Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
(Pàgines 1, 2)

 

Altres activitats de Cooperació al Desenvolupament

A) VI Diplomat de Cooperació al Desenvolupament.

Considerat com el primer curs Interuniversitari de la Comunitat València, es desenvolupa la sexta edició del Diplomat en Cooperació per al Desenvolupament. Cal destacar del mateix la participació de les cinc universitats públiques valencianes amb una duració de 300 hores, sent el període lectiu de novembre del 2005 a setembre del 2006.

Duració: octubre 2005 a setembre 2006

Dirigit: A jóvens titulats i alumnes de postgrau de les universitats valencianes interessats en temes de cooperació al desenvolupament.

Termini matrícula: a partir d'octubre del 2005.

Participants: totes les universitats de la Comunitat Valenciana.

Diploma de Cooperació al Desenvolupament

Tríptic del 6è Curs Interuniversitari sobre Cooperació al Desenvolupament

 

B) Actes de sensibilització.

La idea de la Solidaritat

Programa de Conferències

Africa: Tan prop... Tan lluny

Mapayn Mundi 5t aniversari Espanya-Perú

I Setmana Intercultural de la UA i Bancaixa

 

 

Programa Sòcrates

1. Intercanvi docent a través del Programa Sòcrates/Erasmus (TS):

- Números absoluts d'intercanvis docents realitzats:

 

99/00

00/01

01/02

02-03

03-04

04-05

Total professors participants

20

30

39

59

79

72

Total setmanes

28

41

50

70

94

88

Intercanvis docents- Finançament Agència Nacional Erasmus i Universitat d'Alacant:

 

Fons
Comunitaris

Fons
complementaris UA

Total
Fons

Curs 99-00
12.510 €
12.510 € 
Curs 00-01

24.095 €
(4.009.070.67 pts)

12.867 €
(2.140.930’- pts)

36.962 €
(6.149.959,33 pts)

Curs 01-02

27.258 € (*)
(4.535.349’59 pts)

18.631’38 €
(3.100.000’-pts)

45.889,38 €
(7.635.350,38 pts)

Curs 02-03

32.886’83 €
(5.471.908,09 pts)

44.313’17 €
(7.373.091’10 pts)

77.200’ €
(12.844.992,2 pts)

Curs 03-04

51.136,05 €
(8.508.322’81 pts)

63.813’95 €
(10.617.747’88 pts)

114.950 €
(19.126.070’7 pts)

Curs 04-05

54.275,76 €
(9.030.726,60 pts)

43.724,24 €
(7.275.131,34 pts)

98.000 €
(16.305.828 pts)

(*) Finalment rebem 37.706'44 € per redistribució de sobrants d'altres universitats i compensació a les universitats que havien incrementat la seua participació.

El finançament de la Comissió constituïx una part dels fons necessaris per a la realització dels intercanvis docents entre universitats associades amb la UA. La pròpia universitat aporta addicionalment 43.724,24 €.

La Universitat d'Alacant ha potenciat l'intercanvi del professorat amb estades de dos setmanes, atés que el DECRET 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari (DOGV 4362, de 22.10.2002), afavorix el component per mèrits de mobilitat docent i investigadora, durant períodes d'estada no inferiors a quinze dies.

 

Distribució de Fons Comunitaris i Complementaris- La distribució per Facultats de la UA , ha sigut la següent:

Escola Politècnica

8

11,1 %

E.U. Relacions Laborals

2

2,77 %

E.U. Treball Social

1

1,38 %

Facultat de Ciències

6

8,33 %

Facultat de Ciències Econòmiques

3

4,16 %

Facultat d'Educació

7

9,7 %

Facultat de Filosofia i Lletres

45

62,5 %

Distribució por Centres

- Països, universitats i àrees de destinació:

· Països majoritaris de destinació:

- Itàlia: 23 TS (31%)
- França :20 TS (27,7%)
- A continuació li seguixen, amb prou diferència, Alemanya (7TS; 9,7%) i Suècia (5 TS, 6,9%)

· Universitats majoritàries de destinació:

- A França: Université Paris VIII i Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 003)
- A Itàlia : Université degli studi di Milano

· Àrea acadèmica majoritària de procedència de professors UA:

- Lingüística (38 TS, 52%)

 

2. Coordinació Convenis Bilaterals Sòcrates:

S'ha ampliat la xarxa d'universitats associades a 345 institucions europees (01.05.05), seguint les directrius establides fins a eixe moment. Aquest increment representa un 12,3 % respecte al curs anterior.

