Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

SOCIETAT DE RELACIONS INTERNACIONALS

 

· Presentació
· Recursos Humans
· Cursos d'Espanyol
· A.U.L.A.S.
· Allotjament
· Congressos
· PROAC. Procediments administratius i activitats complementàries
· Àrea de Secretaria
· Àrea d'Informàtica

 

 

 

Presentació

Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, SA (la Societat) es va constituir el 1995 com una societat mercantil per donar suport instrumental a la Universitat d'Alacant, el seu únic accionista, amb l'objecte social de:

- impartir cursos d'espanyol i altres llengües oficials,
- organitzar exàmens per obtindre títols oficials d'espanyol,
- organitzar l'edició de materials per a l'ensenyament d'espanyol i de llengües modernes,
- organitzar cursos especialitzats i monogràfics relacionats amb aquestes activitats,
- organitzar congressos, reunions docents, seminaris, etc.,
- donar suport i promocionar projectes internacionals que la UA encomane,
- organitzar la cooperació i l'intercanvi universitari,
- donar suport a aquestes activitats amb serveis d'informació, traducció, interpretació, allotjament, recepció, atencions protocol·làries i activitats complementàries,
- fer viatges i excursions,
- activitats culturals,
- activitats d'intercanvi.

 

 

 

Recursos Humans

· Selecció. Convocatòries per al personal d'administració i gestió

Per facilitar els recursos adequats, la Societat de Relacions Internacionals va dur a terme les convocatòries següents:

- 17/10/2005: convocatòria per substituir temporalment la plaça de cap d'àrea d'AULAS. Nombre de candidatures: 4; nombre de candidats admesos: 1.

- 17/10/2005: convocatòria per substituir temporalment la plaça de cap de l’àrea d’Informàtica d'AULAS. Nombre de candidatures: 3; nombre candidats admesos: 1.

- 29/04/2005: procés de promoció interna per a cobrir el lloc de professor o professora de llengua xinesa del Centre d'Estudis Orientals. Nombre de candidatures 1; nombre de candidats admesos: 1.

Convocatòries Candidatures Seleccionats
Cap d'Àrea Aulas
4
1
Cap d'Àrea Informàtica

3
1
Professor Llengua Xinesa
1
1

 

· Borses de treball de professors

Segons la normativa de les borses de treball, es van revisar les que ara us presentem amb l’actualització de les dades dels apartats de valoració (enquestes) i d'experiència. Es feren les següents actuacions:

- Revisió de la borsa de professors de llengua i cultura espanyoles per a estrangers (22/09/2005)

- Revisió de les borses de professors d'idiomes:

  Espanyol AULAS  
Expedients
32
48
Total
 
10
Francès
 
16
Anglès
 
10
Italià
 
12
Alemany

 

· Plantilla. Evolució

La mitjana de treballadors de la Societat de Relacions Internacionals en 2005 fou de 80,35. El 2004 fou de 78,5, i això suposa que en 2005 va haver un increment del 2,5%.

Mitjanes
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
4t Trimestre
Mitjana Total
TT´ 04
78
77
81
78
78,5
TT´ 05
84,62
78,64
83,64
74,5
80,35

Gràfic del terme mitjà anual trimestral dels anys 2004 i 2005

 

· Retribucions

L'increment salarial del 2005 ha estat d'un 3,87% respecte a l'any 2004. Aquesta pujada correspon a la revisió de l'IPC de l'any 2004, la previsió de l’IPC prevista per a l'any 2005 i l'increment salarial addicional del 0,8%, segons diu el conveni.

 

· Pràctiques en SRI

Organisme Col·laborador Nre. Becaris
GIPE*
14
FACULTAT FILOSOFIA I LLETRAS (TURISME)*
3
FILOLOGIA HISPÀNICA*
6
FACULTAT ECONÒMIQUES (PUBLICITAT I RR.PP)*
2
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR*
2
UNIVERSITAT SALFORD INGLATERRA
2
ECOLE DE COMMERCE D'ANGOULÊME
3
UNIVERSITAT DÜSSELDORF
1
UNIVERSITAT D'ORADEA (RUMANIA)
1
MÀSTER EN TRADUCCIÓ
1
CICLES FORMATIUS
2
Total
37
*Procedents de la U.A.

L’any 2004 va haver un total de 35 alumnes en pràctiques i en 2005 un total de 37. Això suposa un increment d'un 5,41% respecte de 2004.

La procedència dels estudiants, com és usual, és la Universitat d'Alacant (72,97%).

Les àrees que més sol·liciten persones en pràctiques són:

- AULAS, per a donar suport a l'atenció del centre de lliure accés, als lectors de la Universitat de Düsseldorf i a les necessitats del servei de traducció.

