Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

RELACIONS INTERNACIONALS

 

· Mobilitat
· Centre d'Estudis Orientals

 

 

 

 

Mobilitat

· Mobilitat del Personal d'Administració i Serveis
· Mobilitat del Professorat
· Mobilitat dels Alumnes

 

La UA, a través del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, promou i gestiona la cooperació universitària internacional: els intercanvis d'alumnat, professorat i personal d'administració i serveis, en un imparable procés d'internacionalització de les institucions d'educació superior a Europa i arreu del món.

 

 

 

· Mobilitat del Personal d'Administració i Serveis

Mobilitat internacional:

DENOMINACIÓ DEL CURS IDIOMA ASSISTENTS
PERFECCIONAMENT ANGLÈS (ELAC-CONVENI BATH)
ANGLÈS
6
AJUDES PERFECCIONAMENT IDIOMES EN UNIVERSITATS EUROPEES  
ANGLÈS
6
FRANCÈS
2
ALEMANY
6
TOTAL
20

 

 

 

· Mobilitat del Professorat

La mobilitat "Teaching Staff Mobility" del professorat dins del Programa Erasmus és de les més altes de les universitats espanyoles, com s'aprecia en el quadre següent:

Nombres absoluts d'intercanvis fets

Cursos
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
Total professors
17
20
30
39
59
79
72
52
Total setmanes
30
28
41
50
70
94
88
62


Països majoritaris de destinació:

Destinació
Professors
%
Alemanya
5
9,6%
Àustria
3
5,8%
Bèlgica
2
3,8%
Bulgària
1
1,9%
Finlàndia
1
1,9%
França
13
25,0%
Grècia
1
1,9%
Hongriía
2
3,8%
Itàlia
9
17,3%
Lituània
3
5,8%
Noruega
1
1,9%
Polònia
1
1,9%
Portugal
4
7,7%
Regne Unit
4
7,7%
Romania
2
3,8%

Comparativa de la mobilitat del professorat per centres en els cursos 2004/05 i 2005/06El 2005/2006, 52 professors de la UA van impartir docència en universitats europees en períodes d'una o dues setmanes, i la UA va acollir un nombre similar de docents procedents d'universitats sòcies que van impartir classe als nostres alumnes i que constitueixen un element valuosíssim de la internacionalització de la nostra universitat, la nostra docència i les nostres aules.

 

 

 

· Mobilitat dels Alumnes

El Programa Erasmus és el programa més destacat i més important pel seu èxit i les seues repercussions, a més de constituir l'embrió i l’origen de l'actual procés d'integració de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), la convergència de les universitats de la Unió Europea.

La UA manté convenis Erasmus amb 339 institucions d'educació superior (12 més que el curs anterior), entre les quals destaquen centres a Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit.

Acords Erasmus per països


En la seua política envers les universitats d'Europa Central i de l'Est, després de la incorporació de deu nous membres a la Unió Europea pel maig del 2004, cal destacar la creixent relació amb Polònia, Romania i Turquia.

Acords Erasmus per països d'Europa de l'Est


La mobilitat de l'alumnat Erasmus creix constantment, com s'observa en aquest gràfic amb dades dels últims 3 anys:

Alumnes Erasmus enviats i acollits en els últims 3 anys


El 2005/2006 , 938 alumnes d'universitats de la Unió Europea van triar la nostra universitat per a una estada d'estudis de mig curs o de curs complet. Aquest èxit com a universitat de destinació europea és paral·lel als notables esforços per a estimular i incrementar l’eixida de 537 dels nostres propis alumnes des de la UA cap a universitats europees, esforços en què la UA ha rebut el suport de la Generalitat Valenciana, d’institucions bancàries, de caixes d'estalvis i d’ajuntaments de ciutats i pobles alacantins.

Promoció de mobilitat d'alumnes i professors amb discapacitats físiques:
Durant el curs 2005/2006 ha anat d’Erasmus una alumna amb una gran discapacitat física; perquè això fóra possible es va fer, en primer lloc, una recerca d'una universitat adequada i, a més, va tenir en tot moment una alumna encarregada de procurar-li l'atenció necessària.

Alumnes Erasmus per centre durant el curs 2005/06


Un segon element destacat de la cooperació internacional que desenvolupa la UA és el seu Programa Propi d'Internacionalització, en virtut del qual la nostra universitat ha signat nous convenis d'intercanvi amb:

- Universitat Nacional del Litoral (Argentina)
- Université Laval (Faculté de Lettres) (Canadà)
- Arizona State University (EUA)
- Clemson University (EUA)
- University of North Florida (EUA)

El 2005/2006, 15 alumnes de la UA han fet estades d'estudis en universitats no europees.

 

 

 

 

Centre d'Estudis Orientals

· Descripció
· Relacions externes
· Matrícules
· Activitats culturals 

 

 

· Descripció

El Centre d'Estudis Orientals es va crear l’any acadèmic 1998-1999. Dissenya i imparteix cursos de llengua, cultura i economia xinesa, japonesa i coreana per a universitaris, convalidables per crèdits de lliure elecció, i per a professionals i interessats en general, en horaris de matí, vesprada i dissabte, durant el curs acadèmic, i intensius el mes de juliol.

