Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

UNIVERSITAT PERMANENT

 

· Introducció
· Programació acadèmica
· Planificació del curs i activitats realitzades
· Activitats complementàries
· Projectes nacionals i internacionals
· Extensió universitària
· Estadístiques

 

 

 

 

Introducció

La Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant és un programa de desenvolupament científic, cultural i social de la Universitat dirigit a promoure la ciència i la cultura, i alhora les relacions intergeneracionals, per a millorar la qualitat de vida de les persones majors i fomentar la participació d’aquestes en el seu context com a dinamitzadors socials, i d'acord amb l'article 132.3) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, amb l'article 35 de l'Estatut de la Generalitat Valenciana, amb la Llei 1/95 de la Generalitat Valenciana de Formació de Persones Adultes, amb l'article 2 del títol preliminar i títol VI de la Llei Orgànica d'Universitats, i el Conveni entre la Generalitat Valenciana – Conselleria d´Empresa, Universitat i Ciència i la Universitat d'Alacant per a la realització d'Accions Formatives dirigides al Col·lectiu de Persones Majors de 50 anys.

El programa de la UPUA s'integra en el marc dels ensenyaments universitaris específics per a persones majors, i respon a necessitats com ara: l'aprofundiment en la democratització del coneixement, la compensació de les desigualtats, la integració i participació social d'aquestes persones en la societat, i el foment de les relacions intra i intergeneracionals, que contribuïsquen al manteniment de la qualitat de vida, junt amb l'obertura i diversificació d'opcions de continuació de la vida activa en contextos extralaborals.

Seguint amb els objectius marcats en anys anteriors, s'ha establit la col·laboració amb distintes entitats públiques i privades (Generalitat Valenciana – Conselleria d´Empresa, Universitat i Ciència, Patronat Municipal de Cultura de l'Excm. Ajuntament d'Alacant i Bancaixa).

La Universitat Permanent està dirigida a totes aquelles persones majors de 50 anys o que pertanguen a qualsevol dels col·lectius de la Universitat d'Alacant, que tinguen aspiracions de superació socioculturals, sense necessitat de titulació prèvia.

Estan expressament excloses les persones que es troben matriculades en qualsevol dels tres cicles o nivells d'estudis universitaris que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant.

Dissenyat per professorat pertanyent a les àrees de coneixement de la Universitat d'Alacant, centres col·laboradors i especialistes, és un programa obert i optatiu a triar entre l'oferta de cursos dissenyats i estructurats en les àrees de: Humanitats; Ciències Experimentals; Salut i Acció Social; Ciències Socials; Informàtica i Imatge i So.

Cada alumne s'ha matriculat en el curs acadèmic que es desenvolupa d'octubre a juny, fins un màxim de 6 assignatures i amb l'obligatorietat de cursar 2 assignatures, com a mínim, amb una duració mínima de 40 hores lectives cada una (de caràcter teoricopràctic) i distribuïdes en la programació general i horaris de l'any acadèmic 2005/2006.

Per a accedir al Diploma Sénior haurà de cursar 720 hores distribuïdes al llarg de tres cursos acadèmics com a mínim, realitzant com a màxim 24 crèdits (240 hores) per curs, en assignatures de 40 hores (4 crèdits).

Les activitats complementàries i la programació cursada des de l'oferta dels secretariats de Cultura i d’Extensió Universitària queden fora del còmput obligatori del programa de la UPUA i als efectes d'obtenció del diploma acreditatiu corresponent. És requisit imprescindible, no obstant això, i per a poder cursar-les, ser alumne del programa acadèmic de la UPUA. Els crèdits obtinguts per aquestes activitats s'incorporaran a l'expedient, i si així ho sol·licita l'alumne, com a crèdits de lliure elecció curricular.

L’horari es desenvolupa preferentment de 5 a 8 de la vesprada, encara que hi ha un nombre d'assignatures i activitats i crèdits de caràcter pràctic que s'imparteixen i desenvolupen en horari de matí i dissabtes. Les classes de cada assignatura es distribueixen entre 2 i 3 dies

alterns a la setmana i en funció de la programació general del curs i de les matèries triades per l'alumne d'entre les oferides en el programa.

En acabar cada curs s'entregarà una fitxa informativa de l'expedient acadèmic, en la qual s'acreditarà l'assistència i rendiment a l'any acadèmic corresponent. Per completar el programa de 72 crèdits els alumnes rebran el Diploma Sénior, corresponent a la superació del programa de la Universitat Permanent.

Ha sigut impartit un programa amb 86 assignatures en el Campus de Sant Vicent en els aularis II i III i en la Seu Universitària d'Alacant. En la Seu de Cocentaina i en els municipis de Callosa d’en Sàrria, la Vila Joiosa i Petrer, el programa acadèmic oferit ha sigut un programa reduït i més específic i en funció de la demanda, l'adequació a l'entorn social i cultural, als espais i infraestructures disponibles i a les característiques i requisits pedagògics i docents dels cursos.

A més, el Patronat Municipal de Cultura, per mitjà d'un acord específic de col·laboració amb la Universitat d'Alacant, incorpora una oferta d'assignatures becades i activitats complementàries a la programació de la Universitat Permanent des del curs 2002/2003. Tal acord s'emmarca en un programa de col·laboració d'intercanvi d'alumnes, professorat, i optimització de mitjans i infraestructures en l'àrea de la formació contínua i permanent i dins del Programa Aula Oberta.

 

 

 

Programació acadèmica curs 2005-2006

CIÈNCIES EXPERIMENTALS

Astronomia bàsica i ciències geogràfiques (I)

Enrique Aparicio Arias

Astronomia. Una visió de l'Univers

Guillermo Bernabeu Pastor

La Química en el nostre entorn diari

Jesús Iniesta Valcárcel
José González García

Flora i fauna dels ecosistemes mediterranis

Celeste Pérez Bañón
Ma Ángeles Alonso Vargas
Ana I. Martínez Sánchez
Ana Juan Gallardo

Espais naturals de la província d'Alacant: interpretació ambiental

Víctor J. Mangas Martín
Pilar Martínez Núñez

Matemàtiques i Geometria recreatives

Vicente Viana Martínez
Antonio F. Devesa Botella.

1- La Física en el nostre entorn: Què és...?, Com...?, Per què...? La Física respon

Julio Víctor Santos Benito

2- Museus i espais temàtics: aprendre i gaudir de la ciència (II)

Marisa Cano Villalba

Cartografia aplicada: com orientar-se en les ciutats i en el camp

Enrique Aparicio Arias

Educació i formació ambiental per al desenvolupament sostenible

Rafael Pedauyé González
Concepción Bru Ronda

Fauna i Flora en perill de la Península Ibèrica: principals amenaces i mesures per a la seua conservació

Celeste Pérez Bañón
Ma Ángeles Alonso Vargas
Ana I. Martínez Sánchez
Ana Juan Gallardo

Les plantes com a éssers vius: estudi per a la seua conservació en agricultura i jardineria

Marco A. Oltra Cámara
Víctor J. Mangas Martín

 

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Com portar l'administració d'una comunitat de propietaris

