Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

FUNDACIÓ L'ALCÚDIA

 

· Introducció
· Investigació arqueològica i docència
· Restauració
· Manteniment i programa d'enjardinament del jaciment
· Administració i gerència

 

 

 

Introducció

A l’octubre de 2006 la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L'Alcúdia començava el curs acadèmic immersa en la finalització dels diferents projectes i treballs d’un pla de renovació i canvis que abasta un període plurianual que va des de 2003 fins a 2006. En aquest sentit hem tingut la participació del nostre patronat, especialment amb la Universitat d’Alacant, amb la Diputació d’Alacant i amb l’Ajuntament d’Elx, com també les subvencions corrents d’excavació, inventari i material de la Conselleria de Cultura.

Així mateix, la Gerència de la Fundació ha continuat apostant per les bones relacions institucionals i l’impuls definitiu a la construcció del nou centre d’interpretació de l’Alcúdia, les obres del qual van començar al setembre del 2005. Amb tot això, la memòria del curs 2006/2007 la podem dividir en quatre línies diferents d’actuació:

- Investigació arqueològica i docència
- Restauració
- Manteniment i programa d’enjardinament del jaciment
- Administració i gerència

 

 

 

Investigació arqueològica i docència

Durant aquest curs acadèmic s’han dut a terme diverses activitats arqueològiques al jaciment de l’Alcúdia, coordinades i dirigides per la Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica “l’Alcúdia” amb la participació de l’Àrea d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant. Els treballs s’han adaptat als pressupostos econòmics establits.

L’actuació desenvolupa objectius de diferent naturalesa que van des de la investigació arqueològica fins al treball de camp, tasques específiques de laboratori i sempre atenent a la divulgació i a les premisses docents que continuen sent prioritàries dins de les línies de formació acadèmica que

Jaciment de L'Alcúdia

 

La campanyes arqueològiques s’han centrat de nou en el sector 4C del jaciment, espai conegut per l’existència d’un important grup de cases d’època ibèrica, i en el sector 6B, on es van trobar les restes de la muralla romana i s’ha edificat el nou centre d’interpretació i accessos al parc arqueològic.

Els nivells excavats durant el mes de setembre, dins de la intervenció d’arqueologia docent que anualment es projecta a l’Alcúdia, corresponen a un conjunt d’estrats superposats a construccions d’època ibèrica i romana, on destaquen diferents nivells de carrer tardans que contenen un conjunt de materials molt ric i significatiu datats entre els segles IV i VI de la nostra era.

En aquesta campanya han participat alumnes tant d’Història com d’Humanitats de la Universitat d’Alacant, amb l’objectiu d’ampliar la formació acadèmica que correspon a les diferents assignatures relacionades amb l’Arqueologia. El projecte té, a més, la coordinació i el suport de l’Àrea d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant, i la codirecció és assumida per Lorenzo Abad, catedràtic d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant, Mercedes Tendero, arqueòloga de la Fundació i Jesús Moratalla, professor d’aquesta mateixa Universitat.

 

Alumnes realitzant excavacions en el Jaciment de L'Alcúdia

 

1. Curs d’Arqueologia de Camp.
Com cada any, i coincidint amb el curs acadèmic, la Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica l’Alcúdia, en col·laboració amb l’Àrea d’Arqueologia de la Universitat d’Alacant i el Vicerectorat d’Extensió Universitària, porten a terme un curs pràctic destinat a tots els alumnes de la Universitat d’Alacant que cursen alguna assignatura relacionada amb l’Arqueologia. Els alumnes, fonamentalment d’Història i Humanitats, disposen d’un quadern de treball editat per la Col·lecció Joan Fuster d’aquesta Universitat que serveix de guió bàsic per a les pràctiques que s’imparteixen al jaciment arqueològic.

