Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

· PDI per Edat i Sexe
· PDI per Centre, Règim Jurídic i Categoria
· PDI per Centre i Dedicació
· PDI per Àrea de Coneixement i Règim Jurídic
· Evolució Global del PDI per Departament
· Evolució Global del PDI per Centre
· Evolució Global del PDI per Règim Jurídic i Categoria

 

 

 

PDI por Edat i Sexe

 

Taula. PDI per Edat i Sexe
Nota. PDI actiu (desembre-2006)

Edat Home Dona Total
21-25
0
0
0
26-30
71
59
130
31-35
196
144
340
36-40
272
159
431
41-45
263
122
385
46-50
215
82
297
51-55
151
59
210
56-60
114
46
160
61-65
78
13
91
66-70
16
3
19
+ 70
3
3
Total
1.379
687
2.066Gràfic. Piràmide de població del PDI

Gràfic de la piràmide de població del PDI

 

 

 

PDI per Centre, Règim Jurídic i Categoria

 

Llegenda de Categoria

CU Catedràtic d'Universitat AYU Ajudant d'E.U. + Ajudant d'Universitat
TU Titular d'Universitat COL Professor Col·laborador
CEU Catedràtic d'E. Universitària ASO Professor Associat
TEU Titular d'E. Universitària VIS Professor Visitant
CDOC Contractat Doctor EME Professor Emèrit
ADOC Ajudant Doctor INV Investigador
 

Llegenda de Centres

EUC E. U. Ciències Empresarials
EUE E. U. Infermeria
EUO E. U. Òptica i Optometria
EUR E. U. Relacions Laborals
EUT E. U. Treball Social
EPS E. Politècnica Superior
FCI Facultat de Ciències
FDE Facultat de Dret
FED Facultat d'Educació
FEE Facultat d'Econòmiques i Empresarials
FFL Facultat de Filosofia i Lletres


Taula. PDI per Centre, Règim Jurídic i Categoria
Nota. PDI actiu (desembre-2006)

  Funcionaris Contractats  
Centre CU TU CEU TEU CDOC ADOC AYU COL ASO VIS EME INV Total
EUC
3
1
12
1
1
32
50
EUE
3
1
9
25
3
2
60
2
105
EUO
2
2
5
23
1
1
15
49
EUR
6
1
7
1
1
1
40
57
EUT
1
4
15
1
21
42
EPS
20
32
21
136
3
2
28
11
228
3
484
FCI
45
97
8
21
7
6
21
4
78
1
1
28
317
FDE
19
47
2
10
2
14
1
79
2
176
FED
5
4
19
36
1
1
6
4
61
137
FEE
21
66
5
53
1
1
13
19
131
19
2
331
FFL
58
88
4
30
14
1
22
6
95
318
Total
174
346
79
368
28
14
108
51
840
22
3
33
2.066

 

Gràfic. Distribució del PDI per Règim Jurídic i Centre

Gràfic de la distribució del PDI per Règim Jurídic i Centre

 

 

 

PDI per Centre i Dedicació

 

Taula. PDI per Centre i Dedicació
Nota. PDI actiu (desembre-2006)

  Temps Complet Temps Parcial  
Centre   TP12 TP10 TP08 TP06 Total Total
EUC.
E.U. Ciències Empresariales
19
13
6
7
12
38
57
EUE.
E.U. Infermeria
18
23
1
6
2
32
50
EUO.
E.U. Òptica i Optometria
47
22
3
33
58
105
EUR.
E.U. Relacions Laborals
244
169
19
26
26
240
484
EUT.
E.U. Treball Social
22
9
3
2
6
20
42
EPS.
E. Politècnica Superior
75
38
5
7
12
62
137
FCI.
F. Ciències
98
22
10
11
35
78
176
FDE.
F. Dret
200
88
10
12
21
131
331
FED.
F. Educació
34
9
3
3
15
49
FEE.
F. Econòmiques i Empresarials
233
55
3
11
16
85
318
FFL.
F. Filosofia i Lletres
241
34
4
12
26
76
317
Total
1.231
482
61
100
192
835
2.066

