Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

TALLER DIGITAL

Logotip del Taller Digital

 

· Introducció
· Administració i Finances
· Recursos Humans 
· Principals activitats
· Activitats per departaments
  

 

 

 

Introducció

El Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, SA (http://www.eltallerdigital.com/) és una empresa de base tecnològica, creada per la Universitat d'Alacant i situada al campus de Sant Vicent del Raspeig, en un entorn d'innovació i desenvolupament, i amb plena col·laboració amb aquesta entitat.
La principal activitat del Taller Digital és el desenvolupament i manteniment de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com), projecte d'investigació a partir del qual naix l'empresa a la fi del 2004. La Biblioteca Virtual constitueix hui dia la biblioteca digital de referència en Internet en llengua castellana amb més de 300 milions de pàgines electròniques servides. Aquest ampli fons bibliogràfic i documental recull uns 22.000 registres (obres literàries, documents històrics, tesis doctorals, arxius sonors i audiovisuals i tot tipus de recursos electrònics) organitzats en més d'un centenar de portals als quals es pot accedir de forma gratuïta.
A més de la Biblioteca Virtual, l’activitat del Taller Digital de la Universitat d'Alacant se centra en la producció de continguts digitals en múltiples formats, desenvolupaments d'eines i entorns informàtics que gestionen d'una manera eficient les grans masses d'informació i anàlisi de demandes dels continguts en la Xarxa, a més de les activitats relacionades amb el disseny, el màrqueting i el posicionament per a Internet.
El Taller Digital de la Universitat d'Alacant disposa, d'una banda, d'un ampli equip d'investigadors universitaris, vinculats a la Universitat d'Alacant, que formen un grup interdisciplinari d'innovació permanent en la direcció d'àrees relacionades amb el desenvolupament tecnològic en informàtica, la filologia, les humanitats i la biblioteconomia i documentació, entre altres disciplines. Així mateix, disposa d'un equip de tècnics, el nombre dels quals se situa en unes vuitanta persones, que formen una important Àrea de Producció integrada per especialistes en gestió i catalogació de documents i digitalització de tot tipus de materials, correctors filològics, informàtics, dissenyadors gràfics i tècnics d'imatge i so…; aquest bloc es completa amb una àrea dedicada a l'Administració i Gestió de Recursos Humans i una altra de Comunicació i Màrqueting, la labor fonamental de la qual se centra en estratègies específiques de promoció i difusió al servei dels nostres clients.

Pàgina web del Taller Digital

 

El Taller Digital compta, a més, amb una activa línia de treball en investigació i desenvolupament que s'ha posat de manifest en els últims anys en la realització de diferents projectes, en col·laboració amb diferents institucions com la Residencia de Estudiantes, Telefónica I+D, la Fundació de la Confederació Nacional de Sords Espanyols, per als quals ha aconseguit diferents ajudes en convocatòries públiques. Destaquen en aquest sentit:

- Aplicació d’eines lingüístiques a la creació d’un cercador d’informació en vídeos signats (FIT350200-2005-42).
- El turisme cultural a Internet: màrqueting, posicionament i desenvolupament tecnològic (FIT-410000-2006-4).

Gràfic de les consultes mensuals a la web del Taller Digital en 2005/06


Gràfic de les consultes acumulades a la web del Taller Digital en 2005/06

 

 

 

Administració i Finances

El Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, SA es va crear com a societat anònima a Alacant el 13 d'octubre de 2004. L'entitat es constitueix per l'escisió parcial sense extinció de Societat Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, SA, societat participada íntegramente per la Universitat d'Alacant.
El Taller Digital es crea a partir del personal que ha desenvolupat des dels seus inicis la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. A més dels serveis de manteniment i desenvolupament de l'esmentada biblioteca digital, el Taller Digital ha desenvolupat una estratègia de creixement de diversificació per a poder ampliar el tipus de serveis prestats i la seua oferta a diferents clients.
El Taller Digital de la Universitat d'Alacant se centra de manera fonamental en la producció de continguts digitals en múltiples formats, desenvolupaments d'eines i entorns informàtics que gestionen d'una manera eficient les grans masses d'informació i anàlisi de demandes dels continguts a la Xarxa, a més de les activitats relacionades amb el disseny, el màrqueting i el posicionament per a Internet. Per a dur a terme aquestes tasques proposa diferents serveis, entre els quals destaquen gestió documental, digitalització, edició digital, disseny, desenvolupament i manteniment de seus web, producció audiovisual, publicació electrònica, consultoria de publicació digital, consultoria de màrqueting i posicionament, consultoria en desenvolupament de projectes basats en JSP o XML, desenvolupament i implantació de sistemes de catalogació i gestió de continguts digitals, desenvolupament d'eines informàtiques orientades a Internet, disseny, imatge i publicitat i formació.

Gràfic circular dels serveis oferits durant el curs 2005/06

 

L'alta segmentació dels serveis que presta formen part de l'estratègia de competitivitat que persegueix l'empresa.
Pel que fa als clients, el Taller Digital ha incrementat sensiblement la seua distribució, com es pot observar en el gràfic. A més, de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Universitat d'Alacant, acumula l'experiència d'haver treballat amb destacats clients, entre els quals es troben nombroses institucions, universitats, associacions o fundacions. Com a exemple podem esmentar les següents: les universitats d'Alacant, Valladolid o Sevilla, els ajuntaments d'Alacant, Oriola, Asp i Finestrat, la Biblioteca Nacional espanyola, l'Instituto Cervantes i el seu Centre Virtual, la Generalitat Valenciana, les fundacions Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Santander Central Hispano i Abadia de Montserrat, Universia i la CAM.

Gràfic de la distribució clients 2004/05

El volum de facturació s'ha incrementat l'any 2005 respecte de l'any 2004 en un 30%.

Gràfic del volum de facturació


El Taller Digital disposa, a més, d’una sèrie de capacitats distintives en comparació amb altres empreses del sector:

- Personal especialitzat en disciplines molt diferents.

