Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

 

Programa de professionalització docent

Les accions dirigides cap a la professionalització del professorat universitari han estat majoritàriament canalitzades a través del Programa d'Investigació Docent en xarxes col·laboratives. No obstant, les necessitats formatives detectades mitjançant una enquesta s'han intentat atendre mitjançant dos subprogrames:

1. Subprograma de competències docents genèriques

Orientat, particularment, a l'oferta de models d'innovació en competències docents i en habilitats implicades en el desenvolupament professional de la docència. Una síntesi de les accions desenvolupades és la següent:

- Codi: 63-2004
Curs: “L'anglès acadèmic per a articles d'investigació”
Professors: Teresa Morell Moll
Nre. d'hores: 20
Nre. d'alumnes: 26
Dates de realització: del 04/10/04 al 13/12/04
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 99-2004
Curs: “Recerca de documentació científica per a professors i investigador”
Professors: Verónica Juan Quilis
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 22
Dates de realització: del 13/10/04 al 27/10/04
Lloc de realització:Universitat d'Alacant

- Codi: 04-0125
Curs: “Recollida de dades audiovisuals en el treball de camp”
Professors: Gregorio Ortiz Diaz-Guerra
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 16
Dates de realització: del 18/10/04 al 21/10/04
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 04-0136
Curs: “Recerca de documentació científica per a professors i investigadors. Segona edició”
Professors: Verónica Juan Quilis
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 26
Dates de realització: del 03/11/04 al 10/11/04
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 04-0154
Curs: “Capacitats curriculars i didàctiques per a la millora de la docència universitaria”
Professors: Luis Miguel Villar Angulo i Olga María Alegre de la Rosa
Nre. d'hores: 30
Nre. d'alumnes: 25
Dates de realització: del 15/10/04 al 01/12/04
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0001
Curs: “L’anglés acadèmic per a articles i presentacions”
Professors: Teresa Morell Moll
Nre. d'hores: 20
Nre. d'alumnes: 13
Dates de realització: del 21/02/05 al 01/03/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0002
Curs: “Recerca de documentació científica per a professors i investigador”
Professors: Verónica Juan Quilis
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 23
Dates de realització: del 02/03/05 al 09/03/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0012
Curs: “Ús i ensenyament de l’escriptura com a ferramenta docent”
Professors: José Miro Julià
Nre. d'hores: 20
Nre. d'alumnes: 21
Dates de realització: del 11/04/05 al 26/04/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0024
Curs: “El Portafoli Discent : un instrument de suport als crèdits ECTS”
Professors: Manuel Rico Vercher, Celia Rico Pérez i Jorge Jiménez Ramírez
Nre. d'hores: 12
Nre. d'alumnes: 9
Dates de realització: del 20/04/05 al 22/04/05
Lloc de realitzación: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0026
Curs: “Taller d’iniciació a la fotografia digital”
Professors: Miguel Romá Romero i Basilio Pueo Ortega
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 12
Dates de realització: del 25/04/05 al 09/05/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0027
Curs: “Capacitats curriculars i didàctiques per a la millora de la docència universitària”
Professors: Luis Miguel Villar Angulo i Olga María Alegre de la Rosa
Nre. d'hores: 30
Nre. d'alumnes: 17
Dates de realització: del 21/02/05 al 20/04/05
Lloc de realitzación: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0028
Seminari: “L’impacte del canvi de l’Espai Europeu d’Educació Superior”
Professors: Guillermo Bernabeu Pastor i Vicente Carrasco Embuena
Nre. d'hores: 15
Nre. d'alumnes: 20
Dates de realització: del 26/04/05 al 28/04/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0031
Curs: “Elaboració, anàlisi i interpretació d’enquestes, qüestionaris i escales d’opinió”
Professors: Antonio Alaminos Chica i Juan Luis Castejón Costa
Nre. d'hores: 20
Nre. d'alumnes: 31
Dates de realització: del 10/05/05 al 18/05/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0041
Curs: “Creació de materials didàctics per a una assignatura amb suport d’internet segons el nou espai europeu”
Professors: Manuel Cebrián de la Serna i José Antonio Martínez Bernicola
Nre. d'hores: 30
Nre. d'alumnes: 16
Dates de realització: del 06/06/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0042
Curs: Creació de materials didàctics per a una assignatura amb suport d’internet segons el nou espai europeu
Professors: Manuel Cebrián de la Serna i José Antonio Martínez Bernicola
Nre. d'hores: 30
Nre. d'alumnes: 23
Dates de realització: del 07/06/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0052
Curs: “Metodologies actives en la Universitat”
Professors: María Amparo Fernández Mach
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 24
Dates de realització: del 01/07/05 al 01/07/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0069
Curs: “El procés d’aprenentatge-ensenyament de competències”
Professors: María Amparo Fernández Mach
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 25
Dates de realització: del 30/09/05 al 30/09/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0074
Curs: “L’impacte del canvi de l’Espai Europeu d’Educació Superior ”
Professors: Guillermo Bernabeu Pastor i Vicente Carrasco Embuena
Nre. d'hores: 15
Nre. d'alumnes: 24
Dates de realització: del 20/09/05 al 22/09/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant2. Subprograma de competències en l’articulació curricular de lesTecnologies de la Informació i la Comunicació

En l'actual societat del coneixement, una docència de qualitat necessita de l'articulació curricular de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. L'aprenentatge dels alumnes es veu en gran forma afectat per la integració de les noves tecnologies en les metodologies i activitats d'aula. Per a la consecució d'aquest objectiu l'ICE ha ofert oportunitats de coneixement d'eines informàtiques i d'utilització didàctica de les mateixes. Els cursos i accions desenvolupades han estat els següents:

- Codi: 98-2004
Curs: “Eines d’avaluació en Campus Virtual”
Professors: José Bernabeu Tello
Nre. d'hores: 3
Nre. d'alumnes: 25
Dates de realització: del 05/10/04 al 05/10/04
Lloc de realizació: Universitat d'Alacant

- Codi: 04-0100
Curs: “Gestió de currículum d’investigació a través del Campus Virtual”
Professors: José Bernabeu Tello
Nre. d'hores: 3
Nre. d'alumnes: 18
Dates de realització: del 07/10/04 al 07/10/04
Lloc de realizació: Universitat d'Alacant

- Codi: 04-0116
Curs: “Sessions docents en Campus Virtual”
Professors: Santiago Moya Alía yFrancisco Fernández Carrasco
Nre. d'hores: 6
Nre. d'alumnes: 11
Dates de realització: del 19/10/04 al 21/10/04
Lloc de realizació: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0013
Curs: “Presentacions Multimèdia. Power Point”
Professors: José Antonio Martínez Bernicola
Nre. d'hores: 22
Nre. d'alumnes: 20
Dates de realització: del 18/04/05 al 03/05/05
Lloc de realizació: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0030
Curs: “Docència universitària i Internet: disseny de materials curriculars en el nou context europeu”
Professors: Rosa Isabel Roig Vila y Julio Cabero
Nre. d'hores: 30
Nre. d'alumnes: 24
Dates de realització: del 29/04/05 al 06/05/05
Lloc de realizació: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0033
Curs: “Sessions docents en Campus Virtual”
Professors: Francisco Fernández Carrasco
Nre. d'hores: 5
Nre. d'alumnes: 22
Dates de realització: del 20/05/05 al 20/05/05
Lloc de realizació: Universitat d'Alacant

- Codi: 05-0036
Curs: “Sessions docents en Campus Virtual”
Professors: Francisco Fernández Carrasco
Nre. d'hores: 5
Nre. d'alumnes: 23
Dates de realització: del 27/05/05 al 27/05/05
Lloc de realització: Universitat d'Alacant

  Curs d'Aptitud Pedagògica (C.A.P.)

La Llei Orgànica 1/1990 d'Ordenació General del Sistema Educatiu, de 3 d'octubre, en els articles 24.2, 28 i 33.1 estableix que per a impartir docència en els nivells d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional Específica és necessari el Certificat de superació del Curs d'Aptitud Pedagògica.

Un any més, l'ICE de la Universitat d'Alacant ha ofert els estudis de capacitació per a obtenir aquesta certificació. El propòsit del programa és possibilitar als titulats una capacitació acadèmica, docent i científica en una àmplia gamma d'àrees de coneixement, dirigida a la formació inicial d'educadors amb àmplia projecció professional i social.

El Certificat és vàlid per a l'accés als cossos docents no universitaris en totes les Comunitats Autònomes

Estructura curricular:

El disseny del CAP s'ha estructurat en dos Cicles. L'objectiu del primer és la constitució de les capacitats i competències pròpies del docent expert. En particular, en una etapa educativa marcada per grans transicions personals i en una època amb canvis significatius, el currículum d'aquest cicle promou una perspectiva professional que habilita per a abordar l'atenció a la diversitat, garanteix l'actualització didàctica i prepara per a l'articulació de noves metodologies i mitjans d'aprenentatge.

El propòsit del segon cicle és generar una situació docent autèntica. En l'aula, els professors en prospectiva estudien i resolen els problemes dels estudiants que cursen les seves disciplines de la seva àrea de coneixement. El disseny d'ambdós cicles permet la interrelació de la teoria i la pràctica.

- Primer Cicle d'Ensenyaments Teòric-Pràctiques

Mòdul General Psicopedagògic

· Psicologia de l'adolescent i atenció a la diversitat
· Disseny curricular i TIC
· Sociologia de l'Educació
· Mòdul de Didàctiques Específiques
Aquest mòdul desenvolupa les diferents opcions professionals d'ensenyament en les especialitats vigents

- Segon Cicle: Practicum

Metodologia i avaluació:

El curs té caràcter presencial. S'ha realitzat mitjançant una metodologia d'aprenentatge participativa, actualitzada científicament i tecnològica i centrada en els corresponents àmbits d'especialització docent.

Els criteris d'avaluació es van establir pel professorat a l'inici de cada matèria. Per a obtenir la certificació ha estat imprescindible obtenir qualificació d'apte en totes les matèries cursades, requerint-se com a mínim l'assistència al 80% de les sessions programades

Durada del curs: 300 hores
Nombre total d'alumnes : 1413
Dates de realització: Novembre 2004-Març 2005
Lloc de realització:

Fase Teòrica: Universitat d’Alacant
Fase Pràctica: IES de la Comunitat Valenciana

Nombre total de professors:

Fase Teòrica: 44 assignatures comunes i 55 assignatures de didàctiques específiques
Fase Pràctica: 922

Distribució de grups segons especialitats:

3 Grups de Biologia-Geologia
1 Grup de Dibuix
2 Grups d'Economia
2 Grups de Física i Química
4 Grups de Formació i Orientació Laboral
2 Grups de Geografia i Història
8 Grups de Grups General
2 Grups de Llengua i Literatura Espanyola
1 Grup de Llengües Estrangeres
4 Grups d'Estadística i Informàtica
1 Grup de Música
4 Grups de Processos Sanitaris
2 Grups de Tecnologia
1 Grup de Construccions Civils i Edificació
2 Grups de Psicologia i Pedagogia
1 Grup de Cicles Formatius

* (30-40 alumnes per grup)

Nombre de grups d'assignatures comunes: 44
Nombre de grups d'assignatures de didàctiques específiques: 40

Progressió del Nombre d'Alumnes del C.A.P.

