Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

CONSELL DE GOVERN

 

· Normativa
· Distincions
· Facultats i Escoles
· Departaments
· Instituts

 

 

 

Normativa

· Consell de Govern de 28 de juliol de 2005

- Modificació del Títol 8º de la Normativa d'Estudis de Tercer Cicle.


· Consell de Govern de 22 de febrer de 2006

- Modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre Títols Propis de Postgrau i Especialització (Màster, Especialista i Expert Universitari).

- Modificació de la Normativa de Beques de Títols Propis de Postgrau i Especialització (Màster, Especialista i Expert Universitari).


· Consell de Govern de 31 de maig de 2006

- Normativa sobre Promoció i Reconeixement de la Representació d'Estudiants.


· Consell de Govern de 29 de juny de 2006

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre Cursos Especials de Menys de 200 hores i Comissió de Reconeixement de Crèdits de Lliure Elecció.


· Consell de Govern de 26 de juliol de 2006

- Normativa que regula la Jornada de Treball, Permisos, Llicències i Vacances del PAS de la Universitat d'Alacant.


· Consell de Govern de 27 de setembre 2006

- Modificació de les Normes per al funcionament de les Comissions de Selecció dels concursos per a proveir places de professor contractat doctor i professor col·laborador.

 

 

 

Distincions

PREMIS EXTRAORDINARIS

· Consell de Govern de 24 de novembre de 2005

- Els Premis Extraordinaris de Llicenciatura i Diplomatura per al curs acadèmic 2004/05 són:

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS:

Ramón Mora Pastor (Administració i Direcció d’Empreses)
Emma Galiana Pallares (Administració i Direcció d’Empreses)
Ángeles Martín Moreno (Administració i Direcció d’Empreses)

Roberto Antón Ferrández (Economia)
Pedro Jaime Noguera Bañuls (Economia)
Alberto Juan Beltrán Núñez (Economia)

José Luis Tirado Escudero (Sociologia)
Diego De la Cruz Felipe (Sociologia)

Teresa Ferrández Fernández (Publicitat i Relacions Públiques)
Claudia Belda Bello (Publicitat i Relacions Públiques)
Milagros Cantero Marhuenda (Publicitat i Relacions Públiques)

FACULTAT D’EDUCACIÓ:

Alexandra Virginia Carrillo Pérez (Mestre Educació Musical)

Rosa Martín Antón (Mestre Educació Infantil)
Patricia Fernández Acedo (Mestre Educació Infantil)

Maria Satoca Valero (Mestre Educació Primària)
Mª José Nevado Verdú (Mestre Educació Primària)

Moisés Romo Carbonell (Mestre Educació Física)
José Antonio Martínez Carbonell (Mestre Educació Física)

Mª del Pilar Cantero Vicente (Mestre Educació Llengua Extrangera)
Ester del Rey Serrano (Mestre Educació Llengua Extrangera)

Ester Álvarez Fernández (Psicopedagogia)
Miguel Gómez Amorós (Psicopedagogia)

FACULTAT DE DRET:

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES:

Carlos Jesús Ascunce Arrieta (Humanitats)

Benito Manuel Zaragozí Zaragozí (Geografia)
Carlos Cortés Samper (Geografia)

Inés Sánchez Vicent (Filologia Anglesa)
Rubén Bayón Galvañy (Filologia Anglesa)

Antonio Jesús Piqueres Díez (Història)
Bernat Montoya Rubio (Història)
Hector Uroz Rodríguez (Història)

Ruth María Lavale Ortiz (Filologia Hispànica)
Paula Gonzalez Díaz(Filologia Hispànica)

Fayez Khalaf Al Hissein (Filologia Àrab)

Lucía Clara Serrano Lucas (Traducció i Interpretació)
Virginia Quevedo García (Traducció i Interpretació)

Samuel Martínez Martínez (Turisme)

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ÒPTICA I OPTOMETRIA:

David Terol Palacios

ESCOLA UNIVERSITÀRIA ADSCRITA DE RELACIONS LABORALS:

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR:

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS:

Juan Miguel Martínez Paco (Relacions Laborals)

Rosa Mª Díez Oviedo (Ciències del Treball)


· Consell de Govern de 23 de desembre de 2005

- Els Premis Extraordinaris de Doctorat per al curs acadèmic 2005/06 són:

Àrea de coneixement Programa de Doctorat Premis Extraordinaris 2005
Ciències Experimentals Ciència de Materials Fco. Rafael Montilla Jiménez
Ciències Experimentals Química Joaquín Gomis Soler
Ciències Experimentals Química Carmen Pacheco Lloret
Ciències Socials i Jurídiques Economia Quantitativa –QED Juan De Dios Moreno Ternero
Ciències Socials i Jurídiques Metodologia,Fonts i Institucions Jurídiques (*)

(*) Encara no s’ha celebrat la comissió.

