Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

 

· Unitat de Cooperació Internacional
· Unitat de Relacions Internacionals

L’Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals dóna suport a les activitats sobre Cooperació Internacional al Desenvolupament que es fan a la UA.

Les seues activitats se centren en el desenvolupament del Pla Estratègic de Cooperació al Desenvolupament que la Universitat d’Alacant ha dissenyat en aquesta matèria, i entre las quals destaquen:

 

 

 

Unitat de Cooperació Internacional

· Finançament de Projectes de Cooperació al Desenvolupament
· Programes de Mobilitat
· Altres activitats de Cooperació al Desenvolupament

 

 

 

· Finançament de Projectes de Cooperació al Desenvolupament:

1. Convocatòria de Cooperació al Desenvolupament 2005/06.

L’objectiu d’aquesta convocatòria de caràcter anual és regular la concessió de subvencions a projectes, programes i actuacions de cooperació que contribuïsquen a millorar les condicions de vida de les poblacions als països amb menys nivell de desenvolupament humà.

La quantia establida per a projectes finançats en la convocatòria de cooperació al desenvolupament durant el curs 2005/2006 va ser de 187.827 €, i es va dividir en dos tipus de fons:

Fons A: Projectes d'educació a nivell no universitari. Fons: 115.111 €

Projectes Tipus A
Import
Taller de costura per a líders llauradores de l’altiplà. Bolívia
7.200 €
Desenvolupament sociolaboral de les dones maputxes de la Comunitat Gallardo Tranamil. Xile
7.195€
L’educació, porta del desenvolupament. Bolívia
6.000 €
Secretariatcomputadoritzat perals joves de l’assentament humà "El obrero". Perú
5.000 €
Desenvolupament sostenible de les comunitats d’Altamira i Biolley a la zona d’amortiment del Parc Internacional l’Amistat (PILA). Costa Rica
4.800€
Equipament de mobiliari i material pedagògic Escola Florestan Fernández. Brasil
12.000 €
Completar totalment la biblioteca informàtica de la casa llar Elvira Velasco adscrita al pla integral de desenvolupament Mapayn per a la formació i capacitació d’infància, joventut i dones. Perú
8.000€
Control de la malaltia de Chagas en comunitats guaranís del departament de Santa Creu de la Serra a Bolívia.
11.916 €
Creació de microempreses amb enfocament de gènere a Colòmbia.
2.400€
Acompanyament protector i presència internacional: protecció a defensors dels drets humans a Guatemala.
3.000€
Autoreparació de 315 habitatges marginals a la comunitat Ibèria a San Salvador.
10.000 €
Formació i capacitació de joves i implementació de maquinària del Taller de Sant Josep. Perú
4.600 €
Capacitació pecuària de població camperola a Guatemala.
8.000 €
Millora del sistema d’atenció maternoinfantil de l’àrea de Kirchamba en Tombuctú. Mali
6.000 €
Millora de les condicions educatives i de salut de l’alumnat de l’EU Infermeria a Tindouf
11.000€
Ampliació del Centre de Documentació de Moreno.
8.000 €

 

Fons B: Projectes d’educació superior. Fons: 72.716 €

Projectes Tipus B
Import
Taller capacitació maneig àrees protegides amb èmfasi en gestió pesquera
3.600€
Taller conservació i desenvolupament sostenible comunitat indígena quítxua "Pablo López"
4.800€
Curs desenvolupament sostenible i creació de microempreses per a joves universitaris
1.000€
Dinamització del teixit social i empresarial de Costa Rica.
3.600€
Cooperació per a la formació i la transferència de tecnologia en àrees rurals d’extrema pobresa a Cambotja
3.800€
Programa de formació en migracions internacionals del CESPLA de la Universitat de Cuenca, Equador
4.800€
Dotació bibliogràfica Universitat Nacional S. Antonio Abad de Cuzco
3.000€
Transformacions recents de l’agricultura i espècies rurals. Noves opcions per a la crisi de la petita explotació agrària familiar
6.624€
Implementació laboratori d’electroquímica de la UN d’Enginyeria. 2a part.
5.500€
Impartició de cursos d’àrees d’envasament d’aliments en universitats argentines
3.150€
Cooperació interuniversitària sobre modernització de l’administració, ètica pública i lluita contra la corrupció a Amèrica Central i el Carib.
5.520€
Curs universitari d’especialització en desenvolupament local i turisme i assistència tècnica al consorci de governabilitat de Lambayeque i Cajamarca
8.400€
Seminari de postgrau en planificació estratègica del desenvolupament local a Payusandú.
2.200€
Curs de cooperatives al desenvolupament a Maringa.
6.500€
Seguiment projectes entre la UA i la Universitat Nacional del Sud.
4.969€
Models i estratègies d’educar en valors amb relació al problema escolar. Queretano
1.200€
Pla de suport al desenvolupament sostenible a l’Amazonas veneçolà: formació de guies locals.
4.053€

 

Gràfic de la distribució geogràfica de fons per a projectes de Cooperació anys 2003-2005Gràfic de la convocatòria anys 2005/2006 per a projectes tipus A

 

Gràfic de la distribució de fons de Cooperació per zones i països comparant els anys 2004 i 2005

Gràfic de la distribució de fons de Cooperació al Desenvolupament per àrees i països en 2005


Gràfic de les fonts de finançament dels programes de Cooperació Internacional de la UA en 2005

 

Resum d’execució d’alguns dels projectes més representatius.

Entre els projectes de cooperació internacional que actualment finança la Universitat d’Alacant a través de la nostra Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals hem destacat alguns com a mostra del treball fet.

1.1. Projecte: Acompanyament i observació internacional per a la protecció dels drets humans a Guatemala.

Responsable del projecte:
Sr. Luis García Andión
ONG responsable:
Brigades Internacionals de Pau (PBI)
Contrapart:
Brigades Internacionals de Pau (PBI)
Responsable contrapart:
Montserrat García Blas
Localització:
Guatemala
Dotació pressupostària:
Any 2003: 9.000 €
Any 2004: 12.000 €
Any 2005: 3.000 €
Estat:
En execució

Segons Nacions Unides, la situació dels drets humans a Guatemala es troba molt deteriorada. Les constants violacions de la vida, la justícia i la participació política van representar el 40% de les violacions dels drets humans. La reaparició de grups clandestins, amb vincles amb el crim organitzat i amb organismes de l’Estat, que acacen i ataquen organitzacions i activistes de drets humans, estan creant condicions de terror.

Sra. Eloyda Mejia, activista dels Drets Humans

Manifestació en contra les empreses mineres, acompanyament a
Eloyda Mejia (destacada activista dels drets humans).
Guatemala, any 200

Segons el Col·lectiu d’Organitzacions Socials (COS), com a conseqüència de l’agreujament de la situació del sector agrari i les pressions de los finqueros, el règim en conjunt ha optat per la violència i la repressió i està impulsant una política sistemàtica de desallotjaments. Aquestes accions tenen com a conseqüència execucions, segrestos, destrucció d’habitatges, etc., i afecten els drets humans de dones, xiquets i ancians.

Brigades Internacionals de Pau (PBI) és una associació sense ànim de lucre que es troba registrada legalment a Guatemala des de 1995 i actua a sol·licitud d’organitzacions locals, les quals acudeixen a l’ajuda internacional com a últim recurs per a preservar la seua integritat física i moral. L’actuació dels membres del PBI consisteix a acompanyar membres de la comunitat guatemalenca que han sigut amenaçats o que poden ser-ho per la pertinença a grups vulnerables, ja siguen comunitats indígenes, llauradors, col·lectiu de dones etc.

L’objectiu general del projecte és el de millorar la situació dels drets humans a Guatemala i contribuir al procés democratitzador a través d’una presència internacional que permeta recolzar la permanència de l’espai polític de treball als defensors de drets humans i organitzacions de la societat civil que pateixen repressió pel seu treball.

Els objectius específics del projecte són:

- Proveir una presència internacional per a la protecció de l’espai polític de les organitzacions guatemalenques que facilite la continuïtat del seu treball per a la recerca de la justícia, la reconciliació nacional, i el rescabalament a les víctimes de les violacions als drets humans, i el compliment dels compromisos dels acords de pau.

- Sensibilitzar la comunitat internacional sobre la situació dels drets humans a Guatemala, a través de l’enviament d’informació i del contacte assidu amb les entitats internacionals i el cos diplomàtic, tant fora com dins del país.

- Sensibilitzar el govern de Guatemala que la comunitat internacional continua vigilant la situació dels drets humans en el país i està atenta a aquesta, a través de l’enviament d’informació i del contacte assidu amb les autoritats nacionals pertinents.

- Compartir amb les organitzacions guatemalenques les nostres experiències i eines pedagògiques que ajuden a aconseguir l’objectiu general del projecte de PBI a Guatemala.

Manifestació contra la política de desallotjaments

Manifestació contra la política de desallotjaments.
Guatemala, any 2005

En compliment dels objectius previstos, PBI proporciona:

- Acompanyament a persones directament amenaçades, bé per la seua responsabilitat en una organització (per exemple, la presidenta d’una ONG), bé pel seu perfil circumstancial (per exemple, promotors de drets humans, durant les seues comissions d’investigació en zones d’alt risc).

- Presència d’observadors en seus o oficines d’organitzacions amenaçades.

- Acompanyament en els desplaçaments dels defensors a altres departaments.

- Presència/observació d’actes públics (manifestacions, conferències, tallers, missions d’investigació, judicis, etc.)

Durant els anys 2003-2005 s’ha aconseguit la consolidació de l’equip sobre el terreny. Per a això, ha sigut necessari posar un gran esforç en el treball d’enfocar les àrees de logística i interlocució amb autoritats, organitzacions i cos diplomàtic. Cal destacar l’esforç de PBI per a coordinar-se amb les altres organitzacions internacionals que porten a terme acompanyament al país (Coordinació d’Acompanyament Internacional de Guatemala - CAIG). Això permet conèixer, analitzar i coordinar totes les necessitats d’acompanyament al país, a través de reunions setmanals de coordinació, la qual cosa possibilita que es puga respondre les necessitats d’acompanyament internacional per mitjà del treball coordinat i el suport mutu de les organitzacions.

 

1.2. Projecte: Desenvolupament sociolaboral de les dones maputxes de la comunitat Gallardo Tranamil. Xile

Responsable del projecte:
María José Escartín Caparrós
ONG responsable:
Dept. Treball Social i Serveis Socials
Contrapart:
Comunitat indígena Gallardo Tranamil
Responsable contrapart:
Anaiza Catricheo
Localització:
Xile (Comuna de l’Auracanía)
Dotació pressupostària:
Any 2005: 7.195 €
Estat:
Finalizat

Encara que Xile és, sens dubte, una excepció entre els països del con sud, des del punt de vista econòmic, amb un índex de desenvolupament humà del 43 i una alta concentració urbana (90,2%), es troben diferències substancials respecte de les poblacions indígenes. Pel que fa a la població sota la línia de la pobresa, les dades el 2003 eren del 18,8% i el 4,7% la població en la indigència, i hi havia més concentració de pobres indigents (el 8,9%) i no indigents (20,1%) a la regió de l’Araucanía, amb capital a Temuco.

La Professora Mª José Escartín amb un grup de la comunitat maputxe

La professora M. José Escartín, de la UA, durant una visita
a una comunitat maputxe, any 2005

Temuco és la capital de la regió IX, predominantment rural, al sud de Xile. Aquesta regió és el lloc d’assentament de la gent Maputxe i conté la major concentració d’indígenes, els quals estan classificats entre els estrats socioeconòmics més pobres.
Addicionalment, la regió enfronta severs problemes mediambientals com a resultat d’un creixement expansiu de la indústria forestal, l’erosió del sòl i la pèrdua de la biodiversitat. El poble maputxe és un dels segments més pobres de la població xilena. Segons una enquesta socioeconòmica oficial, el 32% de la població indígena de Xile viu en condicions de pobresa, en comparació amb el 20% de la població no-indígena.

Dones maputxes treballant

Dones maputxes treballant en un taller de
capacitació de Gallardo, Xile, 2005

El treball en teixit artesanal demanda aproximadament un mes de treball perpeça fins a arribar a comercialitzar-la, per tant, en termes econòmics, si es valora el temps que les dones inverteixen a fabricar els seus ponxos, i amitjanar amb el preu de venda, no cobreix els costos de mà d’obra. Però aquesta és una activitat atractiva perquè, a més a més del contingut cultural que implica, permet obtenir ingressos en la mesura que les dones ho requereixen ja que la matèria primera no presenta un alt cost i en molts casos la produeixen. La venda de les artesanies permet a les dones maputxes, almenys una vegada cada mes, adquirir les necessitats més urgents per a la família, sense perdre el seu capital de treball per a reposar la llana. Les dones, a través de l’artesania, generen una font d’ingressos econòmics propis, la qual cosa els permet desenvolupar un rol diferent en la llar, ja que el seu ingrés és permanent, a diferència del que es genera per l’activitat agrícola, que és anual.

El programa d’instal·lació d’un taller de costura respon a la gran necessitat de promoció de la dona d’aquestes comunitats, ja que la dona pateix les situacions de marginació i discriminació més grans en tots els aspectes econòmics, socials i polítics, es veuen humiliades pel seu analfabetisme i estant totalment dominades per la cultura masclista.

El projecte té com a objectius millorar la qualitat de vida de les dones de la comunitat Gallardo Tranamil, i també contribuir a millorar la qualitat dels productes oferits per les treballadores de la comuna Padre Las Casas a través del millorament de les seues habilitats i destreses adquirides al marge de l’educació formal. Els objectius específics del projecte poden resumir-se en:

- Facilitar el procés de filat i teixit per mitjà de la incorporació de màquines teixidores i filadores.
- Generar canals de comercialització conjunta per mitjà d’organismes nacionals i internacionals.
- Establir xarxes de dones que es dediquen a la producció ovina a fi d’adquirir llana.
- Alleujar el treball de les dones incorporant en les distintes etapes del treball integrants del grup familiar.
- Desenvolupar accions formatives destinades al millorament de les seues habilitats.
- Potenciar el desenvolupament dels recursos propis de la comunitat. Optimitzar els models de participació comunitària de les dones.
- Posar en marxa un taller de capacitació laboral per a la millora de la qualitat en els productes.

