Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

 

· Infraestructures
· Serveis externs

 

 

 

Infraestructures

· Obres RAM
· Altres obres RAM

 

 

 

· Obres RAM

En aquest curs acadèmic, les principals actuacions RAM (Reforma, Ampliació i Millora) que s'han portat a terme en el Campus dintre de l'àmbit de les Infraestructures han estat:

1. Finalització obres d'Ampliació de la zona esportiva. Aquesta actuació ha contemplat la instal·lació d'un camp de gespa artificial per a rugbi, futbol 7 i futbol 11, una pista d'atletisme de superfície tova, la construcció d'una pista de vòlei platja, dues pistes de pàdel una fossa per a salt de longitud, la construcció d'un pista esportiva polivalent (futbol sala, bàsquet, handbol i vòlei) amb els seus corresponents vestuaris. D'altra banda, s'ha encarregat i redactat un projecte de rehabilitació general del pavelló actual d'esports així com d'un clos perimetral complet.

Pista esportiva polivalent
Pista d'atletisme de superfície tova

 


2. Biblioteca General: Reparació de les marquesines situades en la façana sud, reparació de lluernes i vorera confrontant.

Marquesines de la Biblioteca General
Marquesines de la Biblioteca General

 

3. Obres de rehabilitació en la coberta de la Biblioteca de la Facultat d'Educació.

Coberta de la Biblioteca de la Facultat d'Educació
Coberta de la Biblioteca de la Facultat d'Educació

 

4. Reforma xarxa de dades Facultat d'Educació.

5. Adaptació de diferents calderes a l'ús de Gas Natural.

6. Finalització escomeses de l'Hivernacle Intel·ligent.

7. Actuacions generals en climatització: CTQ, Biblioteca General, Aulari II, Fase II de Facultat de Ciències, Germà Bernàcer, Servei Prevenció, Instituts Universitaris , Politècnica I, II i III, Edifici Alumnat i Edifici Ciències Socials.

8. Obres en l'Escola Politècnica: Voreres en l'edifici III, manteniment escales d'emergència, estructures i pèrgola metàl·lica edificis II i III, reforma aules soterrani P-IV.

Estructura metàl·lica d'un dels edificis
Pèrgola metàl·lica d'un dels edificis

 

9. Actuacions de prevenció en diferents edificis:

a. Mesures contra-incendis en Facultat d'Econòmiques i Facultat de Ciències II.

b. Tancaments consergeries Aulari III i CTQ.

c. Reparació de les filtracions d'aigua existents en el poliesportiu.

d. Instal·lació tancaments garatge de Rectorat i il·luminació del pati interior.

Tancament del garatge de Rectorat
Il·luminació del pati interior del garatge de Rectorat

e. Paviment buixardat del centre comercial.

Abujardado paviment del centre comercial
Abujardado paviment del centre comercia

f. Camins de formigó vitri i reparació d'escocells i paviment general del Campus.

Paviment del Campus
Camí de formigó vidriat

g. Obres de construcció d'una rampa i adaptació de lavabos, en l'edifici II de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Rampa d'accés a l'edifici

h. Adaptació sortida d'emergències edificis II i III:

Sortida d'emergències

i. Fonts en els estanys enfront de la Biblioteca General:

Font de l'estany
Altra de les fonts de l'estany

10. Redacció de projectes:

a. Rehabilitació pavelló d'esports.

b. Reforma de la Mediateca/CRAI.

c. Sala 24 hores per a la Biblioteca General.

d. Reforma Sala AIFOS, Facultat de Filosofia i Lletres.

i. Reforma Secretaria/aules Facultat de Filosofia i Lletres.

f. Legalització Magatzems de Productes Tòxics i Perillosos, Plantes Pilot-CTQ.

g. Projecte de Naia Planta Pilot Química Orgànica-CTQ.

h. Legalització laboratoris Dpt. Enginyeries Construcció, Dpt. Llenguatges i Sistemes Informàtics i Unitat Ocular (Pavelló 13).

i. Reforma centre de transformació i grup electrogen Facultat de Ciències II

j. Reforma instal·lació elèctrica CPD.

k. Reforma completa climatització Edifici Germà Bernàcer.

l. Reforma completa climatització Edifici Ciències Socials.

m. Projecte bàsic de la nova Facultat d'Educació i corresponent passar-la de comunicació amb el Campus actual.