José Manuel Oliva Nieto

El difícil camí cap a Europa: història d'Espanya en el segle XX

José Antonio Miranda Encarnación
Miguel Saez García

Dret per a no juristes I

Hugo Enrique Ortiz Pilares

L’IRPF i altres impostos que interessen als majors

Juan A. Martínez Azuar
Javier Sarasa Pérez

Els mitjans de comunicació: informació i manipulació I

Jorge Sánchez Navas

L'oci com a cultura: viatges i turisme

Julio Prat Escudero

Turisme i patrimoni cultural

Rosario Navalón García
Elisa Rico Cánovas

La Constitució Europea

José Fco. Chofre Sirvent

L'herència i les donacions del dret romà al dret actual

Mª Aránzazu Calzada González
Walenka Arévalo Caballero

La Muntanya d'Alacant: situació socieconómica, crisi demogràfica i perspectives de futur

Carlos Cortés Samper

Premsa i poder. El periodisme davant del repte de la desinformació

Ginés Conesa Jiménez

 

HUMANITATS

Alacant en el segle XX

Francisco Moreno Sáez

01-Anglès per a principiants I

Nereida Congost
David Benjamín Bell

02-Anglès per a principiants II

David Benjamín Bell
Nereida Congost Maestre

03-Anglès per a principiants III

David Benjamín Bell

04-Anglès elemental I

M Amparo Alesón Carbonell
Pablo Pérez Contreras

05-Anglès elemental II

M Amparo Aleson Carbonell
Pablo Pérez Contreras

06-Anglès elemental III

M Amparo Aleson Carbonell
Pablo Pérez Contreras

07-Anglès intermedi I

Catalina Iliescu Gheorghieu
Victor Pina Medina

08-Anglès intermedi II

Catalina Iliescu Gheorghieu
Victor Pina Medina

09-Anglès intermedi III

Catalina Iliescu Gheorghieu
Victor Pina Medina

11-Anglés nivell avançat II

Catalina Iliescu Gheorghieu
Victor Pina Medina

12- Curs de francès comunicatiu bàsic (I)

Juan M. Gauchí Sendra

13- Curs de francès comunicatiu bàsic (II)

Juan M. Gauchí Sendra

14- Curs de francès comunicatiu (III)

Christine Verna Haize
Maria Isabel Corbi Saez

15- Iniciació al valencià per a no valencianoparlants

Anna Betlem Olcina Genís

16- Valencià: aprofundiment i perfeccionament

Anna Betlem Olcina Genís

Comprén la música clàssica i gaudeix-ne I

Óscar A. Santacreu Fernández

(I) Escriptura creativa: taller literari d'iniciació

Emilia Gómez García

(II) Escriptura creativa: taller literari de desenvolupament

Emilia Gómez García

El cine: introducció al setè art. Aprén a mirar i entendre el cine I

Fernando Embid Fernández

Lectura i anàlisi d'obres literàries I. Iniciació a la crítica literària

Emilia Gómez García

Lectura i anàlisi d'obres literàries II. Aprofundiment en la crítica literària

Emilia Gómez García

Diàleg entre religions: hinduisme, budisme, islam i cristianisme

José Manuel Toledo Guijarro

El Camí de Santiago: religiositat, cultura i literatura

Xavier Carro Rosende
Rafael Navarro Mallebrera

L'aprenentatge de les llengües estrangeres

Bryn Moody Boyle

El mite i la seua funció en l'antiga Grècia. La pervivència del mite clàssic en la literatura moderna

José Vicente Beviá Pastor

Història i evolució d'Alacant i els seus barris

Tomás M. Mazón Martínez

El patrimoni històric oblidat

José Luis Simón García

Introducció a l'art

Rafael Navarro Mallebrera

Introducció a l'art contemporani

Rafael Navarro Mallebrera

La història de Roma en el setè art: Els encants de Cleòpatra i l'enfrontament entre Octavi i Marc Antoni

Jaime Molina Vidal

Literatura infantil i juvenil. La memòria recobrada dels contes. Recordar, crear i contar

Ramón Fco. Llorens García

Els Borbons a Espanya: història i imatge d'una dinastia

Inmaculada Fernández Arrillaga

Els canvis socials: anàlisi de les transformacions recents en la societat espanyola

Raúl Ruiz Callado

Els grans mestres del Renaixement i el Barroc

Rafel Navarro Mallebrera

Els majors en la novel·la contemporània espanyola

Xavier Carro Rosende

Religions mediterrànies de l'antiguitat: de les piràmides al cristianisme

Jaime Molina Vidal

Tècniques de comunicació oral I: expressió oral

Antonio Mula Franco

Tècniques de comunicació oral II: de l'oralitat a l'escriptura

Antonio Mula Franco

 

INFORMÀTICA, IMATGE I SO

Dissenya amb Power Point

Irene Sentana Gadea

Eloy Sentana Cremades

Gestió d'una comptabilitat domèstica per ordinador

Patricio Martínez Barco

Informàtica recreativa (Imatge digital)

Juan Antonio Puchol García

Internet (I): Introducció a la navegació d'Internet

Rafael Muñoz Guillena
Juan C. Trujillo Mondéjar
Fernando Llopis Pascual
Paloma Moreda Pozo

Internet (II): Correu electrònic i navegació "temàtica"

Jorge Calera Rubio

Juan Ramón Rico Juan

Internet (III): Configuració del navegador i introducció al disseny de pàgines web

Andrés Montoyo Guijarro
Jorge Calera Rubio

Internet (IV): Disseny, administració i publicació de pàgines web

Juan A. Montoyo Guijarro

Internet (V): Comunicació i conversació per Internet

Estela Saquete Boro
Irene Garrigós Fernández

Introducció a la informàtica

Fco. José Mora Lizán
Pilar Arques Corrales
Mireia Sempere Tortosa
Fidel Aznar Gregori
Francisco Pujol López
Mar Pujol López

Office I: Iniciació a Word

Carlos José Villagrá Arnedo
Francisco Martínez Pérez
Mireia Sempere Tortosa
Pilar Arques Corrales
Rosana Satorre Cuerda

Office I: Word (Avançat)

Francisco Martínez Pérez
Francisco Mora Lizán
Carlos J. Villagrá Arnedo

Office II: Excel

Rafael Molina Carmona

Photoshop: tècniques de retoc digital

Maximiliano Saiz Noeda
José Luis Vicedo González

 

SALUT I ACCIÓ SOCIAL

Alimentació saludable i consum responsable

Carlos Puerta Sanz

Conflictes interpersonals en la vida quotidiana

Jasone Mondragón Lasagabaster

Habilitats socials

Antonio Vallés Arándiga

Intel·ligència emocional

Antonio Vallés Arándiga

Longevitat amb salut i qualitat de vida (I): estratègies personals

Alfonso Soler Gomis

Longevitat amb salut i qualitat de vida (II): aprofundiment en els coneixements

Alfonso Soler Gomis

Longevitat amb salut i qualitat de vida (III): maduresa activa

Alfonso Soler Gomis

Psicomotricitat rítmica

Adela I. Marco Navarro

Salut i qualitat de vida: taller per a millorar la memòria en persones majors I

Alberto Plaza Salán

Salut i qualitat de vida: taller per a millorar la memòria en persones majors II

Alberto Plaza Salán

 

 

 

Planificació del curs i gestió acadèmica i administrativa realitzada

- Durant tot el curs acadèmic: elaboració i manteniment del portal de la Universitat Permanent en:

Castellà www.ua.es/upua
Valencià www.ua.es/va/upua
Anglés www.ua.es/en/upua

- Desenvolupament del Pla d'Avaluació i Qualitat del Programa de la Universitat Permanent.