- Secretaria, per a complementar el personal d’atenció al públic i en tasques administratives.

- Congressos, per prestar col·laboració per preparar congressos i organitzar-ne l’assistència.

- En els cursos d’espanyol, per a donar suport en les tasques de recerca d'informació, disseny i preparació del material lingüístic, activitats socioculturals, etc.

 

· III conveni col·lectiu de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, S.A.

El III conveni col·lectiu de la Societat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant es va signar el dia 1 d'agost, i es publicà en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant el dia 26 d'agost. La durada del conveni s’estengué fins al 31 de desembre de 2006

 

· Seguretat i higiene, creació del Comitè de Seguretat i Salut

Per donar compliment a la regulació en matèria laboral es va crear el Comitè de Seguretat i Salut, constituït de forma paritària pel Comitè d'Empresa i la Societat. La tasca que va dur a terme fou la de millora contínua en matèria de seguretat laboral. Destaquem les següents activitats:

- Reunions trimestrals
- Formació de treballadors (Curs bàsic de prevenció de riscos laborals a dos membres del Comitè de Seguretat i Salut)
- Investigació d'accidents

 

· Formació

Durant el 2005 es va potenciar de forma significativa la formació dels treballadors. Un total de 64 treballadors, front als 18 de l'any anterior, van assistir als cursos següents:

Matèries impartides Alumnes
Microsoft Excel
3
Excel Avançat
10
Prevenció de l'Estrès
12
Power Point
1
Comptabilitat
1
Microsoft Access
5
Microsoft Word
1
Tècniques de Negociació
3
Atenció telefònica de clients
8
Màrqueting Educatiu
2
Comerç Internacional
2
Prevenció Riscs Laborals
2
Direcció d'Equips
3
Qualitat i Productivitat a través de l'equilibri emocional
1
Gestió de Magatzems Estocs
1
Curs de Negociació
3
Anglès
5
Italià
1
Alemany
3
Total
67

 

 

 

 

Cursos d'Espanyol

Els fets més significatius de l'any 2005 han estat:

- Quant a la procedència dels nostres estudiants, hi ha hagut un increment significatiu de l’alumnat japonès (un 23% més en les matrícules).

- Tres nous grups per a cursos a mida: Jacksonville University (EUA), Worlds of Spain (EUA) i Doshisha University (Japó).

- Increment del nombre d'estudiants en cursos a mida: 71,43%.

- Creixement del 7,75% del nombre total d'estudiants en cursos modulars.

- Millora de l'ús de recursos, aules i professorat a causa del major nombre d’alumnes per grup en cursos modulars.

- Increment important del nombre d'estudiants Sòcrates que segueixen els cursos dissenyats especialment per a ells (un 23%).

- Creixement del 13,43% en el nombre de participants en els exàmens DELE.

- Ampliació de la participació en fires i esdeveniments de caràcter promocional de caràcter internacional. Vam assistir a Expolangues, MIV als països escandinaus, NAFSA, congrés APUNE, Arels Workshop, Asia Workshop i Berlin Workshop.

- Consolidació en el sector com a proveïdors de cursos d'espanyol a mida per a universitats, centres i institucions.

- Ampliació dels cursos complementaris: Llengua Espanyola a través del Cinema, a través de la Literatura i a través de l'Art.

- Renovació de la imatge i dels materials promocionals dels cursos.

- Canvis en el disseny de la web corporativa en l’apartat d'espanyol, que està disponible en els següents idiomes: espanyol, anglès, francès, alemany i japonès.

 

· Evolució dels alumnes i cursos

Alumnes de 2005 per producte:

Espanyol Alumnes Acum. 2005 Variació
05-04
Acum. 2004
Nre. estudiants Sócrates que comencen
738
23,00
600
Nre. estudiants en cursos Combi
26
-46,94
49
Nre. estudiants Modulares
1.585
7,75
1.470
Nre. estudiants Intensiu Sócrates
189
-5,03
199
Total alumnes Cursos Complementaris
739
19,77
617
Nre. estudiants "a mida" per a universitats
732
79,85
407
Nre. estudiants altres cursos
29
-64,63
82
Total Alumnes
4.038
3.424

Universitats amb Departament d'Espanyol amb les quals tenim acords:

- ARIZONASTATEUNIVERSITY (USA)
- CENTRALMICHIGANUNIVERSITY( USA)
- GRAND CANYONUNIVERSITY (USA)
- INSTITUTO CERVANTES NUEVA YORK (USA)
- IOWA STATE UNIVERSITY (USA)
- LUTHERCOLLEGE(USA)
- MID CONTINENT CONSORTIUM (USA)
- MISSISSIPPICOLLEGE (USA)
- OUACHITABAPTISTUNIVERSITY (USA)
- REITAKU UNIVERSITY (JAPÓN)
- SEISEN UNIVERSITY (JAPÓN)
- SETONHALLUNIVERSITY(USA)
- TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY (JAPÓN)
- UNIVERSIDAD DE MOSCÚ (RUSIA)
- UNIVERSIDAD ESTATAL DE ROSTOV (RUSIA)
- UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE AICHI (JAPÓN)
- UNIVERSITY OF MEMPHIS(USA)
- UNIVERSITY OF MIAMI (USA)
- UNIVERSITY OF MISSISSIPPI (USA)
- UNIVERSITY OF MISSOURI AT COLUMBIA ( USA)
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA ( USA)
- UNIVERSITY OF TRENT (CANADA)
- WILFRIDLAURIERUNIVERSITY(CANADA)
- DOSHISHAUNIVERSITY (JAPÓN)
- UNIVERSIDAD HELIA (HELSINKI, FINLANDIA)

Espanyol Cursos Acum. 2005 Variació
05-04
Acum. 2004
Nre. d'alta de Cursos Modulars
134
-6,29
143
Nre. d'alta de Cursos Intensiu Sócrates/modular
8
-20,00
10
Nre. alta de nivells en Cursos Modulars
102
7,37
95
Nre. alta de Cursos Complementaris
71
2,90
69
Nre. efectiu "Cursos a Mida" para universitats
24
71,43
14

Gràfic del nombre d'hores impartides en els mesos de l'any 2005

Gràfic del nombre de professors d'Espanyol en els mesos de l'any 2005

 

· Activitats i fites significatius d'activitats socioculturals i d'oci durant 2005.

Durant l'any 2005 la gestió de les activitats socioculturals i d'oci ha consistit en:

- Un nou enfocament i una nova planificació d'activitats socioculturals i d'oci.

- L’organització de viatges i excursions a diferents destinacions:

- Animació a la participació i contractació de les activitats socioculturals i d'oci.

- Captació i fideïtzació de clients.

- Assistència a les activitats.

- Organització de cursos i tallers: de ball, de cuina, de tast de vi.

- Organització d'activitats gratuïtes: intercanvis lingüístics, cicles de cinema, concerts internacionals, festes internacionals.

- Organització d'activitats esportives: II Lliga Esportiva Internacional, activitats nàutiques.

- Recepció i acompanyament d'estudiants i grups d'universitats.

- Oferta i organització d'activitats a mida per a grups, com cates de vi, assistència a corregudes de bous, visites a tablaos de flamenc, excursions per la província, visites d'empreses, sopars i vins d'honor

 

 

 

 

A.U.L.A.S.

· Cursos d'idiomes: Modulars.

El 2005 es van oferir cursos de tots els nivells d'anglès, francès, alemany i italià de 50 i 60 hores lectives. Tots aquests cursos es podien convalidar per crèdits de lliure elecció, exceptuant el curs de preparació per al TOEFL.

Per primera vegada es va oferir en alemany el curs de preparació al Zertifikat Deutsch, i també una convocatòria extraordinària al juny de l'examen oficial de l'Institut Goethe en la mateixa Universitat.

- Segon Quadrimestre 2004-2005: Febrer-Maig 2005

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Inicial
0
0
Elemental
1
15
Pre-Intermedi
4
58
Intermedi (Multimèdia)
7
84
Intermedi Alt (Multimèdia)
6
73
First Certificate (Multimèdia)
4
47
Avançat
1
7
CAE
1
9
TOEFL
1
5
Conversació
1
9
FRANCÈS Inicial
1
12
Elemental
1
10
Pre-Intermedi
1
10
ALEMANY Inicial
3
35
Elemental
2
25
Pre-Intermedi
1
15
Intermedi
2
25
Preparació Zertifikat Deutsch
1
9
ITALIÀ Inicial
1
12
Total  
40
470

L'oferta anual d'AULAS completar una altra vegada amb els cursos intensius dels mesos de juliol, agost i setembre.

Cursos d'Estiu: Juliol 2005

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Pre-Intermedi
2
31
Intermedi (Multimèdia)
4
50
Intermedi Alt (Multimèdia)
3
26
FCE
1
9
Conversació
3
26
ALEMANY Inicial
2
28
FRANCÈS Elemental
1
6
Total
16
176

Cursos d'Estiu: Agost 2005

Com els dos anys anteriors, els cursos d'agost s'imparteixen en la Seu de la Universitat a Alacant en horari de vesprada. Hi ha cursos dels idiomes anglès i alemany.