En execució del projecte es van dur a terme les activitats següents:

- Estudi-diagnòstic explorador de la realitat de la Comuna Gallardo Tranamil.
- Adquisició de màquines de filar i teixir.
- Realització de tallers de capacitació en l’ús de les màquines.
- Capacitació en el disseny de noves peces.
- Organització del grup per a compartir les màquines que hi ha.
- Establir contactes amb la Casa de la Dona Maputxe, Fundació Xal-Xal, i responsables de comercialització de productes indígenes de la municipalitat de Nueva Imperial, a la qual pertany la comunitat, per a comercialitzar les peces.
- Establir contactes amb organismes solidaris internacionals.
- Fer convenis de compra de llana amb productores comunals.

De manera general, pot dir-se que els objectius s’han complit, almenys pel que fa a facilitar els mitjans per al desenvolupament sociolaboral del grup de dones que va acollir el projecte. En efecte, la compra de màquines telers i filoses ha contribuït a fer que el treball de les dones siga més lleuger i tinguen més temps lliure per a altres tasques.

Maneig de les màquines

La compra de les màquines i la capacitació per a manejar-les
està contribuint que el treball siga més rendible

Es va dur a terme un estudi mediambiental de la zona i un estudi des del punt de vista antropològic i social per a saber les condicions de vida i la realitat humana de la comunitat, i es pot concloure que és una comunitat on les necessitats bàsiques estan cobertes encara que de manera mínima, ja que en realitat, la seua economia bàsica (agricultura) és de subsistència. La forma en què completen els seus ingressos és, precisament, a través del treball de les dones teixidores que, fins ara, era a la manera tradicional. La compra de les màquines i la capacitació per a manejar-les està contribuint que el seu treball siga més rendible, almenys, des del punt de vista del temps invertit.

Pel que fa al segon objectiu general, que és molt més operatiu, creiem que s’ha complit, excepte en l’aspecte de la participació de les dones, ja que, de les 40 dones de la comunitat, només s’han involucrat en el projecte 20 i, en algunes reunions, s’ha manifestat tensió entre elles per l’ús de les màquines. En referència a això, pensem que, atesa la idiosincràsia del poble maputxe, faria falta un treball prolongat de desenvolupament comunitari, aspecte que s’ha suggerit als responsables de la política indígena local, ja que escapava a les nostres atribucions. D’altra banda, considerem molt important trobar vies de comercialització dels productes, ja que el principal problema de les dones és la falta d’eixida dels seus productes, ja que no trobaven compradors fixos, amb la qual cosa els ingressos eren incerts i esporàdics. Després dels diferents contactes amb entitats locals, creiem que s’ha resolt aquesta dificultat, ja que elles, gràcies a les màquines, poden treballar més ràpidament la llana i convertir-se en subministradores de la matèria primera, cosa que ja comportaria uns ingressos més estables que els que tenien fins ara.

 

1.3. Projecte: Implementació del laboratori d’electroquímica de la Universitat Nacional d’Enginyeria. Perú

Responsable del projecte:
Emilia Morallón Núñez
ONG responsable:
Institut Universitari de Materials i Dept. Química Física
Contrapart:
Universitat Nacional d’Enginyeria de Perú
Responsable contrapart:
Adolfo La Rosa Toro Gómez
Localització:
Lima, Perú
Dotació pressupostària:
Any 2004: 3.200 €
Any 2005: 5.500 €

El curs d’Electroquímica Aplicada s’imparteix a la Facultat de Ciències de la Universitat Nacional d’Enginyeria de Perú des de 1995. En els últims anys les aplicacions de l’electroquímica s’han expandit comprenent àrees molt importants del desenvolupament científic i demanant l’actualització dels recursos humans i la implementació del laboratori de docència i investigació. Aquest projecte es proposa aconseguir la millora de la infraestructura del laboratori d’electroquímica aplicada i la implementació d’aquest per mitjà de l’adquisició d’un potenciòstat i implementar-lo amb els accessoris respectius, instal·lació i posada al punt del material adquirit per un tècnic experimentat de la Universitat d’Alacant.

Placa del laboratori d'Electroquímica Aplicada

Placa a l’entrada al Laboratori d’Electroquímica Aplicada,
Facultat de Ciències de la Universitat Nacional d’Enginyeria
de Perú, inaugurat el 2 de desembre del 2005

Dins de les activitats portades a terme en execució del projecte el 2004 es troben:

- Adaptació i reparació de diversos equips per al muntatge de pràctiques d’electroquímica. Assessorament en tècniques electroquímiques a tècnics i becaris.
- Posada en marxa d’un sistema d’aigua ultrapura.
- Posada en marxa i calibratge dels equips donats dins del projecte.
- Disseny de cèl·lules electroquímiques tipus filtre-premsa per a utilitzar-les en investigació.
- Disseny de distribució i dotació del nou laboratori d’electroquímica aplicada.
- S’ha impartit la xarrada «Gestión de residuos peligrosos en la Universidad» a diversos grups de professors i tècnics de la UNI.

Estudiants del Laboratori d'Electroquímica Aplicada
Estudiants del Laboratori d’Electroquímica Aplicada, Facultat de Ciències de la Universitat Nacional d’Enginyeria de Perú, any 2005

El 2005 l’execució del projecte va consistir en:

- Instal·lació de taules de treball, campanes d’extracció de gasos, estants, escriptoris en el nou laboratori d’electroquímica a la Universitat Nacional d’Enginyeria a partir del disseny fet el 2004. Muntatge i posada al punt dels nous equips com mufla, estufa i sistema d’aigua ultrapura.

- Compra de material fungible i enviament a la Universitat Nacional d’Enginyeria per a la posada al punt del laboratori.

- Assessorament en tècniques electroquímiques a tècnics i becaris.

- Impartició del curs "Nuevos materiales: polímeros conductores y aplicaciones" per part del Dr. Horacio J. Salavagione del grup d’Electrocatàlisi i Electroquímica de Polímers de la Universitat d’Alacant.

Podem considerar els resultats com molt satisfactoris, s’ha inaugurat un nou laboratori d’investigació en electroquímica a la UNI, que permetrà el desenvolupament de les línies d’investigació pròpies del grup de la UNI i fins i tot l’inici de noves línies d’investigació. Cal destacar que en aquest laboratori també desenvoluparan els treballs de carrera (mestria) els alumnes de la UNI. S’ha dotat amb material inventariable bàsic i necessari per al desenvolupament de la docència i línies d’investigació del grup de la UNI.

Laboratori d'Electroquímica Aplicada

Vista panoràmica del laboratori d’electroquímica aplicada,
Facultat de Ciències de la Universitat Nacional
d’Enginyeria de Perú, any 2005.

S’ha desenvolupat un curs d’especialització amb classes teòriques i pràctiques que han permès la formació dels docents, investigadors i estudiants de la UNI en nous materials com els polímers conductors, d’importància vital en ciència i tecnologia. S’adjunta el tríptic del curs.

 

1.4. Projecte: Formació i capacitació de joves i implementació de maquinària del Taller de San José. Perú

Responsable del projecte:
María Dolores Vargas Llovera
ONG responsable:
Dept. Humanitats Contemporànies
Contrapart:
Fundació Taller Solidaridad San José
Responsable contrapart:
María Luisa González Freire
Localització:
Cuzco, Perú
Dotació pressupostària:
Any 2005: 4.600 €
Estat:
Finalizat

El taller San José es troba ubicat al poblat d’Urcos, capital provincial del districte d’Urcos, província Quispicanchi, regió del Cuzco, Perú. La situació socioeconòmica en la regió està deprimida i obliga a la inserció laboral dels xiquets a partir dels 6 anys. La mala qualitat de l’educació és un altre dels factors que minven la possibilitat de desenvolupament de la zona. El 56% de les institucions d’educació tècnica i ocupacional del departament del Cuzco presenten serioses deficiències de qualitat.

Taller "San José" de Cuzco (Perú)

Taller "San José", Cuzco, Perú, any 2005.

El taller San José sorgeix el 1995 com una proposta d’integració sociolaboral des del col·legi públic Nuestra Sra. del Carmen, regentat per les serves de Sant Josep, que hi actuen com a contrapart. El 1998 el taller s’independitza del col·legi per afavorir la generació de llocs de treball i la pròpia viabilitat. En anys posteriors, el taller es converteix en un viver d’empreses que facilita tant la formació de grups de joves com la creació de petites microempreses. Actualment el taller té 3 microempreses i altres 2 associades, la producció de les quals es troba interrelacionada. Així mateix, el taller compta amb el suport de les autoritats locals, de fet, està ubicat en terreny municipal. Tot això facilita la col·locació dels productes en el mercat local (són de caràcter tèxtil, de bijuteria i ceràmica).

El projecte pretén fer un salt qualitatiu i quantitatiu en els mitjans de producció del taller per mitjà de la millora de les tècniques en totes les fases de la producció, en especial pel que fa a la creació de noves microempreses, dirigides prioritàriament a joves i dones de la zona, millorar la capacitat productiva del taller San José per mitjà de la compra de maquinària, i també oferir capacitació inicial en tot el procés de producció de teixits amb vista que els participants gestionen eficientment els tallers autogestionats.

Demostració de resultats obtinguts amb una màquina teixidora

Un membre del taller San José mostra els resultats
obtinguts amb una maquinària teixidora rectilínia
finançada en part amb fons de la UA, any 2005

Com a objectius específics es trobava la compra de maquinària teixidora rectilínia i material fungible per a ser utilitzat en els 15 cursos i tallers que s’imparteixen aproximadament. El taller San José, com a viver de tallers, serà el propietari de la maquinària per a l’ús en els tres tallers de formació i de producció. La maquinària quedarà, per tant, per a la formació dels joves i per a utilitzar-la en els diferents tallers. Cal assenyalar que els beneficis obtinguts es reinverteixen en el mateix taller.

Com a resultat de l’execució del projecte, amb la compra de la màquina teixidora rectilínia el taller San José s’ha pogut millorar la capacitat de producció quant a productes tèxtils. Principalment, la millora s’ha produït en la producció de chompas, jaquetes de l’uniforme escolar teixides en punt, a causa de les temperatures de la zona andina.

El taller San José funciona com un viver per a creació de tallers; dins d’aquesta funció promou una borsa de treball per als tallers que han eixit d’aquest. A més, facilita l’accés a part de la maquinària pròpia a la qual els tallers autogestionables no poden accedir de moment. Per a fer-ho, paguen un lloguer mòdic per l’ús, a més s’usa en tasques de formació per als integrants del mateix taller.

 

 

 

 

· Programes de Mobilitat

A) Programes de beques de doctorat per a estudiants de països en via de desenvolupament.

La Universitat d’Alacant llança anualment diverses convocatòries públiques per a finançar beques d’estudis de doctorat a estudiants pertanyents a països en via de desenvolupament. Aquesta acció s’emmarca dins del pla estratègic de cooperació desenvolupat per la nostra Universitat i es divideix en dos programes:

- Beques de Doctorat per a Països Llatinoamericans.

- Beques de Doctorat per a Països d’Europa de l’Est.

El primer programa es compon de 32 beques, de manera que cada any s’ofereixen 8 beques amb la finalitat de formar especialistes en diferents àrees de coneixement amb l’objectiu que la formació que adquirisquen revertisca en benefici del país d’origen.

El nombre total de beques ha crescut gradualment fins a aconseguir la xifra rècord de 32 en l’exercici 2003. El finançament està compartit entre la Universitat d’Alacant i diversos patrocinadors com són BSCH, Bancaixa, CAM, Ageval i la Generalitat Valenciana.

Les beques cobreixen tant el desplaçament des dels seus països d’origen com l’allotjament i la manutenció. Es rep una quantitat mensual de 750 € durant els 10 mesos que dura el curs acadèmic. Inicialment, aquest programa tenia una durada mínima de 2 cursos i màxima de quatre, en el cas que accedisquen a la realització de la corresponent tesi doctoral.

El programa de Beques de Doctorat per a Estudiants d’Europa de l’Est és idèntic al programa d’Amèrica Llatina i pretén aconseguir una xifra de 8 beques. Durant el curs 2005/2006 s’han incorporat dos becaris més i la xifra actual és de 6 becaris. El finançament està compartit entre la Universitat d’Alacant i, com a patrocinadors, Bancaixa i la Generalitat Valenciana.

Gràfic del cost del programa de Cooperació "Becas América Latina, Europa del Este y Magreb en el período 2003-2006"

 

Bases de la X convocatòria de beques per a estudiants llatinoamericans. Període 2005/2006

Fullet de les bases de la X convocatòria de beques de Doctorat per a estudiants de Llatinoamèrica

 

Bases de la III convocatòria de beques per a estudiants d'Europa de l'Est. Període 2005/ 2006

Fullet de les bases de la III convocatòria de beques de Doctorat per a estudiants d'Europa de l'Est

 

B) Programa de beques per a estudiants del Magrib. Projecte Magrib.

Dins de l’acord marc entre la Universitat d’Alacant i la Universitat de Tànger-Tetuan i coordinat pel Dr. Eduardo Seva Romà, es porten a terme anualment diferents activitats acadèmiques entre les dues institucions. En el curs 2005/06 s’han materialitzat els programes següents:

- 3 beques per a la realització d’un Màster en Direcció i Gestió Turística, dirigit a estudiants magribins amb formació en turisme, a fi de dotar-los de coneixements teòrics i pràctics.

- 2 beques per a estudiants magribins per a la realització d’un Màster en Gestió i Tractament de l’Aigua, dirigit pel Dr. Daniel Prats, de l’Institut de l’Aigua de la Universitat d’Alacant.

- 2 beques per a la realització d’un Màster Universitari en Gestió de Patrimoni, dirigit pel Dr. Gabino Ponce Herrero.

- 2 beques per a la realització del doctorat en Filologia Hispànica, dirigit pel Dr. José Luis Cifuentes Honrubia.

Facultat de Ciències de la Universitat Abdelmalek Essaâdi de Tetuan

Facultat de Ciències de la Universitat Abdelmalek Essaâdi de Tetuan

Dr. Sr. Merraha Mohamed, Sr. Roque Moreno i Sr. Gaspar Hernández

Merraha Muhammad, degà de la Facultat de Ciències
de la Universitat de Tetuan, junt amb Roque Moreno,
Vicerector de la UA, I Gaspar Hernández, director de l’OCRI

 

 

 

· Altres activitats de Cooperació al Desenvolupament

- VI Diplomat de Cooperació al Desenvolupament.
Considerat com el primer curs Interuniversitari de la Comunitat València, es desenvolupa la sisena edició del Diplomat en Cooperació per al Desenvolupament. Cap destacar del mateix la participació de les cinc universitats públiques valencianes amb una durada de 300 hores, sent el període lectiu de novembre de 2005 a setembre de 2006.

Durada: Octubre 2005 a setembre 2006
Dirigit: A joves titulats i alumnes de postgrau de les universitats valencianes interessats en temes de cooperació al desenvolupament.
Termini matrícula: a partir d'octubre de 2005
Participants: totes les universitats de la Comunitat Valenciana.

