Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicioCabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arribamover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INFORMÀTICA

 

· Introducció
· Xarxa local
· Correu Electrònic
· Infraestructures
· Web
· La formació del personal del Servei d'Informàtica
· La formació de PAS
· Personal
· Suport i assistència tècnica
· Pla estratègic de gestió
· Col·laboració en altres projectes institucionals
· Biblioteques
· Arxiu i registre
· Investigació
· Campus virtual
· Gestió acadèmica
· Recursos Humans
· Gestió Econòmica
· Desenvolupaments web
· Sistema d'Informació
· Web Services

 

 

 

Introducció

Durant el curs 2005/2006 podem destacar les actuacions següents dins de les àrees de competència del Secretariat d'Informàtica:

- Infraestructura informàtica:

· S'han adquirit ordinadors per a la renovació de les aules d'informàtica.
· S'han adquirit nous servidors corporatius per a millorar la qualitat dels serveis informàtics prestats a la comunitat universitària.
· S'han dut a terme les campanyes de portàtils per a alumnes i portàtils per a la docència.
· S'ha ampliat la cobertura de la xarxa sense fil amb la finalitat d’oferir cobertura de la xarxa sense fil a tot el campus.

- Sistema d'informació en Internet i prestació de serveis en línia:

El 2006 s'han complit 10 anys (1996-2006) des de la creació de la primera pàgina web de la Universitat d'Alacant. La nostra Universitat va ser capdavantera en la creació i en el manteniment del seu web, i aquesta excel·lent posició de partida, juntament amb el treball i l’obstinació diària de tota la comunitat universitària relacionada amb el seu web, ens han situat a l'avantguarda de les universitats espanyoles pel que fa a presència en Internet. Per aquest motiu, el 17 de maig es va celebrar l'acte commemoratiu del desè aniversari:

Cartell de l'acte commemoratiu del desè aniversari

Durant l'acte es van presentar els nous projectes per a la web de la UA desenvolupats durant el 2006:

· Serveis web
· Gestor de continguts
· Portal audiovisual
· Cicerone UA

Quant a les estadístiques d'ús del web de la Universitat d'Alacant, podem destacar els resultats referents al Campus Virtual i al web institucional:

- Estadístiques del Campus Virtual. Curs 2005-2006

Connexions:

Curs
Alumnes
Pas
PDI
2004 - 2005
3.305.893
83.529
187.013
2005 - 2006
4.073.398
86.920
225.310
Increment
23,2%
4,1%
20,5%

 

Gràfic de les connexions per curs acadèmic

 

Opcions de docència utilitzades:

  04-oct-05 01-set-06 Dif. %
Referències bibliogràfiques
27.527
30.881
3.354
12,18%
Apunts d’alumnes disponibles
1.476
1.484
8
0,54%
Debats oberts
965
1.183
218
22,59%
Enllaços d’Internet recomanats
5.200
8.078
2.878
55,35%
Exàmens test proposats
572
971
399
69,76%
Exàmens test realitzats
16.662
28.822
12.160
72,98%
Materials disponibles
162.418
211.702
49.284
30,34%
Nombre de descàrregues de materials des del juny de 2001
5.393.949
8.612.286
3.218.337
59,67%
Participacions en debats
24.844
29.641
4.797
19,31%
Sessions de teleformació actives
551
1.288
737
133,76%
Temes de dubtes de freqüents
914
1.080
166
18,16%
Tutories emmagatzemades
93.264
188.893
95.629
102,54%

 

Web Institucional:

Gràfic de les pàgines servides per dominis

 

Gràfic dels equips diferents que han accedit al servidor

 

- Sistemes d'informació integral:

Des del juliol de 2006 es pot accedir al Sistema d'Informació de la Universitat d'Alacant (SIUA) a través del Campus Virtual. Es tracta d'un portal que ofereix una visió única i actualitzada de la informació de la Universitat, segura i específica alhora, ja que delimita la informació accessible segons el tipus de perfil i usuari. Un aspecte important és la seguretat en l'accés a la informació. Per a garantir-la s'han definit diferents perfils i grups d'usuaris, de manera que es mostraran elements segons l'usuari d'accés.

- Programari lliure i eines de codi obert:

S'ha engegat el projecte COBLA, l'aposta del Vicerectorat pel coneixement obert i el programari lliure.

Els dies 24 i 25 de novembre de 2005 van tenir lloc a la Universitat d'Alacant les I Jornades COPLA (Coneixement Obert i Programari Lliure a la Universitat d'Alacant), a les quals es van inscriure 148 persones, entre professors, personal d'administració, alumnes i persones externes a la Universitat. També es van retransmetre en directe a través d'Internet i, per a facilitar l'accés als continguts de les Jornades, en el lloc web se’n va publicar el material (presentacions i vídeos).

Aquestes jornades, que tindran una periodicitat anual, s'emmarquen dins del projecte COPLA (http://cobla.ua.es), desenvolupat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa com un primer pas per a donar a conèixer el moviment del coneixement obert en la Universitat d'Alacant i en el seu entorn. Avui dia, el moviment del coneixement obert ha arribat a una extensió significativa, tant a escala nacional com internacional, amb unes perspectives de creixement importants. L'ús de formats oberts i programari de lliure distribució s'ha convertit en un paradigma que cada dia té més força i adeptes arreu del món, no únicament en camps universitaris, sinó també en empreses i entre els usuaris.

 

 

 

Xarxa Local

En aquest moment conviuen en la Universitat dues xarxes locals: l'antiga, amb un backbone ATM i xarxes token ring i ethernet, i la nova, amb un backbone Gigabit Ethernet i xarxes commutades Fast Ethernet. Al setembre de 2005 es fa la migració a la nova xarxa del Pavelló 12 i al desembre de la Facultat de Ciències IV. Només queda en la xarxa antiga la Facultat d'Educació, que s’incorporarà a la nova xarxa l'últim trimestre de l’any 2006.

El 21 de setembre, Enterasys du a terme una auditoria de la xarxa local que confirma que la xarxa es troba perfectament dimensionada i configurada per a suportar l'activitat de la universitat. Aquesta auditoria permet millorar alguns aspectes de la configuració perquè la xarxa funcione de forma més eficient.

Es configura la xarxa local del Centre d'Investigació Marina de Santa Pola.