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ALEMANY Inicial
1
12
Elemental
1
14
ANGLÈS Intermedi (Multimèdia)
1
11
Intermedi Alt (Multimèdia)
1
11
Conversació
2
19
Total
6
67

Cursos d'Estiu: Setembre 2005

És el segon any que es tornen a oferir els cursos intensius en el mes de setembre en el Campus de la Universitat Alacant. Aquesta vegada només hi ha demanda per a l'idioma anglès.

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Intermedi (Multimèdia)
1
12
Intermedi Alt (Multimèdia)
1
9
Conversació
1
7
Total
3
28

 

- Primer Quadrimestre: Octubre 2005- Gener 2006

Es consolida l’oferta de tots els nivells, es manté l’oferta dels cursos de suport de conversa en anglès.

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Inicial
1
11
Elemental
1
15
Pre-Intermedi
4
51
Intermedi (Multimèdia)
9
106
Intermedi Alt (Multimèdia)
6
72
Prep. FCE
3
34
CAE
1
10
Conversació II
2
18
FRANCÈS Inicial
2
27
Elemental
1
8
Intermedi
1
14
ALEMANY Inicial
3
43
Elemental
2
17
Pre-Intermedi
1
12
Intermedi
2
21
ITALIÀ Inicial
2
21
Total  
41
480

 

· Cursos d'idiomes: Especials.

- Cursos Especials: Sòcrates-Erasmus

Tots els cursos de Cultura i Civilització dirigits als alumnes Erasmus de la Universitat d'Alacant eren convalidables per crèdits de lliure elecció curricular. Es van impartir en dos períodes segons les convocatòries d'aquestes beques:

Juliol 2005

Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS
8
111
ALEMANY
3
42
FRANCÈS
3
38
ITALIÀ
4
48
Total
18
239

Novembre - Desembre 2005

Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS
6
74
ALEMANY
1
17
FRANCÈS
2
12
ITALIÀ
3
37
Total
12
140

 

- Cursos Especials per al P.A.S.

· Segona Edició: 2004-2005: Febrer-Juny, 2005

Continuem amb els cursos de PAS en el segon quadrimestre de l'any segons la convocatòria d'octubre de cursos quadrimestrals i anuals en els següents nivells:

Idioma Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Elemental
1
16
Intermedi
2
30
Intermedi Alt
1
15
FRANCÈS Elemental
2
25
Prep. al DELF
1
9
ALEMANY Elemental
1
12
Conversació
1
10
Total  
9
117

 

· Seminari Internacionalització del PAS: Juny 2005:

Al mes de juny s’organitzaren les proves d'anglès per a seleccionar alumnes que opten a beques de perfeccionament de l’anglès a la Universitat de Bath. Un total de 18 alumnes es van examinar.

Amb motiu de les beques i ajudes que va concedir el Programa de Mobilitat del PAS del Servei de Selecció i Formació de la UA, AULAS organitzà seminaris informatius en anglès sobre qüestions culturals i acadèmiques relacionades amb el Regne Unit.

· Personal UA Primer Quadrimestre: 2005-2006: Octubre, 2004 - Gener, 2005:

Quan s’inicia aquest nou any acadèmic 2005/2006 també s'introdueixen canvis en el plantejament dels cursos d'idiomes per al PAS. A partir d'aquest moment, el PDI també pot assistir a aquests cursos, que engloben els dos col·lectius sota la denominació de Cursos per al Personal de la UA.

Els nivells que s’ofereixen també es van alternar entre el primer i el segon quadrimestre:

Idioma Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Bàsic
2
20
Pre-Intermedi
2
29
Intermedi Alt (anual)
3
44
Prep. al FCE (anual)
2
19
Seminari Beca Bath
1
18
FRANCÈS Bàsic
2
21
Pre-Intermedi
2
17
Intermedi
1
13
ALEMANY Bàsic
2
32
Pre-Intermedi
1
8
Intermedi
1
15
Total  
19
236

 

- Cursos Especials d'Anglès per al PDI

Es manté la nova organització per als cursos d'idiomes dirigits al personal docent i investigador (PDI) i a becaris d'investigació de la Universitat d'Alacant juntament amb el Secretariat de Relacions Internacionals, com es va concebre per al curs 2004/2005. Els idiomes que es poden cursar són l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià, que es divideixen en tres blocs de 20 hores. Anualment hi ha sis edicions, des d'octubre fins a juny.

