Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

ACCÉS

 

· Introducció
· Planificació i organització de les Proves d'Accés a la Universitat
· Seminari d'orientació per a la preparació de les proves per a majors de 25 anys
· Col·laboració en la organització de la preinscripció en la Universitat d'Alacant
· Orientació i informació als alumnes, professors i orientadors de Centres de Secundària
· Col·laboració en la organització de les Olimpíades de Biologia, Economia, Matemàtiques, Física i Química
· Dades sobre les convocatòries de les Proves d'Accés a la Universitat de LOGSE i de majors de 25 anys
· Publicacions

 

 

 

Introducció

Durant el curs 2005-06 el Secretariat d'Accés ha desenvolupat diverses activitats coordinades amb el Servei d'Alumnat i amb l'Oficina d'Informació a l'alumnat, i ha col·laborat en d'altres amb les diferents facultats i escoles.

Entre aquestes cal destacar les següents:

1. Planificació i organització de les proves d'accés a la Universitat per als alumnes de secundària i les corresponents per als majors de 25 anys a la Universitat d'Alacant.

2. Seminari d'orientació per a la preparació de les proves per a majors de 25 anys en la Universitat d'Alacant.

3. Col·laboració en l'organització de la preinscripció en la Universitat d'Alacant.

4. Orientació i informació als alumnes, professors i orientadors de centres de secundària, amb la finalitat que els estudiants preuniversitaris coneguen els aspectes acadèmics que els puguen ser d'utilitat per a decidir el seu futur amb major precisió.

Per a fer-ho, es van establir diverses accions:

- Desenvolupament del programa de visites de secundària i distribució de qüestionarisvoluntaris.
- Reunió amb directors, orientadors i caps de seminari de centres de batxillerat.
- Organització d'un cicle de conferències col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals.

5. Col·laboració en l'organització de les olimpíades de Biologia, Economia, Matemàtiques, Física i Química.

6. Dades sobre les convocatòries de les proves d'accés a la Universitat via LOGSE (juny i setembre de 2005) i de majors de 25 anys (maig 2005). Preinscripció per al curs 2005-06. Històric dels resultats de les proves d'accés pel sistema COU i LOGSE.

7. Publicacions. Com a suport a les diferents activitats comentades anteriorment van editar-se les publicacions següents: agenda de l'accés a la Universitat d'Alacant, el tríptic d'informació i consells davant les proves de selectivitat repartits en les convocatòries de juny i setembre i en la prova d'accés per a majors de 25 anys, i també fullet informatiu i cartells del cicle de conferències sobre estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals.

 

 

 

Planificació i organització de les Proves d'Accés a la Universitat per als alumnes de secundària i les corresponents per als majors de 25 anys a la Universitat d'Alacant.

Taula. Alumnes matriculats (LOGSE)

Opció  Juny Setembre
Cientificotècnica
649
156
Ciències de la Salut
732
181
Ciències Socials
789
282
Humanitats
450
158
Arts
77
24
Total
2.697
801

 

Taula. Alumnes matriculats (LOGSE). Només opcions combinades.

Descripció de l'opció  Juny Setembre
Opció 1 Via 2. Ciències de la Salut
35
4
Opció 3 Via 4. Ciències Socials
14
4
Total
49
8

 

Taula. Alumnes matriculats (> 25 anys)

Opció  Alumnes
Cientificotècnica
44
Ciències de la Salut
96
Ciències Socials
58
Humanitats
243
Arts
5
Total
452

 

 

 

Seminari d'orientació per a la preparació de les proves per a majors de 25 anys en la Universitat d'Alacant.

En el curs acadèmic 2005-06 el Secretariat d'Accés, depenent del Vicerectorat d'Alumnat, posa en marxa el primer Seminari d'Orientació per a la Preparació de l'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys en la Universitat d'Alacant.

El Seminari està destinat a aquelles persones que hagen de presentar-se a la prova d'accés per als majors de 25 anys que estiguen interessades a iniciar estudis universitaris.

La Universitat d'Alacant en l'afany per aprofundir la labor d'orientar i informar aquest col·lectiu, està adquirint un grau de col·laboració més estret amb el professorat dels centres de formació de persones adultes (FPA), conscient de l'esforç i l'experiència en la preparació de cursos que té aquest col·lectiu.