 

Gràfic. Distribució del PDI per Dedicació

Gràfic de la distribució del PDI per Dedicació

 

 

 

PDI per Àrea de Coneixement i Règim Jurídic

 

Taula. PDI per Àrea de Coneixement i Règim Jurídic
Notes. 1-PDI actiu (desembre-2006)
2-(Investigadors) Les places del personal investigador no apareixen adscrites a àrees de coneixement

Àrea de Coneixement
Funcionari
Contractat
Total
Anàlisi Geogràfica Regional
16
2
18
Anàlisi Matemàtica
6
5
11
Anatomia i Embriologia Humana
2
1
3
Antropologia Social
3
3
6
Arqueologia
3
4
7
Arquitectura y Tecnologia de Computadors
21
25
46
Biologia Cel·lular
6
6
12
Bioquímica i Biologia Molecular
8
4
12
Botànica
5
5
10
Ciència de la Computació, Intel·ligència Artificial
24
35
59
Ciència Política i de l'Administració
1
5
6
Ciències i Tècniques Historiogràfiques
3
1
4
Comercialització i Investigació de Mercats
10
17
27
Composició Arquitectònica
2
6
8
Comunicació Audiovisual i Publicitat
7
32
39
Construccions Arquitectòniques
26
27
53
Dret Administratiu
8
14
22
Dret Civil
12
8
20
Dret Constitucional
6
10
16
Dret del Treball i de la Seguretat Social
6
27
33
Dret Eclesiàstic de l'Estat
3
3
6
DretFinancer i Tributari
9
5
14
Dret Internacional Privat
3
4
7
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
3
3
6
Dret Mercantil
8
15
23
Dret Penal
6
12
18
Dret Processal
5
8
13
Dret Romà
7
7
Didàctica de l'Expressió Corporal
3
7
10
Didàctica de l'Expressió Musical
1
1
2
Didàctica de l'Expressió Plàstica
5
5
Didàctica de la Llengua i La Literatura
3
2
5
Didàctica de la Matemàtica
4
5
9
Didàctica de les Ciències Experimentals
2
2
4
Didàctica de les Ciències Socials
3
2
5
Didàctica i Organització Escolar
8
11
19
Ecologia
15
8
23
Economia Aplicada
40
33
73
Economia Financera i Comptabilitat
29
41
70
Edafologia i Química Agrícola
3
4
7
Educació Física i Esportiva
6
6
Infermeria
29
60
89
Estadística i Investigació Operativa
11
10
21
Estratigrafia
3
2
5
Estudis Àrabs i Islàmics
6
7
13
Expressió Gràfica Arquitectònica
14
12
26
Expressió Gràfica en l'Enginyeria
8
10
18
Farmacologia
4
4
Filologia Alemanya
1
5
6
Filologia Catalana
22
17
39
Filologia Eslava
2
1
3
Filologia Francesa
12
15
27
Filologia Gallega i Portuguesa
1
1
Filologia Grega
3
1
4
Filologia Anglesa
23
32
55
Filologia Italiana
1
1
Filologia Llatina
5
5
10
Filosofia
1
2
3
Filosofia del Dret
8
1
9
Física Aplicada
24
20
44
Física de la Materia Condensada
3
3
Física de la Terra
2
2
4
Fisiologia
3
7
10
Fisiologia Vegetal
3
5
8
Fonaments de l'Anàlisi Económica
23
61
84
Genètica
3
3
6
Geodinàmica Externa
3
3
6
Geodinàmica Interna
3
2
5
Geografia Física
3
1
4
Geografia Humana
13
2
15
Geometria i Topologia
1
1
2
Història Antiga
4
4
8
Història Contemporània
11
6
17
Història de la Ciència
2
2
4
Història de l'Art
4
4
Història del Dret i de les Institucions
3
2
5
Història i Institucions Econòmiques
14
6
20
Història Medieval
4
4
8
Història Moderna
10
4
14
Enginyeria Cartogràfica, Geodesia i Fotogrametria
2
3
5
Enginyeria de la Construcció
6
24
30
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
9
3
12
Enginyeria del Terreny
2
5
7
Enginyeria i Infraestructura dels Transports
3
6
9
Enginyeria Elèctrica
1
1
Enginyeria Hidràulica
2
6
8
Enginyeria Química
17
12
29
Inmunologia
2
2
Llengua Espanyola
8
15
23
Llenguatges i Sistemes Informàtics
32
32
64
Lingüística General
5
5
10
Literatura Espanyola
10
5
15
Matemàtica Aplicada
20
14
34
Mecànica dels Mitjans Continus i Tª. d'Estructures
6
17
23
Medicina Preventiva i Salut Pública
4
6
10
Mètodes d'Investigació, Diagnòstic en Educació
3
2
5
Microbiologia
2
9
11
Música
3
2
5
Nutrició i Bromatologia
1
6
7
Òptica
27
13
40
Organització d'Empreses
17
31
48
Paleontologia
1
1
2
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
3
13
16
Petrologia i Geoquímica
1
5
6
Prehistòria
3
2
5
Projectes Arquitectònics
3
10
13
Psicologia Bàsica
5
5
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
6
8
14
Psicologia Social
5
7
12
Química Analítica
10
4
14
Química Física
17
9
26
Química Inorgànica
16
9
25
Química Orgànica
15
9
24
Radiologia i Medicina Física
1
1
Sociologia
30
21
51
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
3
1
4
Teoria del Senyal i Comunicacions
7
9
16
Teoria i Història de l'Educació
2
2
4
Treball Social i Serveis Socials
14
11
25
Traducció i Interpretació
15
11
26
Urbanística i Ordenació del Territori
2
10
12
Zoologia
10
8
18
Total
967
1.099
2.066

