Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

ESTUDIS: TÍTOLS DE GRAU I POSGRAU

 

· Plans d'estudi conduents a titols universitaris oficials
· Títols Propis
· Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular (CECLEC)
· Disseny Curricular

 

 

 

Plans d'estudi conduents a titols universitaris oficials

· Modificació de Plans d'Estudis

Durant el curs acadèmico 2005-06 s'ha tramitat la modificació dels següents plans d'estudis:

- Títols oficials:

· Pla d'Estudis conjunt Hispano-Francès (Universitat de Provence: Aix-Marseille I) conduent a l'obtenció del Títol en Història de la Universitat d'Alacant.
· Llicenciat en Dret
· Llicenciat en Filologia Francesa.

- Títols propis:

· Primer cicle en Seguretat Pública
· Primer cicle en Criminologia
· Primer cicle en Detectiu Privat

 

· Aprobació de nous Plans d'Estudis Oficials

Així mateix, també s'ha tramitat la implantació de nous plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols oficials de Màster.

 

· Modificació de Normatives

També s'ha tramitat la modificació del Reglament pel qual es regulen els Projectes Fi de Carrera de la Titulació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (So i Imatge).

 

· Altres

Per últim, s'han realitzat les següents gestions:

- sol·licitud d'equivalència, als efectes d'accés a la Llicenciatura en Criminologia dels següents títols propis:

- sol·licitud d'equivalència, als efectes de prendre part en les proves d'accés als cossos, escales i categories de les Forces i Cossos de Seguretat, depenents de les distintes Administracions Públiques, dels següents títols propis:

- Informe de la proposta per a establir el preu de les taxes per crèdit per al curs 2005-06 dels següents plans d'estudis:

 

 

 

Títols Propis

Estudis conduents a l'obtenció de títols propis de posgrau i especialització de la Universitat d'Alacant en el curs 2005-2006:

 
Títol propi
Crèdits
Tipus docència
Nre. alumnes
Màster Universitari en Biologia Clínica i Experimental de la Reproducció
230,00
Presencial
8

Màster Universitari en Comerç Internacional
60,70
Presencial
32
Màster Universitari en Direcció i Gestió Turística
60,00
Presencial
30
Màster Universitari en Economia Bancària
140,00
Presencial
30
Màster Universitari en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
50,00
Presencial i
a distància

19
Màster Universitari en Gestió del Patrimoni
50,00
Presencial
12
Màster Universitari en Gestió i Tractament de l'Aigua
53,00
Presencial
18
Màster Universitari en Infància i joventud en risc social
122,60
Presencial
8
Màster Universitari en Propietat Indústrial i Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació
68,66
Presencial
41
Màster Universitari en Traducció Anglesa
54,00
Presencial
9
Màster Universitari en Tributació
55,00
Presencial
23
Màster Universitari en Urbanisme i Ordenació del Territori
55,00
Presencial
31
Especialista Universitari en Anàlisis Clínics
20,00
Presencial
26
Especialista Universitari en Aplicacions Educatives de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
20,00
Presencial i
a distància
30
Especialista Universitari en Aplicacions i Serveis Web amb Java Enterprise

21,50
Presencial
14
Especialista Universitari en Argumentació Jurídica

24,00
Presencial i
a distància
48
Especialista Universitari en Arquitectures per a un Món Complex
75,00
Presencial i
a distància
28
Especialista Universitari en Didàctica i Metodologia de l'Alemany com Llengua Extrangera
20,00
Presencial
7
Especialista Universitari en Domòtica
22,00
Presencial
17
Especialista Universitari en Gestió del Patrimoni
30,00
Presencial
22
Especialista Universitari en Infància i Joventud en Risc Social
35,06
Presencial
20
Especialista Universitari en Inmunologia
21,50
Presencial
11
Especialista Universitari en Mediació
22,00
Presencial
11
Especialista Universitari en Museologia d'Art Contemporani
25,00
Presencial
21
Especialista Universitari en Traducció anglesa i interpretació simultània
26,00
Presencial
14
Especialista Universitari en Traducció Jurídica Anglès Espanyol
25,00
A distància
26
Expert Universitari en Agència Comercial
30,00
Presencial
12
Expert Universitari en Comptabilitat Superior i Gestió Administrativa
26,80
Presencial
24
Expert Universitari en Informació, Interpretació i Guia Turístic
30,00
Presencial
25
Expert Universitari en Cap d'obra en la construcció
24,00
Presencial
26
Expert Universitari en Nacionalitat, Extrangeria, Inmigració i Relacions Internacionals de Família
21,20
Presencial
17
Expert Universitari en Planificació Territorial i Gestió Socioeconòmica de l'Agroturisme
30,00
Presencial
20
Expert Universitari en Preparació Física: Entrenador Personal i Deportiu
20,00
Presencial i
a distància

