Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

RELACIONS INSTITUCIONALS I CONVENIS


· Relacions Institucionals
· Convenis
· Protocol
· Gabinet d'Imatge i Comunicació Gràfica [ 13,6 MB]

 

 

 

Relacions Institucionals

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, com a promotor d'activitats dirigides a contribuir a la formació educativa i cultural de la comunitat universitària, va convocar en el passat curs acadèmic aquests programes d'ajudes:

1. Programa d'Ajudes de la CAM.

Consisteix en el patrocini d'activitats d'investigació, formació i difusió de la cultura. El resultat de la convocatòria es resumeix en el quadre i gràfic adjunt.

Logotip de la Universitat d'Alacant
Logotip de la CAM
  
CONVENI UNIVERSITAT - CAM 2005        
PROJECTES INSTITUCIONALS      
BEQUES ERASMUS
130.000,00 €
JORNADES D'ECONOMIA ESPANYOLA
15.000,00 €
BEQUES MAGRIB I AMÈRICA LLATINA
32.800,00 €
PROMOCIÓ VALENCIÁ
15.000,00 €
MUSEU UNIVERSITARI
25.000,00 €
CÀTEDRA VILLALONGA D'ECONOMIA, EMPRESA I TERRITORI
3.000,00 €
CÀTEDRA EMPRESA FAMILIAR
24.000,00 €
CONGRESSOS CULTURA I PENSAMENT
61.200 ,00 €
CONGRESSOS MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
118.000,00 €

 

2. Programa d'Ajudes de BANCAIXA.

Consisteix en el patrocini d'activitats d'investigació, formació i difusió de la cultura. El resultat de la convocatòria es resumeix en el quadre i gràfic adjunt.

Logotip de la Universitat d'Alacant
Logotip de Bancaixa

CONVENI UNIVERSITAT - BANCAIXA 2005        
PROJECTES INSTITUCIONALS        
BEQUES ERASMUS
120.000,00 €
BEQUES MAGRIB I EUROPA DE L'EST
20.000,00 €
BEQUES JORGE JUAN DE MATEMÀTIQUES
4.500,00 €
UNIVERSITAT PERMANENT
48.000,00 €
CENTRE D'ESTUDIS DE LA DONA
15.000,00 €
PROMICIÓ VALENCIÁ (Edició agenda)
9.000,00 €
SEU UNIVERSITÀRIA D'ALACANT
20.000,00 €
ACTIVITATS DE FORMACIÓ
24.500,00 €
ACTIVITATS DE CULTURA I OCI
8.000,00 €
ACTIVITATS D' ESPORTS
11.500,00 €
CÀTEDRA JOVES EMPRENEDORS
20.000,00 €
ALTRES ACTIVITATS DETERMINADES PER LA COMISSIÓ MIXTA
44.000,00 €

 

3. Programa Propi per al Foment de les Relacions Institucionals i Internacionals de la UA.

Aquest programa té com a objectiu estimular l'intercanvi del col·lectiu universitari i afavorir les relacions de la Universitat d'Alacant amb centres vinculats a la docència, investigació i, en general, a activitats relacionades amb l'àmbit acadèmic i cultural. Igual que el curs anterior, el programa aglutinava diversos àmbits susceptibles d'acollir-se a les ajudes: presentació de ponències i comunicacions en congressos de caràcter internacional i nacional, estades de professors de la UA en centres docents i d'investigació nacionals i estrangers, estades de professorat estranger a la UA i, finalment, la firma i seguiment de convenis de col·laboració amb centres d'investigació i docència.

En la passada convocatòria es van rebre un total de 364 sol·licituds. Després de la resolució es van concedir un total de 245.402 € per al conjunt d'activitats objecte de les ajudes. Diferenciant per activitat, es va destinar el 38% per a la presentació de ponències del professorat de la UA en congressos de caràcter nacional i internacional, el 20% a estades breus de professors de la UA, el 23% a estades de llarga duració del professorat de la UA, el 10% a estades de professors estrangers a la UA i el 9% restant a la firma i seguiment de convenis.

