Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

Les funcions i competències que té assumides el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat, per delegació del Rector, són les següents:

- Plantilles docents
- Centres i Departaments
- Àrees de coneixement
- Pla d'Ordenació Integral (POI)


Aquestes competències les exerceix i desenvolupa des de la secretaria del Vicerectorat i des dels Secretariats que depenen orgànicament d'ell:

· Secretariat d'Ordenació Acadèmica:

- Adaptació nova normativa
- Regulació d'activitats acadèmiques del professorat
- Creació i/o modificació de departaments i àrees de coneixement
- Adscripció de professorat

· Secretariat de Professorat:

- Supervisió i verificació del POI
- Dotació i modificació de places docents
- Personal en formació
- Anys Sabàtics


Els Secretariats que depenen d'aquest Vicerectorat han presentat individualment la seva corresponent memòria d'activitats.