Alumnes del Curs d'Arqueologia de Camp
Alumne realitzant una de les activitats arqueològiques
Alumnes del Curs d'Arqueologia de Camp

 

2. Treballs d’investigació i arqueologia de camp. El sector 6B muralla romana.
La intervenció arqueològica en el tram occidental del jaciment de l’Alcúdia es va iniciar en la campanya docent de 2003, i es van continuar els treballs de camp durant l’estiu següent. L’objectiu primordial d’aquesta excavació era sondejar el terreny per a determinar la idoneïtat de l’enclavament proposat per a la futura construcció d’un nou edifici que, com a centre d’interpretació, se situaria en la zona d’accés al jaciment. El resultat va ser el descobriment d’un tram de muralla que tancava l’enclavament arqueològic per l’oest. La imminent inauguració del centre d’interpretació requeria, per tant, la museïtzació i l’estudi de tota la zona de darrere de l’edifici. Per aquest motiu, i gràcies a un conveni amb la Diputació Provincial d’Alacant i amb la Fundació Marq, el passat mes de setembre van començar de nou les excavacions, que han tingut una durada d’uns sis mesos, complementats pels estudis topogràfics, estratigràfics, de restauració i laboratori pertinents. Per al correcte desenvolupament d’aquests treballs s’ha disposat d’un grup de tècnics coordinats pel personal de la Fundació. Els resultats obtinguts ens mostren un ampli tram de muralla, d’uns 70 m lineals, conservada de forma desigual a causa dels constants espolis de pedra que s’hi van fer. Aquests apilaments de pedra, probablement reutilitzada per a la construcció de nous edificis, van començar a efectuar-se a la fi del segle I dC i van perdurar, per les dades que fins ara manegem, fins al segle IV dC Per sobre dels espolis es van trobar restes d’un important abocador en aquesta zona marginal de la ciutat d’Ilici, en el qual s’han localitzat un conjunt molt significatiu de materials arqueològics d’època romana, datats entre finals del segle I dC i inicis de la següent centúria, com també diversos enterraments de xiquets de poca edat. El deficient estat de conservació del llenç i també la complexitat constructiva d’aquesta muralla –composta per diferents cossos que alternen en la composició pedres, toves i fangs–, seran els condicionaments dels pròxims treballs de restauració i consolidació, com també de la proposta definitiva per a construir un accés per als vianants que facilite l’entrada als visitants des del centre d’interpretació fins a les sendes que recorren el jaciment arqueològic.

El sector 6B, muralla romana del Jaciment arqueològic

 

3. Treballs d’inventari i catalogació de materials arqueològics.
Un altre dels objectius proposats durant aquest any ha sigut continuar la catalogació dels fons procedents del Museu Monogràfic de l’Alcúdia i l’adaptació al sistema d’inventari intern d’aquest centre d’investigació. Aquest treball inclou la informatització i digitalització de totes les dades, tant des del punt de vista de la investigació com de la gestió pròpia d’un Museu. La coordinació dels objectius i la direcció del laboratori correspon a Ana Ronda Femenia.

Peça del Museu Monogràfic de L'Alcúdia
Objecte del Museu Monogràfic de L'Alcúdia
Diverses peces del Museu Monogràfic de L'Alcúdia

 

4. Projectes de didàctica.
Aquest curs es va presentar la segona part de la unitat didàctica d’arqueologia Aula Virtual de l’Alcúdia d’Elx, inclosa en la pàgina web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Està subvencionada per un dels patrons de la Fundació ‘l’Alcúdia’, Fernando Martínez Ramos, i es duu a terme pels professors Ramón Muñoz i Alberto Prego i per l’arqueòloga de la Fundació l’Alcúdia MercedesTendero; va quedar completada amb una nova entrega destinada als alumnes de batxillerat que, sumades als dos quaderns d’activitats enfocades als alumnes de primària i secundària, completen així la trilogia que es va projectar durant el curs anterior. Per a l’elaboració d’aquestes activitats s’han tingut en compte els conceptes i els valors de la història i de l’arqueologia, i s’han utilitzat com a suport bàsic els coneixements que una ciutat com Ilici (l’Alcúdia) pot aportar com a recurs docent.