- Àmplia experiència després de set anys de manteniment de la Biblioteca Virtual i cinc anys de treball en l'àmbit de les tecnologies de la societat de la informació que li permet oferir una variada gamma de serveis a empreses i institucions amb activitat en l’esmentat sector.

- Sinergia tecnològica i de recursos amb la UA (instal·lacions, col·laboració amb el personal d'investigació i de serveis, transferència de coneixements...).

 

 

 

Recursos Humans

Totes les accions de Recursos Humans desenvolupades durant aquest curs han anat encaminades al disseny i implantació d'un pla basat en la gestió per competències. Aquest pla s'ha desenvolupat fonamentant-se en diverses parts.


· Administració de personal

El personal del Taller Digital està compost per un ampli equip de professionals pertanyents a diferents disciplines com la filologia, la història, la informàtica, la biblioteconomia, la publicitat, el periodisme i l’administració. Durant aquest curs, el Taller ha contat amb una mitjana de 80 treballadors distribuïts en els Departaments d'Informàtica, Producció, Màrqueting i Vendes, Administració i Finances i Recursos Humans.

Gràfic circular de la distribució de treballadors per departaments


A més, el Taller col·labora amb la Universitat d'Alacant i altres institucions acadèmiques a través de convenis de col·laboració per a formar personal en pràctiques. Concretament, durant el curs acadèmic 2005-2006, s'ha disposat di una plantilla d'un total de set alumnes en pràctiques destinats en diferents àrees de l'empresa:

- Departament de Màrqueting i Vendes/ Àrea de Comunicació:
3 estudiants en pràctiques de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant.

- Departament de Màrqueting i Vendes:
1 estudiant en pràctiques de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant.

- Departament de Recursos Humans:
2 alumnes del Màster de Direcció de Recursos Humans de Fundesem Business School.

- Departament de Producció/ Àrea de Catalana: 1 estudiant de Filologia Catalana.

S'han gestionat i supervisat totes les altes i baixes de personal que s'han produït:

- 4 noves contractacions:

· 1 tècnic de Màrqueting i Publicitat
· 1 tècnic programador
· 1 auxiliar administratiu
· 1 corrector signant

- 6 baixes voluntàries:

· 3 correctors
· 1 digitalizador
· 1 responsable de Supervisió
· 1 agent comercial

- 4 finalitzacions de contracte:

· 2 tècnics de Programació
· 2 correctors signants

Treballadors amb discapacitat: 4% del total.

Gràfic dels treballadors  temporals i indefinits amb discapacitat


· Gestió de personal

S'ha revisat i actualitzat la descripció de llocs (iniciada en 2004) amb l'objectiu de poder adaptar l'estructura organitzativa del projecte cultural Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes a l'empresa. Gràcies als resultats d'aquests estudis i a la implantació de diverses eines, s'ha pogut dissenyar un catàleg de categories professionals amb els respectius salaris base. Les accions dutes a terme dins de la descripció de llocs han estat les següents:

- Elaboració, implantació i revisió del Manual de Funcions.
- Elaboració, implantació i revisió dels organigrames de l'empresa.
- Disseny del Diccionari de Competències.
- Disseny del Manual de Perfils Professionals de l'Empresa.
- Avaluació i anàlisi del rendiment productiu per àrea, departament i treballador en col·laboració amb la direcció de cada departament.

 

· Gestió de la formació de l'empresa

- Desenvolupament de persones: reciclatge professional, formació o coaching.
- Identificació de les necessitats de formació, arreplegant tota la informació necessària dels treballadors segons les seues necessitats.
- Elaboració d'una sèrie d'eines d'aprenentatge.
- Anàlisi de mitjans.
- Recerca de proveïdors de formació.
- Aplicació de les tècniques de formació, determinació de la data, les hores i la durada dels cursos.
- Avaluació dels resultats i elaboració de la memòria tècnica d'activitats formatives.
- Disseny del pla de formació 2006.
- Desenvolupament i implantació d'accions formatives tant referent a formació explícita com implícita.

En el Taller Digital s'han rebut en l'any acadèmic 2005 – 2006 un total de 43 sol·licituds d'accions formatives entre els diferents departaments i àrees, de les quals s'han dut a terme 39 accions.

Gràfic circular d'accions formatives per departaments


El cost econòmic en formació per al curs acadèmic 2005 - 2006 ha estat de 4.225 euros. A partir del segon trimestre del 2006 s'ha començat a utilitzar el fons de la fundació tripartita, pel qual s'han pogut finançar 432 euros.
S'ha elaborat i implantat un pla de comunicació interna de l'empresa:

- Redisseny de la intranet personal.
- Bústia d'idees.
- Tauler d'anuncis virtual.
- Comunicacions internes al personal.

Totes les polítiques i estratègies establides en el Departament de Recursos Humans són coherents amb les polítiques generals de l'empresa i del pla estratègic:

- Estratègia de creixement (augment de producció i vendes):
augment de rendiment de persones.
- Estratègia diversificació (nous productes i nous mercats):
més persones amb competències noves.

 

 

 

Principals activitats

· Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

- Manteniment i millora de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: nou disseny i estructura del web de la Biblioteca Virtual per a dotar-lo d'una major accessibilitat, adaptar els continguts ja existents i incorporar-n’hi de nous.

