Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA

 

· Serveis tècnics d'investigació
· Plantes pilot

 

 

 

Serveis tècnics d'investigació

· Equips instal·lats

S'han instal·lat els equips instrumentals cofinançats amb fons FEDER:

- Equip de Ressonància Magnètica Nuclear de 300 MHZ.
- Preparador de Plaques MALDI.
- Servidor Dedicat Dell Power Edge per a Cartografia.

S'ha adjudicat el subministrament de SCADA i PCL planta desaladora per osmosi inversa· Ingressos per factures al exterior

S'han ingressat per factures emeses a empreses i organismes públics (Universitats, OPIs,...) per un valor de 34.000 € el que suposa un increment del 61 % respecte als ingressos del curs acadèmic anterior.· Treballs realitzats

        - Instrumentació Científica

S'han realitzat un nombre d'anàlisi superior a 43.000 en les distintes tècniques instrumentals disponibles en aquest Servei.

Unitat Tècnica
Empresa
Altres
UA
Total
Anàlisi  Cromatografia iònica
2
574
576
HPLC
1.228
1.228
ICP/OES
6
250
21.513
21.769
ICP-MS
276
157
3.595
4.028
Anàlisi Tèrmica AUTOSORB
92
317
409
Desorció Tèrmica
40
40
DSC
26
521
547
Poder calorífic
7
7
TG
4
23
512
539
TG-DSC
62
62
TG-MS
25
416
441
Arqueometria     Adequació mostres ICP
2
2
Anàlisi de sòls
1
29
30
Captura i tractament d'imatge per microscòpia
15
601
616
Consolidació de mostres

28
49
77
Làmina prima
67
128
195
Preparació de mostres per a anàlisi per ICP
1
29
30
Preparació de mostres per a XRD
2
2
4
Preparació mostres o conjunt (llavors o fustes) i identificació
13
13
Polit dels metalls per a metal·lografia
15
15
Genòmica i Proteòmica 
Anàlisi de fragments
283
613
896
PCR quantitativa
51
51
Seqüenciació
6
1.267
1.273
Laboratori General  Dig. Manual PRO
22
22
MW  
7
482
489
PROGEST
1.797
1.797
Masses

 

AutoSpec
543
543
DIPAgilent
43
43
GC/MS Agilent
3
37
1.133
1.173
HPLC-Masses
219
219
MALDITOF
61
61
mat-95 HR
42
371
413
MD-800
10
10
Purgatrampa-masses
333
333
Microscòpia

 

Microscòpia Electrònica d'Agranat
10
62
1.487
1.559
Microscòpia Electrònica de Transmissió
73
614
687
Rajos X

 

CHN MACRO
94
609
703
CHNS
10
82
384
476
Difracció de rajos X
54
113
860
1.027
Fluorescència de rajos X
13
45
58
XPS
5
149
477
631
Rajos X Monocristal

 

FTIR
16
22
262
300
ft-raman
14
14
LabRam Horiba
61
132
193
Difracció Rajos X de Monocristall
2
47
49
Raman Bruker
42
42
Total
721
1.405
41.564
43.690


- Tallers i laboratoris

S'han realitzat treballs de suport tant als equips instrumentals dels SS.TT.I. com als diferents Departaments i grups d'investigació de la nostra Universitat.· Incorporacions de Personal

- S'han dut a termeels procediment corresponents ales proves selectives corresponents a les següents Places de l'escala Tècnica:

· 1 Tècnic per a la Unitat d'Anàlisi.
· 1 Tècnic per a la Unitat de Genòmica i Proteòmica.
· 1 Tècnic per a la Unitat de Microscòpia.
· 1 Tècnic per a la Unitat de Cartografia de Recursos Naturals.

- S'han dut a terme els procediment corresponents ales proves selectives corresponents a les següents Places del'escala d'oficial-especialista:

· 1 Especialista Tècnic per a la Unitat d'Anàlisi Tèrmica.
· 1 Oficial per al Taller Mecànic.

