Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

ALUMNAT

· Matrícula
· Evolució

· Nou ingrés i Titulats
· Tercer Cicle

 

 

 

Matrícula

· Matrícula per Branca i Sexe
· Matrícula per Cicle i Sexe
· Matrícula per Centre i Sexe
· Alumnes per Nacionalitat  
· Coneixement del Valencià

 

 

 

· Matrícula per Branca i Sexe

Taula. Matrícula per Branca i Sexe

Branca Home Dona Total
C. Experimentals
772
1.469
2.241
C. Salut
96
565
661
C. Socials i Jurídiques
5.390
9.032
14.422
Humanitats
856
1.934
2.790
Enginyeria i Tecnologia
4.509
1.731
6.240
Total
11.623
14.731
26.354


Gràfic. Percentatge de matrícula per Branca i Sexe

Gràfic del Percentatge de matrícula per Branca i Sexe

 

 

 

· Matrícula per Cicle i SexeTaula. Matrícula per Cicle i Sexe

Cicle Home Dona Total
1r Cicle
5.802
7.274
13.076
1r + 2n Cicle
5.108
6.769
11.877
Només 2n Cicle
713
688
1.401
Total
11.623
14.731
26.354

 

Gràfic. Distribució percentual de matrícula per Cicle i Sexe

Gràfic de la Distribució percentual de matrícula per Cicle i Sexe

 

 

 

· Matrícula per Centre i Sexe

Taula. Matrícula per Centre i Sexe

Cod_Centre Centre Home Dona Total
EURe
Escola Adscrita de Relacions Laborals - Elda
33
67
100
EPS
Escola Politècnica Superior
4.243
1.505
5.748
EUC
Escola Universitària de Ciències Empresarials - Germán Bernácer
1.090
1.143
2.233
EUE
Escola Universitària d'Infermeria
149
841
990
EUO
Escola Universitària d'Òptica i Optometria
123
324
447
EUR
Escola Universitària de Relacions Laborals
331
638
969
ETS
Escola Universitària de Treball Social
111
697
808
FED
Facultat d'Educació
740
1.787
2.527
FCI
Facultat de Ciències
862
1.095
1.957
FEE
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
1.489
2.091
3.580
FDE
Facultat de Dret
1.304
1.753
3.057
FFL
Facultad de Filosofia i Lletres
1.109
2.757
3.866
IEI
Institut d'Economia Internacional
37
25
62
IUT
Institut Universitari d'Investigacions Turístiques
2
8
10
Total
11.623
14.731
26.354

 

Gràfic. Distribució percentual de matrícula per Centre i Sexe

Gràfic de la Distribució percentual de matrícula per Centre i Sexe

 

 

 

· Alumnes per Nacionalitat 

Taula. Alumnes per Nacionalitat

Nacionalitat Alumnes Nacionalitat Alumnes
Alemanya
46
Itàlia
67
Andorra
1
Japó
0
Algèria
16
Kazajastán
2
Argentina
110
Kenya
1
Armènia
5
Kirguizstán
1
Àustria
4
Letònia
1
Bèlgica
18
Lituània
3
Bielorrúsia
3
El Marroc
70
Bolívia
4
Mauritània
0
Bòsnia Hercegovina
2
Mèxic
4
Brasil
13
Moldàvia
4
Bulgària
14
Moçambic
6
Canadà
1
Nicaragua
1
Xile
7
Noruega
2
Xina (República Popular)
9
Pakistan
1
Colòmbia
72
Paraguai
2
Corea del Sud
1
Perú
13
Cuba
6
Polònia
8
Dinamarca
1
Portugal
4
E.E.U.U. d'Amèrica del Nord
2
Puerto Rico
1
Equador
33
Regne Unit
18
El Salvador
1
República Txeca
3
Eslovàquia
2
República Dominicana
2
Espanya
25.494
República Federal Alemanya
1
Estònia
5
Ruanda-Burun
1
Etiopia
4
Romania
29
Fidji
0
Rússia
54
Filipines
1
Sahara
3
Finlàndia
1
Sant Tome i Príncep
1
França
41
Suècia
10
Gambia
1
Suïssa
3
Grècia
2
Túnez
1
Guinea Equatorial
12
Ucraïna
24
Holanda (Países Bajos)
15
Uruguai
10
India
1
Veneçuela
10
Iraq
2
 
Islàndia
1
Desconegut
42

 

Gràfic. Alumnes per Continent i Sexe
(no inclou la nacionalitat espanyola)
Nota: En negreta apareixen els valors absoluts

Gràfic dels Alumnes per Continente i Sexe

 

 

 

· Coneixement del Valencià

Taula. Coneixement del valencià

Cod_Pregunta Pregunta Correctament Bastant bé Amb Dificultat No gens No contesta
Entendre
Enteneu el valencià?
14.578
7.211
1.788
2.333
169
Escriure
Escriviu en valencià?
8.352
7.976
4.555
4.999
197
Llegir
Llegiu en valencià?
12.832
7.302
1.959
3.779
203
Parlar
Parleu en valencià?
8.736
7.688
4.805
4.623
227

 

Gràfic. Coneixement del valencià (%)

Gràfic en percentatge del Coneixement del valencià

Gràfic. Demanda global de docència en valencià

Gràfic circular de la Demanda global de docència en valencià

 

Gràfic. Demanda de docència en valencià per Centres
Nota. No s'inclou el Centre adscrit d'Elda per falta total
de resposta per part dels alumnes.