L'objectiu del Seminari és establir pautes de treball que orienten l'alumne en la preparació de les assignatures comunes i específiques que componen la prova. De manera que, a través de les sis sessions de treball de cadascuna de les assignatures, del suport del material didàctic escrit i de la informació renovada i d'última hora que facilita l'accés al Campus Virtual de la Universitat d'Alacant, ajuden l'estudiant a aprendre els continguts i procediments de cadascuna de les matèries, tant comunes com específiques, i l'estructura dels sistemes d'avaluació.  

Les sessions de treball es van desenvolupar tots els divendres des del 21 d'octubre de 2005 fins al 31 de març de 2006. Han sigut impartides per professorat tant de la Universitat com de centres de FPA, i han sigut coordinats pel professor especialista encarregat d'elaborar les diferents proves. 

L'alumne matriculat en el Seminari disposa d'una targeta d'identificació universitària (TIU) de la Universitat d'Alacant, que permet l'accés a les aules d'informàtica i a altres serveis del campus (esport, seminaris, biblioteca, correu electrònic...)

En aquesta primera edició s'hi van fer 169 inscripcions.

 

 

 

Col·laboració en l'organització de la Preinscripció en la Universitat d'Alacant.

En la taula següent s'inclouen les titulacions oferides, amb límit màxim d'admissió, el nombre total d'admesos i el percentatge d'alumnes que han obtingut plaça en funció de l'ordre de preferència establit en la preinscripció (s'hi inclou juny i setembre).

Taula. Admesos per Estudi i Ordre de preferència 2005-06

Nota. En la taula nómes apareixen els estudis en què hi ha un límit de places

Estudi Admesos Pref. 1 (%) Pref. 2 (%) Pref. 3 (%) Resta (%)
ARQUITECTURA 120 95,8 0,8 1,7 1,7
ARQUITECTURA TÈCNICA 201 61,7 23,9 12,4 2,0
DIP. CIÈNCIES EMPRESARIALS 567 88,7 5,6 2,1 3,5
DIP. INFERMERIA 191 72,3 14,7 12,0 1,0
DIP. GESTIÓ I ADM. PÚBLICA 110 65,5 20,0 4,5 10,0
DIP. NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 97 63,9 13,4 11,3 11,3
DIP. ÒPTICA I OPTOMETRIA 175 43,4 18,9 13,7 24,0
DIP. RELACIONS LABORALS 211 55,9 19,4 12,8 11,8
DIP. TREBALL SOCIAL 216 51,9 18,5 13,4 16,2
DIP. TURISME 291 60,1 21,3 7,6 11,0
ENG. GEÒLEG 31 74,2 22,6 3,2 0,0
ENG. INFORMÀTICA 134 81,3 11,2 2,2 5,2
ENG. QUÍMIC 49 75,5 6,1 8,2 10,2
ENG. TÈC. INFORMÀTICA DE GESTIÓ 149 94,0 4,7 1,3 0,0
ENG. TÈC. INFORMÀTICA DE SISTEMES 162 79,6 13,6 3,7 3,1
ENG. TÈC. OBRES PÚBLIQUES 255 68,2 13,3 7,5 11,0
ENG. TÈC. TELECOM: SO I IMATGE 159 69,8 18,9 5,0 6,3
LLIC. ADM. I DIREC. D'EMPRESES 454 82,8 8,4 4,2 4,6
LLIC. BIOLOGIA 259 62,5 16,6 8,5 12,4
LLIC. DRET 331 87,3 6,6 3,3 2,7
LLIC. ECONOMIA 92 79,3 9,8 4,3 6,5
LLIC. FILOLOGIA ÀRAB 27 81,5 7,4 7,4 3,7
LLIC. FILOLOGIA CATALANA 23 69,6 4,3 8,7 17,4
LLIC. FILOLOGIA FRANCESA 25 64,0 12,0 8,0 16,0
LLIC. FILOLOGIA HISPÀNICA 64 84,4 1,6 4,7 9,4
LLIC. FILOLOGIA ANGLESA 181 55,8 26,0 7,2 11,0
LLIC. GEOGRAFIA 29 65,5 13,8 6,9 13,8
LLIC. HISTÒRIA 116 72,4 9,5 7,8 10,3
LLIC. HUMANITATS 31 48,4 6,5 35,5 9,7
LLIC. MATEMÀTIQUES 47 85,1 0,0 2,1 12,8
LLIC. PUBLICITAT I RELAC. PÚBLIQUES 202 79,7 11,9 6,9 1,5
LLIC. QUÍMICA 105 65,7 18,1 6,7 9,5
LLIC. SOCIOLOGIA 126 42,1 32,5 13,5 11,9
LLIC. TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 187 62,0 31,6 4,8 1,6
MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA 91 61,5 25,3 9,9 3,3
MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL 90 94,4 3,3 2,2 0,0
MESTRE EDUCACIÓ MUSICAL 92 40,2 19,6 18,5 21,7
MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 91 40,7 48,4 6,6 4,4
MESTRE LLENGUA ESTRANGERA 90 48,9 14,4 18,9 17,8
Total general 5.871 70,6 14,7 7,2 7,5

