Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

Les funcions i competències que assumeix el Vicerectorat d'Estructura i Desenvolupament Institucional per delegació del rector, s'exerceixen i desenvolupen des de la secretaria del propi Vicerectorat i des de les unitats que depenen orgànicament del mateix.

El Vicerectorat d'Estructura i Desenvolupament Institucional té entre les seues funcions i competències elaborar i coordinar les normatives internes necessàries per a posar en funcionament els òrgans i procediments previstos en l'Estatut de la Universitat d'Alacant, o per a adaptar-los al mateix i a les modificacions que puguen donar-se en la legislació general. Així mateix aquest vicerectorat assumeix també les competències relatives a la consolidació i normalització en tota la vida universitària de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.