Indiquem a continuació les universitats sòcies que han firmat acords amb la UA durant el curs 04-05:

País

Núm. Inst 01-02

Núm. Inst
02-03

Núm. Inst 03-04

Núm. Inst 04-05

Alemanya

40

43

44

50

Àustria

7

7

7

7

Bèlgica

11

15

17

17

Bulgària

2

2

2

2

Dinamarca

5

5

5

5

Eslovàquia

1

1

1

1

Eslovènia

1

1

1

1

Finlàndia

11

11

13

15

França

43

48

52

61

Grècia

4

4

6

6

Hongria

--

1

1

1

Irlanda

3

3

4

6

Islàndia

3

3

3

3

Itàlia

36

38

44

48

Lituània

1

1

2

2

Noruega

3

6

9

9

Països Baixos

7

8

10

11

Polònia

4

4

6

10

Portugal

13

14

18

19

Regne Unit

28

30

39

41

República Txeca

--

--

1

1

Romania

4

6

7

7

Suècia

5

6

8

11

Suïssa

6

7

7

8

Turquia

--

--

--

3

Total Inst

238

264

307

345

 

 

Programes Internacionals

1. Programa de Cooperació Interuniversitària (PCI):

- Nre. de Projectes i quantitats concedides per any:

Anys

2003

2004

2005

Nombre de projectes concedits

4 (IB)
2 (MARR)

8 (IB)
1 (TUN)

7 (IB)
1 (MARR)
1 (TUN)

Total
6
9
9

Quantitats concedides

54.000,00 (IB)
6.321,49 (MARR)

85.250,00 (IB)
10.000,00 (TUN)

70.950,00 (IB)
9.385,00 (MARR)
5.900,00 (TUN)

Total
60.321,49 €
95.250,00 €
86.235 €- Detall de projectes concedits l'any 2004 (curs 04-05)

Denominació

Coordinador projecte

Quantitat

Patrons de Biodiversitat d'entomofauna en boscos temperats de l'Estat de Hidalgo (Mèxic)

José R. Verdú Faraco (CIÈNCIES)

13.600

Desenvolupament sostenible del bosc tropical: manejos forestal i turístic

Antonio Escarré
(CIÈNCIES)

13.650

Programa de doctorat: aplicacions de la informàtica. Impartit pel Dep. De Llenguatges i Sistemes informàtics de la Universitat d'Alacant en a l'Universitat Llatina de Costa Rica

Manuel Palomar
(EPSA)

18.000

Processos d'integració regional i alternatives a l'ALCA

José Mª Tortosa (SOCIOLOGIA)

15.000

Programa docent sobre el paper de la micro, xicoteta i mitjana empresa en el desenvolupament dels països d'Amèrica Llatina

Pedro Hernández
(ECO)

15.000

Seguiment de les accions de desenvolupament social, econòmic i comunitari dutes a terme a través de la col·laboració de la universitat politècnica d'El Salvador (UPES) i la Universitat d'Alacant (UA). Enfortiment dels vincles de col·laboració científica, tècnica i docent entre ambdós institucions.

Raúl Ruíz
(SOCIOLOGIA)

4.000

Seminari sobre governabilitat i gestió pública en centre Amèrica i Carib: Especial atenció a la transparència, ètica pública i lluita contra la corrupció. Modernització, qualitat i avaluació de la gestió i de les polítiques públiques.

