Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

PRESENTACIÓ

 

Després de la presa de possessió del Sr. Ignasi Jiménez Raneda com a nou rector de la Universitat d' Alacant, el 25 de gener del 2005, s' estableix la nova estructura de govern de la Universitat i es crea, entre altres, el nou Vicerectorat d 'Estructura i Desenvolupament Institucional.

Les àrees de competència d' aquest nou Vicerectorat són:

- El desenvolupament normatiu.

- L'estructura dels centres i dels òrgans de govern i representació.

- La política lingüística i la promoció del valencià.

Dins de cadascuna d'aquestes àrees, s'han portat a terme des del mes de gener les actuacions següents.