Dins del procés de normalització i reconeixement formal dels programes universitaris per a persones majors, i en el marc de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Majors, es desenvolupa des del curs 2003-2004 un sistema d'avaluació contínua del programa acadèmic general, de cada una de les disciplines i del professorat que col·labora en el programa.

Aquestes avaluacions, realitzades per mitjà d'un sistema d'enquestes personals i aplicacions informàtiques, contribueixen a detectar els nivells d'adequació, qualitat i millora dels objectius i continguts del programa formatiu, i permeten desenvolupar amb major eficàcia les anàlisis i resultats dels estudis i informes que s'estan elaborant per a la seua remissió al MEC, en relació amb l'educació al llarg de tota la vida en l'Espai Europeu d’Educació Superior.


Abril 2005
- Sol·licitud de propostes acadèmiques als departaments de la Universitat per a la confecció del programa de la UPUA2005-2006, per àrees temàtiques.


Maig 2005
- Confecció de l'oferta definitiva del curs 2005-2006, segons les disciplines proposades pels professors dels departaments universitaris.

- Elaboració dels fullets informatius de la preinscripció.


Juny 2005
- Remissió d'informació a les institucions i col·lectius interessats.

- Solemne acte acadèmic de clausura del curs 2004-2005, presidit per l'Excm. Sr. Vicerector d'extensió universitària de la Universitat d'Alacant Sr. Jesús Pradells Nadal, amb la participació de la Directora de la Universitat Permanent, Sra. Concepció Bru Ronda. Lliçó magistral: “Estudi sociològic de la població major a Espanya” a càrrec del Sr. Juan Díez Nicolás, Catedràtic de Sociologia, Universitat Complutense de Madrid i la participació de la Sra. M. Luisa Mataix Scasso, Presidenta de l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent i de l'Excm. Sr. Vicerector d'Extensió Universitària, Jesús Pradells Nadal.


Juliol 2005
- Preinscripció. Els alumnes per mitjà de la preinscripció defineixen les matèries del pla d'estudis definitiu que es durà a terme. Hi ha 1.012 alumnes preinscrits.


Setembre 2005
- Matriculació. Els alumnes matriculats a través del programa UNIVERSITAS XXI han sigut un total de 924.


Octubre 2005
- Solemne Acte Acadèmic d'Obertura. Presidit per l'Excm. Sr. Vicerector d'Extensió Universitària, Jesús Pradells Nadal, presentació del curs per la Directora, Sra. Concepció Bru Ronda i intervenció de la Sra. M. Luisa Mataix Scasso, Presidenta de l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent. Lliçó inaugural: “Conservació de la biodiversitat i activitat humana: un obligat enteniment” a càrrec del Dr. Eduardo Galant Patiño, Catedràtic de Zoologia de la Universitat d'Alacant i Director de l'Institut Universitari d'Investigació CIBIO (Centre Iberoamericà de la Biodiversitat) i participació de la Coral de la Universitat d'Alacant.

- Començament de classes el 17 d'octubre. Infraestructures: dos aules d'informàtica, un aula de capacitada mitjana (35 persones) i tres aules de gran capacitat en l'aulari III del campus de Sant Vicent i altres espais del campus utilitzats ocasionalment; a més de dos aules d'informàtica, cinc aules de capacitat mitjana, un aula per a (50 persones), i un saló d'actes (90 persones) i altres espais utilitzats ocasionalment, en la Seu de la Universitat en la Ciutat d'Alacant.

- El programa va oferir als alumnes la possibilitat de preseleccionar un total de 97 assignatures. Es van impartir 115 cursos, oferits pels diferents departaments i centres col·laboradors de la Universitat d'Alacant (punt 2). Es registra una matrícula de 2.717 alumnes en el conjunt d'assignatures. Els 86 temes proposats es distribuïen entre diferents àrees temàtiques: Ciències Experimentals, Ciències Socials, Humanitats (la major part), Informàtica (els més sol·licitats), Imatge i So i Acció Social.


Gener 2006
- Convocatòria de beques per a alumnes de la Universitat Permanent matriculats en el curs acadèmic 2005/2006. Termini: del 9 de gener al 10 de febrer de 2006. Total de sol·licituds presentades: 37.


Juny 2006
- Solemne Acte de Clausura del curs acadèmic 2005/2006 presidit per l'Excm. i Magnífic Rector de la Universitat, el Sr. Ignacio Jiménez Raneda. Lectura de la memòria per part de la Sra. Directora de la Universitat Permanent, Concepció Bru Ronda. Lliçó Magistral «La contribució de la Ciència i la Tecnologia a la solució dels conflictes hídrics», a càrrec de Manuel Ramón Llamas Madurga, Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de les Ciències. Catedràtic Emèrit de la Universitat Complutense i amb la participació de la Sra. M. Luisa Mataix Scasso, Presidenta de l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent i de l'Excm. Sr. Vicerector d'Extensió Universitària, Jesús Pradells Nadal.

 

 

 

Activitats Complementàries pròpies de la Universitat Permanent

Setembre 2005
- Poesia i Música en Coves de Canelobre. Recital poètic de Mozart, Händel, Bach interpretat pel quintet de metall “Canelobre” el divendres 30 de setembre a les 20 hores, organitzat pel Vice-rectorat d'Extensió Universitària, la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament de Busot.


Octubre 2005
- Seminari “La construcció de l'estat liberal a Espanya” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. José Miguel Santacreu Soler, professor titular del Departament d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Descripció del procés de construcció de l'estat liberal a Espanya durant els segles XIX i XX, i explicació dels problemes i solucions adoptades.


Novembre 2005
- Seminari “Les fronteres d'Europa: l'ampliació i el projecte territorial i polític europeu” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit per D. Enrique Moltó Mantero, professor Ajudant del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Concepte geogràfic d'Europa, projecte polític d'Europa (origen i ampliacions, la Cimera de Niça i els referèndums fallits), desequilibris territorials i la seua correcció: política regional de la Unió Europea (geografia europea de les disparitats, polítiques territorials o regionals i ampliació de la UE).

- Seminari “El significat del 9 d'octubre per a la Comunitat Valenciana” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. José Miguel Santacreu Soler, professor titular del Departament d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Reflexió sobre la identitat valenciana i significat del 9 d'octubre en la seua construcció i de sistemes administratius que han tingut i tenen els valencians.

- Seminari “La Política Agrària comuna” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pe Sr. Enrique Moltó Mantero, professor ajudant del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Factors de diferenciació dels mitjans rurals europeus (factors edàfics i climàtics, canvis polítics, econòmics i socials en la segona meitat del segle XX), grans tipus de produccions agràries, balança comercial agrària d'Europa, Política Agrària Comuna, Agenda 2000 i futur de les produccions agràries europees enfront de la globalització.

- Seminari “Temps i clima: un acostament a la nostra realitat geogràfica” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. Enrique Moltó Mantero, professor ajudant del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Temps i clima, meteorologia i climatologia, diferències i connexions, la varietat climàtica d'Espanya, l'exemple de la província d'Alacant, algunes tècniques elementals per a la predicció del temps, Internet i la influència del temps, i el clima en la nostra vida diària.