Web de la Biblioteca Miguel de Cervantes


- Creació dels següents portals institucionals, temàtics i biblioteca d'autors:

Fundació Albéniz
Biblioteca Nacional del Perú
Bíblia de l'Abadía de Montserrat
Portal Nacional México
José María Soler
Aula Virtual IV Centenari
Poesia espanyola contemporània
Biblioteca d'Autor Alejandro Ramos Folqués
Portal de la Fundació José Antonio de Castro
Portal Historiografia a la Corona d'Aragó
Butlletí de l'Associació Espanyola d'Orientalistes
Aula Virtual de L'Alcúdia
Arxiu Històric de la Província de Castilla de la Companyia de Jesús
Portal Novel·la Espanyola Contemporània
Fonts i documents per a la història de México
Figures del Hispanisme
Fons Paloma Barrios Gullón sobre Mariano José de Larra
Mesonero Romanos
Constantí Llombart
Tirso de Molina
Rubén Darío
José M.ª Martínez Cachero
Mariano Baquero Goyanes
Enrique Cerdán Tato
David Rosenmann-Taub
Ricardo Gullón
Margo Glantz
Cristóbal Colón
Isabel I La Católica
Biblioteca teatral d'autors valencians i Banc de recursos didàctics
Adaptacions de la literatura espanyola en el cinema espanyol (ALECE)

Gràfic de les consultes totals realitzades a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cursos acadèmics


· Universitat d'Alacant

- Associació per a l’Estudi i la Investigació del Protocol Universitari
Creació d’un web per a l’estudi i la investigació del protocol universitari.

Web de l'Associació per a l'estudi i la investigació del Protocol universitari


- Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Creació d’un web per a l’Observatori Virtual de Transferència Tecnològica.
Creació del web del Parc Científic seguint els estàndards donats per la W3C i que arriba a un nivell d’accesibilitat AA.

Web del Parc Científic


- Vicerectorat d’Extensió Universitària
Digitalització de materials per a l’Arxiu per a la Democràcia; edició de les memòries del Vicerectorat i y realització del vídeo documental dels 10 anys de la sede universitària de la UA en Cocentaina.

- Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa

- Sibid
Digitalització del fons antic (llibres anteriors a l’any 1900) de les antigues biblioteques de facultat a més dels projectes d’investigació i projectes de final de carrera.

- Arxiu
Digitalització del fons antic (llibres anteriors a l’any 1900) de les antigues biblioteques de facultat a més dels projectes d’investigació i projectes de final de carrera.

- Facultat d'Educació

- Servei de Publicacions

- Dpt. Filologia Catalana

- Dpt. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura

- Dpt. Cièncias de la Terra i del Medi Ambient

- Dpt. Tecnologia Informàtica i Computació

- Dpt. Sociologia I i Teoria de l'Educació

- Dpt. Filologies Integrades

· Gestió i desenvolumpament de les següents projectes PROFIT:

- Aplicación de herramientas lingüísticas a la creación de un buscador de información en vídeos signados (FIT-350200-2005-42). Projecte d'investigació, desenvolupament i innovació de la convocatòria PROFIT (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç; Societat de la Informació, 2005), liderat pel Taller Digital, amb participació de la Universitat d'Alacant i la Fundació de la Confederació Nacional de Sords Espanyols per a la Supressió de les Barreres de Comunicació. La iniciativa pretén crear un cercador d'informació capaç de dotar els textos visuals en llengua de signes espanyola d'un sistema de recerca d'informació similar en les seues aplicacions als sistemes de recerca emprats en els textos escrits de les llengües orals.

- El turismo cultural en Internet: marketing, posicionamiento y desarrollo tecnológico(FIT-410000-2006-4). Projecte d'investigació, desenvolupament i innovació de la convocatòria PROFIT (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç; Secretaria General d'Indústria, Direcció General de Desenvolupament Industrial) liderat pel Taller Digital en col·laboració amb Cierzo Development. L'objectiu principal és combinar la investigació, el desenvolupament tecnològic i l'anàlisi amb la intenció de conèixer i optimitzar la presència i utilització d'Internet per les empreses i institucions que poden obtenir respostes del turisme cultural. Per a aconseguir-ho, s'elaborarà una seu web central que fomentarà l'estudi i la participació dels principals agents econòmics, científics i tecnològics relacionats amb el sector, aprofitant les diferents possibilitats que ofereix Internet (fòrum, organització de tertúlies i videoconferències, blogs, llistes de distribució, etc.).

 

· Col·lecció Luis Gasca

Catalogació de 8 milions d'imatges de cinema i literatura; creació d'un tesaurus, partint d'una llista de descriptors que ha estat ampliada i reestructurada jeràrquicament segons la normativa i indicacions del CINDOC.

 

· X European Conference on Digital Libraries (ECDL 2006)

Organització i creació del web del Congrés Internacional. El Taller Digital també s’ocupa de l'organització local i de l'elaboració i desenvolupament del web d'aquest important esdeveniment, que ha tingut lloc en la Universitat d'Alacant, entre el 17 i el 22 de setembre de 2006. La trobada va reunir les principals institucions productores de continguts digitales en el continent europeu. Entre els ponents destacaron Horst Forster, director de Content de la Direcció General de la Societat de la Informació i Mitjans de Comunicació de la Comissió Europea; Ricardo Baeza-Yates, director de Yahoo a Espanya i Michael A. Keller, director de l’Academic Information Resources, editor de HighWire Press i editor de la Stanford University Press.

Web de la X European Conference on Digital Libraries (ECDL 2006)

 

· Gibeller

Elaboració de la seu web de Gibeller SA, empresa capdavantera en la província d'Alacant en la distribució de materials destinats a l'arquitectura i la decoració. Amb una trajectòria de més de 80 anys en el sector, en els seus quatre establiments (San Joan d’Alacant, Altea, Dénia i Petrer), ofereix més de 75.000 productes.

Web de l'empresa Gibeller


· Curs OAMI

Curs de formació Biblioteques virtuals: gestió, producció i publicació de continguts digitals. El Taller Digital va impartir en les instal.lacions de l’OHMI entre el 19 i el 23 de setembre de 2005 un curs de formació al personal de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior, de la Comissió Europea, sobre biblioteques virtuals i el procés de producció i publicació de continguts digitals.

 

· Participació en esdeveniments tecnològics:

- IFEMA-SIMO. 15 al 18 de novembre, Madrid.

- Reunió sobre federació de cercadors. 13 de desembre, Casa d'Amèrica, Madrid.

