Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

FUNDACIÓ L'ALCÚDIA

 

· Introducció
· Investigació arqueològica i docència
· Restauració
· Manteniment i programa d'enjardinament del jaciment
· Administració i gerència

 

 

 

Introducció

A l’octubre de 2005 la Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica l’Alcúdia començava el curs acadèmic immersa en els diferents projectes i treballs d’un pla de renovació i canvis que abasta un període plurianual de 2003 a 2006. En aquest sentit, hem tingut la participació del nostre patronat, especialment de la Universitat d’Alacant, de la Diputació d’Alacant i de l’Ajuntament d’Elx, i també les subvencions corrents d’excavació, inventari i material de la Conselleria de Cultura.

Així mateix, la Gerència de la Fundació ha continuat apostant per les bones relacions institucionals i l’impuls definitiu a la construcció del nou Centre d’Interpretació de l’Alcúdia, les obres del qual van començar al setembre del 2005. Amb tot això, podem dividir la memòria del curs 2005/2006 en quatre línies diferents d’actuació:

- Investigació arqueològica i docència
- Restauració
- Manteniment i programa d’enjardinament del jaciment
- Administració i gerència

 

 

 

Investigació arqueològica i docència

El projecte començat l’any 2003, Docència i Investigació a l’Alcúdia d’Elx, ha finalitzat el 2006, i s’ha conclòs així la quarta i última fase d’actuacions al jaciment. Els treballs s’han adaptat als pressupostos econòmics establits.

L’actuació desenvolupa objectius de diferent naturalesa que van des de la investigació arqueològica fins al treball de camp i tasques específiques de laboratori, sempre atenent la divulgació i les premisses docents que continuen sent prioritàries dins de les línies de formació acadèmica que la Fundació pretén.

Sector 4C del jaciment
Nivells de carrer tardans en el sector 4C del jaciment

La campanya arqueològica s’ha centrat de nou en el sector 4C del jaciment, espai conegut per l’existència d’un important grup de cases d’època ibèrica. Els nivells excavats durant el mes de setembre corresponen a un conjunt d’estrats superposats a aquestes construccions més antigues, on destaquen diferents nivells de carrer tardans que contenen un conjunt de materials molt ric i significatiu que està en procés d’estudi.

En aquesta campanya han participat alumnes d’Història i d’Humanitats de la Universitat d’Alacant, amb l’objectiu d’ampliar la formació acadèmica que correspon a les diferents assignatures relacionades amb l’arqueologia. El projecte té, a més, la coordinació i el suport de l’Àrea d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant, i la direcció és assumida per Lorenzo Abad, catedràtic d’arqueologia de la Universitat d’Alacant, Mercedes Tendero, arqueòloga de la Fundació i Jesús Moratalla, professor adjunt d’aquesta mateixa Universitat.

Alumnes que han participat en la campanya arqueològica
Alumnes que han participat en la campanya arqueològica- Curs d’Arqueologia de Camp.
Com cada any, i coincidint amb el curs acadèmic, la Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica l’Alcúdia, en col·laboració amb l’Àrea d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant i el Vicerectorat d’Extensió Universitària, fan un curs pràctic destinat a tots els alumnes de la Universitat d’Alacant que cursen alguna assignatura relacionada amb l’arqueologia. Els alumnes, fonamentalment d’Història i Humanitats, tenen un quadern de treball editat per la Col·lecció Joan Fuster d’aquesta Universitat que serveix de guió bàsic per a les pràctiques que s’imparteixen al jaciment arqueològic.

Alumnes del curs d'"Arqueologia de camp"

Alumne realitzant unes pràctiques
Grup d'alumnes de pràctiques d'arqueologia en el jaciment

 

- Beca de la Conselleria de Cultura per a la realització de l’inventari SVI.
Un altre dels objectius proposats enguany ha sigut continuar la catalogació dels fons procedents del Museu Monogràfic de l’Alcúdia i l’adaptació al sistema d’inventari proposat per la Generalitat Valenciana per a tots els museus de la Comunitat. Aquest treball inclou la informatització i digitalització de totes les dades, tant des del punt de vista de la investigació com de la gestió pròpia d’un museu. La beca ha sigut atorgada a Yolanda García Muñoz.