n. Eres Experimentals en la zona d'Ampliació del Campus.

o. Planta Solar Fotovoltaica UNION FENOSA-CAM-UA, situada en la zona de l'Ampliació del Campus

p. Baixador RENFE zona Animalari-Petrologia-Planta Solar Fotovoltaica

q. Demolició Parcial Edifici Taller Digital per afecció per línia nova de tramvia Alacant-San Vicente

 

 

 

· Altres obres RAM

Quantia actuació (€) Nre. actuacions
< 5.000
53
entre 5.000 i 15.000
42
entre 15.000 i 30.000
14
entre 30.000 i 45.000
3
entre 45.000 i 60.000
3
entre 60.000 i 100.000
6

 

 

 

 

Serveis externs

De forma general s'ha anat consolidant el nou programari intern que permet el seguiment tant dels parts dels serveis externs (manteniment, jardineria, neteja, seguretat, reprografia, etc.) com de les seves possibles parts d'incidències, i les seves corresponents estadístiques relacionades amb els terminis d'execució, situació detallada del part, grau se satisfacció de l'usuari i/o compliment/resolució de l'actuació sol·licitada, etc.

A nivell usuari se segueix potenciant la utilització per part de la comunitat universitària de la pàgina web de la UA, per a la sol·licitud de parts de serveis externs o de parts d'incidència si escau, així com del seu seguiment, com eina fonamental per al correcte funcionament dels diferents serveis externs:

http://www.ua.es/va/servicios/mantenimiento/partesTrabajo.html http://www.ua.es/va/servicios/partesincidencias.htm
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/servicios/submanser.html

De forma global, a continuació es presenten les estadístiques dels parts de serveis externs i parts d'incidències de serveis externs realitzats per la comunitat universitària, al llarg d'aquest curs acadèmic.

Gràfic dels Parts de treball des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

Gràfic dels Parts de treball per tipus de servei des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

Gràfico dels Parts de treball pendents des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

Gràfic dels Parts de treball sol·licitats distribuïts per activitats des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

Gràfic dels Parts de treball pendents d'execució des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

Gràfic de les Incidències de Mantenimient i Serveis Externs des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

Gràfic de les Incidències de Mantenimient i Serveis Externs distribuïdes per servei des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

Gràfic de les Incidències de Mantenimient i Serveis Externs distribuïdes per col·lectiu des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

Gràfic de les Incidències pendents de Mantenimient i Serveis Externs des d'octubre de 2005 fins setembre de 2006

 

CONCURSOS CURS 2005/2006
SUBMINISTRAMENTS

Subministrament i instal·lació d'un sistema integral de seguretat per a la Universitat d'Alacant

EXPT. S/4/05
Adjudicació: 11/04/06

Equipament informàtic ordinadors portàtils

EXPT. S/11/05
Adjudicació: 10/10/05

Subministrament de vídeoprojectors i accessoris mitjançant arrendament financer amb opció de compra

EXPT. S/14/05
Adjudicació: 28/10/05

Equipament informàtic: subministrament i instal·lació de xarxa sense fil

EXPT. S/16/05
Adjudicació: 14/02/06

Mobiliari per a taules de despatx de la Universitat

EXPT. S/25/05
Adjudicació: 08/02/06

Mobiliari per a dotació general de la Universitat. Butaques i cadires

EXPT. S/26/05
Adjudicació: 08/02/06

Mobiliari per a dotació general de la Universitat. Mobles llibreria per a despatx

EXPT. S/26/05
Adjudicació: 08/02/06

Mobiliari per a dotació general de la Universitat. Mesa per a informàtica

EXPT. S/26/05
Adjudicació: 08/02/06

Mobiliari per a dotació general de la Universitat. Cadires entapissades per a aula

EXPT. S/26/05
Adjudicació: 08/02/06

Subministrament de vídeoprojectors i accessoris mitjançant arrendament financer amb opció a compra

EXPT. S/30/05
Adjudicació: 20/12/05

Complementari del concurs S/8/05 equipament informàtic mitjançant arrendament financer amb opció de compra

EXPT. S/31/05
Adjudicació: 09/11/05

Subministrament d'ordinadors mitjançant arrendament financer amb opció de compra

EXPT. S/11/06
18/05/06

Vehicle per a transport de persones amb discapacitat física en règim de rènting

EXPT. S/17/06
07/04/06
 
OBRES
LSMT, Centre de transformació i derivacions del Centre Social III EXPT. O/3/05