La UA s'incorpora a Eduroam. Eduroam (Educational Roaming) és un projecte internacional que pretén crear un únic espai WiFi que possibilite l'accés sense fil a Internet de forma senzilla quan es porte a terme un desplaçament a una institució associada al projecte. És un procediment d'identificació únic per a totes les universitats europees i australianes que s'adherisquen a aquest projecte. Qualsevol membre de la UA que es desplace a una universitat acollida a EDUROAM disposarà de connexió a la xarxa sense fil immediatament, sense intervenir-hi cap procediment per part de l'usuari i viceversa, quan ens visiten membres d'universitats que disposen d'aquest sistema disposaran d'accés instantani a la nostra xarxa sense fil. A Espanya aquest projecte s'estendrà ràpidament, ja que les subvencions de Xarxa.es estan condicionades al fet que la universitat receptora de l'ajuda es comprometa a participar en aquest projecte. En l'actualitat hi ha més de 30 universitats i centres d'investigació espanyols adherits.
http://www.eduroam.es/ i http://www.eduroam.org/

Es convoca un concurs per a l'ampliació de la xarxa sense fil amb l'objectiu d'assolir un cobertura del 99% del Campus de Sant Vicent. Es presenta un projecte al programa Campus Sense fil de Red.es i s'obté una subvenció de 97.165 €. Durant aquest curs es treballa en aquest projecte amb l'objectiu de disposar de la nova xarxa a l'inici del curs 2006-2007.

Aquesta xarxa utilitza una tecnologia tribanda 802.11a//b g, incorpora els nous estàndards de seguretat com per exemple l'establiment de polítiques de seguretat en el punt d'accés, IEEE 802.1x i 802.1q entre altres, es disposa d'un ample de banda de 54 Mbps enfront dels 11 Mbps actuals i permet utilitzar procediments més flexibles que l'actual en l'accés a aquesta.

En la nova xarxa sense fil coexistiran diversos procediments per a facilitar l'accés a la xarxa:

- Normal. Tots els membres de la comunitat universitària es poden descarregar des del Campus Virtual un certificat digital que els identifica i els dóna accés a la xarxa. És un procediment normalitzat d'ús generalitzat en tot el món (802.1x i WPA).

- EDUROAM.

- Per a convidats temporals que no disposen d'identificació WiFi en la seua universitat d'origen o no pertanguen al món acadèmic. Cada PDI i PAS de la UA es pot descarregar des del Campus Virtual un certificat que podrà instal·lar en l'equip del convidat i li permetrà un accés temporal, diversos dies, a la xarxa sense fil de la UA. El PDI/PAS serà el responsable d'identificar l'usuari que utilitza el certificat en cas de problemes.

- Per a congressos. S’habilitarà una xarxa WiFi especial de forma temporal amb el nom de congrés i se subministrarà una paraula clau d'accés que els organitzadors distribuiran amb la documentació del congrés. El congressista només haurà de teclejar la paraula clau quan es connecte a la xarxa. És un procediment normalitzat i d'ús generalitzat encara que amb una seguretat bastant menor que el procediment que hem denominat normal.

Col·laboració amb el CAU per a la instal·lació de sistemes sense fil per a discapacitats visuals.

Videoconferència. Aquest curs s'ha produït un increment en la utilització de les activitats fetes amb les videoconferències, tant la videoconferència pròpiament dita com les activitats de videostreaming
( http://www.ua.es/va/servicios/si/servicios/vip/index.html )

Com a referència pot servir la dada de la realització de 50 videoconferències en 81 hores. D'aquestes un 20% són IP. En aquesta mateixa àrea s'ha col·laborat en la part tècnica del projecte Opera Oberta amb la recepció de 4 operes des del Liceu de Barcelona i el Teatre real de Madrid: “Die Tote Stadt”, “Don Giovanni”, “Otello” i “Wozzeck”.

Es renova el contracte de manteniment de la xarxa amb l'empresa CESSER per un import de 164.689,20 €.

La línia d'eixida a Internet de la UA és una línia amb la Universitat de València de 155 Mbps i des d'allí a la xarxa nacional de I+D gestionada per Rediris, que està en servei des de novembre de 2004. Actualment aquesta línia és capaç de cursar el trànsit generat i demanat des de la UA:

Xarxa nacional d'I+D gestionada por Rediris


Gràfic anual (1 dia: Terme mitjà):

Gráfico del promedio anual de 1 día

Màx   Entrant : 28.2 Mb/s (18.2%) Terme mitjà   Entrant : 6803.7 kb/s (4.4%)

Màx   Sortint : 46.4 Mb/s (30.0%) Terme mitjà   Sortint : 14.0 Mb/s (9.1%)

 

 

 

Correu Electrònic

S'introdueixen diverses millores en el sistema de correu:

- Augment de les quotes de disc per a PAS/PDI fins als 45 MB
- Augment de la grandària mínima de missatge fins a 15 MB
- Nova llista negra per al control del correu brossa: "T Network Anti-Spam Service (NASS)”

Les llistes negres han permès disminuir el correu brossa que es rep en la Universitat. En l'actualitat estan operatives les llistes negres següents: bl.spamcop.net, relays.ordb.org, list.dsbl.org.sbl-xbl.spamhaus.org i Trend Micro RBL+. A manera d'exemple, es presenten en aquest gràfic els missatges processats pel servidor de correu i les connexions rebutjades de màquines que estan en les llistes negres el dia 11 de setembre de 2006.

Gráfico circular del tráfico correo del día 11/09/2006

 

Al gener de 2006 entra en funcionament una nova versió de Webmail. Aquesta versió incorpora les novetats següents:

- Opció per a no visualitzar els missatges marcats com a [POSSIBLESPAM].
- Sistema de filtres (per exemple per a redirigir a una determinada carpeta de Webmail segons remitent, o paraula d’“assumpte”, …).
- Guardar correu esborrat a la carpeta de paperera de Webmail.
- Possibilitat de configurar el teu nom perquè aparega al costat d'adreça de correu i el destinatari puga identificar-te fàcilment.
- Guardar còpia dels missatges enviats a la carpeta de Webmail que es vulga.
- Deshabilitar el salt de línia automàtic en compondre un missatge.
- Opció de "Cercar" missatges d'una determinada carpeta de Webmail .
- Redimensió de la finestra per a aprofitar el màxim de la pantalla.
- Marques de missatge llegit.
- Es pot cridar des de Campus Virtual sense necessitat de tornar a identificar-se.
- Opció "Fi de sessió" per a no haver de tancar el navegador.
- Incorporació automàtica de la signatura.
- Quan s'adjunten arxius ja no cal especificar hi quants.
- Accessibilitat segons normativa.
- Nova imatge.