     

 

 

 

Activitats per departaments

· Departament d'Informàtica
· Departament de Producció
· Departament de Màrqueting i Vendes

 

 

 

· Departament d'Informàtica

Treballs desenvolupats

1. Suport tecnològic a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

2. Prestació de serveis de disseny, desenvolupament i programació a diferents clients, entre els quals destaquen:

- ECDL 2006
Creació i desenvolupament d'un web accessible per a la X Conferència Europea sobre Biblioteques Digitals, que inclou una plataforma de registre, un administrador de registres i pagaments i un administrador de notícies.

- Arxiu Municipal d’Asp
Lloc web destinat a acollir els fons documentals que es conserven a l'Arxiu Municipal d'Asp, amb un disseny escalable, una plataforma de continguts i una programació realitzada seguint els estàndards donats per la W3C i que arriba a un nivell d'accessibilitat AA.

- Acadèmia Valenciana de la Llengua
Desenvolupament de plantilles de transformació a TEI Lite, assistència tècnica en el marcatge i adaptació de la XSL i DTD per a casos particulars del projecte.

- Aula Virtual de l’Alcúdia
Desenvolupament del web i de la programació de les unitats didàctiques corresponents als nivells de primària, secundària i batxiller per a la Fundació l’Alcúdia.

- Observatori Virtual de Transferència Tecnològica
Desenvolupament de la plataforma tecnològica de recerca i desenvolupament de la web.

- MADAS
Desenvolupament del web del Màster en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat per a l'equip de Dret Ambiental de la Universitat d'Alacant, amb un disseny escalable i una programació realitzada seguint els estàndards donats per la W3C i que arriba a un nivell d'accessibilitat AA.

- Accessibilitat dels ajuntaments
Realització d'un estudi del nivell d'accessibilitat de 50 llocs web d'ajuntaments de la província d'Alacant. Per a fer-ho es va dur a terme una revisió automàtica a través del validador Hera de les pàgines d'inici de cada lloc web i, posteriorment, s’ha elaborat un informe amb tots els errors automàtics fets fins al nivell AA.

3. Desenvolupament d'eines per a l'empresa durant aquest curs:

- Fase prèvia administrador continguts
- APEX
- Canvis sistema estadístiques
- Ampliacions a WorkFlow
- Canvis en servidor Z39.50
- [cervantesvirtual] BD Bibliografies (Portal Historia Antigua)

4. Participació tecnològica en els projectes PROFIT adjudicats a l'empresa:

- Aplicació d’eines lingüístiques a la creació d’un cercador d’informació en vídeos signats (FIT350200-2005-42).
- El turisme cultural a Internet: màrqueting, posicionament i desenvolupament tecnològic (FIT-410000-2006-4).

 

 

 

 

· Departament de Producció

La labor del Departament de Producció del Taller Digital de la Universitat d'Alacant és la d'aglutinar totes aquelles tasques amb la finalitat d'aconseguir un producte de qualitat. D'aquesta manera farem una revisió de totes les activitats fetes en aquest departament i, específicament, en les diferents àrees que la integren.
Al Departament de Producció del Taller Digital de la Universitat d'Alacant està integrat per les àrees següents:

- Gestió Documental
- Digitalització
- Correcció i Edició Filológica
- Àrees Temàtiques
- Edició Digital
- Audiovisual: Videoteca i Fonoteca
- Supervisió, Publicació i Etiquetatge

En el Departament de Producció del Taller Digital de la Universitat d'Alacant s'han dut a terme els projectes següents, fruit del treball i la col·laboració de totes les àrees. Apareixen a grans trets aquests projectes.

- Gestió Documental

La labor de Gestió Documental del Taller Digital de la Universitat d'Alacant és la d'anàlisi i descripció dels objectes digitals, així com el tractament documental en bases de dades relacionales que permeten una recuperació de la informació ràpida i eficaç.

- Projecte Col·lecció Luis Gasca

El treball d'aquest projecte consisteix en la catalogació, descripció i recuperació de 8 milions d'imatges. Actualment se n'han descrit un total de 7.700, de les quals 1.700 pertanyen a Cervantes i El Quixot i 6.000 a pel·lícules. Per a abordar aquesta labor el treball s'ha estructurat en dues parts:

· La primera consisteix en la catalogació de les imatges.

· La segona, en el desenvolupament de llenguatges documentals (tesaurus). És un llenguatge d’indexació que té com a instrument un índex de matèries amb la finalitat d’identificar i recuperar documents.
Està basat en la norma espanyola UNE 50-106-90 Directrius per a l'establiment i desenvolupament de tesaurus unilingües, elaborada per AENOR.
Consisteix en una llista de descriptors (actualment 2.500) amb un vocabulari controlat i organitzada per camps temàtics, en els quals s'estableixen tres nivells jeràrquics, que abasten del més genèric al més específic.
Altres relacions establides entre els descriptors són els termes relacionats (elecció d'un terme preferent davant els seus sinònims o quasinònims i reexpedicions).
Finalment, s'han redactat les notes d'aplicació que s'adjunten a alguns termes per a precisar-ne el significat.
Conjuntament amb l'Àrea d'Informàtica, s'ha desenvolupat el cercador amb què es pretén mostrar un arbre en el qual l'usuari tinga constància del terme genèric del qual parteix el terme de recerca que ha introduït, fins als termes més específics que puguen interessar-li per a refinar més la recerca.
Com que el manteniment de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes és una de les labors del Taller Digital de la Universitat d'Alacant, durant aquest curs s'han registrat, catalogat i seriat més de 2.500 documents diferents i 3 arxius com l'Arxiu Albéniz, l'arxiu Larra i l'Arxiu Esplá de Salamanca.
S'ha recatalogat i seriat tot el material de la BVMC perquè es poguera organitzar un disseny de la pàgina totalment automàtic.

