Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

UNIVERSITAT D'ESTIU RAFAEL ALTAMIRA

 

La Universitat d'Estiu Rafael Altamira, que es va desenvolupar durant el mes de juliol, va comptar amb la presència de destacades personalitats que van pronunciar les conferències inaugurals de cadascuna de les tres setmanes en què s'estructuren els 25 cursos. El 3 de juliol, el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, va impartir la comunicació «Olimpismo y desporte: valores y símbolos». El 10 de juliol, la secretària d'Estat d'Immigració i Emigració, Consuelo Rumí, va presentar una ponència sobre la problemàtica de la immigració. Finalment, el 17 de juliol, el periodista Eduardo Sotillos Palet va impartir la conferència «La II República y la guerra en el debate político actual».

Comunicació realitzada pel president del Comité Olímpic Espanyol, Sr. Alejandro Blanco

Ponència de la secretària d'Estat d'Inmigració i Emigració Sra. Consuelo Rumí

El periodista Eduardo Sotillos Palet

Conferència del periodista Eduardo Sotillos Palet

Paral·lelament a l'oferta acadèmica estival, la Universitat d'Estiu va programar una intensa oferta cultural oberta al públic, que va permetre un intercanvi cultural entre l’alumnat i el professorat. Entre les activitats culturals que s’han dut a terme durant els cursos d'estiu hi ha les visites guiades al Campus de Sant Vicent del Raspeig, en les quals es va mostrar l'evolució arquitectònica de la UA i altres aspectes d'interès. Els dies 5 i 13 de juliol es van visitar localitats de gran valor històric i cultural de la província d'Alacant: Cocentaina i Villena. El dia 5 de juliol, a més d’un passeig per Cocentaina, els assistents van poder gaudir de la música de L'Ham de Foc. El 13 de juliol, a Villena, va tenir lloc el concert de Radio Tarifa.

Alumnat i professorat en l'entrada de l'Aulari I de la Universitat d'Alacant

 

La Seu Universitària Ciutat d'Alacant també va estar oberta a la participació de l'alumnat dels cursos d'estiu i del públic en general, amb un ampli programa d'activitats que va incloure el II Cicle de Cinema Europeu, el cicle Cineartes, un homenatge cinematogràfic a la devastada ciutat de Nova Orleans, les representacions Call Center i Maletas, a càrrec de les aules de teatre universitàries, la marató de monòlegs Sol@ ante el Peligro, l'espectacle de cafè teatre Monólogos de la terreta, concerts de new age, jazz, tango i altres propostes. 

 

· Setmana del 3 al 7 de juliol 

- España a la Unió Europea, Vint Anys Després

Director: Jaume Ferrer Lloret
Secretari: Millán Requena Casanova

La Unió Europea es troba en un moment crucial caracteritzat per la confluència de diversos processos estratègics, entre els quals destaca la necessitat d'aprovar un marc institucional, després del fracàs del tractat Constitucional, necessari per a millorar el funcionament dels 25 estats membres i davant les futures ampliacions.

- Golf, Turisme i Medi Ambient. Interrelacions i Repercussions Socials

Director: Sergio Quesada Rettschlag
Secretària: María Dolores Díez García

El curs tenia els objectius següents: oferir una panoràmica completa sobre la relació entre el golf i el turisme. Conèixer la gestió empresarial dels camps de golf segons les seues unitats estratègiques de negoci. Debatre sobre les repercussions mediambientals dels camps de golf. Analitzar l'ús dels recursos hídrics en els camps de golf. Definir el marc legal de l'ordenació del territori dins el qual s'enquadren els camps de golf. Presentar estratègies financeres i d'auditories dels camps de golf. Mostrar les activitats de la Reial Federació Espanyola de Golf i la seua relació amb els clubs. Oferir a l'alumnat l'ocasió d'intercanviar coneixements i experiències amb els professors participants sobre golf, turisme i medi ambient.

- Introduction to Dynamic Monetary Economics

Director: Fidel Pérez Sebastián
Secretària: Lilia Maliar

Monetary Economics has gone through important breakthroughs in the last four decades. Among the most crucial, we ca point out to the rational expectations revolution and the development of concepts such as central bank independence and credibility. These advances have greatly contributed to the low inflation scenario that developed economies have enjoyed in the last two decades. Such a high improvement in the understanding of monetary policy would have not been possible, however, without the development of important mathematical tools to analyse intertemporal frameworks.