 

 

 

Infraestructures

S'instal·len 3 servidors Linux que suporten l’"Oracle Application Server" i els aplicatius d’OCU (ex. nova matrícula ...).

S'adquireixen mitjançant concurs públic un total de 275 equips en rènting per a la renovació d'aules d'informàtica. 145 equips per a la EPS i la resta per a renovar dues aules d'Aulari II, dues aules d'Aulari I i equipar una nova aula en l'aulari II. Els equips per a la EPS tenen les següents característiques tècniques:

- Processador Pentium 4 2,8 GHz
- Memòria RAM 1 GB
- Disc Dur ULTRA DMA 100 de 80 GB
- BLEGUE DVD-ROM/CD-RW
- Disquetera de 3.5” de 1.44 MB
- Targeta de xarxa Ethernet 10/100
- Ports USB 2.0 en frontal
- Teclat i ratolí òptic
- Lector intern que suporte targetes intel·ligents WG10.
- Monitor CRT 17”

Els equips per a aules d'informàtica d'ús general tenen les següents característiques tècniques:

- Processador Pentium 4 2,8 GHz
- Memòria RAM 512 MB
- Disc Dur ULTRA DMA 100 de 80 GB
- BLEGUE DVD-ROM/CD-RW
- Disquetera de 3.5” de 1.44 MB
- Targeta de xarxa Ethernet 10/100
- Ports USB 2.0 en frontal
- Teclat i ratolí òptic
- Lector intern que suporte targetes intel·ligents WG10.
- Monitor CRT 17”
- Sistema operatiu Windows XP Professional

A les aules que es renoven en aquest concurs s'instal·la un equip amb un monitor de 19” perquè l’usen els alumnes que tinguen discapacitats visuals.

S'amplia aquest concurs en 22 ordinadors addicionals per a instal·lar una aula d'informàtica nova a la Seu Ciutat d'Alacant.

S'adquireixen un total de 75 ordinadors portàtils a l'empresa CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACIÓN SL per a millorar la qualitat de la docència. Aquests equips han estat cofinançats pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa. Les característiques d'aquests equips són: equip portàtil AIRIS PRAGMA 930 amb processador Intel® Pentium® M 730 1,6 Ghz 2Mb 533MHz uFCPGA SONOMA, 1 GB de RAM, disc de 8 0 GB, regravadora DVD Dual Doble Capa 8x, monitor TFT de 15,3”, 4 ports USB 2.0, 1 port IEEE 1394 . lector de targetes (SD,MMC,MS, MS Pro). Mòdem, xarxa 10/100 i Wifi integrats. Sistema operatiu W XP Professional. 4 anys de garantia. Borsa de transport.

S'incrementa la memòria RAM fins a un total de 512 MB en les aules: F. Educació, Econòmiques I, EU Infermeria, aula annexa a la sala de lliure accés de la Biblioteca General, EPS IV, soterrani i Biblioteca General.

S'adquireixen mitjançant concurs públic un total de 600 equips en rènting per a la renovació d'aules d'informàtica. 266 equips per a la EPS, 250 per a l'aula d'accés lliure de la Biblioteca General i la resta per a la renovació de les aules d'ús general situades en EU Òptica, Anàlisi Geogràfic Regional i Geografia Humana.

Els equips per a la EPS tenen les característiques tècniques següents:

- Processador Pentium Dual 2x2,86 GHz
- Memòria RAM 1 GB
- Disc Dur ULTRA DMA 100 de 80 GB
- BLEGUE DVD-ROM/CD-RW
- Disquetera de 3.5” de 1.44 MB
- Targeta de xarxa Ethernet 10/100
- Ports USB 2.0 en frontal
- Teclat i ratolí òptic
- Lector intern que suporte targetes intel·ligents WG10.
- Monitor CRT 17”

Els equips per a aules d'informàtica d'ús general tenen les següents característiques tècniques:

- Processador Pentium Dual 2x2,86 GHz
- Memòria RAM 512 MB
- Disc Dur ULTRA DMA 100 de 80 GB
- BLEGUE DVD-ROM/CD-RW
- Disquetera de 3.5” de 1.44 MB
- Targeta de xarxa Ethernet 10/100
- Ports USB 2.0 en frontal
- Teclat i ratolí òptic
- Lector intern que suporte targetes intel·ligents WG10.
- Monitor CRT 17”
- Sistema operatiu Windows XP Professional

Dins del les accions per a promoure l'ús de software lliure (COBLA) s'instal·la el sistema operatiu Lliurex (distribució de Linux promoguda per la Generalitat Valenciana) en l'aula d'informàtica deF acultad d'Educació i del Servei d'Informàtica i la distribució de Linux Ubuntu en les aules d'informàtica de l'Aulari II. Es podrà utilitzar aquest softwari a l'inici del curs 2006-2007.

Al desembre de 2005 es posa en producció la nova infraestructura de còpies de seguretat que consisteix en 2 unitats ULTRIUM2 i programari de backup ARCSERVE.

S'instal·la un sistema (RMAN) que permet fer les còpies de seguretat de la bases de dades en calent, sense necessitat d'interrompre el treball.

S'instal·la un nou servidor de Metaframe para el SIBYD.

Es posa en funcionament un nou servei per al SIBYD i la comunitat universitària: ZPORTAL. Aquest sistema és un Metabuscador que permet la recerca integrada en tots els recursos electrònics disponibles.

S'instal·la un nou servidor per al Datawarehouse.

Se substitueixen els 3 servidors que donen servei al Campus Virtual per tres nous servidors Fujitsu.

S'instal·la un conjunt de 4 servidors balancejats corrent Oracle Application Server 10g per a donar servei a les aplicacions següents:

- Automatrícula
- Kron (control horari)
- Universitas XXI (Gestió acadèmica)
- Prop d'una dotzena de desenvolupaments propis (beques, doctorat, pràctiques infermeria, innovació i educació, ...)
- WebService

El principal avantatge és l’escalabilitat i l'absència de manteniment en els equips dels usuaris, que accedeixen sempre a través dels seus navegadors.