- Digitalització

El nostre servei es dirigeix a les institucions que vulguen conservar els fons documentals en arxius d'imatge i a totes aquelles empreses, organismes oficials, particulars... que necessiten una solució davant l'enorme quantitat de documentació que generen en la seua activitat diària.
Aquests han estat els projectes que hem dut a terme durant aquest període:

· Digitalització i edició digital de projectes d'investigació de la Universitat d'Alacant. 5.500 pàgines.
· Digitalització i edició digital de llibres anteriors a 1900, Projecte Fons Antic SIBID 181.500 pàgines.
· Digitalització i inserció en bases de dades del Projecte Sumaris de Revistes de la Universitat d'Alacant. 6.000 pàgines.
· Digitalització d'imatges 25 Aniversari Universitat d'Alacant. 150 imatges.
· Digitalització Projecte Patrimoni de Tunis. 340 imatges.
· Digitalització Projecte Luis Gasca Collection.
· Digitalització d’encàrrecs personals. 900 diapositives.
· Digitalització Fons Antic Ajuntament d'Asp. Unes 8.000 imatges en 2005.
· Digitalització Anuario de Filosofía del Derecho del Ministeri de Justícia 26.520.
· Digitalització Projecte Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 148.060 imatges.
· Digitalització Arxiu per a la Democràcia. 200 diapositives.
· Digitalització Hemeroteca Servei de Publicacions. 1.300 pàgines.
· Digitalització gramàtiques de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. 695 pàgines.
· Digitalització i correcció de textos del Servei de Publicacions de la UA. 1.500 pàgines.
· Digitalització de l'arxiu de Lamberto Amat, per encàrrec del Institut Juan Gil-Albert.

Gràfic circular dels projectes de digitalizació realitzats durant aquest curs


- Edició digital

La nostra empresa ofereix la possibilitat de fer rèpliques digitalitzades fidedignes (d'un manuscrit, una edició valuosa, una pintura...) o rèpliques retocades (d'una fotografia antiga mal conservada, un llibre antic amb taques que dificulten la lectura, etcètera).

· Edició digital de Projectes d'Investigació de la Universitat d'Alacant. 5.500 pàgines.
· Edició digital de llibres anteriors a 1900, Projecte Fons Antic SIBID. 181.500 pàgines.
· Edició digital de textos antics de l'Ajuntament d'Asp. Més de 8.000 pàgines.

S'ha incorporat un servei d'edició digital que comprèn la producció de còpies en suport CDo DVD, la gestió del ISBNi el depòsit legal, i l'adaptació de l'edició digital per ala seua publicació en Internet.

Web dels serveis del Taller Digital


El Taller Digital ha treballat amb clients representants d’universitats com la Universitat d'Alacant, la UNED, la Universitat del Païs Basc, la Universitat de Valladolid, la Universitat de Barcelona, la Universitat Nacional del Mar del Plata, la Universitat de Sevilla i la Universitat de Birmingham.

- Fonoteca y Videoteca

Periodistes, realitzadors i tècnics interactuen en un rigorós mètode de treball que permet traure el major partit a qualsevol projecte audiovisual.

· Vídeo promocional dels Serveis Tecnològics de la Universitat d'Alacant.
· Vídeos documentals sobre l'Aula de Poesia de la Universitat d'Alacant.
· Vídeo promocional exposicions 25 Aniversari de la Universitat d'Alacant al MUA.
· Còpies vídeos promocionals per a la productora Struendo per encàrrec de la Biblioteca Nacional d'Espanya.

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes presenta un nou disseny del portal més accessible per a contribuir a l'eliminació de barreres en la comunicació. www.cervantesvirtual.com segueix els estàndards d'accessibilitat establits en el document Pautes d'accessibilitat del contingut en la web 1.0 (Document Recomanació W3C del 5 de maig de 1999) definit per la WAI (Web Accessibility Initiative) (http://www.w3.org/TR/WCAG10). El nivell d'accessibilitat aconseguit amb aquest nou disseny ha estat el AA, adequat als diferents tipus de discapacitat i s'han adaptat els continguts al nou disseny.

Fundació Albéniz. L'objectiu del nou portal és difondre a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes els fons més rellevants de l'arxiu històric de la Fundació Albéniz, entre els quals destaquen importants materials privats de l'autor d'Iberia, així com d’Arthur Rubinstein, Frederic Mompou i el pensador Vicente Cacho Viu, a més dels fons propis de la Fundació. En tots els casos es tracta de materials cedits pels familiars dels personatges esmentats a la Fundació Albéniz que han estat fins al moment guardats en els seus arxius i que per primera vegada seran de lliure accés a través d'Internet.

Portal Biblioteca Nacional del Perú, que inclou noms essencials d'autors clàssics com Ricardo Palma, González Prada, Pablo de Olavide i Juan del Valle i Caviedes.

Portal Nacional de Mèxic que aglutina els portals d'altres institucions mexicanes com la Biblioteca Nacional de Mèxic, la Universitat Iberoamericana i el Col·legi de Mèxic.

Portal Poesía Española Contemporánea, referència obligada d'aquest gènere literari, ha inaugurat durant aquest curs pàgines de poetes com Gabriel Celaya, Rafael Guillén, Caballero Bonald, Víctor Botes, Clara Janés o Vicente Gallego.

Biblioteca d'Autor de Constantí Llombart per al portal de cervantesvirtual. D'aquesta manera, es va sumar als actes d'homenatge i reivindicació de la seua figura que celebrà l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) durant 2005.

Creació i publicació de l'Aula Virtual, un banc de recursos didàctics amb la finalitat principal d'oferir una eina d'explotació didàctica dels fons d'aquesta Biblioteca per a l'ús de professors i estudiants dels nivells d'ensenyament obligatori i d'espanyol com a llengua estrangera, encara que també de curiosos i usuaris en general. D’altra banda, el Departament de Producció del Taller Digital participa en diferents espais nacionals i internacionals, on presenta la seua labor:

Creació de l'homenatge a Alejandro Ramos Folqués, fundador del Museu de l’Alcúdia, com a pròleg a la celebració del centenari. En relació amb aquest tema, es presenta l'Aula Virtual de L’Alcúdia.