Instal·lació de Planta refredadora reversible en edifici de Ciències

EXPT. O/4/05

Escomeses en hivernacle

EXPT. O/5/05

Enllumenat públic del Pàrquing del Museu

EXPT. O/6/05
21/09/05
LSBT i remodelació Centre de transformació Ciències III EXPT. O/7/05
19/09/05

Reparació de la façana de la seu de la Universitat en la ciutat d'Alacant

EXPT. O/8/05
19/09/05

Trasllat del centre de transformació del Club Social I

EXPT. O/9/05
03/10/05
Modificat de camp de gespa artificial EXPT. O/10/05
18/11/05

Modificat d'urbanització de la zona esportiva

EXPT. O/11/05
17/11/05
Complementari de Camp de Gespa artificial EXPT. O/12/05
09/11/05
Complementari urbanització de zona esportiva EXPT. O/13/05
16/11/05

Substitució de refredadora de Politècnica I

EXPT. O/14/05
28/11/05

Edifici de Serveis Tècnics d'Investigació. Fase I

EXPT. O/1/06
23/05/06

Climatització d'aules Facultat de Ciències II

EXPT. O/2/06
04/07/06

Adequació Edifici Ciències II ANBE-CPI 96

EXPT. O/3/06
17/07/06

Substitució refredadora de climatització del CTQ

EXPT. O/4/06
05/06/06

SERVEIS
Servei de Neteja de la Universitat d'Alacant EXPT. A/3/05
25/05/05
Servei de Telecomunicacions externs i manteniment de centrals telefòniques de la Universitat d'Alacant EXPT. A/8/05
21/02/06

Recollida, transport i tractament en plantes autoritzades dels residus perillosos generats en la UA

EXPT. A/25/05
29/09/05

Pròrroga A/31/03. Servei de manteniment preventiu i correctiu a tot risc de les instal·lacions, edificis i urbanització de la UA

EXPT. A/2/06
24/02/06

Pròrroga A/32/03. Servei de manteniment de zones verdes i neteja de la urbanització del Campus de San Vicent

EXPT. A/3/06
24/02/06
Servei de Seguretat i Vigilància de la Universitat d'Alacant EXPT. A/8/06
Pròrroga A/3/05. Servei de neteja de la Universitat d'Alacant EXPT. A/11/06
27/06/06

Modificat de redacció del projecte de dos passos inferiors d'accés a l'ampliació del campus

EXPT. A/14/06
13/09/06

Pròrroga A/11/03. Consultoria i assistència tècnica per a col·laboració i assessorament jurídic en l'ampliació del Campus Universitari

EXPT. A/16/06
28/06/06

ADMINISTRATIUS ESPECIALS

Cafeteria i Menjador en l'Escola Politècnica

EXPT. E/11/04
03/10/05
Pròrroga I/6/02. Servei de Reprografia en Aulari II EXPT. E/10/05
16/12/05

Pròrroga I/1/01. Instal·lació de màquines expenedores de begudes i aliments en diversos centres de la UA

EXPT. E/11/05
16/12/05

Servei de reprografía en l'Escola Universitària d'Òptica

EXPT. E/1/06
31/3/06
Pròrroga I/1/04. Servei d'entitat bancària EXPT. E/2/06
17/2/06
Pròrroga E/1/02. Servei d'entitat bancària EXPT. E/3/06
26/05/06
Pròrroga I/3/02. Llibreria en edifici de Centre de Serveis Universitaris EXPT. E/4/06
19/06/06

Pròrroga I/2/02. Reprografia en els centres de la UA. Lot 1 (Fac. Dret) i Lot 5 (EPSA)

EXPT. E/5/06
28/06/06
Pròrroga I/2/02. Lot 2. Reprografia en diversos centres de la UA (Aulari I) EXPT. E/8/06
25/07/06

Pròrroga I/2/02. Lot 3. Reprografia en diversos centres de la UA (F. Fils. i Lletres)

EXPT. E/8/06
25/07/06
Pròrroga E/2/02. Lote 4. Reprografia en diversos centres de la UA (Ciencias) EXPT. E/8/06
25/07/06
Pròrroga E/2/02. Lote 6. Reprografia en diversos centres de la UA EXPT. E/8/06
25/07/06