El CEO combina la seua oferta de cursos amb la organització d'activitats extracurriculars, d'enfocament multidisciplinari: conferències a càrrec dels millors especialistes, projeccions de pel·lícules, concerts, exposicions, etc., a fi d'afavorir l’acostament als països d'Àsia Oriental i el seu coneixement entre la comunitat universitària, el teixit empresarial i la societat, i contribuir a una actuació més efectiva tant en el terreny econòmic com en el cultural.

Així mateix, reuneix un fons bibliogràfic sobre llengua, comerç internacional, història, literatura, art, pensament i religió, política internacional i relacions internacionals d'Àsia Oriental, disponibles en la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant, assessora sobre beques, promou convenis de col·laboració d'intercanvi amb universitats xineses i japoneses, i participa en la realització d'activitats i cursos amb institucions públiques i privades.

També informa i assessora sobre beques per a estudiantes i professionals, i promou pràctiques en empreses per als seus alumnes.

Al llarg dels últims anys, el Centre d'Estudis Orientals s'ha donat a conèixer en l’àmbit local, provincial, nacional i internacional, i està reconegut com un centre dinàmic i emprenedor, i s'han obert nombroses expectatives per al seu creixement i consolidació.

El CEO participa activament en les reunions de definició de polítiques educatives i comercials amb el Ministeri d'Afers Exteriors, el Ministeri d’Educació i un grup d'universitats espanyoles interessades a desenvolupar estudis asiàtics en els seus respectius campus. A més, col·labora com a membre del Consell Assessor de Casa Àsia, institució dependent del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol, fundada al novembre de 2001, a Barcelona, per a centralitzar els projectes que involucren Espanya amb els països d'Àsia-Pacífic. El CEO col·labora en la creació d'una xarxa interuniversitària espanyola per a coordinar una àmplia gamma d'activitats culturals que fomenten el coneixement mutu entre Espanya i Àsia-Pacífic.

S’han subscrit acords de col·laboració i d’intercanvis amb les universitats d'Estudis Estrangers de Xi'an, Guandong i Xanghai, en virtut dels quals la Universitat d'Alacant rep cada any estudiants xinesos que fan cursos de grau, mestratge o doctorat. En especial, amb la Universitat d'Estudis Estrangers de Xi'an s’ha signat un conveni pel qual els seus millors estudiants d’últim curs de llicenciatura de Filologia Espanyola es matriculen en assignatures de l'Escola de Turisme de la Universitat d'Alacant, que els són convalidades per al seu últim curs de carrera en la seua universitat d'origen, i més de la meitat d'aquests estudiants es reenganxen a la nostra institució per a cursar formació de postgrau.

 

 

 

· Relacions externes

Durant l’any o acadèmic 2005-2006, el Centre d'Estudis Orientals ha participat en tots els esdeveniments i reunions que han tingut lloc a España en relació amb Àsia Oriental, com a millor opció per a actualitzar els seus projectes, establir i mantenir contactes de primer nivell i representar la Universitat d'Alacant. 

Al juliol del 2005, el Ministeri de Educació xinès va convidar el rector de la Universitat d’Alacant a participar, juntament amb un representant del CEO, en el Congrés Mundial de la Ensenyament de la Llengua Xinesa.

El 14 de novembre del 2005, coincidint amb la visita del president Hu Jintao, es va organitzar un Fòrum de Rectors Espanyols i Xinesos, que va tenir lloc en el Consell d'Universitats. El Fòrum va tractar sobre la cooperació en investigació, l’intercanvi entre professors i alumnes i la gestió d'universitats, i van ser convidats a assistir-hi el rector de la Universitat d'Alacant, el vicerector de Cooperació Internacional i un representant del CEO.

El 13 de gener del 2006, un professor del CEO va participar en la reunió anual de professors de japonès que va tenir lloc a l'ambaixada del Japó a Madrid.

L’1 de març del 2006, un representant del CEO va participar en la taula rodona «Xina-UE, actors globals el segle XXI», que es va fer a la Universitat de València.

El 30 de març del 2006, la directora del Departament de Cultura de la Presidència va convidar un representant del CEO al Palau de la Moncloa per a participar en la primera reunió d’elaboració de les línies generals de l’any d’Espanya a la Xina, que tindrà lloc el 2007.

Durant l’any acadèmic 2005-2006, el CEO ha col·laborat amb el Museu de la Universitat d'Alacant, amb la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, amb la Facultat d’Educació de la UA, amb el Centre d'Estudis de la Dona de la Universitat d'Alacant, amb el Secretariat d’Extensió Universitària de la UA, amb la Universitat de València i amb l'Ajuntament de Bilbao en la realització de diverses activitats.