Finalment, destaca el caràcter internacional del Programa Propi: el 46% de les activitats finançades es duen a terme a Europa i el 39%, a Amèrica.


Gràfic del percentatge d'accions en funció de la destinació de l'activitat


ALTRES ACTIVITATS:

- Assistència al Saló Internacional de l'Estudiant i de l'Oferta Educativa AULA 2006

Durant els dies 8 i 12 de març del 2006, la Universitat d'Alacant va ser present en la catorzena edició del Saló Internacional de l'Estudiant i de l'Oferta Educativa, que va tenir lloc al recinte firal Joan Carles I de Madrid (IFEMA).

Amb el lema "Universitats públiques valencianes. LA TEUA FORMACIÓ al cor del Mediterrani", la UA hi va participar conjuntament amb la resta de les universitatspúbliques valencianes i amb el suport de la Generalitat Valenciana en AULA 2006. La participació de la UA perseguia el doble objectiu de tenir presència institucional i proporcionar informació sobre l'oferta formativa als futurs alumnes, orientadors, pares i professors.

La presència institucional es va concretar personalitzant l'espai propi de la UA a través de l'aplicació de la seua identitat corporativa i la presentació d'imatges del campus en format gran. Així mateix, es van projectar el vídeo institucional i emissions del programa Campus Alacant en suports audiovisuals i es van distribuir fullets institucionals i material promocional divers de la UA entre els visitants a l'estand. Com a informació de l'oferta educativa es van distribuir agendes d'accés a la UA, guies de l'alumne, fullets informatius sobre l'accés a la UA, informació sobre cursos de postgrau, i també informació puntual sobre plans d'estudis concrets als visitants que en sol·licitaven.

Disposem d'imatges de l'estand de la UA a l’AULA 2006 i d'un vídeo emès en el programa Campus TV.

Imatge de l'estand de la Universitat d'Alacant
Emissió d'un vídeo en el programa "Campus TV"
Altra imatge de l'estand de la Universitat d'Alacant
Atenció al públic en l'estand de la Universitat d'Alacant


- Participació en el Bagul de l'Estudiant i de l'Ocupació 2006, que organitza la Regidoria de la Joventut i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Elda.

És una fira informativa sobre estudis, formació i ocupació que pretén ajudar els estudiants, sobretot dels últims anys d'ESO, cicles formatius i batxillerat, a més dels joves treballadors, pares, educadors, etc. a orientar-se sobre les opcions formatives i professionals que hi ha i, en particular, les que s'ofereixen en els centres educatius d'Elda, Petrer i província d'Alacant.

- Visita a la Universitat del president i secretari general del Parlament Andí.

Per a estrènyer llaços d'amistat i de cooperació entre totes dues universitats en les activitats que ja es desenvolupen conjuntament.

- Visita a la Universitat Intercultural dels Pobles Indígenes de l'Equador AMawtay Wasi.

Aquesta visita s'emmarca dins del pla d'activitats del programa de codesenvolupament Wipala al País Valencià, en una proposta educativa nova i innovadora basada en la cosmovisió andina, i això la converteix en un centre per a la vida descentralitzat que té com a finalitat facilitar l'accés de la població rural a l’educació des d’una concepció teoricopràctica de l'aprenentatge.

- Visita del grup de dirigents de les institucions d'ensenyament superior de Santa Catarina (sud de Brasil).

Per a subscriure convenis, intercanvis acadèmics, etc.

- Programa: Coneix la teua Comunitat.

Visita a la nostra Universitat de fills i néts d'emigrants de la Comunitat Valenciana que començaran estudis superiors. Dins d'aquest programa, cada any ve un grup d'ells a conèixer els seus orígens, programes d'estudis de les diferents universitats, visites culturals, etc.

 

· Procés de senyalització del Campus

Durant l’any 2006, el pressupost disponible per a la Unitat de Senyalètica va ser de 70.234,35 € i, sobre aquesta base s’han emprès les accions següents:

- Senyalització interna d'edificis:

Retolació individualitzada d'estades (sales, despatxos, aules, condícies, etc.), direccionals de corredors, directoris generals en planta baixa i escales, si escau, i plànols guia.

