Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

Des del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, ens proposàrem dinamitzar les relacions que la Universitat manté amb la societat i mostrar-ne el clar paper social.

D'entre les nostres funcions, destacàrem les següents:

- Coordinació:

· De les tasques de l'equip rectoral referides a les relacions institucionals i a la premsa.

· De la participació de la Universitat d'Alacant en els programes d'educació de la Unió Europea.

· Dels programes amb Amèrica Llatina i dels programes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països del tercer món.

· D'actes institucionals, preparació de visites i reunions institucionals.

- Foment de les relacions internacionals i seguiment de les relacions bilaterals i la cooperació internacional amb universitats i institucions.

- Suport a l'activitat internacional dels òrgans de govern, com la presència en xarxes i fòrums internacionals.

- Impuls de la mobilitat internacional per mitjà de convocatòries de borses de viatge per a professors, així com ajudes a la internacionalització del personal d'administració i serveis.

- Promoure l'execució de convenis internacionals i institucionals, fomentant les relacions universitat-entorn social.

- Definició i gestió de la imatge institucional.

- Preparació dels actes protocol·laris de la Universitat (obertura de curs, investidura de doctors honis causa, etc.)

- Implantació de la política estratègica de la Universitat d'Alacant.

- Gestió d'ajudes pel Vicerectorat a través del seu Gabinet de Relacions Institucionals.


El Vicerectorat se subdivideix, al seu torn, en dos secretariats: el Secretariat de Relacions Institucionals i Convenis, d'una banda, i el Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació, d’una altra.

Les actuacions desenvolupades des del Secretariat de Relacions Institucionals i Convenis tendeixen, en primer lloc, a potenciar les relacions externes de la Universitat per a afavorir-ne la integració en l'entorn més immediat i per a estimular la internacionalització; en segon lloc, a fomentar i mantenir la identitat institucional per a enfortir la imatge corporativa de la Universitat a fi d'aconseguir una posició estratègica en el panorama universitari espanyol i internacional; en tercer lloc, a estimular el mecenatge i patrocini d'institucions públiques i entitats privades per a captar recursos externs finalistes que són gestionats directament o en altres unitats de la Universitat, i, en quart lloc, a facilitar la integració dels diferents col·lectius universitaris per a afavorir la interdisciplinarietat i la comunicació interna.

El Gabinet de Convenis s'ocupa, d'una banda, de tramitar la firma de convenis entre la Universitat i altres institucions i, d’una altra, de gestionar totes les activitats relacionades amb el seguiment d’aquests convenis. Per a millorar el servei, el Gabinet de Convenis té prevista la implementació progressiva d'un programa informàtic que permeta la gestió, centralitzada i a través del web, dels convenis.