24

Expert Universitari en Robòtica i Visió per Computador
24,00
A distància
37
Total
741

 

Total cursos realitzats
34
Total cursos an·nulats
10
Total alumnes matriculats
741

 

 

 

Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular (CECLEC)

· Introducció

Els cursos especials de menys de 200 hores i el reconeixement de crèdits de lliure elecció assignats a aquests cursos i activitats són supervisats i tramitats quant a la gestió administrativa i als continguts acadèmics per la comissió CECLEC.

Al llarg del curs acadèmic 2005 - 2006 s’ha redactat una nova normativa relativa a l'organització dels cursos i al funcionament de la comissió, aprovada en Consell de Govern de 29 de juny del 2006 i publicada en el BOUA de 6 de juliol de 2006.

Entre les modificacions més importants introduïdes en la nova normativa, podem esmentar:

- La composició de la comissió, amb la introducció d'un representant per cada centre.
- La necessitat d’avaluació expressa dels cursos per a poder sol·licitar crèdits de lliure elecció.
- Modificació de la correspondència de crèdits i hores del curs, tant en els presencials com en els no presencials.
- Limitació del nombre de cursos que pot dirigir un professor cada any acadèmic.
- Supervisió de la publicitat dels cursos per la Secretaria de CECLEC

 

· Reunions de la Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular(CECLEC)

Any 2005 Any 2006
4 d'octubre
7 de febrer
8 de novembre
14 de març
20 de desembre
9 de maig
 
14 de juny
18 de juliol

 

· Cursos presentats, aprovats i denegats

Cursos presentats
1.387
Cursos aprovats
1.372
Cursos no aprovats
7
Cursos aprovats amb modificacions
8

 

Gràfic dels percentatges dels cursos en valors absoluts

 

· Cursos aprovats distribuïts segons l'organitzador

Entitat organitzadora
Cursos aprovats
Ajuntament de Dénia
1
Ajuntament de Finestrat
3
Ajuntament de la Nucía
1
Ajuntament de Torrevella
3
Ajuntament de Villena
1
Càtedra Arquebisbe Loazes
16
Càtedra d'Empresa Familiar de la UA
1
Centre d'Estudis de la Dona
9
Centre d'Estudis Orientals
34
Centre de Turisme d'Alacant / Agència Valenciana de Turisme
9
COBSE, S.C.L.V.
2
Col·legi d'Infermeria Associació Nacional d'Història i Antropologia dels Cures
1
Col·legi de Geògrafs de la Comunitat Valenciana
4
Dpt Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència
1
Dpt Estadística i Investigació Operativa
1
Dpt. Anàlisi Econòmica Aplicada
7
Dpt. Anàlisi Matemàtica
2
Dpt. Biotecnologia
3
Dpt. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
16
Dpt. Ciències del Mar i Biologia Aplicada
3
Dpt. Construccions Arquitectòniques
1
Dpt. Didàctica General i Didàctiques Específiques
15
Dpt. Dret Internacional Públic i Dret Penal
3
Dpt. Ecologia
1
Dpt. Infermeria
5
Dpt. Estudis Jurídics de l'Estat
4
Dpt. Expressió Gràfica i Cartografia
7
Dpt. Filologia Catalana
5
Dpt. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura
10
Dpt. Filologia Anglesa
2
Dpt. Filologies Integrades
1
Dpt. Física Aplicada
32
Dpt. Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
7
Dpt. Geografia Humana
3
Dpt. Humanitats Contemporànies
4
Dpt. Enginyeria Química
7
Dpt. Innovació i Formació Didàctica
3
Dpt. Llenguatge i Sistemes Informàtics
4
Dpt. Matemàtica Aplicada
1
Dpt. Organització d'Empreses
5
Dpt. Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Fil. grega i Fil. Llatina
2
Dpt. Psicologia de la salut
1
Dpt. Sociologia I i Teoria de l'Educació
4
Dpt. Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