Relació d'edificis senyalitzats 2006:   

Nombre Denominació
34
Ciències Socials
26
Escola Universitària d'Infermeria
15
Escola Politècnica Superior II
14
Escola Politècnica Superior III
  Varis Biblioteca General
04
Facultat de Ciències IV
07
Facultat de Ciències II
  Cimar (Santa Pola)
12
Pavelló Universitari 12
total edificis 9


edificis en procés        
Nombre Denominació
01
Poliesportiu (rètols interns)
36
Germà Bernàcer
05
Servei d'Informàtica
03
Facultat de Cièncias III
10
Facultat de Cièncias V
41
Facultat de Cièncias VI. Aulari (CTQ)
total edificis en procés 6


edificis pendents         
Nombre Denominació
37
Instituts Universitaris
42
Aulari III. Universitat Permanent
40
Museu
29
Col·legi Major Universitari
27
Torre de Control
21
Pavelló Alumnat
11
Facultat de Dret
13
Pavelló Universitari 13
23
Pavelló Jorge Juan
25
Aulari General I
total edificis pendents 10

 

- Xarxa sense fil

Col·locades plaques informatives en tots els edificis on arriba la xarxa, en el 2005. En l'actualitat s'han fet 100 noves plaques per a distribuir per tots els edificis que no en tingueren, ja que la xarxa sense fil arriba ja a tot el campus.

- Senyalització d’aparcaments

Es va fer una reunió dels serveis implicats i es va acordar que el Gabinet d'Imatge i Disseny Gràfic preparara models per a decidir, en una pròxima reunió, el més adequat i començar el procés aquest pròxim any. La fabricació s'encarregarà als nostres tallers.

- Senyalització Bosc Il·lustrat

Es va acordar encarregar-ne a la fusteria de la Universitat els rètols. Continua en preparació.

- Rètols individuals realitzats:

· Rètol d’informació autovia
· Campanya de conscienciació
· Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
· Rètol Centre d’Estudis Olímpics
· Rètol Oficina de Seguretat

- Campanya de conscienciació

Tanmateix, es va portar a terme una campanya antivandàlica, per a persuadir la població universitària de la importància de protegir i evitar la deterioració o destrucció voluntària d’aquests tòtems que, molt sovint, s’utilitzen com a plafons per a col·locar-hi tota mena d’anuncis.

- Senyalització externa del campus:

Tòtems rectificats 2006        

Nombre d'edifici Denominació Quantitat de tòtems
31
F. CC. Econòmiques i Empresarials
2
33
Biblioteca General
1
30
Aulari General II
3
25
Aulari General I
2
29
Col·legi Major
1
38
EU Òptica i Optometria
1
17
Club Social I
1
32
Club Social II
1
35
Centre Comercial
1
15
Escola Politècnica Superior II
1
14
Escola Politècnica Superior III
1
21
Pavelló d'Alumnat
1
36
Germà Bernàcer
1
05
Servei d'Informàtica
1
  Senyalitzadors aparcaments
5
20
Filosofia i Lletres I
1
19
Filosofia i Lletres II
1
18
Filosofia i Lletres III
1
01
Zona Esportiva
1
01
Zona Esportiva
21
09
Pavelló de Biotecnologia
1
  Cubs direccionals repartits pel campus
7
5
Servei Informàtica
1
Total
 57

 

Últims tòtems pendents de restauració  
Facultat de Ciències I, II, II, IV i V   
Capella universitària 
Àrea d'Experimentació Industrial i de Serveis        
Pavelló Jordi Joan      
Aparcament: 8, 9 i 10        - Pressupost:

Despeses de senyalètica pressupost 2006        
        
DATA PAGAMENT
EMPRESA ÚS
IMPORT
25/01/2006
JC Rotulación Tòtem Econòmiques
846,34 €
25/01/2006
JC Rotulación Estructura interior tòtem ecomòmiques
593,92 €
25/01/2006
Arques CIMAR
2.175,38 €
25/01/2006
Arques Senyalètica interior Politècnica II
6.756,80 €
25/01/2006
JC Rotulación 7 tòtems
2.962,18 €
25/01/2006
Arques Diferents PB Biblioteca General
1.158,09 €
25/01/2006
Arques Diferents P2 Biblioteca General
661,13 €
25/01/2006
JC Rotulación Stand Oficina Informació
522,00 €
31/01/2006
Arques Informació autovia
1.575,40 €
28/02/2006
JC Rotulación Senyalitzadors 6 edificis i 5 aparcaments
4.654,85 €
21/03/2006
Arques Facultat Ciències IV: retolació interna
1.295,02 €
21/03/2006
Comercial, S.L. Campanya conscienciació
178,59 €
20/03/2006
Imprenta Campanya conscienciació
44,00 €
04/04/2006
Arques Diferents Biblioteca General
290,36 €
15/05/2006
JC Rotulación Feria Educación Elda
1.517,28 €
15/05/2006
JC Rotulación Rètols Biblioteca Econòmiques
1.030,08 €
15/05/2006
JC Rotulación Rètol Centre Estudis Olímpics
156,60 €
15/05/2006
JC Rotulación Rètol Oficina Seguretat
477,92 €
15/05/2006
JC Rotulación Rètolació externa Esports
18.046,12 €
15/05/2006
Arques Facultat Ciències IV: Directori + 3 rètols ext
1.943,85 €
22/05/2006
Arques Directoris nous de Ciències Socials
4.868,35 €
22/05/2006
Arques Rectificacions de Ciències Socials i Politècnica I, II i III + 20 tapaderas
591,83 €
22/05/2006
Arques Rectificacions Politècnica, Petrologia, Dret
408,16 €
22/05/2006
Arques Retolació de Ciències Socials: direccionals
4.783,11 €
22/05/2006
Arques Retolació de Ciències Socials: senyalètica interior
8.053,67 €
05/09/2006
Arques Rectificació incidències Infermeria
770,27 €
total gastat
66.361,30 €
Pressupost
70.234,35 €
Disponible
3.873,05 €


Previsió despeses pendents        

Encarregat a empreses
JC Rotulación Retolació Ciències Fase V
1.931,40 €
JC Rotulación 2 tòtems reformats aparcaments
536,00 €
JC Rotulación 7 tótems cúbics reformats
4.116,00 €
Arques Retolació Ciències II (interna + tòtems)
16.000,00 €
  Dèbit 2006
22.583,40 €

 

 

 

 

Convenis

Durant el curs acadèmic 2005-2006 el Gabinet de Convenis ha gestionat un total de 636 acords de col·laboració entre la Universitat d'Alacant i diverses entitats.

De tots ells i atenent al seu àmbit, un total de 578 són de caràcter nacional, sent els restants 58 d'àmbit internacional (Gràfic 1).

Gràfic percentual de convenis internacionals i nacionals

Gràfic 1: Convenis nacionals i internacionals

 

Així mateix, en el Gràfic 2 es relacionen les entitats d'àmbit nacional amb què s'han realitzat tràmits per a l'establiment d'acords de col·laboració.

Gràfic dels convenis nacionals

Gràfic 2: Convenis nacionals

 

Per la seua banda, la tramitació d'acords de caràcter internacional ha implicat a països de diverses àrees geogràfiques, tal com es detalla en el Gràfic 3.

Gràfic dels convenis internacionals

Gràfic 3: Convenis internacionals

 

En relació a la tipologia dels convenis, es diferencien 69 convenis marc i un total de 567 convenis específics. El Gràfic 4 mostra la distribució de convenis marc i específics en funció del caràcter nacional i internacional dels mateixos.

Gràfic segons el tipus de conveni: Marc i Específic

Gràfic 4: Convenis marc i específics per àmbit

 

Finalment, el Gràfic 5 mostraper al cas dels convenis nacionals específics, la distribució de matèries, diferenciant entre convenis de pràctiques i altres matèries (activitats culturals, cursos, jornades, avantatges comercials, etc.)

Gràfic segons la matèria dels convenis nacionals específics

Gràfic 5: Convenis nacionals específics

 

 

 

Gabinet de Protocol

El Gabinet de Protocol de la Universitat d’ Alacant centralitza totes les activitats relacionades amb el procés d’organització dels actes institucionals que tenen lloc a la Universitat.

