Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓ

 

Durant el curs acadèmic 2005-2006, el Secretariat de Promoció i Desenvolupament Institucional de la Investigació ha participat en les següents tasques del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació:

- Programes propis d'ajuda a la investigació.
- Promoció de grups i instituts universitaris.
- Projecte OCDE.
- Parc Científic d'Alacant.

 

· Programes propis d'ajuda a la investigació

El Secretariat s'encarrega de l'elaboració de les propostes, barems, seguiment i resolució dels programes propis d'ajuda a la investigació. Durant aquest curs han continuat les convocatòries dels programes propis de la UA anteriors: beques predoctorals, beques de suport tècnic, ajuda a grups per compliment d'objectius d'investigació, ajudes a grups joves i programa sènior.

A data de setembre del 2006, el nombre total de becaris que desenvolupen la seua labor d'investigació a la Universitat d'Alacant és de 355, finançats per diferents entitats (Generalitat Valenciana, Ministeri d'Educació i Ciència, Ministeri de Ciència i Tecnologia, fundacions privades, projectes d'investigació amb entitats privades, Universitat d'Alacant). Amb el programa de beques predoctorals pròpies de la UA en l'actualitat desenvolupen la tesi doctoral un total de 34 becaris. D'altra banda, les beques de suport tècnic oferides s'han dividit en 2 categories, formació professional i diplomatures. D'aquesta manera, els diplomats poden accedir a les beques per a investigació, cosa que no estava prevista en els programes propis desenvolupats fins al moment.

Dins de la implementació dels programes propis, la diferència més significativa respecte a anys anteriors ha sigut l'aplicació de l'Estatut del personal d'investigació en formació (BOE 03/02/2006) per la qual els becaris dels programes que tenen l'objectiu d’obtenir el títol de doctor han sigut inclosos en el Règim General de la Seguretat Social en els 2 primers anys de beca, i signen un contracte de treball en pràctiques durant el tercer i quart any, després de l'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats.

 

· Promoció de grups i Instituts Universitaris

El Secretariat s'encarrega de la gestió de l'actualització de l'oferta tecnològica de la UA a través dels seus grups d'investigació. Actualment hi ha 191 grups, formats per un total de 1.341 investigadors, donats d'alta en el catàleg de grups de la UA.

A partir de les bases de dades mantingudes pels investigadors i serveis de la UA, es pot extraure la producció científica de la comunitat universitària. La taula següent mostra l'evolució de la productivitat científica de la UA en els últims 5 anys (dades actualitzades a setembre 2006):

Descripció 2001 2002 2003 2004 2005
Projectes Convocatòries Públiques
184
313
374
387
470
Projectes Europeus
4
12
5
18
8
Contractes amb Empreses
266
294
305
306
317
Articles
929
987
770
794
824
Llibres
248
218
141
123
98
Capítols de Llibres
651
456
375
532
359
Tesis
72
79
62
80
86
Congressos
96
622
599
691
697

 

De la mateixa manera, el SPDII gestiona la creació dels instituts universitaris d'investigació de la UA. Durant l'any 2006, s'ha conclòs el procés de creació de quatre instituts nous, els tràmits dels quals s'havien iniciat l'any anterior: Institut Multidisciplinari per a l'Estudi del Medi (IMEM) Ramón Margalef (DOGV 12/04/2006), Institut Universitari Desenvolupament Social i Paz, Institut Universitari d'Investigació Informàtica i Institut Universitari d'Investigacions Turístiques (DOGV 25/07/2006). D'aquesta manera, la UA té a hores d’ara 14 instituts universitaris.

En relació amb aquest tema, aquest curs acadèmic s'ha aprovat el Reglament general d'instituts universitaris d'investigació (BOUA 28/07/2006) que regula la creació, seguiment i dissolució dels instituts d'investigació de la UA.

 

· Projecte OCDE

Al principi de l'any 2005, es va iniciar el projecte «Contribució de les Institucions d'Educació Superior al Desenvolupament regional», un projecte de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) en què hi ha implicats els governs autonòmics i universitats de 13 regions d’àmbit internacional. El projecte pretenia proporcionar una metodologia i un marc d'avaluació perquè les universitats pogueren mesurar i comparar les seues activitats i èxits en el context internacional. La Universitat d'Alacant, junt amb la resta d'universitats de la Comunitat Valenciana, va participar en aquest projecte, que va concloure a principis de març del 2006 amb la visita del comitè avaluador del projecte a la comunitat autònoma i a la Universitat d'Alacant.
(http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.investi/secretariados/s.pdii/index.html)

 

· Parc Científic d'Alacant

Aquest Secretariat també treballa en l'impuls de la posada en marxa del projecte del Parc Científic d'Alacant coordinant la sol·licitud de fons.

Durant el curs acadèmic 2005-2006, la UA ha rebut una ajuda del Pla Nacional d'I+D+I (2004-2007) (11,8 M€) per a la construcció del Centre de Creació d'Empreses de Base Tecnològica del Parc Científic d'Alacant i ha sol·licitat la segona part del projecte (9,4 M€).

D'altra banda, el Parc Científic d'Alacant ha participat com a centre receptor, junt amb la resta de parcs de les universitats valencianes, en la convocatòria NOEMI Noves Oportunitats Empresarials per mitjà de la Investigació de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, i ha rebut quatre becaris que es formaran en les àrees de gestió i dinamització per a impulsar la transferència de coneixement i tecnologia del parc.

Al març del 2006 va tenir lloc la presentació oficial del projecte per a la construcció d'una planta fotovoltaica al Parc Científic d'Alacant, primera empresa que s'instal·larà al Parc, quan se signe un conveni de col·laboració entre la Universitat d'Alacant, la CAM i Unión FENOSA.
(http://www.uaparc.org/)