Tríptic del 6è Curs Interuniversitari sobre Cooperació al Desenvolupament
Tríptic del 6è Curs Interuniversitario sobre Cooperació al Desenvolupament

 

 

 

Unitat de Relacions Internacionals

· Introducció
· Programes internacionals
· Programes Institucionals
· Suport internacional a centres
· Convocatòries
· Activitats de sensibilització (Jornades, Seminaris, Fires Cooperació...)
· Representació institucional
· Divulgació d'activitats

 

 

 

· Introducció

La unitat de Relacions Internacionals forma part de l’estructura administrativa de l’Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals.

Té com a objectius consolidar la política internacional i de cooperació al desenvolupament que s’ha portat a terme durant els últims anys a la UA, al mateix temps que dinamitzar l’estratègia internacional que hi ha, afavorir, millorar i ampliar els programes de cooperació educativa internacional.

 

 

 

· Programes Internacionals

 A) Programa de Cooperació Interuniversitària (PCI)

Les activitats de cooperació científica i investigació entre Espanya i els països iberoamericans, Tunis i el Marroc, tenen com a objectiu estrènyer la coordinació política de cooperació al desenvolupament i fomentar vincles estables d’investigació i docència entre Espanya i els països referits.

Evolució, nombre de projectes i quantitats concedides per any:

Anys 2003 2004 2005
Nombre de projectes concedits
4 IBEROAM.
2 MARR
TOTAL 6
8 IBEROAM.
1 TUN
9 TOTAL
7 IB
1 MARR
1 TUN
9 TOTAL
Quantitats concedides
54.000 €, IB
6.321,49 €,MARR
Total: 60.321,49 €
85.250,00 €, IB
10.000 €,TUN
Total: 95.250,00 €
70.950 €,IB
9.385€ (MARR)
5.900 €(TUN)
Total:86.235

 

Projectes concedits en l'any 2005 (Curs 05-06):

2005 IBEROAMÈRICA

CONVOCATÒRIA
BOE 05.08.05

RESOLUCIÓ
16.12.05
(BOE 05.01.06)

total fons:
70.950 €
 

A/3126/05

De la Il·lustració a la modernitat contemporània: recuperacions del món precolombí i colonial en la tradició hispanoamericana

José Carlos Rovira Soler
(1r any)

14.000 €

A/3145/05

Catalitzadors actius i selectius per al reformat sec de Metà

María José Illán Gómez
(1r any)

10.000

A/3415/05

Patrons de biodiversitat d'entomofauna en boscos temperats de l'Estat d'Hidalgo (Mèxic)

José Ramon Verdú Faraco
(2n any)

5.500

A/3973/05

Investigació per al desenvolupament de la comunitat rural Kichwa Pablo López de l'Oglán Alt (Pastaza, Equador)

Germán López Iborra
(1r any)

16.000

A/4426/05

Cronologia i model d'especialització a Amèrica Central: Una eina per a conservar la biodiversitat en els boscos de Costa Rica

Eduardo Galante Patiño
(1r any)

5.200

B/2603/05

Elaboració, impartición i seguiment de cursos de postgrau i/o tercer cicle sobre temes avançats en química analítica

Antonio Canals Hernández
(1r any)

7.500

B/3951/05

Desenvolupament sostenible del bosc tropical: manejos forestal i turístic

Antonio Escarré
(2n any)

12.750

2005
EL MARROC

CONVOCATÒRIA
BOE 05.08.05

RESOLUCIÓ
21.12.05
(BOE 24.01.06)

Total fons UA:
7.050 €

A/3667/05

Carbón actif sous forme de monolithes pour l’elimination des métaux des eaux usees

Antonio Sepúlveda Escribano

7.050 (cap. 4) va a UA.

-------

2.335 (cap 7) se ingresa directamente desde AECI en la Oficina de Cooperación, en Rabat, Marruecos, para gastos de equipo-mat.inventariable

-------

(Ingreso a univ. Marruecos: 1.363 €)

2005
TÚNEZ

CONVOCATÒRIA
BOE 05.08.05

RESOLUCIÓ
16.12.05
(BOE 24.01.06)

Total fons UA:
5.900 €

A/3068/05

Evaluation de l’etat de degradation et restauration des ecosystemes degrades en milieu aride de Tunisie

Jordi Cortina

 

5.900 cap 4

Total: 5.900

 

(Ingreso A univ. Túnez:

3.325 €)

 

B) Beques MAE-AECI Logotip de l'Agència espanyola de Cooperació Internacional

Les beques MAE-AECI constitueixen l’oferta de la formació, generalment de postgrau, del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació d’Espanya, per a joves titulats universitaris superiors (i, en alguns programes, estudiants universitaris d’últim curs) estrangers i espanyols

Són beques a la disposició de ciutadans estrangers per a fer estudis a Espanya, i per a espanyols per a fer-los en l’exterior, durant l’estiu de 2005 i el curs acadèmic 2005-2006. Les bequesMAE-AECI es convoquen cada any, amb caràcter unilateral i obert per a tots els països del món. Cadascun dels diferents programes de beques MAE-AECI, agrupats per capítols, té un perfil concret que descriu a qui va dirigit, la dotació econòmica, els requisits específics, etc., que ha de ser curosament consultat pels possibles interessats.

Les beques poden ser sol·licitades per ciutadans estrangers i espanyols majors d’edat, titulats universitaris superiors (i, en alguns programes, estudiants universitaris d’últim curs) o reconeguda trajectòria en determinades activitats, segons el programa de beques concret que se sol·licite.

Alumnes que han sigut perceptors de beques MAE-AECI durant el curs 05-06:

Cognoms Nom Tipus de curs Nacionalitat
Agudelo Suarez
Andrés Alonso
Doctorat
Colòmbia
Conde
Manuel Eloy
Doctorat
Argentina
Arrocha
María Gilma
Màster
Panamà
Ayala Sulca
Eduardo
Doctorat
Perú
Cordero Sánchez
Tatiana
Doctorat
Cuba
Corzo Mora
Germán Arturo
Doctorat
Colòmbia
Gobbi
Amina
Doctorat
Algèria
González Pichardo
Fidel
Màster
República Dominicana
Kribeche
Haround
Doctorat
Algèria
Merma Molina
Gladys
Doctorat
Perú
Mohammadi Shirmahaleh
Shekoufeh
Doctorat
Irán
Paras Montoro
Yasmina
Màster
Filipines
Mousavifard
Babak
Doctorat
Iran
Nejar
Najlae
Doctorat
El Marroc
Rodríguez Berrío
Alexander Régulo
Doctorat
Perú
Soesillo
Primidya Katika Miranda
Doctorat
Indonèsia
Soussi El Begraniu
Mohamed
Doctorat
El Marroc
Valadkhani
Kobra
Doctorat
Iran
Vega Murrieta
Neil
Doctorat
Perú
Wang
Ying
Màster
Xina
Ould amar Ould Maham
Sidi Ahmed
Doctorat
Mauritània
Sevcova
katarina
Curs d'Estiu
República Eslovaca

Evolució classe beca:

  04-05 05-06
Doctorat
16
17
Màsters
3
4
Curs espanyol estiu
-
1
Total
19
(2 de la Fundació Carolina)
22
(2 de la Fundació Carolina)

Procedència estudiants 05-06:

  05-06 Tipus %
Algèria
2
Doct
9,09
Argentina
1
Doct (FUND. CAROLINA)
4,55
Colòmbia
2
Doct (1 de FUND. CAROLINA)
9,09
Cuba
1
Doct
4,55
Xina
1
Máster
4,55
Eslovàquia
1
Curs estiu
4,55
Filipines
1
Màster
4,55
Indonèsia
1
Doct
4,55
Iran
3
Doct (2 renov)
13,64
El Marroc
2
Doct
9,09
Mauritània
1
Doct
4,55
Panamà
1
Màster
4,55
Polònia
-
-
0
Perú
4
Doct
18,18
República Dominicana
1
Màster
4,55
N/C

-

Total
22
 

Gràfic de la procedència dels estudiants en 2005/2006


Evolució procedència estudiants:

  04-05 Tipo 05-06 Tipus
Algèria
2
Doct
2
Doct
Argentina
-
-
1
Doct (FUND. CAROLINA)
Colòmbia
-
-
2
Doct (1 de FUND. CAROLINA)
Cuba
1
Doct
1
Doct
Xina
1
Màster
1
Màster
Eslovàquia
1
Doct
1
Curs estiu
Filipines
-
-
1
Màster
Indonèsia
1
Màster
1
Doct
Iran
2
Doct (renov.)
3
Doct (2 renov)
El Marroc
1
Doct
2
Doct
Mauritània
-
-
1
Doct
Panamà
-
-
1
Màster
Polònia
1
Doct
-
-
Perú
2
Doct
4
Doct
República Dominicana
1
Màster
1
Màster
N/C
6
Doct

-

 

C) Programa ALBÁN Logotip d'ALBAN - Oficina de Cooperació EUROPEAID

La Comissió Europea va adoptar l’any 2002 el Programa ALBAN, un programa de beques d’estudi d’alt nivell dirigit a Amèrica Llatina. S’espera que, fins al 2010, al voltant de 3.900 estudiants i professionals llatinoamericans es beneficien d’aquestes beques en la Unió Europea.

El Programa ALBAN permetrà que estudiants i professionals llatinoamericans, futurs acadèmics i quadres directius dels seus països, es beneficien de l’excel·lència de l’educació superior de la Unió Europea.

Els primers becaris ALBAN van iniciar els estudis de postgrau (màster o doctorat) o d’especialització (formació o actualització professional superior) durant l’any acadèmic 2003/2004.

Els períodes d’educació i formació tenen una durada que oscil·la entre els 6 mesos i els 3 anys, depenent del tipus de projecte i nivell de formació previstos.

ALUMNE TIPUS DE BECA PAIS D'ORIGEN
Sierra May, Lady Diana Màster en Comerç Internacional
Méjico
Bigliazzi García, Thais Elena Màster Lucentinum. Dept. Dret Internacional Privat
Brasil

  04-05 05-06
Nre. estudiants
2
2
Procedència
Colòmbia i Mèxic
Mèxic i Brasil
Estudis en UA

Doctorat Interuniver. Màrqueting i Magister Lucentinum

Màster Comerç Internacional i Magister Lucentinum

 

D) Altres programes: ALFA, TEMPUS....

En relació amb aquests programes, la nostra oficina ha dut a terme els informes favorables/desfavorables pertinents dirigits a l’OTRI, amb l’objectiu d’obrir l’aplicació pressupostària, o de bestretes de pressupost, segons el que haja sol·licitat el coordinador de cada projecte:

Programa Denominació PROJECTE Coordinador Data termini
TEMPUS MOSAIC: Management Training of Tunisian IRO Staff to promote International Cooperation Roberto Escarré Oct-2005
UE-EEUU SMME –Small/Medium –size Enterprises and Entrepreneurship Education Juan Llopis Set-2006
ERASMUS-NETWORK EUROPEAN DEGREE AND MASTER IN BUSINESS AND INDUSTRIAL ECONOMICS (LILLE) Joaquín Marhuenda. Decano Fac. Económicas Juny-2005

 

E) Grup COMPOSTEL·LA

El Grup Compostel·la està integrat per 81 universitats pertanyents a 26 nacionalitats distintes;a partir d’aquest curs poden incorporar-se universitats no europees. La Secretaria Executiva del Grup es troba a la Universitat de Santiago de Compostel·la. El GrupCompostel·la va començar a funcionar el 1993 amb 50 universitats, els objectius inicials de les quals va ser la constitució d’una xarxa d’universitats que preservaren el patrimoni històric i cultural al voltant del Camí de Santiago. Posteriorment ha ampliat els seus objectius amb altres grups de treball interns.

La Universitat d’Alacant participa en les assemblees generals del Grup Compostel·la, com també en el grup de treball sobre visites de cooperació entre personal d’administració i serveis.

En aquest últim programa la UA ha oferit les següents oportunitats d’estada:

Country University   Department Working Languages Dates
Spain
Alacant University
31/77
Cooperation and International Office
Spanish
From May to June
Spain
Alacant University
31/76
Library
Spanish
September to October

 

 

 

 

· Programes Institucionals

A) Projecte HAVANA

El Projecte Havana és una iniciativa institucional de la Universitat d'Alacant en el marc de la seva política d'internacionalització i, específicament, en l'àmbit de la cooperació en matèria d'educació superior. Té com objectiu principal la realització de cursos de formació en els diferents nivells de l'educació superior i en particular en tercer cicle. La cooperació s'articula mitjançant convenis amb les universitats i instituts superiors cubans. El Projecto Havana contempla així mateix activitats socials, científiques, culturals i de voluntariat.

Edifici de la Seu de la UA en Cuba

Edifici on se situa la Seu de la
Universitat d'Alacant a Cuba

 

- A.1) Començament preparació activitats 10è aniversari:

Al llarg dels mesos de juny i juliol s’han mantingut reunions amb el vicerector de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, la directora del Secretariat de Relacions Institucionals, la gestora cap de Relacions Institucionals, el director de l’Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals, la gestora cap i el gestor del Projecte Havana. Així mateix, es va mantenir una reunió de coordinació amb els professors responsables de les accions desenvolupades en el Projecte Havana durant aquests 10 anys.

L’objectiu d’aquestes reunions és portar a terme el pròxim mes d’octubre de 2006 les activitats següents:

- Exposició sobre el projecte
- Llibre amb imatges sobre les accions
- Altres activitats

Des de la fundació de la Seu a l’Havana Vella s’han complit tots els objectius, com la realització de cursos de formació en els diferents nivells de l’educació superior i, en particular, en tercer cicle, i s’ha articulat la cooperació mitjançant convenis amb les universitats i instituts superiors cubans. El Projecte Havana preveu, així mateix, activitats científiques, culturals i de voluntariat.

Gràcies a l’acord entre la Universitat d’Alacant i l’Oficina de l’Historiador de la Ciutat de l’Havana, oficina dirigida per Eusebio Leal Spengler, el ProjecteHavana disposa d’una seu a l’Havana Vella situada a l’edifici de la Direcció d’Arquitectura Patrimonial, que facilita les relacions amb totes les institucions cubanes i serveix per a oferir una cobertura administrativa i assistencial als professors i alumnes que participen en els diferents programes d’aquest projecte.