Creació i disseny de les pàgines dels catedràtics de literatura espanyola José M. Martínez Cachero i Mariano Baquero Goyanes.

Destaquen les presentacions en la secció d'Història de les biblioteques de personatges històrics Isabel I i de Cristòfol Colom amb motiu del cinquè centenari de la mort d'aquest últim.

S'hi incorporen també portals temàtics com la Biblioteca Castro de la Fundació José Antonio de Castro, Historiografia a la Corona d'Aragó, Fuentes y Documentos para la Historia de México, el Archivo Histórico de la Provincia de Castilla i revistes com la de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada i el Boletín de Orientalistas.

- Sitio web de la Film Commission de la Comunitat Valenciana

Realització d'una pàgina web bilingüe per a la Film Commission de la Comunitat Valenciana, entitat creada per a promoure la producció audiovisual a la Comunitat Valenciana. Inclou informació sobre la Comunitat Valenciana, Estudis Ciutat de la Llum, localitzacions, rodatges i directori de professionals del mitjà.

Elaboració d'una extranet d'accés restringit (a través de login i password), via Internet, que permeta als responsables de continguts de la Film Commission introduir informació de caràcter reservat (text i imatges) en una base de dades, crear informes personalitzats a partir d'aquesta informació, enviar-los per correu electrònic i imprimir-los.

- Associació per a l'Estudi i la Investigació del Protocol Universitari

Realització de la pàgina web per a l'Associació per a l'Estudi i la Investigació del Protocol Universitari que agrupa els professionals que desenvolupen la seua activitat en els serveis i àrees de protocol i relacions institucionals de les universitats espanyoles. Elaboració d'un fòrum i un espai d'accés restringit per als socis de l'Associació.

Logotip de l'Associació per  a l'estudi i la investigació del Protocol universitari

Finalitza el Projecte d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic: Edición digital de los textos en español de los mudéjares y moriscos y su contexto historiográfico, amb referència BF2002-02497 i subvencionat amb fons FEDER.

 

 

 

 

· Departament de Màrqueting i Vendes

1. Àrea de projectes

Coordinació d'elaboració de sol·licituds. Volum total de projectes sol·licitats: 8.050.944.

- Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. PROFIT

· Administrador web de contenidos digitales. TDUA. PROFIT. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Societat de la Informació. Direcció científica: Antonio Carrasco.

· Aplicación de herramientas lingüísticas a la creación de un buscador de información en vídeos signados. Consorci: TDUA, UA, CNSE. PROFIT. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Societat de la Informació. Direcció científica: Ángel Herrero.

· Campus multimodal interactivo. Consorci: TDUA, UA i TID. PROFIT. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Societat de la Informació. Direcció científica: Juan Manuel Abascal.

· Kiros, plataforma de gestión de expedientes médicos. TDUA, Hoberón i Norsecurity, SL. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Societat de la Informació. Direcció científica: Antonio Carrasco.

· Herramientas para la creación de materiales didácticos.Consorci: FBVMC, UA. PROFIT. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Societat de la Informació. Direcció científica: Rafael Carrasco.

· Tratamiento y aplicaciones informáticas de textos antiguos (TRAITEX). Consorci: TDUA, UA, UB. PROFIT. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Societat de la Informació. Direcció científica: Llúcia Martín.

· El turismo cultural en Internet: marketing, posicionamiento y desarrollo tecnológico. Consorci: TDUA, Cierzo Development. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Societat de la Informació. Direcció científica: Antonio Carrasco.

- Ministeri de Treball i Assumptes Socials

· Sistema de asistencia lingüística para personas sordas en ámbitos sociales específicos (SALSOASE). Subvencions destinades a la realització de projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica del IMSERSO, segons resolució de 6 de març de 2006. (BOE núm. 76 de 30 de març de 2006).

- Ministeri de Cultura.

- Ministeri d'Educació i Ciència.

- Generalitat Valenciana

- Universidad de Alicante

- Consultoria

· CAM

Elaboració d'informes:

- Premis Nova del IMPIVA, Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.

- Informe d'accesibilitat de les seus web dels ajuntaments de la província d'Alacant.

- Consulta en línia sobre edició de continguts digitals. Comissió Europea. I2010 Digital libraries.

- Informes relacionats amb les pàgines de reserva d'allotjament per a ECDL.

- Memòria del Taller Digital de 2005.

- Informes estadístics de tràfic de la seu web del TDUA.

 

2. Àrea de comunicació

L'Àrea de Comunicació del Taller Digital de la Universitat d'Alacant s'encarrega de divulgar la informació que produeix l'empresa, redactar o editar els textos que difonen la seua activitat en forma de comunicats de premsa, fullets, informes o ciberpágina i mantenir els serveis de notícies i del dossier de premsa digital de www.eltallerdigital.com.
Al seu torn, aquesta Àrea de Comunicació realitza altres labors per a diferents clients del TD. En aquest sentit, durant el curs 2005/06 ha realitzat la següent activitat:

- Comunicació i atenció a l'usuari de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:

· Manteniment del sistema de notícies i del dossier de premsa digital de www.cervantesvirtual.com.

· Manteniment de les pàgines de Suggeriments (assortiment de continguts de la nostra pàgina que es destaquen per tractar-se de novetats o estar relacionats amb assumptes de l'actualitat cultural espanyola i llatinoamericana) i Efemèrides (espai dedicat al record de les grans figures que han forjat la Història de les Lletres i el Coneixement) de www.cervantesvirtual.com.

· Manteniment del sistema de notícies i activitats, així com del dossier digital, del Portal IV Centenario Don Quijote de La Mancha.

· Edició del Butlletí Cervantesvirtual.com (més de 29.000 subscrits).

