Universidad de AlicanteMemoria. Página principal

Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

PRESENTACIÓ

 

El desenvolupament de les funcions que assumeix el Vicerectorat d’Alumnat per delegació del rector, de data 29 de gener de 2005, les exerceix directament el vicerector d’Alumnat i amb l’estructura aprovada pel Consell de Govern, el Vicerectorat d’Alumnat es completa amb els secretariats i serveis que en depenen orgànicament:

- Secretariat d'Accés.
- Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant.
- Servei d'Alumnat.
- Oficina d'Informació a l'alumne.
- Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació.
- Centre de Creació d'Empreses.
- Centre de Suport a l'Estudiant.

El Vicerectorat d’Alumnat exerceix, entre les seues competències, les funcions següents:

- Accés d’alumnes a la Universitat.
- Coordinació dels programes de pràctiques en empreses.
- Actuacions dirigides a la inserció laboral d’alumnes i titulats.
- Programes de beques i ajudes per als estudiants.
- Informació i suport a l’estudiant.
- Atenció especial als estudiants que requereixen una atenció singular.