Peça del Museu Monogràfic de L'Alcúdia

Objete del Museu Monogràfic de L'Alcúdia

Diverses peces del Museu Monogràfic de L'Alcúdia

 

- Projectes de didàctica.
Aquest curs es va presentar la unitat didàctica d’arqueologia Aula Virtual de l’Alcúdia d’Elx inclosa en la pàgina web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ha sigut subvencionada per un dels patrons de la Fundació l’Alcúdia, Fernando Martínez Ramos i desenvolupada per Ramón Muñoz, Mercedes Tendero i Alberto Prego, i disposa fins al moment actual de dos quaderns d’activitats enfocades als alumnes de primària i secundària respectivament. Per a l’elaboració d’aquestes activitats s’han tingut en compte els conceptes i els valors de la història i de l’arqueologia, utilitzant com a suport bàsic els coneixements que una ciutat com Ilici (l’Alcúdia) pot aportar com a recurs docent. Està en curs penjar en la web les activitats del quadernet de batxillerat.

Pàgina web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que fa referència a Arqueologia

 

- Els estius a Ilici.
Enguany, i en col·laboració amb la CAM, vam fer uns tallers d’estiu al jaciment durant els mesos de juliol i agost. Per a això, es van instal·lar unes tendes al costat d’una de les zones d’arbrat d’Ilici, on es van col·locar taules i cadires per a fer els tallers. L’objectiu era que, a través de jocs i activitats, els xiquets de la ciutat i els que ens visiten durant els mesos estivals, pogueren aprendre i conèixer dades sobre l’arqueologia i, de manera més concreta, sobre aquest important jaciment arqueològic. Els tallers incloïen quadernets de camp, diferenciats en contingut segons les edats dels xiquets que van participar en el curs, jocs tradicionals i activitats plàstiques.

Taller d'arqueologia dirigit a xiquets
Taller d'arqueologia dirigit a xiquets

 

- Concurs per a xiquets sobre la Dama d’Elx.
Coincidint amb l’estada a la ciutat d’Elx de la Dama, vam dur a terme un concurs artístic destinat als centres d’ensenyament de la localitat. Els regals i trofeus es van donar en una de les sales del Museu Monogràfic de l’Alcúdia.

Exposició de treballs fets per els xiquetss per al concurs sobre la Dama d'Elx
Exposició de treballs fets per els xiquets per al concurs sobre la Dama d'Elx

 

- III Curs d’Arqueologia il·licitana: "Els dilluns amb l’Alcúdia".
Des del mes de setembre fins al mes de desembre es va desenvolupar el tercer cicle de conferències, tots els dilluns de vesprada al Centre de Congressos d’Elx. Està organitzat per la Fundació l’Alcúdia i té la col·laboració de la Universitat d’Alacant, la CAM i l’Ajuntament d’Elx. Consta de diferents intervencions a càrrec d’especialistes que presenten una visió actual de la Dama d’Elx. L’èxit dels cursos anteriors ha sigut determinant per a la realització d’aquest tercer cicle, la temàtica del qual s’ha fet coincidir amb l’esdeveniment de l’arribada de tan emblemàtica escultura de cronologia ibèrica a la ciutat d’Elx. El curs té també crèdits de lliure designació i les subvencions oportunes.

Conferència sobre la visió actual de la Dama d'Elx
Rostre de la Dama d'Elx

 

- Exposició de la CAM.
El dia 10 de novembre de 2004 es va inaugurar l’exposició titulada «Iberia, Hispània, Spania. Una mirada des d’Ilici, a la seu cultural de la CAM d’Alacant. Des de llavors i fins a la data, l’exposició ha continuat itinerant per diferents seus en l’àmbit nacional, entre les quals s’ha inclòs la mateixa ciutat d’Elx en la qual la nostra exposició va ser, sens dubte, una de les més visitades i el millor complement per a l’estada a la ciutat de la Dama d’Elx. La major part dels materials exposats procedeixen de l’Alcúdia d’Elx, raó per la qual constitueix un magnífic aparador per a donar a conèixer els fons de la Fundació. Per a això s’han restaurat diversos objectes, sobretot materials ceràmics, bronzes i mosaics. La preparació d’aquesta exposició s’ha portat a terme a través del Consell Científic de la Fundació en coordinació amb la CAM.

