Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PUBLICACIONS

 

· Presentació
· Edició i vendes
· Pàgina web

 

 

 

Presentació

Durant el curs passat, els nostres llibres han continuat obtenint una bona atenció de la premsa, tant nacional com local, fins al punt que en la nostra nova web s'ha decidit incorporar l'apartat «Revista de Premsa» per a arreplegar notícies, crítiques i ressenyes sobre les nostres publicacions.

També durant aquest curs, s’ha implantat la nostra nova web, se n’ha actualitzat el disseny i se n’ha millorat sensiblement l’ús i l’accessibilitat.

Cal destacar, d'altra banda i si jutgem pels agraïments que ens han arribat, l'extraordinària acollida del Manual de estilo, tant entre el personal docent i investigador d'aquesta Universitat com entre altres col·lectius que ens l'han sol·licitat.

Els llibres de la Universitat d'Alacant han estat presents en les fires del llibre següents: Madrid, Granada, València, Alacant, Buenos Aires, Liber, FIL de Guadalajara (Mèxic), Saló del Llibre de Barcelona i Saló del Llibre de València.

 

 

 

Edició i vendes

Durant el curs passat es van presentar un total de 48 originals al Consell de Publicacions, dels quals van ser aprovats 38 i desestimats, per diverses raons, 10.

El nombre total de títols editats ha sigut de 58. D'aquests, 26 són nous títols i 32 reimpressions. Dels nous títols, 16 corresponen a monografies d'investigació, 5 a textos docents, 2 a la col·lecció «Norte Crítico» i 3 a coedicions amb altres editorials. Quant a les reimpressions, pràcticament la totalitat d’aquestes correspon a textos docents. L'alt nombre de reimpressions és possible gràcies a la modalitat d'edició sota demanda que fa poc de temps va implantar el Servei de Publicacions. Aquesta modalitat permet ajustar la tirada a les necessitats que es detecten en cada moment i disposar del llibre en el nostre magatzem en un termini d'uns deu dies.

La facturació total que ha obtingut el Servei de Publicacions per venda de llibres ha arribat a 236.000 euros, un augment del 12% pel que fa a la facturació del curs anterior.

Els llibres venuts a l'estranger, principalment a Llatinoamèrica i als EUA, han comportat el 16% de la facturació total, més d'un 8% superior a l'any anterior.

La facturació a través de la pàgina web pròpia del Servei de Publicacions s’ha situat en el 7% del total de la facturació, per la qual cosa pot parlar-se ja d'unes xifres significatives en aquesta modalitat de venda directa que augmenta any rere any.

 

 

 

Pàgina web

Quant a les activitats pròpies de la web durant el curs passat, ha de destacar-se que el butlletí mensual de novetats arriba als 6.000 usuaris selectes, tant d'Espanya com de la resta del món.

Quant a la biblioteca digital, s’ha continuat la tasca d'editar els llibres que tenen més de quatre anys en el mercat de paper. D'aquesta manera, durant el curs passat, s’han editat en format digital un total d'onze monografies i nou revistes departamentals.

La web del Servei de Publicacions ha registrat una mitjana de 35.000 visites mensuals, i la biblioteca digital unes 4.500. En els dos casos, aquestes xifres impliquen la duplicació de les obtingudes durant el curs anterior.