Aquesta oficina prepara també les visites guiades pel campus i dóna suport administratiu i personal perquè els diferents organismes acadèmics que formen la nostra Universitat organitzen congressos, seminaris o conferències.

ACTES INSTITUCIONALS

Setembre 2005

Dia 5

ACTE D’ INAUGURACIÓ DEL CONGRÉS DE DOMÒTICA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

   
Dia 30

ACTE D’INAUGURACIÓ DE LA SESSIÓ MONOGRÀFICA SOBRE PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

Octubre 2005

Dia 13

ACTE D'ENTREGA DE CERTIFICATS DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE QUALITAT I DE MEDI AMBIENT DE LES PLANTES PILOT DE LA UNIVERSITAT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

   
Dia 14
SOLEMNE ACTE D’OBERTURA DEL CURS ACADÈMIC 2005-06.
El inici d’aquest curs va estar marcat per la presència del Molt Honorable President de la Comunitat Valenciana Francesc Camps Ortiz.

L’acte va començar amb la lectura de la memòria del curs 2004/05 a càrrec de la Il·lma. Sra. Secretària General de la Universitat. A continuació, es vaimpartir la lliçó inaugural a càrrec del catedràtic d’Història del Dret, Agustín Bermúdez Azna i es van lliurar les distincions de la Universitat.

El rector de la UA, Ignacio Jiménez Raneda i el President de la Generalitat, Francisco Camps Ortiz

Personalitats que presideixen l'acte

   
Dia 15

ACTE D’OBERTURA DEL CURS ACADÈMIC 2005/06 DE LA UNIVERSITAT PERMANENT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

   
Dia 18

INAUGURACIÓ DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓ ALBÉNIZ EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 19

OBERTURA DEL MÀSTER DE PROPIETAT INDUSTRIAL INTEL·LECTUAL I DRET DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ ( MAGÍSTER LVCENTINVUS )
-
Col·laboració en l’organització de l’acte.

   
Dia 21

INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE INVESTIGACIÓ MARINA DE SANTA POLA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

ACTE DE INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA TITULACIÓ D’ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 22

ACTES DE BENVINGUDA.
Dirigits als pares dels alumnes que es matriculen en primer curs perquè coneguen el campus. Telefonem als pares a l’inici de cada curs per invitar-los a visitar el campus.

Els alumnes col·laboradors amb el Gabinet de Protocol són els encarregats de guiar els pares pel campus després d’un acte de benvinguda i un altre acte final d’acomiadament.

Durant aquest curs el nombre de visitants va ser:

Dia 22

CENTRES
TOTAL FAMÍLIES
TOTAL PERSONES
5
101
302

Dia 25

CENTRES
TOTAL FAMÍLIES
TOTAL PERSONES
6
66
197Novembre 2005

Dia 2
INAUGURACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS A LA SEU DE LA CIUTAT D’ALACANT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
 
Dia 8

INAUGURACIÓ DE L'ESTACIÓ CIENTÍFICA FONT ROJA NATURA LLEVANT
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 9

INAUGURACIÓ DE LA I SETMANA INTERCULTURAL UNIVERSITAT D'ALACANT-BANCAIXA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 10

INAUGURACIÓ, DESENVOLUPAMENT I CLAUSURA DE LES XX JORNADES D'ALACANT SOBRE L'ECONOMIA ESPANYOLA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 16
INAUGURACIÓ DEL CONGRES DE TURISME RESIDENCIAL.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
 
Dia 22

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE INSTITUCIONAL CIENCIATEC 05.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 25

ACTE DE GRADUACIÓ DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

FIRMA DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GRUP SANTANDER I LA FUNDACIÓ BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

ENTREGA DE DIPLOMES DEL MÀSTER D'ECONOMIA BANCÀRIA AMB LA PRESÈNCIA DE LUIS ÁNGEL ROJO.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE I TAULA REDONA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
Desembre 2005

Dia 1

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL I SIMPOSI INTERNACIONAL DE TRADUCCIÓ DE CLÀSSICS VALENCIANS POLIGLOTES AL CENTRE JUVENIL DE LA NUCIA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

ACTE D'INAUGURACIÓ DELS PREMIS JORGE JUAN DE MATEMÀTIQUES.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 2

ENTREGA DELS PREMIS MAISONNAVE A LA SEU DE LA CIUTAT D'ALACANT
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 5
ENVIAMENT DE LES FELICITACIONS DE NADAL.
- Publitramesa de felicitacions del rector i preparació d’aquestes per a la resta de la comunitat universitària.
 
