Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

ALUMNAT


· Matrícula
· Evolució
· Nou ingrés i Titulats
· Tercer Cicle

 

 

 

Matrícula

· Matrícula per Branca i Sexe
· Matrícula per Cicle i Sexe
· Matrícula per Centre i Sexe
· Alumnes per Nacionalitat
· Coneixement del Valencià


 

 

 

Matrícula per Branca i Sexe

Taula. Matrícula per Branca i Sexe

Branca Home Dona Total
C. Experimentals
793
1.594
2.387
C. Salut
114
692
806
C. Socials i Jurídiques
5.502
9.190
14.692
Humanitats
833
1.884
2.717
Enginyeria i Tecnologia
4.647
1.732
6.379
Total
11.889
15.092
26.981

Gràfic. Percentatge de matrícula per Branca i Sexe
Gràfic del percentatge de matrícula per Branca i Sexe

 

 

 

Matrícula per Cicle i Sexe

Taula. Matrícula per Cicle i Sexe

Cicle Home Dona Total
1r Cicle
5.885
7.371
13.256
1r + 2n Cicle
5.366
6.988
12.354
Només 2n Cicle
638
733
1.371
Total
11.889
15.092
26.981


Gràfic. Distribució percentual de matrícula per Cicle i Sexe
Gràfic de la distribució percentual de matrícula per Cicle i Sexe

 

 

 

Matrícula per Centre i Sexe

Taula. Matrícula per Centre i Sexe

Cod_Centre Centre Home Dona Total
EURe Escola Adscrita de Relacions Laborals - Elda
30
80
110
EPS Escola Politècnica Superior
4.338
1.507
5.845
EUC Escola Universitària de Ciències Empresarials
1.122
1.127
2.249
EUE Escola Universitària d'Infermeria
157
979
1.136
EUO Escola Universitària d'Òptica i Optometria
137
372
509
EUR Escola Universitària de Relacions Laborals
350
676
1.026
ETS Escola Universitària de Treball Social
120
760
880
FED Facultat d'Educació
703
1.649
2.352
FCI Facultat de Ciències
922
1.160
2.082
FEE Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
1.538
2.175
3.713
FDE Facultat de Dret
1.276
1.729
3.005
FFL Facultat de Filosofia i Lletres
1.152
2.834
3.986
IEI Institut d'Economia Internacional
39
29
68
IUG Institut Universitari de Geografia
5
15
20
Total  
11.889
15.092
26.981


Gràfic. Distribució percentual de matrícula per Centre i Sexe
Gràfic de la distribució percentual de matrícula per Centre i Sexe

 

 

 

Alumnes per Nacionalitat  

Taula. Alumnes per Nacionalitat

Nacionalitat Alumnes Nacionalitat Alumnes
Alemanya
41
Iraq
2
Andorra
1
Islandia
1
Algèria
13
Itàlia
53
Argentina
80
Japó
1
Armènia
5
Kazajastán
2
Àustria
4
Kenya
1
Bèlgica
18
Letònia
1
Bielorússia
2
Lituània
1
Bolívia
2
El Marroc
63
Bòsnia Hercegovina
4
Mauritània
1
Brasil
15
Mèxic
6
Bulgària
17
Moldàvia
5
Camerun
1
Moçambic
7
Canadà
1
Nicaragua
1
Colòmbia
63
Noruega
3
Corea del Sud
1
Paraguai
1
Cuba
4
Perú
8
Xile
7
Polònia
10
Xina (República Popular)
9
Portugal
1
Dinamarca
1
Puerto Rico
1
Dominica
1
Regne Unit
18
E.E.U.U. d'Amèrica del Nord
3
República Txeca
2
Equador
28
República Dominicana
1
Eslovàquia
1
Ruanda
1
Eslovènia
1
Romania
19
Espanya
26278
Rússia
42
Estònia
2
Sahara
4
Etiopia
1
Sant Tome i Príncep
1
Fidji
1
Suècia
4
Finlàndia
2
Suïssa
4
França
39
Ucraïna
20
Grècia
2
Uruguai
7
Guinea Equatorial
10
Veneçuela
10
Holanda
13
 

India
1
Desconegut
7


Gràfic. Alumnes per Continent i Sexe
(no inclou la nacionalitat espanyola)
Nota: En negreta apareixen els valors absoluts

Gràfic d'alumnes per Continent i Sexe sense incloure la nacionalitat espanyola

 

 

 

Coneixement del Valencià

Taula. Coneixement del valencià

Cod_Pregunta Pregunta Correctament Bastant bé Amb Dificultat No gens No contesta
Entendre Enteneu el valencià?
15.113
7.133
1.441
3.113
181
Escriure Escriviu en valencià?
13.386
7.358
1.811
4.245
181
Llegir Llegiu en valencià?
9.478
7.860
3.896
5.564
183
Parlar Parleu en valencià?
9.647
7.419
4.444
5.289
182


Gràfic. Coneixement del valencià (%)
Gràfic en percentatge del coneixement del valencià


Gràfic. Demanda global de docència en valencià
Gràfic de la demanda global de docència en valencià

Gràfic. Demanda de docència en valencià per Centres
Nota. No s'inclou el Centre adscrit d'Elda per falta total
de resposta per part dels alumnes.