 

 

 

Evolució Global del PDI per Departament

 

Taula. Evolució del PDI per Departament
Nota. PDI, en actiu, adscrit a 31 de desembre

Departament
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Agroquímica i Bioquímica
22
22
22
21
20
19
Anàlisi Econòmica Aplicada
45
51
51
59
61
62
Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física
21
21
21
21
21
22
Anàlisi Matemàtica
12
11
13
12
12
Anàlisi Matemàtica i Matemàtica Aplicada
43
Biotecnologia
13
14
15
13
13
13
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
46
50
54
57
60
59
Ciències Ambientals i Recursos Naturals
24
24
26
19
17
19
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
27
29
32
29
31
32
Ciències del Mar i Biologia Aplicada
12
18
18
Ciències Històrico-jurídiques
16
17
18
18
18
18
Construccions Arquitectóniques
41
41
43
44
49
53
Dret Civil
19
19
18
20
20
20
Dret del Treball i de la Seguretat Social
29
30
32
33
33
33
Dret Internacional Públic i Dret Penal
18
18
17
17
18
24
Dret Mercantil i Dret Processal
32
32
34
34
36
36
Didàctica General i Didàctiques Específiques
24
25
26
29
32
40
Disciplines Econòmiques i Financeres
22
23
24
15
15
14
Ecologia
21
21
22
20
20
21
Economia Aplicada i Política Econòmica
30
29
29
29
31
30
Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting
99
98
98
99
99
97
Infermeria
54
55
55
51
59
63
Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història Científica
38
38
38
Estadistica i Investigació Operativa
19
22
22
19
19
19
Estudis Jurídics de l'Estat
39
40
44
42
41
44
Expressió Gràfica i Cartografia
53
58
58
64
68
68
Filologia Catalana
35
35
37
40
41
40
Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura
48
43
45
47
48
52
Filologia Anglesa
47
52
57
72
52
52
Filologies Integrades
58
60
60
47
52
50
Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat
18
18
18
17
18
16
Física Aplicada
13
11
16
17
20
21
Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
47
47
49
51
53
55
Fisiologia, Genètica i Microbiologia
24
25
26
25
28
28
Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
85
82
80
84
85
85
Genètica i Microbiologia
Geografia Humana
25
26
25
26
30
31
Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques
21
22
22
23
24
24
Humanitats Contemporànies
33
32
32
35
33
33
Enginyeria de la Construcció, Obres Públiques i Infraestructura Urbana
58
59
60
61
79
80
Enginyeria Química
30
30
31
30
31
29
Innovació i Formació Didàctica
19
20
23
22
21
Interuniversitari d'Óptica
45
45
46
46
46
47
Llenguatges i Sistemes Informàtics
51
56
59
61
61
64
Matemàtica Aplicada
29
29
30
34
34
Organització d'Empreses
43
47
48
51
51
48
Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina
30
32
30
31
34
34
Psicologia de la Salut
13
15
15
16
21
28
Química Analítica
18
19
Química Analítica, Nutrició i Bromatologia
19
21
20
21
Química Física
24
24
22
23
24
26
Química Inorgànica
22
21
21
22
25
25
Química Orgànica
25
22
19
19
18
24
Salut Pública
28
28
32
Sociologia I i Teoria de l'Educació
25
25
25
26
28
26
Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica
83
91
95
100
97
101
Tecnologia Informàtica i Computació
30
29
32
36
44
46
Treball Social i Serveis Socials
16
16
17
25
26
25
Traducció i Interpretació
25
26
Total
1.752
1.811
1.859
1.921
2.019
2.066