Dia 12
JORNADES D'INAUGURACIÓ DE LA LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
 
Dia 15

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES II JORNADES NACIONALS SOBRE RESPONSABILITAT CIVIL.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 16

ACTE DE CLAUSURA DE LES JORNADES TÈCNIQUES «ELS REPTES DELS PROGRAMES UNIVERSITARIS PER A MAJORS DAVANT DE LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA D'UNIVERSITATS»
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 17

ACTE QUE COMMEMORA EL 25 ANIVERSARI DE LA PROMOCIÓ D'ALUMNES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT QUE VAN ACABAR ELS SEUS ESTUDIS ELS ANYS 79/80.
- Localització de les adreces actuals dels antics alumnes
- Enviament de cartes
- Preparació de l’acte

Sala d'actes on es conmemora el 25 aniversari de la promoció d'estudis anys 79/80

Alumnes de la promoció d'estudis anys 79/80

   
Dia 22

ORGANITZACIÓ DE L’APERITIU DE NADAL PER AL PERSONAL DE LA UNIVERSITAT.
- Preparació de l’acte.Gener 2006

Dia 24

ACTE D'OBERTURA DEL SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE L'ÚS SOSTENIBLE DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

   
Dia 28

ACTE DE LA FESTIVITAT DE SANT TOMÀS D’AQUINO.
Preparació de l’acte. Durant la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino tenen lloc les activitats següents:
- Investidura de nous doctors
- Lliurament de premis extraordinaris de diplomatura, llicenciatura i doctorat.

Sala d'actes del Paranimf de la Universitat d'Alacant en l'acte de Sant Tomás de Aquino

Investidura de nou doctorFebrer 2006

Dia 2

ACTE D’INAUGURACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE WADI AL FONDÓ I AL SEU ENTORN.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 22

ACTE DE CLAUSURA ASSIGNATURES DE LES CÀTEDRES D’EMPRESA FAMILIAR D’ELX I ALACANT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 23
ACTE ACADÈMIC EN HONOR DE SANT RAMON DE PENYAFORT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 

Març 2006

Dia 25

PRESENTACIÓ MUNDIAL DEL FESTIVAL IUSY 2006.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 27

COMMEMORACIÓ DEL DIA DE MIGUEL HERNÁNDEZ A LA SEU DE LA CIUTAT D’ALACANT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 29

FIRMA DEL CONTRACTE FERTIBERIA
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

INAUGURACIÓ DE LA FIRA EL BAGUL DE L’ESTUDIANT I DE L’OCUPACIÓ A LA CIUTAT D’ELDA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 31

CLAUSURA DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DEL PATRIMONI.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.Abril 2006

Dia 3
ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES JORNADES SOBRE LES EIXIDES PROFESSIONALS DELS LLICENCIATS EN DRET.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
 
Dia 6

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES JORNADES SOBRE DRET PARLAMENTARI.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

   
Dia 7

SOLEMNE ACTE D'INVESTIDURA COM A DOCTORS HONORIS CAUSA DE M. DEL CARMEN ANDRADE PERDRIX, ANTONIO GARCÍA BERRIO I PEDRO MARTÍNEZ MONTAVEZ.
- Organització de l’acte.