Gràfic de la demanada de docència en valencià per Centres

 

 

 

 

Evolució

· Evolució global per Centre
· Evolució global per Branca
· Evolució global per Cicle

 

 

 

Evolució global per Centre

Taula. Evolució de la matrícula per Centre

Centre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Escola Adscrita de Relacions Laborals (Elda)
171
158
155
144
139
126
110
Escola Politècnica Superior
5.331
5.161
5.264
5.492
5.590
5.766
5845
Escola Universitària de Ciències Empresarials
2.216
2.218
2.275
2.288
2.183
2.224
2249
Escola Universitària d'Infermeria
758
830
939
1.014
1.112
1.170
1136
Escola Universitària d'Òptica i Optometria
758
727
678
628
564
542
509
Escola Universitària de Relacions Laborals
1.367
1.273
1.224
1.226
1.200
1.109
1026
Escola Universitària de Treball Social
828
815
817
876
881
900
880
Facultat d'Educació
2.056
2.027
2.088
2.103
2.228
2.298
2352
Facultat de Ciències
2.565
2.574
2.568
2.488
2.414
2.256
2082
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
5.258
4.921
4.656
4.450
4.283
4.056
3713
Facultat de Dret
2.949
2.611
2.415
2.324
2.939
2.953
3005
Facultat de Filosofia i Lletres
4.557
4.674
4.543
4.528
4.305
4.178
3986
Institut de Economia Internacional
45
60
47
66
68
70
68
Institut Universitari de Criminologia (1)
534
535
573
708Institut Universitari de Geografia
41
55
54
56
51
32
20
Total
29.434
28.639
28.296
28.391
27.957
27.680
26.981
(1) En el curs 2003-04 els estudis impartits per l'Institut de Criminologia
s'adscriuen a la Facultat de Dret

Gràfic. Evolució del nombre d'alumnes per Tipus de Centre

Gràfic de l'evolució del nombre d'alumnes per Tipus de Centre

 

 

 

Evolució global per Branca

Taula. Evolució de la matrícula per Branca

Branca 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
C. Experimentals
2.777
2.703
2.727
2.705
2.636
2.521
2.387
C. Salut
758
830
846
840
860
858
806
C. Socials i Jurídiques
16.464
15.834
15.549
15.593
15.313
15.093
14.692
Humanitats
3.558
3.513
3.298
3.176
2.964
2.853
2.717
Enginyeria i Tecnologia
5.877
5.759
5.876
6.077
6.184
6.355
6.379
Total
29.434
28.639
28.296
28.391
27.957
27.680
26.981


Gràfic. Evolució del nombre d'alumnes per Branca
Gràfic de l'evolució del nombre d'alumnes per Branca

 

 

 

Evolució global per Cicle

Taula. Evolució de la matrícula per Cicle

Cicle 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1r Cicle
12.581
12.407
12.766
13.233
13.246
13.494
13.256
1r + 2n Cicle
16.017
15.410
14.648
14.143
13.673
13.088
12.354
Només 2º Cicle
836
822
882
1.015
1.038
1.098
1.371
Total
29.434
28.639
28.296
28.391
27.957
27.680
26.981


Gràfic. Evolució del nombre d'alumnes per Cicle
Gràfic de l'evolució del nombre d'alumnes per Cicle

 

 

 

 

Nou ingrés i Titulats

· Nou ingrés per Branca
· Nou ingrés per Centre i Sexe
· Egressats per Branca
· Egressats per Centre i Sexe  

 

 

 

Nou ingrés per Branca

Taula. Nou Ingrés per Branca

Branca 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
C. Experimentals
573
505
565
505
477
458
434
Humanitats
836
701
589
601
568
587
535
Enginyeria i Tecnologia
1.106
1.110
1.145
1.213
1.143
1.163
1375
C. Salut
317
289
328
293
307
282
245
C. Socials i Jurídiques
3.583
3.390
3.392
3.523
3.344
3.280
3.317
Total
6.602
6.415
5.995
6.019
5.839
5.770
5.906