(3a Edició 04-05): Gener-Febrer, 2005

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Intermedi
1
9
Intermedi Alt
2
11
FRANCÈS Inicial
1
10
ALEMANY Inicial
1
4
Total  
5
34

(4a Edició 04-05): Febrer-Març, 2005

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Intermedi
2
23
Intermedi Alt
3
38
Avançat
2
23
FRANCÈS Elemental
1
9
Intermedi
1
7
ALEMANY Inicial
1
9
Total  
10
109

(5a Edició 04-05): Abril-Maig, 2005

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Intermedi
2
25
Intermedi Alt
3
33
Avançat
2
17
FRANCÈS Elemental
1
4
Intermedi
1
7
ALEMANY Inicial
1
7
ITALIÀ Inicial
1
9
Total  
11
102

(6a Edició 04-05): Maig-Juny, 2005

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Intermedi
2
20
Intermedi Alt
3
36
Avançat
1
12
FRANCÈS Elemental
1
6
Intermedi
1
8
ALEMANY Inicial
1
8
ITALIÀ Inicial
1
8
Total  
10
98

Per a l'any lectiu 2005-2006 tan sols es manté l'oferta exclusiva per al PDI en anglès per als nivells Intermedi, Intermedi Alt i Avançat. Per a la resta de nivells les matrícules es poden fer conjuntament amb el PAS, és a dir, en els cursos de personal de la UA en general. En alemany i francès les matrícules són conjuntes per a tots els nivells.

(1a Edició 05-06): Octubre-Novembre, 2005

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Intermedi
1
21
Intermedi Alt
2
42

(2a Edició 05-06): Novembre, 2005 -Gener, 2006

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÈS Intermedio
1
23
Intermedi Alt
2
41

 

- Cursos especials d’anglès per al personal de la Diputació d’Alacant, octubre-desembre de 2005.

Aquests cursos van començar l’octubre de 2002. Enguany s’imparteixen a la Llar Provincial. S’incorpora nou material, llibres enfocats a l’anglès laboral y professional.

Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
Bàsic
1
12
Pre-Intermedi
1
17
Intermedi
1
16
Total
3
45

Comparatiu anys 2004 i 2005:

    Any 2004 Any 2005  
Tipus de curs Idioma Nre. d'alumnes Nre. d'alumnes Variació %
MODULARES ANGLÈS
306
287
-6,21%
ALEMANY
271
251
-7,38%
FRANCÈS
156
97
-37,82%
ITALIÀ
59
32
-45,76%
MULTIMEDIA ANGLÈS MM
583
543
-6,86%
PAS / PERS. UA ANGLÈS
297
213
-28,28%
ALEMANY
60
86
43,33%
FRANCÈS
84
110
30,95%
PDI ANGLÈS
142
374
163,38%
FRANCÈS
38
51
34,21%
ALEMANY
7
28
300%
ITALIÀ
0
17
0,00%
ERASMUS ANGLÈS
148
174
17,57%
FRANCÈS
53
42
-20,75%
ALEMANY
53
59
11,32%
ITALIÀ
97
84
-13,40%
DIPUTACIÓN ANGLÈS
40
45
12,50%
THAI NATURA ANGLÈS
7
0
-100%
  FRANCÈS
8
0
-100%
Totales  
2.409
2.493
3,49%

Gràfic del nombre total d'hores lectives en els mesos de l'any 2005

Gràfic del nombre total de professors en els mesos de l'any 2005

 

- Traducció i interpretació

Durant l'any 2005 consolidem la nostra activitat de traduccions escrites en el sector extern, tant d’empreses privades com d’institucions públiques.
Quant a la comunitat universitària, són cada vegada més les revisions d'articles que se sol·liciten i les cartes que es redacten en una llengua diferent a la materna, sobretot els investigadors de la UA. Continuem traduint una gran quantitat de títols, expedients i documentació oficial per a promoure la mobilitat d'estudiants espanyols i estrangers i de particulars no estudiants.
Hi ha un increment de comandes del 54%: el 2004 registrem 1.362 sol·licituds i en 2005 van ser 1.992. Hem rebut una quantitat de traduccions jurades més gran, al contrari que el 2004.

Serveis Total 2004 Total 2005 Increment %
Traduccions
977
1.510
54,55%
Traduccions amb segell
34
40
17,65%
Traduccions jurades
198
262
32,32%
Revisions
61
107
75,41%
Interpretacions
60
44
-26,67%
Altres (al·locucions, Còpies, etc.)
32
29
-9,38%
Total
1.362
1.992
46%

El volum de paraules traduïdes ha augmentat un 14%. A això hem de sumar un increment del 47% de les revisions sol·licitades per clients de la UA. D’altra banda hi ha una caiguda del 4% en les traduccions.

Resum serveis sol·licitats per tipus de client:

Serveis sol·licitats Total 2004 Total 2005 Increment %
Clients Interns
210
264
26%
Clients Externs
945
1.484
57%
Estudiants
207
244
18%
Total
1.362
1.992
46%

 

- Idiomes més sol·licitats

Va haver una pujada destacada en les traduccions als idiomes escandinaus (suec, noruec i finès), als idiomes orientals (japonès i xinès), a l’àrab i al rus.

