Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PROFESSORAT

 

Des del Secretariat de Professorat s'han portat a terme durant el curs acadèmic 2005/06 diferents actuacions, sent les més destacades les següents:

- Aprovació o renovació de comissions de servei.

- Modificació de Plantilla Docent.

- Nomenament i renovació de Col·laboradors Honorífics.

- Nomenament i cessament de Professors Emèrits.

- Ampliació del Pla de Formació de TEUs als Professors Col·laboradors.


També s'ha mantingut el programa de beques pròpies juntament amb el Vicerectorat d'Investigació, amb idèntica finalitat que en convocatòries anteriors. Així com la concessió de períodes sabàtics, d'acord a la normativa aprovada a aquest efecte.