 

 

 

Orientació i informació als alumnes, professors i orientadors de Centres de Secundària, amb la finalitat que els estudiants preuniversitaris coneguen els aspectes acadèmics que els puguen ser d'utilitat a l'hora de decidir el seu futur amb major precisió.

Per a fer-ho, es van establir diverses accions:

- Desenvolupament del programa de visites de secundària i distribució de qüestionaris voluntaris.

Aquest programa, organitzat i coordinat pel Secretariat d'Accés, s'ha desenvolupat durant tots els divendres compresos des del 13 de gener i el 10 de març de 2006. Un total de 6.837 alumnes de 2n de batxillerat LOGSE i cicles formatius de FP, provinents de 98 centres de secundària de la província d'Alacant, van visitar el campus de la Universitat d'Alacant amb una doble finalitat:

· D'una banda, conèixer el campus, la ubicació d'edificis del seu interès, recorrent itineraris distints segons els grups distribuïts per opcions d'estudi afins, acompanyats i guiats per 13 estudiants d'aquestes titulacions de la nostra Universitat, que comentaven detalls d'aquests estudis i els recursos que s'ofereixen a l'alumne i visitaven facultats. En aquest curs 2005-06 s'ha millorat el disseny dels itineraris amb la introducció de noves modificacions en els itineraris originals per a visitar alguns recursos singulars relacionats amb l'itinerari (Laboratori de Materials, Laboratori de Robòtica, Planta Dessaladora, Planta Pilot d'Enginyeria Química, Demostració de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Col·lecció Vertebrats, Biblioteca General, Biblioteca Tècnica, etc.).

· I per altra banda, amb una xarrada, rebre informació sobre aspectes acadèmics i administratius relacionats amb l'accés a la Universitat: proves d'accés, procés de preinscripció, districte únic, districte obert, estructura dels plans d'estudi, etc.Als alumnes se'ls lliura una agenda d'accés a la UA i un full d'instruccions de la visita. S'ha mantingut una trobada cafè amb els professors acompanyants, als que s'han presentat les novetats quant a les proves d'accés, les activitats d'orientació previstes i altres dades d'interès, i se'ls ha lliurat un lot de documentació, compost per CD-ROM, que inclou la guia de les titulacions de la UA, exàmens de selectivitat de diversos anys i altres informacions sobre la prova d'accés, agenda d'accés i cartells de les titulacions de la UA.

Calendari de visites i dades d'assistència:

Data Visita  Nre. de Centres  PROGRAMA VISITES SECUNDÀRIA 2005-06
Nre. d'Assistents
Lloc de la xarrada  
13/01/2006 13 834 Paranimf
20/01/2006 9 778 Paranimf
03/02/2006 12 926 Paranimf
10/02/2006 7 380 Sala d'Actes Aulari II
17/02/2006 14 980 Paranimf
24/02/2006 16 960 Paranimf
03/03/2006 14 986 Paranimf
10/03/2006 13 993 Paranimf
Totales 98 6.837  

Distribució per Modalitats de Batxillerat i FP:       

Arts Cientificotecnològica Salut Humanitats Ciències Socials FP
0 169 265 144 256  
25 84 198 156 198 117
96 160 190 169 305 7
1 74 119 82 104  
0 134 379 147 302 6
0 180 225 223 284 36
0 158 212 158 372 86
30 146 230 134 328 145
152 1.105 1.818 1.213 2.149 397


