Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
(Pàgines 1, 2)

 

Finançament de Projectes de Cooperació al Desenvolupament

1. Convocatòria de Programes de Cooperació al Desenvolupament durant el curs 2004/2005.

L'objecte d’aquesta convocatòria de caràcter anual és regular la concessió de subvencions a projectes, programes i actuacions de cooperació que contribuïsquen a millorar les condicions de vida de les poblacions en els països amb menor nivell de desenvolupament humà.

Laquantia establida per a Projectes finançats en la convocatòria de cooperació al desenvolupament durant el curs 2004/2005 va ser de 192.055 €, i es va dividir en dos tipus de fons:

- Fons A:
Projectes d'educació a nivell no universitari. Fons:140.963 € (73%).

Responsable

Nom del Projecte

Import

Sra. Ana Melis Maynar
Dep. d'Humanitats Contemporànies

aller de llanderia per a Grup Huchuy Runa del Cuzco. Perú

4.732,00 €

Sra. Maria Dolores Vargas Llovera
Dep. d'Humanitats Contemporànies

Foment de la microempresa per a dones treballadores de Filipines

4.771,00 €

Sr. Carlos Mateo Ripoll
Unitat Tècnica de Qualitat

Suport a la inserció laboral de les famílies dels xiquets del carrer de la ciutat de Tetuan. El Marroc

19.360,00 €

Sr. José Luis Sánchez Lizaso
MAPAYN MUNDI

Casa Llar ”Elvira Velasco”: tallers de producció destinats a l'associació de mares dels assentaments humans i zones de la Granja de Bellamar. Implementació del seu microempresa tèxtil. Perú

8.000,00 €

Sra. Ana Ramón Rodríguez
Escola Oficial de Turisme

Ajuda per a l'accés d'alumnat als estudis superiors universitaris de turisme en la seu de Maragdes de la P. Universitat Catòlica d'Equador

7.700,00 €

Sra. Lidia Esteve González
Associació Altea-Europa

Protecció i recuperació de l'aiguamoll de Sijoumi. Tunis

15.250,00 €

Sra. Maria José Lledó Solbes
Dep. d'Ecologia

Impuls a les jornades de repoblament en les comunitats de Tiahuanacu. Bolívia

7.565,00 €

Sra. Leonor Maldonado Izquierdo
Associació DAJLA

Millora de les condicions educatives i de salut de les alumnes de l'escola d'infermeria dels campaments de refugiats sahrauís de Tinduf.

15.050,00 €

Sr. Martín Sevilla Jiménez
ANAWIM

Construcció d'un alberg per a la dona maltractada de Cotahuasí. Perú

14.530,00 €

Sra. Concepción Salinas Martínez de Lecea
SET

Secretariat computeritzat per a les jóvens de l'assentament humà “L'obrer”. Perú

15.555,00 €

Sr. Luis García Andino
PBI

Acompanyament internacional per a la protecció de defensors de drets humans a Guatemala

12.000,00 €

Sr. Miguel Roma Romero
Dep. de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal

Implementació de models de desenvolupament sostenible a través de processos de formació i organització en quatre comunitats del municipi Sant Idelfonso Ixtahuácan, Huehuetenango. Guatemala

10.450,00 €

Sr. Antonio Jiménez Delgado
Dep. de Construccions Arquitectòniques

Projecte Moçambic 2004-fase final

6.000,00 €

 

- Fons B:
Projectes d'Educació Superior. Fons: 51.092 € (27%).

Responsable

Nom del Proyecte

Import

Sr. Antonio Aledo Sur
Dep. de Sociologia i Teoria de l'Educació-Associació Sociòlegs per a la Cooperació

Desenvolupament comunitari i etnoecología en Bailique. Brasil

3.000,00 €

Sr. Manuel Atienza Rodríguez
Dep. de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat

Dotació bibliogràfica per a biblioteca pública de la Universitat Nacional Sant Antoni Abad del Cuzco. Perú

3.000,00 €

Sr. Eduardo Ferrandis Ballester
Dep. d'Estadística i Investigació Operativa

Imarpe (Institut del mar de Perú)

2.000,00 €

Sr. Salvador Peiró i Gregori
Dep. de Sociologia I i Teoria de l'Educació

Seminari d'investigació interdisciplinario activa sobre indisciplina, violència, valors i educació. Perú

1.550,00 €

Sr. Antonio Canals Hernández
Dep. de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

Utilització de radiació de microones i energia d'ultrasons en l'anàlisi mediambiental: aplicació a ambients marins costaners. Argentina

4.650,00 €

Sr. Joaquín de Juan Herrero
Dep. de Biotecnologia

Seminari permanent i III Jornades Internacionals sobre Dona, Biologia i Salut. Perú

6.500,00 €

Sr. Daniel Prats Rico
IUCA (Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals)

Cooperació cientificotècnica entre les universitats d'Alacant i Lleó (Nicaragua). Continuació. Nicaragua

7.420,00 €

Sr. Miguel Ángel Mateo Pérez
Dep. de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

Programa d'intercanvi docent del centre d'estudis socials i polítics llatinoamericans. Equador

7.060,00 €

Sra. Emilia Morallón Núñez
Institut Universitari de Materials

Implementació del Laboratori d'Electroquímica de la Universitat Nacional d’enginyeria. Perú

3.200,00 €

Sr. Alfonso Jiménez Migallón
Dep. Química Analítica

Curs de materials en contacte amb els aliments. Argentina

1.700,00 €

Sr. Rafael Carrillo Paños
Gerència de la Universitat d'Alacant

Seminari internacional de gestió universitària per al CSUCA (Consell Superior Universitari Centreamericà)

3.880,00 €

Sr. Juan Bellot Abad
Dep. d'Ecologia

Curs de postgrau: Introducció a l'ordenació rural en funció del medi ambient. Perú

7.132,00 €

 

Distribució per països
Any 2004/2005

Països
Fons Tipus A
Fons Tipus B

Argentina

-€

6.350,00 €

Bolívia

7.565,00 €

-€

Brasil

-€

3.000,00 €

Equador

7.700,00 €

7.060,00 €

Filipines

4.771,00 €

-€

Guatemala

22.450,00 €

-€

El Marroc

19.360,00 €

-€

Moçambic

6.000,00 €

-€

Nicaragua

-€

7.420,00 €

Panamà

-€

3.880,00 €

Perú

42.817,00 €

23.382,00 €

República Sahrauí Democràtica

15.050,00 €

-€

Tunis

15.250,00 €

-€

Total tipus
140.963 €
51.092 €

 

Distribució per països dels Fons Tipus A

Distribució per països dels Fons Tipus B

Pressupost per a projectes de cooperació any 2004-05

Pressupost per a projectes de cooperació any 2003-05Resum d'execució d'alguns dels projectes més representatius.


Entre els projectes de cooperació internacional que actualmentfinança la Universitat d'Alacant a través de la nostra Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals hem destacat alguns com a mostra del treball exercit.

1.1. Projecte: Taller de Llanderia per a Grup Huchuy Runa del Cusco. Perú.

Responsable del projecte:

Sra. Ana Melis Maynar

ONG responsable:

Departament d'Humanitats Contemporànies, Universitat d'Alacant

Contrapart:

Associació d'Ajuda a la Infància “Huchúy Runa” .

Responsable contrapart:

Sra. Clara Silva Santander

Localització:

C/ Arequipa, Q’apchikijllo, 266, Apdo postal 9255, Cusco, Perú

Dotació pressupostària
Any 2004:

4.732 €

Estat:

Finalitzat


La ciutat de Cusco està ubicada al sud Andí de Perú, zona eminentment turística per haver estat bressol de l'imperi dels Inques. Aquesta regió compta amb zones urbanes i rurals, sent aquests últimes les més descuidades tenint poc desenvolupament. L'Associació “Ajuda a la Infància” ha desenvolupat durant 20 anys tasques orientades a la protecció i formació integral de xiquets i xiquetes de sectors d'extrema pobresa, tant del camp com de la ciutat, preparant la seua integració i projecció positiva en la societat.