 

 

 

Investidura de la Sra. Mª del Carmen Andrade Perdrix com a Doctora Honoris Causa

Investidura del Sr. Antonio García Berrio com a Doctor Honoris Causa
 
Investidura del Sr. Pedro Martínez Montávez com a Doctor Honoris Causa

 

   
Dia 22

FIRMA DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BIBLIOTECA VIRTUAL, BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES I AGÈNCIA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

ACTE DE CLAUSURA DE LA VIII REUNIÓ D'ECONOMIA MUNDIAL.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
Maig 2006

Dia 3

ACTE DE INAUGURACIÓ DE LES I JORNADES SOBRE LLENGÜES MODERNES.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 9
REUNIÓ DE COORDINACIÓ PROGRAMA FORESTAL
CEAM – CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
 
Dia 10

CONCERT DE MOZART A CÀRREC DE L'ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 11

INAUGURACIÓ I CLAUSURA DE LES III JORNADES SCELE (SOCIETAT CIENTÍFICA ESPANYOLA DE LLICENCIATS EN INFERMERIA )
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES JORNADES TÈCNIQUES SOBRE LES ZONES D'ESPECIAL PROTECCIÓ D'IMPORTÀNCIA PER AL MEDITERRANI ( ZEPIM ).
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE CENT EMPRESARIS ALACANTINS PER LA FUNDACIÓ MANUEL PELÁEZ CASTILLO.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 12
CONCERT DEL DIA D’EUROPA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
 
Dia 15

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LES SEUS UNIVERSITÀRIES.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 16

INAUGURACIÓ DEL SEMINARI AMB LA MISSIÓ LAICA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 17

CELEBRACIÓ DEL X ANIVERSARI DE LA PÀGINA WEB DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 19

ACTE DE GRADUACIÓ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 24

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES JORNADES TEMÀTIQUES SOBRE DISSENY DE GRAU I POSTGRAU A LA UNIVERSITAT D'ALACANT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 27
CONCERT ET IN CARNE MEA PER LA CAPELLA SAETABIS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
 
Dia 30

ACTE D'INAUGURACIÓ DEL SEMINARI DE L'ENGINYERIA I LA GESTIÓ DE L'AIGUA A TRAVÉS DELS TEMPS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.Juny 2006

Dia 2

ACTE DE GRADUACIÓ DE LES TITULACIONS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 4

DIUMENGE CULTURAL AL CAMPUS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 5

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LES IV JORNADES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 8

INAUGURACIÓ DE LA CONFERÈNCIA DE DEGANS I DIRECTORS DE CENTRES UNIVERSITARIS D'INFORMÀTICA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 14

ACTE DE CLAUSURA DE LA UNIVERSITAT PERMANENT, CURS 2005-06.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 16

CERIMÒNIA DE CLAUSURA DE L'EDICIÓ DOTZÈ ANIVERSARI DEL MAGÍSTER LVCENTINVS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 26

CERIMÒNIA CONJUNTA D'INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS CAUSA EN COOPERACIÓ DEL PROFESSOR MUHAMMAD YUNUS, PER PART DE LES UNIVERSITATS JAUME I, VALÈNCIA I ALACANT.
- Organització de l'acte.

Sala d'actes on se celebra la cerimònia

Investidura del professor Sr. Muhammad Yunus com a Doctor Honoris Causa en Cooperació

   
Dia 28

NIT DE L'ECONOMIA ALACANTINA 2006, AMB L'ASSISTÈNCIA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT MOLT HONORABLE SR. FRANCISCO CAMPS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

ACTE D'ENTREGA DE PREMIS DE LA 12a CONVOCATÒRIA NOVES IDEES EMPRESARIALS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
Juliol 2006

Dia 3

ACTE D'INAUGURACIÓ DE LA PLANTA SOLAR DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT SITUADA AL COSTAT DE LES PLANTES PILOT DEL CTQ.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 6

ACTE DE PRESENTACIÓ DE L'EMISSIÓ DEL SEGELL DEDICAT AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE LA L'ALCÚDIA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 10

II TROBADA D'ANÀLISI POLÍTICA D'ALACANT DUTA A TERME A LA SEU DE LA CIUTAT D'ALACANT.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

 
Dia 12

ACTE DE COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE L'EDIFICI DE SERVEIS TÈCNICS D'INVESTIGACIÓ.
- Organització de l’acte.