Enquestes i difusió d'informació als alumnes de secundària enquestats:

Aprofitant les visites a la UA dels estudiants de secundària, se'ls va passar un qüestionari de contestació voluntària per a recaptar la seua opinió sobre el desenvolupament de les visites, els llocs que més els han agradat, els estudis de la UA de la seua preferència i, al mateix temps, se'ls demana autorització per a poder enviar-los informació sobre oferta d'estudis, serveis i recursos de la UA. Les dades recaptades es van introduir en una base de dades per a l'explotació corresponent. Una vegada finalitzada la selectivitat i uns dies abans de l'obertura del termini de preinscripcions, es van remetre al voltant de 3.000 sobres a estudiants, amb un escrit institucional signat pel rector, un altre del vicerector d'Alumnat, fullets de les dues titulacions per les quals han mostrat interès preferent i informació d'accés a la UA, amb descripció del procediment, l'oferta d'estudis i les notes de tall. Algunes persones receptores d'aquesta informació ens van transmetre una resposta molt satisfactòria.

Distribució per vies de batxillerat:

Vies de Batxillerat Nombre
Arts 22
Ciències de la Salut 583
Ciències Socials 820
Cientific Tecnològica 654
Cientific Tecnològica i Ciències de la Salut (Doble via) 89
Humanitats 542
Humanitats i Ciències Socials (Doble via) 137
No marcada 156
Total 3.003

Valoració de les Visites:

Valoració Nombre %
Molt interessant 702 23,03
Interessant 2034 66,73
Poc interessant 220 7,21
Gens interessant 11 0,36
Altres 81 2,65
Total 3048 100

 

- Reunió amb directors, orientadors i caps de seminari de centres de batxillerat.

Es va cursar invitació als directors, orientadors i personal interessat per tal que assistiren a una conferència sobre l'EEES, que tindria lloc la setmana anterior al cicle de conferències sobre les titulacions i eixides professionals, en concret el dia 14 d'abril.

Els ponents de la conferència van ser la vicerectora de Qualitat i Harmonització Europea, M. Josep Frau, Guillem Bernabeu, i el director del Secretariat d'Accés, José Antonio Martín.

- Cicle de conferències col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals.

Destinat a estudiants de secundària (batxillerat i FP) i familiars, com també per a professors, orientadors o psicopedagogs dels IES, i informadors en general (centres d'informació juvenil, associacions juvenils, etc.), el dia 7 d'abril de 2006, organitzat i coordinat pel Secretariat d'Accés i amb la col·laboració dels equips de govern de les facultats i escoles de la nostra universitat, es va celebrar durant tota la jornada (des de les 9,30 fins a les 19 hores) un cicle de 29 conferències col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals. Els objectius eren: proporcionar informació sobre l'oferta i característiques dels estudis universitaris, i orientar sobre els perfils dels titulats i les eixides professionals.

Per a anunciar l'esdeveniment van editar-se 10.000 fullets i 800 cartells i es van remetre aproximadament 600 cartes (amb un seguiment telefònic detallat de la recepció de l'enviament) dirigides a: centres de secundària, CEFIRE, CEP, AMPA, regidories de Joventut i Educació i CIJ de la província d'Alacant, centres de formació d'adults (25), escoles oficials d'idiomes (4), biblioteques municipals (75) sol·licitant la seua col·laboració en la difusió de l'esdeveniment en el seu centre, i també en la recollida d'inscripcions.

A més, es va enviar escrit i fullet de l'esdeveniment a aproximadament 3.000 alumnes de secundària que, a través de l'enquesta de les visites de secundària, ens van deixar les seues dades i ens van autoritzar a remetre'ls informació. També es va publicar en la pàgina web la informació del cicle i el butlletí electrònic d'inscripció i es va difondre en una entrevista al director del Secretariat en el programa de ràdio La ventana universitaria, de la Cadena SER, i també anuncis en premsa la setmana anterior (anunci en El Vicent, edicions del 29 de març i 5 d'abril; anuncis en Información: diumenges 26 de març i 2 d'abril).