- Mediació Escolar. Conflictes Actuals i Propostes Innovadores

Directora: Jasone  Mondragón Lasagabaster
Secretari: Francisco Javier Domínguez Alonso

El curs pretenia aprofundir en el coneixement de les característiques pròpies de la mediació escolar: conèixer el procés i les estratègies que s’hi utilitzen, analitzar diferents experiències de mediació en l'àmbit escolar, estudiar diferents models per a aplicar un programa de mediació escolar. Així mateix, també pretenia analitzar la relació entre conflictes a l'escola i violència escolar, a més de les possibilitats de la mediació en els conflictes interculturals en els centres educatius.

Presentació del curs Mediació Escolar

 

- Noves Tecnologies per la Mediació Lingüística Bilingüe (Anglès-Espanyol)

Directora: Victoria Guillén Nieto
Secretària: Chelo Vargas Sierra

El curs es proposava oferir una visió àmplia i general dels mètodes de treball i instruments informàtics més nous i específics per als mediadors lingüístics en contextos multilingües, i també la manera en què aquests mètodes i instruments s'incorporen de forma efectiva al lloc de treball d'aquest professional. Per a abordar des d'un punt de vista teoricopràctic la relació entre la tecnologia i la intermediació lingüística, es van tractar les àrees temàtiques següents: a) localització de programari i pàgines web; b) gestió de projectes de traducció; c) recursos per a la traducció i la terminologia a Internet; d) extracció de terminologia; e) bases de dades terminològiques i de coneixement; f) traducció assistida per ordinador, i g) preedició i postedició de textos en la traducció automàtica.

- Robots i Humans

Director: Francisco J.  Escolano Ruiz
Secretari: Miguel Ángel Cazorla Quevedo

Els objectius del curs eren: conèixer i comprendre l'estat actual de la robòtica, especialment en el camp de la interacció amb humans. Presa de contacte amb dispositius robòticos i eines de programació. Desenvolupar una actitud crítica i fonamentada sobre els avanços tecnològics vinculats a aquest camp.

- Salut Mental Infantil des de la Gestació

Directora: M. Teresa Ruiz Royo
Secretària: Rafaela Casanova Valero

El curs pretenia mostrar la importància de la salut mental infantil, des d'abans del naixement i en els primers anys de la vida, com a base de la salut integral dels individus, i també la necessitat de promoure mesures que la fomenten i la protegisquen.

 

· Setmana del 10 al 14 de juliol

- Bellesa, Luxe i Plaer a l’Islam

Director: Luis F. Bernabé Pons
Secretària: Eva Lapiedra Gutiérrez

El principal objectiu d'aquest curs era donar a conèixer el profund pensament araboislàmic entorn de la bellesa i el plaer. Contràriament a les opinions més esteses, l'Islam té una visió molt positiva de la bellesa i del plaer com a béns que Déu concedeix a l'home: gaudir-ne és un goig estètic i una benedicció divina alhora. El curs pretenia mostrar les múltiples facetes d'aquesta visió oberta del plaer en la societat islàmica medieval i introduir el riquíssim pensament musulmà sobre les manifestacions belles i agradables de la civilització.

- L'Acolliment Familiar i l'Adopció de Menors a Debat

Director: Agustín Bueno Bueno
Secretària: Ana Rosser Limiñana

El curs pretenia analitzar la situació actual de les mesures de protecció de la infància en risc social que requereixen la integració en una nova família, mesures com l'acolliment familiar i l'adopció. Es tractava de conjuminar els punts de vista dels diferents agents implicats: l'Administració, les famílies i les entitats col·laboradores. Amb aquest plantejament s'han intentat tractar, des diferents perspectives, els objectius de cadascuna de les modalitats d'integració familiar, els recursos existents, els èxits i les dificultats.

- El Llenguatge davant el Repte d’Internet

Director: Francisco Yus Ramos
Secretari: José Mateo Martínez

Aquest curs ha abordat la situació del llenguatge davant l'impacte tecnològic que comporta Internet. Entre altres aspectes, s’ha passat revista a les noves formes de comunicació i d’interacció que aquest mitjà proporciona i s’ha familiaritzat l'alumne amb els nous formats i amb les tecnologies de la informació que s'apliquen al tractament informatitzat del llenguatge. Així mateix, s'ha analitzat la situació de l'espanyol en aquest nou entorn interactiu davant la pressió de l'anglès.