 

- Els Premis Extraordinarisde Llicenciatura i Diplomatura per al curs acadèmic 2005/06 són:

FACULTAT DE CIÈNCIES:

Ana Mª Silvestre Albero (Química)
Silvia Tarí Segura(Química)

Natalia Cuesta Garrote (Biologia)
Vicente Pérez García (Biologia)
Victor Manuel Santana Pastor (Biologia)

Mario Valero Hervás (Ciències del Mar)

Mª Pilar Silvestre Albero (Matemàtiques)

Cristina Gutiérrez Ribas (Enginyeria Química)
Antonio Martínez Reche (Enginyeria Química)

Desierto ( Ingeniería Geológica)

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES EMPRESARIALS GERMÀ BERNÀCER:

Adoración Fernández Gomero (Diplomatura)
Sonia Guerra Pacheco (Diplomatura)
Juan Francisco Noguerón Molina (Diplomatura)
Mª Alejandra Reyes Gómez (Diplomatura)


· Consell de Govern de 22 de febrer de 2006

- Els Premis Extraordinaris de Fi de Carrera, curs acadèmic 2004/05 són:

Beatriz Quintana Fernández (Arquitectura)

Felix Jiménez Jaén (Infermeria)
Rosario Canto García (Infermeria)
Pau Aracil Rico (Infermeria)
Noelia Carrión Jiménez (Infermeria)

Ana Mª Martín Sánchez (Nutrició Humana i Dietètica)
Francisca Sánchez Lorenzo (Nutrició Humana i Dietètica)

 

ALTRES DISTINCIONS

· Consell de Govern de 24 de novembre de 2005

- S'aprova per unanimitat la concessió de l'IV Premi Maisonnave al Sr. Arcadi Blasco Pastor en reconeixement a la seua continuada i destacada activitat en defensa de la democràcia, els drets humans i els valors cívics.

 

 

 

Facultats i Escoles

· Consell de Govern 24 de novembre de 2005

- Aprovació del Reglament de Règim Intern de la Facultat de Dret.


· Consell de Govern 22 de febrer de 2006

- Aprovació del Reglament de Règim Intern de la Facultat de Ciències.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern de la Facultat de Filosofia i Lletres.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.


· Consell de Govern 3 de maig de 2006

- Aprovació del Reglament Intern de l'Escola Politècnica Superior.


· Consell de Govern 31 de maig de 2006

- Aprovació del Reglament Intern de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria.

 

 

 

Departaments

· Consell de Govern 26 d'octubre de 2005

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.


· Consell de Govern 24 de novembre de 2005

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat.


· Consell de Govern 23 de desembre de 2005

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament d'Organització d'Empreses.


· Consell de Govern 31 de gener de 2006

- Aprovació del canvi de denominació del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional que passarà a denominar-se Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia.


· Consell de Govern 29 de març de 2006

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Química Física.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Química Orgànica.


· Consell de Govern 3 de maig de 2006

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Treball Social i Serveis Socials.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament d'Ecologia.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal.


· Consell de Govern 29 de juny de 2006

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Construccions Arquitectòniques.


· Consell de Govern 26 de juliol de 2006

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament d'Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Física Aplicada.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Tecnologia Informàtica i Computació.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Disciplines Econòmiques i Financeres.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament d'Història Medieval i Moderna.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament d'Enginyeria Química.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada.

· Consell de Govern 27 de setembre de 2006

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Anglesa.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Departament de Sociologia I i Teoria de l'Educació.

 

 

 

Instituts

· Consell de Govern de 28 de juliol de 2005

- Aprovació de l'Institut Universitari Multidisciplinar para l'Estudi del Medi (IMEM) “Ramón Margalef”.


· Consell de Govern de 31 de gener de 2006

- Aprovació de canvi de denominació del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional que passarà a denominar-se Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física.


· Consell de Govern de 22 de febrer de 2006

- Informe favorable de creació de l'Institut Universitari d'Investigació Desenvolupament Social i Pau.

- Informe favorable de creació de l'Institut Universitari d'Investigació Informàtica.

- Informe favorable de creació de l'Institut Universitari d'Investigacions Turístiques.


· Consell de Govern 31 de maig de 2006

- Aprovació del Reglament de Règim Intern de l'Institut Universitari d'Electroquímica.


· Consell de Govern 26 de juliol de 2006

- Aprovació del Reglament General d'Instituts Universitaris d'Investigació.

- Aprovació del Reglament de Règim Intern de l'Institut Universitari de Geografia.

· Consell de Govern de 27 de setembre de 2006

- Aprovació del Reglament de Règim Intern de l'Institut Universitari d'Enginyeria dels Processos Químics.