Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

 

Contractacions

· Obres RAM
· Altres obres RAM
· Serveis externs

 

· Obres RAM

En aquest curs acadèmic, les principals actuacions RAM (reforma, ampliació i millora) que s’han dut a terme al campus dins de l’àmbit de les infraestructures han sigut:

1. Urbanització de la zona nord, on s’inclouen el parc de residus, els exteriors de l’edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química) i l’Àrea d’Experimentació i Suport de la UA (plantes pilot i magatzems). La superfície afectada per aquesta actuació ha sigut de 7.400 m2.

 

Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)  Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)
Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)

 

Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)

 

Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)

 

Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)

 

Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)

 

Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)

 

Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)  Exterior de l'edifici CTQ (Centre de Tecnologia Química)
2. Pista poliesportiva coberta de 7 m d’altura amb una superfície de 800 m2. Disposa de grades per al públic i permetrà practicar esports com ara futbol, futbol sala, handbol i bàsquet. Hi ha una pista amb una dotació de 2.042 m2 amb 14 vestidors, 10 lavabos, 3 magatzems i 1 sala per a fisioteràpia. Termini previst de finalització: desembre 2005.

 

Pista Poliesportiva en construcció
Pista Poliesportiva en construcció

 

3. Urbanització zona esportiva, amb la realització d’una nova pista d’altletisme de superfície blana, dues pistes de pàdel i una pista de vòlei platja amb possibilitat d’ús nocturn. S’han millorat, a més, els accessos al pavelló i a les pistes, inclosa la nova pista poliesportiva coberta, i s’ha dotat aquest espai de noves instal·lacions urbanes i zones verdes. Superfície afectada 32.447 m2. Termini previst de finalització: desembre 2005.


4. Nou camp de gespa artificial d’última generació de dimensions 105 x 65 m que permeta la pràctica de rugbi, futbol 7 i futbol 11. Disposa de totes les instal·lacions i equipaments reglamentaris, incloent-hi reg i il·luminació nocturna. Superfície afectada: 6.825 m2.

Nou camp de gespa artificial
Nou camp de gespa artificial

 

Nou camp de gespa artificial5. Centres de transformació Club Social I, Club Social III i CPD.

6. Actuacions en la climatització de la Fase II de la Facultat de Ciències, Germà Bernàcer, Servei Prevenció, Instituts Universitaris i Politècnica I, II i III.

7. Reformes generals Facultat de Dret, aulari I, baixos del paranimf/Secretariat de Cultura i pavelló 13.

8. Pintura de les marques vials de la circumval·lació de la UA i de les estructures metàl·liques de l’aulari II i antic hangar d’aviació.

9. S’han adjudicat les obres per a la millora de l’enllumenat públic del pàrquing Museu, Politècnica IV, Òptica i Instituts

10. Actuacions de prevenció en tasques de manteniment en terrats de diferents edificis del campus i mesures contra incendis a la Facultat d’Econòmiques i a la Facultat de Ciències.

11. Adaptació d’eixides de emergència a l’Escola d’Òptica.

 

 

· Altres obres RAM

Quantia actuació (€)

Nre. actuacions

< 5.000

15

entre 5.000 i 15.000

19

entre 15.000 i 30.000

14

entre 30.000 i 45.000

3

entre 45.000 i 60.000

2

> 60.000

7

 

 

· Serveis externs

Dins de l’apartat de serveis externs, durant aquest curs acadèmic s’han fet els concursos i adjudicacions següents:

- Servei de neteja (adjudicatari: ENRIQUE ORTÍZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS SA).

- Club Social I (adjudicatari: ALICANTINA DE SERVICIOS TURÍSTICOS SL)

- Club Social III (adjudicatari: ARONERA SL)

- Club Social Centro Comercial (adjudicatari: JUAN LUIS LORENZO CATALÁ)

- Pla Integral de Seguretat (en procés)

- Telecomunicacions: telefonia fixa, mòbil, internet i manteniment de les línies (en procés)

De manera general, s’està implantant un nou programari intern que permet el seguiment tant dels comunicats dels serveis externs (manteniment, jardineria, neteja, seguretat, reprografia, etc.) com dels possibles comunicats d’incidències i les corresponents estadístiques relacionades amb els terminis d’execució, situació detallada del comunicat, grau de satisfacció de l’usuari o compliment/resolució de l’actuació sol·licitada, etc.

En l’àmbit de l’usuari es continua potenciant la utilització per la comunitat universitària de la pàgina web de la UA per a la sol·licitud de comunicats de serveis externs o de comunicats d’incidència, si escau, i també el seguiment, com a eina fonamental per al correcte funcionament dels diferents serveis externs:

http://www.ua.es/va/servicios/mantenimiento/index.html

http://www.ua.es/va/servicios/mantenimiento/partesServiciosExternos.html

http://www.ua.es/va/presentacion/
/vicerrectorado/vr.ampliacio/servicios/submanser.html

De forma global, a continuació es presenten les estadístiques dels comunicats de serveis externs i comunicats d’incidències de serveis externs fets per la comunitat universitària al llarg d’aquest curs acadèmic.

Parts de Manteniment i Serveis externs

 

Comunicats de Manteniment i Serveis externs - Percentatge per activitats

 

Comunicats de Manteniment i Serveis externs - Percentatge per activitats

 

Incidències de manteniment i serveis externs

 

Incidències de manteniment i serveis externs - Distribució per servei

 

Incidències de manteniment i serveis externs - Distribució per col·lectiu

 

Incidències pendents de Manteniment i Serveis externs