· Assessorament per a la publicació del Butlletí Cervantesvirtual.com (més de 1.200 subscrits).

· Atenció a mitjans de comunicació: labor d'enllaç entre els mitjans de comunicació i l'equip directiu de la Biblioteca Virtual o el rector de la Universitat d'Alacant i vicepresident de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Durant el curs 2005/06 hem gestionat entrevistes realitzades per Ràdio 9 , Información, La Verdad, Costa Blanca Rundschau, periòdic de la Universitat de Navarra, Ràdio Alacant (CADENA SER), Radio Nacional d'Espanya, ATEI (Associació de Televisió Educativa Iberoamericana), El Universo d'Equador, Elpais.es, EuropaPress, Paraninfo (suplement universitari d'Informació ), Ràdio Exterior d'Espanya (programa Diario hablado cultural), La 2 TVE (programes Informativo noche i Innova2), Cejillas y Tejuelos (revista del mòdul de Biblioteconomía de l'Institut Mare de Déu del Remei d'Alacant), Punt 2 (programa Campus), COPE, Onda Regional de Múrcia, Radio Vallekas i Radio City (emissora associada a BBC de Londres a l'Equador i al diari El Universo).

· Redacció i enviament de comunicats de premsa per a informar sobre els assumptes següents:

- Nova marca de consultes d'usuaris nord-americans a l'agost (setembre 2005).

- La BV mostra disposició a incorporar-se a la Biblioteca Digital Europea (setembre 2005).

- Inauguració Biblioteca d'Autor José María Soler (setembre 2005).

- Nou rècord de pàgines servides per la BV al setembre (octubre 2005).

- Documental Neruda paralelo 38º Sur en la Mostra de València (octubre 2005).

- El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a donar suport a la labor de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (octubre 2005).

- Inauguració Portal Patrimoni Fundación Albéniz (octubre 2005).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Mesonero Romanos (octubre 2005).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Rubén Darío i del Portal Mèxic (octubre 2005).

- La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes supera els 10'5 milions de pàgines web servides en un mes (novembre 2005).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Constantí Llombart, en col·laboració amb la Acadèmia Valenciana de la Llengua (novembre 2005).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Alejandro Ramos Folqués (desembre 2005).

- Inauguració Biblioteques d'Autor José M. Martínez Cachero i Mariano Baquero Goyanes (desembre 2005).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Caballero Bonald (desembre 2005).

- Inauguració Portal Biblioteca Nacional de Perú (desembre 2005).

- El CSIC situa la Biblioteca Virtual entre els cent millors centres d'I+D del món (desembre 2005).

- Balanç de 2005 (gener 2006).

- Inauguració Portal Historiografia a la Corona d'Aragó (febrer 2006).

- Inauguració Biblioteca Castro (febrer 2006).

- Inauguració Portal Constitución de 1812 (febrer 2006).

- Inauguració Portal Colón (febrer 2006).

- Inauguració Portal Isabel I, la Católica (febrer 2006).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Enrique Cerdán Tato (febrer 2006).

- Inauguració Fòrum Ibero-idees (març 2006).

- Creixement del 50% pel que fa a 2005 (març 2006).

- La Bíblia en català de l'Abadia de Montserrat (març 2006).

- Inauguració Biblioteca Americana (març 2006).

- Inauguració Portal Revista 1616 (març 2006).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Luis García Montero (març 2006).

- Inauguració Secció d'Història (març 2006).

- Inauguració Portal Adaptaciones de la literatura española en el cine español (abril 2006).

- Rècord págines servides al març (abril 2006).

- Inauguració Portal Boletín Sociedad Española Orientalistas (abril 2006).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Tirso de Molina (abril 2006).

- Inauguració Biblioteca deutor Gabriel Celaya (maig 2006).

- Inauguració Biblioteca d'Autor David Rosenmann-Taub (maig 2006).

- Inauguració Portal Archivo Histórico de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús (maig 2006).

- Renovació Biblioteca de Literatura Infantil i Juvenil (maig 2006).

- Inauguració Biblioteca de Autor Ricardo Gullón (maig 2006).

- Renovació Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (maig 2006).

- Inauguració Secció Literatura (maig 2006).

- Renovació Biblioteca de Signes (maig 2006).

- Publicació d’Ex libris de Colom (juny 2006).

- Inauguració Portal Portal Novela española contemporánea (juny 2006).

- Inauguració Biblioteca d'Autor José Luis Hidalgo (juny 2006).

- Inauguració Biblioteca d'Autor Olvido García Valdés (juliol 2006).

- Activitats per a secundària en l'Aula Virtual L’Alcúdia (juliol 2006).

- Inauguració Biblioteca d’autor Margo Glantz (juliol 2006).

· Convocatòries de rodes de premsa.

· Redacció i enviament dels articles divulgatius sobre la Biblioteca Virtual “En el mateix vaixell” (per a la revista Los Libros en Castilla y León, del Gremi d'Editors de Castella-Lleó) i "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: una aproximación" (per a la revista Mi Biblioteca). 

· Protocol: acompanyament de personalitats i mitjans de comunicació per les instal·lacions on es realitza la Biblioteca Virtual. Durant el curs 2005/06 ens van visitar Jean Canavaggio (catedràtic de Literatura Espanyola en la Universitat de París), Carmen Yris Olivera (directora de la Biblioteca de la Universitat Nacional Pedro Henríquez Ureña de Santo Domingo, República Dominicana), Vicente García Lobo (catedràtic de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de León), Janata Bennuna (escriptora marroquina), José Arias Ordóñez (bibliotecólogo, professor Universitat de Bogotá), Pedro Pablo del Pozo Rodríguez (vicerector de la Universitat Agrària de l'Havana), el Taller d'Ocupació de la Fundació Miguel Hernández i el mòdul Biblioteconomia de l'Institut Mare de Déu del Remei d'Alacant, així com equips de Canal 37 TV, Paraninfo (suplement universitari del periòdic Información), TVE i Televisió Valenciana.