 


 

Col·laboracions

La trajectòria de col·laboració de l'ICE amb altres centres de la Universitat d'Alacant i amb altres accions interinstitucionals s'ha mantingut durant el curs acadèmic 2004-2005 en la forma que a continuació es detalla.

1. Cursos i Jornades del conveni Consellería de Cultura, Educació i Esports-Universitat d'Alacant

L'ICE, amb la supervisió del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat, ha col·laborat amb els coordinadors departamentales i els directors dels CEFIRES en la programació i organització de les Jornades i Cursos del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura i Educació i la Universitat d'Alacant, per a l'organització de les accions educatives dirigides al professorat d'I. Primària i I. Secundària.

En aquest context s'han portat a terme les següents accions:

· Cursos

- Seminari permanent de disseny, producció i revisió de materials multimèdia
Assessor/a universitari/a: Vicente Carrasco Embuena
Assessor/a Cefire: Vicente Rico Cuba
Dates de realització: de l ‘01/04/04 al 29/10/04

- Disseny i Creació de Webquests: Aprenentatge a través d’Internet (2ª Edició)
Assessor/a universitari/a: Rosabel Roig Vila
Assessor/a Cefire: Vicente Rico Cuba
Dates de realització: del 22/10/04 al 19/11/04

- Linux Especialistes
Assessor/a universitari/a: Jorge Calera Rubio
Assessor/a Cefire: Vicente Rico Cuba
Dates de realització: del 05/09/05 al 15/09/05

- Arqueologia i Prehistòria d’Espanya
Assessor/a universitari/a: Mauro S. Hernández Pérez
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: del 03/10/05 al 20/10/05

- Electrònica bàsica per a Tecnologia
Assessor/a universitari/a: Juan José Galiana Merino
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: del 05/09/2005 al 28/09/05

- Física Aplicada: Òptica
Assessor/a universitari/a: Julio Santos Benito
Assessor/a Cefire: Carlos David Cano
Dates de realització: del 26/09/05 al 13/10/05

- Geografia física
Assessor/a universitari/a: Enrique Matarredona Coll
Assessor/a Cefire: Laura Minguez
Dates de realització: del 05/10/05 al 05/11/05

- Didàctica de la Matemàtica aplicada en Educació Secundària
Assessor/a universitari/a: Carmina Penalva Martínez
Assessor/a Cefire: Salvador Caballero
Dates de realització: del 03/10/05 al 17/10/05

- Didàctica de la Psicomotricitat relacional per a EI
Assessor/a universitari/a: Antonio Giner Gomis / Francisca Abellán Angel
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: del 19/09/05 al 24/09/05

- Didàctica de projectes de treball (cursos on line)
Assessor/a universitari/a: Rosabel Roig Vila
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: del 12/09/05 al 07/10/05

- Didàctica de recursos matemàtics per a l’aula d’EI
Assessor/a universitari/a: Carmina Penalva Martínez
Assessor/a Cefire: Francisca Abellán
Dates de realització: del 13/09/05 al 06/10/05

- Didàctica de Webquest
Assessor/a universitari/a: Rosabel Roig Vila
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: del 12/09/05 al 07/10/05

- Adaptacions curriculars. Mètodes i tècniques per a la seua elaboració i aplicació.
Assessor/a universitari/a: Leandro Navas Martínez
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: del 26/09/05 al 06/10/05

- Les TIC com instrument metodològic en l’Educació Física
Assessor/a universitari/a: Josefa Blasco Mira
Assessor/a Cefire: Juan Antonio Llorens
Dates de realització: del 19/09/05 al 23/09/05

- L’estrés docent, prevenció i millora de la nostra qualitat de vida
Assessor/a universitari/a: Juan Luis Castejón Costa
Assessor/a Cefire: José Juan García Ens
Dates de realització: del 20/09/05 al 28/09/05

- Formació sobre la violència de gènere: anàlisi i prevenció en l’àmbit escolar
Assessor/a universitari/a: Juan Luis Castejón Costa
Assessor/a Cefire: José Juan García Ens
Dates de realització: de l’11/07/05 al 15/07/05

- Integració i multilingüisme en el sistema educatiu valencià
Assessor/a universitari/a: Joan Borja Sanz
Assessor/a Cefire: Antonia Mingot Llorca
Dates de realització: del 22/09/05 al 25/10/05

- Curs a distància sobre l’ensenyament de les ciències amb eines col.laboratives
Assessor/a universitari/a: Albert Gras Martí
Assessor/a Cefire: Antonia Mingot Llorca
Dates de realització: 15/09/05

- L'astronomia i astrofísica
Assessor/a universitari/a: Guillermo Bernabeu Pastor
Assessor/a Cefire: Antonia Mingot Llorca
Dates de realització: 27/09/05

- Geografia en ESO i Batxillerat
Assessor/a universitari/a: Enrique Matarredona Coll
Assessor/a Cefire: Antonia Mingot Llorca
Dates de realització: del 19/09/05 al 22/10/05

- La formació de la competència lecto-literària en Educació Secundària i Batxillerat
Assessor/a universitari/a: Antonio Diez Mediavilla
Assessor/a Cefire: Mª José Llorca
Dates de realització: del 28/09/05 al 26/10/05

- L’anàlisi i millora de l’actuació per als centres CAES
Assessor/a universitari/a: Agustín Bueno Bueno
Assessor/a Cefire: José Valero Rodriguez
Dates de realització: del 06/10/05 al 24/10/05