Alumnes de Perú

Alumnes de quint grau i un instructor en el Taller de Llanderia.
Arequipa, Cusco, Perú, any 2004

 

El Taller de Llanderia creat a partir de l'execució d'aquest projecte complix l'objectiu d'iniciar a xiquets i xiquetes del grup HUCH'UY en l'art de la Llanderia, utilitzant tot el material possible com a elements creatius, decoratius o d'utilitat pràctica, creant així les bases per a formar artesans que puguen treballar com a autònoms de manera que siguen professionals amb autonomia social i econòmica. Els xiquets, seleccionats entre els que demostren habilitats i interés per l'art de la llanderia i amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys, reben un aprenentatge intensiu i sistemàtic de dos períodes de cinc mesos per any, compaginant amb els estudis de primària, comprenent nivells intermedi i avançat.

Mostra de les peces

Mostra de les peces elaborades pels xiquets i xiquetes del Grup HUCHUY
En el Taller de Llanderia. Arequipa, Cusco, Perú, any 2004.

 

1.2. Projecte: Millora de les condicions educatives i de salut de les alumnes de l'escola d'infermeria sahrauí de Tinduf. Algèria

Responsable del projecte: Sra. Leonor Maldonado Izquierdo

ONG responsable:

Associació DAJLA Solidaris amb el Poble Sahrauí

Contrapart:

Unió Nacional de Dones Sahrauís
Ministeri de Sanitat

Responsable contrapart:

Sra. Hira Bulahi- Delegada a Espanya de les UNMS- Sr. Omar Mansur -Ministre de Sanitat

Localització:

Tinduf (Algèria)

Dotació pressupostària

Any 2003: 11.210 €
Any 2004: 15.050 €

Estat:

En execució

 

Professors de la UA amb docents sahrauís

Sr. Juan Mario Domínguez i Sra. Mª Teresa Ruiz, professors de la UA,
amb docents sahrauís e
n l'Escola d'Infermeria dels campaments
de refugiats de Tinduf (Algèria). Desembre del 2004


El projecte es desenvolupa en l'Hamada de Tinduf (Algèria), on s'assenten des de fa 25 anys prop de 200.000 refugiats sahrauís després de l'ocupació militar marroquí del Sàhara Occidental. El territori és totalment improductiu per tractar-se d'un desert pedregós on es dóna un clima extrem, la qual cosa fa que les condicions de vida es facen tremendament dures i precàries.

A pesar d'aquests circumstàncies, des de 1976 la població desterrada va fundar la República Àrab Sahrauí en l'exili. En tots aquests anys ha sigut admirable l'enorme esforç realitzat per crear un organització que atenga àrees bàsiques com són l'Educació i la Sanitat.

Fruit del mateix naix l'Escola d'Infermeria en els campaments de refugiats de Tinduf. Fundada en 1992 pel seu actual director Isa Moussa, proporciona una formació sanitària bàsica a uns setanta-cinc jóvens que estudien en règim d'internat. En ella s'allotgen també dotze professors/es sahrauís titulats en Infermeria per universitats cubanes.

La Universitat d'Alacant, a través de l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals, col·labora en el manteniment del Centre. Les activitats realitzades són de caràcter divers;renovació de les condicions materials de l'edifici, millora en la nutrició dels alumnes i professors i una oferta educativa de major qualitat.Actualment el Centre s'ha convertit en un punt de referència en els campaments de refugiats, i per això ha augmentat la demanda d'ingrés per part de jóvens d'ambdós sexes d'entre 16 i 20 anys. l

Alumnes del'Escola d'Infermeria

Alumnes del'Escola d'Infermeria Sahrauí de Tinduf, Algèria, Any 2004.

 

1.3. Projecte: Construcció d'un Alberg per a la dona maltractada de Cotahuasí. Perú

Responsable del projecte:

Sra. Concepción Martínez Foronda, Sr. Martín Sevilla Jiménez

ONG responsable:

ONG ANAWIM

Contrapart:

TARPURISUM-SEMBREMOS (AMICS D'AREQUIPA)

Responsable contrapart:

Sra. María del Carmen Rivas Conde

Localització:

Província de la Unió. Departament d'Arequipa (Perú)

Dotació pressupostària
Año 2004:

14.530 €

Estat:

Finalitzat


La província de La Unió, en el Departament d'Arequipa, es troba al sud de Perú a 1.100 Km de Llima. En la mateixa, una població de 17000 habitants es concentra principalment en Arequipa, la capital provincial, estant la resta molt dispersa en tota la província. A l'estar allunyada d'Arequipa i tindre difícil accés és una regió totalment oblidada i marginada. En aquesta regió, la família es forma a partir de parelles molt jóvens unides per convivència de fet. Al mancar aquests unions d'una existència legal reconeguda, són inestables i d'escassa duració, a més de patir violència de gènere.

 

Professors de la UA en l'acte d'inauguració

Sra. Martínez Foronda i Sr. Martín Sevilla, professors de la Universitat d'Alacant,
en l'acte d'inauguració de l'alberg per a dones maltractades, Perú, any 2005.

 

Les dones que patixen violència, van a la ciutat per a fer tràmits legals i no tenen allotjament, per quant no hi ha un lloc per a elles, però tampoc poden anar a cap pensió perquè no tenen recursos econòmics per a poder hostatjar-se. Van ser les beneficiàries del projecte les que van sol·licitar a l'Alcaldia Provincial el desig de poder comptar amb un alberg on arreplegar-se, així va sorgir la idea d'aquest projecte de construir un local que servira tant d'alberg per a les dones maltractades com de seu per a la Federació de Dones de Cotahuasi.

El resultat final del projecte es pot considerar de plenament satisfactori, ja que tant l'edifici construït, la col·laboració dels beneficiaris i la suficiència del finançament fa considerar que els objectius previstos s'han aconseguit en la seua totalitat. Així mateix, a través de l'assumpció per part de la Federació de dones de Cotahuasí del manteniment i funcionament de l'alberg s'assegura que aquest siga sostenible en el futur, cobrint d'aquesta manera una necessitat molt sentida en la zona en relació amb la resolució dels problemes de gènere.

 

Població de Cotahuasí

Població de Cotahuasí cooperant en la construcció de l'alberg, Perú, any 2005.

 

1.4. Projecte: Secretariat computeritzat per a les jóvens de l'assentament humà “L'Obrer”. Perú.

Responsable del projecte:

Sra. Concepción Salinas Martínez de Leccea

ONG responsable:

SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament)

Contrapart:

Centre educatiu parroquial “Sant Josep Obrer”

Responsable contrapart:

Hno. Félix Saeta i Gutiérrez

Localització:

Província de Sullana, Perú

Dotació pressupostària
Any 2004:

15.555 €

Estat:

Finalitzat


El Centre Educatiu Parroquial “Sant Josep Obrer” des de la seua creació l'any 1973, funciona com a Escola Elemental Gratuïta en l'Assentament Humà “L'Obrer” de la ciutat de Sullana, Perú. Atén una població de 1098 xiquets, xiquetes i jóvens entre els nivells de Primària i Secundària Tècnica. Les famílies d'on procedixen els mencionats estudiants se situen entre els sectors de pobresa i extrema pobresa. Els ingressos mensuals de les llars de l'alumnat que atén el Col·legi fluctuen entre els 55 i 88 dòlars. L'estadística de Necessitats Bàsiques Insatisfetes que presenta la ciutat de Sullana, s'agreuja en el cas de l'Assentament Humà “L'Obrer”, on el 38% dels xiquets de primer any de Primària patixen desnutrició crònica.

Alumnes del Centre Educatiu Parroquial

Alumnes del Centre Educatiu Parroquial “Sant Josep Obrer” en
l'aula d'informàtica instal·lada a partir del projecte, Perú, any 2004.

 

El Centre Educatiu funciona com a col·legi mixt des de primària, amb una proporció aproximada de 50% de xiquets i 50% de xiquetes. En la Secundària Tècnica es manté aquesta proporció, la qual cosa merita la implementació de l'especialitat de Secretariat Computeritzat orientada a atendre bàsicament les jóvens – Adolescents del Col·legi, així com a altres jóvens de la Comunitat on es troba ubicat el col·legi. En la zona a més hi ha demanda per a cobrir llocs d'oficina.