 

 

 

Evolució Global del PDI per Centre

Taula. Evolució del PDI per Centre
Nota. PDI, en actiu, adscrit a 31 de desembre

Centre 2001 2002 2003 2004 2005 2006
EOT. E. Oficial de Turisme
1
EUC. E.U. Ciències Empresarials
55
59
52
54
51
50
EUE. E.U. Infermeria
84
86
92
93
100
105
EUO. Òptica i Optometria
49
51
49
48
48
49
EUR. E.U. Relacions Laborals
66
70
63
62
66
57
EUT. E.U. Treball Social
30
28
30
42
43
42
EPS. E. Politècnica Superior
367
385
399
422
472
484
FCI. F. Ciències
279
281
289
295
308
317
FDE. F. Dret
144
142
158
158
163
176
FED. F. Educació
102
110
115
124
126
137
FEE. F. Econòmiques i Empresarials
302
309
321
321
326
331
FFL. F. Filosofia i Lletres
274
289
291
302
316
318
Total
1.752
1.811
1.859
1.921
2.019
2.066

 

Gràfic. Evolució global del PDI

Gràfic de l'evolució global del PDI

 

 

 

 

Evolució Global del PDI per Règim Jurídic i CategoriaLlegenda de la Categoria

CU Catedràtic d'Universitat AYU Ajudant d'E.U. + Ajudant d'Universitat
TU Titutlar d'Universitat COL Professor Col·laborador
CEU Catedràtic d'E. Universitària ASO Professor Associat
TEU Titular d'E. Universitària VIS Professor Visitant
CDOC Contractat Doctor EME Professor Emèrit
ADOC Ajudant Doctor INV Investigador

 

Taula. Evolució del PDI per Categoria
Nota. PDI, en actiu, adscrit a 31 de desembre

Règim Jurídic Categoria 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Funcionari de Carrera
(FC)
CU
124
143
175
172
173
174
TU
289
325
344
343
344
346
CEU
65
73
81
81
79
79
TEU
288
321
375
371
370
368
Funcionari Interí
(FI)
TU
32
17
1
1
CEU
4
4
TEU
36
32
1
Contractat
(DC)
CDOC
11
18
28
ADOC
2
16
16
14
AYU
177
106
87
96
107
108
COL
1
4
16
51
ASO
717
769
754
779
841
840
VIS
17
17
18
20
22
22
EME
3
4
4
5
5
3
INV
16
22
28
33
Total
1.752
1.811
1.859
1.946
2.019
2.066

 

Gràfic. Evolució per Règim Jurídic del PDI

Gràfic de l'evolució per Règim Jurídic del PDI