- Curs de formació sobre mediació escolar
Assessor/a universitari/a: Juan Luis Castejón Costa
Assessor/a Cefire: José Valero Rodriguez
Dates de realització: del 07/09/05 al 03/10/05

- Didàctica dels trastorns del desenvolupament, psicodansa i musicoteràpia
Assessor/a universitari/a: Juan Luis Castejón Costa
Assessor/a Cefire: José Valero Rodriguez
Dates de realització: del 24/09/05 al 01/10/05

- Educació per a la salut: la sexualitat en les diferents etapes educatives
Assessor/a universitari/a: Juan Luis Castejón Costa
Assessor/a Cefire: José Valero Rodriguez
Dates de realització: del 06/09/05 al 29/09/05

- Ensenyament de les llengües a alumnat estranger
Assessor/a universitari/a: Maria Antonia Martínez Linares
Assessor/a Cefire: Santiago Roca
Dates de realització: del 15/09/05 al 13/10/05

- Formació sobre la resolució de conflictes en contextos educatius
Assessor/a universitari/a: Juan Luís Castejón Costa
Assessor/a Cefire: José Valero Rodríguez
Dates de realització: del 05/09/05 al 17/10/05

- Didàctica de l’atenció en l’aula a les NEE
Assessor/a universitari/a: Asunción Lledó Carreres
Assessor/a Cefire: M. Carmen Ferrández Marco
Dates de realització: del 12/09/05 al 27/09/05

- L’autoprotecció en els centres docents
Assessor/a universitari/a: Vicent Baeza Cardona
Assessor/a Cefire: Susana Miralles Quiles
Dates de realització: del 17/10/05 al 27/10/05

- Geografia en el batxillerat
Assessor/a universitari/a: Enrique Matarredona Coll
Assessor/a Cefire: M. Carmen Soriano López
Dates de realització: del 22/09/05 al 29/10/05

- Aprendre a mirar i entendre el cinema
Assessor/a universitario/a: Fernando Embid Fernández
Assessor/a Cefire: Antonio Navarro Martínez
Dates de realització: del 28/09/05 al 26/10/05

- Taller d’educació en ciències per a Primària
Assessor/a universitari/a: Manuel Navarro Pastor
Assessor/a Cefire: Jose Luis Jiménez
Dates de realització: del 14/09/05 al 26/10/05

- Gaudir escrivint: pautes actuals en didàctica
Assessor/a universitari/a: Ramón Llorens García
Assessor/a Cefire: Mª Ángeles García
Dates de realització: del 04/10/05 al 20/10/05

- Formació de professors de Ciències Socials en TIC
Assessor/a universitari/a: Isabel Vera Muñoz
Assessor/a Cefire: Mª Carmen Soriano López
Dates de realització: del 14/09/05 al 26/10/05

· Jornades

- Jornades d’intercanvi d’experiències en compensació educativa
Assessor/a universitari/a: Jasone Mondragón Lasagabaster
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: 06/09/05

- I Jornades. La transversalitat des de l’àrea d’Educació Física
Assessor/a universitari/a: Concepción Suárez Llorca / Josefa Blasco Mira
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: del 06/10/05 al 07/10/05

- III Jornades de didàctica de la llengua i la literatura: Millorem l’expressió oral dels nostres alumnes.
Assessor/a universitari/a: Antonio Diez Mediavilla
Assessor/a Cefire: Mª José Llorca
Dates de realització: del 17/10/05 al 27/10/05

- Jornades de Formació de Llengües estrangeres
Assessor/a universitari/a: Bryn Moody Boyle
Assessor/a Cefire: José Valero Rodriguez
Dates de realització: del 20/10/05 al 22/10/05

- Jornades de Psicopedagogia: l’organització dels SPEs i els D.O.
Assessor/a universitari/a: Juan Luis Castejón Costa
Assessor/a Cefire: José Valero Rodriguez
Dates de realització: del 03/10/05 al 06/10/05

- Primeres jornades sobre la detecció i atenció als T.G.D.
Assessor/a universitari/a: Asunción Lledó Carreres
Assessor/a Cefire: M. Carmen Ferrández Marco
Dates de realització: del 04/07/05 al 06/07/05

- Jornades de formació d’infantil
Assessor/a universitari/a: Antonio Giner Gomis
Assessor/a Cefire: M. Rosario Morales Avendaño
Dates de realització: del 19/09/05 al 23/09/05

- Encontres d’Educació per a la salut en els Centres Educatius: Programes REEPS
Assessor/a universitari/a: Carmen Davó Blanes
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: 27/09/05

- X Congrés Interuniversitari de Teoria de l’Educació – Nous espais i nous entorns d’educació
Assessor/a universitari/a: Salvador Peiró I Gregori
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: de l‘1/04/05 al 13/04/05

- V Jornades d’Educació. La mediació educativa
Assessor/a universitari/a: Salvador Peiró I Gregori
Assessor/a Cefire: Araceli Puga Martínez
Dates de realització: del 20/10/05 al 22/10/05

· Multimèdia

- Elaboració i desenvolupament de materials curriculars de FP específica per a la modalitat educativa presencial i a distància.