Idioma 2004 2005
Anglès
500
663
Espanyol
314
382
Francès
137
240
Alemany
150
225
Holandès
85
129
Italià
47
75
Suec
7
55
Portuguès
53
55
Noruec
2
38
Valencià
7
35
Finès
1
23
Àrab
9
18
Rus
1
18
Japonès
2
14
Xinès
6
9
Polonès
3
4
Rumanès
2
3
Búlgar
1
2
Català
0
2
Turc
0
2
Eslovè
0
2
Grec
1
1
Txec
0
1
Eslovac
0
1
Hongarès
0
1
Gaél·lic
0
1
Tailandès
0
1
Danès
2
0
Flamenc
1
0
Letó
1
0
Lituà
1
0

 

 

 

Allotjament

El 2005 vam continuar amb el treball d'ajustament de l'oferta als nostres estàndards de qualitat. Parlem, en general, de l'exigència d'una habitabilitat òptima, d’un bon equipament dels habitatges i d’una conservació correcta, d’un lloc ben comunicat i com més cèntric millor, de l’existència de comerços i serveis en la rodalia dels habitatges i en el cas concret de les famílies, de l’existència d'un grup familiar i d’un interès —no només pel factor econòmic—, tant en l'apartat de pisos compartits com en el de famílies d'acollida.

Aquest mateix any, el volum de les sol·licituds d'allotjament en família que procedien de programes de convenis amb universitats nord-americanes s'ha estabilitzat, a excepció dels casos dels grups amb programes intensius, en els quals va haver increment:

- ESCOLA DE COMERÇ D'ANGOULEME (França)
- UNIVERSITY OF MISSISSIPPI (EE.UU.)
- IOWASTATEUNIVERSITY (EE.UU.)
- SETONHALLUNIVERSITY (EE.UU.)
- CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY (EE.UU.)
- JACKSONVILLE UNIVERSITY (EE.UU.)
- MISSISSIPPI COLLEGE (EE.UU.)
- GRUP AMBAIXADA ESPANYOLA WASHINGTON (EE.UU.)
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (EE.UU.)
- DOSHISHA UNIVERSITY (JAPON)
- UNIVERSIDAD DE ROSTOV (RUSIA)
- UNIVERSITY OF TRENT&VICTORIA (CANADA)

L'any 2005 hem atès uns 1.850 estudiants i personal estranger que han sigut convidats a la nostra Universitat. A més, hem gestionat un total de 1.120 allotjaments.

 

 

 

 

Congressos

· Congressos realtizats durant l'any 2005:

- COST D32: First WG005 / 04 Meeting (27 i 28 de gener)
Organitza: Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia
Contacte: Antonio Canals Hernández

- X CITE 2005. CONGRESO INTERUNIVERSTARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN (11-13 d’abril)
Organitza: Departament de Sociologia I i Teoria de l’Educació
Contacte: Salvador Peiró i Gregori

- LA EMPRESA EN INTERNET: MARKETING Y POSICIONAMIENTO (5 i 6 de maig)
Organitza: Biblioteca Digital
Contacte: Laura Sánchez

- SERVEI D'HOSTESSES SUPERMERCATS CONSUM (15 de maig)
Organitza: Supermercados Consum
Contacte: Jesús Cano

- 10TH INTERNACIONAL CONFERENCE ON APPLICANTIONS OF NATURAL LANGUAGE TO INFORMATION SYSTEMS (15-17 de juny)
Organitza: Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Contacte: Rafael Muñoz

- XXV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MINERALOGÍA (4-7 de juliol)
Organizta: Departament de Ciències de la Terra i Medi Ambient, SEM i CSIC.

- RESISTANCE OF CONCRETE TO CHLORIDE INGRESS – FROM LABORATORY TESTS TO IN-FIELD PERFORMANCE (1 i 2 de desembre)
Organitza: Departament d’Enginyeria de la Construcció
Contacte: Miguel Ángel Climent

 

 

 

 

PROAC. Procediments administratius i activitats complementàries

El 2005 es va crear PROAC amb l’objectiu de dur a terme tasques de suport administratiu que necessiten les àrees de generació de negoci de l'empresa, i també altres activitats complementàries:

- Gestió i coordinació dels Cursos Nàutics.

- Gestió d'espais. Sol·licitud, recerca i adjudicació d'aules en coordinació amb el Servei de Gestió d'Espais de la UA per als cursos i activitats organitzats per la SRI.

