educació i com a alternativa en la gestió empresarial, i els projectes que s’estan desenvolupant des de les institucions públiques com a mitjà de resoldre el problema de la “bretxa digital”.


- L'empresa familiar: problemes i solucions
Director/a: Ángel Sánchez Sánchez.

El curs tracta de donar a conèixer diversos aspectes relacionats amb l'empresa familiar. Els alumnes podran ampliar els seus coneixements sobre el concepte d'empresa familiar i la importància en l'economia alacantina, els principals problemes als quals s'enfronta, les eines teòriques que existeixen per a afrontar-los, i algunes experiències rellevants derivades de l'aplicació i resultats d'aquestes eines.


- La literatura infantil en el futur inmediat: La imatge i les noves tecnologies
Director/a: Antonio Mula Franco.
Secretari/a: Antonio Díez Mediavilla.

. És fonamental fer l'aprenentatge més atractiu, perquè la clau està a aconseguir la motivació per a aprendre. La imatge i les noves tecnologies ens poden donar moltes possibilitats didàctiques i originals.
. Els nous sistemes d'educació i formació han d'utilitzar-se per a aconseguir el tipus de societat que volem, i per a això cal ensenyar i animar tots els interessats que intervinguen de forma activa en un camp especialment necessitat: reflexió didàctica.
. En el futur immediat, aquells ciutadans que no sàpiguen desemvolupar-se en la cultura de la imatge i la tecnologia digitals no podran accedir al mercat de treball de la societat actual, o siga, els que no estiguen qualificats per a l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació tindran grans possibilitats de ser marginats culturals en la societat del segle XXI.


- Medi ambient, paisatge i planificació del territori
Director/a: Juan Antonio Marco Molina.
Secretari/a: Ascensión  Padilla Blanco.

· Destacar el paper del paisatge en la planificació territorial.
· Mostrar mètodes i tècniques en l'estudi del paisatge de cara a l'ordenació i planificació territorial.
· Donar a conèixer i aprofundir en temes d'interès creixent com poden ser la connexió de biòtops i els riscos biològics.
· Remarcar la importància de la cartografia en la gestió d'espais naturals.
· Presentar mètodes de valoració ambiental dels paisatges vegetals i l’aplicació en tasques de conservació i protecció.
· Analitzar la situació actual i viabilitat de la protecció de flora rara, endèmica o amenaçada en el litoral sud de la província d'Alacant.

 

· Activitats culturals de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira

Durant el desenvolupament dels cursos es van organitzar diverses activitats culturals d'inscripció lliure, que es van efectuar durant els dijous 7, 14 i 21 de juliol.

Dijous, 7 de juliol

1. Visita al Museu Arqueològic Provincial d'Alacant (MARQ)
Horari: de 17h a 19h
Eixida amb autobús des del campus (aparcament d'autobusos de l'Aulari I)


2. La segona alternativa, a partir de les 18h, en el Museu de la Universitat d'Alacant (MUA):

- Proyecció del documental "Neruda, paral·lel 38º Sud", dirigit per María Martín, que presentarà el seu treball i moderarà el posterior debat amb la participació de Carmen Alemany, directora del Centro de Estudios Iberomericanos Mario Benedetti.

- Visita a les exposicions realitzades en el MUA amb motiu del IV Centenari Quijote-Cervantes.

- Música en viu: Pakito Baeza (Percussion Live). Espectacle basat en la fusió de les bases digitals de la música dance amb els ritmes de percussió llatina. S'oferirà un aperitiu.

 

Dijous, 14 de juliol

1. Excursió amb visita guiada pels castells de la Vall del Vinalopó (Sax, Petrer i Elda)
Horari: de les 16.30 h a les 21.30 h
Eixida amb autobús des del campus (pàrquing d'autobusos de l'Aulari I)


2. La segona alternativa, a partir de les 18 h en el MUA :

- Proyecció de "Don Quichotte" (George Wilhelm Pabst, 1932)

- Visita a les exposicions realitzades en el MUA amb motiu del IV Centenari Quijote-Cervantes

- Música en viu: Matonkikí. Pop-rock espanyol. S'oferirà un aperitiu.

 

Dijous, 21 de juliol

1. Visita al Museu Arqueològic Provincial d'Alacant (MARQ)
Horari: de 17 h a 19 h
Eixida amb autobús des del campus (pàrquing d'autobusos de l'Aulari I)


2. La segona alternativa, a partir de les 18 h en el MUA :

- Proyecció de "Don Quijote de la Mancha" (Rafael Gil, 1948)

- Visita a les exposicions realitzades en el MUA amb motiu del IV Centenari Quijote-Cervantes

- Música en viu: Norma Jean. Pop espanyol. S'oferirà un aperitiu.

Aquestes activitats es realitzen amb la col·laboració de grup Subús.