Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

ORDENACIÓ ACADÈMICA

 

Des del Secretariat d'Ordenació Acadèmica s'han portat a terme durant el curs acadèmic 2005/06 diferents actuacions, sent les més destacades les següents:

- Tramitació i aprovació, en coordinació amb directors de departaments i/o deganats/adreces de centres, de canvis d'assignació de docència entre àrees de coneixement i departaments.

- Elaboració de l'esborrany del Pla d'Ordenació Integral.

- Participació en la Comissió de Coordinació de Gestió d'Espais Docents.

- Aprovació del Calendari d'accions relacionades amb el desenvolupament del curs acadèmic.

- Resolució de diverses sol·licituds de canvi d'àrea de coneixement i/o departament de personal docent.

- Resolució d'incompatibilitats del personal docent i investigador.

- Inici dels tràmits per a la creació dels següents departaments:

· Comunicació i Psicologia Social
· Sociologia II
· Psicologia Evolutiva i Didàctica

- Inici dels tràmits per a la creació d'un nou departament en l'Escola Politècnica Superior.

- Estudi de viabilitat per a la creació de l'àrea d'Astronomia i Astrefísica.

- Resolució de conflictes relacionats amb l'assignació de docència de professors de diversos departaments i adscripció de docència a diferents àrees de coneixement.