Universidad de AlicanteMemoria. Página principal

Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

RELACIONS INTERNACIONALS

 

Mobilitat

· Mobilitat del Personal d'Administració i Serveis
· Mobilitat del Professorat
· Mobilitat dels Alumnes· Mobilitat del Personal d'Administració i Serveis

Mobilitat internacional

Denominació del curs
Idioma
Assistents

Perfeccionament anglés (ELAC-conveni Bath)

Anglés

6

Ajudes perfeccionament idiomes en universitats europees

Anglés

10

Francés
2

Alemany

2

Total
20

 

 

· Mobilitat del Professorat

La mobilitat docent es porta a terme a través dels diferents programes que gestiona l’Oficina de Mobilitat:

1. Intercanvi docent en el marc del Programa Sòcrates - Erasmus: Teaching Staff Mobility.

L'objectiu general del programa TS és contribuir, a través d'un millor coneixement entre les comunitats universitàries i la progressiva harmonització dels plans d'estudis i mètodes docents, a una interrelació major entre les universitats i institucions d'educació europees i a la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior.1.1. Dades de la mobilitat docent TS:

La mobilitat realitzada des de 1998-99 fins a 2004-05 és la següent:

TEACHING STAFF MOBILITY

 

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Total professors participants

17

20

30

39

59

79

72

Total setmanes

30

28

41

50

70

94

88


Els països majoritaris de destinació el 2004-05 van ser: Itàlia: 23 TS (31%) i França: 20 TS (27,7%). Els segueixen, amb bastant diferència, Alemanya (7TS; 9,7%) i Suècia (5 TS, 6,9%).

El 2004-05, 72 professors de la UA van impartir docència en universitats europees en períodes d'una o dues setmanes i la UA va acollir un nombre semblant de docents procedents d'universitats sòcies que van impartir classe als nostres alumnes i constitueixen un element de la internacionalització de la docència a la UA.

La distribució per centres i facultats de la UA en 2004-05 va ser:

Distribució por Centres

Escola Politècnica

8

11,1 %

E.U. Relacions Laborals

2

2,77 %

E.U. Treball Social

1

1,38 %

Facultat de Ciències

6

8,33 %

Facultat de Ciències Econòmiques

3

4,16 %

Facultat d'Educació

7

9,7 %

Facultat de Filosofia i Lletres

45

62,5 %

 

1.2. Suport als intercanvis docents Erasmus TS a la UA

En el curs 2004-05, la mobilitat TS s'ha fomentat a través de les mesures següents:

Desenvolupament de web informativa sobre la mobilitat docent Teaching Staff Mobility:
http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/
vr.ri/sec_movilidad/TS/05_06/TS05_06.htm

- Ajuda econòmica de la UA a la mobilitat TS, com a complement a l'ajuda de l'Agència Nacional Erasmus.

- Cursos d'Idiomes amb fins acadèmics per al PDI fets pel programa AULAS de la Societat de Relacions Internacionals i finançats per la UA.

 

2. Programa DRAC

La mobilitat docent en aquest programa mostra les dades següents per al 2004-05:

  Mobilitat docent del Programa DRAC

 

· ALTRES CONVOCATÒRIES

Ajudes al perfeccionament lingüístic de professors, per a perfeccionament d'idiomes en universitats del Regne Unit, Alemanya i França.

Perfeccionament d'idiomes PDI

 

 

· Mobilitat dels Alumnes

La mobilitat d'estudiants es desenvolupa a través dels diferents programes que gestiona l'Oficina de Mobilitat:

- Erasmus Student Mobiliy (SM)
- Mobilitat no europea
- SICUE-SÈNECA
- DRAC

1. Intercanvi d'estudiants en el marc de la mobilitat internacional:

- Programa Sòcrates-Erasmus:

· Student Mobility
·
Programa No Europeu

La mobilitat internacional és, no cal dir-ho, la mobilitat que desperta més interès entre els nostres alumnes; però, per les seues característiques i l'elevat nombre d'estudiants que s'hi acullen, és el Programa Sòcrates-Erasmus, sens dubte, el programa més important dels dos gestionats, i el que més esforços concentra.

Les dades de la mobilitat internacional durant l’any 2004-05 són les següents:

Mobilitat internacional per Centres

 

Intercanvis per països

1.1. Situació dels intercanvis d'estudiants Erasmus SM en la UA:

Les dades mostren que s'està produint un desequilibri creixent entre el nombre d'alumnes de la UA que es dirigeixen a les universitats europees i els que ens trien com a destinació. A més, si s'observa l'evolució, aquest desequilibri tendeix a incrementar-se a causa dels diferents ritmes de creixement dels uns i els altres.