Al llarg d’aquests anys s’han desenvolupat nombrosos projectes, principalment la rehabilitació del patrimoni històric de l’Havana Vella, a càrrec d’especialistes de l’Escola Politècnica Superior i el projecte Mirada Solidària, que ha propiciat que l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria cree ara un centre òptic al servei dels cubans. Així mateix, s’han portat a terme convenis en treball social i la realització de nombrosos doctorats i mestratges.

El Projecte Havana, estrella en Cooperació Internacional, té noves línies de futur, que segons explica el vicerector Roque Moreno es concretaran en breu i després de la signatura de convenis amb l’Historiador de l’Havana, Eusebio Leal, en la creació d’un centre de digitalització d’última generació perquè es digitalitzen i conserven els fons de les col·leccions de llibres rars i valuosos de la Biblioteca Central de la Universitat de l’Havana. Aquest centre és molt important per als historiadors, ja que s’inicia en el segle xviii i guarda en l’interior documents sobre les guerres d’Independència del segle xix i col·leccions del segle xx.- A.2) Conveni ESSILOR

En el mes de febrer de 2006 es va signar un conveni amb l’empresa ESSILOR-ESPAÑA SA i la Universitat d’Alacant, l’objectiu del qual ha sigut la donació de 2.000 € per a l’acció del Projecte HAVANA, Mirada Solidaria. Aquest projecte està sent coordinat pel professor Ángel García Muñoz- A.3) Desenvolupament de les accions

Accions realitzades durant el curs 2005/06:

A.3.1) Accions de Cooperació:

A.3.2) Doctorats:

A.3.3) Mestries:

A.3.4) Diplomatures:

A.3.5) Cursos:

A.3.1) Accions de Cooperació:

- Mirada Solidària a Cuba

Coordinadors: Ángel García Muñoz i Pilar Cacho Martínez.
Contrapart: Oficina de l’Historiador de la ciutat de l’Havana

La Universitat d’Alacant, a través del Projecte Havana i amb la col·laboració de l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria, han dut a terme des de 1999 accions de cooperació internacional en l’àmbit de la salut visual a l’Havana Vella.

La filosofia d’aquest tipus de projectes és involucrar d’una forma activa l’alumnat de l’Escola d’Òptica i Optometria d’Alacant (EUOO) en un programa de cooperació que afavorisca el concepte de voluntariat a través d’una acció concreta i puntual.

Dirigit a:
Població de l’Havana Vella

Objectiu general:
Desenvolupar accions de graduació i donació d’ulleres a la població seleccionada per l’Oficina de l’Historiador. Consolidar el funcionament d’Òptica Universitat d’Alacant a l’Havana Vella.

Descripció del programa:
Participants: Professor: Ángel García Muñoz
Alumnes: Javier Alkhatib Arauz, Estefanía Baeza García, Eloisa Barrasa Arce, Carlos Cantó Garrido, Elena de Sousa González, Yriana Fernández Otero, Natividad Pascual Montoya, Cristina Prieto Jurado.

El projecte va començar al desembre de 2005 amb la selecció dels alumnes participants. La seua preparació en tasques de graduació i taller va ocupar els mesos següents, a la mateixa vegada que es preparava el material instrumental i fungible que s’havia de traslladar a l’Havana. Aquest material va ser enviat prèviament a la realització de l’acció de camp i va comprendre els elements següents:

· 931 muntures oftàlmiques
· 560 lents oftàlmiques
· 400 fundes d’ulleres
· Plantilladora i frontofocòmetre
· Material de teràpia visual i optomètric
· Material de taller òptic (adhesius, plantilles, fornitures, etc.)
· Material escolar i d’oficina

El material donat per la Universitat d’Alacant representa un valor comercial superior als 26.000 €. La acció de camp es va desenvolupar a l’Havana Vella des del dia 31 de març fins al dia 18 d’abril de 2006. L’1 d’abril es va utilitzar per a muntar el llocs de graduació, preparar les lents oftàlmiques i muntures que s’anaven a utilitzar i ultimar el muntatge del taller òptic amb els nous instruments adquirits en aquesta ocasió. El treball es va desenvolupar de dilluns a divendres en jornades d’onze hores diàries, i es van comptabilitzar un total de nou dies de treball amb els pacients. Durant el divendres 14 i el dissabte 15 d’abril es van acabar de muntar les ulleres pendents i es van lliurar als pacients ancians aquest últim dia. Les ulleres dels xiquets van ser repartides pels responsables del convent de Belén la setmana següent.

Actualitat de la acció:
Actualitat de l’acció: Les previsions inicials eren atendre 80 pacients diaris utilitzant quatre llocs de graduació, un menys que en anteriors accions a causa de l’absència d’un dels professors responsables del projecte. Per aquesta raó es va decidir reduir a 80 el nombre de pacients examinats cada dia. Tots els membres del projecte es van involucrar en les tasques de graduació, selecció de muntures i lents oftàlmiques, muntatge i adaptació de les ulleres al pacient mitjançant torns rotatoris de treball. Aquest és un dels objectius principals del projecte, ja que permet que els alumnes practiquen els coneixements adquirits amb pacients reals, molts d’ells catalogats com de baixa visió, fet que els confereix un alt nivell d’experiència amb aquests grups poblacionals. Les graduacions representaven exàmens optomètrics exhaustius, incloent-hi la mesura de la pressió intraocular, a pacients prèviament seleccionats pel personal del convent de Belen. Tots els casos en els quals es va detectar la necessitat d’una atenció oftalmològica posterior van ser derivats a la seua policlínica o bé remesos a la mateixa Òptica Universitat d’Alacant per al reconeixement per l’oftalmòloga en les setmanes següents al projecte. Els sis primers dies de treball es van examinar pacients adults (personal de l’Oficina de l’Historiador) i ancians de l’Havana Vella. Aquests últims representen el sector més desfavorit i necessitat d’aquest municipi. En total van ser 482 pacients adults i ancians els atesos en aquest projecte. Els restants tres dies de treball amb pacients es van utilitzar per a graduar xiquets d’educació primària i secundària. L’últim dia es van examinar xiquets amb síndrome de Down, deficiència mental i paràlisi cerebral. Cal destacar que algunes escoles no van acudir a la cita, raó per la qual el nombre de xiquets atesos va pujar a 199, xifra inferior a les previsions inicials. En la taula següent s’especifica el nombre de pacients atesos i d’ulleres donades per grup poblacional. Grup poblacional Pacients Ulleres lliurades Adults i ancians 482 632 Xiquets 138 43 Xiquets amb discapacitat 61 14 Total 681 689. Igual que ha passat en els anteriors projectes, la majoria d’ancians ha necessitat unes o dues ulleres, encara que en nombrosos casos es va decidir prescriure únicament la correcció per a visió llunyana o propera, segons les necessitats del pacient, amb la finalitat de rendibilitzar el treball. Cal destacar que les correccions d’aquests ancians són majoritàriament per a astigmatismes hipermetròpics. A més, la presència de patologies com les cataractes implica utilitzar altes addicions de lectura similars a les que s’utilitzen en pacients de baixa visió. La confluència d’aquests factors fa que els paràmetres de les lents que s’han d’utilitzar estiguen fora del rang comú de fabricació d’estoc, fet que encareix el producte i en dificulta el muntatge. En els xiquets el nombre d’ulleres lliurades és molt menor. Part dels xiquets que necessiten una correcció òptica ja la tenien i molts altres no la necessitaven una vegada examinats. Aquest és un problema de difícil solució, ja que en anteriors projectes els mestres van fer un garbellat previ en les escoles per aconseguir atendre el major nombre de xiquets amb problemes visuals, però tampoc es va aconseguir incrementar el percentatge d’ulleres lliurades en els xiquets. Quant als xiquets amb discapacitat, únicament es va poder atendre amb garanties uns pocs. Els que presentaven paràlisi cerebral i deficiència mental necessitaven una atenció més personalitzada de la que se’ls podia oferir.

En la taula següent s’especifica el nombre de pacients atesos i d’ulleres donades per grup poblacional.

Grup poblacional Pacients atesos Ulleres lliurades
Adults i ancians
482
632
Xiquets
138
43
Xiquets amb discapacitat
61
14
Total
681
689

Empreses col·laboradores:
El projecte ha sigut possible gràcies a la labor desenvolupada pel personal de Projecte Havana a Cuba i de l’Oficina de l’Historiador, concretament els responsables del convent de Belén.
A més, hi han col·laborat una sèrie d’empreses donant material o facilitant-lo a preus molt avantatjosos. Les empreses participants han sigut les següents:

· Essilor España SA, amb la qual s’ha signat un conveni específic
· Visual Global
· Natural Optics
· Altra Óptica España SL
· Indo SA
· Panoptica
· Promoción Optométrica SL

D’altra banda, dins de les accions desenvolupades el 2006 es troba l’estada d’un mes que van a efectuar a l’octubre a Alacant dues persones del convent de Belén. L’objectiu és que coneguen en la mesura del que siga possible el funcionament d’una òptica i d’un taller òptic, amb la finalitat d’extrapolar la gestió a l’òptica Universitat d’Alacant de l’Havana.

Per a fer efectiu aquest objectiu, determinats centres de la Universitat d’Alacant i empreses col·laboraran en la formació d’aquest personal. Aquestes entitats són les següents:

· Clínica Optomètrica de la Universitat d’Alacant (dependent de l’EUOO i del Servei de Prevenció)
· Taller de Tecnologia Òptica (dependent del Departament Interuniversitari d’Òptica)
· Centre Òptic Sempere (Alacant)
· Dso Ver (Elx)
· General Óptica (Alacant)

Lliurament d'ulleres a pacients

Lliurament d’ulleres als pacients examinats

 

- Intervenció en el Patrimoni Construit

Coordinador: Antonio Jiménez Prim
Contrapart: Oficina de l’Historiador de la ciutat de l’Havana

En el curs 2005/06 es van desenvolupar dos projectes els continguts dels quals es van basar en:

1. POLICENTRISME DE L’HAVANA VELLA. LA PLAÇA VELLA.

Estudi històric, urbanístic i arquitectònic de la plaça Vella de L’Havana, tant el perímetre edificat com l’espai obert interior.

S’analitzen els vint habitatges dels quatre fronts, es classifica l’estil arquitectònic, es descriu el sistema constructiu, com també les intervencions que han patit al llarg del temps i, finalment, l’estat actual. També s’estudia l’espai obert, element que ha suportat multitud de transformacions fins a reconvertir-se exclusivament en plaça recreativa.

Fases del Projecte Havana 2005-2006:
El projecte Havana 2005-2006 va començar a Alacant quan, una vegada atorgada la beca Projecte Havana, es van succeir diverses reunions de treball en les quals es van assignar els tutors a cada alumne, com també el treball a fer a l’Havana, i es va començar amb la preparació de la tasca a desenvolupar.

Ja a l’Havana i sota la supervisió de l’arquitecte Daniel Taboada, durant tres mesos es manté contacte directe amb arquitectes, historiadors, tècnics i treballadors de l’Oficina de l’Historiador, es visiten llocs d’interès amb la finalitat d’arreplegar tota la informació possible, com són llibres, fotografies antigues i gravats. També s’entrevista i s’arreplega el testimoniatge d’alguns ciutadans de la mateixa plaça Vella, que millor que ningú ens conten les transformacions per les quals ha passat. En definitiva, s’actua amb l’objectiu de recopilar tota la informació possible i necessària per a elaborar el treball.

De retorn a Alacant i amb el suport de professors d’Arquitectura Tècnica, es llig, se selecciona tot el que siga d’interès i s’elabora el document. Són uns mesos en els quals a poc a poc es va donant forma al treball, estant sempre obert a les noves idees que van sorgint.

El policentrisme de l’Havana Vella. La plaça Vella

- El policentrisme de l’Havana Vella:
La plaça principal i el traçat en escaquer dels carrers són una constant de les ciutats hispanoamericanes. Els dos conformen el model bàsic de la ciutat colonial urbanitzada sota les lleis d’Índies.

A l’Havana, el traçat dels carrers, encara que amb certa flexibilitat, corresponia a les característiques de les ciutats hispanoamericanes: trama en quadrícula en forma d’escaquer, amb les illes de cases de configuració quadrada o rectangular i els carrers relativament orientats. No obstant això, l’element central de l’urbanisme cubà no serà la plaça Major. En la ciutat, caracteritzada per la urbanització policèntrica, el funcionament intern s’animava entorn dels centres de les cinc places principals que marcarà, des de mitjans del segle xvifins a finals del xviii, la fisonomia de la ciutat, compartint entre elles les funcions socials, militars, religioses, administratives, comercials i habitacionals.

- La història de la Plaça vella.
La plaça Vella va ser fundada a la fi del segle xvi, quan la ciutat començava a expandir-se i es feia necessari un espai per a ús civil i públic. Les discussions sobre el seu emplaçament van començar el 1559, encara que no va ser fins a 1587 que es va disposar del terreny per a construir la nova plaça, a pocs metres del mar al casc històric de l’Havana Vella, amb forma de quadrilàter rectangular, ocupant l’espai delimitat per la intersecció dels carrers San Ignacio, Mercaderes, Teniente Rey i Muralla.

En el segle xvii ja era considerada una de les més importants gràcies al senyoriu aristocràtic de les mansions que l’envoltaven. Encara que l’activitat fonamental va ser el comerç, també es van celebrar festes populars i religioses. Durant el segle següent, la plaça comença a ser escenari de canvis gràcies principalment als habitatges que feien de cor amb la construcció de portals i balconades. Aquests van ser disposats per a observar les activitats festives que tenien lloc a la plaça on, a més del mercat, se succeïen corregudes de bous, mascarades i celebracions cíviques i populars. Durant el govern de Tacón (1834-1838) es construeix a l’interior el mercat de Cristina. En lloc de les caselles de fusta sorgeix un mercat més higiènic, un edifici de maçoneria amb galeries al llarg dels quatre carrers. Funciona com a tal fins a la demolició el 1908. A partir d’aquesta data es converteix en un parc tipus republicà, conegut com a parc Juan Bruno Zayas. La fisonomia de la plaça canvia radicalment quan, el 1952, es construeix un aparcament per a cotxes semisoterrani i sobre ell un petit amfiteatre de molt escassos valors estètics. Encara que la capacitat funcional de l’aparcament arriba fins a l’últim dia de la seua existència, l’espai de la plaça perd les característiques originals de les seues principals funcions i fa que se n’accentue encara més el decaïment.

Tant l’espai obert com els fronts han patit multitud de transformacions al llarg dels segles. El pas del temps i les poques intervencions en els edificis van fer que la plaça s’enfonsara en l’abandó. La meitat dels immobles es trobaven en ruïnes i no és fins a 1982 quan la UNESCO declara el centre històric l’Havana Vella Patrimoni de la Humanitat, que es comença a actuar per a retornar al conjunt el seu valor i recuperar les activitats, encara que no és fins a 1995 quan es comença amb la idea de renovar la plaça i es derroca l’aparcament.