L'esdeveniment va ser anunciat a tots els professors acompanyants del programa de visites de secundària (aproximadament 25 per sessió) i a tots els alumnes visitants (aproximadament 5.000). També es va difondre en la fira Educaemplea 2006 (IFA-Alacant), que va tenir lloc del 7 al 9 de març, a la qual acudeixen alumnes de quasi tots els IES de la província (s'hi van repartir 2.000 fullets), i en altres fires d'informació educativa i juvenil en què es va participar: Elda, Alcoi, Trobades d'Escoles en Valencià, València.

Es va cridar a tots els IES, per a comprovar que s'havia rebut el material promocional, demanar la seua col·laboració en la difusió i recollida d'inscripcions, preguntar-los com ho havien difós, i conèixer la seua impressió sobre previsió d'assistents, formes d'acudir a la UA, etc.

Els components de cadascuna de les taules d'aquestes conferències col·loquis eren el degà o director de la facultat o escola que imparteix la titulació, un alumne d'últim curs de carrera i dos professionals titulats dels àmbits públic i privat. En total van participar-hi 135 ponents, dels quals 62 eren professors de la Universitat d'Alacant, 33 alumnes, 10 professionals de l'àmbit públic i 30 professionals de l'àmbit privat.

A més, enguany s'ha disposat, en el passadís on estaven les aules de les conferències, d'una zona informativa, i s'hi ha instal·lat punts d'informació de cada centre, un punt d'informació general i un del Consell d'Alumnes, a més d'una zona de projecció. S'ha millorat la infraestructura i el suport informatiu. Es van dissenyar panells informatius per a cada centre amb vista a aconseguir una imatge homogènia respectant la diversitat i singularitat de cada centre.

QUADRE RESUM D'INSCRIPCIÓ PER COL·LECTIUS I XARRADES
NOMBRE DE CONFERÈNCIA
COL·LECTIUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total Col·lect.
Directius 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Estudiant 1r Batx. 25 14 15 37 63 93 3 16 28 45 34 24 11 42 14 13 23 72 19 33 27 18 7 7 24 23 27 19 36 812
Estudiant 2n Batx. 45 47 41 118 167 256 41 51 97 162 98 99 45 159 48 45 74 171 60 120 60 116 42 23 85 94 125 107 81 2677
Estudiant 4t ESO 0 5 0 3 2 7 5 5 2 0 5 7 1 3 1 0 6 4 0 1 5 4 2 3 3 2 2 5 0 83
Estudiant F.P. 2 0 0 1 0 4 0 1 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 4 0 24
Estudiant Univ. 0 3 2 0 6 6 1 1 2 6 5 2 6 8 1 0 1 7 6 4 3 4 0 1 4 4 6 3 3 95
Estranger 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Majors 25 anys 1 3 0 4 4 13 2 1 0 5 5 3 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 5 1 62
Membres AMPA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Orientadors 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Altres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 13
Pare/Mare Secund. 0 1 0 5 3 6 1 2 3 6 2 3 1 4 0 2 4 1 2 2 0 2 1 0 4 0 9 3 2 69
PAS UA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7
Personal CIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Professorat Secund. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
Titulats Univ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Relació d'inscrits i assistents al cicle de conferències:   

ORDENAT PER NOMBRE D'ASSISTENTS
Nombre conferència TITULACIÓ Nombre previstos Nombre Assistents %
6 Mestre 387 298 77,00
5 Dret (+ADE), Gestió i Adm. Publica 252 193 76,59
4 Arquitectura 169 169 100,00
10 Criminologia, Detectiu, Seguretat Pública 232 152 65,52
14 Informàtiques i Telecomunicacions 223 149 66,82
9 Obres Públiques, Camins 132 132 100,00
18 Publicitat 257 126 49,03
12 Biologia 139 116 83,45
27 ADE (+Dret) i Economia 171 112 65,50
28 Infermeria, Màster en Cc. Infermeria 154 108 70,13
20 Turisme 163 93 57,06
17 Arquitectura Tècnica 109 88 80,73
25 Traducció 121 76 62,81
22 Treball Social 148 75 50,68
8 Filologia Angles i Francesa 77 72 93,51
15 Sociologia 64 64 100,00
11 Relacions Laborals, Ciències del Treball 152 60 39,47
13 Geografia, Història, Humanitats 69 60 86,96
26 Psicopedagogia 127 60 47,24
1 Ciències del Mar 73 59 80,82
2 Química 74 59 79,73
19 Nutrició 93 58 62,37
21 Ciències de l'Activitat Física 97 52 53,61
3 Filologia Àrab, Catalana i Hispànica 59 39 66,10
7 Enginyeria Química 54 32 59,26
23 Òptica 53 32 60,38
29 Ciències Empresarials 124 32 25,81
16 Matemàtiques 66 18 27,27
24 Enginyeria Geològica 34 8 23,53
        