- Producció en suport informàtic, multimèdia i paper de les unitats pedagògiques corresponents als Cicles Formatius de Grau Superior: Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques i Administració de Sistemes Informàtics

· Coordinador executiu: Mª Ángeles Matínez Ruiz
· Elaboració de continguts: Vicente Aracil Miralles i Juan Manuel García Chamizo
· Elaboració Multimèdia: Francisco Maciá Pérez; Daniel Ruiz Fernández; Jorge AzorínLópez; Diego Marcos Jorquera i José Vicente Berná Martíne
· Metodologia didàctica i continguts: Juan Manuel García Chamizo i Vicente Carrasco Embuena
· Autors – Elaboració de continguts dels Clicles:

- ASI-SGBD ADMISNISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÁTICS. SISTEMES GESTORES DE BASES DE DADES.
Daniel Ruiz Fernández

- ASI-IAIG ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÁTICS. IMPLANTACIÓ D’ APLICACIONS INFORMÁTIQUES DE GESTIÓ
Francisco Maciá Pérez

- SI-DFSI ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÁTICS. DESENVOLUPAMENT DE FUNCIONS EN EL SISTEMA INFORMÁTIC
Jorge Azorín López

- DAI-DAC DESENVOLUPAMENT D’ APLICACIONS INFORMÁTIQUES. DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS EN ENTORNS DE QUARTA GENERACIÓ I AMB EINES CASE
Vicente Aracil Miralles i Ricardo Muro Plaza

- DAI-DSP DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÁTIQUES . DISSENY I REALITZACIÓ DE SERVEIS DE PRESENTACIÓ EN ENTORNS GRÁFICS
Salvador Llinares Esteve

- Producció en suport informàtic i multimèdia de les unitats pedagògiques corresponents al Cicle Formatiu de Grau Mig: Explotació de Sistemes Informàtics.

· Coordinació general: Mª Ángeles Martínez Ruiz
· Elaboració de continguts:

- Instal·lació i Manteniment de Serveis de Xarxes Locals (IMR)
Joaquím Lluís Cano García i José Antonio Amorós Sánchez

- Instal·lació i Manteniment d’Equips i Sistemes Informátics (IME)
Vicente J. Rico Cuba i Higinio Gutiérrez Sánchez

- Instal·lació i Manteniment d’Aplicacions Ofimátiques i Corporatives (IMA)
Jaime Nogueroles Llinares i Salvador Llinares Esteve

- Sistemes Operatius en Entorn Monousuari i Multimèdia (SOP)
Félix Llorens Signes i Arturo de la Mota Buforn

- Relacions en Equip de Treball (RET)
Gerardo Jara Leal i Paloma Pérez Laorden

· Disseny i Maquetació: Ginés Lloret Lloret i Kiobus Ingenieros

Cicles Formatius de Grau Superior

Explotació de sistemes informàtics2. Altres col·laboracions

2.1. Seus Universitat

El desenvolupament d'accions docents i culturals d'ampli espectre per a cobrir necessitats socials i apropar el coneixement als ciutadans ha estat avalat per l'HISSI mitjançant l'expedició de certificacions de les accions empreses per les distintes Seus. És el cas de les següents activitats:

- Codi: 04-0171
Curs: Formació per a tècnics socials en intervenció amb immigrants
Professor: Carlos Gómez Gil
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 86
Dates de realització: del 08/11/04 al 12/11/04
Lloc de realizació: Seu Ciutat d'Alacant

- Codi: 04-0172
Curs: II Seminari de didàctica i difusió social de la Constitució i els drets humans
Nre. d'hores: 10
Nre. d'alumnes: 71
Dates de realització: del 01/12/04 al 01/12/04
Lloc de realizació: Seu Ciutat d'Alacant

- Codi: 04-0173
Curs: La ciutat dels morts
Nre. d'hores: 20
Nre. d'alumnes: 9
Dates de realització: del 02/11/04 al 01/12/04
Lloc de realizació: Seu Ciutat d'Oriola

- Codi: 04-0174
Curs: Curiosos viatgers, capritxosos col·leccionistes. Antecedents del turisme i origen de museus
Nre. d'hores: 20
Nre. d'alumnes: 9
Dates de realització: del 18/10/04 al 20/12/04
Lloc de realizació: Seu Ciutat d'Oriola

- Codi: 04-0175
Curs: Identitat, cultura i territori. Noves estratègies per al turisme
Nre. d'hores: 20
Nre. d'alumnes: 7
Dates de realització: del 15/10/04 al 17/12/04
Lloc de realizació: Seu Ciutat d'Oriola

- Codi: 04-0176
Curs: Mitjans de comunicació i societat
Nre. d'hores: 20
Nre. d'alumnes: 7
Dates de realització: del 14/10/04 al 16/12/04
Lloc de realizació: Seu Ciutat d'Oriola

- Codi: 04-0177
Curs: “La Constitució per a estrangers”
Nre. d’hores: 10
Nre. d’alumnes: 28
Dates de realització: del 24/11/04 al 30/11/04
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 04-0179
Curs: “Ecologia Quotidiana”
Professors: Antonio Martínez
Nre. d’hores: 10
Nre. d’alumnes: 10
Dates de realització: del 02/11/04 al 13/11/04
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0007
Curs: “Aigua i desenvolupament sostenible”
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 20
Dates de realització: del 11/01/05 al 15/03/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Oriola

- Codi: 05-0008
Curs: “Art i ciutat ”
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 8
Dates de realització: del 13/01/05 al 17/03/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Oriola

- Codi: 05-0009
Curs: “700 Anys d’Oriola en el Regne de València”
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 6
Dates de realització: del 14/01/05 al 18/03/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Oriola

- Codi: 05-0010
Curs: “Utopies en el món occidental”
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 14
Dates de realització: del 12/01/05 al 16/03/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Oriola

- Codi: 05-0011
Curs: “Cultura popular
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 20
Dates de realització: del 10/01/05 al 14/03/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Oriola