- Les Forests d'Utilitat Pública i la Conservació del Paisatge Forestal: Evolució i Perspectives de Futur

Director: Carlos Martín Cantarino
Secretària: Ana Campo Muñoz

El curs tenia per objectiu analitzar la figura de la forest d'utilitat pública com una de les primeres figures d'ordenació del territori, destinada a la conservació i al foment dels recursos naturals, i també com a antecessora d'altres declaracions administratives destinades a aquesta finalitat, com és el cas de les diferents categories d'espais naturals protegits. Així mateix, s'ha estudiat l'evolució biològica i paisatgística de les forests a través de la informació proporcionada per la documentació escrita dels arxius forestals o altres fonts de datació històrica, fins als actuals sistemes de fotogrames aeris i ortoimatges, amb especial atenció al vol americà de 1956.

- International Entrepreneurship

Director: Francisco Llopis Vañó
Secretària: María del Carmen Pastor Sempere

El curs pretenia fomentar la iniciativa empresarial, l'obertura cap a nous mercats internacionals i l'intercanvi sociocultural entre estudiants espanyols i estrangers. Els alumnes treballaven en grups que havien de proposar idees que afavoriren les relacions internacionals i presentar, al final del curs, els projectes empresarials elaborats per cadascun d'ells.

- Joves i Canvis Socials

Director: Jorge Hurtado Jordà
Secretari: Joaquim Cádiz i Ródenas

Els canvis culturals i socials i els segments juvenils de cada societat i de cada època han mantingut una estreta relació. Els joves han protagonitzat en els últims segles una sèrie de processos i esdeveniments que ens condueixen a interpretar aquest grup com un subjecte social i històric. A pesar d'això, hi ha dificultats per a aproximar-nos a una història dels joves.

- L’Empresa Familiar: Problemes i Solucions (II)

Director: Ángel Sánchez Sánchez
Secretari: Francisco Ramírez Rodríguez

Al curs es va intentar que els alumnes conegueren el concepte d'empresa familiar i la seua importància en l'economia alacantina, els problemes més importants de l'empresa familiar, les eines teòriques per a afrontar aquests problemes, algunes experiències rellevants de l’aplicació d'aquestes eines i els resultats que donen.

Lliurament de placa honorífica de la Càtedra "Empresa familiar"

 

- L'Ensenyament de l'Espanyol com a Segona Llengua a Estrangers en Educació Primària i Secundària: Bilingüisme i Interferència Lingüística

Director: José Luis Cifuentes Honrubia
Secretari: Santiago  Roca Marín

Els objectius del curs eren: analitzar la situació de l'ensenyament de l'espanyol a estrangers als centres de primària i secundària de la Comunitat Valenciana i de la província d'Alacant. Estudiar quins són els mètodes d'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera més rendibles per a aquests alumnes. Analitzar els aspectes gramaticals més complexos i la manera d'ensenyar-los de manera més productiva. Aprendre a ensenyar fonètica a l'alumnat estranger. Aprendre a crear un currículum d'espanyol llengua estrangera. Aprendre a avaluar els diferents nivells d'aquest alumnat.

- La Recuperació del Patrimoni Arquitectònic: Actituds, Tècniques d'Intervenció i Actuacions

Director: Miguel Louis Cereceda
Secretari: Raúl Hugo Prado Govea

Els objectius del curs eren revisar les actituds actuals davant la restauració arquitectònica, estudiar les tècniques específiques que s'usen en aquest tipus d'obres i analitzar alguna de les actuacions més importants que s’han dut a terme els últims anys.

Fullet del curs La Recuperació del Patrimoni Arquitectònic

 

- Literatura Infantil i Juvenil: Ens Queda la Paraula

Director: Antonio Mula Franco
Secretari: Antonio Díez Mediavilla

Els objectius de curs eren: entendre que la comunicació verbal té avui dia una importància més gran en la vida de tothom. Recuperació del prestigi de la llengua oral i el seu lloc en el sistema comunicatiu. L'adult (mestre, professor, pare, etc.) com a model lingüístic i comunicatiu. El docent com a paradigma de parla a diversos nivells: nivell lingüístic, nivell relacional, nivell corporal i gestual. Utilitzar la literatura oral com a recurs didàctic. Fonamentar la relació entre literatura oral i literatura escrita. Donar una sistematització i una dignitat didàctica a l'expressió oral, element imprescindible en qualsevol democràcia.