Gràfic de la Demanda de docència en valencià per Centres

 

 

 

Evolució

· Evolució global per Centre
· Evolució global per Branca
· Evolució global per Cicle

 

 

 

· Evolució global per Centre

Taula. Evolució de la matrícula per Centre

Centre 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Escola Adscrita de Relacions Laborals (Elda)
171 158 155 144 139 126 110 100
Escola Politècnica Superior
5.331 5.161 5.264 5.492 5.590 5.766 5.845 5.748
Escola Universitària de Ciències Empresarials
2.216 2.218 2.275 2.288 2.183 2.224 2.249 2.233
Escola Universitària d'Infermeria
758 830 939 1.014 1.112 1.170 1.136 990
Escola Universitària d'Òptica i Optometria
758 727 678 628 564 542 509 447
Escola Universitària de Relacions Laborals
1.367 1.273 1.224 1.226 1.200 1.109 1.026 969
Escola Universitària de Treball Social
828 815 817 876 881 900 880 808
Facultat d'Educació
2.056 2.027 2.088 2.103 2.228 2.298 2.352 2.527
Facultat de Cièncias
2.565 2.574 2.568 2.488 2.414 2.256 2.082 1.957
Facultat de Cièncias Econòmiques i Empresarials
5.258 4.921 4.656 4.450 4.283 4.056 3.713 3.580
Facultat de Dret
2.949 2.611 2.415 2.324 2.939 2.953 3.005 3.057
Facultat de Filosofía y Letras
4.557 4.674 4.543 4.528 4.305 4.178 3.986 3.866
Institut d'Economia Internacional
45 60 47 66 68 70 68 62
Institut Universitari de Criminologia (1)
534 535 573 708        
Institut Universitari d'Investigacions Turístiques
41 55 54 56 51 32 20 10
Total
29.434 28.639 28.296 28.391 27.957 27.680 26.981 26.354

(1) En el curs 2003-04 els estudis impartits per l'Institut de Criminologia s'adscriuen a la Facultat de Dret

 

Gràfic. Evolució del nombre d'alumnes per Tipus de Centre

Gràfic de l'Evolució del nombre d'alumnos per Tipus de Centre

 

 

 

· Evolució global per Branca

Taula. Evolució de la matrícula per Branca

Branca 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
C. Experimentals
2.777
2.703
2.727
2.705
2.636
2.521
2.387
2.241
C. Salut
758
830
846
840
860
858
806
661
C. Socials i Jurídiques
16.464
15.834
15.549
15.593
15.313
15.093
14.692
14.422
Humanitats
3.558
3.513
3.298
3.176
2.964
2.853
2.717
2.790
Enginyeria i Tecnologia
5.877
5.759
5.876
6.077
6.184
6.355
6.379
6.240
Total
29.434
28.639
28.296
28.391
27.957
27.680
26.981
26.354

 

Gràfic. Evolució del nombre d'alumnes per Branca

Gràfic de l'Evolució del nombre d'alumnes per Branca

 

 

 

· Evolució global per CicleTaula. Evolució de la matrícula per Cicle

Cicle 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1r Cicle
12.581
12.407
12.766
13.233
13.246
13.494
13.256
13.076
1r + 2n Cicle
16.017
15.410
14.648
14.143
13.673
13.088
12.354
11.877
Només 2n Cicle
836
822
882
1.015
1.038
1.098
1.371
1.401
Total
29.434
28.639
28.296
28.391
27.957
27.680
26.981
26.354

 

Gràfic. Evolució del nombre d'alumnes per Cicle

Gràfic de l'Evolució del nombre d'alumnes per Cicle

 

 

 

Nou ingrés i Titulats

· Nou ingrés per Branca
· Nou ingrés per Centre i Sexe  
· Egressats per Branca
· Egressats per Centre i Sexe  

 

 

 

· Nou ingrés per Branca

Taula. Nou Ingrés per Branca

Branca 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
C. Experimentals
573
505
565
505
477
458
434
409
Humanitats
836
701
589
601
568
587
535
592
Enginyeria i Tecnologia
1.106
1.110
1.145
1.213
1.143
1.163
1375
1.166
C. Salut
317
289
328
293
307
282
245
195
C. Socials i Jurídiques
3.583
3.390
3.392
3.523
3.344
3.280
3.317
3.370
Total
6.602
6.415
5.995
6.019
5.839
5.770
5.906
5.732