- Seminari “Família i treball en la dona músic del segle XIX” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. Lucas Carbonell Cerezo, col·laborador docent de la Universitat Permanent. Contingut del seminari: El segle XIX va comportar, per primera vegada, la incorporació de moltes compositores, cantants i instrumentistes a la música. Mercat laboral i família van ser el cavall de batalla d'aquestes professionals pioneres, difícil situació que manté avui en dia la seua vigència.

- Seminari “Temps i clima, anàlisi de processos extrems” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. Enrique Moltó Mantero, professor ajudant del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Ciclons tropicals, tornados, pluges monsòniques i el Niño, causes i conseqüències. Onades de fred i calor, la gota freda i sequeres, causes i conseqüències. Riscos climàtics i la teoria del Canvi Climàtic d'origen antròpic.

- Programa de Col·laboració entre l'Oficina d'Esports de la UA i la UPUA. S'ofereixen activitats complementàries (natació, balls de saló i gimnàstica de manteniment) i serveis (possibilitat de realitzar un reconeixement metge-esportiu) per a alumnes matriculats en el curs 2005-2006 en la Universitat Permanent.


Desembre 2005
- Seminari “Dones, instruments musicals i orquestres en la música clàssica” en la Seu Ciutat d'Alacant, pel Sr. Lucas Carbonell Cerezo, col·laborador docent de la Universitat Permanent. Contingut del seminari: L'actual incorporació de la dona al camp de la direcció orquestral obri per fi un dels reductes masculins més exclusius. Els instruments musicals han sigut al llarg de la història un singular reflex de les actituds de la societat davant de la condició femenina.

- Seminari “Significat històric de la Constitució de 1978 en la història d'Espanya” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. José Miguel Santacreu Soler, professor titular del Departament d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Reflexió sobre la història d'Espanya i significat de la Constitució de 1978 en aquesta, amb especial insistència en els temes de més actualitat que afecten els espanyols.


Març 2006
- Seminari “Poesia espanyola contemporània” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pe Sr. Luis Bague Quílez, col·laborador docent de la Universitat Permanent i investigador del Departament de Filologia Espanyola. Contingut del seminari “La poesia espanyola en la segona meitat del segle XX" amb l'anàlisi de les principals tendències en poesia social i culturalista durant l'esmentat període cronològic.”Les sendes de la lírica espanyola en el nou mil·lenni", amb l'anàlisi dels principals camins de la jove poesia espanyola.


Abril 2006
- Seminari “Mirades a la ciutat des de l'art” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. José Costa Mas, col·laborador docent de la Universitat Permanent, pertanyent al Departament de Geografia Humana de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: La influència de les arts plàstiques en el cine de tema urbà. de parcs, jardins i altres espais públics. Mirades des de la pintura i la gran pantalla.

- Seminari “Parlem d'Europa?: accés a la informació sobre la Unió Europea” en el campus de Sant Vicent, impartit per la Sra. Carmen Arias Valls, col·laboradora Docent de la UPUA i documentalista (Centre De Documentació Europea – Fundació General De La Universitat D'Alacant). Contingut del seminari: Anàlisi del “període de reflexió” obert a Europa entorn del procés d'integració europea davant del resultat negatiu dels referèndums francès i holandès sobre la Constitució Europea Estudi del “Pla D”: democràcia, diàleg i debat per a traslladar informació a la ciutadania de forma clara, veraç i senzilla sobre la Unió Europea i les seues polítiques per a fer possible que els ciutadans exercisquen la ciutadania activa, llançat per la Comissió de la Unió Europea. Familiarització amb les tecnologies de la informació.


Maig 2006
- Seminari “Una vesprada amb els Mozart. Commemoració del 250 aniversari del naixement de l'artista” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. Lucas Carbonell Cerezo, col·laborador docent de la Universitat Permanent. Contingut del seminari: Fites, mites i secrets d'una biografia. Apreci per l'obra de W. A. Mozart. Objectius del Seminari: conèixer millor l'obra de Mozart en la commemoració del seu 250 aniversari, a través de la seua música. Gaudir d'un concert de piano a quatre mans amb explicació i comentaris sobre el mateix.

- Seminari “El IRPF i altres impostos que interessen als majors” en la Seu Ciutat d'Alacant impartit pel Sr. Juan Antonio Martínez Azuar, investigador del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicat de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Declaració IPRF 2006: novetats i aplicació pràctica del programa PADRE. Objectius del seminari: Efectuar un repàs global i esquemàtic del IRPF i comentar les novetats més destacables per a la declaració de tal impost a efectuar l'any 2006 (en relació a rendes obtingudes en 2005), aplicar el programa d'ajuda a la declaració de la renda (PADRE) utilitzant exemples pràctics i aclaridors.

- Seminari: “L'humanisme en el segle XXI” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit pel Sr. Juan Rico Jiménez, col·laborador docent de la Universitat Permanent pertanyent al Departament d'Història Medieval i Moderna de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Els models clàssics (Humanisme cristià: Erasme de Rótterdam i Lluís Vives) i el primer escèptic modern: Michel de Montaigne. Estudi d'alguns humanistes contemporanis (Bertrand Russell, Jean-Paul-Jean-Paul, Sartre, Erich Fromm).

- Seminari: “Què ocorre en l'art avui?: veritats i mentides de l'art contemporani” en la Seu Ciutat d'Alacant, impartit per la Sra. María Marco Such, doctora en Història de l'Art Tècnica Superior d'Art de la Fundació General de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Recorregut per l'art conceptual des dels primers objectes antiart de Marcel Duchamp, objectes trobats dels surrealistes, misteri i màgia de Joseph Bouys, reflexió sobre el llenguatge de Joseph Kosuth fins a l'eclosió d'altres formes d'art en els anys 60 amb el: Minimal, Art and Language, ‘body-art', Land-Art, Happenings, Performances, etc. Objectiu del seminari: Reflexionar sobre les noves propostes de l'art contemporani que trenquen definitivament amb el concepte tradicional d'art, vigent des del renaixement. Una mirada cap a la desmaterialització de les formes, la pèrdua de l'objecte artístic i la imposició de la idea com principal valor de l'activitat artística.

- Seminari: “Llegir la història del paisatge” impartit pel Sr. Pablo Jiménez Font, doctor en Geografia i col·laborador docent de la Universitat Permanent. Contingut: Interpretació del paisatge com a manifestació de distints processos històrics. Anàlisi de les principals claus interpretatives que permeten desxifrar els orígens del paisatge valencià. Reflexió sobre la necessitat conèixer la història del paisatge per a albirar l'entitat dels canvis actuals, tot això des d'un punt de vista ambiental.


juny 2006

- Cicle de conferències de promoció de la cultura científica i tecnològica:

La Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals desenvolupa per vuitè any consecutiu el programa de promoció de la cultura científica i tecnològica per al curs acadèmic 2005-2006, que compta amb la col·laboració del Ministeri d'Educació i Ciència i la Fundació BBVA.

Es tracta d'un cicle de conferències impartides per membres de l'Acadèmia, prestigiosos especialistes en les seues àrees científiques, amb vocació de fer arribar a la societat els últims avanços de la Ciència.

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant va proposar dur a terme l'organització d'aquest cicle amb quatre conferències centrades en el medi ambient i la incidència de les activitats humanes sobre aquest.