També s'observa que predomina la mobilitat SM amb institucions de Regne Unit, Itàlia, Alemanya i França.

Finalment, s'observa una diferent distribució de la mobilitat SM per centres i facultats.1.2. Suport als intercanvis d'estudiants Erasmus SM en la UA:

L'Oficina de Mobilitat gestiona el programa Erasmus i organitza una sèrie de serveis complementaris que en permeten el desenvolupament. A través de la Societat de Relacions Internacionals, els alumnes de la UA seleccionats han fet cursos de llengua i cultura segons el país de destinació. Els alumnes europeus, també a través de la SRI, han rebut cursos de castellà i han tingut accés als serveis d'acollida i allotjament.1.3. Finançament:

A més de les beques del programa Erasmus, a fi de potenciar la mobilitat, la UA ha gestionat les ajudes provinents de la Generalitat Valenciana, com també els convenis de col·laboració amb entitats privades, CAM i BANCAIXA. Finalment, ha tractat d'incrementar els acords amb els ajuntaments per aconseguir una aportació suplementària destinada als estudiants empadronats en cadascun d’aquests. Al conveni amb els ajuntaments d'Alacant i de Sant Vicent del Raspeig s'han afegit els compromisos aconseguits per als pròxims cursos amb els ajuntaments següents: la Nucia, la Vila Joiosa, Mur, Dénia i el Pilar de la Horadada.1.4. Acords Erasmus a la UA per país de destinació :

La distribució dels acords Erasmus per país de destinació mostra un nombre més gran d'acords amb França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit, com es reflecteix en el gràfic següent:

Acords Erasmus de la UA per països

 

2. Programa SICUE - SENECA

Les dades de la mobilitat d'alumnes a través d'aquest programa són:

Programa SICUE-SENECA per Centres

 

Programa SICUE-SENECA per Universitats

 

3. Programa DRAC

Les dades de la mobilitat d'alumnes a través d'aquest programa són:

  Mobilitat d'alumnes del Programa DRAC

 

 

Centre d'Estudis Orientals

El Centre d'Estudis Orientals va iniciar en el curs 2004-2005,el seu sext any acadèmic. Des dels seus començaments, dissenya i impartix cursos de llengua, cultura i economia xinesa i japonesa per a universitaris, reconeguts per crèdits de lliure elecció, i per a professionals i interessats en general, en horaris de matins, vesprades i dissabtes, durant el curs acadèmic, i intensius en el mes de juliol.

El CEO combina la seua oferta de cursos amb l'organització d'activitats extracurriculars, d'enfocament multidisciplinari: conferències a càrrec dels millors especialistes, projeccions de pel·lícules, concerts, exposicions, etc., a fi de contribuir a l'acostament i coneixement dels països d'Àsia Oriental, entre la comunitat universitària, el teixit empresarial i la societat, i contribuir a una millor actuació tant en l'econòmic com en el cultural.

Així mateix, constituïx un fons bibliogràfic sobre llengua, comerç internacional, història, literatura, art, pensament i religió, política internacional i relacions internacionals d'Àsia Oriental, disponibles en la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant, assessora sobre beques, promou convenis de col·laboració d'intercanvi amb universitats xineses i japoneses i participa en la realització d'activitats i cursos amb institucions públiques i privades.

També informa i assessora de les beques existents per a estudiants i professionals i promou les pràctiques en empreses per als seus alumnes.

Igualment realitza funcions de suport a la gestió de estancias de professors asiàtics en departaments de la UA i les visites de professors de la Universitat d'Alacant a institucions xineses i japoneses.

El Centre d'Estudis Orientals facilita tant l'aprenentatge de la llengua espanyola per a asiàtics com el de les llengües asiàtiques per a espanyols.

 

· Matrícules durant l'any acadèmic 2004-2005

En el curs 2004-2005 el CEO ha registrat 400 alumnes, entre els cursos quadrimestrals i intensius d'estiu, de Llengua Xina, Llengua Japonesa, Cal·ligrafia Japonesa i Com fer negocis en Xina.

 

· Relacions externes

Al llarg dels últims anys el Centre d'Estudis Orientals s'ha donat a conéixer a nivell local, provincial, nacional i internacional, sent reconegut com un centre dinàmic i emprenedor, i s'han obert nombroses expectatives per al seu creixement i consolidació.

Durant l'any acadèmic 2004-2005, l'equip del Centre d'Estudis Orientals ha assistit a quants esdeveniments i reunions s'han organitzat a Espanya, en relació amb Àsia Oriental, com a millor opció per a estar actualitzat en els seus projectes, establir i mantindre contactes de primer nivell i representar a la Universitat d'Alacant.