· Coordinació i intervenció en l'espai radiofònic quinzenal dedicat a la Biblioteca Virtual en el programa Alicante hoy por hoy, de Ràdio Alacant (CADENA SER).

· Presentacions presencials en la Sala Multimèdia del Rectorat de la UA a un centenar de col·legis i instituts d'ensenyament secundari d'Alacant i província.

· Altres presentacions presencials en la UA per a la seu de la University Studies Abroad Consortium (USAC) en la Universitat d'Alacant, IES Mutxamel, Col·legi Salesianos d'Alcoi i Aula de Majors de la Universitat de Múrcia, així com en el Centre Juvenil de la Nucia.

· Manteniment de l'arxiu fotogràfic.

· Atención al Usuario. Gestión y administración de los siguientes servicios de www.cervantesvirtual.com:

· Altres treballs:

- Treballs per a altres clients:

· Curs formació OAMI: mòdul Comunicació i atenció a l'usuari.

· Coordinació, text i fotografia del fullet “Su Departamento de Investigación” per a l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació de la Universitat d'Alacant.

· Comunicació per a la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L’Alcúdia.

· Revisió de textos i fotografia per al fullet dels Serveis Tècnics d'Investigació de la UA.

· Coordinació, text i fotografia del fullet per al Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de la UA.

· Clausura de les Jornadas Mujer y Literatura, el 18 de novembre de 2005, a Monzón (Huesca). Organitzades pel departament de la Dona de l'Ajuntament de Monzón.

· Coordinació de Mostrari, I Mostra de Documental Europeu Universitari, en col·laboració amb el Vicerectorat d'Extensió Universitària de la UA.

· Revisió dels texts del DVD Anuari Ministeri de Justícia.

· Revisió dels texts del fullet per al Màster en Dret Ambiental de la Sostenibilitat (MADAS).

· Fotografies i text per a fullet sobre aplicacions per a soldadura d’IT Robotics.

· Comunicació Conferència ECDL 2006: redacció i enviament de notes de premsa, enviament de materials i butlletí, text i fotografia per a la guia visual.

 

- Formació i tutoria d'alumnes en pràctiques:

Fruit del conveni subscrit entre el Taller Digital de la Universitat d'Alacant i el Vicedeganat de Pràctiques d'Empresa, durant el curs 2005/06 l'Àrea de Comunicació del TDUA ha acollit i format en tasques de comunicació, atenció a l'usuari, presentacions presencials, etcètera als alumnes en pràctiques Israel Quílez, Irene Salto, Jaime Barber i Irene Ruiz de la Cuesta; així mateix, ha compartit amb l'Àrea de Literatura Catalana la formació de M .ª Carmen Viudes, de la Facultat de Filologia Catalana.

 

3. Àrea de Màrqueting i Publicitat

Entre les activitats dutes a terme destaquen les següents:

- Màrqueting

· Estudi d'accessibilitat del seu web dels ajuntaments de la província d'Alacant, enviament de correu amb informe d'accessibilitat, visites a diferents ajuntaments i informe de resultats.

· Enviament de correu als arxius municipals de la província d'Alacant oferint serveis empresarials per a convocatòria d'ajudes de la Generalitat Valenciana sobre digitalització del patrimoni cultural.

· Enviament de correu a associacions de la província d'Alacant relacionades amb el sector turístic on s’ofereix serveis empresarials per a convocatòria d'ajudes sobre foment del turisme de la província.

· Comunicació gràfica i màrqueting per a la dècima edició de la ECDL 2006 (http://www.ecdl2006.org/).

- Disseny gràfic

· Disseny i producció d'un díptic per a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

· Disseny d’una carátula de CD per a la Biblioteca de Signes de la BVMC.

· Conceptualització, disseny, maquetació, preparació d'un art final i producció de material corporatiu del Taller Digital de la UA.

· Disseny i producció d'un cuadríptico per a l’OTRI, Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació.

- Conceptualització, disseny, maquetació i preparació d'arts finals dels elements gràfics d'un DVD en commemoració del Premi Maisonnave 2005, atorgat a Arcadio Blasco per al Vicerectorat d'Extensió Universitària.

Portada del DVD Premi Maisonnave concedit a Arcadio Blasco

· Maquetació d'un CD d’autors nous del Portal Poesía Española Contemporánea del Vicerectorat d'Extensió Universitària.

· Disseny del Llibre Digital de Dansa Contemporània del Vicerectorat d'Extensió Universitària.

· Gestió d'impressió d'un DVD per al Vicerectorat d'Innovació Educativa. Duplicació de 2.200 unitats per al Vicerectorat d'Innovació Educativa.

· Conceptualització, disseny, maquetació, preparació de l'art final i preimpressió de materials promocionals per als Serveis Tecnològics d'Investigació de la Universitat d'Alacant.

· Conceptualització, disseny i maquetació dels elements gràfics del DVD, duplicació i producció de 100 unitats que contenen les actes d'un congrés organitzat pel Departament de Tecnologia i Computació de la Universitat d'Alacant.

· Conceptualització, disseny, maquetació i preparació d'arts finals dels elements gràfics d'un DVD per a un Anuari de Filosofia del Dret en format electrònic del Ministeri de Justícia.

Portada del DVD per a un Annuari de Filosofia del Dret

· Conceptualització, disseny, maquetació i producció de les Actes del VIII Congrés de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

· Conceptualització, disseny, maquetació i producció d'un catàleg de producte d’IT Robotics.

· Conceptualizació, disseny, maquetació i gestions d'impressió per a la producció seriada de tesis doctorales de vàries universitats espanyoles.

· Producció de cinc CDs "Por tierras hispánicas: el área de las letras en la red" de Vanda Durante.

· Disseny i producció de material corporatiu per a la fira iTECNORAMA (IFA).

- Disseny web

Disseny de pàgines web en col·laboració amb les diferents àrees del Taller Digital.