- Codi: 05-0029
Curs: “III Seminari el port i la ciutat: un món comú"
Professors: José Ramón Navarro Vera
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 83
Dates de realització: del 01/03/05 al 02/03/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0032
Curs: “Però, en quin món vivim ?Globalitzacions"
Professors: Carlos Gómez Gil
Nre. d’hores: 15
Nre. d’alumnes: 38
Dates de realització: del 16/11/04 al 10/03/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0044
Curs: “Sexe, drogues i Rock and Roll. Una reflexió sobre la cultura i l’oci dels joves”
Nre. d’hores: 10
Nre. d’alumnes: 10
Dates de realització: del 13/04/05 al 15/04/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0045
Curs: “Alacants”
Professors : Jorge Olcina Cantos; Fernando Vera Rebollo; Manuel Alcaraz Ramos
Nre. d’hores: 3
Nre. d’alumnes: 12
Dates de realització: del 18/10/04 al 23/05/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0046
Curs: “III Seminari permanent : La immigració en Alacant"
Professors : Carlos Gómez Gil
Nre. d’hores: 18
Nre. d’alumnes: 54
Dates de realització: del 14/12/04 al 17/05/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0048
Curs: “Identitats europees: memòria i identitat en el procés de construcció europea"
Professors : Faust Ripoll i Ferran Isabel
Nre. d’hores: 15
Nre. d’alumnes: 96
Dates de realització: del 12/04/05 al 29/04/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0049
Curs: “X congrés interuniversitari de teoria de l’educació"
Nre. d’hores: 23
Nre. d’alumnes: 39
Dates de realització: del 11/04/05 al 13/04/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0053
Curs: “III Seminari permanent d’història d’Alacant : la ciutat d’Alacant front a la malaltia. Un recorregut històric"
Professors: Armando Alberola Romá iRamiro Carlos Muñoz Haedo
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 46
Dates de realització: del 21/10/04 al 09/06/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0065
Curs: “III Seminari de patrimoni urbà i territorial d’Alacant"
Professors: Pablo Martín Ciriquián i Fco. Juan Martínez Pérez
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 65
Dates de realització: del 25/10/10/04 al 09/06/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0068
Curs: “III Curs de formació contínua per a informadors"
Professors: Mar Iglesias
Nre. d’hores: 24
Nre. d’alumnes: 29
Dates de realització: del 28/10/04 al 09/06/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0070
Curs: “Col·loqui Amnistia – Violència contra les dones: un problema global"
Nre. d’hores: 10
Nre. d’alumnes: 36
Dates de realització: del 14/05/05 al 15/05/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0072
Curs: “Taller de cultura tradicional"
Nre. d’hores: 15
Nre. d’alumnes: 36
Dates de realització: del 17/11/04 al 25/05/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0073
Curs: “III Seminari permanent sobre normalització lingüística a Alacant: l’observatori de la llengua”
Professors: Josep Forcadell i Ferran Isabel
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 42
Dates de realització: del 21/10/04 al 02/06/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant

- Codi: 05-0075
Curs: “Encontre d’anàlisi política”
Nre. d’hores: 15
Nre. d’alumnes: 109
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realiització: Seu Ciutat d’Alacant2.2. Col·laboració amb Departaments i altres centres Universitat

Diversos Cursos, Seminaris, Jornades i Escoles d'Estiu han rebut acreditació de l'ICE. És el cas de les següents activitats:

- Codi: 04-0126
Curs: “Introducció a les aplicacions docents dels processadors de textos (Word) per al professorat”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: de l’01/09/04 al 05/10/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0135
Curs: “Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu”
Professors: Irene Bodelon Alonso
Nre. d’hores: 21
Nre. d’alumnes: 25
Dates de realització: del 05/11/04 al 17/12/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0156
Curs: “Juan Gil-Albert : La memòria i el mite”
Professors: Guillermo Carnero Arbat
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 44
Dates de realització: del 08/11/04 al 12/11/04
Lloc de realització: CAM i Institut Juan Gil-Albert

- Codi: 04-0157
Curs: “Per un ús sostenible de l’aigua”
Professors: Miguel Ángel Padilla Sáez
Nre. d’hores: 15
Nre. d’alumnes: 50
Dates de realització: del 21/10/04 al 24/10/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0159
Curs: “Rubén Darío i el modernisme espanyol i hispanoamericà”
Professors: Miguel Ángel Auladell Pérez
Nre. d’alumnes: 86
Dates de realització: del 26/10704 al 29/10/04
Lloc de realització: Casa Museu Modernista de Novelda