Pàgina web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes referida a Arqueologia

 

5. Els estius a Ilici.
Enguany, continuant el projecte iniciat l’ estiu passat, vam fer uns tallers estivals durant els mesos de juliol i agost al jaciment. Per a fer-los, es van instal·lar unes veles al costat d’una de les zones d’arbrat d’Ilici on es van col·locar taules i cadires per a efectuar els tallers. L’objectiu era que, a través de jocs i activitats, els xiquets de la ciutat i els qui ens visiten durant els mesos d’estiu, pogueren aprendre i conèixer dades sobre l’arqueologia i, de forma més concreta, sobre aquest important jaciment arqueològic. Els tallers incloïen quaderns de camp, diferenciats en contingut segons les edats dels xiquets que van participar en el curs, jocs tradicionals i activitats plàstiques.

Taller d'arqueologia dirigit a xiquets

 

6. III Curs d’Arqueologia il·licitana Els Dilluns amb l’Alcúdia.
Des del mes de setembre fins al de desembre es va desenvolupar el tercer cicle de conferències, tots els dilluns de vesprada al Centre de Congressos d’Elx. Organitzat per la Fundació l’Alcúdia i amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant, la CAM i l’Ajuntament d’Elx, amb diferents intervencions a càrrec d’especialistes que van presentar una visió actual sobre la Dama d’Elx. L’èxit dels cursos anteriors ha sigut determinant per a la realització d’aquest cicle, la temàtica del qual s’ha fet coincidir amb l’esdeveniment de l’arribada de tan emblemàtica escultura de cronologia ibèrica a la ciutat d’Elx. El curs té també crèdits de lliure designació i les subvencions oportunes.

Tríptic del curs:

Tríptic del III Curs d'Arqueologia il·licitana "Els Dilluns amb l’Alcúdia"


Portada de la publicació on es recullen els resums de les ponències del curs:

Portada de "la Dama d'Elx: Figura i símbol"

 

7. Exposició de la CAM.
El dia 10 de novembre de 2004 es va inaugurar l’exposició titulada “Iberia, Hispània, Spania. Una mirada des d’Ilici”, a la seu cultural de la CAM d’Alacant. Des de llavors i fins a l’abril de 2007, l’exposició ha itinerat per diferents seus d’àmbit nacional. La major part dels materials exposats procedeixen de l’Alcúdia d’Elx, raó per la qual constitueix un magnífic aparador per a donar a conèixer els fons de la Fundació. Per a això s’han restaurat diversos objectes, sobretot materials ceràmics, bronzes i mosaics. La preparació d’aquesta exposició s’ha portat a terme a través del Consell Científic de la Fundació en coordinació amb la CAM.

Figura nua d'un xiquet
Atuells i plat de ceràmica

 

8. Exposició de “La llum de les imatges”.
També hem cedit una de les peces més emblemàtiques que tenim en els fons del Museu Monogràfic de l’Alcúdia a aquesta exposició. Es tracta d’un fragment d’un plat, datat durant l’antiguitat tardana, en el fons del qual apareixen les primeres representacions iconogràfiques del cristianisme.