Al juny de 2006, el Centre d'Estudis Orientals va rebre 22 caixes de material amb manuals d’ensenyament del xinès, llibres sobre llengua, literatura, filosofia, turisme, cuina..., diccionaris, vídeos divulgatius, discos compactes de música tradicional, cintes d'àudio, etc., enviats pel Ministeri d’Educació xinès, que han estat cedits a la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant per a incrementar els seus fons bibliogràfics sobre Àsia Oriental.

El Centre d'Estudis Orientals forma part del Comitè Organitzador del Fòrum Espanyol d’Investigació sobre Àsia-Pacífic, que tindrà lloc al setembre del 2006 a la Universitat de Granada.

 

 

 

· Matrícules

Durant l’any 2005-2006 les matrícules del Centre d'Estudis Orientals han ascendit a 436.

 

 

 

· Activitats culturals

El CEO ha organitzat 20 activitats culturals entre concerts, conferències, tallers de cal·ligrafia japonesa i projeccions de cinema al llarg del curs 2005-2006.

- Setembre de 2005

· Dissabte 30 de setembre
En col·laboració amb la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, dins de 24 Plural, taller de cal·ligrafia japonesa, a càrrec de la professora Norika Itakura.

- Octubre de 2005

· Dissabte 1 de octubre
En col·laboració amb la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, dins de 24 Plural, concert de shakuhachi (flauta japonesa), a càrrec del músic Horacio Curti.

· Dilluns 31 d'octubre
Concert de koto (arpa japonesa), a càrrec de la musicòloga Yoshie Sakai.

- Novembre de 2005

· Dimarts 15 de novembre
«Ensayo panorámico sobre la sociedad japonesa contemporánea», conferència a càrrec del japanòleg Federico Lanzaco Salafranca.

· Dilluns 21 de novembre
Projecció de la pel·lícula Wang Jiao Ka men , de Wong Kar Wai, dins del cicle Dilluns d'Orient: Cinema Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol.

- Desembre de 2005

· Dilluns 12 de desembre
Projecció de la pel·lícula Días salvajes , de Wong Kar Wai, dins del cicle Dilluns d'Orient: Cinema Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol.

· Dilluns 19 de desembre
En col·laboració amb la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, concert de shakuhashi (Flauta japonesa), a càrrec del músic Horacio Curti, dins de l'IV Cicle de Música a la Seu.

- Gener de 2006

· Dilluns 23 de gener
Projecció de la pel·lícula Deseando amar , de Wong Kar Wai, dins del cicle Dilluns d'Orient: Cinema Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol.

· Dijous 26 de gener
Celebració de l’Any Nou xinès, amb la participació de 120 assistents.

· Del dimecres 18 de gener al dissabte 18 de febrer
A través de la Japan Foundation i el consolat del Japó a Barcelona, el Museu de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb el Centre d'Estudis Orientals, va presentar l’exposició «El legado de Sharaku». Paral·lelament es van dur a terme tallers de cal·ligrafia japonesa i una exposició de bonsais.

- Febrer de 2006

· Dilluns 20 de febrer
Projecció de la pel·lícula 2046 , de Wong Kar Wai, dins del cicle Dilluns d'Orient: Cinema Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol.

· Dijous 23 de febrer
«Reformas, modernidad y género en Xina», conferència a càrrec d'Amelia Sáiz, professora investigadora del Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Activitat organitzada en col·laboració amb el Centre d'Estudis de la Dona i el Secretariat d’Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant.

- Març de 2006

· Dilluns 13 de març
«La dimensión espiritual del haiku de Santôka», conferència a càrrec de Vicente Haya, doctor en Filosofia, traductor i especialista en poesia japonesa.

· Dilluns 27 de març
Projecció de la pel·lícula El mar que nos mira , l’última història d'amor d’Akira Kurosawa, dirigida per Kayo Hatta, dins del cicle Dilluns d'Orient: Cinema Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol.

- Abril de 2006

· Dilluns 10 d'abril
Projecció de la pel·lícula La foto del compromis o, dirigida per Kei Kumai, dins del cicle Dilluns d'Orient: Cinema Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol.

- Maig de 2006

· Dijous 11 de maig
«El animismo y los espíritus en la China antigua», conferència a càrrec de Gabriel García-Noblejas, professor de traducció xinès-espanyol a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat de Granada.

· Dilluns 15 de maig
Projecció de la pel·lícula Pleno verano , dirigida per Tran Anh Hung, dins del cicle Dilluns d'Orient: Cinema Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol.

· Dimarts 30 de maig de 2006
Conferència-presentació de la cerimònia del te, a càrrec de la professora Mayumi Moneda.

- Juny de 2006

· Dilluns 12 de juny
Projecció de la pel·lícula Memorias de un asesino , dirigida per Bong Joon-Ho, dins del cicle Dilluns d'Orient: Cinema Asiàtic en Versió Original Subtitulada en Espanyol.

- Juliol de 2006

· Dimarts 11 de juliol
Concert d'arpa japonesa, música contemporània japonesa, a càrrec de la intèrpret Yoshie Sakai.