José Manuel Canales (DRET)

4.000

Observatori hispà-cubà d'imatge organizacional i turística

Fernando Olivares (SOCIOLOGIA)

2.000

Evolució de l'Estat de degradació i restauració d'ecosistemes degradats en la zona àrida de Tunis

Cortina, Jordi
(CIENCIAS)

7.000
3.000

10.000
(parte española)

1.332 (financ. Parte tunecina)

 

2. Beques MAE-AECI

Alumns que han sigut perceptors de Beques MAE-AECI durant el curs
2004-05:

Alumne

Classe Beca

País d'Origen

Vega Murrieta, Neil

Doctorat

Perú

González Pichardo, Fidel

Màster

República Dominicana

Merma Molina, Gladis

Doctorat

Perú

Cordero Sánchez, Tatiana

Doctorat

Cuba

Mousavifard, Babak

Doctorat

Iran

Candra Sinatra, Joice

Màster

Indonèsia

Gobbi, Amina

Doctorat

Algèria

Cao, Shuijing

Màster

Xina

Stryjewsk, Radoslaw

Capítol I: Hispanistes estrangers per a aquestades i investigació.

Polònia

Souad Aoulad Aabdelouarit

Capítol I: Extrangers estudis Llengua i Cultura i Investigació Hispànica a Espanya

El Marroc

Ruwi Meitasari

Capítol I: Extrangers estudis Llengua i Cultura i Investigació Hispànica a Espanya

Indonèsia

Zuzana Rattajova

Capítol I: Extrangers estudis Llengua i Cultura i Investigació Hispànica a Espanya

Eslovàquia

Hadji Wassila

Capítol I: Extrangers estudis Llengua i Cultura i Investigació Hispànica a Espanya

Algèria

Kribeche, Haroun

Renovació 2n any

--

Mohammadi Shirmahaleh, Shekoufeh

Renovació 2n any

--

Valadkhani, Kobra

Renovació 2n any

Iran

Nejar, Najlale

Renovació 2n any

--

Rodríguez Berrió, Alexander Reguló

Renovació 2n any

--

Gama Leyva, Raymundo

Fundació CAROLINA

--

González de la Vega Hdez.,René

Fundació CAROLINA

--

 

3. Programa ALBAN:

Alumne

Classe Beca

País d'Origen

Garcés Cano, Jorge Enrique

Doctorat Interuniversitari de Màrqueting. Dep. Economia Financera, comptabilitat i Màrqueting.

Colòmbia

Mena, Katherine

Magíster Lucentinum. Dep. Dret Internacional Privat

Mèxic

 

4. Altres Programes: ALFA, TEMPUS....:

Informats l'OTRI, amb objectiu de procedir a l'obertura d'aplicació pressupostària, o de bestretes de pressupost, segons allò que s'ha sol·licitat pel coordinador de cada projecte:

Programa

Denominació Projecte

Coordinador

Data fi

EQUAL

Projecte Equal “Concepció Arenal

GIPE-Victor Climent

Maig-2005

ASEAN

UNCOFIN: University Co-operation for Internationalitation

Roberto Escarré

Nov-2004

TEMPUS

INCOME: International Mesures for Egypt

Roberto Escarré

Febr.-2005

TEMPUS

MOSAIC: Management Training of Tunisian IRO Staff to promote International Cooperation

Roberto Escarré

Oct-2005

TEMPUS

TEAM: Training for International Activities Management

Roberto Escarré

Febr-2005

ALFA

SAFIRO: Self-financing alternatives for International Relations Offices

Roberto Escarré

Nov-2004

UE-EEUU

SMME –Small/Medium –size Enterprises and Entrepreneurship Education

Juan Llopis

Set- 2006

ERASMUS-NETWORK

EUROPEAN DEGREE AND MASTER IN BUSINESS AND INDUSTRIAL ECONOMICS (LILLE)

Joaquín Marhuenda. Degà Facultat d'Econòmiques

Juny-2005Docència Internacional

· Cursos impartits en Anglés:

A més de les assignatures pròpies de cada estudi s'han impartit cursos de lliure elecció curricular la docència del qual ha sigut en anglés, al llarg del curs 2004-2005:

 

02/03

03/04

04-05

I semestre

Nre.
matrícules

Nre.
matrícules

Nre. matrícules

IME- INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS 

30

40

16

CAREER DEVELOPMENT

28

--

--

THE ECONOMY OF LEISURE AND TOURISM

28

--

--

EEU- THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION: Characteristics, Economic Structure and Institutions

46

56

21

HRM-HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

38

54 (M)
38 (V)

49

SSC-SPAIN: SOCIETY AND CULTURE

36

88

46

CF- COMPARATIVE FILM: An analysis of Melodrama, epic and horror film as genre

28

15

--

MEU- MARKETING IN THE EUROPEAN UNION

55

42

59

EIAT- ENGLISH FOR INFORMATION TEXTS ANALYSIS AND INTRODUCTION TO ITS TRANSLATION (Spanish-English

39

44

--

ETC- ECONOMIC OF TECHNICAL CHANGE

--

12

--

MOTR-Introduction to Mathematics and Optimal Forms with Applications to Industrial Design, Telecommunications and Robotics.

--

19

26

IMRP-English for Marketing & Advertising Dealings

--

23

--

MC-Marketing Communications

--

48

23

IPC-BLInternet Programming Course-basic level

--

16

17

IPC-AL Internet Programming Course - Advanced Level

--

16

8

Environmental and development

--

--

13

Decision support systems..

--

--

9

Macroeconomics and Politics

--

--

9

Introduction to Mathematics and Optimal

--

--

26

LAS-Language and Society

--

--

17

Modern Political Theory

--

--

10

Total Matrícula 1r. Semestre

328

511

323

 

 

02/03

03/04

04/05

II semestre
Nre.
matrícules
Nre.
matrícules
Nre.
matrícules

IME-INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS

39

15

18

OC-ORGANIZATIONAL CHANGE

37

---

--

EEU- THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION: Characteristics, Economic Structure and Institutions

71

53

31

HRM- HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

96

19 (M)
24 (V)

43

CF- COMPARATIVE FILM: An analysis of Melodrama, epic and horror film as genre

24

---

--

SSC-SPAIN: SOCIETY AND CULTURE

67

67

49

HC-HEALTHY COMMUNITIES: European perspectives

9

28

22 (*)

IMRP- EL INGLÉS DEL MÁRKETING Y DE LAS RELACIONES PUBLICITARIAS
ENGLISH FOR MARKETING & ADVERTISING DEALINGS

61

32

--

IPC- INTERNET PROGRAMMING COURSE

42

BL-26
AL-24

BL-17
AL---

ENGLISH FOR THE ANALYSIS OF GENERAL COMMUNICATIVE TEXTS AND AN
INTRODUCTION TO TRANSLATION (SPANISH –ENGLISH) 

35

42

--

MEU- MARKETING IN THE EUROPEAN UNION

---

63

33

MC-MARKETING COMMUNICATION

---

30

47

DSS- DECISION SUPPORT SYSTEMS

---

23

15

ED-ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT

--

24

--

ENVIRONMENTAL ECONOMICS

--

--

35

MODERN POLITICAL THEORY

--

--

22

MACROECONOMICS AND POLITICS

--

--

18

Total matrícula 2n Semestre

481

470

350

(*) Canvia la denominació: Economy, Ecology, Policies and Health


Aquests cursos van dirigits a alumnes de la Universitat d'Alacant amb un mínim de 60 crèdits aprovats, i amb un nivell d'anglés adequat per a seguir les classes ( en cas de no acreditar suficient anglés, podrà sol·licitar-se una prova addicional). Alumnes internacionals procedents d'intercanvis ERASMUS o altres convenis Internacionals, així com aquells alumnes internacionals interessats.