 

Gràfic. Evolució percentual de Nou Ingrés per Branca

Gràfic de l'Evolució percentual de Nou Ingrés per Branca

 

 

 

· Nou ingrés per Centre i Sexe  

Taula. Nou Ingrés per Centre i Sexe

Cod_Centre Centre Home Dona Total
EURe
Escola Adscrita de Relacions Laborals - Elda
9
10
19
EPS
Escola Politècnica Superior
843
279
1122
EUC
Escola Universitaria de Ciències Empresarials
210
252
462
EUE
Escola Universitària d'Infermeria
49
240
289
EUO
Escola Universitària d'Òptica i Optometria
12
41
53
EUR
Escola Universitària de Relacions Laborals
65
129
194
EUT
Escola Universitària de Treball Social
28
170
198
FED
Facultat d'Educació
253
582
835
FCI
Facultat de Ciències
139
167
306
FEE
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
317
449
766
FDE
Facultat de Dret
294
366
660
FFL
Facultat de Filosofia i Lletres
242
577
819
IEI
Institut d'Economia Internacional
5
4
9
Total
 
2.466
3.218
5.732

 

Gràfic. Distribució percentual de nou ingrés per Centre i Sexe

Gràfic de la Distribució percentual de nou ingrés per Centre i Sexe

 

 

 

· Egressats per Branca

Taula. Egressats per Branca

Branca 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
C. Experimentals
289
340
309
285
324
325
352
300
Humanitats
408
446
463
459
482
403
364
373
Enginyeria i Tecnologia
472
626
656
523
509
415
602
552
C. Salut
174
200
290
255
210
236
238
211
C. Socials i Jurídiques
2.177
2.128
2.098
1.999
2.167
1.885
2.029
1.969
Total
3.520
3.740
3.816
3.521
3.692
3.264
3.585
3.405

 

Gràfic. Evolució d'Egressats per Branca

Gràfic de l'Evolució d'Egressats per Branca

 

 

 

· Egressats per Centre i Sexe 

Taula. Egressats 2005-06 per Centre i Sexe

Cod_Centre Centre Home Dona Total
EURe
Escola Adscrita de Relacions Laborals - Elda
2
9
11
EPS
Escola Politècnica Superior
376
146
522
EUC
Escola Universitària de Ciències Empresarials
105
130
235
EUE
Escola Universitària d'Infermeria
39
244
283
EUO
EscolaUniversitària d'Òptica i Optometria
12
51
63
EUR
Escola Universitària de Relacions Laborals
45
99
144
ETS
Escola Universitària de Treball Social
30
160
190
FED
Facultat d'Educació
112
338
450
FCI
Facultat de Ciències
90
105
195
FEE
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
156
294
450
FDE
Facultat de Dret
125
195
320
FFL
Facultat de Filosofia i Lletres
137
381
518
IEI
Institut de Economia Internacional
5
9
14
IUT
Institut Universitari d'Investigacions Turístiques
3
7
10
Total
 
1.237
2.168
3.405

 

Gràfic. Percentatge d'Egressats 2005-06 per Centre i Sexe

Gràfic del Percentatge d'Egressats 2005-06 per Centre i Sexe

 

 

 

Tercer Cicle

· Alumnes de tercer cicle per Edat i Sexe  
· Alumnes de tercer cicle per Nacionalitat  
· Alumnat que va aprobar la tesi per Edat i Sexe  
· Crèdits matriculats per programa de Doctorat 
· Evolució de tesis llegides per Edat

 

 

 

· Alumnes de tercer cicle per Edat i Sexe  Taula. Alumnes de tercer cicle per Edat i Sexe

Edat Home Dona Total
20-24
83
85
168
25-29
210
197
407
30-34
97
104
201
35-39
67
59
126
40-44
50
40
90
45-49
41
32
73
50-59
33
33
66
+ 59
5
3
6
Total
586
553
1.139

 

Gràfic. Piràmide d'alumnes de tercer cicle

Gràfic de la Piràmide d'alumnes de tercer cicle

 

 

 

 

· Alumnes de tercer cicle per Nacionalitat  

Taula. Alumnes de tercer cicle per Nacionalitat
(nomenclatura utilitzada per l'ONU –Statistics Division–)