· “Contribució de la catàlisi al compliment dels objectius de KIOTO”, dilluns 5 de juny de 17 a 20 h, Seu Ciutat d'Alacant. Sala Rafael Altamira. Impartida por Sr. Arturo Romero Salvador, Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Complutense de Madrid. Doctor Honoris Causa per la Universitat del País Basc. Catedràtic d'Enginyeria Química en la Universitat Complutense. Ha sigut Vicerector d'Investigació de la Universitat Complutense. Premi d'Investigació en Química Aplicada "Professor Martínez Moreno". Pertany a diverses societats científiques i patronats de centres públics i privats d'investigació. La seua activitat investigadora se centra en el camp de l'anàlisi i desenvolupament del procés de fabricació i tecnologia ambiental i catàlisi aplicada. Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.

· “El paper de l'home en la creació i destrucció del relleu”, dimecres 7 de juny de 19.00 a 21.30 h, Seu Ciutat d'Alacant. Sala Multiusos. Impartida por el Sr. Mateo Gutiérrez Elorza, nascut en 1941, Burgos. Estudis de Geologia i Doctorat en la Universitat de Madrid. Professor adjunt de Geografia Física en la Universitat de Madrid. Subdirector del Col·legi Universitari de Terol. En l'actualitat Catedràtic de Geomorfologia de la Universitat de Saragossa. Curs de postgrau sobre Geomorfologia dels Deserts en les Universitats de Sao Paulo USP, Brasil i Universitat de Sant Joan, Argentina. President de la Societat Espanyola de Geomorfologia i Vicepresident de l'Associació Espanyola per a l'Estudi del Quaternari. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Madrid. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Saragossa. Membre del Comité Executiu de la International Association of Geomorphologists. Local Organizer of the Sixth International Conference on Geomorphology. Editor de Geomorfologia d'Espanya, Roda. Autor de Geomorfologia Climàtica, Omega i Climate Geomorphology, Elsevier.

· “Observació de la terra i canvi global”, divendres 9 de juny de 19 a 21,30 h, Seu Ciutat d'Alacant. Sala Rafael Altamira. Impartida pel Dr. Emilio Chuvieco Saliner, Catedràtic de Geografia de la Universitat d'Alcalà. La seua principal àrea d'especialització són les aplicacions ambientals dels satèl·lits d'observació de la Terra, tema en què porta treballant 20 anys. Ha sigut Professor visitant de les Universitats de Califòrnia, Berkeley, Cambridge, Nottingham i Centre Canadenc de Teledetecció. Ha dictat cursos en més de 15 països relacionats amb estes tècniques. Acadèmic corresponent nacional de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals.

· “La contribució de la ciència i la tecnologia a la solució dels conflictes hídrics”, dimecres 14 de juny de 18 a 19,30 h, Saló d´Actes de l´Aulari II Campus S. Vicent del Raspeig. Impartida per D. Manuel Ramón Llamas Madurga, Doctor en Ciències Geològiques. Doctor Enginyer de Camins. Catedràtic Emèrit d'Hidrogeologia en la Universitat Complutense. ExPresident de l'Associació Internacional d'Hidrogeòlegs. Acadèmic de número de l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts. Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències.

 

 

 

Projectes nacionals i internacionals en què participa i amb els quals col·labora la UPUA

- Comissió Nacional de Programes Universitaris per a Persones Majors – Desenvolupament de Juntes Directives.

· Desembre 2005
Alacant – V Reunió Junta Directiva de l'AEPUM – Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior, incorporació de nous socis, informe econòmic, informe de les accions i iniciatives dutes a terme per la Junta Directiva i proposta d'AEPUM al Sr. Secretari d'Estat d'Universitats i Investigació en relació amb “Els reptes dels programes universitaris per a Majors davant de la reforma de la LOU”.

- Manteniment del portal de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Majors
http://www.aepumayores.org/

L'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors, abreviadament AEPUM, es constituïx com a associació d'interés universitari i té com a fi essencial estructurar i fomentar els programes educatius de caràcter universitari contribuint al desenvolupament formatiu i cultural del col·lectiu de persones majors.

Per a aconseguir els fins assenyalats, l'Associació té com a objecte el foment i desenvolupament del diàleg i comunicació entre les Universitats, les Administracions Públiques i entitats privades, i ha considerat per això imprescindible l'existència d'una pàgina web institucional que contribuïsca a l'acostament entre els diversos col·lectius interessats en l'educació al llarg de tota la vida, i permeta la informació transparent i col·laboració eficaç entre els membres i socis honorífics de l'AEPUM.

La disponibilitat i l'accés a la informació en els diversos estats, sobre els desenvolupaments socials i polítiques educatives, són cada vegada més evidents i el seu reflex a través d'Internet és inqüestionable. Les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) cobren cada vegada més importància en la Unió Europea i per això volem amb esta web fomentar entre les persones majors l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, eliminant barreres i desigualtats i incorporant les persones majors a este desenvolupament tecnològic.· Activitats nacionals

- Participació en la Jornada Senda “La Universitat de Majors en la Societat actual. La Cultura del Futur”, una aposta per l'aprenentatge al llarg de tota la vida”. Organitzat per la revista Senda el 24 de novembre del 2005.

- Elaboració i preparació del projecte AEPUMA (Anàlisi i Avaluació de Programes Universitaris per a Persones Majors) en el marc de la Convocatòria I+D+I (Projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica) de l'IMSERSO de 2005. Número de projecte: 116/05.

- Jornades Tècniques "Els reptes dels programes universitaris per a majors davant de la reforma de la LOU”. Alacant, 15 i 16 de desembre del 2005. Organitzades pel Vicerectorat d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant.

- III Jornades de Promoció del Camí de Santiago en l'àmbit de les universitats de majors. Santiago de Compostel·la, 26-28 de gener del 2006. Organitzades pel IV Cicle de la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'Institut Gerontológico Gallec i la Xunta de Galícia.

- Jornades Tècniques del Projecte “Anàlisi i avaluació de Programes Universitaris per a Majors”. Es tracta d'un projecte nacional d'I+D+I finançat pel Ministeri de Treball i Assumpte Socials que pretén dur a terme una anàlisi i avaluació exhaustiva dels programes d'ensenyament especialitzades per a majors que existixen en les universitats espanyoles i que s'impartixen davall la denominació d'Estudis Universitaris per a Majors. Institució coordinadora: Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant. Organitzat a Alacant els dies 28 i 29 de juny.· Activitats internacionals

- Participació en el Seminari “Elaboració i gestió de projectes europeus d'àmbit social” desenvolupat a Alacant en el marc de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira de la Universitat d'Alacant, de l'11 al 15 de juliol del 2005, amb la conferència “Estratègies d'integració sociocultural en els projectes europeus de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant”

- Participació en el “Projecte accions per a la millora en l'àmbit de la gestió de l'educació superior en Amèrica Central i Carib” desenvolupat en el marc de les iniciatives del programa 0,7 de cooperació internacional que desenvolupen la Generalitat Valenciana i la Universitat d'Alacanti en el qual han participat: Universitat Santa Maria la Antigua de Panamà, Universitat del Valle de Guatemala, Universitat Tecnològica de Panamà, Universitat Nacional Agrària de Nicaragua, Universitat Autònoma d'Hondures, Universitat del Salvador, Universitat d'Alacant. 2005.