Els objectius específics del projecte van consistir en:

- Dotar les alumnes del Col·legi de les habilitats, destreses i aptituds del camp secretarial per a accedir fàcilment al món laboral.
- Obrir una nova línia d'ensenyança on s'incorporen jóvens que no eren alumnes del col·legi.
- Aconseguir la instal·lació completa de l'aula d'informàtica necessària per a l'especialitat de Secretariat Computeritzat.
- Assegurar la continuïtat del projecte per mitjà de la impartició de cursos i seminaris-tallers relacionats amb el treball en oficines i afins.

Alumnes del Centre Educatiu Parroquial en l'aula d'informàtica

Alumnes del Centre Educatiu Parroquial “Sant Josep Obrer” en
l'a
ula d'informàtica instal·lada a partir del projecte, Perú, any 2004.

 

L'execució del projecte s'ha desenvolupat amb èxit, la sala de còmput funciona amb tota normalitat i s'ha observat el gran interès dels alumnes per treballar ordenadament, cuidant els equips i demostrant responsabilitat i dedicació per aprendre el maneig de les noves tecnologies.

- S'impartix l'especialitat de Secretariat Computeritzat, els seus alumnes s'han iniciat en l'ús de l'ordinador adquirint, a través de la pràctica, seguretat en el maneig del mateix.

- En Mecanografia Computeritzada s'han programat tres nivells de 10 sessions cada u, 10 exercicis en cada sessió, els que deuen digitarse en un determinat temps.

- Es busca en tot moment la pràctica constant i la perfecció en l'escriptura.

La sala de còmput no sols està orientada als alumnes del Centre, sinó que també es brindarà capacitació a pares de família i participants en general, per a això s'han creat mòduls d'aprenentatge que permeten una major obertura de la sala de còmput a la comunitat en general.

 

1.5. Projecte: Formació per a projectes de desenvolupament rural a Guinea Bissau i diagnòstic del sector educatiu de Sao Diumenges

Responsable del projecte:

Sr. Moisés Hidalgo Moratal i Sra. Zulema Centeno Miranda

ONG responsable:

Dep. Análisis Econòmic Aplicado

Contrapart:

ACÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO

Responsable contrapart:

Sr. Carlos Schwarz

Localització:

Guinea Bissau

Dotació pressupostària
Any 2003:

3.000 €

Estat:

Finalitzat


Guinea-Bissau està ubicada a Àfrica. Limitant al nord amb Senegal, al sud i est amb Guinea-Conakry i a l'Oest amb l'oceà Atlàntic. L'any 2000 la població era de 1.258.000 habitants, uns 400.000 en la capital Bissau i la resta de la població repartida en nuclis poblacionals cridats “tabankas”. La taxa de creixement de la població supera el 2,4% anual, estant el 42% per davall dels 14 anys d'edat. L'esperança de vida al nàixer està per davall dels 45 anys d'edat, el 68% de la població adulta és analfabeta, i més de la mitat de les xiquetes en edat escolar no estan escolaritzades. El 10% més pobre de la població percep tan sols el 0,5% de la renda nacional. Els índexs de desnutrició, mortalitat infantil i altres variables es troben també entre els més elevats del planeta.

Professora de la UA i personal d'ONGs

Sra. Zulema Ségol, professora de la Universitat d'Alacant i personal
d'ONGs locals,
Sao Diumenges, Guinea Bissau, febrer 2004.

 

L'objectiu general del projecte va ser la capacitació de persones que treballen en diverses organitzacions socials del país, per a elaborar, executar i avaluar projectes de desenvolupament, facilitant que aquests siguen dissenyats i executats per la població beneficiària, d'acord amb els seus propis interessos i inquietuds, i realitzar un diagnòstic del sector educatiu de Sao Domingos.

El treball en terreny va permetre entrar en contacte amb la població objectiu (professors, directors, alumnes i pares de família). El mètode de treball utilitzat tracta d'aconseguir que els propis participants detecten els problemes de desenvolupament que es consideren prioritaris, els objectius que es consideren urgents, i els instruments adequats disponibles en el marc de la seua experiència quotidiana, dissenyant amb aquests dades diverses “embrions de projectes”. Tot això es va realitzar des del mètode de dinàmiques de grup, de tal manera que han sigut els participants els que han definit el model, convertint-se el professor en un mer facilitador i moderador del procés. Així, seguint aquests tècniques, es van realitzar 4 trobades participatives, 2 trobades amb pares de família i alumnes.

D'altra banda la professora Zulema Ségol va impartir formació a professionals de la zona, professors i inspectors d'educació, en metodologia de recol·lecció de dades i aplicació d'enquestes, per a realitzar l'estudi sobre l'ensenyança primària i secundària del Sector Sao Domingos.

Les trobades amb els distints col·lectius van permetre detectar alguns problemes principals, per exemple, quant a la gestió i administració, d'acord amb l'opinió dels professors, els principals problemes són:

- Inadequats materials de treball. (pissarres, pupitres, material didàctic, etc...)
- Incompliment d'horaris per la llunyania de les escoles.
- Inexistència de servicis bàsics (aigua, latrines) i complements com a biblioteques i menjador.
- Falta de professors en algunes aldees allunyades i per emigració cap a la capital.
- Infraestructures inadequades de les escoles que són majoritàriament de barraques.
- Retard en l'inici del curs escolar per sobres i per falta de mitjans econòmics tant dels pares com de les escoles.
- Concentració de moltes classes per a un sol professor.

Els principals problemes que afecten els professors i directors són:

- Baixos nivells d'ingrés (el sou d'un professor és d'aproximadament 20 euros al mes)
- Retard de pagaments per part del govern i en els últims anys impagament total.
- Inexistència d'ajudes, quan el professor han de desplaçar-se fora de la seua zona de residència.
- No es promouen cursos de formació i orientació en el professorat, són pràcticament inexistents.
- Inadequats materials didàctics per a l'ensenyança i en molts casos inexistents.
- Retard en el programa escolar per les vagues (que normalment es deuen als impagaments). El dit programa en molts casos no s'arriba a acabar.

Així mateix, els principals problemes que afecten els alumnes són:

- Desistencia i abandó escolar per falta de mitjans econòmics.
- Abandó escolar de les xiquetes, per matrimoni obligat o pels quefers de la llar.
- Poc interés i cansament, per inadequada alimentació.
- Embarassos precoços per part de les xiquetes en molts casos ocasionats pels seus propis professors.
- Dificultats d'aprenentatge.
- Inexistència d'acompanyament en l'ensenyança per part dels pares, en la majoria dels casos per analfabetisme dels mateixos.
- Descontrol de part dels pares cap als seus fills, en molts casos per estudiar en escoles fora de la seua aldea.


Clase en escola en Sao Diumenges

Clase en escola en Sao Diumenges, Guinea Bissau, febrer 2004

 

 

Programes de Mobilitat

A) Programes de Beques de Doctorat per a estudiants de països en via de desenvolupament.

La Universitat d'Alacant, llança anualment diverses convocatòries públiques per a finançar beques d'estudis de doctorat a estudiants pertanyents a països en via de desenvolupament. Aquesta acció s'emmarca dins del pla estratègic de cooperació desenvolupat des de la nostra Universitat i es dividix en dos programes:

- Beques de Doctorat per a països Llatinoamericans.
- Beques de Doctorat per a països d'Europa De l'Est.

El primer programa es compon de 32 beques, de manera que cada any s'oferixen 8 beques amb la finalitat de formar especialistes en distintes àrees de coneixement amb l'objectiu que la formació que adquirisquen revertisca en benefici del país d'origen.

El nombre total de beques ha crescut gradualment fins a aconseguir la xifra rècord de 32 en l'exercici 2003. El seu finançament està compartit entre la Universitat d'Alacant i diversos patrocinadors com són BSCH; Bancaixa, CAM, Ageval i la Generalitat Valenciana.