Figura nua d'un xiquet
Atuells i plat de ceràmica

 

- Exposició de La Llum de les Imatges.
També hem cedit una de les peces més emblemàtiques que tenim en els fons del Museu Monogràfic de l’Alcúdia a aquesta exposició. Es tracta d’un fragment d’un plat, datat durant l’antiguitat tardana, en el fons del qual apareixen les primeres representacions iconogràfiques del cristianisme.

Cartell de l'exposició "La lum de les Imatges"
Fragment d'un plat del Museu Monogràfic de L'Alcúdia

 

 

 

Restauració

Els treballs de restauració d’aquest curs han estat dirigits sobretot a la consolidació de parts puntuals del jaciment com ara:

- Restauració d’un plat de ceràmica grisa, només amb el 50% dels seus fragments, i amb decoració estampada, restaurat per a l’exposició "Una mirada des d’Ilici".
- Restauració de plat de sigil·lada amb decoració estampada.
- Còpies de tres fragments ceràmics i d’un càlat.
- Neteja de monedes del monetari de la sala V.
- Elaboració del projecte de coberta per a les termes orientals del jaciment.
- Reposició de tessel·les del mosaic de la sala IV.
- Neteja i restauració de diversos fragments escultòrics.
- Restauració de la decoració d’un gran got ibèric.
- Realització de motlles per a còpies.
- Neteja i consolidació d’esquelets de la sala del vestíbul.
- Consolidació del temple ibèric amb silicat d’estil polvoritzat.
- Restauració del Mosaic de l’Àguila.

Mosaic de l'Àguila
Sala on està ubicat el Mosaic de l'Àguila

 

- Neteja de la pedra de la tomba de la sala V amb deslim i aigua.
- Consolidació del mosaic Sailacos amb paraloid dissolt al 12% en acetona.
- Consolidació dels fragments originals de la Dama sedent amb paraloid al 12% en acetona.
- Tractament i classificació de les peces provinents de la campanya arqueològica 2005.

Exposició d'una peça arqueològica

 

 

 

Manteniment i programa d'enjardinament del jaciment

En el període de temps comprès entre aquestes dues dates s’han dut a terme les actuacions següents:

- Arreplega de fulles seques.
- Arrencada d’atzavares joves.
- Desbrossada amb màquina.
- Pintura de la sala IV del museu.
-Col·locació de moqueta a l’entrada del museu.
- Pintura de la rampa d’accés al museu.
- Pintura de la porta del museu.
- Trasplantament de les vuit moreres afectades per l’obra del nou edifici.
- Habilitació del nou magatzem d’eines.
- Fumigació amb herbicida.
- Retallada de dent de bou.
- Plantació de dent de bou en el sector de la Casa de l’orfebre.
- Reg de palmeres.
- Plantació de polps, àloes, cintes i tanca en el jardí de les lavandes.
- Pintura de diverses parets del museu.
- Neteja del degoteig i renovació de les gomes.
- Col·locació de senyals per a ordenar el trànsit de vehicles al jaciment.
- Neteja de vidres del sostre del museu.
- Arranjament de l’accés actual al jaciment davant la deterioració ocasionada per les pluges recents, amb plantació d’atzavares per a delimitar la zona de pas de vehicles i trasplantament d’un arbre per a corregir-ne la ubicació davant la nova disposició d’aquesta entrada.
- Arranjament de l’accés al jaciment al punt de connexió amb la carretera Elx-Dolors motivat per la situació d’obres en què es troba aquesta.
- Consolidació de perfils mitjançant la construcció de murs de contenció en la domus del sector 5-F.
- Arrancada d’herba entre les murtes i els baladres.
- Neteja general del museu.
- Fumigació de pins.
- Poda d’arbres.
- Poda de palmeres joves.
- Poda de baladres.
- Neteja manual d’herbes de la zona de les palmeres joves i els chamaeropshumilis (margalló).
- Arreplega de dàtils caiguts.
- Col·locació de nous cartells informatius en els diferents sectors del jaciment.
- Crema de restes de poda.
- Creació del camí a la Casa de l’orfebre.
- Col·locació de graveta en els costats sud i est del fòrum, en el camí de les domus i en el de la Casa de l’orfebre.
- Plantació de vint-i-sis palmeres (Phoenixdactylifera), trenta-un granats (Punicagranatum), dotze palmeres de ventall (Washingtoniafilifera), dos garrofers (Ceratoniasiliqua) i una olivera (Olea europea) procedents dels terrenys expropiats per la Diputació d’Alacant per a les obres de millora de la carretera d’Asprillas. Aquests arbres han sigut prèviament arrancats, preparats i transportats per nosaltres mateixos utilitzant la maquinària de l’empresa Llidexsa.