- En el marc del mateix es va dur a terme el “II Seminari Internacional, sobre gestió Universitària” desenvolupat a Alacant entre el 30 de maig i el 3 de juny del 2005 en el marc de l'esmentat projecte, per mitjà de la presentació de la comunicació el dia 2 de juny de “La Cooperació Internacional en el desenvolupament i posada en pràctica de metodologies, recursos didàctics i aplicació de noves tecnologies en la formació per a majors del Programa Universitat Permanent. Universitat d'Alacant”.

- Participació en els “Tallers internacionals de gestió universitària”: la Universitat i la formació permanent. Universitat de Santa Maria la Antigua, Panamà : 12-14 de setembre del 2005.

- Participació en el Congrés internacional “New activating methods ‘in' further education for older people to strengthen the civil society. LiLL Conference (Learning ‘in' later life) 2005” celebrat enOtzenhausen (Alemanya) del 25 al 28 de novembre del 2005 amb la conferència Stereotypes a methodology approach to adult learning i la moderació de la taula New learning forms and learning styles.

- III Seminari Estratègic Projecte ODE (‘Open' Doors for Europe). Projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyança superior a Europa Sòcrates acció Grundtvig 2 que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. ODE rep finançament de la Unió Europea. Projecte número: 05-ESP01-S2G01-00062-2. Organitzat per la Universitat Lódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW) de Lodz (Polònia), de l'1 al 5 de desembre del 2005.

- I Seminari Estratègic del Projecte SENNET (Sèniors ‘in' Network). Es tracta d'un projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyança superior a Europa Sòcrates acció Grundtvig 1 que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. SENNET rep finançament de la Unió Europea. Projecte número: 225788-CP-1-2005-1-CZ-GRUNDTVIG-G1. Organitzat a Praga (República Txeca) per la Czech Technical Uinversityde Praga del 8 al 9 de desembre del 2005.

- Organització del I Seminari Estratègic Projectei ‘in' Later Life (E-LiLL). Es tracta d'un projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyament superior a Europa en el marc de l'Acció E-Learning que convoca la Comissió Europea i rep finançament de la mateixa. Número del projecte: 2005-3864 / 001 – 001 ELE ELEB11. Celebrat a Alacant, del 24 al 26 d'abril del 2006.

- Organització del IV Seminari Estratègic Projecte ODE (‘Open' Doors for Europe). Es tracta d'un projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyament superior a Europa Sòcrates acció Grundtvig 2 que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. ODE rep finançament de la Unió Europea. Projecte número: 05-ESP01-S2G01-00062-2. Alacant, 26 al 30 d'abril del 2006. Organitzat per l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent i la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant.

- II Seminari Estratègic del Projecte SENNET (Sèniors ‘in' Network). Es tracta d'un projecte de cooperació dins dels programes d'ensenyament superior a Europa Sòcrates acció Grundtvig 1 que convoca la Comissió Europea, l'objecte de la qual és l'educació d'adults i altres itineraris educatius. SENNET rep finançament de la Unió Europea. Projecte número: 225788-CP-1-2005-1-CZ-GRUNDTVIG-G1. Organitzat en Porte per la Universidade Catòlica Portuguesa de Porte (Portugal) del 3 al 4 de maig del 2006.

 

 

 

Extensió Universitària

La Universitat Permanent ofereix, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura del Vicerectorat d'Extensió Universitària, una àmplia gamma d'activitats complementàries dirigides a tota la comunitat universitària, en la qual estan integrats els alumnes de la UPUA. Aquestes activitats complementàries constitueixen l'ampliació del programa acadèmic i potencien el desenvolupament personal dels alumnes, així com les relacions intergeneracionals.

Es tracta de conferències, seminaris, exposicions, teatre, cine, recitals, concerts, tallers i una àmplia gamma d'activitats culturals, que dins de la programació anual, s'ofereixen als alumnes matriculats en estudis universitaris per a persones majors en ambdós quadrimestres. La programació, condicions de matrícula i terminis es poden consultar en: http://www.ua.es/va/upua

Hi ha un ampli programa complementari i d'extensió universitària que desenvolupem dins del programa de la Universitat Permanent i en col·laboració amb:

· Secretariat de Cultura de la UA.
· Seus universitàries de Benissa i Cocentaina.
· Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent.
· Teatre Principal d'Alacant.
· Club Informació.

- Exposició de fotografia dels treballs d'alumnes del curs “Imatge i fotografia” en col·laboració amb el Secretariat de Cultura de la Universitat d'Alacant.

- Taller permanent de fotografia per a alumnes de la Universitat Permanent, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura.

- Aula de Teatre, representació d'obres interpretades i creades pels alumnes del Taller de teatre de la Universitat Permanent.

- En col·laboració amb el Teatre Principal d'Alacant, concerts per a alumnes del curs: “Comprén la música clàssica i gaudix-ne”.

 

· Col·laboració en la Seu de Cocentaina i municipis de la Vila Joiosa i Callosa d’en Sàrria:

La realitat social ha induït que en els últims deu anys els ensenyaments dirigits a persones majors estiguen funcionant en quaranta-set universitats espanyoles de forma satisfactòria. La LOU en el seu títol preliminar i títol VI n’arreplega l'existència i desenvolupament en les universitats dins del marc de les seues competències. Conforme a això, les universitats han apostat per incentivar-los i potenciar-los a l'empara de l'estat de les autonomies. Això ha suposat l'impuls d'aquests programes a través dels ajuntaments i les conselleries d'Educació, Cultura i Benestar Social, que estan interessades a potenciar-los i que els estan ampliant a aquelles àrees en què no hi ha centres universitaris.

En aquesta línia, els cursos de la Universitat Permanent seran extensius i, en la mesura de les possibilitats, a les àrees rurals i àrees de residents estrangers a la província d'Alacant. La Universitat d'Alacant ha impartit durant el curs 2005-06, en la Seu Universitària de Cocentaina, i en col·laboració amb els ajuntaments dels municipis de Callosa d’en Sarriá i la Vila Joiosa, cursos de la UPUA dirigits a residents nacionals i estrangers en àrees rurals i en àrees turístiques en què hi ha una important població pertanyent a altres països de la UE d'origen no comunitari.

En aquests municipis, a més dels temes genèrics exposats en el programa, s’han oferit cursos específics per a estrangers i residents en la zona, i segons els acords aconseguits amb les entitats col·laboradores en aquests programes per a cada àrea o seu.La incorporació massiva d'alumnes estrangers residents a Comunitat Valenciana significa un suport a aquesta iniciativa de la Universitat d'Alacant que, sens dubte, contribuirà a enfortir els llaços culturals entre tots els ciutadans de la Unió Europea.

 

· Seu de Cocentaina

Programa acadèmic oferit en 2005-2006

Introducció a la Informàtica

Fidel Aznar
Mireia Sempere

Internet I: introducció a la navegació d’Internet

Jorge Calera Rubio
José Luis Verdú Más

Internet II: correu electrònic i navegació temàtica

Juan Ramón Rico


Febrer 2006
- Seminari “Introducció al País Valencià i significat del 9 d'octubre per a la Comunitat Valenciana”, Dimecres 8 de febrer impartit pel Sr. José Miguel Santacreu Soler, professor del Dept. d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Principals processos socials i fets culturals relacionats més directament amb la configuració del País Valencià actual.