Les beques cobrixen tant el desplaçament des dels seus països d'origen com l'allotjament i la manutenció, rebent una quantitat mensual de 750 € durant els 10 mesos que dura el curs acadèmic. Inicialment aquest programa tenia una duració mínima de 2 cursos i màxim de quatre, en el cas que accedisquen a la realització de la corresponent Tesi Doctoral.

El programa de Beques de Doctorat per a estudiants d'Europa De l'Est és idèntic al programa d'Amèrica Llatina i pretén aconseguir una xifra de 8 beques. Durant el curs 2004/2005 ja s'han incorporat els quatre primers becaris. El seu finançament està compartit entre la Universitat d'Alacant i com a patrocinadors: Bancaixa i la Generalitat Valenciana.

Cost Programa Cooperació

Bases de les beques per a llatinoamericans

Bases de la IX convocatòria de beques per a estudiants llatinoamericans.
Període 2004/2005Bases de les beques per a euopeus de l'est

Bases de la II convocatòria de beques per a estudiants d'Europa De l'Est.
Període 2004/ 2005B) Programa de Beques per a estudiants del Magreb. Projecte Magreb.

Dins de l'acord marc entre la Universitat d'Alacant i la Universitat de Tànger-Tetuan i coordinat pel Dr. SR. Eduardo Seva Romà, es realitzen anualment diferents activitats acadèmiques entre ambdós Institucions. En el curs 2004/05 s'han materialitzat els programes següents:

- 10 beques per a la impartició d'un curs d'Especialització en Turisme, dirigit a estudiants Magrebins amb formació en Turisme, a fi de dotar-los de coneixements teòrics i pràctics. A aquest efecte, es treballa amb Direcció General de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana així com l'Associació Hotelera d'Alacant i Hosbec. Al llarg del curs es realitzen visites de caràcter pràctic a empreses del sector i organismes públics relacionats amb l'activitat turística.
- 2 beques per a estudiants Magrebins per a la realització d'un Màster en Gestió i Tractament de l'Aigua, dirigit pel Dr. Sr. Daniel Prats, de l'Institut de l'Aigua de la Universitat d'Alacant.
- 2 beques per a la realització del doctorat en Filologia Hispànica, dirigit pel Dr. Sr. José Luis Cifuentes Honrubia.


Facultat de Ciències de Tetuan

Facultat de Ciències de la Universitat Abdelmalek Essaâdi de TetuanDegà de la Universitat de Tetuan i professors de la UA

Dr. Sr. Merraha Muhammad, degà de la Facultat de Ciències
de la Universitat d
e Tetuan i professors de la Universitat d'Alacant.

 

 Projecte Havana

1. Introducció

El Projecte Havana és una iniciativa institucional de la Universitat d'Alacant en el marc de la seua política d'internacionalització i, específicament, en l'àmbit de la cooperació en matèria d'educació superior.Té com a objectiu principal la realització de cursos de formació en els distints nivells de l'educació superior i en particular en tercer cicle. La cooperació s'articula per mitjà de convenis amb les universitats i instituts superiors cubans. El Projecte Havana contempla així mateix activitats científiques, culturals i de voluntariat.

Edifici de la Seu

Edifici on s'ubica la Seu de la
Universitat d'Alacant a Cuba2. Accions realitzades durant el curs 2004/05

· Accions de Cooperació:

- Mirada Solidària a Cuba.
- Intervenció en el Patrimoni Construït.
- Projecte Geosis.
- Suport i Assessorament als estudis de Treball Social.
- Projecte SIRENES (Sistemes de regeneració de nodes de xarxa a través d'internet).

· Doctorats:

- Desenvolupament sostenible de boscos tropicals, maneig forestal i turístic, Universitat Pineda del Riu.
- Doctorat Cooperat en economia amb perfil turístic.

· Mestries:

- Maneig Integral de l'Aigua.
- Geografia, Medi Ambient i Ordenació Territorial.
- Comerç exterior.

· Diplomatures:

- Gestió d'Empreses Turístiques.
- Organització i Gestió de l'Administració Pública.
- E-business

· Cursos:

- Curs de Postgrau en el CEDEM.
- Curs de Postgrau en Biogeografia.
- Curs de Postgrau d'Econometria Avançada.
-
Curs en Universitat Pedagògica de L'Havana.
-
Curs de Decisions estratègiques i tàctiques sobre variables comercials.
-
Taller Projecte Port vell de L'Havana.

 

2.1. ACCIONS DE COOPERACIÓ

2.1.1. Mirada Solidària a Cuba:

Coordinadors: Ángel García Muñoz i Pilar Cacho Martínez.
Contrapart: Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana.

La Universitat d'Alacant, a través del Projecte Havana i amb la col·laboració de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria, ha realitzat des de 1999 accions de cooperació internacional en l'àmbit de la salut visual en L'Havana Vella.

La filosofia d'aquest tipus de projectes és involucrar d'una forma activa a l'alumnat de l'Escola d'Òptica i Optometriad'Alacant (EUOO) en un programa de cooperació que afavorisca el concepte de voluntariat per mitjà d'una acció concreta i puntual.

A fi de garantir la continuïtat i l'avanç d'aquest projecte, es va proposar a l'Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana la creació d'una òptica en L'Havana Vella fomentada per la Universitat d'Alacant,amb unes dimensions adequades per a poder realitzar en ella projectes de cooperació dels alumnes amb una envergadura semblant als anteriors, però que a més es convertisca en un lloc físic estable i amb les condicions adequades perquè funcione durant tot l'any atesa per personal tècnic cubà.

Per a això, durant els últims tres anys, per al projecte comú de l'òptica entre les dos institucions, la Universitat d'Alacant, ha enviat com a donació, els equips necessaris per a la posada en marxa d'aquesta Òptica.

En aquest equipament que conformarà la dotació tecnològica de l'òptica, han col·laborat, tant donant com proporcionant preus avantatjosos, les empreses següents:

- Empreses d'òptica: Essilor, Indus, Visual Global, Inopsa, AVS, Atelier Gianino, Dicosein, Optoplast.
- Grups òptics: Federópticos, Natural Optics, Xarxa Visual, Zas Visió, Farmaoptics.
- Òptiques: Cornet (Logronyo) i Major (Castelló).

El nombre total de pacients examinatsdurant l'any 2005 ha sigut de 561 (321 adults i ancians, 240 xiquets), entregant-se 540 ulleres segons les prescripcions realitzades pels alumnes.

Les activitats realitzades pels alumnes s'han correspost a les labors pròpies d'un establiment d'òptica, assumint la responsabilitat de la presa de dades del pacient, realització de l'examen objectiu i subjectiu, prescripció, selecció de la muntura, realització de la plantilla, centrat i marcat de lents, muntatge de les ulleres i posterior adaptació al pacient. L'horari de treball comprenia una mitjana de 10 hores diàries, superant-se en alguns dies les 12 hores de treball.

Entrega d'ulleres

Entrega d'ulleres als pacients examinats


Convent de Betlem

Convent de Betlem, edifici on se situarà l'Òptica.

 

2.1.2. Intervenció en el Patrimoni Construit:

Coordinador: Antonio Jiménez Delgado
Contrapart: Oficina de l'Historiador de la Ciutat de L'Havana.

Alumnes seleccionats curs 2004/05:
Raquel Álvarez Nozal, Lorda Hernández Anar-los, Jordi Salvador Bañón i Elisabet Alenyar Blanes.

La Universitat de Granada es va unir al treball d'Arquitectura tècnica d'aquesta Universitat en el curs 2002/03 i des de llavors en cada curs, dos dels seus alumnes viatgen i treballen amb els de la Universitat d'Alacant.

Activitats desarrollads durant l'aquestada dels alumnes:

- Treball amb el Gabinet de Diagnòstic, dedicat a l'estudi de patologies dels edificis a rehabilitar per a la seua futura intervenció, junt amb tècnics especialitzats en el tema.

- Estudi detallat d'un edifici, desenvolupant documentació, planimetria, estudi històric i constructiu, estudi de patologies i propostes d'intervenció.

- Assistència a classes teòriques i conferències impartides pel professor Orestes del Castillo.