9
Dpt. Tecnologia Informàtica i Computació
4
Dpt. Treball Social i Serveis Socials
1
E. U. Infermeria
2
E.U.C.E. "Germà Bernàcer"
5
Escola Oficial de Turisme
15
Escola Politècnica Superior
12
Facultat de Ciències
12
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
13
Facultat de Dret
1
Facultat d'Educació
1
Facultat de Filosofia i Lletres
2
Fundació Ausiàs March
4
Fundació / GIPE
1
Fundació Universitària "L'Alcúdia"
1
FUNDESEM
1
Generalitat de Catalunya Dpt. de Relacions Institucionals i Participació
1
Institut Joan Lluís Vives
698
Institut Cervantes
1
Institut Geològic i Miner de Espanya
1
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
4
Institut Interuniversitari de Llengues Modernes Aplicades
1
Secretariat de Cultura
86
Secretariat de Pràctiques Empresa i Suport a l'Estudiant
1
Secretariat de Promoció del Valencià
6
SEUS (Centre Coordinador de Seus Universitàries)
53
Societat de Relacions Internacionals
123
Suma Gestió Tributaria
1
Universitat d'Estiu Rafael Altamira
24
Universitat Internacional Menéndez Pelayo
30
Vicerrectorat d'Alumnat
6
Vicerrectorat d'Extensió Universitària
6
Vicerrectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
1
Vicerrectorat de Tecnologia i Innovació Educativa
8

 

Informació detallada d'aquests cursos [0,14 MB]

 

 

 

Disseny Curricular

L'orientació personalitzada dels estudiants en tot el concernent al seu projecte educatiu és la raó constituent de l'Oficina de Disseny Curricular; d'açò es deriva que siguen les consultes dels alumnes, tant presents com futurs, així com dels seus pares, l'activitat fonamental de l'oficina.

· Consultes registrades

El nombre de consultes ateses al llarg del curs 2005-2006 ha sigut lleugerament superior aldel curs passat, no sobrepassant les 2.050. És en període de matrícula quan es concentra el nombre més gran de consultes, arribant a la xifra de 500 aproximadament, entre setembre i octubre.

El 90% de les consultes es produeix de forma presencial, el 8% arriben a través del correu electrònic, mentre que el 2% restant es fan per telèfon.

Els temes més consultats al llarg de l'any han sigut els següents:

- Ajuda en la matrícula i organització de la càrrega lectiva.
- Continuació d'una formació de postgrau per a completar els estudis realitzats.
- Interés i elecció dels itineraris del propi estudi.
- Utilitat de les pràctiques d'empresa.
- Canvi voluntari de carrera.
- Alternatives a l'abandó dels estudis universitaris.
- Bondats i previsions del programa Erasmus.
- Altres programes de mobilitat, especialment SICUE i Leonardo.
- La disjuntiva en acabar la carrera: seguir estudiant o buscar treball.
- Confecció del currículum i estratègies per a difondre-ho.
- Planificació de la matrícula a mig i llarg termini.
- Perspectives professionals d'un titulat recent.
- Carreres més demandades per les empreses.
- Previsions davant les oposicions per a la docència.
- Obtenció de la Capacitació Docent en Valencià.
- Els cursos de lliure elecció.
- Normativa sobre el reconeixement dels crèdits de lliure elecció.
- Intermediació en assumptes administratius.
- Esclariment de dubtes sobre plans d'estudi i sistema de crèdits.
- Recerca d'estudis no impartits en aquesta universitat.
- Els títols propis.
- L'Espai Europeu d'Educació Superior.
- La matrícula extraordinària.
- Els complements de formació de segon cicle.
- Formes d'estudiar a l'estranger.
- Alternatives a la formació universitària.
- Beques nacionals i estrangeres per ampliar la formació.
- Com i on deprendre idiomes.
- Segona carrera més aconsellable.
- Pla específic per a fer dues carreres en menys temps.
- Qüestions administratives, revalidacions, adaptacions, etc.
- Accés a pàgines web i altres documents d'interés.
- Assistència a pares i alumnes de batxillerat demandants d'assessorament acadèmic.

 

· Activitat en la Comissió CECLEC

Com a membre de la Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular, l'oficina ha participat diligentment en les reunions mensuals de la citada comissió. El balanç dels cursos reconeguts en el curs 2004-2005 abasta quasi elmiler, cursos que reben per part d'esta oficina un tractament especial des del punt de vista de la seua difusió.