El CEO ha participat activament en les reunions de definició de polítiques educatives i comercials amb el Ministeri d'Assumptes Exteriors, el Ministeri d'Educació, i un grup d'universitats espanyoles interessades, per a desenvolupar estudis asiàtics en els seus respectius campus, i ha col·laborat com a membre del Consell Assessor de Casa Àsia, institució dependent del Ministeri d'Assumptes Exteriors Espanyol, fundada al novembre del 2001 a Barcelona per a centralitzar els projectes que involucren a Espanya amb els països d'Àsia-pacífic. El GALL ha col·laborat en la creació d'una xarxa interuniversitària espanyola per a coordinar una àmplia gamma d'activitats culturals que fomenten el coneixement mutu entre Espanya i Àsia-pacífic.

- Convenis amb Universitats xineses

Hi ha acords de col·laboració i intercanvis subscrits amb les universitats d'Estudis Estrangers d'Xi, Guandong, Shanghai i Beijing, en virtut dels quals la Universitat d'Alacant rep cada any estudiants xinesos que realitzen cursos de grau, mestria o doctorat i en especial, amb la Universitat d'Estudis Estrangers d'Xi hi ha firmat un conveni pel qual els seus estudiants de quart curs d'Espanyol realitzen assignatures en la Facultat de Turisme els crèdits de la qual els són convalidats pel seu últim curs de carrera. En el curs acadèmic 2004-2005 han sigut quatre els estudiants d'Xi que han cursat estudis de Turisme i deu estudiants xinesos ho han fet en diferents mestries i cursos de doctorat de la Universitat d'Alacant.

- Viatge institucional a Beijing

A l'abril del 2005, el Ministeri d'Educació Xinés va triar al Centre d'Estudis Orientals per la seua dedicació a la difusió de la llengua i cultura xineses, per a invitar al màxim representant de la Universitat d'Alacant i a la Responsable de Projectes del CEO, a participar, en qualitat d'hostes especials, a la Conferència Mundial d'Ensenyança de la Llengua Xina en un marc Multicultural , que va tindre lloc en Beijing, Al Juliol del 2005.

La Conferència Mundial de l'Ensenyança del Xinés en el marc Multicultural va ser una de les innumerables iniciatives que el govern xinés realitza per a estretir relacions internacionals i interculturals amb la resta del món. En este cas, per a reunir quants representants internacionals, d'alt nivell, servixen de plataforma d'acostament entre Xina i els seus països d'origen, a nivell educatiu i cultural, econòmic i polític.

Esta trobada estava dissenyada amb tres fòrums simultanis, dividits així mateix en panells paral·lels: "Comunicació Multicultural i Demanda de l'ensenyança de la Llengua Xina", "Mecanismes operatius per a l'ensenyança i l'aprenentatge de la Llengua Xina en la Nova Era" i "Prospectiva de l'Educació de la Segona Llengua".

- Col·laboració amb institucions locals

Al llarg de l'any acadèmic 2004-2005, el CEO ha participat en l'organització d'activitats amb les institucions següents:

· Patronat de Turisme de l'Ajuntament d'Alacant
· Servicis Socials de l'Ajuntament d'Alacant
· Casa de la Cultura de l'Ajuntament de Muchamiel
· Museu de Cantereria de l'Ajuntament d'Agost
· CEFIRE d'Alacant
· Universitat de València
· Seu Universitària Ciutat d'Alacant, Universitat d'Alacant
· MUA, Universitat d'Alacant
· Departament de Filologies Integrades, Universitat d'Alacant

 

· Activitats culturals realitzades pel Centre d'Estudis Orientals, any acadèmic 2004-2005:

Durant l'any acadèmic 2004-2005, el Centre d'Estudis Orientals ha organitzat les següents activitats culturals, a les que han assistit més de 5.000 persones:

- 17 conferències d'enfocament multidisciplinari
- 13 projeccions de 13 pel·lícules d'Àsia Oriental
- 3 projeccions de documentals sobre Xina
- 6 concerts de música xinesa i japonesa
- 1 exposició de pintura xinesa
- 1 exposició de ceràmica japonesa
- 1 exposició de bonsais
- 2 exposicions de fotografia, xinesa i vietnamita
- 2 tallers de Tai Chi
- Celebració de l'Any Nou Xinés

Octubre de 2004

Dimarts 19 d'octubre:
Els Valors Estètics de la Cultura Clàssica Japonesa
, conferència a càrrec del japonóleg Sr. Federico Lanzaco Salafranca.