Els Alumnes en la Seu

Els Alumnes en la Seu de la Universitat d'Alacant en L'Havana

 

2.1.3. Projecte ‘GEOSIS’

Coordinador: José Juan Giner Caturla.
Contrapart: Universitat de Pineda del Riu.

És un projecte d'investigació i formació de recursos humans en l'àrea de Geofísica Aplicada que té com a principal objectiu desenvolupar una metodologia geofísica integral per a l'estudi enginyer-geològic de la regió d'Alacant i l'Havana, atenent a les característiques específiques d'ambdós territoris.

Les activitats exercides van ser:

- Coordinació amb les parts cubanes que intervé en el projecte Geosis i creació de les condicions per a l'execució de les investigacions.

- Visita d'un professor de la UA al març del 2005 per a programar les tasques que han d'executar-se. Durant la seua estada va visitar les àrees on es van realitzar adquisició de dades geofísiques i un reconeixement geològic de l'àrea de les Terrasses en Pineda del Riu, on, en un futur s'executaria un projecte d'investigació hidrogeològica.

- Campanya d'adquisició de dades geofísiques, es va realitzar durant juny del 2005. Aquesta campanya es va complir en interés de les dos tasques bàsiques previstes en Geosis per a aquesta etapa:

· Projecte Arqueofísica
· Projecte Dinàmica I

- Campanya d'interpretació de les dades adquirides. Aquesta tasca que va començar Al Juliol, ha de prolongar-se tot l'any 2005 i fins mediat del 2006 per a ser finalitzat.

Es va elaborar l'informe final de la investigació realitzada en l'anterior versió del Projecte Geosis (Període 2003/04). Aquesta investigació va consistir en l'aplicació de diferents tècniques geofísiques en lainvestigació arqueològica en el Castillo de Lligares.

Es va realitzar un curs de postgrau, denominat “Tècniques geofísiques en l'Arqueologia” de 64 hores, impartint-se tant classes teòriques com pràctiques. Dirigit a especialistes de nivell superior que exercisquen en el camp de l'Arqueologia a Cuba.

L'objectiu d'aquest programa era que els alumnes coneguen els fonaments dels mètodes geofísics que major aplicació tenen en la busca arqueològica i que siguen capaços d'interactuar amb un geofísic i sàpien les possibilitats de cada mètode en una situació donada.

L'informeamb el títol: APLICACIÓ DE TÈCNIQUES GEOFÍSIQUES A LA INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA EN L'ÀREA DEL CASTILLO DE ATARÉS. L'HAVANA", va ser entregat ales autoritats corresponents de l'Oficina de l'Historiador, que és col·laborador en aquest Projecte a través del seu Gabinet d'Arqueologia.

Es va realitzar un curs de postgrau, denominat “Tècniques geofísiques en l'Arqueologia” de 64 hores, impartint-se tant classes teòriques com pràctiques. Dirigit a especialistes de nivell superior que exercisquen en el camp de l'Arqueologia a Cuba.

L'objectiu d'aquest programa era que els alumnes coneguen els fonaments dels mètodes geofísics que major aplicació tenen en la busca arqueològica i que siguen capaços d'interactuar amb un geofísic i sàpien les possibilitats de cada mètode en una situació donada.

Zona platja de Santa Maria

Zona platja de Santa Maria.
Mesurament de la velocitat de les ones transversals Vs.

 

2.1.4. Suport i Assessorament en els estudis de Treball Social:

Coordinadora: Josefa Lorenzo García.
Contrapart: universitats de L'Havana i d'Orient.

Durant aquest curs es va realitzar una visita a les universitats de L'Havana i d'Orient (Santiago de Cuba) del 5 al 14 de desembre del 2004 per les Professores Josefa Lorenzo García i María del Carmen López Sánchez.

Activitats realitzades:

- UNIVERSITAT DE L'HAVANA: Departament de Sociologia.

Per part de la Universitat d'Alacant es planteja la possibilitat de continuar el suport als Estudis de Treball Social sempre que aquests continuen la seua implantació i desenvolupament a Cuba en el marc de l'Educació Superior.

En el cas dels professors cubans que visiten la Universitat d'Alacant, l'Escola de Treball Social, així com l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals, a través del Projecte Havana, han facilitat l'espai, els recursos materials i econòmics i els mitjans necessaris perquè els professors que ens visiten es documenten, coneguen les organitzacions socials en què desenvolupem les actuacions pròpies de Treball Social, es produïsca un intercanvi de les programacions docents (assignatures) i línies d'investigació, publicacions, suport bibliogràfic, entre altres intercanvis, amb professors de l'Escola. Els resultats d'aquests visites es valoren com altament positives i enriquidores per al desenvolupament de la formació del Treball Social en l'àmbit universitari en la Universitat de l'Havana.

En aquests moments a Cuba es plantegen canvis en el desenvolupament dels Estudis de Treball Social en l'àmbit universitari. Açò significa que en la Universitat de L'Havana l'any que ve no s'impartirà Treball Social dins de la llicenciatura de Sociologia especialitat en Treball Social, tal com realitzava, encara que queden diverses promocions per acabar la carrera. S'estudia la creació de la llicenciatura en Treball Social, aquesta es posaria en marxa el pròxim curs. Alternatiu a açò es planteja una mestria en Treball Social, sobre la qual s'esta treballant en el disseny curricular.

La nostra col·laboració podria plantejar-se com a assessors d'aquest disseny curricular. Activitat que es realitzaria en els distints moments en què es produïsquen les visites tant a Cuba com a Alacant, participant en això els professors de l'equip directiu de l'Escola i aquells que estan treballant en xarxes d'investigació de la qualitat de la docència en Treball Social i en el marc de la Convergència Europea.

Alacant informa del projecte Experimental d'Ensenyança Aprenentatge en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, adaptant els crèdits actuals als ECTS. A més dels canvis que es preveuen en un futur immediat amb la ràpida publicació del Llibre blanc de la Titulació.

En aquest sentit podem oferir els resultats de la nostra experiència. Pel que en pròximes visites, en aquestes universitats es treballarà sobre el disseny curricular per al desenvolupament de les ensenyances del Treball Social en el marc universitari. A més es facilitaran i realitzaran visites a institucions socials en què els Treballadors Socials desenvolupen la professió. Es compartiran investigacions i publicacions.

Visita de treball al Barri "La Corea" amb el professor del Dep. de Sociologia, Dr. Roberto Dávalos.

L'objectiu era conéixer una realitat social, des d'un barri. En aquest cas es treballa en aquest barri en el programa Taller Integral amb 10 projectes. La universitat participa des dels Departaments de Sociologia i Psicologia, amb la firma d'un conveni. Des de 1997 aquest centre es constituïx com a unitat docent.

L'entrevista es va realitzar en el local amb l'arquitecta i una aparelladora espanyola que treballa en el barri amb una O.N.G. espanyola. Ens compten els motius de la creació del Taller Integral, els projectes que es desenvolupen, el diagnòstic social de la zona i la situació actual. Les dificultats en la intervenció davant de la falta de professionals, en aquest cas de Treball Social.

Centre La Corea

Centre La Corea

 

- UNIVERSITAT D'ORIENT. Departament de Sociologia.

A diferència de la Universitat de L'Havana, aquesta Universitat demana assessorament per a dissenyar el Pla d'Estudis de la llicenciatura en Treball Social, per a posar-la en marxa en el curs acadèmic 2005-2006. Li oferim aquesta col·laboració des de l'experiència que ens avala a l'Escola Universitària de Treball Social i donat el desenvolupament de l'experiència actual del Disseny Experimental d'Ensenyança Aprenentatge en el context de la Convergència Europea.

Es va tindre una trobada amb jóvens llicenciats en Sociologia, Especialitat en Treball Social, que col·laboren en la docència universitària. Es van intercanviar opinions sobre la professionalitat del Treball Social, tema relativament nou per a ells per la concepció tradicional de la intervenció social.

D'Aquesta trobada traiem en conclusió la necessitat reforçar amb bibliografia, trobades i seminaris debats entre professors per a abordar la concepció de l'ajuda, de la intervenció i el tractament dels problemes socials, reforçant-se la perspectiva professional enfront del voluntariat i identificant en cada moment els espais polítics i professionals.