- Seminari ”Introducció a l'Espanya contemporània i significat de la Constitució de 1978”, Dimecres 8 de febrer impartit pel Sr. José Miguel Santacreu Soler, professor del Dept. d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Evolució política, social i econòmica i institucional d'Espanya i descripció del procés de construcció de l'estat liberal a Espanya durant els segles XIX i XX, així com explicació dels problemes i solucions adoptades.

- Seminari “Introducció a l'Amèrica contemporània i significat de les Cimes Iberoamericanes”, Divendres 10 de febrer impartit pel Sr. José Miguel Santacreu Soler professor del Dpt. d'Humanitats Contemporànies de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Evolució històrica del continent americà a través dels seus diversos aspectes, amb una relació especial amb la història d'Espanya.

- Seminari “El projecte polític europeu, la política regional i l'ampliació”, dimarts 14 de febrer impartit pel Sr. Enrique Moltó Mantero, professor del Dept. d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Concepte geogràfic d'Europa. Projecte polític d'Europa: origen i ampliacions. La Cimera de Niça. Referèndums fallits. Desequilibris territorials i la seua correcció: política regional de la Unió Europea. Geografia europea de les disparitats. Polítiques territorials o regionals i l'ampliació de la UE.

- Seminari “És necessària una política agrària comuna per als medis rurals europeus?”, divendres 17 de febrer impartit pel Sr. Enrique Moltó Mantero, professor del Dept. d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Factors de diferenciació dels medis rurals europeus. Factors edàfics i climàtics. Canvis polítics, econòmics i socials en la segona meitat del segle XX. Grans tipus de produccions agràries. La balança comercial agrària d'Europa. La Política Agrària Comuna (PAC) i Agenda 2000. El futur de les produccions agràries europees enfront de la globalització.

- Seminari “Temps i clima, un acostament a la nostra realitat geogràfica”, dimarts 21 de febrer, impartit pel Sr. Enrique Moltó Mantero, professor del Dept. d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Temps i clima. Meteorologia i Climatologia. Diferències i connexions. La varietat climàtica d'Espanya. L'exemple de la província d'Alacant. Algunes tècniques elementals per a la predicció del temps. Internet. La influència del temps i el clima en la nostra vida diària.

- Seminari “Temps i clima, anàlisi de processos extrems”, divendres 24 de febrer, impartit pel Sr. Enrique Moltó Mantero, professor del Dept. d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant. Contingut del seminari: Ciclons tropicals, tornados, les pluges monsòniques i el Niño. Causes i conseqüències. Onades de fred i calor, la gota freda i sequeres. Causes i conseqüències. Riscos climàtics i teoria del canvi climàtic d'origen antròpic

- Curs: “Universitat en la xarxa: Campus Virtual” impartit en el Palau Comtal de Cocentaina, del dimarts 28 de febrer al divendres 10 de març.


Març 2006
- Curs: “Universitat en la xarxa: Campus Virtual” impartitenelPalau Comtal de Cocentaina, del dimarts 28 de febrer al divendres 10 de març.· Municipi de la Vila Joiosa

Programa acadèmic oferit en 2005-2006

Introducció a la Informàtica

Fidel Aznar
Mireia Sempere

Internet I: introducció a la navegació d’Internet

Juan C. Trujillo Mondéjar
José Luis Verdú Más

Anglès per a principiants I

Clive Bellis· Municipi de Callosa d’en Sarrià

Maig 2006
- Taller: “Foc, vent, aigua i terra. Quatre elements, quatre activitats oblidades” impartit pel Sr. José Luis Simón García, tècnic arqueòleg de la Generalitat Valenciana i professor de la Universitat Permanent, i pel Sr. José Antonio López Mira, tècnic de Cultura i Arqueologia en l'Ajuntament de Callosa d’en Sarrià. Contingut: vent i foc (aspectes generals, circumstàncies actuals i activitats oblidades en la província d'Alacant), aigua i terra (aspectes generals, circumstàncies actuals i activitats oblidades en la província d'Alacant), visita guiada als Molins de Vent de la Marina Alta i visita d'un ofici tradicional (canterer).

 

Activitats complementàries desenvolupades per la UPUA en col·laboració amb l'Associació d'Alumnes i exalumnes de la Universitat Permanent.

· Revista La Permanent

- Amb números trimestrals i una tirada de cinc-cents exemplars. S’hi donen a conèixer les activitats i actes de l'associació, es realitzen entrevistes a persones de la Universitat, de la cultura i de la societat, amb articles on s'arrepleguen temes diversos, tant culturals com de divulgació i es donen a conèixer escrits dels propis alumnes. En aquest curs acadèmic 2005-2006, s'ha arribat a la publicació número 15 gràcies al patrocini del Vicerectorat d'Extensió Universitària i del Consell d'Alumnes, comptant amb la participació especial de la directora de la Universitat Permanent.

 

· Club Euconet

- Participació activa en aquest Club, sorgit del projecte europeu del mateix nom, que té com a finalitat l'acostament i aprenentatge dels majors a les noves tecnologies, centrant-se en l'aprenentatge d'Internet. Funciona per mitjà de la interrelació entre alumnes avantatjats que ajuden de forma voluntària a altres que desitgen ampliar els seus coneixements d'informàtica o bé iniciar-se en aquest camp.

 

· Projecte Open Doors For Europe (ODE)

- El projecte ODE té com a objectiu facilitar a les persones majors l'accés al coneixement, així com el perfeccionament de la llengua i cultura d'altres països representats en les associacions i institucions d'aprenentatge participants en aquest. En el segon any del projecte, s'han portat a cap investigacions, estudis i trobades de treball amb persones d'altres països europeus, fomentant-se la integració sociocultural i lingüística dels majors en els estats membres. Durant aquest curs acadèmic van tenir lloc els seminaris estratègics de Lodz (Polònia) en el mes de desembre i Alacant en el mes d'abril.

 

· Fòrums

- “Els majors i la política” presentat per l'Excm. Sr. Vicerector d'Extensió Universitària, i pel Sr. José Bevia, amb la participació d'Emèrit Bono, Exdiputat Conseller de la Generalitat i Catedràtic d'Economia Aplicada en la Universitat de València i la intervenció del Sr. Nicolás Sartorius, diputat i portaveu de la coalició IU. Contingut: Transició cap a la democràcia; aportació dels majors i la seua experiència; influència dels majors en els polítics, a través del teixit social; situació actual del col·lectiu de majors; Què poden fer els majors? Celebrat el 19 i 20 d'octubre del 2005.

- “La teoria de la relativitat per a profans”, impartit per la professora Sra. Carmen Mataix. Contingut: La Teoria de la relativitat, Galileu Galilei desmunta la teoria que la Terra era el centre de l'univers, el principi de relativitat del moviment: Newton i la llei de la gravitació universal. Celebrat del 24 al 28 d'octubre del 2005.

- “Els majors i la literatura” presentat pel Sr. Antonio Mula Franco, professor de la UA i conferenciat per la Sra. Ángeles Càceres, escriptora i la Sra. Rosa Monzó, directora de la Biblioteca “Gabriel Miro”. Contingut: Literats majors, literatura de persones majors; gustos literaris dels majors (poesia, narrativa, assaig…), necessitat la lectura també en els majors, programes d'acostament a lectura en els centres dels majors, què lligen els majors?, temàtiques i estils. Celebrat el dia 2 de maig del 2006.