 

 

 

Administració i gerència

La posada en marxa de la Gerència de la Fundació Universitària l’Alcúdia té com a fonaments de base la direcció econòmica i administrativa d’aquesta Fundació, i també la programació, organització i coordinació d’equips de treball, dins d’un marc de relacions fluïdes amb institucions públiques i privades. Durant el curs 2005/2006 destaquen les tasques següents:

- Gestió comptable, redacció de pressupostos i comptes anuals per a presentar-los a la Junta General del Patronat per a l’aprovació i remissió a la Conselleria d’Administracions Públiques.

- Gestió de documentació i comunicacions amb el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana, situat en la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

- Gestió de recursos humans, nòmines i assegurances socials de la Fundació Universitària l’Alcúdia.

- Gestió de la despesa.

- Gestió, juntament amb la Fundació General de la Universitat d’Alacant, de la pàgina web de la Fundació Universitària l’Alcúdia.

- Continuen les relacions amb la Conselleria d’Infraestructures amb motiu de la nova via ràpida entre Elx i Sant Fulgenci, que es construirà en breu, i en el traçat de la qual es troba situada la Fundació. En aquest sentit, la Conselleria preveu la construcció d’una rotonda prèvia a l’entrada a la Fundació en sentit Elx-Sant Fulgenci a 250 m. Igualment, la Conselleria es compromet a fer tota la cartelleria indicativa de la ubicació de la Fundació. Així mateix, s’ha aconseguit el compromís que les espècies vegetals expropiades en el trajecte de la via ràpida i no utilitzades en les diferents glorietes d’aquesta siguen donades a la Fundació.

- Gestió del procés de les obres del nou Museu Monogràfic l’Alcúdia, centre d’interpretació i dels accessos. L’empresa guanyadora d’aquest concurs i amb la qual s’ha signat el contracte per a la construcció del Museu és CYES, Construcciones y Estudios SA.

- Durant aquest curs també s’ha gestionat el "II Curs d’arqueologia il·licitana: Els dilluns amb l’Alcúdia", que va començar a l’octubre de 2005, i també les ajudes necessàries per a dur-lo a terme per part del Vicerectorat d’Extensió Universitària i de la CAM.

- Gestió amb la Universitat d’Alacant per al "III Curs d’arqueologia il·licitana: Els dilluns amb l’Alcúdia. La Dama d’Elx: figura i símbol". En aquest sentit s’ha aconseguit l’aprovació de 3 crèdits de lliure elecció curricular, certificació de 30 hores per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i patrocini del Vicerectorat d’Extensió Universitària i de la CAM.

- Seguiment i avaluació d’una alumna en pràctiques del Vicedeganat de Pràctiques d’Empreses de la Facultat de Ciències Empresarials, en conjunció amb la professora tutora de les pràctiques Juana Tormo Domínguez.

- Gestió del patrocini de Panamá Jack per a l’equipament (botes, motxilles, gorres, samarretes, etc.) dels estudiants en pràctiques de les excavacions corrents de 2006.

- Sol·licitud, seguiment i justificació administrativa de les següents subvencions sol·licitades:

· Subvenció general anual de la Universitat d’Alacant.
· Subvenció general anual de l’Ajuntament d’Elx.
· Subvenció per a despesa corrent de la Diputació d’Alacant.
· Subvenció extraordinària per a la construcció del nou centre d’interpretació de la Universitat d’Alacant.
· Subvenció extraordinària per a la construcció del nou centre d’interpretació de l’Ajuntament d’Elx.
· Subvencions corrents de la Conselleria de Cultura per a excavacions, material, i traducció de la pàgina web al valencià.
· Subvenció de Foment d’Ocupació per a la contractació de sis peons i dos guies turístics de les ajudes del SERVEF.
· Subvenció del Vicerectorat d’Extensió Universitària de la Universitat d’Alacant per al III Curs d’Arqueologia Il·licitana: Els dilluns amb l’Alcúdia.
· Subvenció de la CAM per al III Curs d’Arqueologia Il·licitana: Els dilluns amb l’Alcúdia. La Dama d’Elx: figura i símbol.