Gràfic. Evolució percentual de Nou Ingrés per Branca
Gràfic de l'evolució percentual de Nou ingrés per Branca

 

 

 

 

Nou ingrés per Centre i Sexe  

Taula. Nou Ingrés per Centre i Sexe

Cod_Centre Centre Home Dona Total
EURe
Escola Adscrita de Relacions Laborals - Elda
5
16
21
EPS
Escola Politècnica Superior
1022
297
1319
EUC
Escola Universitaria de Ciències Empresarials
259
245
504
EUE
Escola Universitària d'Infermeria
51
287
338
EUO
Escola Universitària d'Òptica i Optometria
23
46
69
EUR
Escola Universitària de Relacions Laborals
70
128
198
EUT
Escola Universitària de Treball Social
30
160
190
FED
Facultat d'Educació
220
464
684
FCI
Facultat de Ciències
146
182
328
FEE
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
295
440
735
FDE
Facultat de Dret
337
349
686
FFL
Facultat de Filosofia i Lletres
221
599
820
IEI
Institut de Economia Internacional
9
5
14
Total
 
2.688
3.218
5.906


Gràfic. Distribució percentual de nou ingrés per Centre i Sexe
Gràfic de la distribució percentual de Nou ingrés per Centre i Sexe

 

 

 

Egressats per Branca

 

Taula. Egressats per Branca

Branca 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
C. Experimentals
289
340
309
285
324
325
352
Humanitats
408
446
463
459
482
403
364
Enginyeria i Tecnologia
472
626
656
523
509
415
602
C. Salut
174
200
290
255
210
236
238
C. Socials i Jurídiques
2.177
2.128
2.098
1.999
2.167
1.885
2.029
Total
3.520
3.740
3.816
3.521
3.692
3.264
3.585

 

Gràfic. Evolució d'Egressats per BrancaGràfic de l'evolució d'Egressats per Branca

 

 

 

Egressats per Centre i Sexe  

Taula. Egressats 2004-05 per Centre i Sexe

Cod_Centre Centre Home Dona Total
EURe Escola Adscrita de Relacions Laborals - Elda
7
17
24
EPS Escola Politècnica Superior
421
112
533
EUC Escola Universitària de Ciències Empresarials
107
148
255
EUE Escola Universitària d'Infermeria
46
248
294
EUO EscolaUniversitària d'Òptica i Optometria
19
56
75
EUR Escola Universitària de Relacions Laborals
70
109
179
ETS Escola Universitària de Treball Social
7
120
127
FED Facultat d'Educació
105
311
416
FCI Facultat de Ciències
115
175
290
FEE Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
194
316
510
FDE Facultat de Dret
131
174
305
FFL Facultat de Filosofia i Lletres
146
413
559
IEI Institut de Economia Internacional
7
3
10
IUG Institut Universitari de Geografia
3
5
8
Total  
1.378
2.207
3.585


Gràfic. Percentatge d'Egressats 2004-05 per Centre i Sexe
Gràfic del percentatge d'Egressats 2004-05 per Centre i Sexe

 

 

 

 

Tercer Cicle

· Alumnes de tercer cicle per Edat i Sexe  
· Alumnes de tercer cicle per Nacionalitat  
· Alumnat que va aprovar la tesis per Edat i Sexe  
· Crèdits matriculats per programa de Doctorat
· Evolució de tesis llegides per Edat

 

 

 

Alumnes de tercer cicle per Edat i Sexe  

Taula. Alumnes de tercer cicle per Edat i Sexe

Edat Home Dona Total
20-24
93
92
185
25-29
231
220
451
30-34
119
104
223
35-39
60
61
121
40-44
57
49
106
45-49
48
50
98
50-59
29
26
55
+ 59
3
3
6
Total
640
605
1.245

Gràfic. Piràmide d'alumnes de tercer cicle
Gràfic piramidal d'alumnes de Tercer Cicle

 

 

 

Alumnes de tercer cicle per Nacionalitat  

Taula. Alumnes de tercer cicle per Nacionalitat
(nomenclatura utilitzada per l'ONU –Statistics Division–)


Nacionalitat Alumnes Nacionalitat Alumnes
Alemanya
4
Irlanda
1
Algèria
7
Itàlia
6
Argentina
8
Japó
1
Bèlgica
2
Lituània
1
Bolívia
1
El Marroc
13
Bòsnia-Hercegovina
1
Mauritània
1
Brasil
4
Mèxic
85
Bulgària
2
Moldàvia
1
Canadà
1
Nicaragua
1
Colòmbia
33
Palestina (Territoris Ocupats)
1
Costa Rica
10
Paraguai
1
Cuba
88
Perú
18
Xile
11
Polònia
5
Xina (República Popular)
2
Portugal
3
E.E.U.U. d'Amèrica del Nord
2
Puerto Rico
1
Equador
3
Regne Unit
1
Espanya
884
Romania
8
Estonia
2
Rússia
5
França
4
Ucraïna
2
Grècia
1
Uruguai
2
Hondures
1
Turquia
1
Hongria
2
Veneçuela
8
Iraq
2
Iugoslàvia
2
Iran
2
 Gràfic. Alumnes de tercer cicle per continent
(no s'inclou la nacionalitat espanyola)