DADES COMPARATIVES EDICIONS 2006, 2005 Y 2004
ASSISTENTS PREVISTOS 2006 ASSISTENTES DEFINITIUS % D'ASSISTÈNCIA
3.873 2.592 66,92%
Edició 2005
2.814 1.71261%
Edició 2004
1.16182470,97%

 

 

 

Col·laboració en l'organització de les Olimpíades de Biologia, Economia, Matemàtiques i Química.

Amb la finalitat d'estimular l'estudi de les ciències entre els alumnes de batxillerat, en el curs acadèmic 2005-06 el Secretariat d'Accés, depenent del Vicerectorat d'Alumnat, ha col·laborat amb la Facultat de Ciències en la difusió de les olimpíades de Biologia, Matemàtiques i Química, amb la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials en l'Olimpíada d'Economia i amb els departaments de Física Aplicada i de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal en l'Olimpíada de Física, animant a participar als alumnes preuniversitaris dels diferents centres de secundària de la província d'Alacant.

Amb la presència dels degans d'aquestes facultats, aquest Vicerectorat també va organitzar un acte de reconeixement als alumnes participants que van aconseguir els primers llocs en la fase local, amb el lliurament dels corresponents diplomes acreditatius i de diversos premis i regals. Reconeixement que es fa extensiu als centres de batxillerat dels quals procedeixen els alumnes, familiars i agraïment als professors en l'organització de les diferents proves.

CURS 2005-2006 POSIC. ALUMNE CENTRE
OLIMPÍADA DE BIOLOGIADE LA COMUNITAT VALENCIANA 2006 1
ALEJANDRO TERRONES CONTRERAS
COL·LEGI JESÚS MARÍA-CEU
2
PATRICIA GALIANO SALA
COL·LEGI SALESIANO SAN JOSÉ ARTESANO
3
CRISTINA PÉREZ TOMÁS
I.E.S. PARE ARQUES
4
JOSÉ LORCA BARCHÍN
I.E.S. VALL D'ELDA
5
IRENE CASELLES GONZÁLEZ
I.E.S. THÁDER
6
ISAAC CATALÁN GASCÓ
COL·LEGI SAGRADO CORAZÓN HNOS. MARISTAS
7
NOEMI MARCO GUZMÁN
COL·LEGI SALESIANO SAN JOSÉ ARTESANO
8
VERÓNICA ALCOLEA DEVESA
COL·LEGI CALASANCIO
9
CRISTINA PÉREZ PATIÑO
I.E.S. THÁDER
10
ISABEL MORALES IVORRA
COL·LEGI SAGRADO CORAZÓN, HNOS MARISTAS

OLIMPÍADA D'ECONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2006

1
LAURA TABDIDO BERNAL
I.E.S. TORRELLANO
2
MARÍA LÓPEZ PEÑA
COL·LEGI SAGRADO CORAZÓN, HNOS MARISTAS
3
YAO-YAO CHEN
I.E.S. BELLAGUARDA
4
NOELIA SOLVES GARCÍA
I.E.S. GERMANS AMORÓS
5
MARÍA MONSERRATE CASTILLO GAS
CD SANTO DOMINGO
6
SANTIAGO JAVALOYES BELMONTE
I.E.S. JAIME II
7
JESSICA RUIZ SORIANO
I.E.S. JORGE JUAN
8
BEATRIZ HUERTA PASTOR
COL·LEGI SALESIANO SAN JOSÉ ARTESANO
9
ALVARO SORIANO PASTOR
COL·LEGI SAN AGUSTÍN