 

2.1.5. Projecte SIRENES (Sistema de regeneració de nodes de xarxa a través d'internet):

Coordinador: Francisco Maciá Pérez
Contrapart: CESPANEC.

El projecte proposa el disseny i la implementació d'un sistema de regeneració de nodes, que s'emmarca dins dels servicis encaminats a enfortir la seguretat dels sistemes d'informació, millorar la fiabilitat de la informació i les infraestructures, i oferir un major grau de confiança en les TIC per part d'empreses, administracions i usuaris.

Es pretén que els tècnics i professionals cubans adquirisquen tècniques i coneixements per a abordar els problemes sobre la gestió de les TIC i coneguen la tecnologia de regeneració de nodes per a poder adaptar-la al seu entorn, així com la seua participació en el desenvolupament d'un sistema de transferència massiva d'informació a través de WAN.

Dins del marc general del programa, aquesta edició es va centrar en el sistema de gestió de xarxa denominat GAIA. En primer lloc es va procedir a la implantació del sistema GAIA en les diferents seus de les institucions Cubanes integrades en el Projecte (Centre d'estudis i superació postgraduada de l'Associació Nacional d'Economistes i Comptadors de Cuba ‘CESPANEC', Universitat de L'Havana, Oficina de l'Historiador, CEDINFO, Cubana d'aviació, Palau de Convencions, ESEN, AICROS, CUBANACAN). Una vegada realitzada la implantació es va impartir un curs de formació sobre la instal·lació, configuració i gestió del sistema. Posteriorment i amb l'objectiu que aquestes institucions participaren en l'ampliació i millora del sistema es va realitzar un curs sobre l'estructura i el desenvolupat intern de GAIA. Es va impartir un curs sobre les tecnologies Web actuals i els paradigmes de sistemes distribuïts de xarxa relacionades amb el desenvolupament de GAIA.

Aula on es va impartir el curs

Aula on es va impartir el curs sobre tecnologies Web.2.2. DOCTORATS

2.2.1. Doctorat en “Desenvolupament Sostenible conservatiu de Boscos tropicals, maneig forestal i turístic”:

Coordinador: Antonio Escarré Esteve i Andreu Bonet Jornet.
Contrapart: Universitat de Pineda del Riu.

Programa de doctorat conjunt entre les universitats d'Alacant i de Pineda del Riu (Cuba). Va ser aprovat per la comissió de Doctorat de la Universitat d'Alacant el 7 d'octubre de 1997 i per la Junta de Govern en la sessió de data 21 d'octubre de 1997.

Està dirigit a professors, tècnics de l'Administració o d'Empreses, Enginyers forestals i agrònoms, biòlegs, geògrafs i economistes.

Fins a aquest curs s'han llegit 17 tesi, 23 alumnes estan en distintes fases de la seua elaboració, 2 preparen la suficiència investigadora i 24 que ja van superar el segon curs de doctorat. . Les pròximes activitats previstes són: dos proves de suficiència investigadora, cadascuna d'elles amb entre 25 i 30 alumnes i iniciació de la 4a edició del curs. A més es preveu procedir a la lectura d'un mínim de 5 tesis doctorals i un màxim de 10 per al següent curs.

Dels alumnes de la primera promoció, han defés les seues tesis de doctorat al llarg d'aquest curs, un total de nou, que junt amb els huit doctorats amb anterioritat donen un total de dèsset graduats fins al moment.

Vista de l'àrea d'acampada

Vista de l'àrea d'acampada (campismo) de les Terrasses amb la construcció
al fons, on s'han desenvolupat les classes del curs de doctorat.

Alumnes del doctorat

Alguns dels alumnes del doctorat desenvolupen les seues tesis doctorals en
relació a l'ecologia i conservació de les dos espècies de cocodrils que
existixen a Cuba. En aquesta imatge un d'ells, Manuel Alonso,
captura amb el seu equip un cocodril jove per al seu marcatge,
en l'àrea protegida Muntanya Cabaniguan (Les Estudiantines)

 

2.2.2. Programa de Doctorat cooperat en economia amb perfil turístic:

Coordinador: Fernando Vera Rebollo
Contrapart: Centre d'Investigació en Turisme de la Universitat de Cec d'Àvila

Aquest programa se centra en la col·laboració de la UA per a la impartició d'un programa de Doctorat propi de la Universitat de Cec d'Àvila (UNICA), la posada de la qual en funcionament s'ha preparat des d'aquest curs 2004-2005, i que compta amb el suport del Ministeri d'Educació Superior. Aquest programa no és un doctorat propi de la UA sinó de la mateixaUniversitat impulsora, en el que es tracta d'aportar la nostra experiència en un tema on es compta amb una dilatada trajectòria i un contrastat prestigi internacional.

El programa de doctorat tracta de donar una resposta a la creixent demanda d'investigadors qualificats en el tema del turisme, considerant que la província de Cec d'Àvila s'ha dedicat fins fa poc a l'agricultura, però com tantes altres àrees de Cuba, es veu ara immersa en un procés d'especialització en la prestació de servicis turístics que ha contribuït a l'enorme interés de la seua Universitat per impulsar estudis i formació especialitzada en turisme. Amb aquesta finalitat, en 2004 es va desplaçar a la UA el llavors viceministre de Turisme, qui va establir contacte amb el propi Rectorat i el Vice-rectorat de Comunicació, per a firmar un acord que permetera impartir en la Universitat de Cec d'Àvila estudis d'especialització en turisme, dins de la Facultat d'Econòmiques de la dita Universitat Cubana. El respatler al projecte per part del Ministeri d'Educació Superior de Cuba va ser immediat i es van donar els primers passos per a posar en marxa un programa de doctorat que, per raons derivades de la pròpia estructura d'estudis de la Universitat de Cec d'Àvila havia de fer-se des de la seua Facultat d'Econòmiques. Encara que la importància concedida al tema ha sigut la raó que justifica la creació d'un centre especialitzat en investigació sobre turisme, a la qual cosa ha contribuït eficaçment l'ajuda prestada per la UA a través del Projecte Havana. Així ho demostra la visita institucional realitzada per la UA a la Universitat de Cec d'Àvila al febrer del 2005.

La col·laboració de la UA s'ha materialitzat fins a la data en l'elaboració del programa a desenvolupar i dels seus continguts, així com la posada en marxa d'un Centre d'Estudis i Investigació en Turisme. Entenem que la continuïtat del programa, a més de donar sentit a allò que s'ha realitzat fins a la data, és una oportunitat per a la transferència de coneixements i cooperació en una activitat, el turisme, de transcendental interés per a la UA, considerant que en el mateix projecte intervenen altres prestigioses universitats de l'àmbit internacional, com la d'Aveiro (Portugal) i d'uns quants països de Llatinoamèrica.

 

2.3. MESTRIES

2.3.1. “Mestria en “Gestió Integral de l'Aigua”:

Coordinador: Daniel Prats Rico
Contrapart: Institut Politècnic Superior José Antonio Echeverría

Aquesta Mestria consta de 1200 hores dividides en 11 mòduls temàtics i una tesi fi de mestria. Està dirigit a professionals d'organismes públics i d'empreses i a universitaris graduats que precisen adquirir, completar o actualitzar la seua formació en el complex camp interdisciplinari de la gestió de l'Aigua. L'objectiu primordial és contribuir a la capacitació de tècnics cubans en el camp de la captació, conducció i tractament d'aigües i aigües residuals, donada la preocupant situació de l'abastiment d'aigua i clavegueram en tota l'illa, però especialment en L'Havana.

Després d'haver-se completat la part acadèmica de la 2a Edició de la Mestria en “Maneig Integral de l'Aigua”, el curs acadèmic 2004/05 se va dedicar principalment a realitzar les tutories de treballs fi de Màster, així com participar en els tribunals de defensa d'aquests treballs.

A més es va participar en altres activitats com la impartició de ponències i conferències en la XII Convenció Científica d'Enginyeria i Arquitectura celebrada en L'Havana entre el 30 de novembre i el 3 de desembre del 2004 i un Seminari sobre “La sequera en la zona del llevant espanyol” durant el mes de juny del 2005.