Cartell de l'exposició "La llum de les Imatges"
Fragment d'un plat del Museu Monogràfic de L'Alcúdia

 

9. Construcció del centre d’interpretació i accessos al jaciment.
La visita s’inicia a l’oest del jaciment, on es troba situat el nou museu i centre d’interpretació, obra de l’arquitecte Javier García Solera que s’inaugurarà el 2008. El seu objectiu és facilitar al visitant l’enteniment de l’Alcúdia i permetre’n una primera lectura de la importància arqueològica i històrica i dels seus materials. Disposa d’una sala d’exposició i una sala d’audiovisuals. En la primera s’exposaran les peces més destacades de la col·lecció arqueològica, i en la segona es projectaran vídeos sobre la història del jaciment o temes monogràfics. L’exposició té caràcter temàtic i no cronològic. S’ha intentat reconstruir l’ambient cultural de cada moment, i s’ha centrat l’atenció en els períodes ibèric i romà, per ser els que més vestigis han deixat sobre el terreny i, per tant, els millor coneguts. L’ambient en què es desenvolupa la ciutat d’Ilici, la història de la investigació i els primers temps de l’ocupació constitueixen els primers espais expositius. El discurs expositiu pròpiament dit comença amb l’agricultura i altres activitats productives, el comerç, les activitats domèstiques, l’oci i la higiene, el menjar i els serveis de taula. Aquesta primera lectura es completa amb l’escriptura i l’objecte escrit més significatiu de l’antiga Ilici: una placa de bronze amb el testimoniatge del repartiment de terres. Al centre de la sala, com a únic objecte visible, es troba una còpia de la Dama d’Elx, la peça més famosa de totes les descobertes a l’Alcúdia. Marca i accentua l’eix de visió des de la porta d’entrada i constitueix el nucli sobre el qual gira, en aquest punt, la visita del Museu. La lectura de la segona línia de vitrines ens acosta a la societat il·licitana, ens permet conèixer-ne les idees i les creences, plasmades sobretot en els vestigis monumentals de les seues elits, que s’autorepresenten per a augmentar-ne el poder i la influència. L’última part presenta els pocs vestigis de freqüentació humana que s’han trobat a l’Alcúdia entre l’abandonament, a principi del segle VIII i avui.

Construcció del Centre d'Interpretació en el Jaciment arqueològic de L'Alcúdia
Edifici construït del Centre d'Interpretació del jaciment arqueològic de L'Alcúdia

 

 

 

Restauració

Els treballs de restauració d’aquest curs han estat dirigits sobretot a la consolidació de parts puntuals del jaciment com:

 1. Extracció i restauració dels fragments de mosaic del dofí i del bou per a exposar-los fora del museu.
 2. Restauració de peces ceràmiques per a exposar-les fora del museu.
 3. Campanya 2006/07 i 2007/08 d’excavació a l’Alcúdia, on s’ha treballat en les tasques de consolidació, neteja i restauració dels materials extrets, entre els quals hi ha fragments escultòrics, pintures murals, ceràmica i monedes.
 4. Neteja i restauració de peces per al nou centre d’interpretació de l’Alcúdia, més de 200 peces en total que s’exposaran des de la inauguració.
 5. Com peces a destacar, les restauracions de grans vasos com el del genet o el de la tonta del bote.

Mosaic de l'Àguila

 

 

 

Manteniment i programa d'enjardinament del jaciment

En el període de temps comprès entre aquestes dues dates s’han efectuat les actuacions següents:

 1. Arreplega de fulles seques
 2. Arrancada d’atzavares joves
 3. Desbrossada amb màquina
 4. Habilitació del nou magatzem d’eines
 5. Fumigació amb herbicida
 6. Retallada de dent de bou
 7. Plantació de dent de bou en el sector del culte al cap tallat
 8. Reg de palmeres
 9. Pintura de diverses parets del Museu
 10. Neteja del degoteig i renovació de les gomes
 11. Neteja de vidres del sostre del Museu
 12. Arrancada d’herba d’entre les murtes i els baladres
 13. Neteja general del Museu
 14. Fumigació de pins
 15. Poda d’arbres
 16. Poda de palmeres joves
 17. Poda de baladres
 18. Neteja manual d’herbes de la zona de les palmeres joves i els chamaeropshumilis (margallons)
 19. Arreplega de dàtils caiguts
 20. Col·locació de nous taulers informatius en els diferents sectors del jaciment
 21. Crema de restes de poda