- Codi: 04-0165
Curs: “Introducció a les aplicacions docents dels processadors de textos (Word) per al professorat”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 6
Dates de realització: del 15/10/04 al 08/12/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0166
Curs: Introducció a les aplicacions docents dels fulls de càlcul (Excel) per al professorat
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 2
Dates de realització: del 15/10/04 al 08/12/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0167
Curs: Introducció a les aplicacions docents de les pàgines web (HTML) per al professorat
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 2
Dates de realització: del 15/10/04 al 08/12/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0168
Curs: “Elements bàsics d’ofimàtica per al professorat”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 1
Dates de realització: del 15/10/04 al 08/12/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0169
Curs: “Introducció a les aplicacions docents de les bases de dades (Access) per al professorat”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 1
Dates de realització: del 15/10/04 al 08/12/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0170
Curs: “Elements bàsics d’ofimàtica per al professorat (office, disseny gràfic i introducció a html)”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 1
Dates de realització: del 15/10/04 al 08/12/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 04-0178
Curs: “Llengua de signes. Nivell iniciació”
Professors: Angel Herrero Blanco
Nre. d’hores: 50
Nre. d’alumnes: 5
Dates de realització: del 04/10/04 al 20/12/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0004
Curs: “Cultura, Ciència i Societat”
Professors: Juan Antonio Roche Carcel
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 127
Dates de realització: del 17/11/04 al 19/11/04
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0005
Curs: “Epistolaris: Recerca i Metodologia”
Professors: Montserrat Corretger i Xavier Ferré
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 12
Dates de realització: del 07/02/05 al 09/02/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0006
Curs: “Poesia Valenciana Medieval (Ausiàs March i Jordi de Sant Jordi)”
Professors: Anna Maria Compangna i Donatella Siviero
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 19
Dates de realització: del 31/01/05 al 02/02/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0014
Curs: “Conceptes bàsics de TIC i els PC”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 2
Dates de realització: del 07/01/05 al 31/01/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0015
Curs: “Windows i el PC”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 14/01/05 al 07/02/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0016
Curs: “El processador del textos (Word) en aplicacions educatives”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 5
Dates de realització: del 21/01/05 al 14/02/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0017
Curs: “Excel”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 8
Dates de realització: del 25/01/05 al 25/02/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0018
Curs: “Access: Introducció”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 7
Dates de realització: del 01/02/05 al 28/02/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0019
Curs: “Power Point: Introducció”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 3
Nre. d’alumnes: 6
Dates de realització: del 07/02/05 al 07/03/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0020
Curs: “Informació i comunicació. Internet, navegació, c/e”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 2
Dates de realització: del 07/02/05 al 14/03/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0021
Curs: “Aplicació de les TIC a l’Ensenyament”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 6
Dates de realització: del 14/02/05 al 14/03/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0022
Curs: “HTML: Introducció”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 7
Dates de realització: del 21/02/05 al 21/03/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0023
Curs: “Retoc d’imatges i fotogràfic”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 21/02/05 al 01/04/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0025
Curs: “Arqueologia il·licitana: els dilluns amb L’Alcúdia”
Professors: Lorenzo Abad Casal
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 88
Dates de realització: del 18/10/04 al 07/02/05
Lloc de realització: Fuia L’Alcúdia

- Codi: 05-0034
Curs: “Jornades d’educació i tecnologies de la comunicació : innovació educativa a l’aula”
Professors: Rosa Isabel Roig Vila
Nre. d’hores: 35
Nre. d’alumnes: 78
Dates de realització: del 25/04/05 al 29/04/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0035
Curs: “Jornades d’educació i tecnologies de la comunicació : innovació educativa a l’aula”
Professors: Rosa Isabel Roig Vila
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 5
Dates de realització: del 25/04/05 al 29/04/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0037
Curs: “II Seminari Clima i Història: riscs naturals, desastres i crisis en l’Espanya modeerna i contemporània”
Professors: Armando Alberola Romá
Nre. d’hores: 12
Nre. d’alumnes: 22
Dates de realització: del 09/05/05 al 11/05/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0038
Curs: “La política en l’Espanya liberal (1834-1874)”
Professors: Rafael Zurita Aldeguer
Nre. d’hores: 12
Nre. d’alumnes: 172
Dates de realització: de l‘11/04/05 al 02/05/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0039
Curs: “VII Jornades d’estudis de lingüística”
Professors: María Amparo Montaner Montava
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes: 23
Dates de realització: del 15/03/05 al 17/03/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0040
Curs: “I Curs de Ciència i Societat"
Professors: Jesús Salinas
Nre. d’hores: 25
Nre. d’alumnes: 65
Dates de realització: del 25/04/05 al 28/04/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0043
Curs: “Jornades d’economia i matemàtiques"
Professors: Valentín Jornet Pla
Nre. d’hores: 10
Nre. d’alumnes: 98
Dates de realització: del 06/05/05 al 07/05/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0047
Curs: “V Seminari dona i literatura : la representació pública del privat"
Professors: María Ángeles Sirvent Ramos
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 7
Dates de realització: del 25/04/05 al 13/05/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0050
Curs: “Llengua de signes. Nivell d’iniciació"
Professors: Ángel Herrero Blanco
Nre. d’hores: 50
Nre. d’alumnes: 19
Dates de realització: del 01/03/05 al 19/05/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0051
Curs: “Llengua de signes. Nivell mitjà"
Professors: Ángel Herrero Blanco
Nre. d’hores: 50
Nre. d’alumnes: 8
Dates de realització: del 07/03/05 al 23/05/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0054
Curs: “Conceptes bàsics de TIC i els PC”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 7
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0055
Curs: “Windows i el PC”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 5
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0056
Curs: “Excel”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 4
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0057
Curs: “Access: Introducció”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0058
Curs: “PowerPoint: Introducció”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

-Codi: 05-0059
Curs: “Aplicació de les TIC a l’Ensenyament”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0060
Curs: “HTML: Introducció”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0061
Curs: “Retoc d’imatges i fotogràfic”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 1
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0062
Curs: “HTML avançat: Dreamweaver”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0063
Curs: “El processador de textos (Word) en aplicacions educatives”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 6
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0064
Curs: “Informació i comunicació. Internet, navegació, c/e”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 4
Dates de realització: del 07/05/05 al 30/06/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0066
Curs: “Seguretat en maquines, protecció diferencial i compatibilitat electromagnética. 1ª edició”
Professors: Francisco Brocal Fernández
Nre. d’hores: 8
Nre. d’alumnes: 6
Dates de realització: del 05/07/05 al 06/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0067
Curs: “Seguretat en maquines, protecció diferencial i compatibilitat electromagnética. 2ª edició”
Professors: Francisco Brocal Fernández
Nre. d’hores: 8
Nre. d’alumnes: 4
Dates de realització: del 05/07/05 al 06/07/05

