Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

CLAUSTRE

 

El claustre sols ha tingut una sessió. Es va reunir el dia 29 de novembre de 2005 sota la presidència del rector Ignasi Jiménez Raneda. La Mesa del Claustre estava formada pels professors Balbino Mancheño (degà de la Fac. de Ciències) i José Luis Cifuentes (Degà de Filosofia i Lletres) els alumnes Pedro J. Pelegrín Bayod i Luz María López Samaniego, i els membres del PAS Obdulia Munguia i Josep Forcadell, que actua de secretari.

El rector va informar sobre les activitats de desplegament del nou Estatut de la Universitat: elecció de degans i directors de centres, eleccions de directors de departaments i d’instituts d’investigació, elaboració del Reglament de Règim Intern del Claustre Universitari, preparació del Butlletí Oficial de la Universitat (BOUA) i elaboració del Reglament del Defensor Universitari. Així mateix, va informar de l’estat d’elaboració del Pla d’Ordenació Integral (POI); de les titulacions noves que s’han posat en marxa (Ciències de l’Esport, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Criminologia i Història amb la Universitat d’Ais en Provença. Continua l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament i l’adaptació a la metodologia docent de l’Espai Europeu d’Educació Superior en alguns centres (Treball Social, Infermeria, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i en la de Sistemes, i en Química). El rector informa que la UA ja disposa de 10 instituts universitaris d’investigació i està en procés de constitució l’Institut Ramon Margalef i altres tres més.

El rector fa balanç dels bons resultats del foment de la cultura i de l’extensió universitària en el campus (Museu, Paranimf, Sala Aifos, PIC) i en les diferents seus universitàries. S’informa que s’ha creat el CUVRIC (Comitè de les Universitats Valencianes per a els Relacions Internacionals i la Cooperació.

Durant aquest any 2005 s’ha elaborat el Pla Estratègic de Gestió de la UA impulsat per la Gerència i està començant a funcionar un nou Sistema d’Informació de la UA (SIUA) per a gestionar tota mena de dades d’interès general de la Universitat.

El defensor universitari va presentar l’informe corresponent al període comprès entre agost de 2003 i juliol de 2004
(http://www.ua.es/secretaria.gral/va/memoria/2003_04/03_defensor/index.htm#presen) i les dades fins juliol de 2005.

Elaboració i aprovació del Reglament de Règim Intern del Claustre:
http://www.ua.es/va/presentacion/claustro/reglamento_regimen_interno_claustro.pdf

Aprovació de la Comissió de Reclamacions proposada pel rector formada per 7 catedràtics:
Enrique Alcaraz, Carlos Barciela, Augusto Beléndez, Josep Bernabeu, Juan Luis Castejón, Juan Manuel Pérez i Agustín Bermúdez.

Acta del Claustre de 29 de novembre de 2005:
http://www.ua.es/va/presentacion/claustro/acuerdos/acta291105.htm