 

 

 

Administració i gerència

La posada en marxa de la Gerència de la Fundació Universitària l’Alcúdia té com a fonaments de base la direcció econòmica i administrativa d’aquesta Fundació, i també la programació, organització i coordinació d’equips de treball, dins d’un marc de relacions fluïdes amb institucions públiques i privades. Durant el curs 2006/2007 destaquen les tasques següents:

 1. Gestió comptable, redacció de pressupostos i comptes anuals per a la presentar-les a la Junta General del Patronat per a l’aprovació i remissió a la Conselleria d’Administracions Públiques.
 2. Gestió de documentació i comunicacions amb el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana situat en la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
 3. Gestió de recursos humans, nòmines i assegurances socials de la Fundació Universitària l’Alcúdia.
 4. Gestió de la despesa.
 5. Gestió, juntament amb la Fundació General de la Universitat d’Alacant, de la pàgina web de la Fundació Universitària l’Alcúdia.
 6. Continuen les relacions amb la Conselleria d’Infraestructures amb motiu de la nova via ràpida entre Elx i Sant Fulgenci que es construirà en breu i en el traçat de la qual es troba situada la Fundació. En aquest sentit, la Conselleria preveu la construcció d’una rotonda prèvia a l’entrada a la Fundació en sentit Elx-Sant Fulgenci a 250 m. Igualment, la Conselleria es compromet a fer tota la cartelleria indicativa de la ubicació de la Fundació. Així mateix s’ha aconseguit el compromís que les espècies vegetals expropiades en el trajecte de la via ràpida i no utilitzades en les diferents glorietes d’aquesta siguen donades a la Fundació
 7. Gestió del procés de les obres del nou Museu Monogràfic l’Alcúdia, centre d’interpretació i dels accessos. L’empresa guanyadora d’aquest concurs i amb la qual s’ha signat el contracte per a la construcció del Museu és CYES, Construccions i Estudis SA.
 8. Durant aquest curs també s’ha gestionat el III Curs d’Arqueologia Il·licitana: els Dilluns amb l’Alcúdia. La Dama d’Elx: Figura i Símbol, que va començar a l’octubre de 2006, com també les ajudes necessàries per a la realització pel Vicerectorat d’Extensió Universitària i de la Caja Mediterráneo.
 9. Seguiment i avaluació d’un alumne en pràctiques del Vicedeganat de Pràctiques d’Empreses de la Facultat de Ciències Empresarials, juntament amb la professora tutora de les pràctiques Juana Tormo Domínguez.
 10. Gestió del patrocini de Panamà Jack per a l’equipament (botes, motxilles, gorres, samarretes, etc.) dels estudiants en pràctiques de les excavacions corrents de setembre/octubre de 2006.
 11. Sol·licitud, seguiment i justificació administrativa de les següents subvencions sol·licitades:

  a. Subvenció general anual de la Universitat d’Alacant.

  b. Subvenció general anual de l’Ajuntament d’Elx.

  c. Subvenció per a despesa corrent de la Diputació d’Alacant.

  d. Subvenció extraordinària per a la construcció del nou centre d’interpretació de la Universitat d’Alacant.

  e. Subvenció extraordinària per a la construcció del nou centre d’interpretació de l’Ajuntament d’Elx.

  f. Subvencions corrents de la Conselleria de Cultura per a excavacions, material, i publicacions en valencià.

  g. Subvenció de Foment d’Ocupació per a la contractació de peons guies turístics de les ajudes del SERVEF.

  h. Subvenció del Vicerectorat d’Extensió Universitària de la Universitat d’Alacant per al III Curs d’Arqueologia Il·licitana: els Dilluns amb l’Alcúdia.

  i. Subvenció CAM per al III Curs d’Arqueologia Il·licitana: els Dilluns amb l’Alcúdia. La Dama d’Elx: Figura i Símbol.