Dimarts 26 d'octubre:
La Cal·ligrafia Japonesa i la seua relació amb els moviments abstractes occidentals
, conferència a càrrec de Noni Lazaga, Llicenciada en Pintura i Gravat i Doctora en Dibuix i per Universitat de Belles Arts de Madrid.Novembre de 2004

Dilluns 15 de novembre:
Projecció de la pel·lícula de Yasuhiro Ozu, Tòquio Monogatari (Contes de Tòquio), dins del cicle Dilluns d'Orient, Cine Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol .

Dijous 18 de novembre:
Concert de Koto (arpa japonesa), a càrrec de la intèrpret Yoshie Sakai, programa de música tradicional japonesa.Desembre de 2004

Dilluns 13 de desembre:
Projecció de la pel·lícula de Yasuhiro Ozu, Ohayo (Bon dia), dins del cicle Dilluns d'Orient: Cine Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol .

Dilluns 20 de desembre:
Concert de Pi PA (laud xinés),a càrrec de la intèrpret Lan Xi Huang, programa de música tradicional xinesa.Febrer de 2005

Dijous 10 de febrer:
Celebració de l'Any Nou Xinés.

Del 23 de febrer al 3 d'abril:
L'exposició Japó. Ceràmica i vida quotidiana , organitzada pel Museu de Cantereria d'Agost i amb la col·laboració del nostre Centre d'Estudis Orientals. S'han preparat activitats complementàries com una demostració de cocció de Rakú, un Taller d'Origami (papiroflèxia), una conferència/demostració sobre la Cerimònia del Te i un concert de Koto, entre altres.Març de 2005

Dilluns 14 de març:
Projecció de la pel·lícula de Tran ANH Hung, L'olor de la papaia verda , dins del cicle Dilluns d'Orient, Cine Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol .

Dimarts 15 de març:
Presentació dels Manuals de Traducció de l'Editorial Gedisa , a càrrec del seu director Alfredo Landman. A càrrec del coordinador i autor del Traduir de l'àrab , Mikel d'Epalza, junt amb l'autora Eva Lapiedra, professors de la Universitat d'Alacant, i de l'autor del Manual de Traducció Xinés/Castellà , Laureano Ramírez, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Acte presidit pel Vicerector d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant, Jesús Pradells.

Dimecres 16 de març:
Concert de Shakuhachi (flauta tradicional japonesa), a càrrec del musicòleg i intèrpret Horacio Curti.Abril de 2005

Diumenge 3 d'abril:
Concert de Koto (arpa japonesa), a càrrec de la musicòloga i intèrpret Yoshie Sakai. Acte organitzat pel Museu de Cantereria d'Agost en col·laboració amb el Centre d'Estudis Orientals de la Universitat d'Alacant.

Concert d'arpa japonesa

Dilluns 11 d'abril:
Projecció de la pel·lícula Balzac i la jove costurera xinesa , dins del cicle Dilluns d'Orient, cine asiàtic en versió original subtitulada en espanyol.

Dimecres 20 d'abril:
Conferència/presentació sobre la cerimònia del Te , a càrrec de Mayumi Yoneda, professora de japonés del Centre d'Estudis Orientals.

Cerimònia del Te

Dimecres 27 d'abril:
Washi: el paper japonés. Procedència, elaboració i aplicacions,
conferència a càrrec de Noni Lazaga, Doctora en Elles Arts i especialista en art japonés.Maig de 2005

5a Exposició de Bonsai:
organitzat per l'Associació Club Bonsai d'Alacant amb la col·laboració del nostre Centre d'Estudis Orientals, durant els dies6, 7 i 8 de maig, en la Casa de la Cultura de Mutxamel.

Dimarts 10 de maig:
La cultura japonesa a través de la seua llengua
, conferència a càrrec del japonóleg Federico Lanzaco Salafranca.

Dilluns 16 de maig:
Projecció de la pel·lícula Xiu Xiu ,dins del cicle Dilluns d'Orient, Cine Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol .

Dimarts 17 de maig:
Tai Chi: Beneficis per a la salut
, conferència a càrrec de Michele de Sadeleer, Universitat d'Alacant.

Dimecres 25 de maig:
Confucianisme i Humanisme
, conferència a càrrec de Pedro Sant Genís, Universitat de Granada.Juny de 2005

SEMINARI MONOGRÀFIC SOBRE XINA: XINA-ALACANT
(2, 3, 4 de juny a la Seu Universitària Ciutat d'Alacant)

- XINA-ALACANT, Dijous 2 de juny:
18:30 hores:
Cerimònia d'obertura
Excm. Rector de la Universitat d'Alacant, Ignacio Jiménez Raneda
Primer Secretari del Ministeri d'Educació Xinés a Espanya, Wang Zhiwei
Secretari general de Casa Àsia, Josep Vargas
Director de la Seu, Manuel Alcaraz Ramos
Responsable de Projectes del Centre d'Estudis Orientals, Ana Martínez Osés.