S'instal·la un servidor de producció per a un entorn PHP.

S'amplia el servidor IBM p570 amb 4 processadors addicionals.

S'instal·la un servidor per a DSPACE. Aquest sistema d'arxius permet crear un dipòsit de documents i fer que estiguen organitzats i catalogats adequadament. Aquest programari està sota llicència GPL. Aquest programari és un projecte del MIT per a crear un repositori digital el propòsit del qual és garantir que es preserve i distribuïsca tota la producció intel·lectual de la institució.

S'amplia en 2 TB la capacitat d'emmagatzematge de la SAN EMC.

Es posa en funcionament un sistema per a monitoratge de totes les infraestructures informàtiques basat en el programari NAGIOS. NAGIOS és una aplicació per a monitorar sistemes i xarxes. Verifica equips i serveis emetent una alerta.

Algunes de les diverses característiques de NAGIOS són:

- Monitoratge de serveis de xarxa (SMTP, POP3 , HTTP, NNTP, PING, etc.)
- Monitoratge de recursos d'equips (càrrega en el processador, ús de disc dur, etc.)
- Notificacions a contactes quan un servei o equip presenta problemes i cal resoldre'ls (per correu electrònic, pàgina web o missatge SMS a telèfon mòbil).
- Interface WEB opcional per a veure l'estat actual de la xarxa, notificacions, historial de problemes, arxiu log, etc.

 

 

 

Web

Durant aquest curs acadèmic s'ha mantingut la tendència a l'alça en el nombre de pàgines consultades del nostre web institucional, com pot observar-se en el gràfic adjunt (dades arreplegades fins a agost de 2006).

Gràfic de les pàgines servides per dominis des de l'any 2004 fins a l'any 2006

 

En l'actualitat www.ua.es conté 241.324 documents HTML, 9.417 documents Word, 35.306 documents PDF i 440.286 imatges. En aquestes xifres no s'inclouen les pàgines que componen el dossier de premsa de la Universitat d'Alacant, que es publica en aquest format des de maig de 1996 i que suposa 50.187 notícies corresponents a 3.086 edicions. 

Actualmente el nombre de persones que mantenen les diferents seccions del web ascendeix a 560 usuaris.

S'han iniciat els treballs per a desenvolupar un gestor de continguts que permeta independitzar la informació de la seua presentació. Es pretén facilitar l'actualització de la web, el perfecte manteniment de les versions en les dues llengües oficials, una detecció i correcció d'errors més fàcil i ràpida, que tot el web siga accessible a persones amb discapacitat, etc.

Al mateix temps s'està treballant en altres eines complementàries a aquest gestor de continguts com el gestor de pàgines web, que permet analitzar enllaços trencats, trobar pàgines òrfenes, obtenir fitxers duplicats, obtenir estadístiques, analitzar incongruències en els menús, etc. En aquesta aplicació es troba integrada a més l’eina de gestió de regles que administra els permisos a les persones que mantenen pàgines del web a nivell de base de dades.

Durant aquest curs acadèmic s’han desenvolupat els llocs web següents:

- Dpt. de Psicologia de la Salut
http://www.ua.es/dpto/dps/

- Àrea de bioquímica del Dep. d’Agroquímica i Bioquímica
http://www.ua.es/dpto/dab/bioquimica/informacion /

- Dpt. de Química Inorgànica
http://www.ua.es/dpto/dqino/

- Activitats en la naturalesa
http://www.ua.es/va/cultura/ofi.esport/actividades/natura/

- Observatori Lucentí
http://www.ua.es/dpto/deje/ciencia.politica/observatorio.lucentino/index.html

- Dpt. de Ciències Historicojurídiques
http://www.ua.es/dpto/dchj/

- Oficina de Gestió de Projectes Internacionals
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.investi/OGPI/index.html

- Servei d'Informàtica
http://www.ua.es/va/servicios/si/

- CSE
http://www.ua.es/va/servicios/cae/

- III Jornada d'Innovació Tecnologiceducativa
http://www.ua.es/va/servicios/si/ite/encuentros/III_encuentro/

- Web de Videostreaming (en desenvolupament)

- Pla Estratègic
http://www.ua.es/va/presentacion/gerencia/peg2005_ua/

- Gerència
http://www.ua.es/va/presentacion/gerencia/index.html

- Registre General.
http://www.ua.es/va/servicios/ayr/registro_general/

- Dpt. Ciències de la Terra i Medi ambient
http://www.ua.es/dpto/dctma/

- Escola d'Òptica
http://www.ua.es/va/centros/eu.optica/index.html

- Comitè Web
http://www.ua.es/va/internet/comite/index.html

- Dpt. Estudis Jurídics de l'Estat
http://www.ua.es/dpto/deje/index.html

- Desè aniversari del web
http://www.ua.es/va/servicios/si/servicios/web/10anyos.html

- Ecologia microbiana
http://www.ua.es/grupo/va/emm/presentacion/index.html

- Creació de l'estructura de la web del Dia d'Internet
http://www.ua.es/va/novedades/comunicados/2006/dia_internet/

- Biobancal
http://www.ua.es/grupo/biobancal/

- Màster en Gestió d'Ecosistemes Mediterranis
http://www.ua.es/master/mediterraneo/

- Formulari agenda rector
http://www.ua.es/va/presentacion/oficina_rector/agenda/formulario.html

- Esquemes de noves webs: Web "Workshop on Discrete Geometry"
http://www.ua.es/congreso/wdg

- Arxiu General
http://www.ua.es/va/servicios/ayr/archivo_general/index.html

- Consell d'Alumnes
http://www.ua.es/va/coalumnos/

- Grup i Visió i Color
http://www.ua.es/area/vision_color

- Reglaments Orgànics de la UA
http://www.ua.es/va/normativa/reglamentos/index.html

- EBTN (Estació Biològica Terra Natura)
http://www.ua.es/area/ebtn/

- Orquestra Filharmònica
http://www.ua.es/va/cultura/s.cultura/orquesta/index.html

- Memòria anual de la Universitat 2004-2005
http://www.ua.es/secretaria.gral/va/memoria/2004_05/index.html

- Màsters oficials
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/index.html

- BOUA - Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
http://www.boua.ua.es/

S'han remodelat o adaptat al nou estil institucional, entre altres, les pàgines següents:

- Actualització de la web de la Facultat de Ciències
http://www.ua.es/va/centros/facu.ciencies/index.html

- Nou disseny de la Web de l'Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals
http://www.ua.es/institutos/iuaca/index.html

- Nou disseny de la web del Departament de Química Inorgànica
http://www.ua.es/dpto/dqino/index.html

- Conversió a format institucional de la web del GEPYD
http://www.ua.es/va/investigacion/otros_centros/unidades/unid38/

- Conversió a format institucional de la web de l'Escola Universitària de Relacions Laborals
http://www.ua.es/va/centros/eu.relaboral/

- Adaptació del disseny web de la memòria de la UA al nou format XHTML 1.0 estrict i compliment de tots els estàndards (accessibilitat, validació XHTML 1.0, i CSS 2.0). Visible en els diferents navegadors

- Conversió a format institucional de la web de Gestió de Personal
http://www.ua.es/va/servicios/gestion_personal/index.html

- Conversió a format institucional de la web del Dep. de Filologia Espanyola
http://www.ua.es/dpto/dfelg/

- Actualització a format institucional del departament de construccions arquitectòniques.
http://www.ua.es/dpto/dcarq/

 

 

 

La formació del personal del Servei d'Informàtica

- Cursos d'anglès. Programa AULES. 3 assistents del SI.
- Cursos d'alemany. Programa AULES. 3 assistents del SI.
- Cursos de francès. Programa AULES. 2 assistents del SI.
- Cursos de valencià. Secretariat de Promoció del Valencià. 6 assistents del SI.
- Security On Site 2005-2006. Infraestructura Segura. Universitat Catòlica San Antonio. Múrcia. 2 assistents del SI.
- HOL-SMS01: Microsoft Systems Management Server 2003. Implantació i Configuració. 2 assistents del SI.
- HOL-SMS0: Microsoft Systems Management Server 2003. Noves característiques. 2 assistents del SI.
- Comandament, lideratge, motivació i delegació de competències. Universitat d'Alacant. 3 assistents del SI.
- De MICROSOFT OFFICE a OPENOFFICE.ORG. Universitat d'Alacant. 15 assistents del SI.
- Xarxes sense fil. Universitat d'Alacant. 15 assistents del SI.
- Les TIC en la comunicació universitària. Universitat Politècnica de Catalunya. 1 assistent del SI.
- La protecció de les dades de caràcter personal. Universitat de Múrcia. 1 assistents del SI.
- Comunicació. Negociar i mantenir entrevistes de treball. Universitat d'Alacant. 2 assistents del SI.
- Programació Web amb PHP 5. Universitat d'Alacant. 20 assistents del SI.
- Programació de Web Services amb Jdeveloper. Universitat d'Alacant. 15 assistents del SI.

Sessions informatives sobre les àrees internes del Servei d'Informàtica:

- Infraestructura d'aules: REMBO.
- Datawarehouse.
- .DIT: funcions i serveis. CV: Estadístiques.
- Infraestructura de correu electrònic.

 

 

 

La formació del PAS

Conjuntament amb el Servei de Selecció i Formació s'han impartit els cursos següents:

- Creació i Manteniment de Pàgines Web. 2 edicions.
- Access avançat. 2 edicions.
- Excel avançat. 2 edicions.
- Powerpoint avançat. 2 edicions.

 

 

 

Personal

Es convoquen 8 places de l'escala d’Analista-Programador de promoció interna. Es cobreixen 7 places.

Es cobreixen 4 places de l'escala Analistes de Sistemes i Aplicacions per promoció interna, dues per a l'àrea d'aplicacions, una per a l'àrea de xarxes i una altra per a Windows i microinformàtica.

Es creen dues places de Cap d'Àrea, una corresponent a Àrea de Sistemes i una altra a l'Àrea d'Aplicacions.

Es convoquen oposicions per a cobrir 14 places d'Analista-Programador: 1 per a l'Àrea de Sistemes i Comunicacions i 13 per a l'Àrea d'Aplicacions.

S'incorpora un becari de FP per un període de dos anys dins del programa de Beques de Suport Tècnic de la Generalitat Valenciana.

 

 

 

Suport i assistència tècnica

El grup de microinformàtica ha fet 4.799 intervencions sobre PC de la Universitat i el servei de manteniment de maquinari, un total de 1.878reparacions.

El manteniment de maquinari és una contracta externa que va ser adjudicada a l'empresa IBM per un preu de 145.847,19 €. Inclou els equips personals i els servidors centrals.

La promoció de part del personal que presta serveis en aquesta àrea i la necessitat de millorar el servei prestat ha obligat a la contractació d'un servei d'assistència tècnica per al suport a l'àrea de microinformàtica.

El personal d'aquesta àrea s'ha vist involucrat en el suport a nombrosos actes dins i fora de la Universitat: Fira del Llibre, activitats en les Seus,...

Gráfico del grupo de microinformática (intervenciones curso 2005-06)

 

 

 

Pla Estratègic de Gestió

Durant el curs 2005-2006 diversos membres d'aquest servei han format part dels grups que han elaborat el Pla Estratègic de Gestió de la Universitat.

Com a part de Pla Estratègic de Gestió, s'ha constituït un grup de treball intern en el Servei d'Informàtica per a elaborar el Pla Estratègic de Gestió del Servei d'Informàtica.

Durant aquest curs ja s'han començat a desenvolupar les accions detallades en els plans d'acció de cada eix estratègic necessàries per a arribar als objectius establits.

 

 

 

Col·laboració en altre projectes institucionals

El Servei d'Informàtica ha participat en col·laboració amb el Vicerectorat d'Infraestructures i Ampliació del Campus, i el Servei d'Infraestructures i Serveis en l'adjudicació del concurs del Servei de Telecomunicacions de la Universitat d'Alacant. Entre altres aspectes, l'adjudicació i execució d'aquest concurs suposarà una notable millora en la interconnexió de les seus de la UA amb la xarxa local del Campus de Sant Vicent i amb això la millora en l'accés a diversos serveis de xarxa i d'accés a Internet.

També el Servei d'Informàtica ha participat en col·laboració amb el Vicerectorat d'Infraestructures i Ampliació del Campus, i el Servei d'Infraestructures i Serveis en l'adjudicació del concurs del Servei de Seguretat i Vigilància de la Universitat d'Alacant. La xarxa local de la UA serà utilitzada per a la transmissió dels senyals del sistema de seguretat: vídeo, alertes, megafonia… En aquest pròxim curs caldrà continuar aquesta estreta col·laboració per a l'execució del projecte.