- Modelatge Tridimensional amb Autodesk Inventor

Director: Eloy Sentana Cremades
Secretari: Javier Esclapés Jover

Atesa la gran difusió i ús d’Autocad, aquest curs pretenia «fer un salt endavant» en el camp del CAD cap als programes de sòlids (CAD 3D), que tenen una utilització àmplia i important en el camp laboral. Autodesk Inventor és un sistema de definició de producte idoni per als professionals que aposten per l'avantatge competitiu que ofereix el programari 3D en el mercat professional.

Fullet del curs Modelatge Tridimensional

 

- Present i Futur en la Composició d’Aliments

Directora: María Soledad Prats Moya
Secretari: Salvador E. Maestre Pérez

El curs pretenia ampliar coneixements i presentar aspectes nous relatius a la composició dels aliments. Es dirigeix principalment als professionals relacionats amb les diverses àrees de l'alimentació i la salut, i també a estudiantes de les carreres relacionades. Són necessaris uns coneixements bàsics en composició d'aliments, alimentació i nutrició humana.

Fullet del curs Present i Futur en la Composició d'Aliments

 

- Riscos Ergonòmics i Psicosocials: Els Nous Determinants per a la Salut dels Treballadors

Directora: Elena Ronda Pérez
Secretari: José María Roel Valdés

Els canvis socials operats pel procés de globalització econòmica tenen el seu reflex en la salut laboral. Les condicions i l'organització del treball es veuen afectades per una sèrie de transformacions com ara la intensificació dels ritmes de treball, la major durada de les jornades laborals, la precarització de l'ocupació, la repetitivitat i la monotonia, entre altres. Aquesta situació provoca un desplaçament de la situació tradicional d'accidents i malalties professionals cap a l'emergència d’un nou tipus de riscos i lesions laborals. Fenòmens creixents com l'estrès, la síndrome del burn out, l’assetjament laboral, l'alta prevalença de lesions per sobreesforços i moviments repetitius són l'exponent d'aquesta situació que configura l'aparició de nous determinants per a la salut dels treballadors.

Fullet del curs Riscos Ergonòmics i Psicosocials

 

· Setmana del 17 al 21 de juliol

- Cultura Popular, Llengua i Educació

Director: Joan Borja i Sanz
Secretari: Josep Baldaquí Escandell

En acabar el curs, l'alumnat era capaç de:
1. Tenir un coneixement general dels elements bàsics de la literatura catalana de transmissió oral (particularment, la referida a l'àmbit valencià) i, en general, de la cultura popular.
2. Conèixer les diferents possibilitats didàctiques interdisciplinàries de la cultura popular, especialment en relació amb l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües.
3. Assolir un coneixement crític sobre la cultura popular valenciana des d'una perspectiva diacrònica.
4. Reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la cultura popular i les perspectives que ofereix per a l'ensenyament de llengües en el sistema educatiu valencià.

- Investigació Qualitativa: de la Pràctica a la Teoria

Director: Miguel Richart Martínez
Secretària: Montserrat Juan Jerez

Investigar de manera qualitativa és construir un camí que pot dur, en qualsevol moment, a la millor resposta a una pregunta. Més que aplicar una tecnologia o uns procediments, és fer intervenir diferents tècniques, destreses que han de ser interpretades, ajustades i usades en el moment apropiat. I per a fer-ho calen investigadors formats en una manera molt especial d'acostar-se al coneixement. És la intencionalitat de qui investiga la que fa que un estudi qualitatiu esdevinga realitat. Els procediments són només eines.

Fullet del curs Investigació Qualitativa

 

- La II República i la Guerra Civil des de la Perspectiva Actual

Director: Glicerio Sánchez Recio
Secretari: Francisco Sevillano Calero

Aprofitant la doble efemèride del 75è aniversari de la proclamació de la II República i del 70è del començament de la Guerra Civil, amb aquest curs es va pretendre analitzar i debatre el significat històric d'aquests dos importants fenòmens que han marcat profundament el futur de la societat espanyola.
L'anàlisi es va fer des de la perspectiva actual i, per tant, en el curs es van tractar preferentment les qüestions relacionades amb la II República i la Guerra Civil que preocupen més l'opinió pública actual.

- Residus i Contaminació

Director: Julio Fernández Sempere
Secretari: Rafael Font Montesinos

El curs pretenia presentar a l'alumnat una àmplia panoràmica de la problemàtica que plantegen els residus (urbans i industrials) des del punt de vista de la contaminació, com poden afectar el medi ambient i quines respostes tecnològiques tenim a la nostra disposició, amb els seus avantatges i inconvenients.