Cerimònia d'obertura


19:30 hores:
Lectura poètica, en xinés, valencià i castellà, dels Cants d'amor i d'absència, a càrrec de Yu Chen Wan, professora del Centre d'Estudis Orientals, Gaspar Jaén i Urban, arquitecte i escriptor, professor de la Universitat d'Alacant, i Isabel Tomás Mestre, catedràtica de Llengua i Literatura del I.E.S. Canastell, amenitzada amb música d'Èr-hû.
20:30 hores:
Aperitiu/degustació menjar xinesa i inauguració de l'exposició de cal·ligrafies de l'artista popular xinés, Li Baoren, i l'exposició fotogràfica Imatges de Xina , amb els documentals La Ruta de la Seda, La Ciutat Prohibida de Beijing i Els secrets de la Gran Muralla .

Degustació menjar xinesa- XINA-ALACANT, CONFERÈNCIES

Divendres 3 de juny:
10:30 hores:
Alliberades i modernes. Imatges de les dones xineses en el segle XX , a càrrec d'Amèlia Sáiz López, sociòloga, Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
12:30 hores:
Els huit immortals creuen el mar. Xinesos a Espanya
, a càrrec de Joaquín Beltrán Antolín, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la Biblioteca de Xina Contemporània d'Edicions Bellaterra.
17:00 hores:
La Literatura Clàssica Xina traduïda a l'Espanyol , a càrrec de Pedro Sant Genís, professor de la Universitat de Granada i membre de l'Institut de la Paz i els Conflictes.
19:00 hores:
Principis estètics i filosòfics de la pintura xinesa tradicional
, a càrrec d'Omar Tegaldo, Doctor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València.

Dissabte 4 de juny:
10:30 Hores:
L'aposta xinesa de la Fundació ICO , a càrrec de José Ismael Fernández Guerrer, Director de la Fundació ICO i professor de la Universitat de València.
12:00 hores:
La realitat de Xina hui i la seua imatge a Espanya
, a càrrec de Pablo Rovetta, sinòleg i periodista.
17:00 hores:
La fidelitat al Tau: art de naturalitzar-se, vitalitzar-se i personalitzar-se
, a càrrec de Daniel Ibáñez, sinòleg i traductor.
17:00 hores:
Astronomia Xina. Invents i Cartografia
, a càrrec d'Enrique Aparicio Arias, professor de de la Universitat d'Alacant i Fundador de la “Ciutat de les Estreles” a Beneixama.
19:00 hores:
La Triangulació: Espanya/Europa - Amèrica Llatina - Àsia-pacífic
, a càrrec de l'Ambaixador en Missió Especial, Manuel Montobbio, Ministeri d'Assumptes Exteriors.

Conferència- XINA-ALACANT, CINEMA CLÀSSIC XINÉS (V.O.S.E.)

Divendres 3 de juny:
10:00 hores:
Cinc flors d'or
, de Wang Ping
12:00 hores:
La història del poble de Liubao,
de Wang Ping
17:00 hores:
Somiadors de l'amor,
de Qu Ding Ping
19:00 hores:
Viure en pau,
de Hu Bingliu

Dissabte 4 de juny:
10:00 hores:
Per a ser amat,
de Wang Ping
12:00 hores:
Qui diu que no m'importa!,
de Huang Jianxin
17:00 hores:
El club de la bona estrela,
de Wang Wayne
19:00 hores:
Desitjant amar,
de Wong Kar-Wai- XINA-ALACANT, TALLERS

Taller de Tai Chi Chuan
Divendres 3 i dissabte 4 de juny
10:30-12:30 hores
Professora: Gema Rodríguez García

Taller de Tai Chi

Taller de Wushu-Tai Chi
Divendres 3 i dissabte 4 de juny
18:00-20:00 hores
Professora: Ana Isabel Ezquerra Pastor- XINA-ALACANT, EXHIBICIONS

Dissabte, a les 20:30 hores:
xicoteta Exhibició de Wushu-Tai Chi : Chang Quan, espasa ràpida, palmito tai chi, sabre tai chi, tai chi.

Juliol de 2005

Dimarts 12 de juliol:
concert de llaüt xinés, música tradicional xinesa, a càrrec de la intèrpret Lan Xi Huang.

Dimecres 27 de juliol:
concert d'arpa japonesa, música contemporània japonesa, a càrrec de la intèrpret Yoshie Sakai.