- Estrangeria. Assessorament, gestió i presentació davant l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació del Govern dels tipus de permisos d'estada a Espanya que es poden aplicar als membres estrangers dels diferents col·lectius de la UA, tant estudiants com PDI i PAS.

- Suport CECLEC

Es gestionen les sol·licituds necessàries perquè la Comissió de Cursos Especials de la UA aprove les activitats de la SRI.

D’altra banda, amb la configuració d'un manual de gestió d'ús intern la SRI vol aconseguir:

·  L’harmonització del procediment pel fet d’adoptar AULAS i els cursos d’espanyol dins el mateix esquema d'actuacions.

·  L’adaptació de les eines de gestió per a compilar la informació i preparar les sol·licituds als formularis de la CECLEC, depurant les fulles d’Excel que hi hagen.

·  L’establiment d'un calendari d'actuacions per a cadascun dels períodes de sol·licituds (al febrer per als cursos d'estiu i al maig per als cursos durant el curs acadèmic).

- Suport administratius, àrees de SRI

Com a exemple podem citar el suport a les àrees de Recursos Humans i Econòmica Financera per a les tasques relacionades amb la introducció massiva de dades o per a la compilació analítica de dades.

- Processos i qualitat

Estudi i optimització dels processos i dels procediments de SRI:

· Desenvolupament d'eines d'anàlisi i documentació de processos.

·  Primera anàlisi d'alguns procediments bàsics de la SRI: matrícules, allotjament, traducció, examen DELE.

 

 

 

 

Àrea de Secretaria

L'Àrea de Secretaria té les funcions d'atenció a tots els clients de la SRI, de suport a totes les àrees que la componen —principalment als cursos que organitza tant la Societat com els que ens demana la Universitat— i d'informació general i atenció primària a l'alumne.

La mitjana d'atencions diàries és de 250. Hi ha de diferents tipus: personals (50%), per correu electrònic (25%), correu ordinari (2%), telèfon (20%) i fax (3%).

 

· Serveis per a estudiants, PDI i PAS de la UA:

- Informació sobre oportunitats d'ampliació d'estudis i treballs a l'estranger. La comunitat universitària rep informació tant d’estudis a l'estranger com de beques, subvencions i oportunitats d'ocupació. Això és possible a través de la pàgina web específica, amb l’atenció per correu electrònic, per telèfon o personalment. Durant l’any 2005 es van realitzar 800 consultes d'aquest tipus.

- Tramitació de diferents assegurances mèdics:

· Assegurances de viatge per a estades a l'estranger: 17 persones assegurades.

· Assegurances d'assistència de viatge a grups especials d'estudiants internacionals: 300.

- Estades Lingüístiques:

El Secretariat de Mobilitat i el Servei de Selecció i Formació van convocar ajudes per al perfeccionament d'idiomes en l'estranger per a PAS i PDI. La Societat de Relacions Internacionals es va fer càrrec de l'elaboració del catàleg de destinacions i de fer d'intermediari en la contractació. La oferta es plantejava als alumnes com una oportunitat de millorar la seua formació.

Gràfic de l'evolució d'estades lingüístiques en els anys 2003, 2004 i 2005

 

Destinació Centre Total Exte PDI PAS
ANGLATERRA, ESCÒCIA, GAL·LES  
Edimburg University of Edinburgh
12
3
7
2
Bangor University of Wales Bangor
13
4
7
2
Bath University of Bath
11
7
1
4
Londres Westminster University
8
3
2
3
IRLANDA  
Cork CILA
14
14
 
Galway National University of Irland - Galway
5
2
3
 
ALEMANYA
Mannheim Mannheim Universität
1
1
 
Bremen Bremen Universität
10
6
3
1
Freiburg Sprachschule Kramer
12
12
 
ÀUSTRIA  
Klagenfurt Universität Klagenfurt
2
2
 
FRANÇA
Paris Pole Leonardo da Vinci
5
2
1
2
Montpellier IMEF
5
2
2
1
ITÀLIA  
Lecce Universitá di Lecce
1
1
 
Totales  
100
58
27
15

 

· Serveis per a estudiants i professors extrangers:

- Donem assessorament a estudiants interessats a realitzar estudis en la UA. També oferim informació sobre l'oferta acadèmica i de serveis de la Universitat d'Alacant i els procediments d'accés, i informació sobre ajudes o beques per a estudiar en la Universitat d'Alacant:

· Els actes d’informació es van produir a partir de 2.900 correus electrònics, 100 cartes i 750 atencions personals. Tot això fa un resultat de 3.750 consultes.

2002 2003 2004 2005
2.800
3.275
3.505
3.750

· Es manté actualitzada la pàgina web específica en col·laboració amb l'Oficina d'Informació a l'Alumne i el CEDIP.

· Informació sobre tràmits d'homologació de títols.

