Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

AMPLIACIÓ DEL CAMPUS

 

Planejament

1. Pla Parcial

Durant l'any 2005 s'ha elaborat el pla de millora de l'actual campus en la zona oest. El projecte comprèn tant les necessitats d'ampliació del campus universitari com el Projecte de Parc Científic i Tecnològic. Està previst que s'entregue durant el mes de gener de 2006.

2. Projecte de comunicació entre el campus actual i la zona d'ampliació

L'any 2004 es va elaborar un projecte de comunicació vial que implicava una única connexió (viària i de vianants). El projecte va ser presentat a la Conselleria d'Infraestructures i Transport. No obstant això, les diverses reunions que van tenir lloc entre el Vicerectorat i la Direcció General van desembocar en el compromís, per part de la Universitat, d'elaborar un nou projecte que contemple dos passos de comunicació (un viari i un altre de vianants que, sens dubte, esdevindrà un projecte més ambiciós que l'elaborat prèviament. Efectivament, el projecte va ser presentat a la Direcció General l'últim trimestre de 2005. Actualment es troba en fase de redacció de la memòria, sota la supervisió dels Serveis Tècnics de la Conselleria. Hi ha el compromís que s'execute durant l'any 2006.

3. Projecte d'execució de l'edifici dels Serveis Tècnics d'Investigació

El projecte d'execució de l'edifici dels Serveis Tècnics d'Investigació, presentat per l'empresa ECISA, ha sigut supervisat pels Serveis Tècnics de la Universitat durant l'últim trimestre de l'any 2005. Es preveu que la construcció s'inicie el primer trimestre de 2006.

 

 

Infraestructures

1. Connexions amb l'hivernacle

En l'exercici actual s'executarà el projecte de connexions d'infraestructures per a l'edifici de l'hivernacle, que permetrà un complet funcionament del projecte.

 

 

Construccions

1. Hivernacle

S'ha finalitzat i lliurat l'edifici de l'hivernacle que s'ha construït a la zona oest (futura zona d'ampliació).

2. Centre d'Investigacions Marines (CIMAR) de Santa Pola

S'ha inaugurat l'edifici corresponent al Centre d'Investigacions Marines de Santa Pola (CIMAR). Es tracta d'un projecte conjunt entre la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament de Santa Pola. En l'últim trimestre de2005, s'hi han iniciat les activitats d'investigació i docència desenvolupades per la Universitat d'Alacant.

Vista aéria del Centre d'Investigacions Marines
Inauguració del Centre d'Investigacions Marines