- La importància de la plaça a la ciutat.
La plaça Vella és una de les places més importants de l’Havana Vella. És considerada el primer intent planificat d’ampliació urbana a la vila de San Cristóbal de l’Havana amb l’assenyalament previ d’un espai públic.

En aquesta es van desenvolupar les funcions mercantil, habitacional i festiva. I s’ha de destacar que fins als nostres dies perdura la característica que la fa única a l’Havana Vella, la de posseir un perímetre completament domèstic.

En total són 20 els immobles que envolten l’espai públic, el 75% són anteriors al segle xx i ocupen el 74% de l’àrea que circumda la plaça. Han sigut els propietaris, les funcions que van desenvolupar, les transformacions que van patir amb el pas dels segles, els que han fet que cada edifici siga únic i incomparable.

La plaça Vella que avui trepitgem és el resultat arquitectònic d’un conjunt que, per l’antiguitat, s’ha reedificat i intervingut en innombrables ocasions per a readequar-lo a cada moment a una funció urbana que avui es revitalitza.

2. TROBADA DE L’EDIFICI HAVANA 610

L’Oficina de Cooperació internacional, juntament amb l’Escola Politècnica Superior d’Alacant, porta a terme el projecte de cooperació en conveni amb l’Oficina de l’Historiador de l’Havana, per a la realització del projecte de l’edifici Havana 610 com a futura seu i residència de la Universitat d’Alacant.

Característiques arquitectòniques:
Edificació corresponent al tipus “unifamiliar de dos o més plantes complex d’entresòls”. La construcció se situa a la fi del segle xix, ateses les notables transformacions interiors que van afectar-ne l’espacialitat original, com també al varador vestíbul emmarcat per la portada.

Característiques constructives generals:
Murs originals de pedra de picapedreria. Les estructures agregades, producte de la incorporació a les funcions productives, són de formigó armat grau de protecció III.

Descobriment del número veritable: Aportant la informació com l’edifici de la finca número 5 situat al carrer Havana 612, després d’un mes d’investigació no se’n va trobar document de cap tipus sobre la construcció, per increpàncies meteorològiques i canvis en la direcció d’investigació, en deduïsc la mala numeració. Estat a què es va arribar després d’haver parlat amb els més veterans de la zona i amb historiadors que curiosament van voler saber la solució del problema.

L’Havana Vella havia sigut numerada en tres ocasions. Les dues primeres els anys 1808-1860 i 1860-1840, no numerades ordenadament. La tercera, el 1940 fins a l’actualitat; va haver-n’hi una última, amb motiu de la declaració de Patrimoni de la Humanitat. És ací que, després del triomf de la revolució, es renumera per error, i havia de ser 610 segons la continuïtat dels documents de numeracions trobades al Bisbat. Dades que ratifiquen aquesta troballa són les que relacionen dates de documents i registres amb l’antiguitat de les construccions, la ubicació de les escales i diferents usos que s’han practicat a l’edificació.

Elements constructius passats per alt:
Llindes en l’àtic de la segona planta, aparentment del segle xviii que donen al possible pati de cavallerissa.

Murs de tapiera i pedra de paredar fins a l’àtic de la segona planta, daten la seua construcció a mitjan segle xix, a més d’haver-ne trobat les escriptures en el registre de la propietat.

La veritable planta de l’edifici:
L’estudi de les façanes de l’edifici ha ensenyat molt més que la pura línia tendenciosa a la qual aspira, i la insinuació de la seua vellesa, per la degradació dels materials.

La trobada de biguetes sobre contramurs i els indicis d’un buit des de l’edifici, indiquen que la veritable planta d’aquest no s’assembla a un rectangle regular, sinó que el pati era més ampli, i pels seus materials, seria la primera construcció de l’edifici

Estudi de les humitats:
Prop de 1000 cales d’humitat a la planta baixa no són per a indicar-ne l’evident presència, serveixen per a fer l’estudi de la infiltració, absorció i condensació observada com a patologia primera i amenaçadora.

Seguiments a les fissures i després del procés ciclònic per a veure el gravamen d’aquests esdeveniments sobre els edificis.

Finalment, la documentació generada en aquests projectes és posada a la disposició de l’Oficina de l’Historiador a l’Havana i de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant.

Alumnes de la Universitat d'Alacant amb Daniel Taboada
Alumnes de la Universitat d'Alacant amb Daniel Taboada

 

- Projecte ‘GEOSIS’

Coordinador: José Juan Giner Caturla
Contrapart: Universitat de Pinar del Río

És un projecte d’investigació i formació de recursos humans en l’àrea de Geofísica Aplicada que pretén desenvolupar una metodologia geofísica integral per a l’estudi enginyer i geològic de la regió d’Alacant i l’Havana, atenent les característiques específiques dels dos territoris. Així mateix, es proposa elevar la preparació cientificotècnica dels professors cubans del ISPJAE i de la Universitat d’Alacant en el camp de la investigació geofísica.

Es va fer una campanya d’adquisició de dades geològiques i geofísiques en treballs en suport a la recerca arqueològica en llocs sol·licitats per l’Oficina de l’Historiador de l’Havana Vella i en la realització d’un estudi de la dinàmica dels sòls al casc històric amb vista a dur a terme un pronòstic de les causes que determinen la deterioració accelerada que s’observa en algunes de les principals edificacions patrimonials que hi ha al sector Plaza de la Catedral – Plaza de Armas de l’Havana Vella.

Aquestes campanyes d’adquisició de dades van tenir una durada de 30 dies. Hi van participar professors i alumnes de la Universitat d’Alacant. El treball d’interpretació de les dades acumulat es va fer a l’Havana i a Alacant.

Mesurament de la velocitat en la zona de la Platja de Santa Maria

Zona platja de Santa Maria. Mesurament de la velocitat
de les ones transversals Vs

 

- Suport i Assessorament en els estudis de Treball Social:

Coordinadora: Josefa Lorenzo García
Contrapart: Universitats de l’Havana i d’Orient

És un programa de col·laboració amb les universitats de l’Havana i d’Orient (Santiago de Cuba) amb les quals s’ha consolidat una xarxa d’intercanvi docent i investigador. L’objectiu principal és contribuir a la implantació i desenvolupament dels estudis de treball social a Cuba, a més d’oferir un suport bibliogràfic i documental als departaments cubans implicats. Aquest suport i seguiment es concreta en el desplaçament de professors de la Universitat d’Alacant per a impartir docència, amb seminaris intensius de 20 hores sobre temàtiques incloses en els nous plans d’estudi cubans sobre treball social, mantenint reunions de treball amb el claustre cubà d’aquests estudis. Així mateix, es preveu l’estada de professors cubans a la Universitat d’Alacant per a completar la seua formació coneixent i comparant el treball que es desenvolupa a Espanya i recopilant bibliografia per a la preparació de les seues assignatures.

Activitats realitzades:

Data: gener de 2006
Professores:
Josefa Lorenzo García (directora de l’Escola de Treball Social).
María del Carmen López Sánchez (subdirectora d’Alumnat i de Pràctiques).

1.- Universitat d'Orient

Al desembre de l’any 2004 fem una estada de tres dies en aquesta Universitat. Com a resultat de les reunions i conferències impartides ens vam comprometre a continuar el projecte d’intercanvi de professorat entre les dues universitats (Alacant i Orient) per al desenvolupament dels estudis superiors de Treball Social a Cuba. En aquest context les activitats que es desenvolupen al gener del 2006 són:

La conferència impartida per la professora Josefa Lorenzo García «La família en España y los cambios más significativos ocurridos en los últimos años. Consecuencias en las personas y en los sistemas de protección social. Características en la intervención profesional». Hi han assistit al voltant de 50 persones, professorat de diferents especialitats que participen en la formació de professionals del treball social, advocats, sociòlegs, psicòlegs, treballadors socials, entre altres.

A més, i en altre moment, es treballa amb les professores que imparteixen l’assignatura de Treball Social amb Famílies en la llicenciatura de Sociologia, especialitat de Treball Social; professores del pregrau de Treball Social i del grau en Treball Social i que s’imparteix fora de la Universitat. A més, s’han aportat materials, bibliografia i documents específics sobre la matèria.

Aquest tipus d’accions són claus per al professorat, ja que la Universitat d’Alacant constitueix un dels recursos bàsics i quasi exclusius en la formació per al treball social.

María del Carmen López Sánchez participa en la sessió de treball, organitzada per la Càtedra de la Dona i la Federació de Dones Cubanes a la Universitat d’Orient. S’aborden temes fonamentalment de gènere, entre uns altres: violència, maltractament, prostitució i la percepció social de la dona cubana (estereotip i realitat) amb un abordatge cap a l’educació en valors com a eina preventiva. El grup era multidisciplinari i majoritàriament de dones.

La valoració és positiva i ha sigut una experiència enriquidora, dinàmica i participativa.

Es va mantenir diverses entrevistes i sessions de treball amb les professores psicòlogues d’aquesta Universitat de diferents àrees de coneixement. Es van abordar temes d’interès que van des de la prevenció de drogodependències: programes i campanyes institucionals; avaluació de programes, intervenció amb grups d’alt risc, fins a la modificació i canvi de conducta. Intercanvi de línies d’investigació i consultes del disseny i continguts de diverses tesis doctorals que s’estan fent.

D’altra banda, es van mantenir diverses reunions de treball en l’àmbit institucional, la més important i rellevant se centra sobre el tema «Presente y futuro del proyect institucional Habana en la Universidad de Oriente», van participar les representants de la Universitat d’Alacant, Josefa Lorenzo García i María del Carmen López Sánchez, com a directora i subdirectora de l’Escola de Treball Social; per part de la Universitat d’Orient, la directora del Departament de Sociologia, Maria Eugenia Espronceda; la degana de la Facultat de Ciències Socials i Humanes, Margarita Montcada; van tractar sobre l’avaluació del projecte, l’intercanvi d’accions i professorat; propostes per al futur. Es proposa continuar l’intercanvi dels docents centrat en una diplomatura (equivalent als nostres estudis de postgrau d’especialistes universitaris) en Treball Social i Política Social. El 2006, en la seua estada a Alacant, s’estudiarà el contingut del programa i l’adequació i interès per a fer-lo al nostre país. Així mateix, es veuran les possibilitats de participació segons perfil del professorat, finançament, entre altres qüestions.

També es va mantenir una trobada amb el professorat jove que s’ha incorporat últimament a la Universitat i als diversos estudis de Treball Social; professors que han viatjat anteriorment a la nostra Universitat. Es va parlar sobre els ràpids canvis en aquesta formació a l’illa cubana i sobre els canvis que s’estan operant en la universitat espanyola (graus i postgraus) i l’Espai Europeu d’Educació Superior.

2.- Universitat de L'Havana

Al desembre del 2004 vam decidir que les pròximes trobades haurien de dur-nos al desenvolupament d’accions per a:

- Posar en marxa el mestratge en Treball Social (en el nostre cas parlem de màster) a la Universitat de l’Havana. Al gener de 2006 vam tractar sobre els dissenys curriculars, professors d’Alacant que hi participaren, dates i finançament. L’execució del mestratge es posposa al curs acadèmic 2006/07. Participen en aquest projecte diverses universitats d’Amèrica Llatina; diverses universitats europees, a més d’Espanya (Alacant), Suècia i Alemanya. És un projecte ambiciós, però possible i important, raó per la qual ens comprometem a participar en una trobada que es farà entre octubre del 2006 i gener del 2007 i en la qual s’espera l’assistència de representants de les universitats indicades. A més, es proposa en aquest marc el disseny d’una investigació comparada de la Xarxa d’Escoles de Treball Social Internacional. És un projecte que es concretarà en la trobada prevista a l’Havana pròximament. Participen en aquesta reunió l’equip de direcció del Departament de Sociologia de la Universitat de l’Havana i la directora i subdirectora de l’Escola de Treball Social de la UA. A més, s’han proposat altres accions dins d’aquest intercanvi, com la publicació de materials de classe a la Universitat de l’Havana; la publicació d’articles d’investigació en la revista Alternativas. Quaderns de Treball Social, que publica l’Escola de Treball Social de la UA.

- S’imparteix la conferència sobre «El diseño experimental de enseñanza aprendizaje de los estudios de Trabajo Social de la UA. Adaptación de la titulación als ECTS en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior». Ponent: Josefa Lorenzo García. Va assistir-hi la pràctica totalitat del professorat de Treball Social de la Universitat de l’Havana.

- La conferència «La familia en España y los cambios más significativos ocurridos en los últimos años. Consecuencias en las personas y en los sistemas de protección social. Características en la intervención profesional», impartida per la professora Josefa Lorenzo García. Hi assisteix el professorat de la Universitat que imparteix classe en els diversos cicles formatius de pregrau, grau i postgrau de Treball Social.
A més, es porta a terme una reunió de treball amb les professores que imparteixen les assignatures relacionades amb la intervenció familiar. Es comparteixen materials relatius als continguts temàtics de l’assignatura Treball Social amb Famílies; es treballa sobre la guia docent com a instrument en el nou model d’ensenyament aprenentatge segons els ECTS i la filosofia de Bolonya.

La valoració en les reunions institucionals sobre els intercanvis i el futur és positiva, ens centrem en els canvis que les universitats dels dos països viuen en l’actualitat; la mirada a Europa sense oblidar els països d’Amèrica Llatina, tant en el marc de la universitat com en les realitats i les polítiques socials; concretem accions i trobades amb universitats dels dos continents no només en la formació de grau sinó també en els postgraus i en investigacions de la realitat social.

Entrada del Centre juvenil La Corea

Centre La Corea

 

- Projecte SIRENAS (Sistema de regeneració de nodes de xarxa a través d'internet)

Contrapart: CESPANEC
Coordinador: Francisco Maciá Pérez

Objectiu general:
L’objectiu del projecte es divideix en dos grans apartats:

· Transferència tecnològica i divulgació científica dirigides principalment a institucions i empreses.

· Programa de doctorat dirigit a la Universitat de l’Havana i a la de la CUJAE.