XVII OLIMPÍADA ESPANYOLA DE FÍSICA

1
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ SERRANO
I.E.S. LA TORRETA
2
RODRIGO M. ORTIZ DE LA MORENA
I.E.S. SAN BLAS
3
ALBERTO BOTELLA LIMIÑANA
I.E.S. SAN BLAS

XLII OLIMPÍADA ESPANYOLA DE MATEMÀTIQUES

1
RAUL ÚBEDA SALA
COL·LEGI SAN AGUSTÍN
2
CARLOS PASTOR ALCOCEBA
I.E.S. 8 DE MARÇ
3
ALBERTO CENTELLES HIDALGO
COL·LEGI INMACULADA - JESUITAS

XIX OLIMPÍADA NACIONAL DE QUÍMICA

1
VIRGINIA NAVARRO CUTILLAS
Mª VIRTUDES SÁNCHEZ VICÓ
COL·LEGI SAGRADO CORAZÓN, HNOS MARISTAS/ I.E.S.
2
ALEJANDRO TERRONES CONTRERAS
COL·LEGI JESÚS MARÍA-CEU
3
LAURA GARRIGÓS MORCILLO
I.E.S. EL PLÁ

 

 

 

Dades sobre les convocatòries de les Proves d'Accés a la Universitat de LOGSE (juny i setembre de 2005) i de majors de 25 anys. Preinscripció per al curs 2005-06. Històric dels resultats de les proves d'accés pel sistema COU i LOGSE. Oferta de titulacions amb límit màxim d'admissió.

Proves d'accés pel sistema LOGSE:       

Taula. Alumnes matriculats i aprovats (LOGSE)

Opció Juny Setembre
Total Aprovats Total Aprovats
Cientificotècnica 649 607 156 124
Ciències de la Salut 732 691 181 154
Ciències Socials 789 743 282 214
Humanitats 450 431 158 134
Arts 77 75 24 22
Total 2.697 2.547 801 648

Taula. Alumnes matriculats i aprovats (LOGSE). Nómes opcions combinades.

Descripció de l'opció Juny  Setembre
Total Aprovats Total Aprovats
Opció 1 Via 2. Ciències de la Salut 35 34 4 3
Opció 3 Viía 4. Ciències Socials 14 14 4 4
Total 49 48 8 7


- Al mes de març de 2005 es van celebrar les proves per a majors de 25 anys, corresponents a la convocatòria del curs 2004-05.

Taula. Alumnes matriculats y aprovats (> 25 anys)

Opció Alumnes  Resultats
Total Aprovats Total (%) Aprovats(%)
Cientificotècnica 44 5 9,86 2,65
Ciències de la Salut 96 26 21,52 13,82
Ciències Socials 58 31 13,00 16,48
Humanitats 243 122 54,48 64,89
Arts 5 4 1,12 2,12
Total 452 236 100 100

En les taules següents s'ofereix informació de l'històric de resultats de les proves d'accés pel sistema COU i del sistema LOGSE.

Taula. Notes per Tipus d'accés: COU

Any Juny
Setembre
Batxiller PAAU Final Batxiller PAAU Final
1990 7,00 5,46 6,23 6,30 4,81 5,57
1991 7,00 5,47 6,24 6,36 4,77 5,57
1992 7,02 5,51 6,27 6,35 4,86 5,61
1993 7,05 5,59 6,32 6,37 4,87 5,62
1994 7,02 5,54 6,28 6,37 4,97 5,67
1995 7,03 5,64 6,34 6,37 5,06 5,72
1996 7,05 5,65 6,35 6,40 4,92 5,66
1997 7,04 5,67 6,36 6,40 4,90 5,65
1998 7,05 5,68 6,37 6,42 5,14 5,78
1999 7,07 5,78 6,43 6,41 5,02 5,72
2000 7,09 5,88 6,48 6,41 5,27 5,84
2001 7,10 5,57 6,65 6,35 4,52 5,82
2002 6,45 5,10 6,01 6,22 4,48 5,71
2003 6,33 4,61 5,90 6,14 4,11 5,59