Campanya de portàtils per a alumnes. Es va contactar amb diverses empreses d'informàtica perquè oferiren als alumnes de la UA una oferta específica d'ordinadors portàtils. Un total de 8 empreses (Universia, CESSER, IECISA, Datavideo, Dynos, COMPUTEL, PC Box i SERILEV) van participar en aquesta campanya oferint ordinadors portàtils amb unes característiques tècniques i econòmiques molt avantatjoses.

Cursos “Conéctate”. El Servei d'Informàtica ha col·laborat en la impartició d'aquests cursos que es duen a terme al començament de cada curs acadèmic i que van dirigits a l'alumnat nou amb l'objectiu de donar-los a conèixer i formar-los en les eines bàsiques TIC que necessitaran en els estudis i que la Universitat d'Alacant posa a la seua disposició:

- Correu electrònic i webmail
- Campus Virtual
- Recursos electrònics en biblioteques
- Xarxa sense fils

Hi van assistir 302 alumnes d'estudis oficials i 279 alumnes de la Universitat Permanent i es van celebrar un total de 30 edicions d'aquest curs.

 

 

 

Biblioteques

- Aplicació UASUMARIS. S'han produït 139 altes de nous números de revistes, i s'han enviat 3.285 alertes d'avís de la recepció d'aquests als subscriptors de la UA. En l'aplicació s'han produït 25.355 consultes a les revistes i 38.867 consultes als nombres d'aquestes. Actualment hi ha 1.389.956 articles de 2.393 revistes.

- Metaframe i ERL. S'han fet 10.467 connexions amb la passarel·la METAFRAME i 1.377 amb ERL, i un total de 21.914 consultes amb aquesta última. Des del curs anterior s'ha canviat la connexió de l'última passarel·la mitjançant accés per Internet al proveïdor, i s'ha deixat solament accés a aquesta última en l'any 2006, d'ací el descens en les dades amb cursos anteriors.

- Z-Portal. Es tracta d'un multicercador que permetrà unificar totes les consultes que es fan als recursos oferits per la biblioteca. Està en la fase de posada en servei per a ser utilitzat per l'usuari final.

- Estadístiques UASUMARIS: Automatització de processos per a la generació d'estadístiques d’UASUMARIS que se sol·liciten mensualment:

· Nombre de consultes fetes, agrupades per títol de revistes.
· Nombre de subscripcions a cada revista.
· Nombre d'alertes enviades.
· Nombre d'articles carregats, per terminal.

- Automatització de processos per a la generació d'estadístiques de METAFRAME que se sol·liciten mensualment: Nombre total de connexions agrupades per base de dades.

- UNICORN: Automatització diària de processos de càrrega dels usuaris de la UA segons el col·lectiu al qual pertanyen.

 

 

 

Arxiu i registre

- Preparació de portals web multilingües, alguns temàtics, que mostraran els continguts digitalitzats amb la nova aplicació d'Arxiu general.

- S'ha consolidat el sistema de digitalització de Registre, que durant el curs ha permès escanejar més de 32.000 documents, i així s’ha descartat definitivament el sistema de fotocopiat. Aquests documents ocupen més d’1,5 GB.

Algunes xifres d'aquests dos anys:

· Total 2005 (Entrada i Eixida): 32.229 documents, 1,6 Gb
· 2006 Entrada: 16.785 documents, 864 Mb (fins a setembre)
· 2006 Eixida: 7.645 documents, 343 Mb (fins a setembre)
· Total 2006 (Entrada i Eixida fins a setembre): 24.430 documents, 1,2 Gb

 

 

 

Investigació

- Nou mòdul per a l'adscripció dels investigadors als instituts universitaris.

- S'han afegit nous camps a les bases de dades per a adequar el format del currículum de l'investigador al que se sol·licitava des de la Generalitat i el ministeri.

- Incorporació de noves consultes al mòdul de projectes amb empreses.

- S'ha modificat el portal d'oferta investigadora perquè aparega una classificació per sectors d'activitats familiars.

- Integració de l'aplicació de becaris amb l'aplicació Gestió Econòmica.

- Integració de l'aplicació de Projectes Internacionals amb l'aplicació de Gestió Econòmica.

Actualment en la BD de Gestió de la Investigació hi ha donats d'alta 191 grups d'investigació amb 1.342 investigadors. El currículum d'aquests investigadors suposen fins a la data:

· Nombre d’articles en revistes: 14.656
· Nombres de llibres: 3.233
· Nombres de capítols de llibre: 7.371
· Nombres de mostres: 107
· Participació en projectes de I+D finançats en conv. públiques (nacionals o internacionals): 1.048
· Participació en contractes (externs) de I+D d'especial rellevància amb empreses o administracions (nacionals o internacionals): 291
· Projectes interns (Proj. de convocatòria pública): 3.006
· Projectes europeus: 114
· Contractes privats amb empreses: 2.869
· Congressos i edicions congrés: 7.051 congressos i 9.809 edicions de congrés
· Estades en centres estrangers (estades continuades superiors a 1 mes): 1.744
· Experiència en organització d'activitats de I+D: 1.761
· Experiència en gestió de I+D: 249.

 

 

 

Campus Virtual (CV)

El nombre de connexions ha augmentat notablement, com es pot observar en la taula i en el gràfic següents:

Curs Alumnes Pas PDI
2004 - 2005
3.305.893
83.529
187.013
2005 - 2006
4.073.398
86.920
225.310
Increment
23,2%
4,1%
20,5%

Gráfico de las conexiones por curso académico

 

Les següents dades també permeten apreciar l'intensiu ús que s'ha fet del Campus Virtual aquest curs (a data 1 de setembre de 2006):

  04-oct-05 01-set-06 Dif. %
Referències bibliogràfiques
27.527
30.881
3.354
12,18%
Apunts d'alumnes disponibles
1.476
1.484
8
0,54%
Debats oberts
965
1.183
218
22,59%
Enllaços d’Internet recomanats
5.200
8.078
2.878
55,35%
Exàmens test proposats
572
971
399
69,76%
Exàmens test realitzats
16.662
28.822
12.160
72,98%
Materials disponibles
162.418
211.702
49.284
30,34%
Nombre de descàrregues de materials des de juny 2001
5.393.949
8.612.286
3.218.337
59,67%
Participacions en debats
24.844
29.641
4.797
19,31%
Sessions de teleformació actives
551
1.288
737
133,76%
Temes de dubtes de freqüents
914
1.080
166
18,16%
Tutories emmagatzemades
93.264
188.893
95.629
102,54%

 

A continuació es relacionen els diferents mòduls que s'hi han incorporat i les actualitzacions dels existents que s'han portat a terme aquest curs:

- Funcionalitat per a poder descarregar-se els certificats digitals que permeten connectar-se a la Wireless i a la VPN.