- S'han dut a terme els corresponents Concursos Interns de Provisió de Tècnic Superior que s'indiquen a continuació:

· 1 Tècnic Superior per a la Unitat de Rajos X i Anàlisi Elemental.
· 1 Tècnic Superior per a la Unitat de Ressonància Magnètica.
· 1 Tècnic Superior per a la Unitat de Sismologia.· Formació Personal

El personal de les diferents Unitats i Tallers dels SS.TT.I. , dins del programa de formació continuada que es tracta de dur a terme a fi d'optimitzar les prestacions que els Serveis ofereixen, ha realitzat diferents cursos de formació i assistit a diferents Congressos i/o reunionsde treball que a continuació s'indiquen:

- Seminari Bufat de Vidre; 5 i 6 de novembre del 2005.

- Curs pràctic d'identificació de proteïnes per espectrometria de masses maldi-tof en proteòmica; 6-9 de novembre del 2005.

- Reunió responsables Animalaris; 3/2/06.

- Curs Bioinformàtica Aplicada a la proteòmica; 22 – 24 de març del 2006.

- Seminari de preparació de mostres per microones; 30/5/06.

- Reunió Exercici Intercalibratge Anàlisi Elemental; 15-16 de juny del 2006.

- Fira Maquinària; 6-9 de març del 2006.

- Reunió d'Usuari de DRX i FRX; 30-31 de maig del 2006.

- Congrés SECAL; 5-7 d'octubre del 2005.

- Assistència fira SIMO; 15-16 de novembre del 2006.

- Assistència IV Trobada De Comitès D'Ètica Per a La Investigació; 23-24 de novembre del 2005.· Convocatòries Nacionals i Autonòmiques d'adquisició d'infraestructures

Coordinació i/o col·laboració en la presentació de sol·licituds d'infraestructura científica corresponents a:

- Convocatòria ajudes per a l'adquisició d'infraestructura Generalitat Valenciana 2006.

- Convocatòria d'ajuda per a la realització d'accions complementàries del Ministeri d'Educació i Ciència (2004-2007).

- Convocatòria d'ajudes del Pla Nacional I+D+I (2004-2007) per a projectes I+D realitzats en parcs científics i tecnològics.

- Convocatòria d'ajudes en forma de bestreta reembossable per a la realització de projectes d’infrastructura cientificotecnològica.

Col·laboració amb els diferents Departaments o grups d'investigació per a l'adquisició d’infrastructures científiques concedides. També s'ha col·laborat en els procediments d'adquisició d'equips científics subvencionats en convocatòries anteriors.· Convocatòries pròpies de la Universitat d'Alacant d'adquisició d’infrastructures

En relació amb Instrumentació Científica, s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant, les següents Convocatòries Pròpies:

- Ajudes per a Renovació o Adquisició d'Instrumentació Científica.

- Ajudes per a Cofinançament Addicional d’Infrastructura Científica.

- Ajudes per a Reparació d'Instrumentació Científica.

- Ajudes per a la Utilització dels Serveis Tècnics d'Investigació.· Altres activitats

- S'ha col·laborat i participat en l'elaboració d'un DVD i documents impresos de divulgació dels Serveis Tècnics d'Investigació, amb el Taller Digital de la UA, a fi de donar a conèixer aquests Serveis a la Comunitat Científica, i sobretot al Sector Industrial.

- Al voltant de1600alumnes de diferents cursos, tant de la Universitat com d'Instituts, Col·legis etc. han visitat les diferents Instal·lacions dels Serveis Tècnics d'Investigació.

- S'han atés nombroses visites de professors procedents d'altres països interessats en el coneixement del funcionament i Serveis que es presten en els Serveis Tècnics d'Investigació.

- S'ha elaborat i publicatla Carta de Serveis dels Serveis Tècnics d'Investigació.

- S'està elaborant el Pla Estratègic dels Serveis Tècnics d'Investigació, que forma part delPla Estratègic de la Universitat.

 

 

 

Plantes pilot

- S'han dut a terme Auditories Internes i Externes per a la renovació de les Certificacions en Qualitat i Al Mig Ambient d'acord amb les normes internacionals ISO9001 i ISO14001 corresponents a les 4 Plantes Pilot.

- Seguiment del Sistema Integrat de Gestió.

- Desenvolupament de nombrosos Projectes dels grups d'investigació involucrats a les Plantes Pilot, la qual cosa suposa continuar treballant molt activament en tots els aspectes relacionats amb transferència de tecnologia a Empreses, i també de forma especial en projectes relacionats amb el mediambient.

- Col·laboració amb les tasques d'emmagatzemament i recollida de residus de la Universitat.

- Col·laboració en tasques de prevenció de riscos associats al funcionament de Plantes Pilot.