Descripció del programa:
Per a l’exercici actual es proposa seguir desenvolupant el projecte SIRENAS en tres facetes, a saber: transferència tecnològica o continuar amb la captació d’empreses, sempre capdavanteres en els respectius sectors, per a la introducció dels sistemes d’alta disponibilitat. En aquesta edició es planteja la incorporació al consorci de l’empresa de Correus de Cuba, o desenvolupament i incorporació a la versió bàsica de Gaia (Servei de Regeneració de Nodes objecte del projecte SIRENAS)de diverses funcionalitats definides durant el Projecte SIRENAS 2005 o Realitzar un seguiment de la implantació i explotació de Gaia en les organitzacions implantades. o Proporcionar cursos d’entrenament especialitzats sobre tecnologies relacionades amb Gaia. Aquests cursos es faran a la Universitat d’Alacant, sota la supervisió d’especialistes i fent ús dels recursos específics disponibles per a tal fi. Divulgació cientificotècnica o Organització de les III Jornades per al Desenvolupament de Grans Aplicacions de Gestió de Xarxes (JDARE’06). En aquestes jornades es presentaran ponències per part d’especialistes de la UA, cubans i d’empreses espanyoles. Les ponències presentades hauran de versar sobre aspectes tècnics nous, concernents a aspectes d’escalabilit, fiabilitat i autogestión de les TIC, que hagen estat desenvolupats total o parcialment per l’organització que fa la ponència. o Organització de cursos altament especialitzats la durada dels quals serà d’una setmana i que seran impartits pels professors i especialistes de la UA desplaçats a Cuba. o Actualització i seguiment de Gaia incorporant els aspectes nous desenvolupats i provats. o Adquisició de coneixement sobre els desenvolupaments sobre Gaia fets pels especialistes cubans en les seues organitzacions. Doctorat conjunt o Establiment d’un conveni específic per al desenvolupament del programa de doctorat «Tecnologies de la Societat de la Informació» de manera conjunta amb la Universitat de l’’Havana i la CUJAE. o Impartición en la Universitat de L’Havana i la CUJAE de 20 crèdits del programa de doctorat, corresponents al primer curs o període de docència. Això es tradueix en cinc cursos de quatre crèdits impartits per professors doctors del programa de doctorat. o Recollida de la documentació necessària per a fer la matriculació oficial dels alumnes cubans en el programa de doctorat a la Universitat d’Alacant. o Estudi de la possibilitat d’impartir a través de videoconferència la totalitat dels crèdits del programa de doctorat impartits a la Universitat d’Alacant.

Aula on es va impartir el curs de "Tecnologies web"
Aula on es va impartir el curs sobre tecnologies Web

 

A.3.2) Doctorats:

- Doctorat en “Desenvolupament Sostenible de Boscos tropicals, maneig forestal i turístic”.

Coordinadors: Antonio Escarré Esteve i Andreu Bonet Jornet
Contrapart: Universitat de Pinar del Río

Programa de doctorat conjunt entre les universitats d’Alacant i de Pinar del Río (Cuba). Va ser aprovat per la Comissió de Doctorat de la Universitat d’Alacant el 7 d’octubre de 1997 i per la Junta de Govern en la sessió de data 21 d’octubre de 1997

Dirigit a:
Professors d’universitat, tècnics d’empreses forestals o de gestió d’espais naturals i d’espècies protegides, investigadors de diversos centres del CITMA.

Objectiu general:
Qualificació de professionals universitaris

Descripció del programa:
En tots els aspectes ambientals relacionats amb els boscos i el turisme s’imparteixen una sèrie de matèries que permeten l’elaboració de memòries doctorals en les àrees de ciències, geografia i economia.

Resultats del projecte:
Disset tesi doctorals presentades, tres ja avaluades positivament llestes per a la presentació, altres tres en fase d’avaluació i quatre més concloses i a l’espera de tràmits per a poder iniciar el procés d’avaluació prèvia. Més de quaranta-cinc suficiències d’investigació superades.

Vista de l'àrea d'acampada de "Las Terrazas" on es van desenvolupar les classes de doctorat

Vista de l’àrea d’acampada (campismo) de Las Terrazas
amb la construcció al fons, on s’han desenvolupat
les classes del curs de doctorat.

Captura d'un cocodril jove per al seu marcatge en Monte Cabaniguan

Alumnes del doctorat desenvolupen les seues tesis
doctorals en relació amb l’ecologia i conservació de les dues espècies de cocodrils que hi ha a Cuba. En aquesta
imatge un d’ells, Manuel Alonso, captura amb el seu
equip un cocodril jove per a marcar-lo, en l’àrea
protegida Monte Cabaniguan (Las Tunas)

 

- Programa de Doctorado cooperado en economía con perfil turístico.

Coordinador: Fernando Vera Rebollo
Contrapart: Centre d’Investigació en Turisme de la Universitat de Ciego de Avila

Dirigit a:
Llicenciats en economia interessats a accedir a una especialització acadèmica en turisme.

Objectiu general:
Aportar professorat i mitjans materials per a la impartició d’un curs de doctorat que permeta especialitzar els titulats en Economia dins del sector turístic. A més, es planteja la possibilitat de codirigir tesis doctorals i de fer projectes d’investigació conjunts, amb particular atenció a la província de Ciego de Avila (Cuba) i al seu pol turístic Jardines del Rey.

Descripció del programa:
Inicialment va sorgir com cooperació dins d’un programa de doctorat propi de la Universitat de Ciego de Avila (UNICA). En aquest programa està prevista la participació de la Universitat d’Aveiro, per a la qual cosa es va crear una xarxa. Al juliol de 2006, com a conseqüència de la dificultat de la UNICA a l’hora d’aconseguir l’aprovació d’un doctorat en turisme a Cuba, es va sol·licitar a la UA la impartició d’un doctorat propi de la UA a Ciego de Avila. D’entrada, la UA no disposa d’un doctorat propi en turisme. No obstant això, a tenor de la reforma dels programes de doctorat i el nou marc dels programes oficials de postgrau a la UA, amb l’estructura de màster oficial i doctorat, considerant que es té l’autorització per a impartir un Màster Oficial en Planificació i Direcció del Turisme a partir del curs 2007-2008, s’ha formalitzat un nou conveni amb la UNICA per a impartir allí aquest màster oficial i establir els mecanismes que permeten accedir al doctorat una vegada cursat el màster. En aquest nou marc, està previst que una part substancial de la docència recaiga en professors doctors de la mateixa UNICA i que la UA aporte en la mesura de les seues possibilitats.

Resultats:
S’ha definit el programa del postgrau i s’ha donat suport a la posada en marxa del Centre d’Estudis Turístics de la UNICA aportant ordinadors i bibliografia. Aquest centre és el que ha d’organitzar el programa, alhora que la UA ha col·laborat en el condicionament de la casa de visites de la UNICA que permetrà albergar els professors durant la seua estada.

 

- Programa de Doctorat Aplicacions de la Informàtica.

Coordinador: Jesús Peral Cortés
Contrapart: Universitat Agrària de l’Havana

El programa consisteix en la realització a Cuba del doctorat Aplicacions de la Informàtica que dirigeix el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant

Aquest programa és el que més s’ajusta a les necessitats de les universitats cubanes per estar orientat a les aplicacions de la informàtica en diverses branques.

L’objectiu principal és formar al voltant de 20 doctors matriculats a la UA, amb el desenvolupament d’investigacions conjuntes amb 5 universitats de l’occident de Cuba.

El doctorat tindrà les característiques següents:

· Participen les universitats de l’occident de Cuba en què s’estudia la carrera d’Informàtica. Aquestes universitats són les següents:

- Universitat de Pinar del Río
- Universitat Agrària de l’Havana
- Institut Superior Politècnic "José Antonio Echeverría"
- Universitat de Matanzas
- Universitat de Ciego de Ávila
- Universitat de Cienfuegos

· Es crearà un comitè acadèmic a Cuba integrat per professors de totes les universitats participants, el qual s’encarregarà de fer la selecció del personal i les coordinacions necessàries amb el comitè acadèmic de la Universitat d’Alacant.

· La matrícula tindrà al voltant de 20 estudiants pertanyents a les universitats abans esmentades.

· Es durà a terme a Cuba, però els estudiants quedaran matriculats com a doctorands de la Universitat d’Alacant.

· El doctorat consta de tres moments, que són els següents:

- Període de docència:
Les classes seran impartides en forma presencial a Cuba per professors de la UA.
Els estudiants hauran de matricular-se almenys en 5 assignatures per a acumular els crèdits que exigeix el programa (20 crèdits). Aquestes assignatures (com a màxim 6) seran seleccionades pel comitè acadèmic cubà en coordinació amb el comitè acadèmic de la UA en correspondència amb les necessitats de formació i necessitats dels programes d’investigació de les universitats cubanes i la UA, com també les possibilitats reals de participació de professors de la UA.

- Període de suficiència investigadora:
Aquest període es fa a Cuba amb la tutoria dels professors de la UA en coordinació amb tutors cubans. Es faran treballs, cursos i estudis d’interès per a les dues institucions. A més, l’alumne en aquest segon curs acadèmic ha de superar els 12 crèdits del treball d’investigació.
Una vegada que el doctorand haja superat els 32 crèdits es pot presentar al Tribunal de Suficiència Investigadora.
L’avaluació de la suficiència investigadora es farà a Cuba pel tribunal corresponent de la UA i integrat també per professors de les universitats cubanes que posseeixen la categoria adequada.

- Període de tesi:
Es durà a terme i s’avaluarà a Cuba pel tribunal de la Universitat d’Alacant i amb la participació de professors cubans.
Els temes de tesis estaran en correspondència amb els interessos de les dues universitats.

· Professors d’universitats cubanes, professors d’altres departaments de la UA i d’Espanya, degudament qualificats, podran impartir assignatures o servir de suport al procés docent, amb l’acord previ amb el comitè acadèmic de la UA.

· El doctorat està caracteritzat per un ampli ús de les tecnologies de la informàtica i les telecomunicacions, amb la finalitat de minimitzar els períodes d’activitats presencials.

 

A.3.3) Mestries:

- “Mestria en “Gestió Integral de l'Aigua”

Coordinador: Daniel Prats Rico
Contrapart: Institut Politècnic Superior José Antonio Echeverría

Dirigit a:
El curs va dirigit a professionals d’organismes públics i d’empreses i a universitaris graduats que necessiten adquirir, completar o actualitzar la seua formació en el complex camp interdisciplinari del maneig integral de l’aigua.

Objectiu general:
La societat cubana, en vies d’expansió i desenvolupament, ha d’afrontar i resoldre satisfactòriament la problemàtica de l’aigua, que és un factor clau per a aquest desenvolupament, amb la finalitat de garantir les condicions sanitàries de la població i aconseguir el suficient creixement agrícola, turístic i industrial, tot això amb el necessari respecte al medi ambient. Amb la finalitat de formar especialistes que puguen afrontar aquesta problemàtica, es presenten aquests cursos de postgrau, en els quals s’estudien de manera actualitzada els diferents aspectes relacionats amb la gestió integral de l’aigua, incloent-hi els temes ambientals i la regulació administrativa.

Descripció del programa:
26 assignatures agrupades en 11 mòduls:

· Mòdul 1. Conceptes bàsics auxiliars. 90 h
· Mòdul 2. Hidràulica. 135 h
· Mòdul 3. Caracterització. 150 h
· Mòdul 4. Processos de tractament. 90 h
· Mòdul 5. Plantes de tractament. 165 h
· Mòdul 6. Aspectes energètics. 30 h
· Mòdul 7. Problemàtica en la indústria. 75 h
· Mòdul 8. Reutilització. 15 h
· Mòdul 9. Evacuació i impacte. 45 h
· Mòdul 10. Gestió. 120 h
· Mòdul 11. Normes i directives. 30 h

Alumnes en Bayamo amb el Professor Daniel Prats
Alumnes en Bayamo amb el Professor Daniel Prats

Sr. Joaquín Melgarejo impartint classe

Sr. Joaquín Melgarejo impartint classe

 

- Mestría en Geografia, Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Coordinador: Gregorio Canales Martínez
Contrapart: Universitat de l’Havana

La Mestria en Geografia, Medi ambient i Ordenament territorial es desenvolupa des de 1999, programa de col·laboració amb la Facultat de Geografia de la Universitat de l’Havana per a la participació de professorat de la Universitat d’Alacant.

A través d’aquesta col·laboració es garanteix l’evolució òptima d’aquest mestratge i es possibilita que els alumnes coneguen el paper de la geografia humana en l’ordenació i gestió del territori a Espanya i Europa i el comparen amb Cuba.

Dirigit a:
El programa de la Mestria en Geografia, Medi ambient i Ordenament Territorial està dirigit a formar un professional altament qualificat, capacitat per a:
a. Dissenyar, dirigir i executar projectes i programes d’investigació vinculats amb la disciplina geogràfica, la temàtica ambiental i l’ordenament territorial.
b. Dissenyar i executar programes vinculats amb l’optimització de les esferes socials i l’activitat econòmica, des d’una perspectiva espacial.
c. Dissenyar i impartir cursos de nivell mitjà i superior (tant de pregrau com de postgrau) vinculats amb la temàtica de la geografia, el medi ambient i l’ordenament territorial.
d. Dissenyar i executar projectes i estudis d’anàlisi, avaluació i ordenament ambiental i territorial.
e. Dissenyar i dirigir l’execució de sistemes de gestió ambiental i territorial d’àmbit nacional, regional i local.
f. Dissenyar i executar projectes i treballs cartogràfics i de sistemes d’informació geogràfica.

Objectiu general:
El programa pretén garantir que el participant:
a. Domine la base teòrica i conceptual de les ciències geogràfiques, i en particular les nocions i criteris de distinció i anàlisi de les categories geogràfiques principals, com també de la manifestació espacial dels fenòmens naturals, socials i econòmics.
b. Faça ús de les metodologies generals i els mètodes específics utilitzats per les ciències geogràfiques.
c. Faça ús de les metodologies generals i els mètodes específics utilitzats per les ciències geogràfiques.
d. Siga capaç de aprehendre l’anàlisi de les qüestions ambientals, des d’una visió geogràfica i espacial. S’enfronte a l’estudi del territori i a l’elaboració de concepcions sobre l’ordenament territorial, des d’una visió geogràfica, que li permeta al mateix temps articular-lo amb l’enfocament ambiental geogràfic.