Gràfic d'alumnes de Tercer Cicle per Continent sense incloure la nacionalitat espanyola

 

 

 

Alumnat que va aprovar la tesi per Edat i Sexe  

Taula. Alumnes que han llegit la tesi en 2004-05 per Edat i Sexe

Edat Home Dona Total
25-29
17
25
42
30-34
23
11
34
35-39
8
5
13
40-44
3

3
45-49
2
2
4
50-59
3
3
6
+ 59

1
1
Total
29
25
103


Gràfic. Alumnes que han llegit la tesi per Edat i Sexe
Gràfic dels alumnes que han llegit la tesi per Edat i Sexe

 

 

 

Crèdits matriculats per programa de Doctorat  

Taula. Crèdits matriculats per programa de Doctorat

Programa Crèdits
Análisis Financiero
275
Antigüedad
292
Antropología Biológica y de la Salud
293
Aplicaciones de la Informática
1252
Arquitectura, Ciudad, Obra Civil y su Construcción
436
Atención a la Diversidad en Ámbitos Educativos
219
Bienestar Social y Desigualdades
769
Biodiversidad: conservación y gestión de las especies y sus hábitats
621,5
Biología Experimental y Aplicada
329,5
Biotecnología en Ciencias de la Salud
484
Ciencia de Materiales
463
Ciencias del Mar
216
Conservación y Restauración de Ecosistemas…
240
Derecho Ambiental
552
Derecho Financiero y Tributario
52
Derecho Público y Método Jurídico
149
Desarrollo Sostenible de Bosques Tropicales
846
Diseño, Orientación e Intevención Psicopedagógica
328
Economía Cuantitativa
450
Electroquímica, Ciencia y Tecnología
36
Empresa y Sistema Penal
12
Enfermería y Cultura de los Cuidados
964
Enfermería: práctica y educación
363
Estudios de Filología Inglesa
395
Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
145
Formación en Investigación Didáctica
167
Geociencias: Riesgos y Recursos Geológicos
38
Geografía
151,5
Ingeniería de Materiales, del Agua y del Terreno
190
Ingeniería Informática y Computación
350
Ingeniería Química
150
Interuniversitario en Estudios Filológicos Interdisciplinares
224
Investigación Educativa, Desarrollo Curricular y Profesional
725
Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales
97
La Protección Constitucional de los Derechos Fundamentales
108
Lengua y Literatura Catalanas
60
Lenguas, Culturas y sus Tradiciones en al Ámbito Mediterráneo
228
Literatura Española e Hispanoamericana, Lengua Española, …
682
Márketing
191
Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas
495
Problemas Actuales e Históricos de la Economía
285
Química
222
Química Orgánica en la Industria Farmacéutica
68
Salud Pública
548
Sociedad y Estado en España (Siglos XIV-XX)
403
Sociología: Sociedad y Cultura Contemporáneas
247
Tecnologías de la Sociedad de la Información
992
Traducción e Interpretación
560
Constitución y Derechos Fundamentales de Europa
124
Estudis Pluridisciplinars de Gènere
63
Interuniversitari d'Estudis de Gènere
21
Interuniversitari en Automàtica i Robòtica
90
Matemáticas y Aplicaciones Cientificotécnicas
184
Matemáticas y Aplicaciones Cientificotécnicas: Cálculo Numérico...
3
Sistema de Justícia Penal
34
Total
17.882,5

Gràfic. Crèdits matriculats (%) en tercer cicle per Branca
Gràfic dels crèdits matriculats en tant per cent en Tercer Cicle per Branca

 

 

 

Evolució de tesis llegides per Edat

Taula. Evolució de tesis llegides per Edat

Edat 1999 2000 2001 2002 2003 2004
25 - 29
15
37
27
33
26
42
30 - 34
13
27
29
11
18
34
35 - 39
11
12
11
11
12
13
40 - 44
4
3
8
6
12
3
45 - 49
3
2
2
7
6
4
50 - 59
2
1
7
3
1
6
+ 591

1
Total
48
82
84
72
75
103

Gràfic. Evolució percentual de tesis llegides per Sexe
Gràfic de l'evolució percentual de tesis llegides per Sexe