En aquest curs acadèmic es va comptar amb la presència en la Universitat d'Alacant a l'octubre del 2004 del Professor i coordinador de la Mestria SR. Oraquests González Díaz desenvolupant les ponències següents: “Tractaments de potabilització”, “Aiguamolls” i “Tecnologies de baix cost. També va tindre ocasió de realitzar visites a estacions Depuradores i dessaladores.

Alumnes en Bayamo

Alumnes en Bayamo amb el Professor Daniel Prats

 

Joaquín Melgarejo

Joaquín Melgarejo impartint classe


2.3.2. Mestria en Geografia, Medi Ambient i Ordenació Territorial:

Coordinador: Gregorio Canales Martínez
Contrapart: Universitat de l'Havana

A través d'aquesta col·laboració es garantix l'evolució òptima d'aquesta mestria i es possibilita que els alumnes coneguen el paper de la Geografia humana en l'ordenació i gestió del territori a Espanya i Europa i ho comparen amb Cuba.

A més se seguixen codirigint les següents tesis doctorals:

- Turisme en ciutats patrimonials de Cuba: el centre històric de L'Havana i Trinidad. Investigadora: Maite Echarri Chávez, treballadora de l'Arxiu Nacional de Cuba.

- Avaluació dels mecanismes de gestió dels barris seleccionats a partir de la percepció de la població investigadora: Vivian Oviedo Álvarez, professora instructora en la Facultat de Geografia.

- SIG participatiu en la gestió urbana. Cas d'estudi Consell Popular de Colom. Investigadora: Marily Pérez Valdés, que en l'actualitat presta els seus servicis en la Direcció d'inversions de l'Oficina de l'Historiador (Centre Historico-Havana Vella).

- Les potencialitats del municipi de Nova Paz per al desenvolupament d'un turisme alternatiu que repercutisca favorablement en el desenvolupament local sostenible. Investigador: Miguel Ángel Pacheco Hernández, professor instructor Seu Universitària Municipal de Nova Paz, Dependent de la Universitat Agrària de L'Havana.

Es va participar en el IV Taller Científic Internacional “El medi rural en el nou mil·lenni: reptes i perspectives” i I Taller Científic Internacional “Desenvolupament regional i local: la construcció d'un nou espai de relacions”. Aquest esdeveniment va comptar amb el patrocini de la Universitat d'Alacant (Projecte Havana, Dep. De Geografia Humana) i es va celebrar al febrer del 2005. En el mateix va participar com a ponent el Dr. José Antonio Segrelles Serrano, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant i que, al seu torn, participa en la Mestria.

 

2.3.3. Màster d'Economia Internacional:

Coordinadora: Gloria Pardo Alés
Contrapart: Centre d'Investigacions d'Economia Intern., Univ. De L'Havana.

Aquest programa està dirigit a alumnes de postgrau amb l'objectiu d'obtindre una formació com a experts en economia internacional i a persones de la Universitat, l'administració i les empreses mixtes o estatals cubanes.

El programa d'especialista en economia internacional està dividit en uns quants mòduls: Història, sistemes financers, dret internacional privat, economia internacional, màrqueting, …

El seminari impartit pel professorat de la Universitat d'Alacant va ser el següent:

- ‘El mercat de renda variable a Espanya: regulació i funcionament', impartit per la Professora Gloria Pardo Alés.

- ‘L'economia mundial des de la segona guerra mundial fins a l'actualitat, impartit pel Professor Antonio Escudero Gutiérrez.

 

2.4. DIPLOMATURES

2.4.1. “Gestió de l’Empresa Turística”:

Coordinador: Pedro Hernández Pardo
Contrapart: Facultat d'Economia de L'Havana

Aquest programa és desenvolupat conjuntament per la Facultat d'Economia de la Universitat de L'Havana i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant, en àrees on hi ha carències de coneixements i experiències a Cuba.El programa consta de 30 crèdits pel que es pot dir que aquest títol equival al d'Especialista Universitari en la nostra Universitat. Enguany s'ha desenvolupat en la localitat de Yaguajay, província de Sancti Spiritus amb la col·laboració del govern municipal.

Com a extensió del programa amb la Universitat de Pineda de Riu es crega un Grup d'Investigació sobre Desenvolupament Local i Turisme dins del Centre d'Estudis de Gerència, Turisme i Desenvolupament Local, amb activitats conjuntes d'investigació i l'organització d'un curs “La gestió de l'empresa i el desenvolupament local sobre la base del turisme”amb l'assistència de 50 alumnes, directius d'empresa i institucions regionals de la província de Pineda del Riu. Aquesta activitat es fa extensiva als alumnes de doctorat del programa de “Desenvolupament sostenible del bosc tropical: maneig forestal i turístic” del Professor Antonio Escarré.

La docència realitzada es van dividir en els mòduls següents:

- Gestió de Qualitat, Professor: Pedro Hernández Pardo.

- Gestió activitats oci-esportives, Professor: Jorge Mora Salinas.

- Decisions estratègiques i tàctiques sobre la cartera i la comunicació empresarial, Professores: Enar Ruiz Conde i Aurora Calderón Martínez.

- Investigació de Mercats, Professora: Lourdes Enguix Vaño.

- Tècniques de Vendes, Professora: Juana Tormo Domínguez.

- Organització i comercialització de negocis en Internet: e-business, Professor: Pedro Hernández Pardo.

- Sociologia del Consum, Professor: José Santacruz Cutillas.

- Gestió de Pimes: El Pla de Negoci, Professor: Jorge Mora Salinas.

 

Alumnes en classe

Alumnes treballant en classe

 

2.4.2. Diplomat en ‘Organització i Gestió de l'Administració Pública':

Coordinador: José Chofre Sirvent
Contrapart: Universitat de Pineda del Riu

Programa de postgrau per a intensificar la preparació jurídica dels quadros dirigents de l'Estat i del Govern cubans, elevant el nivell tècnic i continuar actualitzant els coneixements dels alts directius de l'Administració pública, de les empreses i del professorat universitari en Dret, la Gestió i l'Ètica en l'àmbit de l'Administració Pública.

Pretén contribuir a la modernització de l'Administració Pública a Cuba, fomentant al seu torn una major sensibilitat en el respecte a la cultura jurídica basada en l'Estat constitucional de Dret.

El Diplomat està dirigit a directius de les administracions públiques i de les empreses cubanes, professors de les universitats i centres de preparació dels Organismes de l'Administració central de l'Estat.

El curs s'articula en 200 hores lectives, a través de 10 mòduls de formació amb una orientació eminentment pràctica:

- Dret Comunitari Europeu
- L'Estat i l'Administració
- L'Administració i l'Estat social
- Principis d'organització de l'Estat de Dret
- La responsabilitat i control de l'administració
- Ètica i servici públic
- El procés de decisió
- La Planificació
- Les tècniques de gestió

 

2.4.3. Diplomatura en E-business:

Coordinador: Evaristo Colomina Climent
Contrapart: Universitat de L'Havana

És un programa de postgrau orientat a la formació d'especialistes en el desenvolupament de l'e-business (negoci electrònic). Es tracta d'una adaptació del títol Propi de Segon Cicle en e-Business que s'impartix en la Universitat d'Alacant entre l'Escola Superior Politècnica (Informàtica) i l'Escola Universitària de Ciències Empresarials.

Està dirigit a graduats en disciplines empresarials i informàtica per a l'obtenció de formació en la gestió d'empreses i organitzacions basant-se en l'ús intensiu de tecnologies de la informació i la comunicació

S'estructura en tres mòduls independents: primer, elements tecnològics ebusiness (160 hores), segon, elements empresarials ebusiness (160 hores), tercer, desenvolupament ebusiness (160 hores). Cada mòdul seria independent en el sentit que els dos primers es poden cursar separadament, obtenint una acreditació respecte d'això. El tercer es pot cursar una vegada cursats els dos anteriors i, quan es completa, s'aconseguix la diplomatura.