Descripció del programa:
Els blocs temàtics en els quals s’estructura el mestratge són els següents:
1- Desenvolupament regional: en aquest bloc es desenvoluparan els fonaments teoricometodològics de la planificació regional com a instrument tècnic d’intervenció en l’ordenament del territori i la distribució de les forces productives, com també els mètodes i tècniques de l’anàlisi regional, elements que permetran al seu torn la direcció i anàlisi de plans de desenvolupament regional i urbà.
2- Geomàtica: aquest apartat pretén l’assimilació de les habilitats necessàries per a l’aplicació de la cartografia digital i els sistemes computaritzats a l’estudi i representació dels espais i els territoris. El maneig d’aquests sistemes exigeix un coneixement especialitzat no només dels aspectes tècnics sinó de tot el saber geogràfic i ambiental.
3- Gestió ambiental: aquest mòdul temàtic està conformat per un conjunt d’assignatures dirigides a desenvolupar el coneixement, habilitats i procediments metodològics i pràctics en l’àrea de la planificació i la gestió ambiental, aprofundint en els seus aspectes teoricometodològics, conceptuals i mètodes d’investigació científica, utilitzant com a vehicle de transmissió una sèrie d’activitats, com ara conferències, seminaris i activitats pràctiques de laboratori i de camp.
4- Hidroclimatologia i maneig de conques: aquest bloc abasta l’estudi de l’aigua en la doble condició d’hàbitat i com a recurs natural, i del clima, a més de tenir en compte altres components reguladors del medi natural com el relleu i la vegetació. Aquests estudis es complementen amb la fase d’anàlisi-síntesi del maneig integral o sectorial de les conques, com a via per a donar resposta en tant que siga possible als requeriments del desenvolupament sostenible i a la protecció del medi ambient.
5- Paisatge i planificació ambiental: en aquesta secció s’ofereixen una sèrie de cursos i activitats acadèmiques, que inclouen els fonaments teòrics, els mètodes d’investigació i l’anàlisi integral aplicada, sota una òptica geoecològica, que permet accedir al domini d’una sèrie de tècniques, procediments i mètodes, d’eficàcia provada i de prestigi reconegut en el tema de la planificació ambiental.
6- Turisme i ordenament territorial: en aquest apartat s’estudia l’ordenament i la gestió ambiental dels territoris de desenvolupament turístic seguint un procés planificat que té per fi l’anàlisi d’una realitat socioespacial concreta i dels complexos problemes que es desenvolupen com a producte d’aquesta activitat per a poder dirigir i organitzar l’ús i ocupació de l’espai, preveure els efectes que provoquen la localització i execució de les activitats turístiques i establir les accions necessàries perquè es complisquen els objectius d’elevar el benestar social i la qualitat de vida, al mateix temps que s’assoleix un maneig adequat i un ús racional del medi ambient.

 

- Intercanvi docent en Màster d'Economia Internacional.

Coordinadora: Gloria Pardo Alés
Contrapart: Centre d’Investigacions d’Economia Intern., Univ. de l’Havana

Dirigit a:
Estudiants de postgrau

Objectiu general:
Professors cubans han impartit classes en el màster d’Alacant i professors d’Alacant en el mestratge cubà.

Descripció del programa:
Docència de professors espanyols en sistema financer internacional i història de les relacions econòmiques i docència de professors cubans en comerç en la zona llatinoamericana.

Actualitat de la acció:
Especialment positius per als estudiants del mestratge cubà, que reben llibres i material didàctic.

 

A.3.4) Diplomatures:

- “Gestió de l'Empresa Turística”

Coordinador: Pedro Hernández Pardo
Contrapart: Facultat d’Economia de l’Havana

Dirigit a:
Professionals i directius d’empreses, alumnes d’últims cursos de Direcció d’Empreses i alumnes de mestratges.

Objectiu general:
Dotar els professionals, directius d’empreses i llicenciats i futurs llicenciats de coneixements superiors en el camp de l’empresa que els permeta ser capaços d’aplicar teories i eines gerencials en l’activitat pràctica empresarial. Preparar persones perquè estiguen ensinistrades en el camp de les ciències empresarials capaces d’aplicar els coneixements adquirits i la investigació feta en les respectives empreses o futures ubicacions finals.

Descripció del programa:
Es fan 21 crèdits teòrics i pràctics, els pràctics són en forma de taller, on els alumnes creen un projecte a càrrec dels professors de la Universitat de l’Havana. Els professors de la Universitat d’Alacant imparteixen 9 crèdits en assignatures d’especialització. Es porta a terme una extensió d’una setmana en la Universitat de Pinar a alumnes de mestratge, on vénen també alumnes internacionals (Perú, Bolívia, Xile, Equador, Veneçuela) Des d’enguany es col·labora amb Nacions Unides en el seu programa per al desenvolupament PNUD, en una activitat d’una setmana a la Universitat d’Orient (Santiago), on es preparen alumnes titulats (mestratge) i professors en formació per a la creació d’empreses. Aquesta es fa al febrer de 2006. Les despeses d’allotjament i desplaçament les va sufragar Nacions Unides.

Actualitat de l’acció:
Durant aquest any s’han preparat més de 50 alumnes a la Universitat de l’Havana, 35 d’Orient i uns 75 a Pinar (molts d’ells d’altres països llatinoamericans)

Activitat del curs:
Col·laboració amb Nacions Unides en el projecte de desenvolupament de la província de Santiago mitjançant la formació de professors per a la creació d’empreses.

Activitat del projecte:
Formar els directius de les majors empreses cubanes, principalment turístiques: CUBANACAM, GRAN CARIBE, GAVIOTA, CIMEX, CUBALSE i d’empreses mixtes SOL MELIA-CUBANACAN, etc. Participar en les conferències internacionals dutes a terme a Pinar durant més de quatre anys, passant per nosaltres alumnes de molts països llatinoamericans, col·laborant amb el programa UNIVERSITAS de Nacions Unides. Atesa la nostra trajectòria en ajuda al desenvolupament hem sigut triats per Nacions Unides per a col·laborar en els seus programes de desenvolupament PNUD i de desenvolupament humà PDHL, i s’està portant a terme el projecte de desenvolupament de les províncies orientals, incidint en la de Santiago.

Alumnes treballant en classe

Alumnes treballant en classe

 

- Diplomatura en E-business

Coordinador: Evaristo Colomina Climent
Contrapart: Universitat de l’Havana

És un programa de postgrau orientat a la formació d’especialistes en el desenvolupament de l’e-business (negoci electrònic). Es tracta d’una adaptació del títol propi de segon cicle en e-Business que s’imparteix a la Universitat d’Alacant entre l’Escola Superior Politècnica (Informàtica) i l’Escola Universitària de Ciències Empresarials.

Dirigit a:
Està dirigit a graduats en disciplines empresarials i informàtica per a l’obtenció de formació en la gestió d’empreses i organitzacions sobre la base de l’ús intensiu de tecnologies de la informació i la comunicació.

Objectiu general:
Formació en la gestió d’empreses i organitzacions sobre la base de l’ús intensiu de tecnologies de la informació i la comunicació.

Descripció programa:
S’estructura en tres mòduls independents: primer, elements tecnològics e-business (160 hores); segon, elements empresarials e-business (160 hores); tercer, desenvolupament e-business (160 hores). Cada mòdul serà independent en el sentit que els dos primers es poden cursar separadament i s’obté una acreditació referent a això. El tercer es pot cursar una vegada cursats els dos anteriors i, quan es completa, s’arriba a la diplomatura.

BLOC ELEMENTS TECNOLÒGICS E-BUSINESS: Arquitectures per a Negoci Electrònic, 40 hores; Gestió de Dades, 40 hores; Programació i Desenvolupament en Entorn web, 40 hores; Seguretat en Entorns web, 40 hores.

BLOC ELEMENTS EMPRESARIALS E-BUSINESS: Economia de les Noves Tecnologies, 40 hores; Direcció Estratègica de Negoci Electrònic, 40 hores; e-Marketing i e-Commerce, 60 hores; Aplicacions de Negoci Electrònic, 20 hores

BLOC DESENVOLUPAMENT E-BUSINESS: consisteix en el desenvolupament d’un projecte tutoritzat de negoci electrònic. Es reconeixen 160 hores.

 

A.3.5) Cursos i conferències:

- Cursos d'Història Econòmica

Coordinador: Antonio Escudero Gutiérrez
Contrapart: Universitat de l’Havana

Dirigit a:
Professors d’economia d’Econòmiques de la Universitat de l’Havana

Objectiu general:
Formar professorat d’història econòmica

Descripció del programa:
Seminaris sobre grans temes d’història econòmica i donació de materials i bibliografia-manuals, sobretot necessaris per a preparar la docència d’història econòmica mundial. La Facultat d’Econòmiques de l’Havana disposa avui d’un professorat que ha rebut una formació complementària en història econòmica i d’una mínima biblioteca d’aquesta disciplina.

 

- Curs de Posgrau “Bases ecològiques i biogeogràfiques per a la gestió ambiental”

Contrapart: Museu Nacional d’Història Natural de l’Havana
Responsable: Victoriano Peiró Clavell

Dirigit a:
Graduats de nivell superior en les especialitats de biologia, geologia, agronomia i forestals que desenvolupen la seua activitat professional, principalment, en universitats, museus, o centres d’investigació.

Objectiu general:
Formació cientificotècnica en temàtiques com: biogeografia ecològica, biogeografia històrica, paleobiogeografía, GIS, biodiversitat, ecologia del paisatge i gestió i impacte ambiental del litoral.

Descripció del programa:

· Mòdul I : Fonaments de la biogeografia històrica i ecològica, biogeografia de la biota antillana: Febrer-març. 60 hores.

Professorat: Manuel A. Iturralde Vinent, Giraldo Alayón, Antonio López Almirall, Jorge L. Fontenla, Museu d’Història Natural de l’Havana (Cuba).

· Mòdul II : Gestió ambiental i biodiversitat: Març-Abril. 120 hores.

Professorat: Eduardo Seva (José Enrique Tomás), Just Bayle, Antonio Gómez Sal, José Manuel de Miguel, Joaquín Martín, Victoriano Peiró (Daniel Jiménez). Universitat d’Alacant.

 

- Curs "Noves tècniques de Gestió Empresarial"

Coordinador: Joaquín Marhuenda Fructuoso
Contrapart: CESPANEC

Dirigit a:
Estudiants de postgrau i professors.

Objectiu general:
L’objectiu d’aquest programa consisteix a implantar una sèrie de cursos de superació postgraduada que puguen constituir la base per a desenvolupar, en un futur, tots els cursos de postgrau que s’estime oportú. Addicionalment, aquest programa té com a finalitat atendre les necessitats de formació de diferents organitzacions; per tant, no és un programa tancat.

Descripció del programa:
En aquesta fase inicial el curs que es proposa està compost exclusivament de dos mòduls: direcció estratègica i gestió de recursos humans.

 

- Taller "Unitats habitacionals d'emergència en la trama urbana de L'Havana Vella"

Coordinador: César Daniel Sirvent Pérez
Contrapart: Oficina de l’Historiador de la Ciutat de l’Havana.

Dirigit a:
Estudiantes de 4t curs d’Arquitectura de la Universitat d’Alacant

Objectiu general:
Aquest projecte es va materialitzar amb la creació d’un grup de treball format per alumnes de l’assignatura, que es va dedicar a elaborar propostes d’habitatges temporals i d’emergència dins de la trama urbana de l’Havana Vella.

Descripció del programa:
El projecte de col·laboració es va crear amb la idea fonamental d’aportar un nou enfocament en les intervencions sobre el patrimoni edificat de l’Havana Vella: noves propostes constructives i solucions projectuales assenyades, creatives i funcionals, acords amb l’arquitectura contemporània, per a donar resposta a un problema real (amuntegament de la població i escassesat d’habitatge a l’Havana Vella).

Els alumnes van elaborar un total de 44 propostes d’intervenció. En l’actualitat, s’ha organitzat una exposició que presenta 40 d’aquests treballs en la mateixa Havana Vella (local en c/ Amargura, 60), i que es va inaugurar pel mateix Eusebio Leal, director de l’Oficina de l’Historiador, l’11 de juliol, i s’està redactant una publicació que arreplega tota la informació inicial, desenvolupament i propostes elaborades en el marc d’aquest taller de construcció.

 

B) Projecte ARGERIA:

L’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) està preparant un projecte de cooperació acadèmica amb els centres universitaris de l’oest d’Algèria que durarà tres cursos a partir de 2006/2007.

Aquest projecte, que es coordina des de la Universitat d’Alacant, pretén fomentar intercanvis (estades breus) de docents, investigadors, doctorands i alumnes entre les universitats de l’oest d’Algèria (on hi ha encara pocs intercanvis amb l’estranger) i les universitats de l’IJLV (en què Algèria té poca presència).

Les temàtiques prioritzades en el projecte són: 1) migracions i cohesió social; 2) memòria històrica; 3) desertització i recursos hídrics; 4) tecnologies de la informació i de la comunicació; 5) tecnologia i enginyeria aplicada al desenvolupament; i, 6) economia.

A causa de la proximitat i de la intensitat de les relacions històriques entre la província d’Alacant i Algèria, i en particular Orà, la Universitat d’Alacant vol impulsar aquest projecte des de la seua Oficina de Cooperació.

El 21 de juny es va fer la primera reunió informativa a la Universitat d’Alacant, i s’ha rebut una resposta molt positiva atès que és la universitat que més propostes de treball ha presentat a l’IJLV (més de 30 propostes). La selecció de les propostes de totes les universitats que integren l’IJLV, es coneixerà al setembre de 2006.

Objectiu general:

Aconseguir la integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins de l’arc mediterrani, a través de la creació d’una xarxa entre xarxes d’universitats.

Objectius específics:

- Creació d’un marc de docència-investigació entre xarxes en temàtiques d’interès comú.
- Facilitar la formació d’estudiants de les dues xarxes en les temàtiques del projecte.
- Contribuir a millorar la gestió universitària a través de la formació del PAS algerià.
- Sensibilitzar la comunitat universitària de les dues xarxes sobre la realitat social,
política, cultural i econòmica de l’altra riba mediterrània.
- Fomentar el contacte amb la societat civil algeriana a través de camps de treball, de pràctiques i projectes de final de carrera per a alumnes de l’IJLV.

Mapa d’universitats:

Mapa de les universitats

 

 

 

· Suport Internacional a Centres UA

Els anteriors cursos impartits en anglès que organitzava aquesta oficina s’han reconvertit en cursos de les mateixes característiques que organitzen les diferents facultats. A més, els cursos que tenen una assistència de més de 20 alumnes tenen una subvenció del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional de 600 € per curs. Durant aquest curs acadèmic s’han subvencionat els cursos següents.

- Facultat de Ciències:

· 1r quadrimestre 05-06: Discrete Geometry. Assistents: 40 alumnes. Coordinador: Salvador Segura

· 2n quadrimestre 05-06: Computacional Geometry. Assistents: 24 alumnes.

Coordinador: Salvador Segura

- Facultat d’Econòmiques i Empresarials:

· 1r Quadrimestre 05-06:

· 2n Quadrimestre 05-06:

 

 

 

· Convocatòries

A) Cursos de formació PDI: Anglès

En col·laboració amb la Societat de Relacions Internacionals, que s’encarrega de l’organització dels cursos, s’han organitzat 6 edicions de cursos per al PDI d’anglès, francès i alemany al llarg del període acadèmic 2005-2006.