- Codi: 05-0076
Curs: “América en l’imaginari europeu”
Professors: Carmen Alemany Bay i Beatriz Aracil Varón
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 17
Dates de realització: del 04/07/05 al 07/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0077
Curs: “Art, literatura i societat en Egipte i l’Orient Pròxim Antic”
Professors: Juan Antonio Roche Cárcel i Alberto Bernabé Pajares
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 28
Dates de realització: del 04/07/05 al 08/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0078
Curs: “Qualitat, equitat iproblemes convivencials en educació”
Professors: Salvador Peiró i Gregori i Jasone Mondragón Lasagabaster
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 33
Dates de realització: del 04/07/05 al 08/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0079
Curs: “Fàrmacs i estils de vida”
Professors: Victoria Maneu Flores I Mercedes Palmero Cabezas
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 04/07/05 al 08/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0080
Curs: “Informació i mitjans de comunicació en l’era de la globalització”
Professors: Maria José González Río i Begoña San Miguel del Hoyo
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 3
Dates de realització: del 04/07/05 al 08/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0081
Curs: “José Ortega i Gasset: les imatges d’Europa”
Professors: Fernando Pérez Herranz, Elena Nájera Pérez i Cecilio Nieto
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 20
Dates de realització: del 04/07/05 al 08/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0082
Curs: “Primers auxilis i emergències: actuacions bàsiques amb adults i xiquets”
Professors: Luís Cibanal Juan; Isabel Casabona Martínez i Manuel Lillo Crespo
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 23
Dates de realització: del 04/07/05 al 08/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0083
Curs: “Tendències actuals en la gestió de les corporacions locals: organització, qualitat, tecnologies i recursos humans”
Professors: José Luís Gascó Gascó
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 26
Dates de realització: del 04/07/05 al 08/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0084
Curs: “Ciutadania i diversitat en la Unió Europea”
Professors: José Miguel Santacreu Soler I Maria Dolores Vargas Llovera
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 9
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0085
Curs: “L’acolliment residencial de menors a debat”
Professors: Agustín Bueno Bueno i José Conrado Moya Mira
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 46
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0086
Curs: “Elaboració i gestió de projectes europeus d’àmbit social”
Professors: Angel Adell de Bernardo i Javier Mira Grau
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 34
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0087
Curs: “Joves i consum”
Professors: Jorge Hurtado Jordá; Joan Miquel Rovira Collado i Joaquim Cádiz i Ròdenas
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 13
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0088
Curs: “L’agricultura ecològica com instrument de gestió en les àrees protegides mediterrànies”
Professors: Carlos Martín Cantarino iAna Campo Muñoz
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 13
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0089
Curs: “La comunicació social dels riscs naturals”
Professors: Jorge Olcina Cantos i Enrique Moltó Mantero
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 13
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0090
Curs: “L’ensenyament de l’espanyol com a segona llengua a estrangers en l’educació primària i secundària II”
Professors: José Luís Cifuentes Honrubia i Santiago Roca Martín
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 67
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0091
Curs: “Les cares de la reconquista. Lectures d’un procés complex”
Professors: Luís F. Bernabé Pons I Eva Lapiedra Gutiérrez
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 20
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0092
Curs: “Noves dimensions en salut laboral”
Professors: Elena Ronda Pérez i José Maria Roel Valdés
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 8
Dates de realització: de l‘11/07/05 al 15/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0093
Curs: “Cinema i literatura: noves propostes”
Professors: Joaquim Espinós Felipe i Maria Àngels Francés Díez
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 18
Dates de realització: del 18/07/05 al 22/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0094
Curs: “Cultura, homosexualitat i homofòbia”
Professors: Félix Rodríguez González i Àngels Simonis Sampedro
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 8
Dates de realització: del 18/07/05 al 22/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0095
Curs: “L’auge de la mediació II: la mediació comunitària, social-intercultural”
Professors: Francisco Javier Domínguez Alonso I Eugenia Rodríguez Blanco
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 58
Dates de realització: del 18/07/05 al 22/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0096
Curs: “Guerra i violencia: aportacions de la bioantropologia al coneixement històric”
Professors: Joaquín de Juan Herrero i Mª Paz de Miguel Ibáñez
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 21
Dates de realització: del 18/07/05 al 22/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0097
Curs: “L’alternativa del software lliure en la societat de la informació”
Professors: Jorge Calera Rubio i Antonio M. Corbí Bellot
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 14
Dates de realització: del 18/07/05 al 22/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0098
Curs: “L’empresa familiar: problemes i solucions”
Professors: Ángel Sánchez Sánchez i Francisco Ramírez Rodríguez
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 24
Dates de realització: del 18/07/05 al 22/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0099
Curs: “La literatura infantil en el futur immediat: la imatge i les noves tecnologies”
Professors: Antonio Mula Franco i Antonio Díez Mediavilla
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 27
Dates de realització: del 18/07/05 al 22/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Codi: 05-0100
Curs: “Medi ambient, paisatge i planificació del territori”
Professors: Juan Antonio Marco Molina i Ascensión Padilla Blanco
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes: 22
Dates de realització: del 18/07/05 al 22/07/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Curs: “Recursos TIC en l’aula: Sò Digital”
Professors: Rosabel Roig Vila
Nre. d’hores: 45
Nre. d’alumnes:
Dates de realització: del 18/04/05 al 16/05/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Curs: “IX Jornades de la Curie (2005) i construïm la relativitat”
Professors: Albert Gras Martí
Nre. d’hores: 30
Nre. d’alumnes:
Dates de realització: del 15/04/05 al 29/04/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacant

- Curs: “Botànica i cultura: Una íntima relació”
Professors: Daniel Climent Giner
Nre. d’hores: 20
Nre. d’alumnes:
Dates de realització: del 12/05/05 al 21/05/05
Lloc de realització: Universitat d’Alacan