- Bloc “Elements Tecnològics E-business”

· Arquitectures per a Negoci Electrònic,40 hores
· Gestió de Dades, 40 hores
· Programació i Desenvolupament en Entorn web, 40 hores
· Seguretat en Entorns web, 40 hores

- Bloc “Elements Empresarials E-business”

· Economia de les Noves Tecnologies, 40 hores
· Direcció Estratègica de Negoci Electrònic, 40 hores
· eMarketing i eCommerce, 60 hores
· Aplicacions de Negoci Electrònic, 20 hores

- Bloc “Desenvolupament E-business”

· Consistix en el desenvolupament d'un projecte tutoritzat de negoci electrònic. Es reconeixen 160 hores.

 

2.5. CURSOS

2.5.1. Cursos de Posgrau en el CEDEM:

Coordinador: Antonio Escudero Gutiérrez i Jorge Hurtado Jordá
Contrapart: CEDEM (Centre d'Estudis Demogràfics), Universitat de l'Havana.

Aquests cursos estan dirigits a professors i investigadors que pretenen contribuir al desenvolupament d'investigacions d'alt nivell científic, aportant resultats de gran impacte social que contribuïsquen al progrés del país i de la societat. Els cursos estan dirigits principalment a professors de l'Institut d'Estudis Demogràfics de la Universitat de L'Havana, centre que posseïx un caràcter pluridisciplinari ja que integra a economistes, geògrafs, metges i matemàtics i a professors de la Facultat d'Economia de la mateixa universitat.

L'objectiu bàsic d'aquest curs de postgrau és potenciar les relacions entre els estudis de Sociologia de la Universitat de L'Havana i els de la Universitat d'Alacant. Addicionalment, el curs de postgrau que es proposa tracta d'analitzar temes de màxim interés i impacte com són la globalització, el seu impacte sobre els moviments migratoris i finalment sobre el benestar. D'altra banda, l'estructura de curs proposada tracta de fer coincidir visions sobre aquests temes procedents d'àmbits diferents com són la Sociologia i l'Economia.

 

2.5.2. Curs de Posgrau en Biogeografia:

Contrapart: Museu Nacional d'Història Natural de l'Havana
Responsable: Victoriano Peiró Clavell

El programa consta dels mòduls següents:

- Mòdul I : Fonaments de la Biogeografia Històrica i Ecològica: 20 hores.

· Curs 1. Introducció: Panorama Mundial fins a arribar a Cuba.
· Curs 2. Història de la Biogeografia.
· Curs 3. Biogeografia Ecològica.
· Curs 4. Biogeografia Històrica.

- Mòdul II : Biogeografia de la Biota Antillana. 30 hores.

· Curs 5. Anàlisi de la Biota per grups.

- Mòdul III : Avaluació de la Biodiversitat I Gestió Ambiental del Litoral. 80 hores.

· Curs 6. La Biodiversitat i els seus mètodes.
· Curs 7. Ecologia del Paisatge.
· Curs 8. Gestió i Impacte Ambiental del Litoral.
· Curs 9. Aplicacions GIS i GPS en conservaciói maneig de vertebrats.

El mòdul impartit pels professors de la Universitat d'Alacant, correspon al mòdul final del Curs, i es va desenvolupar tant en la part teòrica com la pràctica del 21 de març al 8 d'abril del 2005. En aquest han participat els professors: José Manuel de Miguel Garcinuño, Antonio Gómez Sal, Eduardo Seva Romà i Victoriano Peiró Clavell.

 

 2.5.3. Curs de posgrau d'Econometria Avançada:

Coordinadora: Alfonsa Dénia Cuesta.
Contrapart: Universitat de L'Havana

Es tracta d'un curs monogràfic d'econometria avançada dirigit fonamentalment a professors del Departament d'Estadística i Informàtica de la Facultat d'Economia, així com a alumnes de la Mestria d'Estadística Aplicada a l'Economia.

El curs es va iniciar en 2002, i des de llavors s'han anat tractant diversos aspectes dels mètodes economètrics de forma seqüencial. Enguany s'ha aprofundit en alguns tòpics vinculats a les sèries temporals per a tancar aquest bloc i s'ha realitzat una introducció als models de dades de panell amb el programa següent:

- "Mòdels per a dades de Panell"

· Introducció
· Models per a dades de panell
· Efectes fixos
· Efectes aleatoris
· Heterocedasticidad i estimació robusta de la conarianza
· Autocorrelació
· Models dinàmics.

 

2.5.4. Cursos TIC en la Universitat Pedagògica de l'Havana:

Responsable: Albert Gras i Martí
Contrapart :Universitat Pedagògica de l'Havana.

El curs està dirigit a professors universitaris i de secundària i pretén:

- Difondre tendències i coneixements pràctics i idees innovadores en l'ús de les TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació) en l'ensenyança / aprenentatge de les Ciències Experimentals i Socials.
- Estimular al professorat que incorpore progressivament les TIC a la pràctica diària en l'aula presencial i virtual.
- Fomentar l'intercanvi d'experiències docents d'ús de les TIC en els centres educatius.

Es va impartir el curs “Noves Tecnologies en l'ensenyança de les Ciències” i el Taller “La Modernització de fenòmens físics amb recursos multimèdia i l'aprenentatge significatiu de la física” amb una duració de 25 hores incloent activitats de teleformación en línia.

S'ha començat una col·laboració per a actualitzar les eines disponibles en la plataforma de teleformación Micro Campus de la Universitat d'Alacant de manera que s'aproxime a les disponibles en el programari lliure actual, tipus MOODLE.

Es va desenvolupar un treball “Llenguatges de la física i recursos digitals de docents” que es va presentar en el VII Congrés Internacional sobre Investigació en la Didàctica de les Ciències, amb la participació dels professors cubans Pablo Valdés i Carlos Sifredo, celebrat a Granada Al setembre del 2005.

 

2.5.5.  Curs ‘Decisions estratègiques i tàctiques sobre variables comercials’:

Coordinador: Joaquín Marhuenda Fructuoso
Contrapart: CESPANEC

Es desenvolupa El Curs de Màrqueting ‘Gestió de l'oferta comercial de l'empresa' dins del Programa ‘Decisions estratègiques i tàctiques sobre variables comercials' en el Centre d'estudis i superació postgraduada de l'Associació Nacional d'Economistes i Comptadors de Cuba ‘CESPANEC'.

Es tracta d'una iniciativa tendent a la consolidació d'un programa de Doctorat en Gestió Empresarial.

El curs es va impartir en el FORDES (Formació i desenvolupament del capital humà) de Cuba en col·laboració amb la Facultat d'Economia de la Universitat de L'Havana i davall la supervisió de CESPANEC, interrelacionant les variables del màrqueting decisives en la gestió competitiva de l'empresa. La part teòrica del curs es va completar amb l'explicació d'una eina informàtica que posteriorment va servir per al desenvolupament d'un cas pràctic per part dels alumnes.

Així mateix es van tindre trobades en l'àmbit del Congrés Mundial d'Economia amb representants tant de l'ANEC com representants del Centre d'Estudis d'Economia Internacional.

 

2.5.6. Taller ‘Projecte Port vell de L'Havana':

Coordinador: José Ramón Navarro Vera
Contrapart: Facultat de Geografia de la Universitat de L'Havana.

Va consistir a desenvolupar un taller de projectes en 5t curs d'Arquitectura (Urbanisme) per a estudiar la relació ciutat i port en L'Havana i la seua transformació. Es proposa com una experiència proyectual conjunta amb la contrapart cubana, on alumnes i professor arreplegarien informació i material que ens permetera treballar en un taller que duraria un quadrimestre. Els resultats del mateix s'exposarien en el Seminari Ciutat-Port del curs següent que estaria dedicat a les ciutats portuàries d'Amèrica Llatina.

Un dels arguments importants que justifica aquest projecte és la riquesa patrimonial urbana i portuària que confluïx en el port de L'Havana, és a dir, és una de les ciutats portuàries més belles d'Amèrica Llatina, és un port inserit en la ciutat vella amb relació a la qual és el sòcol que la connecta amb el mar, alhora que l'espai portuari és part indissoluble de la fatxada marítima de la ciutat.

Foto aèria del Port de L'Havana

Foto aèria del Port de L'Havana