Personal de la UA

La convocatòria de cursos d’idiomes del programa AULAS per a aquest any acadèmic 2005-2006 té aquesta edició la novetat de ser oferida tant al PAS com al PDI.
El PDI podrà optar al seu torn per altra convocatòria específica del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació referida exclusivament a l’idioma anglès en els nivells intermedi, intermedi-alt i avançat.
Atenent al plantejament institucional de la Universitat, serà incompatible fer la inscripció en les dues convocatòries.
Els idiomes impartits són anglès, alemany i francès des del nivell inicial fins a l’avançat. El curs es divideix en dos quadrimestres, un d’octubre a febrer i el segon de febrer a juny.

PDI

Aquests cursos s’ofereixen per als nivells d’anglès intermedi, intermedi-alt i avançat. Aquells amb un nivell distint d’anglès o interessats en els idiomes alemany i francès es remeten a la Convocatòria de Cursos d’Idiomes per al Personal de la UA.
DIRIGIT A: personal docent i investigador i becaris d’investigació de convocatòria pública de la Universitat d’Alacant (segons llistat del Vicerectorat d’Investigació curs 05-06). Cursos finançats pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional.
ORGANITZA: Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals a través de la Societat de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant, Programa AULAS.
Aquests cursos tenen la finalitat de promoure la mobilitat docent del PDI de la UA en el programa Sòcrates-Erasmus (Teaching Staff Mobility), assentar les bases per a la docència impartida en idioma estranger en la mateixa UA ifacilitar la comunicació internacional del PDI.

 

B) Ajuda a matrícula en doctorat d’estudiants procedents de païsosno-membres de la UE, ni de l’OCDE

Per primera vegada s’ha convocat ajuda per a estudis de doctorat d’estudiants procedents de països no UE ni OCDE. Es resoldrà al setembre, atès que la comissió ha de disposar de les notes de cada estudiant.

Aquesta ajuda va destinada als alumnes estrangers no pertanyents a països membres de la Comunitat Europea, ni OCDE, que estudien doctorat en aquesta Universitat. Aquesta ajuda es portarà a terme en finalitzar els estudis del curs acadèmic 2005-2006, una vegada expedida l’acta final. No s’inclouen en aquesta convocatòria els estudis d’especialització o títols propis de la Universitat.

Es podran concedir 10 ajudes per al curs acadèmic 2005-2006, consistents en mitja beca de l’import de la taxa de matrícula.

Requisits:
Podran sol·licitar una beca tots els alumnes estrangers no pertanyents a països membres de la Comunitat Europea, ni OCDE, que es troben matriculats en els estudis objecte d’aquesta convocatòria i que complisquen els requisits següents:

- Ser major d’edat segons la llei espanyola (18 anys) i no tenir més de 45 anys en el moment de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.
- Estar matriculat en estudis de doctorat en el curs 2005-2006.
- Superar els estudis objecte de la convocatòria.
- No haver percebut cap ingrés o ocupar activitat remunerada que sumada a la beca supere el salari mínim interprofessional.

Criteris de selecció:
1.- Qualificació en el curs de doctorat.
Nota mitjana obtinguda en els estudis de doctorat per als quals sol·licita la beca. És necessari haver superat el curs. Si l’alumne és qualificat de NO PRESENTAT o SUSPÈS no tindrà dret a l’ajuda.

- Matrícula d’Honor (nota acadèmica de 9,5 a 10): 4 punts
- Excel·lent (nota de 8,01 a 9,49): 3 punts
- Notable (nota de 7 a 8): 2 punts
- Aprovat (nota de 5 a 6,99): 1 punt

2.- Expedient acadèmic global.
Es tindrà en compte el terme mitjà de les qualificacions obtingudes en els estudis superiors, i se’ls atorgarà la puntuació següent:

- Matrícula d’Honor (nota acadèmica de 9,5 a 10): 4 punts
- Excel·lent (nota de 8,01 a 9, 49): 3 punts
- Notable (nota de 7 a 8): 2 punts
- Aprovat (nota de 5 a 6,99): 1 punt

A l’efecte d’homogeneïtzar les diferents formes de qualificació operatives en cada país, la qualificació s’establirà percentualment sobre 10 punts.

3.- Renda familiar per càpita en el seu país d’origen

4. Procedència: països segons catalogació de l’IDH (Human Development index)

- Més de 0,8 ----- 1 punt
- Entre 0,8 i 0,5 --- 2 punts
- Menys de 0,5 ---- 3 punts

 

 

 

· Activitats de sensibilització (jornades, seminaris, fires cooperació…)

Octubre-05:

- Cicle de conferències: la UA organitza, juntament amb el Comitè de Solidaritat de l’Escola Europea d’Alacant, el cicle de conferències «La Idea de Solidaritat», que es va impartir a la UA els dies 18 i 25 d’octubre i 10 i 15 de novembre.

Aquest cicle de conferències pretén obrir un fòrum de reflexió i participació, amb caràcter interdisciplinari, entorn de la idea de solidaritat, que és avui una aposta clara de futur per part de les societats i els governs dels països del nostre entorn. El curs està dirigit als estudiants universitaris en general i als de filosofia, dret, història i sociologia en particular, i a tota la ciutadania.

Fullet de la conferència "La Idea de solidaritat”


- Joves del Tercer Món: Campanya de Sensibilització "Objectiu 2015"

Novembre-05:

- I Setmana Intercultural de la UA i Bancaixa: entre els dies 9 i 12 de novembre es va dur a terme als baixos de Biblioteca General de la UA, la Primera Setmana Intercultural, en la qual es van impartir diverses conferències i es van fer diversos concerts.

Amb una marxa popular protagonitzada per representants de diferents organitzacions i ONGde la província d’Alacant es va iniciar la I Setmana Intercultural , patrocinada per Bancaixa. Els actes van començar a les 16.30 hores a la plaça d’Europa del campus, amb un cercaviles, música i grups d’animació sociocultural per a donar pas, al voltant de les 17.00 hores, a la Fira Intercultural de la Universitat d’Alacant-Bancaixa, que va quedar instal·lada als baixos de la Biblioteca General.

La Setmana tindrà la presència de Leire Pajín, secretària d’estat de Cooperació Internacional, la qual participarà en la taula redona "Genocidi i Violació de Drets Humans". Al llarg d’aquests dies es van abordar temes de gran actualitat protagonitzats pels mateixos emigrants, com «El concepte de solidaritat», a càrrec d’Alberto Hidalgo, president del Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat, una taula redona amb representants de Senegal, Romania, Ucraïna i Argentina, una conferència impartida per l’actor Juan Diego Botto, que uneix la seua faceta artística i de direcció amb la qualitat de membre de l’Associació HIJOS.

Fullet de la "I Setmana Intercultural"

 

- Mapayn Mundi: Amb motiu del 5è aniversari (2000-2005), aquesta ONG va celebrar en col·laboració amb la UA una exposició fotogràfica, del 15 al 30 de novembre, al vestíbul de l’Aulari II, en la qual es van presentar les diferents activitats fetes entre les conques dels rius Santa i Sechin al Perú, mitjançant un Pla Integral de Desenvolupament dirigit a la Formació i Capacitació d’Infància, Joventut i Dones.

- I Congrés Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament. Les universitats públiques valencianes a través del Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC) i la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Cooperació i Participació organitzen i convoquen el I Congrés Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament: Cooperació i Grups Vulnerables. Aquest congrés s’emmarca dins del programa de sensibilització que anualment organitza la Generalitat Valenciana conegut com Solidària.

Jornades de sensibilització: Càritas Diocesana de Càritas Oriola i la Universitat d’Alacant col·laboren en la realització de les Jornades de Sensibilització que es duran a terme a la UA. Objectius: conèixer millor la realitat africana; disposar d’elements d’anàlisis per a fer una reflexió completa i veraç. Aproximar-nos a la dimensió cultural i social de les persones que vénen de nord d’Àfrica i d’Àfrica Central.

Gener-06:

- Conferència: Osvaldo Bayer: "Memoria de aquí y de allá: Golpes militares, fusilamiento, indios, gauchos, heroísmos, anarquistas, gallegos napolitanos, catalanes y sueños de paraisos"

Dia 25-01-06, 20h. A la Seu d’Alacant. La conferència està organitzada per la Casa de les Amèriques d’Alacant i patrocinada per la Universitat d’Alacant i el Consolat Argentí de Barcelona.

Fullet de la conferència d'Osvaldo Bayer: "Memòria d'aci i d'allà"

 

Febrer-06:

- Conferència:  "Globalización y Seguridad" per part del Dr. Jose Mª Tortosa Blasco.

Dia 23-02-06, Seu Ciutat d’Alacant. Organitzada per Manos Unidas, en col·laboració amb l’Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals.

Març-06:

- Seminari Internacional: "Comercio Mundial y Desarrollo Humano Sostenible"

Dia 14.03.06, de 9 h. a 21h. Sala d’actes, edifici Germà Bernàcer, campus.
Organitzat per l’ONG Solidaridad Internacional en col·laboració amb l’Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals.

L’oficina de Cooperació i Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant va inaugurar el dimarts 14 de març, el Seminario sobre Comercio Mundial y Desarrollo Humano Sostenible, que va tenir la presència de la secretària d’estat Leyre Pajín i el subdirector general de Política Econòmica amb la Unió Europea, Iñigo Febrel.

La presentació d’aquest esdeveniment va començar el dia 13 amb una exposició a l’Aulari II de la UA en la qual es van mostrar les campanyes de cooperació desenvolupades i al llarg del dia 14 una desena de ponents va reflexionar sobre diversos temes, com el consum com a forma d’activisme ciutadà, efectes econòmics i socials de la liberalització del comerç en la vida de les persones, el paper del comerç en l’eradicació de la pobresa o si el comerç just és una alternativa real o utòpica.

Va participar també en el seminari l’exsenador Alfonso Arenas, president de Solidaritat Internacional del País Valencià i l’empresari Eliseo Quintanilla, en representació de la Cambra de Comerç d’Alacant.

El seminari va tenir una totalitat de 84 participants, entre estudiants de dret, empresarials, biologia i altres disciplines; professors i personal tècnic de diverses administracions públiques.

- Exposició: "Campaña: Comercio Mundial y Desarrollo"

Del 13 al 17 de març, a l'Aulario II de la Universitat d'Alacant.

- Conferència: "Memoria, verdad y justicia: 30 años de la Dictadura militar argentina". A càrrec de Graciela Daleo, coordinadora de la Càtedra de Drets Humans de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UBA. Membre de l’Associació de Detinguts i Desapareguts de la República Argentina.

Dia 27 de març a les 20 h. A la Seu de la UA.
Organitzada per la Casa de les Amèriques, en col·laboració amb el Consolat Argentí de Barcelona i l’Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals.

Abril-06

- III CONGRÉS : UNIVERSITAT I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 26, 27 i 28 d’abril 2006, organitzat per les universitats de Madrid i desenvolupat a l’Universitat Complutense de Madrid. Participació del director de l’Oficina.

Maig-06

- 5-05-06 Exposició: "Per una ciutat sense exclusió social". Organitza: Plataforma contra la pobresa, l’exclusió i la desigualtat social a Alacant.

- 19-05-06 Concurs: IV Concurs Internacional de Fotografia i Cooperació al Desenvolupament.


Juliol-06

- 05-07-06 Conferència: " Panorama de la Historia Natural y Conservacion del Cocodrilo Americano en Cuba". El dia 7 de juliol a las 12.30 hores a l’aula de vídeo de la Facultat de Ciències (Fase II).

- 03-07-06 Invitació: Cicle de conferències: Carmen Garrigós, coordinadora del programa humanitari d’UNICEF a Senegal. El 10 de juliol a las 20 hores a l’Auditori de la CAM.

 

 

 

· Representació Institucional 05-06

- Visites institucionals:

La UA va inaugurar un centre d’òptica a l’Havana i va col·laborar en la digitalització de documents cubans antics.

Un centre d’òptica i optometria dependent de la Universitat d’Alacant va ser inaugurat a l’Havana Vella (Cuba) el dilluns 13 de febrer pel rector, Ignacio Jiménez Raneda, el qual va participar al llarg de la setmana en el Congrés Universitat 2006 organitzat pel Ministeri d’Educació Superior cubà i en el qual va representar la CRUE.

El viatge, organitzat pel vicerector de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, Roque Moreno, va servir també com a avançament de la celebració d’una dècada d’activitats conjuntes amb Cuba, ja que fa deu anys que la Universitat d’Alacant va començar amb el Projecte Havana, una iniciativa institucional en el marc de la seua política d’internacionalització i específicament en l’àmbit de la cooperació.

En el programa de la visita acadèmica es va incloure una conferència que va pronunciar el rector Ignacio Jiménez, en representació de la CRUE sobre "La Universidad del siglo XXI" que va tenir lloc el dimarts 14 de febrer en presència de tots els rectors cubans i el ministre d’Educació Superior. Durant aquests dies l’alcalde de la Nucia, que col·labora estretament en la creació del centre òptic, també va participar en els esdeveniments que es van completar amb visites a diverses universitats cubanes on es van estrènyer llaços per a la realització de cursos de postgrau.

Tres departaments especialitzats en informàtica de l’Escola Politècnica Superior de la UA van impartir programes de doctorat en informàtica, mentre es projecta crear un altre centre de digitalització a la Universitat Agrària dins del projecte TELDE.

D’altra banda, la Universitat Politècnica CUJAE va lliurar al rector la medalla d’or de la institució com a reconeixement a la tasca que es porta a terme a la seu de l’Havana.

Com es recordarà, a la Universitat de Pinar del Río es fan cursos sobre el desenvolupament sostenible dels boscos tropicals, dirigits pel catedràtic d’Ecologia Antonio Escarré. Fruit d’aquests doctorats ha sigut la realització de 20 tesi doctorals i altres 14 que estan en vies de ser defensades. D’altra banda, el programa Mirada Solidària, que cada any reuneix 15 alumnes i 3 professors per a graduar la vista a ancians cubans i pel qual se subministren ulleres a la població més desfavorida, continuarà donant suport la tasca del centre inaugurat.

 

 

 

· Divulgació d'activitats

- Dossier de premsa internacional

Al llarg d’aquest curs hem desenvolupat una selecció de les notícies més destacables de caràcter internacional, el contingut de la qual pot consultar-se en:
http://www.ua.es/va/internacional/prog07/historico/historico2006.html