- Donem suport durant tota l'estada en la UA. També resolem totes les incidències relacionades amb la integració d'estrangers en la Universitat d'Alacant:

· Documentació sobre la Universitat i informació d'activitats culturals.

· Contactes amb altres estudiants o professors estrangers.

· Informació sobre els mitjans de transport informació turística, cultural, etc. sobre la ciutat i la província.

· Resposta a tot tipus de petició d'informacions, suport per a la solució de dubtes i problemes quotidians (serveis de la UA, possibilitats de finançament o treball, canvis en passatges aeris, etc.).

- Acollida i atenció personal durant tota l'estada en la UA als estudiants del programa Sòcrates-Erasmus. A l'octubre i al febrer s'organitza, en col·laboració amb el Secretariat de Mobilitat, la Setmana de Benvinguda als estudiants del programa Sòcrates-Erasmus a l'inici de cada quadrimestre.

2002 2003 2004 2005
837
1.008
1.000
966

 

· Altres Serveis

- Serveis de secretaria (publicitat, informació i matrícula) per al desenvolupament de cursos o exàmens organitzats mitjançant conveni entre la Universitat i altres institucions. Parlem dels exàmens de Cambridge o de la Cambra de Comerç de París.

- Servei de comunicació. Des de Secretaria es dóna suport a altres àrees per a la contractació de publicitat. També col·labora en altres aspectes de la comunicació externa de les àrees.

- Botiga de productes UA. En el 2005 s'ha anat consolidant el nou catàleg de productes de la botiga.

- Xarxa Europea de Centres de Suport a la Mobilitat. Hi ha una col·laboració amb l'associació RUVID (Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació) i el Ministeri d'Educació per a la millora de la mobilitat d'investigadors. Hi participem com un centre que informa i assessora els futurs investigadors a la Comunitat Valenciana.

 

 

 

 

Àrea d'Informàtica

L'informe d'activitat de l'àrea d'Informàtica es divideix en dos grans blocs. El primer és la resolució d'incidències informàtiques arran de l'ús dels programes, del maquinari i dels dispositius perifèrics. El segon es relaciona amb l’anàlisi i el desenvolupament que requereixen les tècniques d'enginyeria per executar-les. Són projectes que es creen i executen des de zero.

· Incidències

1r Incidències que el Departament ha gestionat i resolt el 2004:

663
Manteniment aplicacions
901
Suport (programari/maquinari)
1.564
Total

2n Incidències gestionades i resoltes pel departament en 2005.

316
Manteniment aplicacions
582
Suport (programari/maquinari)
898
Total

La comparativa entre els períodes és la següent:

- Reducció d'un 52,33 % en les incidències de manteniment d'aplicacions.
- Reducció d'un 35,4 % en les incidències de suport.
- Reducció en el total d'incidències del 42,58 %

Hem de destacar que aquesta quantitat inclou un gran nombre d'incidències de resolució ràpida (per telèfon). Els desenvolupamentsde programari que tenim fa uns quants anys que funcionen i estan molt estabilitzats.

 

· Fites més importants

- Mòdul per a la gestió d'allotjament d'alumnes estrangers.
- Mòdul d'integració de matriculació d'alumnes PDI i PAS en cursos d'aules.
- Mòdul de gestió de convenis amb entitats estrangeres.
- Modul d'assignació de borsa de professors d'espanyol / AULAS.
- Sistema d'enviament de contrasenyes a usuaris de Microc@mpus.
- Disseny d'eines per a l'administració de la web corporativa.
- Sistema de logotips d'accessos en intranet i Microc@mpus.
- Anàlisi de requisits i necessitats dels servidors.
- Sistema de descàrregues per a traductors des d’intranet
- Sistema automàtic de publicació de fotos per als diferents departaments de l'empresa.
- Disseny de plantilles per a la creació de webs de congressos.
- Càlcul de triennis en funció de la informació de treballadors.
- Desenvolupament del Mòdul de Control d'Absentisme.
- Sistema comptador de visites desglossat per idiomes per al departament d'Espanyol.
- Revisió del sistema de posicions de la web de la SRI en cercadors.
- Revisió dels sistemes de còpia de seguretat.
- Instal·lació i configuració de 2 servidors nous.

El 2005 va haver un increment del 50% en desenvolupaments. Això ha estat possible a l'estabilització dels programes de gestió de l'empresa. En 2004 les tasques de desenvolupamentes van centrar en la construcció del sistema base que permet el desenvolupamentràpid de nous mòduls. Aquest sistema d'informació, intranet, permet afegir nous mòduls, i amb això aconseguim que les tasques estiguen agrupades sota una mateixa interfície i una mateixa base de dades.