- Accés al Webmail des de Campus Virtual per evitar tornar a identificar-se.

- CIBERBECA. Nou mòdul perquè l'alumne puga fer la sol·licitud de beques tant per a convocatòria del ministeri com de la Generalitat.

- Servei mèdic. Es modifica el mòdul que permet la gestió de la cita per a la revisió mèdica de manera que permeta la gestió d'un altre tipus de campanyes. Es fa la connexió amb el Sistema d'Informació Geogràfica per a poder conèixer el lloc de treball del treballador que acudeix a la revisió.

- El currículum de l'investigador es pot generar en format XML ja que està previst que en les pròximes convocatòries del Ministeri i la Generalitat haja de ser lliurat en aquest format.

- S'ha fet una nova versió del mòdul de bibliografia recomanada amb importants millores tant per als responsables de les biblioteques com el PDI.

- S'afig una carpeta de “Els meus favorits” on cada usuari pot posar les opcions de Campus Virtual que més utilitza.

- Opció perquè tant el PAS i el PDI puguen canviar la foto que apareix en Campus Virtual.

- Mòdul de gestió per a l'assignació de places dels alumnes Erasmus per als coordinadors de cada titulació.

- Els alumnes poden modificar el caràcter de les assignatures Optatives o Lliure Configuració per a ajustar-les al seu pla d'estudis.

- Els usuaris de l'aplicació de Gestió Econòmica poden utilitzar-la des de Campus Virtual i evitar d'aquesta manera haver de tornar a identificar-se.

- Connexió del Campus Virtual amb el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG). Aquesta connexió ha permès noves funcionalitats en CV de tal manera que, per exemple, es pot informar a través de la fitxa de l'assignatura de la ubicació de l'aula on s'imparteix. Les unitats de gestió poden actualitzar les dades d'ubicació de les persones des de CV.

- Nova opció que permet al PAS conèixer tots els cursos de formació que ha fet.

- Formulari de preinscripció per als alumnes dels nous màsters oficials.

- A través de Campus Virtual els investigadors poden indicar si les seues dades d'investigació seran públiques o no. A partir d'ací un assistent els genera la URL que podran posar en la seua pàgina web per a fer visibles les seues publicacions, congrés, etc.

- El PAS i el PDI tenen accés al Sistema d'Informació de la Universitat d'Alacant (SIUA) a través del Campus Virtual.

- Consulta del POD.

- Gestió de les dates dels exàmens. Integració amb Gestió d'Espais.

- Amb la finalitat d'adaptar el contingut de les fitxes de les assignatures al EEES, es modifica el mòdul de CV que en permetia el manteniment perquè el professor puga introduir-hi la informació també en anglès.

- Mòdul d'informació sobre Riscos laborals. Cada usuari pot abaixar-se documentació pel que fa a la seguretat del seu lloc de treball. Té una part d'administració on el Servei de Prevenció classifica els llocs de treball, col·loca els documents relacionats amb aquests i diu quin lloc ocupa cada persona.

- Sol·licitud de reserva d'aules. Els centres i departaments poden demanar aules a Gestió d'Espais mitjançant un formulari dins del CV.

- El professor pot posar avisos/observacions associats a la nota d'un alumne en la preacta. Aquest missatge li apareix a l'alumne quan consulta la seua nota.

 

 

 

Gestió acadèmica

- Instal·lació i configuració de l'automatrícula de UXXI per a la campanya de 2006-07 incloent-hi la dels estudis de postgrau.

- A requeriment dels centres i de la Unitat Tècnica de Qualitat s'ha preparat una aplicació que permet registrar els temps d'elaboració dels certificats acadèmics amb la finalitat d'elaborar indicadors de qualitat de la gestió.

- Aplicació per al manteniment dels títols homologats de doctorat.

- Aplicació per a la gestió de les pràctiques d'Infermeria. Inclou un mòdul web perquè els alumnes puguen fer-hi la preinscripció. En acabar les pràctiques aquesta informació s'incorpora a l'expedient acadèmic de l'alumne.

- Aquest curs acadèmic la preinscripció del districte universitari s'ha fet telepàticament utilitzant el web de la Conselleria d'Educació. S'han mantingut diverses reunions de coordinació per a tractar el tema del traspàs de dades entre la Conselleria i la Universitat.

- Integració UXXI amb el SIGUA. Unificació de bases de dades i establiment d'un protocol d'intercanvi d'informació. Gestió descentralitzada de l'ús d'aules i altres estades.

 

 

 

Recursos Humans

S'ha signat un conveni amb la Universitat de Múrcia d'intercanvi i col·laboració en àmbit de les TIC. Com a conseqüència, durant aquest curs s'ha anat adaptant el programari de control de presència de la Universitat de Múrcia, KRON, perquè a través de Campus Vitual el PAS puga fer un seguiment de l'horari que fa i sol·licitar els permisos d'absències i vacances.

- Hisenda:
Adaptació a les noves normatives i processos per al control d'incidències.

- Resums de la nòmina mensual:
Processos de validació automàtica de les dades carregades mensualment.

- SIUA:
Optimització dels temps de càrrega i processos per a la validació automàtica de dades.

- KRON:
Desenvolupament dels processos de càrrega de dades.

- Mòdul de Formació:
Desenvolupament de taules i vistes per a les dades mostrades en Internet i processos de migració de dades

 

 

 

Gestió Econòmica

- Accés als projectes d'investigació des de l'aplicació de Becaris UA.

- Ampliació d'accés a borses de viatge.

- Llibre de factures per als auditors.

- Llibre d'inventari per als auditors.

- S'ha adquirit una bases de dades, "PC-Banca", amb les dades actualitzades de tots els bancs i les seues oficines, per a poder mantenir les corresponents de gestió econòmica.