 

· Seminaris

- “Instrumentalia – Seminari a la trobada amb instruments de la música clàssica” interpretat per professors del Conservatori de Música. Objectiu: Aprofundir en el coneixement dels instruments de música clàssica. Contingut: Instrument, interpretació i explicació de cada peça, col·loqui amb els assistents sobre els instruments interpretats (violí, viola, violoncel, trompa, trompeta, fiscorn, trombó, bombardí i tuba). Celebrat els dies 6 i 7 de juny del 2006 en la Sala Rafael Altamira de la Seu de la Universitat d'Alacant.

 

· Exposicions

- Exposició de fotografia “Oli d’Onil” realitzada per la Sra. Josefina E. Torres Laurí en el municipi d'Onil. La mostra fotogràfica arreplega una síntesi que va des de la floració fins al consum de l'oli en la taula. Organitzada per l'Excm. Ajuntament d'Onil, la Universitat Permanent i la Caixa d'Estalvis del Mediterrani. (traslladat ací desde pàg. 9)

- Exposició de fotografia “Novíssimas. Novíssimos”. Escriptors de Llum a la Seu de la Universitat d’Alacant. Del 12 d’abril al 8 de maig en la Sala Rafael Altamira de la Seu Ciutat d’Alacant. Alumnes del Taller “L'Art de la Fotografia en Blanc i Negre” impartit per Javier Serrano, exposen els seus millors treballs. Vam començar al novembre de 2005 i ara ens tornem a trobar per a escriure amb les llums, per a introduir-nos a l'habitació màgica i que les nostres sensacions adquirisquen formes fotogràfiques.

 

· IV Cursos d'Estiu 2005

- “Els orígens mediterranis del pensament europeu” impartit per la professora de la Universitat Complutense de Madrid Sra. Carmen Mataix. Objectiu: Exposició i reflexió sobre les aportacions que, des de la més remota història, han anat conformant a “la nostra vella Europa”; estudi d'alguns dels països mediterranis que la conformen, concretament el món clàssic de Grècia i els seus grans pensadors; Heracli, Parmènides, Démocrito, Pitàgores, Plató o Aristòtil. El renaixement italià amb Leonardo da Vinci, Boticelli i Miguel Ángel o la filosofia del controvertit Gordià Bruno o el polèmic Galileu. La França dels segles XVI al XVIII amb pensadors com Descartes, Voltaire o Rousseau.

- “Què faig amb la meua vida a partir dels 50?” impartit pel psiquiatre Sr. Juan José Albert Gutiérrez. Objectiu: Reflexió sobre el comportament de les persones majors a partir dels cinquanta anys en diversos aspectes de la vida, la seua percepció del que els passa a partir de la jubilació i la marxa dels fills de la llar.

- “Art i pensament a Grècia” impartit per la professora Sra. Carmen Mataix, amb la programació d'un viatge a Grècia, per a visitar Atenes (el Peloponés) els dies 14 i 16 de juny del 2006.

 

· Cursos de Primavera

- “Les alcassabes d'Al-andalus II”, impartit pel professor Sr. José Luis Simón. Inclou la realització d'un viatge i visita a les alcassabes i altres monuments d'Antequera, Ronda, Tarifa, Gibraltar, Xerés de la Frontera, Cadis, Niebla, Sevilla i Alcalá de Guadaira en el mes de març del 2006.

 

· Jornades

- Participació en les “IV Jornades sobre associacionisme en els programes universitaris per a majors” amb la ponència: “Dinamització de les associacions d'alumnes” en el mes de maig del 2006.

 

· II Tallers de l'Experiència

- Reunió de joves i majors programades d'octubre del 2005 a maig del 2006 per a tractar els temes següents:

· “Les trobades i els desencontres” i “eixir de casa”
· “Les relacions entre pares i fills”
· “Les màquines i els nous llenguatges”
· “Com valorem l'experiència?”
· “Prou preparats, abans o ara?”
· “Educats o maleducats?”
· “Joves i majors, com ens veiem?”

· Rutes

- Viatge històric cultural a Conca
El viatge cultural, organitzat i documentat pel professor Sr. José Luis Simón, inclou la visita a Alarcón, a les restes de la fortalesa àrab sobre la qual, se suposa, va construir Alfons VIII en el s. XIII, i a la plaça Major, on destaca la presència de l'Ajuntament, que agrupa al seu voltant alguns dels monuments més representatius.

A Conca, recorregut pels congostos del Xúquer fins a l’anomenat Ventanilla del Diablo i Huécar, els dos rius que rodegen l'elevat monticle rocós en què es troba assentat el barri antic i històric de Conca i les seues vessants, la hoz de Beteta, la Hoz de Priego, les Casas Colgadas, la catedral i la Ciudad Encantada”.

Respecte a la província, visita a Valdeolivas per a conèixer l'església romànica, amb pintures murals en l'absis pròpies d’aquest estil, Vilanova de la Jara i la seua basílica de la Mare de Déu de l'Assumpció, i finalment el Museu de la Cuchillería.

- Ponts i sénies de Múrcia
Visita a Alcantarilla per a observar la roda o sénia de reg, el Museu de l'Horta i a Múrcia (capital), els distints ponts: Passarel·la, Manterota, pont Calatrava, de Hierro, el pont Vell i el pont de Malecón.

- Embassaments, balnearis i brolladors de Cofrents
La visita va consistir en un recorregut per l'embassament d'Embarcadors (arreplega les aigües del Xúquer i el Gabriel), el balneari de Focus i els brolladors d'aigües medicinals.

- Embassaments de Guadalest i fonts de Polop
Dirigida a visitar l'embassament de Guadalest, que rep les aigües bombades del riu Algar i el museu etiològic. A Polop de la Marina, la seua famosa font dels Dolls, amb els seus 221 canelles i els seus escuts dels municipis de la província d'Alacant.

 

· Esdeveniments

- “24 hores plural en la Seu”
Dirigit a tots els ciutadans d'Alacant, amb un estand per a donar a conèixer l'Associació i una mostra gastronòmica de productes típics d'Alacant.

- “I Setmana Intercultural de la Universitat d'Alacant”
Exposició d'un estand perquè els membres de la Universitat coneguen l'Associació. s’hi va oferir una mostra de productes gastronòmics.

- “Taula redona “Ciutadania i igualtat: distintes veus en la constitució”
Amb la participació de diversos col·lectius i intervenció de nombroses persones majors a fi de donar la visió d'un tema tan transcendent com el de la Constitució.

- “Veus en la ciutat; la ciutat dels majors”
Participació en la taula redona per a exposar com veuen les persones majors la ciutat d'Alacant.

- “Dissabtes de trobades en la Seu”
Amb l'objectiu que els socis es relacionen i participen en diverses activitats.

 

 

 

Estadístiques de matrícula i característiques de l'alumnat

Alumnes matriculats 2005-06 distribuits per grup d'edat

Permanència de l'alumnat en el programa

Alumnes matriculats en la Universitat Permanent distribuïts per comarques d'origen

Alumnes de la Universitat Permanent per sexe

Evolució del nombre d'alumnes matriculats en el programa

Oferta d'assignatures per camps temàtics

Nombre d'alumnes matriculats per assignatures

Distribució dels alumnes per tipus d'estudis

Percentatge d'alumnes matriculats per camp temàtic