Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

Les funcions i competències que té assumides el Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, per delegació del Rector, són les següents:

- Promoció i desenvolupament de la investigació.
- Infrastructures científiques i tecnològiques.
- Programes de doctorat.
- Transferència de tecnologia, Internacionalització de la investigació.
- Coordinació dels serveis tècnics d'investigació.
- Coordinació i dinamització de les publicacions universitàries.
- Coordinació dels Centres d'Investigació: Font Roja-Natura, Els Torretes-Ibi i CIMAR.
- Parc Científic d'Alacant.

El desenvolupament i gestió d'aquestes competències es porten a terme des dels Secretariats:

- Secretariat d'Instrumentalització Científica i Tecnològica.
- Secretariat de Promoció i Desenvolupament Institucional de la Investigació.
- Secretariat de Transferència de la Tecnologia i Internacionalització de la Investigació.

Així com, de la secretària administrativa del Vicerectorat i de les unitats administratives que depenent orgànicament d'aquest:

- Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de la Tecnologia.
- Serveis Tècnics d'Investigació.
- CEDIP (Doctorat)
- Servei de Publicacions
- Centre de Documentació Europea