Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

AMPLIACIÓ DEL CAMPUS

 

· Planejament
· Construccions

 

 

 

Planejament

· Pla Parcial

Durant l'any 2006 s'ha continuat treballant en el pla de millora de l'actual campus a la zona oest. El projecte comprèn tant les necessitats d'ampliació del campus universitari com el projecte de parc cientificotecnològic.


· Projecte de comunicació entre el campus actual i la zona d'ampliació

El projecte està en procés de licitació, i segons preveu la Conselleria d'Infraestructures i Transport, les obres s'iniciaran al llarg del 2007.


· Projecte d'execució de l'edifici dels Serveis Tècnics d'Investigació

El projecte d'execució ha sigut licitat i l'empresa adjudicatària del concurs per a la construcció ha sigut ACCIONA SA, que a l'agost del 2006 ha iniciat les activitats. S’ha establit un pla d'obra que finalitzarà d’ací a 10 mesos.

 

 

 

Construccions

· Centre incubador d'empreses

S'ha previst la construcció d'un edifici per a la implantació d'empreses de base tecnològica, les anomenades spin-offs o empreses derivades. El projecte s'ha encarregat a l'arquitecte Guillermo Vázquez Consuegra. Aquest edifici formarà part del parc científic. L'equip redactor està elaborant el projecte bàsic.