- Recerca de factures d'un proveïdor per a conèixer l'evolució dels pagaments de les inversions reals.

- Mòdul de dietes. Introducció de comissions de servei sense retribució. Validacions en la liquidació de les dietes. Canviar aplicació pressupostària de la bestreta. Canviar la forma de pagament en la despesa de l'agència.

- Noves adaptacions en el mòdul de càrrecs interns de telèfons. Històric d'extensions telefòniques

- Nou mòdul per a la gestió dels càrrecs interns generats per la Impremta.

- Nova opció per a consultar les factures intracomunitàries entre dates de ADOP.

- Nova opció per a la generació configurable d'informes per a Comptabilitat.

- Nova opció per a l'emissió de factures a empreses que paguen l'import de l'assistència a jornades i congressos a alumnes.

- Nou mòdul per a confeccionar el llibre de factures emeses. També es pot obtenir en format Excel.

- Ampliació del mòdul d'Ingressos de Comptabilitat per a ingressos de naturalesa 20 i la possibilitat d'anul·lació d'ingressos d'investigació si es modifica la situació de l'ingrés de comptabilitat associat.

- En el mòdul de Gestió de la Investigació s'incorporen una sèrie de modificacions per a ampliar dades que es necessiten.

- Obtenció de dades per a la declaració del IRPF (Model 190).

- Obtenció de dades per a generar model 349.

- Obtenció de dades per a les declaracions d'IVA espanyol i intracomunitari (Models 349 i 347).

- Procés d'altes automàtiques en proveïdors per als pagaments de selectivitat.

- Projectes d'investigació amb justificació especial per a incloure les inversions reals inventariables.

 

 

 

Desenvolupaments web

- Fitxes d'assignatures. S'ha canviat tot el format de la informació associada a l'assignatura de tal manera que aquesta sembla agrupada per epígrafs, als quals s'accedeix a través d'un joc de pestanyes. La informació de l'assignatura pot descarregar-se en format PDF.

- Generador d'enquestes. S'ha generat una aplicació que permet que un usuari autoritzat puga crear enquestes per a emplenar a través de la web. Al final del període d’enquestació l'usuari pot descarregar-se les dades arreplegades en un full Excel.

- Aplicació de Control de Serveis. S'han afegit nous camps a la base de dades que arreplega la informació dels informes de manteniment amb la finalitat de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris d'aquest Servei. Quan l'operari tanca l’informe de treball es remet un correu a la persona/unitat que el va fer perquè emplene una enquesta sobre el servei rebut.

- Aplicació de Convenis. Durant aquest curs s'ha posat en producció aquesta aplicació que permet la gestió dels convenis a requeriment del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació. L'aplicació permet fer-hi recerques utilitzant diferents criteris.

- S'ha ampliat el web de consulta d'ocupació d'espais que manegen les conselleries per a poder revisar l'horari d'aula en manera reixeta, generar fulls de signatures per al control de les aules d'informàtica i consultar la data i el lloc de realització d'exàmens i altres activitats.

- Projecte SHESTRA. Aplicació per a la consulta de la bibliografia de Shakespeare en espanyol. http://cv1.cpd.ua.es/shestra/

- Aplicació per a la sol·licitud de l'agenda del curs que distribueix el Secretariat de Promoció del Valencià.

- Actualització de l'aplicació de la reserva d'ordinadors en les sales de la Biblioteca General.

- Consulta dels convenis signats amb universitats europees perquè els alumnes de la nostra universitat puguen accedir més fàcilment a les ofertes dels programes Erasmus i Sócrates.

-Actualització del portal de notícies del Vic. d'Investigació.

 

 

 

Sistema d'Informació

Durant aquest curs s'ha presentat el Sistema d'Informació de la UA (SIUA), que és accessible a través del Campus Virtual i que presenta a cada usuari, en funció del seu perfil, una sèrie d'informes dinàmics que permeten l'anàlisi de dades facilitant i donant suport a la presa de decisions. Tot el PAS i el PDI té accés a un conjunt d'informes bàsics i unes 360 persones disposen d'informació més adequada al seu àmbit de responsabilitat (degans, directors, equip de govern…)

Actualment hi ha informació de les àrees de Gestió Acadèmica i de Recursos Humans i s'estan elaborant els mòduls corresponents a Gestió Econòmica i Investigació. En total són més de 140 informes dinàmics cadascun dels quals pot presentar la informació de diverses maneres en funció de les variables que el componen.

La Unitat Tècnica de Qualitat és un dels principals usuaris de l'aplicació amb capacitat per a l'elaboració d'informes més complexos.

 

 

 

Web Services

Web Services és una eina que permet, a qualsevol usuari autoritzat, extraure una determinada informació de les bases de dades corporatives amb la finalitat de poder-la reutilitzar en les seues pàgines web. D'aquesta manera, l'origen de dades és únic i s'evita que els usuaris hagen d'introduir-hi una informació que ja existeix i el principal problema de la qual és que queda molt ràpidament desactualitzada.

S'han establit polítiques d'accés i un conjunt bàsic de webservices perquè centres i departaments puguen construir les seues pàgines web utilitzant aquesta eina.

L'eina també permet que dues bases de dades diferents puguen comunicar-se a través d'aquest protocol. Per exemple, en la fitxa de l'assignatura es mostra informació que procedeix del Sistema d'Informació Geogràfic de la Universitat que es troba en altres servidors distints dels del Servei d'Informàtica.

Els Webservices proporcionen la informació en format XML, encara que també poden proporcionar una URL que presentaria les mateixes dades, si bé d'aquesta última manera el resultat no es pot formatar a l'estil de la pàgina web que es vol.

Alguns dels webservices que ja estan operatius són:

- Wsbibliografia:
Retorna la bibliografia recomanada d'una assignatura

- Wsfechaexamenesasi:
Retorna les dates dels exàmens d'una o diverses assignatures

- Wshorarios:
Retorna els horaris dels grups de teoria i pràctiques d'una assignatura

- Wsfechaexamenesasi2:
Retorna les dates dels exàmens d'una assignatura

- Wsprofdep:
Retorna la llista de professors d'un departament

- Wsverdatosalu:
Retorna les dades d'un alumne

- Wspodprof:
Retorna el POD d'un professor

- Wshoratuto:
Retorna l'horari de tutories d'un professor