Nacionalitat Alumnes Nacionalitat Alumnes
Alemanya
4
Itàlia
5
Algèria
5
Líban
2
Argentina
9
El Marroc
14
Bolívia
1
Mauritània
1
Brasil
7
Mèxic
28
Bulgaria
2
Moldàvia
1
Canadà
1
Panamà
1
Xile
6
Paraguai
1
Xina
3
Perú
7
Colòmbia
32
Polònia
5
Costa de Marfil
1
Portugal
2
Costa Rica
18
República Malgache (Madagascar)
1
Cuba
105
Romania
6
EE.UU.
2
Rússia
6
Equador
1
Suècia
1
Espanya
827
Suïssa
1
Estònia
2
Taiwan
1
França
3
Túnez
1
Grècia
1
Turquía
2
Hondures
1
Ucraïna
2
Hongria
2
Uruguai
1
Iraq
1
Veneçuela
12
Iran
3
 

 

Gràfic. Alumnes de tercer cicle per continent
(no s'inclou la nacionalitat espanyola)

Gràfic circular dels Alumnes de tercer cicle per continent

 

 

 

· Alumnat que va aprovar la tesi per Edat i Sexe  

Taula. Alumnes que han llegit la tesi en 2005-06 per Edat i Sexe

Edat Home Dona Total
25-29
22
11
33
30-34
11
10
21
35-39
7
8
15
40-44
6
2
8
45-49
1
1
2
50-59
2
2
4
Total
49
34
83

 

Gràfic. Alumnes que han llegit la tesi per Edat i Sexe

Gràfic dels Alumnes que han llegit la tesi per Edat i Sexe

 

 

 

· Crèdits matriculats per programa de Doctorat 

Taula. Crèdits matriculats per programa de Doctorat

Programa Crèdits
Análisis Financiero
234
Antigüedad
330
Antropología Biológica y de la Salud
181
Aplicaciones de la Informàtica
1.240
Arquitectura, Ciudad, Obra Civil y su Construcción
334
Atención a la Diversidad en Ámbitos Educativos
180
Bienestar Social y Desigualdades
685
Biodiversidad: Conservación y gestión de las especies y sus hábitats
611
Biología Experimental y Aplicada
301
Biotecnología en Ciencias de la Salud (Biotecnología y Biomedicina)
148
Ciencia de Materiales
338
Ciencias del Mar
239
Conservación y Restauración de Ecosistemas…
314
Constitución y Derechos fundamentales en Europa
231
Derecho Ambiental
165
Derecho Financiero y Tributario
24
Desarrollo sostenible de bosques tropicales. Manejos forestal y turístico
897
Diseño, Orientación e Intervención Psicopedagógica
450
Economía Cuantitativa
375
Enfermería y Cultura de los cuidados
354
Enfermería: Práctica y Educación
207
Erasmus (tercer ciclo)
9
Estudios de Filología Inglesa
231
Estudis Pluridisciplinars de gènere
24
Filología Española
2
Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
152
Formación en Invest. Didáctica: Did. de la Mat., Leng. y Lit, y C. Soc
248
Ingeniería de Materiales, del Agua y del Terreno
115
Ingeniería Informàtica y Computación
300
Ingeniería Química
201
Interunivers. en Est. Filológicos Interdiscipl. (Fil. catalana y afines)
218
Interuniversitari d'Estudis de Gènere
12
Interuniversitari en Automàtica i Robòtica
93
Investigación Educativa, Desarrollo Curricular y Profesional
612
Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales
16
Lenguas, Culturas y sus traducciones en el Ámbito Mediterráneo
227
Lit. Esp. e Hispanoam., Leng. Esp., Ling. Gral. y Teoría de la Literatura
664
Marketing
74
Matemáticas y aplicaciones científico-técnicas
186
Matemáticas y aplicaciones cientificotécnicas: Cálculo Numérico...
3
Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas
497
Problemas actuales del Territorio Valenciano y Técnicas de Análisis
84
Problemas actuales e históricos de la Economía
219
Química
207
Química Orgánica en la Industria Químico Farmacéutica
110
Salud Pública
394
Sistema de Justícia penal
41
Sociedad y Estado en España (siglos XIV - XX)
636
Sociología: Sociedad y Cultura Contemporáneas
288
Tecnologías de la Sociedad de la Información
1.016
Traducción e Interpretación
685
Total
15.400

 

Gràfic. Crèdits matriculats (%) en tercer cicle per Branca

Gràfic percentual dels Crèdits matriculats en tercer cicle per Branca

 

 

 

· Evolució de tesis llegides per EdatTaula. Evolució de tesis llegides per Edat

Edad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
25 - 29
15
37
27
33
26
42
33
30 - 34
13
27
29
11
18
34
21
35 - 39
11
12
11
11
12
13
15
40 - 44
4
3
8
6
12
3
8
45 - 49
3
2
2
7
6
4
2
50 - 59
2
1
7
3
1
6
4
+ 59
1
1
Total
48
82
84
72
75
103
83

 

Gràfic. Evolució percentual de tesis llegides per Sexe

Gràfic de l'Evolució percentual de tesis llegides per Sexe