Taula. Notes per Tipus d'accés: LOGSE

Any Juny
Setembre
Batxiller PAAU Final Batxiller PAAU Final
1996 6,88 5,35 6,12 6,10 4,83 5,46
1997 6,95 5,81 6,38 6,06 5,18 5,62
1998 6,88 5,69 6,29 6,04 5,01 5,53
1999 6,93 5,83 6,38 5,99 5,10 5,55
2000 6,87 5,86 6,38 6,01 5,19 5,60
2001 6,87 5,88 6,23 6,03 5,14 5,09
2002 7,11 6,14 6,60 5,98 5,09 5,04
2003 7,00 5,98 6,34 5,97 5,03 4,95
2004 6,98 5,91 6,33 5,93 4,78 4,56
2005 7,00 6,00 6,71 5,95 4,88 5,67

En els gràfics següents es reflecteix l'evolució del nombre total de matriculats i la taxa d'aprovats (aprovats / matriculats), de forma conjunta en les proves COU i LOGSE, desagregat per a les convocatòries de juny i setembre.

Gràfic. Evolució de la matrícula desagregada per convocatòria

Gràfic de l'evolució de la matrícula desagregada per convocatòria


Gràfic. Evolució de la taxa d'aprovats desagregada per convocatòria

Gràfic de l'evolució de la taxa d'aprovats desagregada per convocatòria

 

 

 

Publicacions

- Agenda d'accés a la Universitat d'Alacant

En aquesta publicació, s'arrepleguen, entre altres dades d'interès, la vinculació de les modalitats de batxillerat amb les vies d'accés, de les especialitats de formació professional amb els diferents estudis universitaris, l'estructura i el calendari de les proves d'accés en la nostra Universitat, els procediments que permeten sol·licitar plaça i matricular-se en una determinada titulació universitària, beques i ajudes més interessants, etc.

Hi hem incorporat també diverses preguntes freqüents, amb les respostes corresponents, tant en pel que fa a les proves d'accés a la universitat com a l'ingrés en el primer curs d'estudis universitaris.

A més, en diferents annexos, s'han inclòs quadres informatius que permeten conèixer l'oferta actual de titulacions i adreces d'interès, tant de la Universitat d'Alacant, com de les universitats de la Comunitat Valenciana i de la resta d'Espanya.

Així mateix, en aquesta agenda es pot trobar també informació bàsica de recursos i serveis de la nostra Universitat.

Aquest curs se'n va canviar el disseny per a fer-la més atractiva, passant de dos a quatre colors, fet que ha millorat substancialment aquesta publicació.

Portada de l'Agenda d'Accés en versió castellà
Portada de la Agenda de Acceso
(versión castellano)
Portada de l'Agenda d'Accés en versió valencià
Portada de la Agenda de Acceso
(versión en valenciano)-
Tríptics d'informació i consells davant les proves de selectivitat

Aquests fullets arrepleguen calendaris, terminis, procediments de reclamacions relatius a les proves d'accés, consells que cal tenir en compte davant els exàmens de selectivitat, com també informació sobre preinscripció i titulacions. Es lliuren als alumnes que fan la selectivitat, tant en la convocatòria de juny com de setembre.

Anvers del fullet de la convocatòria de juny

Inrevés del fullet de la convocatòria de juny

Fullet de la convocatòria de juny

 

Anvers del fullet de la convocatòria de setembre

 

Inrevés del fullet de la convocatòria de setembre
Fullet de la convocatòria de setembre-
Fullet informatiu del cicle de conferències sobre estudis de la UA i eixides professionals.

Tríptic que arreplega el programa / calendari d'un cicle de conferències col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i les eixides professionals que tenen.
Els objectius principals són:

· Proporcionar informació sobre l'oferta i característiques dels estudis universitaris.
· Orientar sobre els perfils dels titulats i les eixides professionals.
· Complementar les activitats d'informació i orientació sobre itineraris acadèmics i professionalsdels plans d'acció tutorial.

Va destinat a:

· Estudiants de secundària (batxillerat i FP), familiars i AMPA.
· Professorat, orientadors, caps de seminari, directors de centres d'ES.
· Informadors en general (centres d'informació juvenil, associacions juvenils, etc.)

Anvers del Fullet del cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals

Inrevés del Fullet del cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals

Fullet i pòster Cicle - conferències titulacions de la UA i eixides professionals (bilingüe)

Pòster del cicle-conferències titulacions de la UA i eixides professionals


Cartell de les conferències-col·loqui sobre estudis de la UA i eixides professionals