 
Dia 14

ACTE DE CLAUSURA DEL CURS D'ESTIU: L'EMPRESA FAMILIAR, PROBLEMES I SOLUCIONS.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

ACTE DE GRADUACIÓ DE LES PROMOCIONS 2001-06 DE LES TITULACIONS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.

ACTE DE GRADUACIÓ DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ÒPTICA I OPTOMETRIA.
- Col·laboració en l’organització de l’acte.
VISITES A LA UNIVERSITAT

El Gabinet de Protocol prepara un recorregut personalitzat per la Universitat tenint en compte el col·lectiu que ens visita –edat, preferències, i temps de què disposen– i concerta cites amb els diversos centres que volen visitar com ara: Museu, Biblioteca General, Taller d’Imatge, Planta Potabilitzadora. Així mateix, preparem regals segons les característiques del col·lectiu i els proporcionem un becari o més perquè els acompanyen i guien per la Universitat.

 

Novembre 2005

Dia 4

IES Cabanilles d’Alacant (7 persones)

Dia 18

Col·legi Rafael Altamira (45 persones)
Col·legi Poble Nou de la Vila Joiosa (45 persones)Desembre 2005

Dia 1

Col·legi Aire Libre d’Alacant (53 persones)

Dia 5

Col·legi Benalua d’Alacant (25 persones)

Dia 15

Col·legi Padre Dehon de Novelda (150 persones)

Dia 16 Col·legi Carles Arniches de Alacant (80 persones)Gener 2006

Dia 17

IES de Castalla (40 persones)
IES Vinalopó de Novelda (30 persones)Febrer 2006

Dia 8

Col·legi Ausiàs March d’ Alacant (32 persones)

Dia 9 Col·legi Sanchis Guarner d’Elx (45 persones)
Dia 10 Col·legi Rafael Altamira d’Alacant (76 persones)
Dia 17 Col·legi Santa Maria d’Elx (60 persones)


Març 2006

Dia 10 Col·legi Mare de Déu de la Salut d'Onil (45 persones)
Dia 30

IES de Mutxamel (50 persones)Abril 2006

Dia 3

IES l’Alfàs del Pi (45 persones)

Dia 11 Col·legi Salesians d’Alcoi (50 persones)


Maig 2006

Dia 9

Col·legi Mare de Déu de la Salut de Fondó dels Frares
(40 persones)

Dia 10

Col·legi Santa Maria del Carme d'Elda (60 persones)

Dia 22

Aula de majors de la Universitat de Múrcia (60 persones)
Universitat Kymenlaakson Ammattikorkeakolu de Finlàndia
(7 persones)Juliol 2006

Dia 3

Universitat de Missouri (40 persones)
Universitat de Bath (6 persones)

Dia 12

Programa Coneix la teua Universitat (29 persones)


En total , durant el curs 2005-06 s'han organitzat 46 visites guiades per la Universitat, amb un total de 1.120 persones.ALTRES ACTIVITATS

Campanya de l'Arbre

La campanya de l’arbre de la Universitat d’Alacant es va iniciar el 1994 amb l’objectiu de conscienciar la població universitària de la importància de preservar la riquesa natural del nostre planeta i de la regeneració de zones devastades, com també per a lluitar contra la desertització i els incendis forestals.

El Gabinet de Protocol coordina totes les donacions que es fan, juntament amb l’enginyer encarregat de la jardineria del campus.

Durant aquest curs s’ha tramitat la donació següent:

10/01/2006
Donació de 3 Dragos

 

Regals Institucionals

El Gabinet de Protocol gestiona tot el que està relacionat amb obsequis institucionals de la Universitat (compra, control d’existències, gestió de despeses... ) A través de nosaltres, qualsevol membre de la comunitat universitària pot adquirir-los. Hi ha una llista en la pàgina web de Protocol en la qual poden ser consultats els articles que s’hi pot trobar.

 

Control de Magatzem

El Gabinet de Protocol s’encarrega de la custòdia i el manteniment dels vestits acadèmics. Actualment, la Universitat té al voltant de 230 vestits acadèmics, que estan a disposició de la comunitat acadèmica.